Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnsan Hakları
Şubat 2011 / 1. Baskı / 308 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Kasım 2011 29.90 TL 14.90 TL (%51)Sepete Ekle
   

Kitap, hukuksal bir kavram olarak insan haklarının, uluslar arası perspektiften korunması ve gelişmesini konu almaktadır. Kitapta yer alan konular ise; Doktrinde insan haklarına kavramsal yaklaşım ve insani değerler temelinde kavrama yeni bir bakış getiren CANİM Modeli, İnsan haklarının düşünsel ve tarihsel gelişimi İnsan Haklarının anayasayalaşması ve küreselleşmesi, Çağdaş İnsan Hakları anlayışı ile Türkiye’nin etnik ve Kürt sorunu, BM İnsan Hakları sistemi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi gibi pek çok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Konu Başlıkları
İnsan Haklarına Yeni Bir Bakış
Çağdaş İnsan Hakları Anlayışı, Etnik ve Kürt Sorunu
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi
Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ve Komitesi
AGİT İnsani Boyut Mekanizması
Yaşam Hakkı, İşkenceye Maruz Kalmama Hakkı
Özgürlük ve Güvenlik, Adil Yargılanma Hakkı
Self–determinasyon, Sanık, Azınlık ve Çocuk Hakları
Sözleşmeler, Raporlar ve Yargı Kararları
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Barkod: 9789750214622
Yayın Tarihi: Şubat 2011
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 308
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısa İçindekiler  11
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
KISIM I:
KAVRAMSAL VE TEMEL YAKLAŞIM
BÖLÜM 1: İNSAN HAKLARININ GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ  29
1.1. İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK ALGILARINDA DEĞİŞİM  29
1.2. SİYASAL / BİREYSEL İKTİDAR VE KÜRESELLEŞME  32
1.3. GÜVENLİK KURUMLARI VE HESAP VEREBİLİRLİK  36
1.4. GÜVENLİK GÖREVİ VE KURUMSAL REVİZYONLAR  41
1.4.1. Güvenlik Görevi ve İnsan Hakları  41
1.4.2. Kurumsal Revizyonlar ve Siyasal Çizgiler  46
1.4.2.1. Eğitimsel Gelişmeler  47
1.4.2.2. Yapısal Gelişmeler  48
1.4.2.3. Normatif Gelişmeler  50
BÖLÜM 2: İNSAN HAKLARINA KAVRAMSAL YAKLAŞIM  55
2.1. İNSAN HAKLARINI TANIMLAMA SORUNU  55
2.2. İNSAN HAKLARI: TERİMLER-TEORİLER-ELEŞTİRİLER  56
2.2.1. İrade Teorisi  58
2.2.2. Menfaat Teorisi  58
2.2.3. Karma Teori  59
2.3. İNSAN HAKLARINA YENİ BİR BAKIŞ: C·A·N·İ·M MODELİ  59
2.3.1. Modelimiz Perspektifinden Tanımlar  59
2.3.2. Modelimizin Temel Unsuru: Değer  60
2.3.2.1. İnsanın Üst Değerleri  60
2.3.2.2. İnsanın Alt Değerleri  60
2.3.3. Modelimiz Perspektifinden Açıklamalar  61
2.4. MODELİMİZİN TEORİK VE PRATİK ÖNEMİ  62
2.4.1. Hakların Geleceğine Yönelik Projeksiyon  62
2.4.2. Temel Haklar Terimine Eleştirel Yaklaşma  63
2.4.3. ‘Asli Haklar’ Tartışmalarını Temelsizleştirme  63
2.4.4. İnsan Haklarının Korunmasında Yeni Açılımlar  64
2.4.5. İnsan Hakları Denetim Mekanizmalarının Revizyonu  65
2.4.6. Demokrasinin Yeniden Formüle Edilmesi  66
BÖLÜM 3: İNSAN HAKLARININ DÜŞÜNSEL VE TARİHSEL GELİŞİMİ  69
3.1. SİYASAL İKTİDARIN SINIRLANDIRILMASI VE DİN FAKTÖRÜ  69
3.2. İLKÇAĞ’DA SİYASAL İKTİDARIN SINIRLANDIRILMASI  72
3.3. ORTAÇAĞ’DA SİYASAL İKTİDARIN SINIRLANDIRILMASI  74
3.4. YENİÇAĞ’DA SİYASAL İKTİDARIN SINIRLANDIRILMASI  75
BÖLÜM 4: İNSAN HAKLARININ UYGULAMAYA GEÇME SÜREÇLERİ  79
4.1. İNSAN HAKLARININ ANAYASALAŞMASI  79
4.2. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASILAŞMASI  82
4.3. İNSAN HAKLARININ KÜRESELLEŞMESİ  83
BÖLÜM 5: ÇAĞDAŞ İNSAN HAKLARI ANLAYIŞI VE TÜRKİYE  85
5.1. ÇAĞDAŞ İNSAN HAKLARI ANLAYIŞI: STATÜ VE HAKLAR  86
5.1.1. Jellinek’in Statü İlişkisine Dayalı Haklar Sınıflandırması  86
5.1.1.1. Negatif Statü Hakları  86
5.1.1.2. Pozitif Statü Hakları  87
5.1.1.3. Aktif Statü Hakları  87
5.1.2. Statü İlişkisi Açısından Çağdaş İnsan Hakları Anlayışı ve Türkiye  88
5.2. ÇAĞDAŞ İNSAN HAKLARI ANLAYIŞI: ERKLER VE HAKLAR  91
5.2.1. Yasama ve İnsan Hakları  91
5.2.1.1. Sınırlamaların Sınırları  92
5.2.1.2. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  94
5.2.2. Yürütme ve İnsan Hakları  96
5.2.2.1. Hükümet Modeli Tartışması: Başkanlık Sistemine Geçmeli miyiz?  96
5.2.2.2. İnsan Hakları Karşısında İdarenin Durumu  98
5.2.2.3. İdareye Karşı İnsan Haklarının Korunmasında İlkeler  99
5.2.3. Yargı ve İnsan Hakları  100
5.2.3.1. Yargı Bağımsızlığı  101
5.2.3.2. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  102
5.3. ÇAĞDAŞ İNSAN HAKLARI ANLAYIŞINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU  106
5.3.1. Devletin İnsan Haklarını Uygulamaya Geçirme Sorumluluğu  107
5.3.2. Devletin İnsan Hakları ihlallerinden Doğan Sorumluluğu  107
5.4. ÇAĞDAŞ İNSAN HAKLARI ANLAYIŞI: ETNİK VE KÜRT SORUNU  109
5.4.1. Temel Yaklaşım: Egemenlik ve Demokrasi Çerçevesinde Çözüm  109
5.4.2. Kavramları Netleştirme: Etnisite, Etnik Topluluk ve Azınlık  110
5.4.3. Temel ve Etnik Sorunlar: Yeni Anayasa Arayışları  110
5.4.4. Statü Ekseninde Kürt Sorununa Yaklaşım  112
5.4.5. Kürt Sorununa Yaklaşımda Paradigma Değişikliği  113
5.4.6. Ulus-devlet, Laiklik ve Demokrasiye Özgürlükler Zemininde Yaklaşma  114
5.4.7. Kürt Sorununun Çözümünde Atılan Adımlar  115
5.4.8. Self-determinasyon Hakkı ve Etnik Sorunlar  116
KISIM II:
KÜRESEL VE BÖLGESEL YAKLAŞIM
BÖLÜM 6: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE İNSAN HAKLARI  123
6.1. BM İNSAN HAKLARI SİSTEMİ  123
6.1.1. Genel Bakış  123
6.1.2. İnsan Haklarının Korunmasında Sistem Çeşitleri  125
6.1.2.1. Sözleşme İçi Sistem  125
6.1.2.2. Sözleşme Dışı Sistem  125
6.1.3. Sözleşme Dışı BM Sistemi  128
6.1.3.1. Özel Usuller  128
6.1.3.2. Genel Usuller  129
6.1.4. BM Organları ve İnsan Hakları Fonksiyonları  131
6.1.4.1. Genel Kurul  131
6.1.4.2. Ekonomik ve Sosyal Konsey  131
6.1.4.3. İnsan Hakları Konseyi  133
6.1.4.4. Güvenlik Konseyi  134
6.1.4.5. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği  134
6.1.4.6. Uluslararası Adalet Divanı  135
6.1.4.7. Uluslararası Ceza Mahkemesi  135
6.2. BM KİŞİSEL VE SİYASAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ  136
6.2.1. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi: Kapsam  136
6.2.2. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi: İnsan Hakları Komitesi  138
6.2.2.1. Devletlerin Sunduğu Raporların İncelenmesi  138
6.2.2.2. Devlet Başvurusunun İncelenmesi  139
6.2.2.3. Bireysel Başvurunun İncelenmesi  140
6.3. BM EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR SÖZLEŞMESİ  141
6.3.1. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi: Kapsam  141
6.3.2. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi: Denetim Mekanizması  143
6.3.2.1. Rapor Sistemi  144
6.3.2.2. Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi  144
6.4. BM İŞKENCEYE KARŞI SÖZLEŞME  145
6.4.1. BM İşkenceye Karşı Sözleşme: Kapsam  145
6.4.2. BM İşkenceye Karşı Sözleşme: İşkenceye Karşı Komite  147
6.4.3. İşkenceye Karşı Komite’nin Görevleri ve Denetim Biçimleri  148
6.4.3.1. Periyodik Raporlar  149
6.4.3.2. Komite’nin Kendiliğinden (Resen) Soruşturması  149
6.4.3.3. Devlet Başvurusu  149
6.4.3.4. Bireysel Başvuru  150
6.5. BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ  150
6.5.1. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi: Kapsam  151
6.5.2. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi: Haklar ve Yükümlülükler  153
6.5.3. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi: Çocuk Hakları Komitesi  155
6.5.4. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi: Türkiye’de Genel Durum  156
6.5.5. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Polisliği  157
6.5.6. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi: Öneriler  159
BÖLÜM 7: AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE MAHKEMESİ  163
7.1. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI  163
7.1.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Önemi  163
7.1.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: 11 No’lu Protokol  164
7.1.2.1. Doğrudan Bireysel Başvuru  165
7.1.2.2. Kararların Bağlayıcılığı  165
7.1.2.3. Doğrudan Mahkemeye Başvuru  165
7.1.2.4. Yargı Yetkisinin Sözleşmeden Doğması  166
7.1.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: 14 Numaralı Protokol  166
7.2. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN ORGANLARI  167
7.2.1. Genel Kurul  168
7.2.2. Tek Yargıç  168
7.2.3. Komiteler  168
7.2.4. Daireler  169
7.2.5. Büyük Daire  170
7.3. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YARGI YETKİSİ  170
7.3.1. Devlet Başvurusu  171
7.3.2. Bireysel Başvuru  171
7.3.3. Kime Karşı Başvuru  172
7.3.4. Başvuru Koşulları  173
7.3.5. Başvuru Kaydının Düşürülmesi  174
7.4. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDE YARGILAMA  175
7.4.1. Davanın Açılması  175
7.4.2. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  176
7.4.3. İhtiyati Tedbirler  176
7.4.4. Esasdan İnceleme  177
7.4.5. Dostane Çözüm  178
7.5. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KARARLARI  178
7.5.1. Kararlarda Mahkeme Yetkisi ve Gerekçe  179
7.5.2. Tazminat Kararı  179
7.5.3. Kararlarda Yorum-Revizyon-Düzeltme  180
7.5.4. Kararların Uygulanması ve Bakanlar Komitesi  180
BÖLÜM 8: AVRUPA İŞKENCEYİ ÖNLEME SÖZLEŞMESİ VE KOMİTESİ  183
8.1. AVRUPA İŞKENCEYİ ÖNLEME SÖZLEŞMESİ: AMAÇ VE KAPSAM  183
8.2. AVRUPA İŞKENCEYİ ÖNLEME KOMİTESİ: AMAÇ VE OLUŞUM  184
8.3. AVRUPA İŞKENCEYİ ÖNLEME KOMİTESİ: YETKİ VE GÖREV  185
8.4. AVRUPA İŞKENCEYİ ÖNLEME KOMİTESİ: ZİYARETLER VE RAPORLAR  186
8.4.1. Genel Olarak Ziyaretler ve Raporlar  186
8.4.2. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin Türkiye Ziyaretleri  187
8.5. AVRUPA İŞKENCEYİ ÖNLEME KOMİTESİ: ÖNERİLER VE DEĞERLENDİRME  191
8.5.1. Gözaltı Yerlerine Yönelik Öneriler  191
8.5.2. Komiteyi Genel Değerlendirilmesi ve Sonuç  193
BÖLÜM 9: AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE İNSAN HAKLARI  195
9.1. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI  196
9.1.1. Helsinki’den Günümüze Gelişim  196
9.1.2. Karakteristik Özellikler  198
9.1.3. Kopenhag Prensipleri  199
9.2. AGİT AZINLIK HAKLARI ANLAYIŞI  201
9.3. AGİT İNSANİ BOYUT MEKANİZMASI  203
9.3.1. Görüşmeler  204
9.3.1.1. Bilgi Alışverişi  204
9.3.1.2. İki Taraflı Toplantı  204
9.3.1.3. Bütün AGİT Devletlerine Bildirim  204
9.3.1.4. Konuların Tartışılması  204
9.3.2. Delil Toplama ve Arabuluculuk  204
9.4. AZINLIK HAKLARI VE TÜRKİYE’NİN İÇ GÜVENLİĞİ  205
KISIM III:
SPESİFİK HAKLAR YAKLAŞIMI
BÖLÜM 10: YAŞAM HAKKI  215
10.1. YAŞAM HAKKI VE TEMEL BELGELER  216
10.2. YAŞAM HAKKININ SINIRLAMALARI  217
10.2.1. Yargı Kararı  217
10.2.2. İstisna Durumları  217
10.2.3. Meşru Savaş Fiilleri  218
10.3. AKKOÇ v. TÜRKİYE DAVASI  219
10.3.1. Başvuru ve İddialar  219
10.3.2. Olgular  220
10.3.2.1. Davaya İlişkin Olaylar  220
10.3.2.2. İlgili Belge ve Raporlar  221
10.3.3. Gerekçeli Karar  221
10.4. AKKOÇ KARARININ TARTIŞILMASI  223
BÖLÜM 11: İŞKENCEYE MARUZ KALMAMA HAKKI  227
11.1. DEMOKRATİK HESAP VEREBİLİRLİK:TERMİNOLOJİK YAKLAŞIM  228
11.2. GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DEMOKRATİK HESAP VEREBİLİRLİĞİ  229
11.3. İŞKENCEYE MARUZ KALMAMA HAKKI: SATIK v. TÜRKİYE DAVASI  231
11.3.1. Başvuru ve İddialar  231
11.3.2. Davaya İlişkin Olaylar  231
11.3.3. Başvuranların Şikayeti ve Adli Rapor  232
11.3.4. Ceza Yargılamaları  232
11.3.5. AİHM Kararı ve Gerekçesi  233
11.4. SATIK v. TÜRKİYE: GEREKÇELİ KARARIN TARTIŞILMASI  235
BÖLÜM 12: KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI  239
12.1. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI: KAPSAM  240
12.2. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI: SINIRLAMALAR  240
12.3. GÜVENLİK HAKKI: ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKILANLARIN HAKLARI  241
12.4. FİLİZ VE KALKAN v. TÜRKİYE DAVASI: KARAR VE YORUM  241
12.4.1. Karar  241
12.4.1.1. Dava Prosedürü  241
12.4.1.2. Davaya İlişkin Maddi Olaylar  242
12.4.1.3. İlgili İç Hukuk  243
12.4.1.4. Sözleşme Madde 5/3’ün İhlali İddiası  244
12.4.1.5. Sözleşmenin 41. Maddesinin Uygulanması  245
12.4.1.6. Hüküm  246
12.4.2. Yorum  247
BÖLÜM 13: ADİL YARGILANMA HAKKI  249
13.1. ADİL YARGILANMA HAKKI: SÖZLEŞME VE KAPSAM  250
13.2. ADİL YARGILANMA HAKKI: UNSURLAR VE SANIK HAKLARI  251
13.2.1. Adil Yargılanma Hakkının Unsurları  251
13.2.1.1. Bağımsız ve Tarafsız Mahkemeye Başvuru Hakkı  251
13.2.1.2. Yargılamanın Makul Sürede Sonuçlandırılması  251
13.2.1.3. Yargılamanın Hakkaniyete Uygun Yapılması  251
13.2.1.4. Yargılamada Açıklık  252
13.2.1.5. Suçsuzluk Karinesi  252
13.2.2. Adil Yargılanma Hakkı: Sanık Hakları  252
13.2.2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  252
13.2.2.2. Ceza Muhakemesi Kanunu  253
13.3. HUKUKSAL YARDIM HAKKI VE TİYGUÇ PROJESİ  253
13.3.1. Hukuksal Yardım Hakkı  253
13.3.2. TİYGUÇ Projesi: Hukuksal Yardıma İlişkin Anket Bulguları  256
13.4. HUKUKSAL YARDIM HAKKI: TÜRK VE İNGİLİZ HUKUKU  259
13.4.1. Türk Hukukunda Hukuksal Yardım Hakkı  259
13.4.2. İngiliz Hukukunda Hukuksal Yardım Hakkı  261
13.4.2.1. Hukuksal Yardım Hakkının Kullanımı Ne Zaman ve Nerede Başlar?  262
13.4.2.2. Hukuksal Yardım Hakkının Hatırlatılması  263
13.4.2.3. Avukatın Gözaltı Birimine Gelmesi ve Hukuksal Yardımda Bulunması  263
13.4.2.4. Avukatın Gözaltı Birimine Gelmesi Ertelenebilir mi?  264
13.4.2.5. İngiltere’de Gözaltında Hukuksal Yardım Uygulama Standartları  265
BÖLÜM 14: ÇOCUK HAKLARI  271
14.1. ÖZEL VE AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKI  272
14.2. ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI  272
14.3. İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALMAMA HAKKI  272
14.4. GELİŞİM VE SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI  274
14.5. ÖZEL YAŞAM HAKKI: JAKUPOVİC v. AVUSTURYA DAVASI  275
14.5.1. Karar  275
14.5.1.1. Prosedür  275
14.5.1.2. Olaylar  276
14.5.1.3. Sözleşme’nin 8. Maddesinin İhlal İddiası  277
14.5.1.4. Sözleşmenin 41. Maddesinin Uygulanmas  280
14.5.1.5. Hüküm  281
14.5.1.6. Yargıçlar Caflisch, Kuris ve Ress’in Karşı Düşünceleri  281
14.5.2. Jakupovic v. Avusturya Kararının Yorumu  282
SONUÇ  283
Bibliyografya  285
Kavram Dizini  295
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017