Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri
Şubat 2012 / 3. Baskı / 1088 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 185.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%57)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ocak 2017 168.00 TL -     Sepete Ekle
   

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle hukuk davalarında yargılama giderlerinin parasal miktarı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle de davanın tarafları, yapmış oldukları yargılama giderlerinin, Kanunun öngörmüş olduğu esaslar çerçevesinde kendilerine iade edilmesini beklerler. Ayrıca zaman ve emek sarfı ile Kanuna uygun bir hüküm oluşturulmasına karşın, yargılama giderlerinin yükletilmesinde ve tahsilinde yanlış bir karar verilmesi hükmün bozulmasına, zaman ve emek kaybının olmasına neden olacağı da inkar edilmeyecek bir gerçektir. Bu esastan hareketle, eserde ilk önce hukuk davalarında yargılama giderleri ile ilgili ilkeler toplu halde incelenmiş, özellik arz eden bazı usul konularında örneğin davanın kabulü veya ıslahı, dava konusunun temlikinde, davanın konusuz kalmasında, görevsizlik ve yetkisizlik kararlarında, fer'i veya asli müdahalede yargılama giderlerinin (özellikle harç ve vekalet ücretini), kimden ve nasıl tahsil edileceği, ne miktarda tarafların bu giderlerden sorumlu olacağı irdelenmiştir.

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu hükümleri gereğince, 1 Ekim 2011’den sonra açılan davalar HMK’nu hükümlerine göre çözülecek, 1 Ekimden önce açılan ve devam eden davalarda ise 1 Ekim 2011’den sonra yapılacak yeni işlemlerde yeni Kanun hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle HMK’nın yürürlük tarihinde önce açılan ve yargılaması tamamlanan davalarda yargılama giderleri eski HMUK.nun hükümlerine göre takdir ve tayin edilecektir. Ancak 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılan ve yargılaması devam eden davalar ile bu tarihten sonra açılan davalarda yargılama giderleri ise HMK’nına göre hükme bağlanacaktır. İşte hukuk davalarında yargılama giderleri bakımından yapılan önemli değişiklikler tek tek ilgili bölümlerde inceleme konusu yapılmış ve uygulamacıların karşılaştırma yapmasını teminen; 1 Ekim 2011 tarihinden önce yayımlanan Yargıtay içtihatlarına dayanak teşkil eden ve HUMK.nunda hükme bağlanan madde metinlerine karşılık gelen 6100 sayılı HMK hükümleri aynı içtihat içerisinde (parantez içerisine alınarak) tek tek işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Yargılama Harçları
Vekalet Ücreti
Keşif Giderleri
Tebligat Giderleri
Tanık ve Bilirkişi Ücretleri
Diğer Yargılama Giderleri
Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri
Harçlar Kanunu ve Tarifeleri
Barkod: 9789750217968
Yayın Tarihi: Şubat 2012
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1088
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
I. GENEL OLARAK  25
II. YARGILAMA GİDERLERİNİN TANIMI  26
III. YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖDENMESİNDE USUL  27
A. Gider Avansı ile Yargılama Giderlerinin Peşin Ödenmesi  27
B. Yargılama Giderlerinin Taraflarca Ödenmesi  30
C. Yargılama Giderlerinin Ödenmesi Amacı ile Süre Verilmesi  33
D. Yargılama Giderlerinin Devlet Hazinesinden Ödenmesi  54
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK  63
A. Yargılama Giderlerinin Davada Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesi Kuralı  70
B. Yargılama Giderlerinin Davada Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesi Kuralının İstisnaları  116
1. Davada Haklı Çıkan Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulması Gereken Haller  118
2. Davada Haksız Çıkan Tarafın Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmaması  129
a. Davanın İlk Duruşmada Kabul Edilmiş Olması Şartı  153
b. Davanın Açılmasına Sebep Olmama Şartı  160
c. Her İki Şartın Gerçekleşmesi Halinde Yargılama Giderlerinden Davalının Sorumlu Olmaması  172
d. HMK’nın 312/2. Maddesinin Uygulanmayacağı Haller  179
V. YARGILAMA GİDERLERİNDEN TARAFLARIN SORUMLU OLMASI KURALI  181
VI. YARGILAMA GİDERLERİNE RE’SEN HÜKMEDİLMESİ  189
VII. YARGILAMA GİDERLERİNİN AYRI BİR DAVA KONUSU OLMAMASI KURALI  192
VIII. YARGILAMA GİDERLERİNİN HÜKÜMDE AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ  197
IX. YARGILAMA GİDERLERİNE AİT HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ VEYA GENİŞLETİLEMEMESİ  204
X. YARGILAMA GİDERLERİNE İLİŞKİN HÜKMÜN İNFAZI  208
XI. DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ  220
XII. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEK HALLERDE YARGILAMA GİDERLERİ  248
A. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararlarında Yargılama Giderleri  248
B. Dava Dilekçesindeki Kanuni Noksanlıklar Nedeni ile Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Yargılama Giderleri  254
C. Süresi İçerisinde Yenilenmeyen Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Yargılama Giderleri  256
E. HMK’nın 77. Maddesine Göre Davanın Açılmamış Sayılması Gereken Halde Yargılama Giderleri  257
III. DAVANIN GERİ ALINMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ  258
XIV. TARAFTA İRADİ DEĞİŞİKLİK HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ  261
XV. GÖNDERME KARARLARINDA YARGILAMA GİDERLERİ  262
XVI. DAVA ŞARTLARININ BULUNMASI NEDENİYLE DAVANIN REDDİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ  265
XVII. DAVA ARKADAŞLIĞINDA YARGILAMA GİDERLERİ  269
A. Mecburi Dava Arkadaşlığında Yargılama Giderleri  269
1. Mecburi Dava Arkadaşlarının Davada Haksız Çıkması Halinde  270
2. Mecburi Dava Arkadaşlarının Davada Haklı Çıkması  273
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Yargılama Giderleri  273
1. İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davada Haksız Çıkması  274
2. İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davada Haklı Çıkması  275
3. İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davada Kısmen Haklı Çıkması  275
XVIII. DELİL TESPİTİNDE YARGILAMA GİDERLERİ  275
XIX. İHTİYATİ TEDBİRDE YARGILAMA GİDERLERİ  282
A. Dava Açılmadan Önce Talep Edilen İhtiyati Tedbirlerde Yargılama Giderleri  283
B. Dava Açıldıktan Sonra Talep Edilen İhtiyati Tedbirlerde Yargılama Giderleri  286
XX. DAVAYA (FER’İ) MÜDAHALEDE YARGILAMA GİDERLERİ  287
XXI. DAVANIN ISLAHINDA YARGILAMA GİDERLERİ  289
XXII. DAVALARIN AYRILMASINDA VE BİRLEŞTİRİLMESİNDE YARGILAMA GİDERLERİ  293
A. Davaların Ayrılmasında Yargılama Giderleri  293
B. Davaların Birleştirilmesinde Yargılama Giderleri  294
XXIII. DAVA KONUSUNUN DEVRİNDE (MÜDDEABİHİN TEMLİKİNDE) YARGILAMA GİDERLERİ  297
A. Davalının Müddeabihi Devretmesinde Yargılama Giderleri  298
B. Davacının Müddeabihi Devretmesi Halinde Yargılama Giderleri  299
XIX. DAVAYA SON VEREN USUL İŞLEMLERİNDE YARGILAMA GİDERLERİ  299
A. Davanın Kabulünde Yargılama Giderleri  299
B. Davadan Feragat’ta Yargılama Giderleri  301
C. Sulh Halinde Yargılama Giderleri  305
XXV. KARŞILIK DAVADA YARGILAMA GİDERLERİ  306
XXVI. ADLİ YARDIMDA YARGILAMA GİDERLERİ  307
XXVII. İSTİNAF VE TEMYİZ GİDERLERİ  313
A. İSTİNAF GİDERLERİ  313
a. İstinaf Giderlerinin Neler Olduğu  313
b. Temyiz Giderlerinin Hiç/Eksik Ödenmesi ve Tamamlattırılması  313
B. TEMYİZ GİDERLERİ  314
a. Temyiz Giderlerinin Neler Olduğu  314
b. Temyiz Giderlerinin Eksik Ödenmesi ve Tamamlattırılması  315
XXVIII. KADASTRO DAVALARINDA YARGILAMA GİDERLERİ  324
XXIX. DAVA ÇEŞİTLERİNE GÖRE YARGILAMA GİDERLERİ  339
A. Eda Davalarında Yargılama Giderleri  339
B. Tesbit Davalarında Yargılama Giderleri  340
C. Belirsiz Alacak ve Tesbit Davalarında Yargılama Giderleri  340
D. İnşai Davalarda Yargılama Gideleri  342
E. Kısmi Davada Yargılama Gideri  342
1. Davaların Yığılmasında Yargılama Gideri  343
2. Terditli Davalarında Yargılama Gideri  344
3. Seçimlik Davalarda Yargılama Gideri  345
4. Topluluk Davalarında Yargılama Gideri  346
XXX. TAHKİM YARGILANMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ  346
XXXI. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI  347
A. Genel Olarak  347
B. Yargılama Harçları  350
1. Genel Olarak  350
2. Kanunsuz Harç Alınamaması  350
3. Harçlar Kanununun Yürürlük Sorunu  351
4. Harçlarla İlgili Temel İlkeler  355
a. Harca Tabi Olmayan Davalarda Davanın Açılma Tarihi  360
b. Harca Tabi Davalarda Davanın Açılma Tarihi  362
5. Yargılama Harçlarının Kapsamı  383
a. Başvuru Harcı  383
aa. Mahiyeti  383
bb. Ödeme Usulü  384
cc. Miktarı  385
dd. Ödeyecek Olan Taraf (Mükellef)  385
ee. Ödeme Yeri  385
ff. Ödeme Zamanı  385
gg. Başvurma Harcının Ödenmemesi veya Eksik Ödenmesi  385
hh. Başvurma Harcının İadesi Gereken Haller  386
ii. Başvurma Harcının Alınmaması Gereken Haller  386
kk. Çekişmesiz Yargıda Başvurma Harcı  387
b. Celse Harcı  392
aa. Mahiyeti  392
bb. Miktarı  394
cc. Ödeyecek Olan Taraf (Mükellef)  394
dd. Ödeme Yeri ve Usulü  395
ee. Ödeme Zamanı ve Ödenmemesinin Yaptırımı  395
c. Karar ve İlam Harcı  396
aa. Mahiyeti  396
bb. Çeşitleri  397
aaa. Nisbi Karar ve İlam Harcı  397
bbb. Maktu Karar ve İlam Harcı  404
d. Miktarı  412
aa. Nispi Karar ve İlam Harcında  412
bb. Maktu Karar ve İlam Harcında  413
e. Ödeyecek Olan Taraf (Mükellefiyet)  414
f. Ödeme Yeri  414
g. Ödeme Usulü  414
h. Ödeme Zamanı  414
ı. Karar ve İlam Harcının Ödenmemesi ve Yaptırımı  418
j. Karar ve İlam Harcının Eksik Alınması ve Tamamlattırılması  430
k. Fazla Alınan Karar ve İlam Harcının İadesi  448
6. Harçtan İstisna ve Muafiyet  448
a. Genel Olarak  448
b. İşçi ve Çıraklar  459
aa. Erler, Onbaşılar ve Çavuşlar  459
bb. İşçi ve Çıraklar  459
cc. Genel Bütçeye Dahil İdareler  461
c. Özel Kanunlarla Harçtan Muafiyet Tanınan Tüzelkişiler  478
aa. Sosyal Güvenlik Kurumu  478
bb. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri  480
cc. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü  480
dd. Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı  481
ee. 1606 Sayılı Kanunda Belirtilen Dernek ve Kuruluşlar  482
ff. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar  483
gg. 4971 sayılı kanunun 22. maddesi ile değiştirilen 320 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 53. maddesi uyarınca Milli Piyango Genel Müdürlüğü harçtan muaftır. Örnek:  489
hh. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56/a ve 6. bendine göre üniversiteler harçtan muaftır. Örnekler:  489
ii. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca Türkiye İş Kurumu her türlü harçtan muaftır. Örnek:  490
jj. 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12. maddesi uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğü her türlü yargı harçlarından muaftır.  490
d. Harçtan İstisna Olan Dava ve İşler  491
e. Diplomat Muaflığı  498
7. Yargılama Harcından Sorumluluk  498
a. Davanın Tamamen Kabulü Halinde Harç  498
b. Davanın Kısmen Red ve Kısmen Kabulü Halinde Harç  499
c. Davanın Reddi Halinde Harç  501
8. Bazı Usul Konularında Harç Sorunu  501
a. Görevsizlik Kararında Harç  501
b. Yetkisizlik Kararında Harç  506
c. Asli Müdahalede Harç  506
d. Fer’i Müdahalede Harç  513
e. Davaların Birleştirilmesinde Harç  513
f. Davanın Ayrılmasında Harç  517
g. İşlemden Kaldırılan Davanın Yenilenmesinde Harç  518
h. Davayı Sonlandıran Usuli İşlemlerde Harç  528
aa. Davanın Kabulünde Harç  528
bb. Davadan Feragat Halinde Harç  530
cc. Davadan Sulh Olma Halinde Harç  534
i. Dava Konusunun (Müddeabihin) Devrinde (Temlikinde) Harç  535
j. Davanın Islahında Harç  537
k. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Harç  544
l. Karşılık Davada Harç  545
m. Davanın Konusuz Kalmasında Harç:  549
n. Adli Yardımda Harç  550
o. Kanun Yollarında Harç  553
aa. İstinaf’da Harç  553
bb. Temyiz’de Harç  553
cc. Karar Düzeltmede Harç  584
dd. Yargılamanın İadesinde Harç  587
ö. Delil Tespitinde Harç  589
p. İhtiyati Tedbir İsteklerinde Harç  590
9. Dava Çeşitlerine Göre Harç  590
1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin İptali Davasında Harç  591
2. Aktin Feshi Davasında Harç  591
3. Alacak Davasında Harç  591
4. Anonim Ortaklık Pay Senedinin İptal ve İhdası Davasında Harç  592
5. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Harç  592
6. Aynı İkametgah İttihazı Hakkında Açılan Davada Harç  592
7. Ayrılık Davasında Harç  592
8. Babalık Davasında Harç  593
9. Boşanma Davasında Harç  593
10. Cebri Tescil Davasında (Ferağa İcbar Davasında) Harç  603
11. Çalınan Tahvillerin İadesi Davasında Harç  604
12. Çek İstirdadı Davasında Harç  605
13. Çocukla Şahsi İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davasında Harç  605
14. Dernek Feshi Davasında Harç  605
15. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davasında Harç  605
16. Ercirimisil Davalarında Harç  605
17. Evlenmeye İzin Davalarında Harç  606
18. Evlat Edinmeye İzin Davasında Harç  606
19. Evliliğin Butlanı Davasında Harç  607
20. Gaiplik İsteminde Harç  607
21. Genel Kurul Toplantıya Çağrı İçin İzin Taleplerinde Harç  607
22. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davasında Harç  607
23. Hizmet Tesbit Davalarında Harç  607
24. İflas Davasında Harç  607
25. İhalenin Feshi Davasında Harç  608
26. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Halinde Harç  608
27. İpoteğin Fekki Davasında Harç  608
28. İptal Davasında Harç  609
29. İrtifak Hakkı Tesisi Davasında Harç  610
30. İsteğe Bağlı Sigortalılık Kararının İptali Davasında Harç  610
31. İstihkak Davalarında Harç  611
32. İstirdat Davasında Harç  614
33. İş Güçlüğü Tazminatı Davasında Vekalet Ücreti  614
34. İşe İade Davalarında Harç  615
35. İtirazın İptali Davasında Harç  615
36. İtirazın Kaldırılmasında Harç  616
37. İzaleyi Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davalarında Harç  616
38. Kadastro Davalarında Harç  619
39. Kamulaştırma Davalarında Harç  628
40. Kamulaştırmasız Elatma ve Tazminat Davalarında Harç  628
41. Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulamasından Doğan Davalarda Harç  629
42. Kayıp Hisse Senetlerinin İptali Davasında Harç  629
43. Kayıt – Kabul Davasında Harç  629
44. Kaza-i Rüşt Davalarında Harç  630
45. Kıymetli Evrakın İptali (Zayi Nedeniyle) Davasında Harç  630
46. Kira Tespit Davasında Harç  630
47. Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararının İptali Davasında Harç  632
48. Kooperatif Ortaklık Payının Devrine Dair Davalarda Harç  632
49. Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Harç  632
50. Menfi Tespit Davasında Harç  635
51. Miras Taksim Sözleşmesi Gereği Tapu İptali ve Tescil Davasında Harç  637
52. Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Alacak Davasında Harç  637
53. Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davasında Harç  638
54. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Verilmesi Talebinde Harç  638
55. Mirasın Reddi Sebebiyle Alacak Davalarında Harç  638
56. Mirasta İstihkak Davalarında Harç  638
57. Mirasta İade Davasında Harç  639
58. Mirastan İskatın İptali Davasında Harç  639
59. Muarazanın Men’i Davasında Harç  639
60. Müdahalenin Önlenmesi (Men’i) Davasında Harç  640
61. Nafaka Davalarında Harç  648
62. Nafaka Artırım veya Eksilttim Davasında Harç  651
63. Nişan Hediyelerinin İadesi Davasında Harç  652
64. Nüfus Davalarında Harç  653
65. Ortak Yerlere Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Davalarında Harç  653
66. Ölçümleme Yoluyla Tahakkuk Ettirilen Prim Borcunun İptali Davasında Harç  653
67. Prim Alacağı Davasında Harç  654
68. Projeye Aykırı Şekilde Yapılan Tesislerin Yıkılması Davasında Harç  654
69. Rücuan Alacak Davasında Harç  655
70. Rücuan Tazminat Davalarında Harç  656
71. Satışa İzin Taleplerinde Harç  656
72. Senet İptali Davasında Harç  656
73. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Harç  657
74. Senet İptali Davasında Harç  657
75. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Harç  658
76. Suya Vaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında Harç  660
77. Şirketin Fesih ve Tasfiye Davasında Harç  660
78. Şuf’a Davalarında Harç  661
79. Tahliye Davalarında Harç  661
80. Tapu İptal ve/veya Tescil Davalarında Harç  663
81. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Harç  669
82. Tasarrufun İptali Davası  670
83. Tasfiye Memuru Tayini Taleplerinde Harç  672
84. Temliken Tescil Davalarında Harç  672
85. Teminat Mektubunun İadesi (ve Tespit) Davasında Harç  673
86. Tenkis Davalarında Harç  674
87. Terekenin Borca Batıklık Davasında Harç  675
88. Tevdi Yerinin Belirlenmesi Davasında Harç  675
89. Ticaret Sicil Memurluğunun Kararının İptali Davasında Harç  675
90. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespiti Kararının İptali Davasında Harç  676
91. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davasında Harç  676
92. Uyarlama Davalarında Harç  676
93. Vakfın Tescili Taleplerinde Harç  676
94. Vakıf Senedi Değişikliğinin Tescili Taleplerinde Harç  677
95. Vakıf Şerhinin Terkini Davasında Harç  677
96. Vasiyet Edilen Malların Teslimi Davasında Harç  677
97. Vasiyetnamenin İptali Davasında Harç  678
98. Vasiyetnamenin Tenfizi Davalarında Harç:  679
99. Velayetin Düzenlenmesi Davasında Harç  680
100. Velayetin Kaldırılması Davasında Harç  680
101. Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi Davasında Harç  680
102. Yaşlılık Aylığının İptali İşleminin Ortadan Kaldırılması Davasında Harç  681
103. Zayi Belgesi Verilmesi Taleplerinde Harç  681
104. Zilyetlik Davalarında Harç  681
105. Zilyetliğe Dayalı Tescil Davalarında Harç  681
C. Vekalet Ücreti  682
1. Genel Olarak  682
2. Yargılama Gideri Olan Vekalet Ücretinin Özelikleri  688
a. Yargılama Giderlerine Dahil Olması  688
b. Re’sen Hükmolunması  694
c. Ayrı Bir Dava Açılamaması  698
ç. Avukatın Duruşmalara Katılmasının Şart Olmaması  700
d. Ücretin Tamamına Hak Kazanma  705
e. Ücretin Davanın Taraflarına Ait Olması  706
f. Kesin Hüküm Elde Edilinceye Kadar Olan Dava, İş ve İşlemlerin Karşılığı Olması  717
g. Vekalet Ücreti Usuli Kazanılmış Hak Oluşturmaması Kuralı  718
ğ. Aleyhe Bozma Yapılmaması  720
h. Tavzih Yolu ile Hükme Vekalet Ücreti Eklenememesi ve Miktarının Değiştirilememesi  721
ı. Vekalet Ücretinden Kural Olarak Vazgeçilememesi  724
i. Vekalet Ücretinin Kusur Esasına Göre Takdir Edilememesi  725
j. Bir Vekalet Ücretinden Fazlasının Yükletilmemesi  725
k. Vekalet Ücretinin Eksik veya Fazla Hesaplanamaması  729
l. Vekalet Ücretinden İndirim Yapılamaması Kuralı  731
m. Davaya Sonradan Dahil Edilen Taraf Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmemesi ve Sorumlu Tutulamaması  731
n. Vekalet Ücretinin Belli Bir Miktardan Az ve Üç Katından Fazla Olamaması  732
o. Müteselsilen Sorumlu Olanlar Aleyhine Açılan Davaların Takibinde Vekalet Ücreti  733
ö. Avukatlık Ücretinin Asgari Ücret Tarifesine Göre Hesaplanması  733
p. Vekalet Ücretinin Re’sen Takas Edilmemesi  740
r. Vekalet Ücretinin Davada Haksız Çıkan Tarafa Yükletilmesi  742
s. Kanuni Hasım Olan Taraf Lehine Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi  743
ş. Vekalet Ücretinin Tahsil Şekli  743
t. Vekalet Ücretine KDV’nin Dahil Olması  748
u. Vekalet Ücretinin TL Olarak Hüküm Altına Alınması Zorunluluğu  756
ü. Vekalet Ücretinin Haczedilememesi Kuralı  756
v. Vekalet Ücretinin Takdir Edilmemesi Gereken Haller  756
y. Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri  767
aa. Genel Olarak  767
bb. Tarifelerin Hazırlanması  767
cc. Tarifelerin Yürürlük Zamanı  768
dd. Tarifelerin Avukat ve Dava Vekilleri Hakkında Uygulanması  775
ee. Tarifelerce Vekalet Ücretinin Hesaplanması  776
aaa. Maktu Vekalet Ücreti  776
bbb. Nispi Vekalet Ücreti  779
z. Davasının Esası Hakkında Verilen Kararlarda Vekalet Ücreti  797
aa. Davanın Tamamen Kazanılması Halinde Vekalet Ücreti  797
aaa. Nisbi Vekalet Ücretine Tabi Davalarda  799
bbb. Maktu Vekalet Ücretine Tabi Davalarda  799
bb. Davanın Tamamen Reddedilmesi Halinde Vekalet Ücreti  799
aaa. Nisbi Vekalet Ücretine Tabi Davalarda  803
bbb. Maktu Vekalet Ücretine Tabi Davalarda  804
cc. Davanın Kısmen Red ve Kısmen Kabulü Halinde Vekalet Ücreti  805
x. Özellik Arzeden Bazı Durumlarda Vekalet Ücreti  821
aa. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararlarında Vekalet Ücreti  821
bb. Davanın Konusuz Kalması Halinde Vekalet Ücreti  834
cc. Davanın Geri Alınması Halinde Vekalet Ücreti:  844
dd. Davanın Yenilenmemesi Sebebi ile Davanın Açılmamış Sayılması Kararında Vekalet Ücreti  845
ee. Avukatın İstifası veya Azlinde Vekalet Ücreti  853
ff. Dava Şartlarının Bulunmaması Sebebi ile Davanın Usulden Reddi Halinde Vekalet Ücreti  858
gg. Davaların Birleştirilmesinde Vekalet Ücreti  861
hh. Davaların Ayrılmasında Vekalet Ücreti  865
ii. Davayı Sonlandıran Usul İşlemlerinde Vekalet Ücreti  865
aaa. Davayı Kabulde Vekalet Ücreti  865
bbb. Davadan Feragat’ta Vekalet Ücreti  873
ccc. Sulh Halinde Vekalet Ücreti  884
kk. Davanın Husumet Nedeniyle Reddi Halinde Vekalet Ücreti  888
ll. Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti  895
aaa. Mecburi Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti  895
bbb. İhtiyari Dava Arkadaşlığında Vekalet Ücreti  897
mm. Davaya Müdahalede Vekalet Ücreti  903
aaa. Fer’i Müdahalede Vekalet Ücreti  903
bbb. Asli Müdahalede Vekalet Ücreti  904
n. Karşılık Davada Vekalet Ücreti  906
oo. Derdestlikte Vekalet Ücreti  910
öö. Davanın Islahında Vekalet Ücreti  911
pp. Vekaletnamesinin İbraz Edilmemesi Halinde Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Vekalet Ücreti  914
rr. Delil Tespitinde Vekalet Ücreti  915
ss. İhtiyati Tedbirde Vekalet Ücreti  917
şş. Tespit Davalarında Vekalet Ücreti  917
tt. Temyizde Vekalet Ücreti  918
uu. Yargılamanın İadesinde Vekalet Ücreti  920
üü. Adli Yardımda Vekalet Ücreti  921
vv. Objektif Dava Birleştirmesinde Vekalet Ücreti  921
yy. Davanın Naklinde Vekalet Ücreti  921
w. Dava Çeşitlerine Göre Vekalet Ücreti  922
1. Adi Ortaklık Sözleşmesinin İptali Davasında Vekalet Ücreti  922
2. Aktin Feshi Davasında Vekalet Ücreti  922
3. Alacak Davasında Vekalet Ücreti  923
4. Anonim Ortaklık Pay Senedinin İptali ve İhdası Davasında Vekalet Ücreti  923
5. Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Vekalet Ücreti  923
6. Ayrı İkametgah İttihazı Hakkında Açılan Davada Vekalet Ücreti  924
7. Ayrılık Davasında Vekalet Ücreti  924
8. Babalık Davasında Vekalet Ücreti  924
9. Boşanma Davasında Vekalet Ücreti  924
10. Cebri Tescil Davasında (Ferağa İcbar Davasında) Vekalet Ücreti  927
11. Çalınan Tahvillerin İadesi Davasında Vekalet Ücreti  929
12. Çek İstirdadı Davasında Vekalet Ücreti  929
13. Çocuklar Şahsi İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davasında Vekalet Ücreti  929
14. Dernek Feshi Davasında Vekalet Ücreti  929
15. Dernek Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti  930
16. Ecrimisil Davalarında Vekalet Ücreti  930
17. Evlenmeye İzin Davalarında Vekalet Ücreti  931
18. Evlat Edinmeye İzin Davasında Vekalet Ücreti  931
19. Evliliğin Butlanı Davasında Vekalet Ücreti  931
20. Gaiplik İsteminde Vekalet Ücreti  931
21. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı İçin İzin Talebinde Vekalet Ücreti  932
22. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davasında Vekalet Ücreti  932
23. Hizmet Tesbit Davalarında Vekalet Ücreti  932
24. İflas Davasında Vekalet Ücreti  933
25. İhalenin Feshi Davasında Vekalet Ücreti  933
26. İhbar Kıdem ve Kötüniyet Tazminat Davasında Vekalet Ücreti  933
27. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Halinde Vekalet Ücreti  933
28. İpoteğin Fekki Davasında Vekalet Ücreti  934
29. İptal Davasında Vekalet Ücreti  934
30. İrtifak Hakkı Tesisi Davasında Vekalet Ücreti  935
31. İsteği Bağlı Sigortalılık Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti  935
32. İstihkak Davalarında Vekalet Ücreti  935
33. İstirdat Davasında Vekalet Ücreti  939
34. İş Güçlüğü Tazminatı Davasında Vekalet Ücreti  939
35. İtirazın İptali Davasında Vekalet Ücreti  939
36. İtirazın Kaldırılmasında Vekalet Ücreti  944
37. İzaleyi Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davalarında Vekalet Ücreti  944
38. Kadastro Davalarında Vekalet Ücreti  947
39. Kamulaştırma ile İlgili Olarak Açılan Davalarda Vekalet Ücreti  952
40. Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Vekalet Ücreti  956
41. Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulamasından Doğan Davalarda Vekalet Ücreti  958
42. Kayıp Hisse Senetlerinin İptali Davasında Vekalet Ücreti  958
43. Kayıt – Kabul Davalarında Vekalet Ücreti  958
44. Kıymetli Evrakın İptali Davasında Vekalet Ücreti  959
45. Kira Tespit Davalarında Vekalet Ücreti  959
46. Kooperatif Ortaklığından Çıkarılma Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti  964
47. Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti  964
aa. Maddi Tazminat Davlarında Vekalet Ücreti  965
bb. Manevi Tazminat Davasında Vekalet Ücreti  971
48. Menfi Tespit Davasında Vekalet Ücreti  979
49. Miras Taksim Sözleşmesi Gereği Tapu İptal ve Tescil Davasında Vekalet Ücreti  981
50. Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Alacak Davasında Vekalet Ücreti  981
51. Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davasında Vekalet Ücreti  981
52. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Verilmesi Taleplerinde Vekalet Ücreti  982
53. Mirasın Reddi Nedeniyle Alacak Davasında Vekalet Ücreti  982
54. Mirasta İstihkak Davasında Vekalet Ücreti  982
55. Mirasta İade Davasında Vekalet Ücreti  982
56. Mirastan Iskatın İptali Davasında Vekalet Ücreti  984
57. Muarazanın Men’i Davasında Vekalet Ücreti  984
58. Müdahalenin Önlenmesi Davasında Vekalet Ücreti  984
59. Nafaka Davalarında Vekalet Ücreti  988
60. Nafaka Artırım ve Eksiltim Davasında Vekalet Ücreti  991
61. Nişan Hediyelerinin İadesi Davalarında Vekalet Ücreti  993
62. Nüfus Davalarında Vekalet Ücreti  994
63. Ortak Yerlere Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Davasında Vekalet Ücreti  994
64. Ölçümleme Yoluyla Tahakkuk Ettirilen Prim Borçlarının İptali veya Tahsili Davasında Vekalet Ücreti  994
65. Prim Alacağı Davasında Vekalet Ücreti  996
66. Projede Aykırı Şekilde Yapılan Tesislerin Yıkılması Davasında Vekalet Ücreti  996
67. Rücuan Alacak Davasında Vekalet Ücreti  996
68. Rücuan Tazminat Davasında Vekalet Ücreti  996
69. Satışa İzin Taleplerinde Vekalet Ücreti  998
70. Senet İptali Davasında Vekalet Ücreti  998
71. Sebepsiz Zenginleşme Davasında Vekalet Ücreti  998
72. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Vekalet Ücreti  999
73. Suya Vaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında Vekalet Ücreti  999
74. Şirketin Fesih ve Tasfiye Davasında Vekalet Ücreti  1000
75. Şuf’a Davalarında Vekalet Ücreti  1000
76. Tahliye Davalarında Vekalet Ücreti  1004
77. Tapu İptali ve/veya Tescil Davalarında Vekalet Ücreti  1006
78. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davasında Vekalet Ücreti  1009
79. Tasarrufun İptali Davalarında Vekalet Ücreti  1012
79. Tasfiye Memuru Tayini Talebinde Vekalet Ücreti  1015
80. Teminat Mektubunun İadesi (ve Tespit) Davasında Vekalet Ücreti  1016
81. Tenkis Davasında Vekalet Ücreti  1016
83. Terekenin Borca Batıklık Davasında Vekalet Ücreti  1018
84. Tevdi Yerinin Belirlenmesi Davalarında Vekalet Ücreti  1018
85. Ticaret Sicil Memurluğu Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti  1018
86. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespiti Kararının İptali Davasında Vekalet Ücreti  1018
87. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Davasında Vekalet Ücreti  1018
88. Uyarlama Davalarında Vekalet Ücreti  1019
89. Ücret Alacağı ve Kıdem Tazminatı Davalarında Vekalet Ücreti  1019
90. Vakfın Tescili Talebinde Vekalet Ücreti  1020
91. Vakıf Senedi Değişikliğinin Tescili Talebinde Vekalet Ücreti  1020
92. Vakıf Şerhinin Terkini Davasında Vekalet Ücreti  1020
93. Vasiyet Edilen Malların Teslimi Davasında Vekalet Ücreti  1020
94. Vasiyetnamenin İptali Davasında Vekalet Ücreti  1020
95. Vasiyetnamenin Tenfizi Davalarında Vekalet Ücreti  1021
96. Velayetin Düzenlenmesi Davasında Vekalet Ücreti  1021
97. Velayetin Kaldırılması Davasında Vekalet Ücreti  1021
98. Veraset İlamının İptali Davasında Vekalet Ücreti  1021
99. Yabancı Mahkeme İlamının Tenfizi Davasında Vekalet Ücreti  1021
100. Yaşlılık Aylığının İptali İşleminin Ortadan Kaldırılası Davasında Vekalet Ücreti  1022
101. Zayi Belgesi Verilmesi Taleplerinde Vekalet Ücreti  1022
102. Zilyetlik Davalarında Vekalet Ücreti  1022
103. Zilyetliğe Dayalı Tescil Davalarında Vekalet Ücreti  1023
D. Tebligat ve Posta Giderleri  1023
E. Keşif Giderleri  1027
1. Genel Olarak  1027
2. Keşif Giderlerinin Neler Olduğu  1030
a. Keşif Harcı Avansı  1030
b. Yol Tazminatları  1030
aa. Hakimlerin Yol Tazminatları  1030
bb. Zabıt Katiplerinin Yol Tazminatı  1031
cc. Mübaşir ve Hizmetlilerin Yol Tazminatı  1031
b. Ulaşım Giderleri  1032
c. Bilirkişi Ücreti  1035
d. Tanık Ücretleri  1035
e. Davetiye Giderleri  1037
3. Keşif Giderlerinin Taraflarca Ödenmesi Kuralı  1037
4. Keşif Giderlerinin Devlet Hazinesinden Ödenmesi  1038
5. Keşif Giderlerinin Hangi Sürede Ödenmesi Gerektiği  1041
6. Kesin Süre İçerisinde Keşif Giderlerinin Yatırılmaması Halinde Keşiften Vazgeçmiş Sayılması Kuralı (HMK’nın 324, II)  1045
F. Haciz Giderleri  1056
G. Duruşma Oturumu Giderleri  1057
H. Tanık Giderleri  1057
I. Bilirkişi Ücreti ve Giderleri  1062
K. Taraflara Ait Seyahat ve İkamet Giderleri  1074
L. Resmi Dairelerden İstenen Belgelere Ödenen Giderler  1075
M. Delil Tespiti Giderleri  1075
N. İhtiyati Tedbir Giderleri  1076
O. Diğer Yargılama Giderleri  1076
Yararlanılan Kaynaklar  1077
Kavramlar Dizini  1079
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Zekeriya Yılmaz
Kasım 2011
145.00 TL
İndirimli: 59.90 TL (%58)
Sepete Ekle
Ramazan Arslan ...
Kasım 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
L. Şanal Görgün ...
Ekim 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
Murat Yavaş ...
Ekim 2017
17.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017