Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukuku
Eylül 2017 / 10. Baskı / 920 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 13. Ekim 2020 107.00 TL 96.30 TL (%10)Sepete Ekle
 12. Eylül 2019 96.00 TL 86.40 TL (%10)Sepete Ekle
 8. Ekim 2016 74.00 TL 14.90 TL (%80)Sepete Ekle
 7. Ekim 2015 67.00 TL 9.90 TL (%86)Sepete Ekle
   

"Ceza Muhakemesi Hukuku" ders kitabının onuncu baskısında, 15.08.2017 tarih ve 694 sayılı KHK da dâhil olmak üzere dokuzuncu baskı sonrası gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bununla birlikte gerek yerli gerek yabancı literatürde ön plana çıkan güncel tartışmalar yansıtılmaya çalışılmış, ayrıca yüksek yargı kararları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kitapta; Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları, Ön Alan Soruşturmaları, Soruşturma Evresi, Koruma Tedbirleri, İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü Kovuşturma Evresi, Ceza Muhakemesinde İspat, Delil Yasakları, Kanun Yolları, Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri, Konuya Göre İşlenmiş Güncel Yargıtay ve AİHM Kararları, Bireysel Başvuru konularına yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
Ön Alan Soruşturmaları
Soruşturma Evresi
Koruma Tedbirleri
İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü
Kovuşturma Evresi
Ceza Muhakemesinde İspat
Delil Yasakları
Kanun Yolları
Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
Konuya Göre İşlenmiş Güncel Yargıtay ve AİHM Kararları
Bireysel Başvuru
Barkod: 9789750244766
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 920
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onuncu Baskıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. KAVRAM  37
I. Kavram  37
II. Ceza Muhakemesinin Evreleri  38
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ  39
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı  39
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci  40
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  43
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  43
A. Genel Olarak  43
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  44
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  45
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  45
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku  45
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun, Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri  46
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  46
I. Genel Olarak  46
II. Hukuk Devleti İlkesi  47
A. Genel Olarak  47
B. Oranlılık İlkesi  47
C. İkincillik İlkesi  48
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  49
IV. Muhakemenin Bütününe İlişkin Hak ve İlkeler  50
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  50
B. Silahların Eşitliği İlkesi  52
C. Dürüst İşlem İlkesi  53
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  54
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı  54
F. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  55
G. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  57
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  59
I. Savunma Hakkı-Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  61
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  62
J. Hak Arama Hakkı  63
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  63
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  63
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  64
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  65
O. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı  66
V. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  66
A. Gizlilik-Yazılılık İlkesi  66
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  67
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  68
VI. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  68
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  68
B. Olağan (Kanuni) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  69
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  69
D. Ne Bis In Idem İlkesi  71
F. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  73
G. Sözlülük İlkesi  73
H. Halka Açıklık İlkesi  74
I. Vasıtasızlık İlkesi  75
İ. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  76
J. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo)  77
K. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  77
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  79
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  79
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları  80
1. Anayasa  80
2. Uluslararası Sözleşmeler  80
3. Kanunlar  81
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  81
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları  81
c. Tamamlayıcı Kanunlar  81
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  81
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  82
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları  82
1. Örf-Adet Kuralları  82
2. Din ve Ahlak Kuralları  82
3. Mahkeme İçtihatları  82
4. Doktrin (Öğreti)  83
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas  84
A. Kavram  84
B. Yorum Yöntemleri  85
1. Sözel (Gramatik) Yorum Yöntemi  85
2. Sistematik Yorum Yöntemi  85
3. Tarihsel Yorum Yöntemi  86
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  86
C. Yorum Araçları  87
1. Mantık  87
2. Tarihçe  88
3. Hukukun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri  88
4. Karşılaştırmalı Hukuk  88
5. Örf ve Adet Kuralları  88
D. Yorum Çeşitleri  88
1. Daraltıcı Yorum  88
2. Genişletici Yorum  89
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  89
I. Yer Bakımından Uygulama  89
II. Kişi Bakımından Uygulama  90
III. Zaman Bakımından  93
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  97
I. Savcılık  97
II. Sulh Ceza Hakimlikleri  98
III. Adli Yargı Ceza Mahkemeleri  99
A. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri  100
1. Genel Ceza Mahkemeleri  100
a. Asliye Ceza Mahkemeleri  100
b. Ağır Ceza Mahkemeleri  100
2. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri  101
B. Adli Yargı İkinci Derece Ceza Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri)  102
III. Yargıtay  103
§ 9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  105
I. Genel Olarak  105
II. Dava Şartları  106
A. Çeşitleri  106
1. Şikayet  107
a. Tanım-Kavram  107
b. Özellikleri  108
2. Dava Süresi  110
3. İzin  111
4. Karar  111
5. Talep (İstem)  112
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması  113
7. Uzlaşmanın Bulunmaması  113
8. Önödemenin Yerine Getirilmemesi  113
9. Yeni Delil Bulunması  113
10. Diplomasi-Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması  114
11. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı  114
12. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması  114
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  115
III. Yargılama Şartları  116
A. Çeşitleri  116
1. Sanığın Hazır Bulunması  116
a. Sanığın Yokluğu  118
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2)  119
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195)  119
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196)  120
aaa. Genel Olarak  120
bbb. Bağışık Tutulma Şartları  120
ccc. Çeşitleri  121
a1. Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmiş Olan Sanık  121
a2. Yurt Dışında Bulunan Sanık  122
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200)  122
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204)  122
c. Kaçaklık  123
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  124
3. Bekletici Meselenin Çözümü  125
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  126
5. Uzlaşma Bulunmaması  128
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/6)  128
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  128
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  129
I. Muhakeme İşleminin Tanımı-Kavram  129
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi  131
A. Tanım  131
B. Çeşitleri  132
C. Bildirimin CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu  135
D. Bildirimin Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafie mi Yapılacağı Sorunu  135
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı  136
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi  138
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  139
I. Süre Kavramı  139
II. Sürelerin Çeşitleri  139
III. Eski Hale Getirme  141
A. Tanım-Kavram  141
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği  143
C. Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar ve Kararın Etkisi  144
§ 12. ADLÎ TATİL  144
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR SORUŞTURMA EVRESİ OLARAK SUÇ ÖNCESİ ARAŞTIRMA EVRESİ: ÖN ALAN SORUŞTURMALARI  145
I. Kavram  145
II. Ön Alan Soruşturmalarının Sınırları  149
A. Genel Olarak  149
B. Belirlilik ve Oranlılık İlkesi  150
1. Belirlilik İlkesi  150
2. Oranlılık İlkesi  151
C. İnsan Haysiyeti ve Özgürlüklerin Özü Garantisi  153
1. İnsan Haysiyeti  153
2. Öz Garantisi  153
D. Önalan Soruşturmalarının Ortaya Çıkardığı Sonuçlar  154
1. Adliyenin, Özellikle de Savcının Polis Üzerinde Hâkimiyetini Kaybetmesi  154
2. Delil Elde Etmenin İdari Nitelik Kazanması  155
3. Polis Teşkilatının “Gizli Polis” Teşkilatına Dönüşmesi Riski  155
4. Maddi Ceza Hukukundaki Etkisi  156
5. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne Etkileri  156
III. Türk Hukukunda Ön Alan Soruşturması Yapma Olanakları  157
A. 2559 s. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu  158
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi,
Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  158
a. Kapsam  159
b. Kararı Verecek Makam  159
c. Kararın İçeriği  160
d. Süresi  160
e. Kararların Yerine Getirilmesi  160
f. Sona Ermesi  160
g. Faaliyetlerin Denetimi  160
h. Hukuka Aykırı Dinleme  161
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  161
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  161
a. Amaç-Kapsam  161
b. Kararı Verecek Makam  161
c. Süresi  162
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  162
e. Kararların Yerine Getirilmesi  162
f. Faaliyetlerin Denetimi  162
B. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu  162
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi,
Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  162
a. Amaç-Kapsam  162
b. Kararı Verecek Makam  163
c. Kararın İçeriği  163
d. Süresi  164
e. Kararların Yerine Getirilmesi  164
f. Sona Ermesi  164
g. Faaliyetlerin Denetimi  164
h. Hukuka Aykırı Dinleme  164
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  165
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  165
a. Amaç-Kapsam  165
b. Kararı Verecek Makam  165
c. Süresi  165
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  165
e. Kararların Yerine Getirilmesi  166
f. Faaliyetlerin Denetimi  166
C. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu  166
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi,
Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  166
a. Amaç-Kapsam  166
b. Kararı Verecek Makam  167
c. Kararın İçeriği  167
d. Süresi  167
e. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  168
f. Kararların Yerine Getirilmesi  168
g. Faaliyetlerin Denetimi  168
h. İstinai Yetki  168
ı. Hukuka Aykırı Dinleme  168
i. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  168
D. Önalanda Elde Edilen Verilerin Delil Olarak Kullanılabilip Kullanılamayacağı Sorunu  168
IV. MOBESE ile Yapılan İzleme ve Kayıt  170
A. Terim-Kavram  170
B. MOBESE ile İzleme, Teknik Araçlarla İzleme Koruma Tedbiri (CMK m.140) İçinde Değerlendirilemez  172
C. Konunun Anayasal Boyutu  173
1. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  173
2. Oranlılık ilkesi  174
a. Amaca uygunluk  174
b. Gereklilik  174
c. Ölçülülük  174
3. Belirlilik İlkesi  175
D. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Şekli ve Kapsamı  176
1. Tedbirin Uygulama Şekli  176
2. Kapsamı  176
E. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbrinin Uygulama Koşulları  177
1. Tedbirin Uygulanacağı Yer Bakımından  177
2. Tedbirin Uygulanacağı Süre ve Sürenin Tespiti Bakımında Koşulların Mevcut Olduğunun Belgelendirilmesi Zorunluluğu  178
3. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Kişi Bakımından  178
F. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Kayıtlar  179
G. Tedbirin Plaka Tanıma Programlarıyla Bütünleşmesi  181
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ (Hazırlık Soruşturması)  184
I. Kavram  184
II. Soruşturmanın Başlaması  185
A. Suç Haberinin Alınması  185
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  187
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti  187
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  188
III. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler  189
A. Sulh Ceza Hâkimliği  189
B. Savcı  190
1. Tanım-Kavram  190
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı  191
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi  193
4. Savcının Denetim Yetkisi  195
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi  196
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi  197
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  198
aa. Kavram  198
bb. İlkenin İstisnaları ve Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (Maslahata Uygunluk İlkesi)  199
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  199
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı  200
C. Kolluk  201
1. Terim-Kavram  201
2. Kolluk Teşkilatı  202
3. Adli Kolluğun Önemi  205
4. CMK’da Adli Kolluk  205
a. Genel Olarak  205
b. İşleyiş  206
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6)  207
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri  208
e. Adli Kolluğun Statüsü  211
aa. Genel Olarak  211
bb. CMK ve Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi  211
f. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165)  212
D. Şüpheli  212
1. Kavram, Şüpheli-Sanık Ayrımı  212
2. Şüpheli Hakları  213
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  213
b. Susma Hakkı  214
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı  214
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  215
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı  215
f. Lekelenmeme Hakkı  216
3. Şüphelinin Ödevleri  217
E. Müdafi-Vekil  218
1. Kavram  218
2. Müdafiin Hukuki Durumu  219
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  220
a. Genel Olarak  220
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı  222
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü  223
a. Görevlendirilmesi  223
b. Görevlendirilmesi Usulü  224
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  225
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi  225
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma  227
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi  228
6. Müdafiin Ödevleri  228
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  229
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem  229
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3-6)  230
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması  232
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  232
c. Sır Saklama Ödevi  232
7. Müdafiin Sayısı  233
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  233
F. Suçtan Zarar Gören-Mağdur  234
1. Genel Olarak  234
2. Mağdur Hakları  235
a. Genel Olarak Mağdur Hakları  235
aa. Mağdurun Aydınlanma Hakkı  235
aaa. Soruşturma Başında Bilgilendirilme Hakkı  235
bbb. Muhakemenin Gidişatı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı  236
bb. Mağdurun Dosyayı İnceleme Hakkı  236
cc. Mağdurun Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı  236
dd. Tanık-Mağdurun Korunması, Mağdurun Özel Hayatına ve Haysiyetine Saygı Duyulmasını İsteme Hakkı  236
b. CMK’da Mağdur ve Şikayetçi Hakları  237
aa. Genel Olarak  237
bb. Soruşturma Evresinde  237
IV. Soruşturma Evresinin İcrası  238
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157)  238
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (CMK m.169)  239
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147)  239
1. Tanım-Kavram  239
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  240
3. İfade ve Sorgunun Usulü  240
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147/1-i)  241
5. Hukuka Aykırı İfade Alma ve Sorgu  241
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  241
b. Hükmün Delil Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi  243
6. Yeniden İfade Alma  244
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis  244
1. Tanık İfadesinin Alınması  244
2. Bilirkişiye Başvurulması (CMK m.63/3)  244
3. Keşif  245
4. Yer Gösterme (CMK m.85)  245
5. Teşhis (PVSK ek m.6)  246
a. Tanım-Kavram  246
b. Koşulları  246
c. İcrası  247
6. Sanal ortamda araştırma  249
V. Koruma Tedbirlerine Başvurulması  250
A. Terim- Tanım- Kavram  250
1. Terim  250
2. Tanım ve Kavram  250
B. Çeşitleri  252
1. Yakalama-Gözaltı (CMK m.90 vd.)  252
a. Tanım-Kavram  253
b. Amacı  253
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar  253
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller  254
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller  254
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama)  254
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2)  255
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem  256
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  256
f. Yakalananın Hakları  256
aa. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi  257
bb. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  258
cc. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96)  258
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler  258
aa. Çocuklar  258
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar  259
cc. Milletvekilleri  260
h. Yakalamanın Zamanı  261
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama  261
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  261
j. Kabahatlerde Yakalama  262
k. Gözaltı Kararı  262
aa. Kararı Verecek Makam  263
bb. Gözaltı Süresi  264
cc. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  265
dd. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz  266
ee. Hâkim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5)  267
ff. Serbest Bırakma  267
l. Yeniden Yakalama Yasağı  268
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  268
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi  268
o. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama (Sevk Tutuklaması)  269
2. Tutuklama  270
a. Tanım-Kavram  270
b. Hukuki Nitelik  270
c. Amacı  270
d. Tutuklamanın Şartları  271
aa. Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır  271
bb. Ölçülü Olmalıdır  274
cc. Tutuklamaya Şüpheli ve Sanık Hakkında Karar Verilebilir  274
dd. Tutuklamaya Ancak Hâkim Karar Verebilir  274
aaa. Genel Olarak  274
bbb. Tutuklama Kararının İçeriği  275
ccc. Tutuklama Duruşması  275
e. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz)  277
f. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı  279
g. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  279
h. Tutuklama Yasağı  280
ı. Özel Tutuklama Halleri  281
aa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması  281
bb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi  281
cc. İade Tutuklaması  281
dd. Duruşma Sırasında Suç İşlenmesi Halinde Tutuklama (CMK m. 205)  282
ee. Kabahatler Kanunu m. 40 Çerçevesinde Tutuklama  282
ff. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4/A-9. Maddesi Bağlamında Tutuklama  282
i. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102)  282
j. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103)  285
k. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104)  286
l. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106)  287
m. Tutuklunun Hakları (CMK m.107)  287
n. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi (CMK m.108)  288
o. Hükmen Tutukluluk  289
p. Ülkemizde Tutuklu Sayısı  290
3. Adli Kontrol  291
a. Genel Olarak  291
b. Adli Kontrol Tedbirinin Tanımı ve Hukuki Niteliği  291
c. Adli kontrol Tedbirinin Amacı  292
d. Uygulama Koşulları  292
e. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  295
aa. Genel Olarak  295
bb. Yükümlülükler  296
f. Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi (Yön. m.57)  300
g. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Yükümlülükler  300
h. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu  301
ı. Şüphelinin Yokluğunda Adli Kontrol Kararı Verilebilir mi?  301
i. Karar Verecek Makam  302
j. Kararın İçeriği  302
k. Kanunyolu  302
l. Tedbirlere (Yükümlülüklere) Uymama  302
aa. Genel Olarak  302
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi  303
m. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  303
n. Güvence (CMK m.113)  304
aa. Genel Olarak  304
bb. Önceden Ödetme (CMK m.114)  305
cc. Güvencenin Geri Verilmesi (CMK m.115)  305
o. Kanunyolu  305
4. Zorla Getirme  306
a. Tanım-Hukuki Nitelik  306
b. Çeşitleri  306
c. Koşulları  307
d. Kararda Bulunması Gerekenler  307
e. İcrası  307
f. Yerine Getirilememesi Hali  308
g. Kanun Yolu  308
5. Arama  308
a. Tanım-Kavram  308
b. Aramanın Amaçları  310
aa. Yakalama  310
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma  310
aaa. Delil Elde Etme  310
bbb. Elkoyma  311
c. Arama-Tarama ve Kontrol Noktaları  311
d. Aramanın Çeşitleri  312
aa. Genel Olarak  312
bb. Önleme Araması  312
cc. Adli Arama  313
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe  313
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar  315
a1. Şüpheli  315
a2. Sanık  316
a3. Diğer Kişiler  316
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler  318
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer  320
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler  320
aa1. Konut  320
aa2. İşyeri  321
aa3. Diğer Yerler  321
a2. Avukat Bürolarında Arama  322
a3. Üst ve Eşyada Yapılan Arama  324
a4. Askeri Mahallerde Yapılan Arama  326
ddd. Aramanın Zamanı  326
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı  327
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları  328
aa1. Suçüstü Hali  328
aa2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller  329
aa3. Yakalanmış veya Gözaltına Alınmış Olup da Firar Eden Kişi veya Tutuklu veya Hükümlünün Tekrar Yakalanması  330
eee. Arama Kararı  330
a1. Kural: Arama Kararı Vermek Yetkisi Hâkime Aittir  330
a2. İstisna: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal  333
a3. Karar Alınmadan Yapılacak Arama  337
aa1. Yönetmelik Madde 8’de Sayılan Haller  337
aa2. Yönetmelik m.30/1  339
aa3. Olay Yeri İnceleme (Yön. m.9)  339
fff. Aramanın İcrası  340
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama  340
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama  340
aa1. Genel Olarak  340
aa2. Arama Tanıkları: Aramada Komşu veya İhtiyar Heyetinden Birisinin Bulunması  341
aa3. Aramada Hazır Bulunabilecekler  342
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme  345
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi  346
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge  346
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem  347
kkk. Adli Arama Tutanağı  347
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  348
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması  349
nnn. Delil Yasakları  352
ooo. Denetimi  354
a1. İdari Denetim  354
a2. Yargısal Denetim  354
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu  355
rrr. Haksız Arama Suçu  355
6. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve
Elkoyma  356
a. Terim-Kavram  356
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  356
aa. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  357
bb. Kayıt ve Verilerin İncelenmesi  357
cc. Arama  358
dd. Elkoyma  358
ee. Postada Elkoyma  358
c. Tedbirin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi  358
d. Hukuki Nitelik  359
e. Amaç ve Kapsam  359
aa. Amaç  359
bb. Kapsam  360
f. Uygulama Koşulları  360
aa. Suç Bakımından  360
bb. Şüphe Bakımından  361
cc. Kişi Bakımından  361
g. Kararı Verecek Merci  361
h. Oranlılık İlkesi  362
ı. Tedbirin Uygulanması  362
i. Denetim  362
j. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  363
7. Elkoyma  363
a. Genel Olarak  363
b. Terim Sorunu  364
c. Kavram  364
d. Hukuki Nitelik  364
e. Çeşitleri  365
aa. Basit Elkoyma  366
aaa. Kapsamı  366
bbb. Elkoyma Yasağı  366
a1. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126)  366
a2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125)  368
ccc. Koşulları  368
a1. Suç Bakımından  368
a2. Şüphe Bakımından  369
a3. Kişi Bakımından  369
a4. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği  369
ddd. Tedbirin Uygulanması  370
a1. Genel Olarak  370
a2. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  370
a3. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi  371
a4. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  371
eee. Denetimi  372
fff. Sona Ermesi  373
a1. İade  373
a2. Müsadere  373
ggg. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini  375
a1. Genel Olarak  375
a2. Tazminat Talebinin Koşulları  375
bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma)  376
aaa. Benzer Kavramlarla Mukayese  376
a1. Eşya Müsaderesi-Kazanç Müsaderesi  376
a2. İhtiyati Tedbir-İhtiyati Haciz  376
bbb. Hukuki Nitelik  377
ccc. Amaç ve Kapsam  377
a1. Amaç  377
a2. Kapsam  378
ddd. Uygulama Koşulları  379
a1. Suç Bakımından  379
a2. Şüphe Bakımından  379
a3. Kişi Bakımından  379
eee. Kararı Verecek Merci  380
fff. Tedbirin Uygulanması  380
ggg. Denetim  381
hhh. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  381
cc. Postada Elkoyma  381
aaa. Kavram  381
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  381
ccc. Hukuki Nitelik  382
ddd. Amaç ve Kapsam  382
a1. Amaç  382
a2. Kapsam  382
eee. Uygulama Koşulları  382
a1. Suç Bakımından  382
a2. Şüphe Bakımından  382
a3. Kararı Verecek Merci  382
fff. Tedbirin Uygulanması  382
dd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  383
aaa. Kavram  383
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  383
ccc. Hukuki Nitelik  383
ddd. Amaç  383
eee. Uygulama Koşulları  383
a1. Suç Bakımından  383
a2. Şüphe Bakımından  384
a3. Kararı Verecek Merci  384
fff. Tedbirin Uygulanması  384
8. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  384
a. Terim  384
b. Amaç  385
c. Kapsamı  385
d. Koşulları  387
aa. Suç Bakımından  387
bb. Şüphe Bakımından  389
cc. Kişi Bakımından  390
aaa. Kural  390
bbb. Kayda Alma Yasağı  391
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler  391
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  392
dd. Kararı Verecek Olan Makam, Kararın İçeriği ve Karara İtiraz  393
ee. Tedbirin Süresi  395
e. Tedbirin Uygulanması  396
f. Tedbirin Sona Ermesi  396
g. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  397
h. İlgiliye Haber Verme  398
ı. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt  398
i. Delil Yasakları  399
j. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  399
k. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu)  402
9. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  403
a. Genel Olarak  403
b. Koşulları  403
aa. Suç Bakımından  403
bb. Şüphe Bakımından  404
cc. Kişi Bakımından  404
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  404
ee. Tedbirin Süresi  404
c. Tedbirin Uygulanması  405
10. İletişimin Tespiti  405
a. Genel Olarak  405
b. Koşulları  405
aa. Suç Bakımından  405
bb. Şüphe Bakımından  406
cc. Kişi Bakımından  406
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  406
ee. Tedbirin Süresi  406
11. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  407
a. Kavram-Tanım  407
b. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  410
aa. Bilgi Veren  410
bb. Güvenilir Adam  411
cc. Gizli Soruşturma Yapan Polis  413
dd. Ajan-Provokatör  415
ee. Yeraltı Ajanı  418
c. Tedbirin Amacı  419
d. Koşulları  419
aa. Şüphe Bakımından  419
bb. Kişi Bakımından  420
aaa. Kararı Verecek Kişi  420
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi  421
cc. Suç Bakımından  421
dd. Zaman Bakımından  422
e. İcrası  422
f. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu  423
g. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenebilip Dinlenemeyeceği Sorunu  425
aa. Genel Olarak  425
bb. Dinlenmesi  427
cc. Tanık Koruma Kanunu Kapsamında Gizli Soruşturmacının Mahkemede Dinlenmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler  429
h. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti-Yok Edilmesi  430
ı. Hukuka Aykırı Denetim  432
i. Kanun Yolu  432
12. Teknik Araçlarla İzleme  432
a. Kavram: Teknik Araçlarla İzleme Ses veya Görüntü Alma  432
b. Tedbirin Amacı  434
c. Konusu  435
d. Şartları  436
aa. Şüphe Bakımından  436
bb. Kişi Bakımından  439
aaa. Kararı Veren Makam  439
bbb. Kararın İçeriği  440
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi  440
cc. Suç Bakımından  441
dd. Tedbirin Süresi  441
ee. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi  442
ff. Tesadüfen Elde Edilen Delil  443
gg. Hukuka Aykırı Denetim  445
hh. Kanun Yolu  445
13. Gözlem Altına Alınma (m.74)  445
a. Terim-Kavram-Hukuki Nitelik  445
b. Kapsam  446
c. Koşulları  446
aa. Şüphe Derecesi Bakımından  446
bb. Karar Verecek Makam Bakımından  446
cc. Süre Bakımından  447
d. Denetimi (Kanun Yolu)  447
e. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma  447
14. Beden Muayenesi (m.75-77)  447
a. Beden Muayenesi Terimi, Kavram ve Konusu  447
b. Çeşitleri  449
c. Amacı  450
d. Niteliği  450
e. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75)  450
aa. Uygulama Koşulları  450
aaa. Kişi Bakımından  450
a1. Kararı Veren Makam  450
a2. Kararın Uygulanması  451
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler  452
bbb. Oranlılık İlkesi  452
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu)  452
bb. Denetimi (Kanun Yolu)  453
cc. Hukuka Aykırı Muayene-Örnek Alma  453
f. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  453
aa. Genel Olarak  453
bb. Amaç  454
cc. Konusu  454
dd. Oranlılık İlkesi  454
ee. Uygulama Koşulları  454
aaa. Kararı Veren Makam  454
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler  454
ccc. Tedbirin Uygulanması  455
ff. Denetimi (Kanun Yolu)  456
gg. Hukuka Aykırı Muayene-Örnek Alma  456
hh. Soybağı Araştırması  456
g. Kadınların Muayenesi  457
15. Moleküler Genetik İncelemeler (CMK m.78-80)  457
a. Kavram  457
b. Hukuki Nitelik  457
c. Tedbirin Amacı  460
d. Koşulları  460
aa. Şüphe-Oranlılık ve İkincillik İlkeleri  460
bb. Kararı Verecek Makam  462
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  462
e. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  462
f. Kanun Yolu  463
g. Hukuka Aykırı İnceleme  463
h. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması  464
16. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81)  464
a. Genel Olarak  464
b. Konusu  464
c. Koşulları  464
d. Uygulanması  465
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti-Yok Edilmesi  465
17. Erişimin Engellenmesi  466
a. Kapsamı  466
b. Kararı Verecek Makam  466
c. İcrası  467
d. Sona Ermesi  467
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi  467
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9)  470
18. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A- Ek: 2/1/2017-KHK-680/26 md.)  471
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  472
1. Genel Olarak  472
2. Konusu  474
3. Kapsamı  475
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre  476
5. Yetkili Mahkeme  477
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar  478
7. Ön İnceleme  478
8. Muhakeme  478
9. Kanun Yolu  479
10. Tazminatın Geri Alınması  479
11. İftira veya Yalan Tanıklık Suçu Bakımından Devletin Rücu Hakkı  480
12. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  480
13. Hakim ve Savcıların Tazminat Sorumluluğu  481
14. Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti  481
15. Tazminatın Ödenmesi  481
VI. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi  481
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü  482
1. İddianamenin Düzenlenmesi  482
a. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar  482
b. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar  483
2. İddianamenin İadesi (CMK m.174)  484
a. Anlamı ve Amacı  484
b. İadenin Konusu  485
c. İadeyi Yapacak Makam  486
d. Süre  487
e. İade Sebepleri  487
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi  488
aaa. Şekle İlişkin Koşullara Aykırılık  488
bbb. Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut Delillerle İlişkilendirilmemiş Olması  489
ccc. Şüphelinin Lehine Olan Hususların Gösterilmemiş Bulunması  489
ddd. İşlenen Suç Dolayısıyla İlgili Kanunda Öngörülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinden Hangilerine Hükmedilmesinin İstendiğinin Belirtilmemiş Olması  489
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi  490
cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi  494
f. İadenin Mümkün Olmaması (İade Yasağı)  495
g. İade Kararının Denetimi  496
h. İade Üzerine Yapılacak İşlem  496
3. İddianamenin Kabulü  496
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller  497
1. Genel Olarak  497
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller  498
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı  498
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  499
aa. Koşulları  499
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından  499
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından  500
bb. Kararı Verecek Makam  500
cc. Erteleme Süresi  500
dd. Denetimi  500
ee. Sonucu  500
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil  500
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı (m.172)  501
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller  501
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi  501
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  502
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği  502
3. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  503
a. Genel Olarak  503
b. Yargısal Denetim  504
aa. Kavram  504
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi  505
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü  505
dd. Süre  505
ee. Yetkili Mahkeme  505
ff. Soruşturmanın Genişletilmesi  506
gg. Muhakeme  506
hh. Denetimi  506
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Denetimi  506
§ 3. KOVUŞTURMA EVRESİ  507
I. Anlamı ve Amacı  507
II. Katılan Kişiler  507
A. Hâkim-Mahkeme  507
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  507
a. Tarafsızlık  508
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret sebepleri)  508
aaa. Görev Yasakları  508
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları  508
a2. CMK m.23’de Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  511
a3. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m.46/1’de Düzenlenen Görev Yasağı  513
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (CMK m.24-25)  513
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi  514
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler  514
bbb. Süresi  514
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam  515
ddd. Yargılama  516
eee. Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (CMK m.30)  517
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (CMK m.31)  517
cc. Hâkimin Çekinmesi (CMK m.30)  519
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (CMK m.32)  519
b. Bağımsızlık  520
aa. Kavram  520
bb. Kapsamı  520
cc. Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri  520
2. Hâkimlerin Çeşitleri  523
3. Hâkimlerin Yetkileri  524
a. Mahkemelerin Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri)  524
aa. Genel Olarak  524
aaa. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi  524
bbb. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi  525
ddd. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri  525
bb. Madde Bakımından Yetkinin (Görev) Hukuki Niteliği  525
cc. Madde Bakımından Yetki (Görev) Uyuşmazlığı  525
dd. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  526
ee. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları  527
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  527
bbb. Bağlantı Bulunması  529
a1. Bağlantı Kavramı ve Çeşitleri  529
aa1. Objektif- Sübjektif Bağlantı  529
aa2. Dar-Geniş Anlamda Bağlantı  530
aa3. Tek Çeşit-Karışık Bağlantı  530
a2. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  530
aa1. Birleştirme  531
aa2. Nisbi Muhakeme Yapma  532
aa3. Bekletici Mesele  535
b. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi  536
aa. Genel Olarak  536
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  537
aaa. Genel Kural  537
bbb. Özel Yetki Kuralları  538
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  538
a1. Muhakemenin Nakli ve Duruşma Yeri Değişikliği  539
a2. İstinabe  540
a3. Bağlantı  542
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  543
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  544
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller  546
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17)  546
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman  546
ccc. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler  547
c. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi  548
aa. Genel Olarak  548
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  548
d. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi  548
aa. Kavram  548
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki  549
B. Savcı  549
C. Sanık  551
D. Malen Sorumlu  551
E. Müdafi  552
1. Genel Olarak  552
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü  552
a. Müdafiin Görevlendirilmesi  552
b. Görevlendirme Usulü (m.156)  553
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  554
4. Müdafiin Ödevleri  555
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  555
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  558
c. Sır Saklama Ödevi  558
5. Müdafiin Sayısı  559
6. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  559
F. Vekil  559
G. Suçtan Zarar Gören-Mağdur  559
1. Genel Olarak  559
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m.235)  561
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil)  561
a. Genel Olarak  561
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler  562
c. Katılma Talebinin Zamanı  564
d. Katılma Usulü  564
e. Katılanın Hakları  565
f. Katılmanın Etkisi  566
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  566
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması  566
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması  566
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri  567
III. Kovuşturma Evresinin Devreleri  567
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  568
1. Genel Olarak  568
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  569
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması  569
a. Genel Olarak  569
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176)  569
B. Duruşma Devresi  570
1. Genel Olarak  570
2. Duruşma Devresinin Özellikleri  571
a. Duruşmanın Başlaması (m.191)  571
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188)  573
aa. Genel Olarak  573
bb. Başkan ve Hâkimin Görevi (m.192)  575
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193)  575
aaa. Kural  575
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar  577
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202)  577
aaa. Tercüman Bulundurulacak Hâller  577
bbb. Tercüme Edilmesi Gereken Hususlar  579
3. Duruşmanın İcrası (m.190)  580
a. Genel Olarak  580
b. Duruşmanın Açıklığı (CMK m.182-187)  583
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AY. m.141/1; CMK m.182/1)  583
bb. Açıklığın Kaldırılması  584
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2)  584
bbb. Zorunlu Kapalılık (CMK m.185)  585
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (CMK m.184)  586
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (CMK m.187)  586
a1. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1)  586
a2. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 - 3)  586
c. Kayıt Yasağı (CMK m.183)  587
aa. Kural  587
aaa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı  589
bbb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı  590
bb. Kayıt Yasağının İstisnaları  591
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (CMK m.203-205)  592
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (CMK m.203)  592
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması  593
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (CMK m.205)  593
e. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması (CMK m.219-222)  593
aa. Duruşma Tutanağı  593
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği  594
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  595
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  595
aa. Ceza Muhakemesinde İspat  595
bb. Delil Çeşitleri  596
aaa. Şüpheli-Sanık Açıklamaları ve İkrar  597
bbb. Tanık Açıklamaları  598
a1. Kavram  598
a2. Özellikleri  598
a3. Tanıkların Çağrılması (CMK m.43)  601
aa1. Genel Olarak  601
aa2. Çağrıya Uymayan Tanıklar (CMK m.44)  602
a4. Tanıklıktan Çekinme (m.45-47)  603
aa1. Genel Olarak  603
aa2. Tanıklıktan Çekinme Halleri  605
aa3. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m.49)  612
aa4. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m.51)  613
a5. Tanıkların Dinlenmesi  613
aa1. Kavram  613
aa2. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m.53)  613
aa3. Tanıkların Dinlenmesi (m.52)  614
aa4. Tanıklara Yemin Verilmesi (m.54)  615
aa5. Tanığın Tekrar Dinlenmesi Halinde Yemin (m.57)  617
aa6. Tanığın Dinlemesi (m.58/1, 59)  617
aa7. Tanıkların Korunması (m.58/2, 3, 4, 5) – Tanığın kimliğinin saklı tutulması (Gizli tanık)  619
aa8. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m.60)  623
aa9. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61)  624
ccc. Yazılı Belgeler  624
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar  625
eee. Belirtiler  626
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  626
aaa. Bilirkişi (m.62-73)  626
a1. Tanım  627
a2. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  627
a3. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  628
a4. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  629
a5. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler-Bilirkişinin Seçimi  629
a6. Bilirkişiyi Atayacak Makam  629
a7. Bilirkişinin Sayısı  630
a8. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64)  630
a9. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65)  632
a10. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  632
aa1. Atama Kararının İçeriği  632
aa2. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  632
aa3. Görevin Yerine Getirilmesi (m.66)  633
a11. Bilirkişi Raporu  634
aa1. Rapor  634
aa2. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği  635
aa3. Raporun Muhakemeye Katılanlara İletilmesi  635
a12. Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü)  636
a13. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67)  637
a14. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68)  638
a15. Bilirkişinin Reddi  638
aa1. Ret sebepleri  638
aa2. Red Hakkına Sahip Olanlar  639
aa3. Red Muhakemesi  639
a16. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70)  640
a17. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  641
a18. Bilirkişi Ücret ve Gideri  641
a19. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  641
bbb. Keşif (m.83-89)  642
a1. Tanım-Kavram  642
a2. Yetkili Makam  642
a3. Keşfin İcrası (m.84)  643
a4. Keşif Türleri  643
aa1. Yer Gösterme  643
aa2. Ölü Muayenesi ve Otopsi  644
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  647
aaa. Genel Olarak  647
bbb. Tanıkların Dinlenmesi  649
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması  650
a1. Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209)  650
a2. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210)  650
a3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  652
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  652
eee. Delillerin Tartışılması  653
a1. Genel Olarak  653
a2. Doğrudan Soru Yöneltme  654
aa1. Genel Olarak  654
aa2. CMK Sistemi (Doğrudan Soru Sorma)  656
fff. Delillerin Reddi  660
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme  660
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  660
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226)  661
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  664
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi  664
bbb. Delil Yasakları  665
a1. Kavram  665
a2. Delil Yasaklarının Görevi  667
a3. Çeşitleri  669
aa1. Delil Elde Etme Yasağı  669
aa2. Delil Değerlendirme Yasağı  671
a4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları  673
a5. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  674
a6. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  674
a7. AiHM Kararlarında Delil Yasakları  675
gg. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  678
aaa. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  678
bbb. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  678
ccc. Müzakereye Katılacak Hâkimler  679
ddd. Müzakerenin Yönetimi  679
eee. Oyların Toplanması  680
fff. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri  680
a1. Hüküm Kavramı  680
a2. Hükmün Gerekçesi (m.230)  680
a3. Hükmün İçeriği (m.232)  683
a4. Hüküm Çeşitleri  685
ggg. Hükmün Açıklanması  693
hhh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  694
a1. Koşulları  694
aa1. Objektif Koşul  694
aa2. Sübjektif Koşullar  695
a2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller  696
a3. Uygulanması  696
a4. Sonuçları  698
a5. Denetimi  699
a6. Kararın Kaydedilmesi: Adli Sicil  700
C. Kanun Yolu Devresi  703
1. Kanun Yolu Kavramı  703
2. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkileri  704
3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  705
a. Genel Olarak  705
b. Cumhuriyet Savcısı  706
aa. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü  706
bb. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  707
cc. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  708
c. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261)  709
d. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262)  710
e. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263)  711
4. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m.264)  713
5. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m.266)  714
a. Genel Olarak  714
b. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi  714
aa. Genel Olarak  714
bb. Müdafiin İradesinin Esas Alınması  714
6. Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı  715
7. Kanun Yollarının Çeşitleri  726
a. Olağan Kanun Yolları  727
aa. İtiraz (m.267- 271)  727
aaa. Tanım-Kavram  727
bbb. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268)  729
a1. İtirazın Süresi ve Usulü  729
a2. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  729
ccc. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269)  731
ddd. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m.270)  731
eee. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271)  732
bb. İstinaf (m.272- 285)  733
aaa. Genel Olarak  733
a1. Kavram  733
a2. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  734
bbb. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  735
a1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları  735
a2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları  736
ccc. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar  736
ddd. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  737
eee. İstinaf İstemi ve Süresi  737
fff. İstinaf Başvurusunun Etkisi  738
ggg. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  738
a1. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276)  738
a2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  739
hhh. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278)  739
ııı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama  740
a1. Ön İnceleme (m.279)  740
a2. İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  741
a3. Duruşma Hazırlığı (m.281)  743
a4. Duruşma  744
a5. Hüküm  744
a6. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı  745
a7. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti  745
cc. Temyiz  746
aaa. Genel Olarak  746
bbb. 5271 Sayılı CMK’da Temyiz  746
a1. Genel Olarak  746
a2. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı  747
a3. Temyiz Nedenleri  749
aa1. Genel Olarak  749
aa2. Hukuka Aykırılık  749
aa3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  750
a4. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291)  758
aa1. Temyiz İstemi  758
aa2. Temyiz Süresi  758
aa3. Temyiz Başvurusunun Etkisi  759
aa4. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  759
a5. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295)  760
aa1. Temyiz Başvurusunun İçeriği  760
aa2. Temyiz Gerekçesi (m.295)  760
a6. Temyiz İsteminin İncelenmesi  762
aa1. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme  762
aa2. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  762
aa3. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme  762
aa4. Temyiz İncelemesi  763
aa5. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar  766
aa6. Yargıtayda Hükmün Açıklanması  769
aa7. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  770
aa8. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  771
D. Olağanüstü Kanun Yolları  772
1. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı  772
a. İstinaf Açısından  773
b. Temyiz Açısından  773
2. Çeşitleri  774
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 ve 308/A)  774
aa. Kavram  774
bb. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Koşulları  774
aaa. Hüküm Bakımından  774
bbb. Olağanüstü İtiraza Başvurabilecek Kişiler  774
ccc. Süre  775
ddd. Başvuru Nedenleri  775
eee. Başvuru Mercii  775
cc. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Etkisi  776
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinde İnceleme ve karar  776
ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi  776
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (m.309-310)  777
aa. Kavram  777
bb. Koşulları  777
aaa. Karar (Hüküm) Bakımından  777
bbb. Kararda Hukuka Aykırılığın Bulunması  777
ccc. Başvuracak Kişi ve Başvuru Usulü  780
ddd. Süre  780
eee. Başvuru Mercii  780
cc. Kanun Yararına Bozmanın Sonuçları  780
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Bozmaya Başvurması  781
c. Yargılamanın Yenilenmesi  782
aa. Genel Olarak  782
bb. Kavram  782
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  782
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  783
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311)  783
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314)  789
ee. Süre  790
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi  790
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  790
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  790
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi  791
aaa. Davaya Bakamayacak Hâkim  791
bbb. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi  791
ccc. Delillerin Toplanması  792
ddd. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü  792
eee. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm  792
a1. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi  792
a2. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  793
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ  795
I. Gaiplerin Muhakemesi  795
A. Genel Olarak  795
B. Gaibin Tanımı  796
C. Gaip Sanık Hakkında Yapılabilecek İşlemler  797
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hâkim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması  800
E. İşlemler Sırasında Hazır Bulunabilecekler  801
F. Gaibe İhtar  801
G. Gaip Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi  802
1. Genel Olarak  802
2. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması  804
a. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması  804
b. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması  804
c. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması  805
II. Kaçakların Yargılanması  806
A. Genel Olarak  806
B. Kaçağın Tanımı  807
C. Kaçaklık Kararı  808
1. Genel Olarak  808
2. Kaçaklık Kararının Verilmesi Koşulları ve Usulü  808
3. Soruşturma Evresinde Kaçaklık  810
4. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi  810
5. Kaçak Sanığa Müdafi Görevlendirilmesi  811
a. Genel Olarak  811
b. Avukat Görevlendirilmesi  811
D. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Kayyım Atanması  813
1. Kavram  813
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  814
3. Tedbirin Uygulanması (m.248/3)  814
a. Genel Olarak  814
b. Mallar-Haklar ve Alacakların Korunmasında Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması  815
c. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı  815
d. Elkonulan Değerlerden Sanık Yakınlarına Yardımda Bulunulması  816
4. Elkoymanın Ortadan Kaldırılması  816
5. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi  817
6. Kaçağa Güvence Belgesi Verilmesi  818
a. Genel Olarak  818
b. Güvence Belgesinin Geçerliliğinin Kalmayacağı Durumlar  820
7. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz  821
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  822
I. Genel Olarak  822
II. Tüzel Kişinin Organ ya da Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  822
III. Organ veya Temsilcinin Hakları  823
§ 4. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  824
I. Kavram  824
II. Ortaya Çıkışındaki Temel Sebepler  825
A. Mağdurun Keşfi  825
B. Mevcut Yasal Düzenlemelerin Eksiklikleri ve Usul Ekonomisi Telakkileri  825
C. Suç Politikası Mülahazaları  826
D. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması  827
E. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler  827
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  827
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında
27 Sayılı Tavsiye Kararı  827
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi  827
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı  828
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı  829
e. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Konferansı  829
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışma: 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu  829
III. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma  830
§ 5. MÜSADERE MUHAKEMESİ  851
I. Genel Olarak  851
II. Koşulları  851
III. Duruşma ve Karar (m.257)  852
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  852
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  852
IV. Kanun Yolu (m.258)  852
§ 6. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ  853
I. Kavram  853
II. Mahkumiyet ve Erteleme Halinde Giderler  854
III. Bağlantılı Davalarda Giderler  854
IV. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider  854
V. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider  854
VI. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider  855
VII. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider  855
§ 7. İNFAZ MUHAKEMESİ  855
I. Kavram  855
II. Muhakeme  856
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller  856
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci  857
C. Kararı Verecek Makam ve Usul  857
D. Kanun Yolu  857
§ 8. MEMURLARIN MUHAKEMESİ  858
I. Genel Olarak  858
II. Kanunun Uygulanma Koşulları  858
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1)  858
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2)  859
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır  859
III. Soruşturma  859
A. Genel Olarak  859
B. Ön İnceleme  860
IV. İstisnaları  861
§ 9. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  862
I. Genel Olarak  862
II. Çocuk Ceza Muhakemesinin Özellikleri  862
A. Çocuk Mahkemeleri-Çocuk Bürosu-Çocuk Birimi  862
B. Soruşturma  864
C. Koruma Tedbirleri  864
D. Yetişkinlerle İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama  865
E. Duruşma  865
F. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaşma  866
1. Genel Olarak  866
2. Denetim  866
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK  867
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ  868
I. Kabul Edilebilirlik Kararı  868
II. Esas Hakkında İnceleme  869
III. Koşullar  869
A. Başvuru Hakkı  869
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul  870
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem  871
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması  872
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  873
§ 4. BAŞVURU USULÜ  874
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ  875
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA  875
Kaynakça  877
Kavramlar Dizini  911
 


Bahri Öztürk
Ekim 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Bahri Öztürk
Ekim 2020
99.00 TL
İndirimli: 89.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
107.00 TL
İndirimli: 96.30 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onuncu Baskıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. KAVRAM  37
I. Kavram  37
II. Ceza Muhakemesinin Evreleri  38
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ  39
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı  39
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci  40
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  43
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  43
A. Genel Olarak  43
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  44
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  45
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  45
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku  45
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun, Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri  46
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  46
I. Genel Olarak  46
II. Hukuk Devleti İlkesi  47
A. Genel Olarak  47
B. Oranlılık İlkesi  47
C. İkincillik İlkesi  48
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  49
IV. Muhakemenin Bütününe İlişkin Hak ve İlkeler  50
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  50
B. Silahların Eşitliği İlkesi  52
C. Dürüst İşlem İlkesi  53
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  54
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı  54
F. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  55
G. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  57
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  59
I. Savunma Hakkı-Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  61
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  62
J. Hak Arama Hakkı  63
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  63
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  63
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  64
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  65
O. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı  66
V. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  66
A. Gizlilik-Yazılılık İlkesi  66
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  67
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  68
VI. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  68
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  68
B. Olağan (Kanuni) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  69
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  69
D. Ne Bis In Idem İlkesi  71
F. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  73
G. Sözlülük İlkesi  73
H. Halka Açıklık İlkesi  74
I. Vasıtasızlık İlkesi  75
İ. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  76
J. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo)  77
K. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  77
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  79
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  79
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları  80
1. Anayasa  80
2. Uluslararası Sözleşmeler  80
3. Kanunlar  81
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  81
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları  81
c. Tamamlayıcı Kanunlar  81
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  81
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  82
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları  82
1. Örf-Adet Kuralları  82
2. Din ve Ahlak Kuralları  82
3. Mahkeme İçtihatları  82
4. Doktrin (Öğreti)  83
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas  84
A. Kavram  84
B. Yorum Yöntemleri  85
1. Sözel (Gramatik) Yorum Yöntemi  85
2. Sistematik Yorum Yöntemi  85
3. Tarihsel Yorum Yöntemi  86
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  86
C. Yorum Araçları  87
1. Mantık  87
2. Tarihçe  88
3. Hukukun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri  88
4. Karşılaştırmalı Hukuk  88
5. Örf ve Adet Kuralları  88
D. Yorum Çeşitleri  88
1. Daraltıcı Yorum  88
2. Genişletici Yorum  89
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  89
I. Yer Bakımından Uygulama  89
II. Kişi Bakımından Uygulama  90
III. Zaman Bakımından  93
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  97
I. Savcılık  97
II. Sulh Ceza Hakimlikleri  98
III. Adli Yargı Ceza Mahkemeleri  99
A. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri  100
1. Genel Ceza Mahkemeleri  100
a. Asliye Ceza Mahkemeleri  100
b. Ağır Ceza Mahkemeleri  100
2. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri  101
B. Adli Yargı İkinci Derece Ceza Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri)  102
III. Yargıtay  103
§ 9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  105
I. Genel Olarak  105
II. Dava Şartları  106
A. Çeşitleri  106
1. Şikayet  107
a. Tanım-Kavram  107
b. Özellikleri  108
2. Dava Süresi  110
3. İzin  111
4. Karar  111
5. Talep (İstem)  112
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması  113
7. Uzlaşmanın Bulunmaması  113
8. Önödemenin Yerine Getirilmemesi  113
9. Yeni Delil Bulunması  113
10. Diplomasi-Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması  114
11. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı  114
12. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması  114
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  115
III. Yargılama Şartları  116
A. Çeşitleri  116
1. Sanığın Hazır Bulunması  116
a. Sanığın Yokluğu  118
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2)  119
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195)  119
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196)  120
aaa. Genel Olarak  120
bbb. Bağışık Tutulma Şartları  120
ccc. Çeşitleri  121
a1. Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmiş Olan Sanık  121
a2. Yurt Dışında Bulunan Sanık  122
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200)  122
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204)  122
c. Kaçaklık  123
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  124
3. Bekletici Meselenin Çözümü  125
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  126
5. Uzlaşma Bulunmaması  128
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/6)  128
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  128
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  129
I. Muhakeme İşleminin Tanımı-Kavram  129
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi  131
A. Tanım  131
B. Çeşitleri  132
C. Bildirimin CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu  135
D. Bildirimin Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafie mi Yapılacağı Sorunu  135
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı  136
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi  138
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  139
I. Süre Kavramı  139
II. Sürelerin Çeşitleri  139
III. Eski Hale Getirme  141
A. Tanım-Kavram  141
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği  143
C. Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar ve Kararın Etkisi  144
§ 12. ADLÎ TATİL  144
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR SORUŞTURMA EVRESİ OLARAK SUÇ ÖNCESİ ARAŞTIRMA EVRESİ: ÖN ALAN SORUŞTURMALARI  145
I. Kavram  145
II. Ön Alan Soruşturmalarının Sınırları  149
A. Genel Olarak  149
B. Belirlilik ve Oranlılık İlkesi  150
1. Belirlilik İlkesi  150
2. Oranlılık İlkesi  151
C. İnsan Haysiyeti ve Özgürlüklerin Özü Garantisi  153
1. İnsan Haysiyeti  153
2. Öz Garantisi  153
D. Önalan Soruşturmalarının Ortaya Çıkardığı Sonuçlar  154
1. Adliyenin, Özellikle de Savcının Polis Üzerinde Hâkimiyetini Kaybetmesi  154
2. Delil Elde Etmenin İdari Nitelik Kazanması  155
3. Polis Teşkilatının “Gizli Polis” Teşkilatına Dönüşmesi Riski  155
4. Maddi Ceza Hukukundaki Etkisi  156
5. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne Etkileri  156
III. Türk Hukukunda Ön Alan Soruşturması Yapma Olanakları  157
A. 2559 s. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu  158
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi,
Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  158
a. Kapsam  159
b. Kararı Verecek Makam  159
c. Kararın İçeriği  160
d. Süresi  160
e. Kararların Yerine Getirilmesi  160
f. Sona Ermesi  160
g. Faaliyetlerin Denetimi  160
h. Hukuka Aykırı Dinleme  161
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  161
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  161
a. Amaç-Kapsam  161
b. Kararı Verecek Makam  161
c. Süresi  162
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  162
e. Kararların Yerine Getirilmesi  162
f. Faaliyetlerin Denetimi  162
B. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu  162
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi,
Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  162
a. Amaç-Kapsam  162
b. Kararı Verecek Makam  163
c. Kararın İçeriği  163
d. Süresi  164
e. Kararların Yerine Getirilmesi  164
f. Sona Ermesi  164
g. Faaliyetlerin Denetimi  164
h. Hukuka Aykırı Dinleme  164
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  165
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  165
a. Amaç-Kapsam  165
b. Kararı Verecek Makam  165
c. Süresi  165
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  165
e. Kararların Yerine Getirilmesi  166
f. Faaliyetlerin Denetimi  166
C. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu  166
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi,
Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  166
a. Amaç-Kapsam  166
b. Kararı Verecek Makam  167
c. Kararın İçeriği  167
d. Süresi  167
e. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  168
f. Kararların Yerine Getirilmesi  168
g. Faaliyetlerin Denetimi  168
h. İstinai Yetki  168
ı. Hukuka Aykırı Dinleme  168
i. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  168
D. Önalanda Elde Edilen Verilerin Delil Olarak Kullanılabilip Kullanılamayacağı Sorunu  168
IV. MOBESE ile Yapılan İzleme ve Kayıt  170
A. Terim-Kavram  170
B. MOBESE ile İzleme, Teknik Araçlarla İzleme Koruma Tedbiri (CMK m.140) İçinde Değerlendirilemez  172
C. Konunun Anayasal Boyutu  173
1. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  173
2. Oranlılık ilkesi  174
a. Amaca uygunluk  174
b. Gereklilik  174
c. Ölçülülük  174
3. Belirlilik İlkesi  175
D. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Şekli ve Kapsamı  176
1. Tedbirin Uygulama Şekli  176
2. Kapsamı  176
E. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbrinin Uygulama Koşulları  177
1. Tedbirin Uygulanacağı Yer Bakımından  177
2. Tedbirin Uygulanacağı Süre ve Sürenin Tespiti Bakımında Koşulların Mevcut Olduğunun Belgelendirilmesi Zorunluluğu  178
3. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Kişi Bakımından  178
F. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Kayıtlar  179
G. Tedbirin Plaka Tanıma Programlarıyla Bütünleşmesi  181
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ (Hazırlık Soruşturması)  184
I. Kavram  184
II. Soruşturmanın Başlaması  185
A. Suç Haberinin Alınması  185
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  187
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti  187
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  188
III. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler  189
A. Sulh Ceza Hâkimliği  189
B. Savcı  190
1. Tanım-Kavram  190
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı  191
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi  193
4. Savcının Denetim Yetkisi  195
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi  196
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi  197
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  198
aa. Kavram  198
bb. İlkenin İstisnaları ve Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (Maslahata Uygunluk İlkesi)  199
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  199
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı  200
C. Kolluk  201
1. Terim-Kavram  201
2. Kolluk Teşkilatı  202
3. Adli Kolluğun Önemi  205
4. CMK’da Adli Kolluk  205
a. Genel Olarak  205
b. İşleyiş  206
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6)  207
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri  208
e. Adli Kolluğun Statüsü  211
aa. Genel Olarak  211
bb. CMK ve Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi  211
f. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165)  212
D. Şüpheli  212
1. Kavram, Şüpheli-Sanık Ayrımı  212
2. Şüpheli Hakları  213
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  213
b. Susma Hakkı  214
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı  214
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  215
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı  215
f. Lekelenmeme Hakkı  216
3. Şüphelinin Ödevleri  217
E. Müdafi-Vekil  218
1. Kavram  218
2. Müdafiin Hukuki Durumu  219
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  220
a. Genel Olarak  220
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı  222
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü  223
a. Görevlendirilmesi  223
b. Görevlendirilmesi Usulü  224
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  225
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi  225
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma  227
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi  228
6. Müdafiin Ödevleri  228
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  229
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem  229
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3-6)  230
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması  232
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  232
c. Sır Saklama Ödevi  232
7. Müdafiin Sayısı  233
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  233
F. Suçtan Zarar Gören-Mağdur  234
1. Genel Olarak  234
2. Mağdur Hakları  235
a. Genel Olarak Mağdur Hakları  235
aa. Mağdurun Aydınlanma Hakkı  235
aaa. Soruşturma Başında Bilgilendirilme Hakkı  235
bbb. Muhakemenin Gidişatı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı  236
bb. Mağdurun Dosyayı İnceleme Hakkı  236
cc. Mağdurun Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı  236
dd. Tanık-Mağdurun Korunması, Mağdurun Özel Hayatına ve Haysiyetine Saygı Duyulmasını İsteme Hakkı  236
b. CMK’da Mağdur ve Şikayetçi Hakları  237
aa. Genel Olarak  237
bb. Soruşturma Evresinde  237
IV. Soruşturma Evresinin İcrası  238
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157)  238
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (CMK m.169)  239
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147)  239
1. Tanım-Kavram  239
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  240
3. İfade ve Sorgunun Usulü  240
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147/1-i)  241
5. Hukuka Aykırı İfade Alma ve Sorgu  241
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  241
b. Hükmün Delil Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi  243
6. Yeniden İfade Alma  244
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis  244
1. Tanık İfadesinin Alınması  244
2. Bilirkişiye Başvurulması (CMK m.63/3)  244
3. Keşif  245
4. Yer Gösterme (CMK m.85)  245
5. Teşhis (PVSK ek m.6)  246
a. Tanım-Kavram  246
b. Koşulları  246
c. İcrası  247
6. Sanal ortamda araştırma  249
V. Koruma Tedbirlerine Başvurulması  250
A. Terim- Tanım- Kavram  250
1. Terim  250
2. Tanım ve Kavram  250
B. Çeşitleri  252
1. Yakalama-Gözaltı (CMK m.90 vd.)  252
a. Tanım-Kavram  253
b. Amacı  253
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar  253
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller  254
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller  254
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama)  254
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2)  255
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem  256
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  256
f. Yakalananın Hakları  256
aa. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi  257
bb. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  258
cc. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96)  258
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler  258
aa. Çocuklar  258
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar  259
cc. Milletvekilleri  260
h. Yakalamanın Zamanı  261
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama  261
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  261
j. Kabahatlerde Yakalama  262
k. Gözaltı Kararı  262
aa. Kararı Verecek Makam  263
bb. Gözaltı Süresi  264
cc. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  265
dd. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz  266
ee. Hâkim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5)  267
ff. Serbest Bırakma  267
l. Yeniden Yakalama Yasağı  268
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  268
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi  268
o. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama (Sevk Tutuklaması)  269
2. Tutuklama  270
a. Tanım-Kavram  270
b. Hukuki Nitelik  270
c. Amacı  270
d. Tutuklamanın Şartları  271
aa. Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır  271
bb. Ölçülü Olmalıdır  274
cc. Tutuklamaya Şüpheli ve Sanık Hakkında Karar Verilebilir  274
dd. Tutuklamaya Ancak Hâkim Karar Verebilir  274
aaa. Genel Olarak  274
bbb. Tutuklama Kararının İçeriği  275
ccc. Tutuklama Duruşması  275
e. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz)  277
f. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı  279
g. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  279
h. Tutuklama Yasağı  280
ı. Özel Tutuklama Halleri  281
aa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması  281
bb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi  281
cc. İade Tutuklaması  281
dd. Duruşma Sırasında Suç İşlenmesi Halinde Tutuklama (CMK m. 205)  282
ee. Kabahatler Kanunu m. 40 Çerçevesinde Tutuklama  282
ff. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4/A-9. Maddesi Bağlamında Tutuklama  282
i. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102)  282
j. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103)  285
k. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104)  286
l. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106)  287
m. Tutuklunun Hakları (CMK m.107)  287
n. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi (CMK m.108)  288
o. Hükmen Tutukluluk  289
p. Ülkemizde Tutuklu Sayısı  290
3. Adli Kontrol  291
a. Genel Olarak  291
b. Adli Kontrol Tedbirinin Tanımı ve Hukuki Niteliği  291
c. Adli kontrol Tedbirinin Amacı  292
d. Uygulama Koşulları  292
e. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  295
aa. Genel Olarak  295
bb. Yükümlülükler  296
f. Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi (Yön. m.57)  300
g. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Yükümlülükler  300
h. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu  301
ı. Şüphelinin Yokluğunda Adli Kontrol Kararı Verilebilir mi?  301
i. Karar Verecek Makam  302
j. Kararın İçeriği  302
k. Kanunyolu  302
l. Tedbirlere (Yükümlülüklere) Uymama  302
aa. Genel Olarak  302
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi  303
m. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  303
n. Güvence (CMK m.113)  304
aa. Genel Olarak  304
bb. Önceden Ödetme (CMK m.114)  305
cc. Güvencenin Geri Verilmesi (CMK m.115)  305
o. Kanunyolu  305
4. Zorla Getirme  306
a. Tanım-Hukuki Nitelik  306
b. Çeşitleri  306
c. Koşulları  307
d. Kararda Bulunması Gerekenler  307
e. İcrası  307
f. Yerine Getirilememesi Hali  308
g. Kanun Yolu  308
5. Arama  308
a. Tanım-Kavram  308
b. Aramanın Amaçları  310
aa. Yakalama  310
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma  310
aaa. Delil Elde Etme  310
bbb. Elkoyma  311
c. Arama-Tarama ve Kontrol Noktaları  311
d. Aramanın Çeşitleri  312
aa. Genel Olarak  312
bb. Önleme Araması  312
cc. Adli Arama  313
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe  313
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar  315
a1. Şüpheli  315
a2. Sanık  316
a3. Diğer Kişiler  316
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler  318
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer  320
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler  320
aa1. Konut  320
aa2. İşyeri  321
aa3. Diğer Yerler  321
a2. Avukat Bürolarında Arama  322
a3. Üst ve Eşyada Yapılan Arama  324
a4. Askeri Mahallerde Yapılan Arama  326
ddd. Aramanın Zamanı  326
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı  327
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları  328
aa1. Suçüstü Hali  328
aa2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller  329
aa3. Yakalanmış veya Gözaltına Alınmış Olup da Firar Eden Kişi veya Tutuklu veya Hükümlünün Tekrar Yakalanması  330
eee. Arama Kararı  330
a1. Kural: Arama Kararı Vermek Yetkisi Hâkime Aittir  330
a2. İstisna: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal  333
a3. Karar Alınmadan Yapılacak Arama  337
aa1. Yönetmelik Madde 8’de Sayılan Haller  337
aa2. Yönetmelik m.30/1  339
aa3. Olay Yeri İnceleme (Yön. m.9)  339
fff. Aramanın İcrası  340
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama  340
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama  340
aa1. Genel Olarak  340
aa2. Arama Tanıkları: Aramada Komşu veya İhtiyar Heyetinden Birisinin Bulunması  341
aa3. Aramada Hazır Bulunabilecekler  342
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme  345
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi  346
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge  346
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem  347
kkk. Adli Arama Tutanağı  347
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  348
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması  349
nnn. Delil Yasakları  352
ooo. Denetimi  354
a1. İdari Denetim  354
a2. Yargısal Denetim  354
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu  355
rrr. Haksız Arama Suçu  355
6. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve
Elkoyma  356
a. Terim-Kavram  356
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  356
aa. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  357
bb. Kayıt ve Verilerin İncelenmesi  357
cc. Arama  358
dd. Elkoyma  358
ee. Postada Elkoyma  358
c. Tedbirin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi  358
d. Hukuki Nitelik  359
e. Amaç ve Kapsam  359
aa. Amaç  359
bb. Kapsam  360
f. Uygulama Koşulları  360
aa. Suç Bakımından  360
bb. Şüphe Bakımından  361
cc. Kişi Bakımından  361
g. Kararı Verecek Merci  361
h. Oranlılık İlkesi  362
ı. Tedbirin Uygulanması  362
i. Denetim  362
j. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  363
7. Elkoyma  363
a. Genel Olarak  363
b. Terim Sorunu  364
c. Kavram  364
d. Hukuki Nitelik  364
e. Çeşitleri  365
aa. Basit Elkoyma  366
aaa. Kapsamı  366
bbb. Elkoyma Yasağı  366
a1. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126)  366
a2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125)  368
ccc. Koşulları  368
a1. Suç Bakımından  368
a2. Şüphe Bakımından  369
a3. Kişi Bakımından  369
a4. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği  369
ddd. Tedbirin Uygulanması  370
a1. Genel Olarak  370
a2. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  370
a3. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi  371
a4. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  371
eee. Denetimi  372
fff. Sona Ermesi  373
a1. İade  373
a2. Müsadere  373
ggg. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini  375
a1. Genel Olarak  375
a2. Tazminat Talebinin Koşulları  375
bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma)  376
aaa. Benzer Kavramlarla Mukayese  376
a1. Eşya Müsaderesi-Kazanç Müsaderesi  376
a2. İhtiyati Tedbir-İhtiyati Haciz  376
bbb. Hukuki Nitelik  377
ccc. Amaç ve Kapsam  377
a1. Amaç  377
a2. Kapsam  378
ddd. Uygulama Koşulları  379
a1. Suç Bakımından  379
a2. Şüphe Bakımından  379
a3. Kişi Bakımından  379
eee. Kararı Verecek Merci  380
fff. Tedbirin Uygulanması  380
ggg. Denetim  381
hhh. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  381
cc. Postada Elkoyma  381
aaa. Kavram  381
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  381
ccc. Hukuki Nitelik  382
ddd. Amaç ve Kapsam  382
a1. Amaç  382
a2. Kapsam  382
eee. Uygulama Koşulları  382
a1. Suç Bakımından  382
a2. Şüphe Bakımından  382
a3. Kararı Verecek Merci  382
fff. Tedbirin Uygulanması  382
dd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  383
aaa. Kavram  383
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  383
ccc. Hukuki Nitelik  383
ddd. Amaç  383
eee. Uygulama Koşulları  383
a1. Suç Bakımından  383
a2. Şüphe Bakımından  384
a3. Kararı Verecek Merci  384
fff. Tedbirin Uygulanması  384
8. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  384
a. Terim  384
b. Amaç  385
c. Kapsamı  385
d. Koşulları  387
aa. Suç Bakımından  387
bb. Şüphe Bakımından  389
cc. Kişi Bakımından  390
aaa. Kural  390
bbb. Kayda Alma Yasağı  391
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler  391
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  392
dd. Kararı Verecek Olan Makam, Kararın İçeriği ve Karara İtiraz  393
ee. Tedbirin Süresi  395
e. Tedbirin Uygulanması  396
f. Tedbirin Sona Ermesi  396
g. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  397
h. İlgiliye Haber Verme  398
ı. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt  398
i. Delil Yasakları  399
j. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  399
k. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu)  402
9. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  403
a. Genel Olarak  403
b. Koşulları  403
aa. Suç Bakımından  403
bb. Şüphe Bakımından  404
cc. Kişi Bakımından  404
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  404
ee. Tedbirin Süresi  404
c. Tedbirin Uygulanması  405
10. İletişimin Tespiti  405
a. Genel Olarak  405
b. Koşulları  405
aa. Suç Bakımından  405
bb. Şüphe Bakımından  406
cc. Kişi Bakımından  406
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  406
ee. Tedbirin Süresi  406
11. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  407
a. Kavram-Tanım  407
b. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  410
aa. Bilgi Veren  410
bb. Güvenilir Adam  411
cc. Gizli Soruşturma Yapan Polis  413
dd. Ajan-Provokatör  415
ee. Yeraltı Ajanı  418
c. Tedbirin Amacı  419
d. Koşulları  419
aa. Şüphe Bakımından  419
bb. Kişi Bakımından  420
aaa. Kararı Verecek Kişi  420
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi  421
cc. Suç Bakımından  421
dd. Zaman Bakımından  422
e. İcrası  422
f. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu  423
g. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenebilip Dinlenemeyeceği Sorunu  425
aa. Genel Olarak  425
bb. Dinlenmesi  427
cc. Tanık Koruma Kanunu Kapsamında Gizli Soruşturmacının Mahkemede Dinlenmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler  429
h. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti-Yok Edilmesi  430
ı. Hukuka Aykırı Denetim  432
i. Kanun Yolu  432
12. Teknik Araçlarla İzleme  432
a. Kavram: Teknik Araçlarla İzleme Ses veya Görüntü Alma  432
b. Tedbirin Amacı  434
c. Konusu  435
d. Şartları  436
aa. Şüphe Bakımından  436
bb. Kişi Bakımından  439
aaa. Kararı Veren Makam  439
bbb. Kararın İçeriği  440
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi  440
cc. Suç Bakımından  441
dd. Tedbirin Süresi  441
ee. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi  442
ff. Tesadüfen Elde Edilen Delil  443
gg. Hukuka Aykırı Denetim  445
hh. Kanun Yolu  445
13. Gözlem Altına Alınma (m.74)  445
a. Terim-Kavram-Hukuki Nitelik  445
b. Kapsam  446
c. Koşulları  446
aa. Şüphe Derecesi Bakımından  446
bb. Karar Verecek Makam Bakımından  446
cc. Süre Bakımından  447
d. Denetimi (Kanun Yolu)  447
e. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma  447
14. Beden Muayenesi (m.75-77)  447
a. Beden Muayenesi Terimi, Kavram ve Konusu  447
b. Çeşitleri  449
c. Amacı  450
d. Niteliği  450
e. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75)  450
aa. Uygulama Koşulları  450
aaa. Kişi Bakımından  450
a1. Kararı Veren Makam  450
a2. Kararın Uygulanması  451
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler  452
bbb. Oranlılık İlkesi  452
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu)  452
bb. Denetimi (Kanun Yolu)  453
cc. Hukuka Aykırı Muayene-Örnek Alma  453
f. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  453
aa. Genel Olarak  453
bb. Amaç  454
cc. Konusu  454
dd. Oranlılık İlkesi  454
ee. Uygulama Koşulları  454
aaa. Kararı Veren Makam  454
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler  454
ccc. Tedbirin Uygulanması  455
ff. Denetimi (Kanun Yolu)  456
gg. Hukuka Aykırı Muayene-Örnek Alma  456
hh. Soybağı Araştırması  456
g. Kadınların Muayenesi  457
15. Moleküler Genetik İncelemeler (CMK m.78-80)  457
a. Kavram  457
b. Hukuki Nitelik  457
c. Tedbirin Amacı  460
d. Koşulları  460
aa. Şüphe-Oranlılık ve İkincillik İlkeleri  460
bb. Kararı Verecek Makam  462
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  462
e. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  462
f. Kanun Yolu  463
g. Hukuka Aykırı İnceleme  463
h. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması  464
16. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81)  464
a. Genel Olarak  464
b. Konusu  464
c. Koşulları  464
d. Uygulanması  465
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti-Yok Edilmesi  465
17. Erişimin Engellenmesi  466
a. Kapsamı  466
b. Kararı Verecek Makam  466
c. İcrası  467
d. Sona Ermesi  467
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi  467
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9)  470
18. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A- Ek: 2/1/2017-KHK-680/26 md.)  471
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  472
1. Genel Olarak  472
2. Konusu  474
3. Kapsamı  475
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre  476
5. Yetkili Mahkeme  477
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar  478
7. Ön İnceleme  478
8. Muhakeme  478
9. Kanun Yolu  479
10. Tazminatın Geri Alınması  479
11. İftira veya Yalan Tanıklık Suçu Bakımından Devletin Rücu Hakkı  480
12. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  480
13. Hakim ve Savcıların Tazminat Sorumluluğu  481
14. Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti  481
15. Tazminatın Ödenmesi  481
VI. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi  481
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü  482
1. İddianamenin Düzenlenmesi  482
a. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar  482
b. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar  483
2. İddianamenin İadesi (CMK m.174)  484
a. Anlamı ve Amacı  484
b. İadenin Konusu  485
c. İadeyi Yapacak Makam  486
d. Süre  487
e. İade Sebepleri  487
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi  488
aaa. Şekle İlişkin Koşullara Aykırılık  488
bbb. Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut Delillerle İlişkilendirilmemiş Olması  489
ccc. Şüphelinin Lehine Olan Hususların Gösterilmemiş Bulunması  489
ddd. İşlenen Suç Dolayısıyla İlgili Kanunda Öngörülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinden Hangilerine Hükmedilmesinin İstendiğinin Belirtilmemiş Olması  489
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi  490
cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi  494
f. İadenin Mümkün Olmaması (İade Yasağı)  495
g. İade Kararının Denetimi  496
h. İade Üzerine Yapılacak İşlem  496
3. İddianamenin Kabulü  496
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller  497
1. Genel Olarak  497
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller  498
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı  498
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  499
aa. Koşulları  499
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından  499
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından  500
bb. Kararı Verecek Makam  500
cc. Erteleme Süresi  500
dd. Denetimi  500
ee. Sonucu  500
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil  500
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı (m.172)  501
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller  501
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi  501
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  502
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği  502
3. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  503
a. Genel Olarak  503
b. Yargısal Denetim  504
aa. Kavram  504
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi  505
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü  505
dd. Süre  505
ee. Yetkili Mahkeme  505
ff. Soruşturmanın Genişletilmesi  506
gg. Muhakeme  506
hh. Denetimi  506
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Denetimi  506
§ 3. KOVUŞTURMA EVRESİ  507
I. Anlamı ve Amacı  507
II. Katılan Kişiler  507
A. Hâkim-Mahkeme  507
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  507
a. Tarafsızlık  508
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret sebepleri)  508
aaa. Görev Yasakları  508
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları  508
a2. CMK m.23’de Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  511
a3. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m.46/1’de Düzenlenen Görev Yasağı  513
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (CMK m.24-25)  513
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi  514
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler  514
bbb. Süresi  514
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam  515
ddd. Yargılama  516
eee. Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (CMK m.30)  517
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (CMK m.31)  517
cc. Hâkimin Çekinmesi (CMK m.30)  519
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (CMK m.32)  519
b. Bağımsızlık  520
aa. Kavram  520
bb. Kapsamı  520
cc. Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri  520
2. Hâkimlerin Çeşitleri  523
3. Hâkimlerin Yetkileri  524
a. Mahkemelerin Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri)  524
aa. Genel Olarak  524
aaa. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi  524
bbb. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi  525
ddd. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri  525
bb. Madde Bakımından Yetkinin (Görev) Hukuki Niteliği  525
cc. Madde Bakımından Yetki (Görev) Uyuşmazlığı  525
dd. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  526
ee. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları  527
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  527
bbb. Bağlantı Bulunması  529
a1. Bağlantı Kavramı ve Çeşitleri  529
aa1. Objektif- Sübjektif Bağlantı  529
aa2. Dar-Geniş Anlamda Bağlantı  530
aa3. Tek Çeşit-Karışık Bağlantı  530
a2. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  530
aa1. Birleştirme  531
aa2. Nisbi Muhakeme Yapma  532
aa3. Bekletici Mesele  535
b. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi  536
aa. Genel Olarak  536
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  537
aaa. Genel Kural  537
bbb. Özel Yetki Kuralları  538
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  538
a1. Muhakemenin Nakli ve Duruşma Yeri Değişikliği  539
a2. İstinabe  540
a3. Bağlantı  542
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  543
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  544
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller  546
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17)  546
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman  546
ccc. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler  547
c. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi  548
aa. Genel Olarak  548
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  548
d. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi  548
aa. Kavram  548
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki  549
B. Savcı  549
C. Sanık  551
D. Malen Sorumlu  551
E. Müdafi  552
1. Genel Olarak  552
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü  552
a. Müdafiin Görevlendirilmesi  552
b. Görevlendirme Usulü (m.156)  553
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  554
4. Müdafiin Ödevleri  555
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  555
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  558
c. Sır Saklama Ödevi  558
5. Müdafiin Sayısı  559
6. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  559
F. Vekil  559
G. Suçtan Zarar Gören-Mağdur  559
1. Genel Olarak  559
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m.235)  561
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil)  561
a. Genel Olarak  561
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler  562
c. Katılma Talebinin Zamanı  564
d. Katılma Usulü  564
e. Katılanın Hakları  565
f. Katılmanın Etkisi  566
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  566
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması  566
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması  566
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri  567
III. Kovuşturma Evresinin Devreleri  567
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  568
1. Genel Olarak  568
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  569
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması  569
a. Genel Olarak  569
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176)  569
B. Duruşma Devresi  570
1. Genel Olarak  570
2. Duruşma Devresinin Özellikleri  571
a. Duruşmanın Başlaması (m.191)  571
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188)  573
aa. Genel Olarak  573
bb. Başkan ve Hâkimin Görevi (m.192)  575
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193)  575
aaa. Kural  575
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar  577
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202)  577
aaa. Tercüman Bulundurulacak Hâller  577
bbb. Tercüme Edilmesi Gereken Hususlar  579
3. Duruşmanın İcrası (m.190)  580
a. Genel Olarak  580
b. Duruşmanın Açıklığı (CMK m.182-187)  583
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AY. m.141/1; CMK m.182/1)  583
bb. Açıklığın Kaldırılması  584
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2)  584
bbb. Zorunlu Kapalılık (CMK m.185)  585
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (CMK m.184)  586
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (CMK m.187)  586
a1. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1)  586
a2. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 - 3)  586
c. Kayıt Yasağı (CMK m.183)  587
aa. Kural  587
aaa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı  589
bbb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı  590
bb. Kayıt Yasağının İstisnaları  591
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (CMK m.203-205)  592
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (CMK m.203)  592
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması  593
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (CMK m.205)  593
e. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması (CMK m.219-222)  593
aa. Duruşma Tutanağı  593
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği  594
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  595
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  595
aa. Ceza Muhakemesinde İspat  595
bb. Delil Çeşitleri  596
aaa. Şüpheli-Sanık Açıklamaları ve İkrar  597
bbb. Tanık Açıklamaları  598
a1. Kavram  598
a2. Özellikleri  598
a3. Tanıkların Çağrılması (CMK m.43)  601
aa1. Genel Olarak  601
aa2. Çağrıya Uymayan Tanıklar (CMK m.44)  602
a4. Tanıklıktan Çekinme (m.45-47)  603
aa1. Genel Olarak  603
aa2. Tanıklıktan Çekinme Halleri  605
aa3. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m.49)  612
aa4. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m.51)  613
a5. Tanıkların Dinlenmesi  613
aa1. Kavram  613
aa2. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m.53)  613
aa3. Tanıkların Dinlenmesi (m.52)  614
aa4. Tanıklara Yemin Verilmesi (m.54)  615
aa5. Tanığın Tekrar Dinlenmesi Halinde Yemin (m.57)  617
aa6. Tanığın Dinlemesi (m.58/1, 59)  617
aa7. Tanıkların Korunması (m.58/2, 3, 4, 5) – Tanığın kimliğinin saklı tutulması (Gizli tanık)  619
aa8. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m.60)  623
aa9. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61)  624
ccc. Yazılı Belgeler  624
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar  625
eee. Belirtiler  626
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  626
aaa. Bilirkişi (m.62-73)  626
a1. Tanım  627
a2. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  627
a3. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  628
a4. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  629
a5. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler-Bilirkişinin Seçimi  629
a6. Bilirkişiyi Atayacak Makam  629
a7. Bilirkişinin Sayısı  630
a8. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64)  630
a9. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65)  632
a10. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  632
aa1. Atama Kararının İçeriği  632
aa2. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  632
aa3. Görevin Yerine Getirilmesi (m.66)  633
a11. Bilirkişi Raporu  634
aa1. Rapor  634
aa2. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği  635
aa3. Raporun Muhakemeye Katılanlara İletilmesi  635
a12. Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü)  636
a13. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67)  637
a14. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68)  638
a15. Bilirkişinin Reddi  638
aa1. Ret sebepleri  638
aa2. Red Hakkına Sahip Olanlar  639
aa3. Red Muhakemesi  639
a16. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70)  640
a17. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  641
a18. Bilirkişi Ücret ve Gideri  641
a19. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  641
bbb. Keşif (m.83-89)  642
a1. Tanım-Kavram  642
a2. Yetkili Makam  642
a3. Keşfin İcrası (m.84)  643
a4. Keşif Türleri  643
aa1. Yer Gösterme  643
aa2. Ölü Muayenesi ve Otopsi  644
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  647
aaa. Genel Olarak  647
bbb. Tanıkların Dinlenmesi  649
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması  650
a1. Duruşmada Okunması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209)  650
a2. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210)  650
a3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  652
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  652
eee. Delillerin Tartışılması  653
a1. Genel Olarak  653
a2. Doğrudan Soru Yöneltme  654
aa1. Genel Olarak  654
aa2. CMK Sistemi (Doğrudan Soru Sorma)  656
fff. Delillerin Reddi  660
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme  660
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  660
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226)  661
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  664
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi  664
bbb. Delil Yasakları  665
a1. Kavram  665
a2. Delil Yasaklarının Görevi  667
a3. Çeşitleri  669
aa1. Delil Elde Etme Yasağı  669
aa2. Delil Değerlendirme Yasağı  671
a4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları  673
a5. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  674
a6. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  674
a7. AiHM Kararlarında Delil Yasakları  675
gg. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  678
aaa. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  678
bbb. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  678
ccc. Müzakereye Katılacak Hâkimler  679
ddd. Müzakerenin Yönetimi  679
eee. Oyların Toplanması  680
fff. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri  680
a1. Hüküm Kavramı  680
a2. Hükmün Gerekçesi (m.230)  680
a3. Hükmün İçeriği (m.232)  683
a4. Hüküm Çeşitleri  685
ggg. Hükmün Açıklanması  693
hhh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  694
a1. Koşulları  694
aa1. Objektif Koşul  694
aa2. Sübjektif Koşullar  695
a2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller  696
a3. Uygulanması  696
a4. Sonuçları  698
a5. Denetimi  699
a6. Kararın Kaydedilmesi: Adli Sicil  700
C. Kanun Yolu Devresi  703
1. Kanun Yolu Kavramı  703
2. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkileri  704
3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  705
a. Genel Olarak  705
b. Cumhuriyet Savcısı  706
aa. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü  706
bb. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  707
cc. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  708
c. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261)  709
d. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262)  710
e. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263)  711
4. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m.264)  713
5. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m.266)  714
a. Genel Olarak  714
b. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi  714
aa. Genel Olarak  714
bb. Müdafiin İradesinin Esas Alınması  714
6. Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı  715
7. Kanun Yollarının Çeşitleri  726
a. Olağan Kanun Yolları  727
aa. İtiraz (m.267- 271)  727
aaa. Tanım-Kavram  727
bbb. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268)  729
a1. İtirazın Süresi ve Usulü  729
a2. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  729
ccc. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269)  731
ddd. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m.270)  731
eee. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271)  732
bb. İstinaf (m.272- 285)  733
aaa. Genel Olarak  733
a1. Kavram  733
a2. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  734
bbb. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  735
a1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları  735
a2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları  736
ccc. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar  736
ddd. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  737
eee. İstinaf İstemi ve Süresi  737
fff. İstinaf Başvurusunun Etkisi  738
ggg. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  738
a1. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276)  738
a2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  739
hhh. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278)  739
ııı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama  740
a1. Ön İnceleme (m.279)  740
a2. İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  741
a3. Duruşma Hazırlığı (m.281)  743
a4. Duruşma  744
a5. Hüküm  744
a6. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı  745
a7. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti  745
cc. Temyiz  746
aaa. Genel Olarak  746
bbb. 5271 Sayılı CMK’da Temyiz  746
a1. Genel Olarak  746
a2. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı  747
a3. Temyiz Nedenleri  749
aa1. Genel Olarak  749
aa2. Hukuka Aykırılık  749
aa3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  750
a4. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291)  758
aa1. Temyiz İstemi  758
aa2. Temyiz Süresi  758
aa3. Temyiz Başvurusunun Etkisi  759
aa4. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  759
a5. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295)  760
aa1. Temyiz Başvurusunun İçeriği  760
aa2. Temyiz Gerekçesi (m.295)  760
a6. Temyiz İsteminin İncelenmesi  762
aa1. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme  762
aa2. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  762
aa3. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme  762
aa4. Temyiz İncelemesi  763
aa5. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar  766
aa6. Yargıtayda Hükmün Açıklanması  769
aa7. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  770
aa8. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  771
D. Olağanüstü Kanun Yolları  772
1. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı  772
a. İstinaf Açısından  773
b. Temyiz Açısından  773
2. Çeşitleri  774
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 ve 308/A)  774
aa. Kavram  774
bb. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Koşulları  774
aaa. Hüküm Bakımından  774
bbb. Olağanüstü İtiraza Başvurabilecek Kişiler  774
ccc. Süre  775
ddd. Başvuru Nedenleri  775
eee. Başvuru Mercii  775
cc. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Etkisi  776
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinde İnceleme ve karar  776
ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi  776
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (m.309-310)  777
aa. Kavram  777
bb. Koşulları  777
aaa. Karar (Hüküm) Bakımından  777
bbb. Kararda Hukuka Aykırılığın Bulunması  777
ccc. Başvuracak Kişi ve Başvuru Usulü  780
ddd. Süre  780
eee. Başvuru Mercii  780
cc. Kanun Yararına Bozmanın Sonuçları  780
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Bozmaya Başvurması  781
c. Yargılamanın Yenilenmesi  782
aa. Genel Olarak  782
bb. Kavram  782
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  782
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  783
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311)  783
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314)  789
ee. Süre  790
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi  790
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  790
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  790
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi  791
aaa. Davaya Bakamayacak Hâkim  791
bbb. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi  791
ccc. Delillerin Toplanması  792
ddd. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü  792
eee. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm  792
a1. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi  792
a2. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  793
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ  795
I. Gaiplerin Muhakemesi  795
A. Genel Olarak  795
B. Gaibin Tanımı  796
C. Gaip Sanık Hakkında Yapılabilecek İşlemler  797
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hâkim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması  800
E. İşlemler Sırasında Hazır Bulunabilecekler  801
F. Gaibe İhtar  801
G. Gaip Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi  802
1. Genel Olarak  802
2. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması  804
a. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması  804
b. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması  804
c. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması  805
II. Kaçakların Yargılanması  806
A. Genel Olarak  806
B. Kaçağın Tanımı  807
C. Kaçaklık Kararı  808
1. Genel Olarak  808
2. Kaçaklık Kararının Verilmesi Koşulları ve Usulü  808
3. Soruşturma Evresinde Kaçaklık  810
4. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi  810
5. Kaçak Sanığa Müdafi Görevlendirilmesi  811
a. Genel Olarak  811
b. Avukat Görevlendirilmesi  811
D. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Kayyım Atanması  813
1. Kavram  813
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  814
3. Tedbirin Uygulanması (m.248/3)  814
a. Genel Olarak  814
b. Mallar-Haklar ve Alacakların Korunmasında Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması  815
c. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı  815
d. Elkonulan Değerlerden Sanık Yakınlarına Yardımda Bulunulması  816
4. Elkoymanın Ortadan Kaldırılması  816
5. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi  817
6. Kaçağa Güvence Belgesi Verilmesi  818
a. Genel Olarak  818
b. Güvence Belgesinin Geçerliliğinin Kalmayacağı Durumlar  820
7. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz  821
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  822
I. Genel Olarak  822
II. Tüzel Kişinin Organ ya da Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  822
III. Organ veya Temsilcinin Hakları  823
§ 4. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  824
I. Kavram  824
II. Ortaya Çıkışındaki Temel Sebepler  825
A. Mağdurun Keşfi  825
B. Mevcut Yasal Düzenlemelerin Eksiklikleri ve Usul Ekonomisi Telakkileri  825
C. Suç Politikası Mülahazaları  826
D. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması  827
E. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler  827
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  827
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında
27 Sayılı Tavsiye Kararı  827
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi  827
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı  828
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı  829
e. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Konferansı  829
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışma: 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu  829
III. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma  830
§ 5. MÜSADERE MUHAKEMESİ  851
I. Genel Olarak  851
II. Koşulları  851
III. Duruşma ve Karar (m.257)  852
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  852
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  852
IV. Kanun Yolu (m.258)  852
§ 6. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ  853
I. Kavram  853
II. Mahkumiyet ve Erteleme Halinde Giderler  854
III. Bağlantılı Davalarda Giderler  854
IV. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider  854
V. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider  854
VI. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider  855
VII. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider  855
§ 7. İNFAZ MUHAKEMESİ  855
I. Kavram  855
II. Muhakeme  856
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller  856
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci  857
C. Kararı Verecek Makam ve Usul  857
D. Kanun Yolu  857
§ 8. MEMURLARIN MUHAKEMESİ  858
I. Genel Olarak  858
II. Kanunun Uygulanma Koşulları  858
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1)  858
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2)  859
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır  859
III. Soruşturma  859
A. Genel Olarak  859
B. Ön İnceleme  860
IV. İstisnaları  861
§ 9. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  862
I. Genel Olarak  862
II. Çocuk Ceza Muhakemesinin Özellikleri  862
A. Çocuk Mahkemeleri-Çocuk Bürosu-Çocuk Birimi  862
B. Soruşturma  864
C. Koruma Tedbirleri  864
D. Yetişkinlerle İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama  865
E. Duruşma  865
F. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaşma  866
1. Genel Olarak  866
2. Denetim  866
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK  867
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ  868
I. Kabul Edilebilirlik Kararı  868
II. Esas Hakkında İnceleme  869
III. Koşullar  869
A. Başvuru Hakkı  869
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul  870
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem  871
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması  872
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  873
§ 4. BAŞVURU USULÜ  874
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ  875
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA  875
Kaynakça  877
Kavramlar Dizini  911
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020