Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1
Eylül 2018 / 22. Baskı / 1240 Syf.
Fiyatı: 78.50 TL
İndirimli: 34.90 TL (%56)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 24. Ağustos 2019 110.00 TL -     Sepete Ekle
 24. Ağustos 2019 95.00 TL -     Sepete Ekle
 23. Mart 2019 88.50 TL 44.90 TL (%50)Sepete Ekle
 20. Ekim 2017 62.00 TL 19.90 TL (%68)Sepete Ekle
 19. Mayıs 2017 62.00 TL 14.90 TL (%76)Sepete Ekle
 18. Ocak 2017 62.00 TL 9.90 TL (%85)Sepete Ekle
 17. Ağustos 2016 55.50 TL 4.90 TL (%92)Sepete Ekle
 16. Mart 2016 55.50 TL 4.90 TL (%92)Sepete Ekle
   

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmiikinci basısı, kapsamında yer alan kanunlara, son olarak 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, 25.7.2018 tarihli ve 7145 sayılı Kanunla (RG: 31 Temmuz 2018) Ceza Muhakemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır.

Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanununa ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanununda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür.

Konu Başlıkları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Türk Ceza Kanunu
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza Muhakemesi Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Kabahatler Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Adlî Sicil Kanunu
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
Basın Kanunu
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çek Kanunu
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Tanık Koruma Kanunu
Bilirkişilik Kanunu
Barkod: 9789750250774
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  22
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 1240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  9
2. TÜRK CEZA KANUNU  101
FİHRİST I: MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  597
FİHRİST II: YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  601
3. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  605
4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  611
EK: 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  794
5. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  803
6. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  813
7. KABAHATLER KANUNU  895
8. ÇOCUK KORUMA KANUNU  915
9. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  933
10. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN  947
11. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU  957
12. ADLÎ SİCİL KANUNU  979
13. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN  989
14. DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU  1013
15. BASIN KANUNU  1033
16. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  1045
17. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  1067
18. ÇEK KANUNU  1089
19. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN  1103
20. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  1113
21. TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN  1131
22. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  1135
23. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN  1151
24. POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU  1159
25. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN  1183
26. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU  1203
27. TANIK KORUMA KANUNU  1213
28. BİLİRKİŞİLİK KANUNU  1227
 


İzzet Özgenç
Nisan 2017
60.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%50)
Sepete Ekle
İzzet Özgenç
Ocak 2013
22.50 TL
İndirimli: 9.90 TL (%56)
Sepete Ekle
Yener Ünver ...
Ekim 2019
85.00 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Ekim 2019
49.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  9
2. TÜRK CEZA KANUNU  101
FİHRİST I: MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  597
FİHRİST II: YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  601
3. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  605
4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  611
EK: 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  794
5. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  803
6. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  813
7. KABAHATLER KANUNU  895
8. ÇOCUK KORUMA KANUNU  915
9. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  933
10. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN  947
11. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU  957
12. ADLÎ SİCİL KANUNU  979
13. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN  989
14. DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU  1013
15. BASIN KANUNU  1033
16. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  1045
17. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  1067
18. ÇEK KANUNU  1089
19. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN  1103
20. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  1113
21. TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN  1131
22. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  1135
23. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN  1151
24. POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU  1159
25. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN  1183
26. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU  1203
27. TANIK KORUMA KANUNU  1213
28. BİLİRKİŞİLİK KANUNU  1227
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019