Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İletişim
Genel ve Örgütsel Boyutuyla
Ocak 2012 / 8. Baskı / 344 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Haziran 2013 39.90 TL -     Sepete Ekle
   

Bu çalışmada, iletişim aracılığıyla inanç, tutum ve davranışlarda değişiklik yapmanın, kısaca iletişim kurmanın önemi üzerinde durulmaktadır. Kitapta, iletişim sayesinde tarafların tutum ve davranışlarında değişimin nasıl sağlanacağının, zihin yönlendirmenin nasıl olacağının, diğer bir ifadeyle etkin iletişimin yol ve yöntemleri gösterilmeye çalışılmıştır. Hem bireysel yaşamda hem de ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan insanların söz konusu ortak amacı gerçekleştirmelerinin en önemli aracı iletişimdir. İletişim aynı zamanda örgütsel faaliyetlerin, örgütsel tüm fonksiyonların yerine getirilmesinin en önemli araçlarından biridir. Örgütsel bilginin paylaşılması, her tür örgütsel faaliyetin koordine edilmesi iletişimle mümkün olabilir.

İletişim konusunu genel ve örgütsel boyutlarıyla birlikte ele alan bu çalışma, ön lisans, lisans ve iletişim konusunda araştırma yapanlar için önemli bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Sekizinci baskısına ulaşan kitap gelen eleştiriler ve istekler doğrultusunda gözden geçirilmiş, geliştirilmiş ve daha yararlı olmasına çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak İletişim
İletişimin Süreci ve İşleyişi
İletişim Türleri ve Şekilleri
İletişim Modelleri
İletişimin Engelleri ve Aşma Yolları
Örgütlerde İletişim
Örgütsel İletişim Biçimleri ve İyileştirilmesi
Örgütsel İletişim Ağ Modelleri ve Teknolojileri
Bilgi Sistemleri ve İletişim
Kitle İletişimi ve Halkla İlişkiler
Barkod: 9789750217678
Yayın Tarihi: Ocak 2012
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 14x21
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sekizinci Baskıya Önsöz  7
Giriş  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İLETİŞİM
A. İLETİŞİM KAVRAMI  19
1. İletişim Nedir?  21
2. İletişimin Öğeleri  23
3. İletişimin Önemi  25
4. İletişimin Özellikleri  26
5. İletişimin Fonksiyonları  29
B. İLETİŞİMLE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR  34
1. Dil ve İletişim  35
2. İletişim ve Enformasyon  37
3. İletişim ve Telekomünikasyon  38
4. İletişim ve Etik  39
İkinci Bölüm
İLETİŞİMİN SÜRECİ VE İŞLEYİŞİ
A. İLETİŞİM SÜRECİ  43
1. İletişim Sürecinin Aşamaları  45
2. Kaynak (Gönderici)  47
2.1. Kaynağın (Göndericinin) Özellikleri  48
3. Mesaj (İleti)  50
3.1. Mesajın Özellikleri  52
a. Mesajın Genel Özellikleri  53
b. Mesajın Türlerine Göre Taşıması Gereken Özellikler  54
4. Kodlama ve Kod Açma  55
5. Kanal  58
6. Hedef  62
6.1. Hedefin Taşıması Gereken Özellikler  63
7. Filtre (Algılama)  66
8. Geri Bildirim (Feed-Back)  67
8.1. Geribildirimin Belirlenmesi  70
B. İLETİŞİM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  72
1. Tek Yönlü İletişim  73
2. Çift Yönlü İletişim  75
Üçüncü Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ VE ŞEKİLLERİ
A. İLETİŞİM TÜRLERİ  79
1. Sözlü İletişim  80
1.1. Sözün Ötesi  84
2. Sözsüz İletişim  86
2.1. Bilinçli Sözsüz İletişim  89
2.2.. Kısmen Bilinçli Sözsüz İletişim  91
2.4. Sözsüz İletişimin Özellikleri  91
a. Zamanın Mesajı  94
b. Mekânın Mesajı  95
c. Renklerin Mesajı  96
3. Yazılı İletişim  99
B. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ  101
1. İnsanın Kendisiyle İletişimi  101
2. Kişiler Arası İletişim  103
3. Grup İletişimi  106
4. Örgütsel İletişim  108
5. Kitle İletişimi  110
Dördüncü Bölüm
İLETİŞİM MODELLERİ
A. İLETİŞİMİ AÇIKLAYAN MODELLER  113
1. Shannon ve Weaver Modeli  113
2. Aristo’nun Retorik Modeli  116
3. Gerbner Modeli  118
4. Lasswell Modeli  120
5. Newcomb Modeli  122
6. Westley ve MacLean Modeli  124
7. Jakobson Modeli  125
8. Riley ve Riley Modeli  127
9. Deneysel Psikolojik Model  128
10. Sosyolojik Model  129
11. Marshall McLuhan Modeli  129
B. İLETİŞİMDE ETKİ MODELLERİ  130
1. Etki Tepki Modeli: Hipodermik Model  130
2. İki Aşamalı İletişim Modeli  131
3. Uzun Süreli Etki Modelleri  133
3.1. Gündem Kurma Modeli  134
3.2. Bağımlılık Modeli  134
3.3. Sessizlik Sarmalı Modeli  135
Beşinci Bölüm
İLETİŞİMİN ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
A. İLETİŞİMİN ENGELLERİ  137
1. İletişimin Bozucu Engelleri  139
1.1. İletişimin Kişisel Engelleri  140
a. Dil ve Anlatım Güçlükleri  143
b. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  145
c. Yetersiz Bilgi  148
d. Statü Farklılıkları  149
e. Cinsiyet Farklılıkları  150
f. Kültürel Farklılıklar  151
g. Hatalı Tamamlama  153
1.2. İletişimin Psikolojik Engelleri  153
1.3. İletişimin Kanal Engelleri  156
1.4. İletişimin Teknik Engelleri  157
1.5. Fiziksel Uzaklık  158
1.6. Zaman Baskısı  159
1.7. Kesintiler  160
2. İletişimin Yapıcı Engelleri  161
3. İletişim Engellerini Aşma Yolları  162
3.1. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşma  163
3.2. Empatik İletişim  165
a. Empatik Dinleme  168
4. Güdüleyici İletişim  172
5. Çatışmacı İletişim  174
6. Etkin İletişim  176
7. İkna Edici İletişim  181
7.1. İkna Yöntemleri  183
7.2. İkna Yaklaşımları  184
7.3. İkna Kuramları  186
a. Ethos (Karakter)  186
b. Pathos (Fazilet - Erdem)  187
c. Logos (Mantık)  188
Altıncı Bölüm
ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM
A. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  191
1. Örgütsel İletişimin Tanımı  192
2. Örgütsel İletişimin Amacı ve Önemi  193
3. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  195
4. Örgütsel İletişim Biçimleri  198
4.1. Bilgilendirici İletişim  199
4.2. Değerlendirici ve Yorumlayıcı İletişim  200
4.3. Eğitici ve Öğretici İletişim  200
5. Örgütsel İletişimi Etkileyen Faktörler  201
6. Örgütsel İletişim Araçları  202
6.1. Yazılı İletişim Araçları  205
6.2. Sözlü İletişim Araçları  208
6.3. Görsel ve Görsel-işitsel İletişim Araçları  213
Yedinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
A. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ  215
1. Biçimsel İletişim Yöntemleri  216
1.1. Yukarıdan Aşağıya (Üstlerden Astlara) İletişim  218
1.2. Aşağıdan Yukarıya Doğru İletişim  222
1.3. Yatay İletişim  223
1.4. Çapraz İletişim  224
1.5. Açık ve Çok Yönlü İletişim  225
2. Doğal İletişim Yöntemleri  228
1.1. Doğal İletişimin Nedenleri  231
1.2. Örgütlerde Doğal İletişim Kanalları  233
1.3. Doğal İletişimin Yararları  234
1.4. Doğal İletişimin Sakıncaları  235
3. Sanal Örgütlerde İletişim  237
4. Örgütsel İletişimin Engelleri  239
B. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ  242
1. Örgütsel İletişimi İyileştirme Yöntemleri  243
2. Örgütsel İletişimde Etkinlik Faktörleri  246
3. Kriz Dönemlerinde İletişim  248
4. Örgütlerde İletişim Doyumu  250
Sekizinci Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞ MODELLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
A. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞ MODELLERİ  253
1. Dairesel İletişim Modeli  254
2. “Y İletişim Modeli”  255
3. Zincir Modeli  256
4. Merkezi İletişim Modeli  256
5. Serbest İletişim Modeli  257
6. Fayol Köprüsü Modeli  258
B. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  259
1. Bilgisayar Ağları ve İletişim  260
2. İnternet ve İletişim  264
3. Intranet ve İletişim  268
4. Extranet ve İletişim  272
Dokuzuncu Bölüm
BİLGİ SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM
A. BİLGİ SİSTEMLERİ  273
1. Veri İşleme Sistemi  274
2. Yönetim Bilgi Sistemi  277
3. Karar Destek Sistemi  280
4. Uzman Sistemler  284
5. Ofis Otomasyonu Sistemi  288
6. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  292
Onuncu Bölüm
KİTLE İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER
A. KİTLE İLETİŞİMİ KAVRAMI VE KAPSAMI  295
1. Kitle Kavramı  295
2. Kitle İletişimi  297
3. Kitle İletişiminin Unsurları  298
4. Kitle İletişim Modelleri  301
5. Kitle İletişim Araçları  304
6. Kitle İletişimde Başarı Faktörleri  306
7. Kitle İletişimin (Medya) Fonksiyonları  308
7.1. Haber ve Bilgi Verme Fonksiyonu  310
7.2. Denetim ve Eleştiri Fonksiyonu  312
7.3. Eğitim ve Eğlendirme Fonksiyonu  313
7.4. Kamuoyu Oluşturma Fonksiyonu  314
7.5. Toplum ve İletişim  316
8. Bilgi Toplumu ve İletişim  317
B. HALKLA İLİŞKİLER  319
1. İnsan İlişkileri ve Halkla İlişkiler  320
2. Pazarlama İletişimi  321
Kaynakça  325
Kavramlar Dizini  339
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Hasan Tutar ...
Eylül 2017
22.90 TL
Sepete Ekle
Aysel Aziz
Ekim 2016
27.00 TL
Sepete Ekle
Sevilay Kılınçarslan
Eylül 2016
17.50 TL
Sepete Ekle
Manuel Castells
Mayıs 2016
52.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017