Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulamalı
Havalandırma ve İklimlendirme Tekniği
Eylül 2010 / 3. Baskı / 327 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Ocak 2017 38.90 TL -     Sepete Ekle
   

Bu kitap; Hava, havanın özellikleri ve hava ile yapılan bütün termodinamik işlemlerini, Nemli hava termodinamiği ile ilgili işlemleri, Kullanım amacına uygun olarak kapalı ortama verilmesi gereken taze hava miktarının tayinini, Havalandırma ve iklimlendirmede kullanılan bütün ekipman ve cihazların tanımını, Havalandırma ve iklimlendirme santrallerinin yapımı ve sırasıyla karışım odaları, hava süzgeçleri (filtreler), ön ısıtıcı, nemlendirici, damla tutucu, soğutucu, son ısıtıcı, hava aktarım makinaları (fanlar), susturucu, üfleyici ve otomatik kontrol sistemlerini, Kanal çeşitleri ve hava kanallarının boyutlandırılması gibi iklimlendirme sisteminin bütün kısımlarının kullanım amaçları ve bu kısımlara ait güç ve kapasite hesaplarını uygulamalı olarak verilmiştir.

Bu hususiyetler bakımından, havalandırma ve iklimlendirme konusunu meslek edinenlerin, endüstriyel olarak bu konuda çalışan mühendis ve bütün teknik elemanların, Yüksekokul ve Fakültelerde "Havalandırma ve İklimlendirme" dersi veren öğretim elemanlarının kullanabileceği ders kitabı olarak hazırlanmıştır.

Bunun yanında; Yüksekokulların özellikle uygulamalı eğitim veren İklimlendirme ve Soğutma Bölümlerinde ve fakültelerin; Enerji, Tesisat ve Doğalgaz Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin başvurabilecekleri bir kaynak kitabı olarak hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Hava
Mahal Havasının Tayini
Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinin Kısımları
Hava Kanalları
Üfleyiciler
Kontrol Sistemleri
Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri
Isı Kazancı ve Isı Kaybı Hesapları
Barkod: 9789750213298
Yayın Tarihi: Eylül 2010
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 327
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Çizelgeler Listesi  18
Şekiller Listesi  21
Semboller  27
İndisler  29
Bölüm 1
HAVA
I. GİRİŞ  31
II. HAVANIN ÖZELLİKLERİ  31
A. Havanın Tanımı  31
B. Havanın Yoğunluğu  32
C. Hava Basıncı (Atmosfer Basıncı)  33
D. Havanın Kütlesi  34
E. Havanın Özgül Isı Kapasitesi  35
F. Havanın Sıcaklıkla Genleşmesi  36
G. Havanın Isıtılması  36
H. Havanın Su Muhtevası  38
Bölüm 2
MAHAL HAVASININ TAYİNİ
I. GİRİŞ  41
II. MAHAL HAVASI MİKTARININ TAYİNİ  41
A. Toplam Isı Kaybı ve Kazancına Göre Toplam Hava Miktarı ve Üfleme Havası Sıcaklığının Tayini  41
B. Havalandırma Sistemlerinde Dış Hava Miktarı Tayini  44
1. Mahaldeki İnsan Sayısına Göre Dış Hava Miktarı Tayini  44
2. Mahalde Üretilen CO2 Miktarına Göre Mahal Dış Hava Miktarı Tayini  47
3. Saatlik Hava Değişim Sayısına Göre Dış Hava Miktarı Tayini  49
4. Hava-Gaz Karışımına Göre Mahal Dış Hava Miktarı Tayini  51
5. Özel Mahallerin Mahal Hava Miktarının Tayini  53
a. Meşguliyet Durumuna Göre Mahal Dış Hava Miktarının Tayini  53
b. Mahal Taban Yüzey Alanına Göre Dış Hava Miktarının Tayini  54
c. Hava Sıcaklık Durumuna Göre Dış Hava Miktarının Tayini  54
d. Kapalı Yüzme Havuzlarında Dış Hava Miktarının Tayini  55
e. Hayvan Barınaklarında Dış Hava Miktarının Tayini  57
f. Garajlarda Dış Hava Miktarının Tayini  61
g. Mutfaklarda Dış Hava Miktarının Tayini  63
C. Toplam Isı Kazancına Göre Toplam Hava Miktarının Tayini  65
Bölüm 3
HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME
SİSTEMLERİNİN KISIMLARI
I. GENEL  67
II. HAVA ÇEŞİTLERİ  67
A. Havada Aranan Şartlar  69
1. Havanın Tazeliği  71
2. Havanın Temizliği  71
3. Havanın Nemi  71
4. Havanın Sıcaklığı  71
5. Havanın Hızı  72
III. İKLİMLENDİRME SANTRALININ KISIMLARI  72
A. Hava Karışım Odaları  73
1. Enerji Tasarrufu Amaçlı Hava Karışım Hücresi  73
2. Çok Amaçlı Hava Karışım Hücreleri  75
3. Hava Karışım Odası Hesapları  76
B. Hava Filtreleri  81
1. Hava Filtresi Çeşitleri  82
2. Hava Filtresi Toz Tutma Etkinlik Derecesi  83
3. Filtrelerin Dirençleri  84
4. Filtrelerin Yapılış Şekilleri  84
C. Hava Isıtıcıları  86
1. Konumuna Göre Isıtıcılar  86
a. Ön Isıtıcılar  86
b. Son Isıtıcılar  87
2. Isı Kaynağına Göre Isıtıcılar  88
a. Sıcak Sulu ve Buharlı Isıtıcılar  88
b. Elektrikli Hava Isıtıcıları  90
c. Gazlı Hava Isıtıcıları  92
d. Soğutma Makinalı Hava Isıtıcıları  93
3. Isıtıcı Hesapları  93
a. Paralel Akım  97
b. Zıt (Karşıt) Akım  98
c. Çapraz Akım  99
D. Hava Soğutucuları  102
1. Kuru Sistem Soğutma  103
a. Su Ayrışmasız Yüzey Hava Soğutma Sistemi  103
b. Su Ayrışmalı Yüzey Hava Soğutma Sistemi  103
2. Islak Sistem Soğutma  104
a. Soğuk Sulu Soğutma  104
b. Soğuk Buharlı Soğutma  105
3. Soğutucu Hesapları  105
E. Nemlendiriciler  109
1. Nemlendirme Şekilleri  111
a. Su Püskürtmeli Nemlendirme  111
b. Sulu Sistem Nemlendirme  112
c. Buharlı Nemlendirme  113
2. Nemlendirme Hesapları  114
a. Karışım Odasında Dış Hava - Dönüş Havası Karışımı  114
b. Karışım Havasının Ön Isıtılması  115
c. Nemlendirme Suyunun Bir Isı Dönüştürücü ile Isıtılması  116
F. Hava Kurutucuları (Nem Tutucular)  120
1. soğutma Usulü ile Nemin Alınması  120
a. Soğuk Yüzeyde Soğutarak Nem Alma  120
b. Hava İçine Soğuk Su Püskürterek Nem Alma:  120
2. Soğurulma Usulü ile Nemin Alınması  120
3. Hava Kurutucusu Hesapları  121
G. Damla Tutucular  125
H. Susturucular  126
1. Ses ve Gürültü  126
2. Susturucu Çeşitleri  127
I. Fanlar (Vantilatörler, Aspiratörler)  129
1. Salyangoz (Radial) Fanlar  129
a. Salyangoz Fan Çeşitleri  130
2. Eksenel (Axial) Fanlar  131
3. Dik Akımlı (Querstrom) Fanlar  132
4. Fan Hesapları  133
a. Fan Toplam Hava Debisi  133
b. Fan Toplam İşletme Basınç Farkı  134
c. Fan Devir Sayısının Tespiti  134
d. Fanlardaki Kayıplar  135
e. Fanların Gücü  136
f. Fanlardaki Toplam Basınç Kaybı ve Gücün Birimsiz Değerlerle Hesaplanması  138
g. Fan Motorunun Gücü  139
h. Fan Hesabında Benzerlik Kanunu Eşitlikleri  141
ı. Uygulamalı Fan Hesabı Örnekleri  141
Bölüm 4
HAVA KANALLARI
I. GİRİŞ  145
II. HAVA KANALLARININ BİRLEŞİMLERİ  147
A. Kenetli Birleşimlerde Kenet Ölçülendirilmeleri  149
III. HAVA KANALLARININ KISIMLARI  149
A. Kanal Gövdeleri  151
B. Kanallarda Emme Ağzı Şekilleri  153
C. Kanallarda Çap Daralmaları ya da Genişlemeleri  153
D. Kanal Kesişmeleri  154
E. Kanallarda Yön Değiştirmeler  156
F. Kanallarda Kol Almalar  157
G. Kanal Kapakları  159
IV. SİLİNDİRİK VE OVAL ALÜMİNYUM KANALLAR  162
A. Silindirik Kanal Gövdeleri  162
B. Silindirik Kanallarda Yön Değiştirme  163
C. Silindirik Kanallarda Kol Alma  164
D. Silindirik Kanallarda Havalandırma Ağzı  165
V. ÜFLEYİCİLERİN KANAL ÜZERİNDEKİ KONUMU  165
VI. KANAL HESAPLARI  166
A. Kanallardaki Hava Hızlarının Tespiti  166
B. Kanal Kesit Alanı ve Çap Tayini  167
C. Kare ve Dikdörtgen Kanallarda Çap Tayini (Hidrolik Çap)  168
D. Kanal Kenar Oranları  169
E. Benzerlik Kanunu  171
F. Enerji Eşitliği (Bernoulli Eşitliği)  172
G. Kanallarda Toplam Basınç Kaybı  172
H. Kanallardaki Sürtünme Basınç Kayıpları  173
I. Özel Dirençler (Bağlantı Parçalarının Basınç Kayıpları)  177
J. Santral İçi Cihazlarının Basınç Kaybı  177
K. Yüksek Basınçlı Sistemlerde Kanal Hesapları  185
Bölüm 5
ÜFLEYİCİLER
I. GİRİŞ  189
II. MAHALE HAVA ÜFLEME ŞEKİLLERİ  192
A. Yandan (Duvardan) Üfleme  192
1. Duvardan Serbest İzoterm ve Dairesel Üfleme  193
2. Hava üfleme Uzaklığı  197
3. Yarıklardan Serbest İzoterm Düz Üfleme  200
4. Duvarlardan Tavana Yakın Düz İzoterm Üfleme  201
5. Yarık Hava Menfezleri  202
6. İzoterm Olmayan Yatay Üfleme  204
B. Tavan Hava Üfleyicileri  205
1. Duvarlara Doğru Dairesel Üfleme Menfezi  205
2. Aşağı Doğru Sıcak Hava Üfleme  209
C. Döşemeden (Alttan) Hava Üfleme  211
D. Özel Durumlar İçin Hava Üfleme  212
Bölüm 6
SOĞUTMA KULELERİ
I. SOĞUTMA KULESİ  215
II. KAPALI SİSTEM DOLAYLI SOĞUTMA KULELERİ  216
III. AÇIK SİSTEM SOĞUTMA KULELERİ  217
A. Açık Sistem Tabii Hava Dolaşımlı Soğutma Kuleleri  217
B. Açık Sistem Cebri Hava Dolaşımlı Soğutma Kuleleri  218
C. Soğutma Makinalı Sistem Soğutma Kuleleri  219
III. SOĞUTMA KULESİ HESAPLARI  220
Bölüm 7
KONTROL SİSTEMLERİ
I. GİRİŞ  225
II. KONTROL CİHAZLARI  225
A. Elle (Manuel) Kontrol Sistemi  226
B. Mekanik Kontrol Sistemi  226
C. Elektrikli Kontrol Sistemi  226
D. Elektronik Kontrol Sistemi  227
E. Elektro Mekanik Kontrol Sistemi  228
F. Pnömatik, Hidrolik Kontrol Sistemi  228
III. HİSSEDİCİLER (SENSÖRLER)  229
IV. İKLİMLENDİRME SANTRALINDAKİ KONTROL SİSTEMLERİ  230
A. Kış İşletmesi  230
B. Yaz işletmesi:  231
V. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE AYAR DEVRELERİ  232
Bölüm 8
HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ
I. GİRİŞ  235
II. PENCERE TİPİ KLİMA SİSTEMLERİ  236
III. ODA KLİMA SİSTEMİ  237
IV. DOLAP TİPİ KLİMA SİSTEMİ  240
V. SANDIK TİPİ KLİMA SİSTEMİ  243
VI. AYRIK SİSTEM KLİMA (SPLİT KLİMA)  243
VII. ÇATI TİPİ İKLİMLENDİRME SİSTEM  244
VIII. KONUT TİPİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ  245
IX. ÇOK BÖLGELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ  247
Bölüm 9
SOĞUTMA VE ISITMA YÜKÜ HESAPLARI
I. GİRİŞ  251
II. SOĞUTMA YÜKÜ HESABI  251
A. Toplam İç Soğutma Yükü  252
1. İnsanlardan Gelen Soğutma Yükü  252
a. İç Mahaller İçin Soğutma Yük Faktörü  253
2. Aydınlatma Soğutma Yükü  255
a. Aydınlatma Araçlarının Anma Gücü  255
aa. Özgül Aydınlatma Faktörü  257
b. Eş Zaman Faktörü  257
c. Artık Isı Faktörü  258
3. Makinalardan Gelen Soğutma Yükü  261
4. Geçici Maddelerden Gelen Soğutma Yükü  264
5. Özel Durumlar İçin Mahale Giren ya da Çıkan Isı Yükü  264
6. Komşu Mahal Sıcaklık Farklarından Gelen Soğutma Yükü  265
B. Dış Soğutma Yükü  265
1. Dış Duvar ve Çatılardan Gelen Soğutma yükü  266
a. Düzeltmeli Eş Değer Sıcaklık Farkı  267
b. Duvar ve Çatı Rengine Göre Düzeltmeli Eş Değer Sıcaklık Farkı  267
2. Pencere ve Kapılardan Taşınımla Gelen Soğutma yükü  268
3. Pencerelerden Işınımla Gelen Soğutma yükü  270
C. Soğutma Yükünde Kullanılan Çizelge ve Tanımlar  272
1. Mahal Yapı Tipleri  273
2. Yapı Sınıflarına Göre k-Değerleri  275
D. Bir Örnek Problem ve Çözümü  278
III. ISITMA YÜKÜ HESABI  285
A. Taşınım (Transmisyon) Isı Yükü  286
1. Isı Geçiş Katsayısı (k-Değeri)  287
a. Yüzey Isı Transferi (Film) Katsayısı  290
b. Isı İletkenliği Katsayısı  291
2. Sıcaklıklar  291
3. Zamlar  294
a. Birleştirilmiş İşletme Zammı  295
b. Dış Yüzey İlave Zammı  295
c. Ara Verme İlavesi Zammı  295
d. Yön Zammı  296
B. Havalandırma Isı Kaybı  296
1. Yarık Geçirgenlik Katsayısı  297
2. Kanat Yarık Uzunluğu  297
3. Bina Tanım Katsayısı  299
4. Mahal Tanım Katsayısı  300
5. Köşe Pencere Zammı  301
C. Yükseklik Düzeltme Faktörü  302
1. Kat Tipi Çok Katlı Yapılar  302
2. Baca Tipi Çok Katlı Yapılar  302
D. Toplam Isı Kaybı  303
E. Bir Örnek Isı Yükü Problemi  304
F. Isı Kaybı Hesabının Çizelgelendirilmesi  311
EKLER
Kuru Havanın Sıcaklıklara Göre Yoğunluğu ve Özgül Isı Kapasiteleri  317
Birim Dönüşümleri  318
Akışkan Basınç Birimleri  318
Enerji ve İş Birimleri  318
Güç Birimleri  319
Matematiksel İşlem Simgeleri (Yunan Alfabesi)  319
Suyun Özellikleri  319
Atmosfer Basıncındaki Havanın Özellikleri  320
Soğutma yükü Hesabı Çizelgesi  320
Isı Kaybı Hesabı Çizelgesi  322
Faydalanılan Kaynaklar  323
Kavram Dizini  325
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Hikmet Doğan
Ocak 2017
38.90 TL
Sepete Ekle
Hikmet Doğan
Ocak 2012
19.90 TL
Sepete Ekle
Sedat Karabay
Ekim 2017
50.00 TL
Sepete Ekle
Sedat Karabay
Ekim 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017