Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukuku – 1
Eylül 2020 / 11. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
İndirimli: 49.50 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Eylül 2019 49.00 TL 24.90 TL (%50)Sepete Ekle
 9. Eylül 2018 43.50 TL 19.90 TL (%55)Sepete Ekle
 7. Eylül 2016 34.00 TL 13.90 TL (%60)Sepete Ekle
 6. Ağustos 2015 29.50 TL 9.90 TL (%67)Sepete Ekle
 5. Eylül 2014 24.50 TL 7.90 TL (%68)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
55.00 TL
+

 

 

46.00 TL
=

 

 

101.00 TL
77.90 TL
Sepete Ekle
 

Ceza Muhakemesi Hukuku isimli iki ciltlik kitabımızın birinci cildi bu bası-da ilave açıklamalarla geliştirilmiştir. Bu arada;17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı, 14.4.2020 tarihli ve 7272 sayılı, 11.6.2020 tarihli ve 7245 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ve getirilen yeni kurumlar kitaba eklenmiştir. Ayrıca çalışma, yeni yargı kararları ile zenginleştirilmiş bulunmaktadır. Keza eserde, Anayasa Mahkemesinin bazı iptal kararları da göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler ve düzeltmeler yapılmıştır.

Eğitim ve öğretimin yüzyüze yapılamadığı, uzaktan öğretimin tercih edilmek zorunda kalındığı bir dönemde, güncel bir kaynağa olan ihtiyaç daha fazladır. Çalışmanın yeni basısı bu ihtiyacı karşılayacaktır.

Kitabın kullanımı ile ilgili önceki basılardaki hatırlatma aynen devam etmektedir. Buna göre, gerek metin içinde gerek dipnotlarda, pozitif metinlere atıflarda; Anayasa, ilgili kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin tam veya kısa adı zikredilmektedir. Temel kanun olarak sıkça referans gösterilen CMK'ya atıf yapmak gerektiğinde ise, kanun adı zikredilmeksizin doğrudan madde numaralarına yer verilmiştir. Bu nedenle, başka bir mevzuat hükmüne izafe edildiği açık değilse, örneğin (m. 1) şeklindeki atıfla kastedilen pozitif metin, CMK olarak anlaşılmalıdır.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukuna Giriş
Ceza Muhakemesi Şartları
Ceza Muhakemesi Süjeleri
Koruma Tedbirleri
Barkod: 9789750261954
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
11. Basıya Önsöz  5
10. Basıya Önsöz  6
9. Basıya Önsöz  7
8. Basıya Önsöz  9
7. Basıya Önsöz  10
6. Basıya Önsöz  11
5. Basıya Önsöz  12
4. Basıya Önsöz  14
3. Basıya Önsöz  15
2. Basıya Önsöz  16
Önsöz  17
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU  33
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ  35
I. Şüpheli ve Sanık  35
II. Müdafi ve Vekil  38
III. Soruşturma ve Kovuşturma  39
IV. İfade Alma ve Sorgu  41
V. Malen Sorumlu  42
VI. Suçüstü  42
VII. Toplu Suç  42
VIII. Disiplin Hapsi  42
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İŞLEYİŞİ  43
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  46
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  46
I. Ceza Muhakemesi Kanunu  46
II. Diğer Kanunlar  49
III. Anayasa  49
IV. Uluslararası Andlaşmalar  50
V. Yardımcı Kaynaklar  50
§6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  51
§7. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  52
I. Zaman Bakımından Uygulanma  52
II. Yer Bakımından Uygulanma  56
III. Kişi Bakımından Uygulanma  57
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§ 1. GENEL AÇIKLAMALAR  61
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ NİTELİĞİ  63
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI  66
§ 4. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  68
I. Şikayet  69
II. Talep (İstem)  75
III. Müracaat (Yazılı Başvuru)  76
IV. İzin  77
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması  80
VI. Türkiye’de Bulunma  82
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması  82
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması  84
IX. Sanığın Hazır Bulunması  85
X. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  89
XI. Bekletici Sorunun Çözümü  89
XII. Önödeme  89
XIII. Uzlaştırma  90
XIV. Seri Muhakeme Usulü  91
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI  93
§ 2. İDDİA MAKAMI  94
I. Cumhuriyet Savcısı  94
1. Savcılık Teşkilatı  94
a) İlk Derece Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı  94
b) Bölge Adliye Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı  96
c) Yargıtay'da Savcılık Teşkilatı  97
2. Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu  99
3. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  103
a) Genel Açıklamalar  103
b) Cumhuriyet Savcısına Yetki Veren Düzenlemelerin Niteliği  106
c) Yer Bakımından Yetki  108
d) İddianame ve İadesi  110
aa) İddianamenin Kapsamı ve İçeriği  110
bb) İddianamenin İadesi  113
e) Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  120
aa) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri  120
bb) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  122
f) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi  126
aa) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Verilmesi  126
bb) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz  131
4. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi  133
II. Sulh Ceza Hakimi  135
III. Mağdur  137
1. Genel Açıklamalar  137
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları  139
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi  141
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması  146
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili  151
§ 3. SAVUNMA MAKAMI  152
I. Şüpheli ve Sanık  152
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları  153
a) Haklarını ve İsnadı Öğrenme Hakkı  155
b) Müdafiden Yararlanma Hakkı  156
c) Yakınlarına Haber Verme Hakkı  157
d) Yüklenen Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama (Susma) Hakkı  158
e) Delil Toplanmasını Talep Hakkı  163
f) Lekelenmeme Hakkı  163
2. Şüpheli ve Sanığın Yükümlülükleri  164
a) Hazır Bulunma Yükümlülüğü  164
b) Bazı İşlemlere Katlanma Yükümlülüğü  165
c) Kimliği, Ekonomik ve Kişisel Durumu Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü  166
3. İfade ve Sorgu  167
a) İfade ve Sorgunun Yapılışı  167
b) İfade ve Sorgunun Mekanı, Zamanı ve Süresi  170
aa) İfade ve Sorgunun Mekanı  170
bb) İfade ve Sorgunun Zamanı  172
cc) İfade ve Sorgunun Süresi  172
c) İfade ve Sorgunun Tutanağa Geçirilmesi  174
aa) Yazılı Tutanak  174
bb) İfade ve Sorgunun Kaydında Teknik İmkanlardan Yararlanılması  178
aaa) Ses–Görüntü Kaydedicilerin Delil Gücü  178
bbb) Ses–Görüntü Kaydedicilerin İspat Vasıtaları Arasındaki Yeri  182
d) Yazılı İfade Verme  183
4. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  184
a) Genel Açıklamalar  184
b) Yasak İfade ve Sorgu Usullerinin İncelenmesi  191
aa) Kötü Davranma  191
bb) İşkence  192
cc) İlaç Verme  196
dd) Yorma  198
ee) Aldatma  200
ff) Cebir veya Tehditte Bulunma  202
gg) Bazı Araçları Kullanma  205
hh) Kanuna Aykırı Yarar Vaadinde Bulunma  209
c) Yasak Usullere Başvurulmasında Rızanın Etkisi  210
d) Yasak İfade ve Sorgu Usullerine Başvurulduğunun İspatı  211
5. Hukuka Aykırı Olarak Alınan İfadenin Değerlendirilmesi Yasağı  212
II. Müdafi  218
1. Genel Açıklamalar  218
2. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi  219
3. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  225
4. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  228
III. Diğer Savunma Süjeleri  230
§ 4. YARGILAMA MAKAMI  231
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim  231
1. Hakimin Nitelikleri  233
a) Bağımsızlık  234
b) Tarafsızlık  239
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler  239
aaa) Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller (Görev Yasakları)  239
bbb) Hakimin Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Diğer Sebepler  241
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları  241
aaa) Hakimin Reddi  241
bbb) Hakimin Çekinmesi  243
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri  244
a) Madde Bakımından Yetki (Görev)  244
aa) Genel Açıklamalar  244
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi  245
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası  248
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  250
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnaları  252
aaa) Madde Bakımından Yetkisizlik Kararı Verilemeyecek Hal  252
bbb) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  255
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  258
b) Yer Bakımından Yetki  261
aa) Genel Açıklamalar  261
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi  262
cc) Yetkisizlik İddiası ve Kararı  264
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  265
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları  266
aaa) Davanın Nakli  266
bbb) İstinabe  268
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  269
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  269
c) Kişi Bakımından Yetki  270
aa) Genel Açıklamalar  270
bb) Kişi Bakımından Yetkinin İstisnası Olarak Birleştirme  272
d) Görev Bakımından Yetki  272
aa) Genel Açıklamalar  272
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  273
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları  274
aaa) Naiplik  274
bbb) Nisbi Muhakeme  276
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı  278
Dördüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. ORTAK AÇIKLAMALAR  283
I. Kavram ve Tanım  283
II. Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemelerin Genel Değerlendirmesi  284
III. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  287
1. Yasallık  287
2. Geçicilik  288
3. Araç Oluş  288
4. Gecikmede Tehlike  288
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş)  288
6. Ölçülülük (Oranlılık)  289
7. Bir Karara Dayanma  290
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ  291
I. Yakalama ve Gözaltı  291
1. Yakalama  291
a) Tanım  291
b) Doğrudan (Fiili) Yakalama  292
aa) Yakalama Yetkisi  292
bb) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  294
cc) Yakalama Tutanağı  295
c) Yakalama Emrine İstinaden Yakalama  296
aa) Genel Açıklamalar  296
bb) Yakalanan Kişinin Hakim veya Mahkeme Önüne Çıkarılması  298
2. Gözaltı  299
a) Genel Açıklamalar  299
b) Gözaltı Süresi  301
c) Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne Çıkarılması  303
d) Gözaltı İşlemleri ve Denetimi  304
3. Yakalama ve Gözaltına İlişkin Ortak Hususlar  306
a) Yakalama İşleminin ve Gözaltına İlişkin Kararların Denetlenmesi  306
b) Yakalanan ve Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  306
c) Yakalama ve Gözaltında Sağlık Kontrolü  307
d) Çocuklarla İlgili Yakalama ve Gözaltı  309
II. Tutuklama  310
1. Kavram  310
2. Tutuklamanın Şartları  310
a) Kuvvetli Suç Şüphesi  311
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı  312
aa) Kaçma Şüphesi  314
bb) Delilleri Karartma Şüphesi  315
3. Tutuklama Yasağı  316
4. Tutuklama Kararı  317
a) Karar Vermeye Yetkili Makam  317
b) Kararda Gerekçe Gösterilmesi  317
c) Şüpheli ve Sanığın Yokluğunda Tutuklama Kararı Verilememesi  318
d) Tutuklama Kararına İtiraz  319
5. Tutuklama Sırasında Müdafi Yardımından Yararlanma  321
6. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  322
7. Tutukluluğun İncelenmesi  323
8. Tutukluluk Süresi  325
III. Adli Kontrol  329
1. Kavram  329
2. Adli Kontrol Uygulanabilmesinin Şartları  330
3. Adli Kontrol Kararı  332
4. Adli Kontrol Uygulanabilecek Suçlar  334
5. Adli Kontrol Tedbirlerinin Türleri  335
6. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup  339
7. Yaptırım  339
8. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  340
IV. Arama  340
1. Genel Açıklamalar  340
2. Aramanın Şartları  342
3. Aramanın Kapsamı  343
4. Arama Kararı ve Emri  344
5. Aramanın Zamanı  348
6. Aramanın İcrası  348
V. Elkoyma  352
1. Elkoymanın Niteliği  352
2. Elkoymanın Kapsamı  352
3. Elkoyma Kararı ve Emri  354
4. Elkoymanın İcrası  356
5. Elkonulan Eşyanın İadesi  358
6. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  359
7. Özel Elkoyma Çeşitleri  360
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  360
b) Postada Elkoyma  364
c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  366
d) Kaçaklara İlişkin Elkoyma  369
e) Basılmış Eserlere Elkoyma  372
8. Arama ve Elkoymaya İlişkin Ortak Düzenlemeler  373
a) Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma  373
b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  374
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  376
1. Genel Açıklamalar  376
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri  379
3. İletişimin Denetlenmesinin Şartları  382
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması  382
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması  382
4. İletişimin Denetlenmesinin Kapsamı  383
5. İletişimin Denetlenmesi Kararı  385
6. İletişimin Denetlenmesi Kararının İcrası  386
7. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanacağı Kişiler  387
8. İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim  390
9. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  391
VII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  392
1. Genel Açıklamalar  392
2. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Şartları  393
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması  393
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması  393
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirmenin Kapsamı  393
4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Kararı  395
5. Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri  396
6. Elde Edilen Bilgilerin Muhakemede Kullanılması  396
VIII. Teknik Araçlarla İzleme  397
1. Genel Açıklamalar  397
2. Teknik Araçlarla İzlemenin Şartları  398
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması  398
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması  398
3. Teknik Araçlarla İzlemenin Kapsamı  400
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararı  402
5. Delillerin Muhakemede Kullanılması ve İmhası  402
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  403
I. Genel Açıklamalar  403
II. Tazminat İstenebilecek Haller  405
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi  407
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  410
Kaynaklar  413
Kavramlar Dizini  421
 


Bahri Öztürk
Ekim 2020
99.00 TL
İndirimli: 89.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
107.00 TL
İndirimli: 96.30 TL (%10)
Sepete Ekle
Bahri Öztürk
Ekim 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
11. Basıya Önsöz  5
10. Basıya Önsöz  6
9. Basıya Önsöz  7
8. Basıya Önsöz  9
7. Basıya Önsöz  10
6. Basıya Önsöz  11
5. Basıya Önsöz  12
4. Basıya Önsöz  14
3. Basıya Önsöz  15
2. Basıya Önsöz  16
Önsöz  17
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU  33
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ  35
I. Şüpheli ve Sanık  35
II. Müdafi ve Vekil  38
III. Soruşturma ve Kovuşturma  39
IV. İfade Alma ve Sorgu  41
V. Malen Sorumlu  42
VI. Suçüstü  42
VII. Toplu Suç  42
VIII. Disiplin Hapsi  42
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İŞLEYİŞİ  43
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  46
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  46
I. Ceza Muhakemesi Kanunu  46
II. Diğer Kanunlar  49
III. Anayasa  49
IV. Uluslararası Andlaşmalar  50
V. Yardımcı Kaynaklar  50
§6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  51
§7. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  52
I. Zaman Bakımından Uygulanma  52
II. Yer Bakımından Uygulanma  56
III. Kişi Bakımından Uygulanma  57
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§ 1. GENEL AÇIKLAMALAR  61
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ NİTELİĞİ  63
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI  66
§ 4. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  68
I. Şikayet  69
II. Talep (İstem)  75
III. Müracaat (Yazılı Başvuru)  76
IV. İzin  77
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması  80
VI. Türkiye’de Bulunma  82
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması  82
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması  84
IX. Sanığın Hazır Bulunması  85
X. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  89
XI. Bekletici Sorunun Çözümü  89
XII. Önödeme  89
XIII. Uzlaştırma  90
XIV. Seri Muhakeme Usulü  91
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI  93
§ 2. İDDİA MAKAMI  94
I. Cumhuriyet Savcısı  94
1. Savcılık Teşkilatı  94
a) İlk Derece Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı  94
b) Bölge Adliye Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı  96
c) Yargıtay'da Savcılık Teşkilatı  97
2. Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu  99
3. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  103
a) Genel Açıklamalar  103
b) Cumhuriyet Savcısına Yetki Veren Düzenlemelerin Niteliği  106
c) Yer Bakımından Yetki  108
d) İddianame ve İadesi  110
aa) İddianamenin Kapsamı ve İçeriği  110
bb) İddianamenin İadesi  113
e) Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  120
aa) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri  120
bb) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  122
f) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi  126
aa) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Verilmesi  126
bb) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz  131
4. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi  133
II. Sulh Ceza Hakimi  135
III. Mağdur  137
1. Genel Açıklamalar  137
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları  139
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi  141
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması  146
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili  151
§ 3. SAVUNMA MAKAMI  152
I. Şüpheli ve Sanık  152
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları  153
a) Haklarını ve İsnadı Öğrenme Hakkı  155
b) Müdafiden Yararlanma Hakkı  156
c) Yakınlarına Haber Verme Hakkı  157
d) Yüklenen Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama (Susma) Hakkı  158
e) Delil Toplanmasını Talep Hakkı  163
f) Lekelenmeme Hakkı  163
2. Şüpheli ve Sanığın Yükümlülükleri  164
a) Hazır Bulunma Yükümlülüğü  164
b) Bazı İşlemlere Katlanma Yükümlülüğü  165
c) Kimliği, Ekonomik ve Kişisel Durumu Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü  166
3. İfade ve Sorgu  167
a) İfade ve Sorgunun Yapılışı  167
b) İfade ve Sorgunun Mekanı, Zamanı ve Süresi  170
aa) İfade ve Sorgunun Mekanı  170
bb) İfade ve Sorgunun Zamanı  172
cc) İfade ve Sorgunun Süresi  172
c) İfade ve Sorgunun Tutanağa Geçirilmesi  174
aa) Yazılı Tutanak  174
bb) İfade ve Sorgunun Kaydında Teknik İmkanlardan Yararlanılması  178
aaa) Ses–Görüntü Kaydedicilerin Delil Gücü  178
bbb) Ses–Görüntü Kaydedicilerin İspat Vasıtaları Arasındaki Yeri  182
d) Yazılı İfade Verme  183
4. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller  184
a) Genel Açıklamalar  184
b) Yasak İfade ve Sorgu Usullerinin İncelenmesi  191
aa) Kötü Davranma  191
bb) İşkence  192
cc) İlaç Verme  196
dd) Yorma  198
ee) Aldatma  200
ff) Cebir veya Tehditte Bulunma  202
gg) Bazı Araçları Kullanma  205
hh) Kanuna Aykırı Yarar Vaadinde Bulunma  209
c) Yasak Usullere Başvurulmasında Rızanın Etkisi  210
d) Yasak İfade ve Sorgu Usullerine Başvurulduğunun İspatı  211
5. Hukuka Aykırı Olarak Alınan İfadenin Değerlendirilmesi Yasağı  212
II. Müdafi  218
1. Genel Açıklamalar  218
2. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi  219
3. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  225
4. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  228
III. Diğer Savunma Süjeleri  230
§ 4. YARGILAMA MAKAMI  231
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim  231
1. Hakimin Nitelikleri  233
a) Bağımsızlık  234
b) Tarafsızlık  239
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler  239
aaa) Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller (Görev Yasakları)  239
bbb) Hakimin Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Diğer Sebepler  241
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları  241
aaa) Hakimin Reddi  241
bbb) Hakimin Çekinmesi  243
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri  244
a) Madde Bakımından Yetki (Görev)  244
aa) Genel Açıklamalar  244
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi  245
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası  248
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  250
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnaları  252
aaa) Madde Bakımından Yetkisizlik Kararı Verilemeyecek Hal  252
bbb) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  255
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  258
b) Yer Bakımından Yetki  261
aa) Genel Açıklamalar  261
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi  262
cc) Yetkisizlik İddiası ve Kararı  264
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  265
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları  266
aaa) Davanın Nakli  266
bbb) İstinabe  268
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  269
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  269
c) Kişi Bakımından Yetki  270
aa) Genel Açıklamalar  270
bb) Kişi Bakımından Yetkinin İstisnası Olarak Birleştirme  272
d) Görev Bakımından Yetki  272
aa) Genel Açıklamalar  272
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  273
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları  274
aaa) Naiplik  274
bbb) Nisbi Muhakeme  276
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı  278
Dördüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. ORTAK AÇIKLAMALAR  283
I. Kavram ve Tanım  283
II. Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemelerin Genel Değerlendirmesi  284
III. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  287
1. Yasallık  287
2. Geçicilik  288
3. Araç Oluş  288
4. Gecikmede Tehlike  288
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş)  288
6. Ölçülülük (Oranlılık)  289
7. Bir Karara Dayanma  290
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ  291
I. Yakalama ve Gözaltı  291
1. Yakalama  291
a) Tanım  291
b) Doğrudan (Fiili) Yakalama  292
aa) Yakalama Yetkisi  292
bb) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  294
cc) Yakalama Tutanağı  295
c) Yakalama Emrine İstinaden Yakalama  296
aa) Genel Açıklamalar  296
bb) Yakalanan Kişinin Hakim veya Mahkeme Önüne Çıkarılması  298
2. Gözaltı  299
a) Genel Açıklamalar  299
b) Gözaltı Süresi  301
c) Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne Çıkarılması  303
d) Gözaltı İşlemleri ve Denetimi  304
3. Yakalama ve Gözaltına İlişkin Ortak Hususlar  306
a) Yakalama İşleminin ve Gözaltına İlişkin Kararların Denetlenmesi  306
b) Yakalanan ve Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  306
c) Yakalama ve Gözaltında Sağlık Kontrolü  307
d) Çocuklarla İlgili Yakalama ve Gözaltı  309
II. Tutuklama  310
1. Kavram  310
2. Tutuklamanın Şartları  310
a) Kuvvetli Suç Şüphesi  311
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı  312
aa) Kaçma Şüphesi  314
bb) Delilleri Karartma Şüphesi  315
3. Tutuklama Yasağı  316
4. Tutuklama Kararı  317
a) Karar Vermeye Yetkili Makam  317
b) Kararda Gerekçe Gösterilmesi  317
c) Şüpheli ve Sanığın Yokluğunda Tutuklama Kararı Verilememesi  318
d) Tutuklama Kararına İtiraz  319
5. Tutuklama Sırasında Müdafi Yardımından Yararlanma  321
6. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  322
7. Tutukluluğun İncelenmesi  323
8. Tutukluluk Süresi  325
III. Adli Kontrol  329
1. Kavram  329
2. Adli Kontrol Uygulanabilmesinin Şartları  330
3. Adli Kontrol Kararı  332
4. Adli Kontrol Uygulanabilecek Suçlar  334
5. Adli Kontrol Tedbirlerinin Türleri  335
6. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup  339
7. Yaptırım  339
8. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  340
IV. Arama  340
1. Genel Açıklamalar  340
2. Aramanın Şartları  342
3. Aramanın Kapsamı  343
4. Arama Kararı ve Emri  344
5. Aramanın Zamanı  348
6. Aramanın İcrası  348
V. Elkoyma  352
1. Elkoymanın Niteliği  352
2. Elkoymanın Kapsamı  352
3. Elkoyma Kararı ve Emri  354
4. Elkoymanın İcrası  356
5. Elkonulan Eşyanın İadesi  358
6. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  359
7. Özel Elkoyma Çeşitleri  360
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  360
b) Postada Elkoyma  364
c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  366
d) Kaçaklara İlişkin Elkoyma  369
e) Basılmış Eserlere Elkoyma  372
8. Arama ve Elkoymaya İlişkin Ortak Düzenlemeler  373
a) Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma  373
b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  374
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  376
1. Genel Açıklamalar  376
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri  379
3. İletişimin Denetlenmesinin Şartları  382
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması  382
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması  382
4. İletişimin Denetlenmesinin Kapsamı  383
5. İletişimin Denetlenmesi Kararı  385
6. İletişimin Denetlenmesi Kararının İcrası  386
7. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanacağı Kişiler  387
8. İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim  390
9. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  391
VII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  392
1. Genel Açıklamalar  392
2. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Şartları  393
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması  393
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması  393
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirmenin Kapsamı  393
4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Kararı  395
5. Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri  396
6. Elde Edilen Bilgilerin Muhakemede Kullanılması  396
VIII. Teknik Araçlarla İzleme  397
1. Genel Açıklamalar  397
2. Teknik Araçlarla İzlemenin Şartları  398
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması  398
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması  398
3. Teknik Araçlarla İzlemenin Kapsamı  400
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararı  402
5. Delillerin Muhakemede Kullanılması ve İmhası  402
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  403
I. Genel Açıklamalar  403
II. Tazminat İstenebilecek Haller  405
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi  407
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  410
Kaynaklar  413
Kavramlar Dizini  421
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020