Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Belediye Şirketleri
Ekim 2019 / 1. Baskı / 511 Syf.
Temin edilememektedir.
 
   

Belediye şirketleri kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Son günlerde ise gündemden düşmeyen dikkat çekici konulardan biri olmuştur. Özellikle büyükşehir belediye şirketleri gerek bütçeleri gerekse organizasyon yapıları itibariyle bir çok belediyeden büyüktür. Bu da belediye şirketlerinin gündemden düşmemesine sebep olmaktadır.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediyelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerin belediye şirketlerine geçmesi de bu süreçte belediye şirketlerinin yapısını da önemli ölçüde etkilemiştir.

Kuruluşlarıyla oluşumlarıyla ve işleyişleriyle önümüzdeki günlerde daha da fazla gündemde olacak Belediye şirketleriyle ilgili bu çalışma geniş kesimleri bilgilendirici bir misyon taşımaktadır.

Konu Başlıkları
Hukuki Sorumluluk
Cezai Sorumluluk
Şirketlerin Denetimi
Barkod: 9789750257698
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 511
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KURULMA USULÜ
1.1. BELEDİYE ŞİRKETLERİ  15
1.1.1. Belediye Şirketlerinin Tanımı  15
1.1.2. Belediye Şirketlerinin Özellikleri  23
1.1.3. Belediyeler Tarafından Kurulan İşletme ve Şirketlerin Kurulma Nedenleri  32
1.1.4. Belediye Şirketlerine İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri  33
1.1.5. Belediye Şirketlerinin Kuruluş Amaçları  40
1.1.6. Belediye Şirketlerinin Yasal Dayanağı ve Kuruluşu  44
1.1.7. Belediye Şirketlerinin Belediye İdaresi ile İlişkileri  49
1.1.8. Belediye Şirketlerinin Diğer Ticari Şirketler Karşısında Özel Durumu  52
1.1.9. Belediye Şirket Yönetimlerinin Görevlendirilmesi ve Değiştirilmesi  56
1.1.10. Belediye Şirketlerinin Yöneticilerinin Hukuki Sorumlulukları  61
1.1.11. Taşeron Firma Elemanları İçin Kurulacak Belediye Şirketleri Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler  65
1.1.12. Belediye Şirketlerinin Tabi Olduğu Kamusal Yükümlülükler  68
1.1.13. Belediyelerin Kurabilecekleri Şirketlerin Faaliyet Alanları  70
1.1.14. Belediye Personel Şirketlerinin Başka Alanlarda Faaliyet Göstermesi  72
2. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KURULMA USULÜ VE YÖNTEMİ
2.1. BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KURULMA YÖNTEMİ  77
2.1.1. Yeni Bir Şirket Kurma  77
2.1.2. Kurulu Bir Şirkete Ortak Olma  84
2.1.3. Hibe Yoluyla Bir Şirketin Tamamını veya Bir Kısmını Devralma  85
2.1.4. Belediye Şirketlerince Şirket Kurma  88
2.2. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KURULUŞ İŞLEMLERİ  89
2.2.1. Belediyelerin Kurabileceği Şirket Türleri ve Özellikleri  89
2.2.2. Belediye Meclisinin Karar Alması  98
2.2.3. Cumhurbaşkanlığı’ndan İzin Alınması  101
2.2.4. Esas Sözleşmenin Hazırlanması  107
2.2.5. Kurucular Beyanının Hazırlanması ve İmzalanması  108
2.2.6. Nakdi Sermayeye İlişkin Yapılması Gereken İşlemler  113
2.2.7. Ayni Sermayeye İlişkin Yapılması Gereken İşlemler  113
2.2.8. Belli Hallerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması  113
2.3. BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KURULUŞUNDAKİ EKSİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR  120
2.3.1. Kuruluştaki Sakatlıkların ve Eksikliklerin Hukuki Sonuçları  120
2.3.2. Şirketin Kanuna Aykırı Kurulması Nedeniyle Feshi  122
2.3.3. Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk  123
2.3.4. Kuruluştan Doğan Cezai Sorumluluk  126
3. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİ
3.1. BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ  131
3.1.1. Genel Kurul  131
3.1.2. Genel Kurulun Toplanma Şekli  136
3.1.3. Tek Ortaklı Belediye Şirketlerinde Genel Kurul Toplantısı  142
3.1.4. Toplantıların Yapılması Süresi  145
3.1.5. Toplantının Süresinde Yapılmamasının Sonuçları  147
3.1.6. Yönetim Organı  149
3.1.7. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu  149
3.1.8. Limited Şirketlerde Müdür/Müdürler Kurulu  151
3.2. BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİ  152
3.2.1. Yönetim Organı Üyelerinin Nitelikleri  152
3.2.2. Üyeliğe Atanma ve Seçilme Koşulları, Süre  153
3.2.3. Üyelik Sıfatının Kazanılma Şekilleri  154
3.2.4. Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Yöneticileri ve Çalışanlarının Şirketlerde Görev Alabilme Şartları  154
3.2.5. Belediye Şirket Yönetimlerinin Görevlendirilmesi ve Değiştirilmesi  157
3.2.6. Üyelik Görevinin Sona Ermesi  161
3.2.7. Yönetim Organının Çalışma Şekli, Toplanması ve Karar Alması  161
3.2.8. Yönetim Organının Görev ve Yetkileri  165
3.2.9. Yönetim Organı Kararlarının Geçerlilik Şartları  167
3.2.10. Batıl Yönetim Organı Kararları  168
3.2.11. Şirketin Yönetimi  171
3.2.12. Şirketin Temsili  173
3.2.13. Sermayenin Karşılıksız Kalması ve Borca Batıklık Hali  174
3.3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN HAKLARI  182
3.3.1. Kişisel ve Mali Haklar  182
3.3.2. Belediye Şirketlerinde Huzur Hakkı  183
3.3.3. Yönetim Organı Üyelerinin Yükümlülükleri  186
4. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK
4.1. HUKUKİ SORUMLULUK  187
4.1.1. Şirketler Hukukunda Sorumluluk  187
4.1.2. Yöneticilerin Hukuki Sorumluluğu  189
4.1.3. Genel Sorumluluk Hali  190
4.1.4. Özel Sorumluluk Sebepleri  193
4.1.4.1. Belge ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması  193
4.1.4.2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  193
4.1.5. Sorumluluğuna Gidilebilecek Olanlar  194
4.1.6. Sorumluluk Davası Açabilecek Olanlar  195
4.1.7. Dava Açabilme Şartları  197
4.1.8. Davacı ve Davalı Sıfatı  197
4.1.9. Görevli ve Yetkili Mahkeme  198
4.1.10. Yargılama Usulü  198
4.1.11. Dava Masrafları  198
4.1.12. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi  198
4.1.13. Hukuki Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler  200
4.1.13.1. İbra  200
4.1.13.2. Zamanaşımı  202
4.1.14. Ortakların Şirketin Özel Borçlarından Sorumluluğu  204
4.1.15. Ortak ve Yöneticilerin Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluğu  208
4.2. CEZAİ SORUMLULUK  217
4.2.1. Türk Ticaret Kanununda Öngörülen Cezai Sorumluluk Halleri  221
4.2.2. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Şirket Yöneticilerinin İşleyebileceği Suçlar  225
4.2.2.1. Güveni Kötüye Kullanma  225
4.2.2.2. Nitelikli Dolandırıcılık  234
4.2.2.3. Rüşvet  236
4.2.2.4. Hileli İflas – Taksirli İflas  244
5. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI
5.1. SERMAYE ARTIRIMI  251
5.1.1. Esas Sermaye Artırımının Sebepleri  254
5.1.2. Sermaye Artırımının Hukuki Niteliği  256
5.1.3. Sermaye Artırım Türleri  256
5.1.3.1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım  256
5.1.3.2. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  259
5.1.3.3. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı  262
5.1.4. Esas Sermaye Artırımında Geçerli Olan İlkeler  266
5.1.5. Sermaye Artırımının Ön Koşulları  267
5.1.6. Rüçhan Hakkının Kullanımı  270
5.1.7. Sermaye Artırımına Yetkili Organlar  272
5.1.8. Sermaye Artırım Usulü  272
5.1.8.1. Belediye Meclisinin Karar Alması  272
5.1.8.2. Cumhurbaşkanlığından İzin Almanın Gerekli Olup Olmadığı  273
5.1.8.3. Esas Sözleşme Değişiklik Metninin Hazırlanması  274
5.1.8.4. Yönetim Kurulu Beyanının Hazırlanması ve İmzalanması  276
5.1.8.5. Şirket Genel Kurulunun Karar Alması  279
5.1.8.6. Sermaye Artırımının Tescil ve İlanı  280
5.1.9. Esas Sermaye Artırımından Dönülmesi  281
5.1.10. Sermayenin Artırılması İşlemlerine Aykırılığın Sonuçları  283
5.1.11. Sermaye Artırım Kararının İptali veya Butlanı  286
6. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
6.1. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  291
6.1.2. Genel Esas Sözleşme Değişiklikleri  293
6.2.2. Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri  295
6.2.3. Yetkili Organ ve Sınırlamalar  297
6.1.3.1. Vazgeçilmez ve Müktesep Haklar  298
6.1.3.2. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Hakları  299
6.2.4. Esas Sözleşme Değişikliği İşlemleri  301
6.1.4.1. Değişiklik Metninin Hazırlanması ve Onaylanması  301
6.1.4.2. Gerekiyorsa Kanunda Öngörülen İlgili Kurumlardan İzin Alınması  301
6.1.4.3. Değişikliğin Genel Kurulda Karara Bağlanması  303
6.1.4.4. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunun Onayı  305
6.1.4.5. Tescil ve İlan  305
7. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL
7.1. GENEL KURULUN NİTELİĞİ VE KONUMU  307
7.2. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  308
7.3. DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLER  309
7.4. GENEL KURULUN YETKİLERİNİN SINIRI  311
7.5. TOPLANTI TÜRLERİ  315
7.5.1. Olağan Genel Kurul  315
7.5.2. Olağanüstü Genel Kurul  323
7.5.3. Genel Kurulun Elektronik Ortamda Yapılabilmesi  323
7.6. GENEL KURULUN TOPLANMA USULÜ  326
7.6.1. Çağrılı Genel Kurul  329
7.6.2. Çağrısız Genel Kurul  331
7.7. TEK ORTAKLI BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL  332
7.7.1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  336
7.7.1.1. Çağrıya Yetkili Olanlar  339
7.7.1.2. Çağrının Şekli ve Diğer Şartlar  340
7.7.2. Toplantı Yeri, Zamanı ve Bakanlık Temsilcisi İstenmesi  340
7.7.3. Genel Kurulun Toplanması  341
7.7.4. Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olanlar  341
7.7.5. Toplantıya Katılma Şartları  342
7.7.6. Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Toplantının Yürütülmesi  344
7.7.7. Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi  345
7.7.8. Ortaklık Haklarının Kullanılmasına İlişkin İlkeler  348
7.7.9. Oy Hakkının Kullanılması  349
7.7.10. Karar Alınması  351
7.7.11. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  351
7.7.12. Toplantı Tutanağı  352
7.7.13. Kararların Tescil ve İlanı  353
7.8. GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI  356
7.9. YOKLUK VE BUTLAN  357
7.10. İPTAL EDİLEBİLİRLİK VE İPTAL SEBEPLERİ  359
7.11. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR VE SÜRE  362
7.12. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  364
7.13. DAVAYA İLİŞKİN USUL KURALLARI  364
7.14. GENEL KURUL KARARININ YÜRÜTÜLMESİNİN GERİ BIRAKILMASI  365
7.15. KÖTÜ NİYETLE DAVA AÇILMASI HALİNDE SORUMLULUK  365
7.16. KARARIN YENİ BİR GENEL KURUL KARARIYLA DÜZELTİLMESİ  366
8. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ
8.1. Belediye Şirketlerinde İdari ve Finansal Denetim  373
8.2. 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Öncesinde Belediye Şirketlerinin Denetimi  375
8.3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Denetim  377
8.4. Bakanlıkların Denetimi  383
8.5. Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi  384
8.6. 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Çerçevesinde Belediye Şirketlerinin Denetimi  386
8.7. Sayıştay Denetimi  393
8.8. Belediye Şirketlerinin Belediye Meclisi Tarafından Denetlenmesi  401
8.9. Bakanlığın Belediye Şirketleri Üzerinde Denetim Yetkisi  406
9. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE SAYIŞTAY DENETİMİ VE
YENİ HESAP YARGILAMASI
9.1. Belediye Şirketlerinin Sayıştay’a Sunmakla Sorumlu Olduğu Evraklar  416
9.2. Belediye Şirketlerinde Mali Denetim ve Raporlama Sürecinin İşleyişi  418
9.3. Belediye Şirketlerinin Sorumlulukları  422
9.4. Sayıştay Denetçilerinin Yetkileri  424
9.5. Denetim Esnasında Hazırlanacak Evraklar  427
9.6. Hesap Yargılamasındaki Tespitler, Yargı Süreci  430
9.7. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinin Denetim İçeriği  434
9.8. Belediye Şirketlerinin Sorumlular ve Sorumluluk Halleri  435
9.9. Belediye Şirketindeki Sorumluların Bilgi Verme Sorumlulukları  436
9.10. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Düzenlilik Denetiminin Amacı ve Esasları  438
9.11. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Düzenlilik Denetiminin Yürütülmesi  439
9.12. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Düzenlilik Denetim Sonuçlarının Raporlanması  439
9.13. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Düzenlilik Denetiminin Sonuçlarının İzlenmesi  439
9.14. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Performans Denetiminin Amacı  440
9.15. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Performans Denetiminin Esasları  440
9.16. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Performans Denetiminin Planlanması  440
9.17. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Performans Denetiminin Raporlanması  441
9.18. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetiminin Amacı  442
9.19. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetiminin Esasları  442
9.20. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetiminin Planlanması  442
9.21. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetimi  443
9.22. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetiminin Sonuçlarının Raporlanması ve İzlenmesi  443
9.23. Sayıştay Tarafından Denetlenecek Belediye Şirketlerinin Seçimi  444
10. BÖLÜM:
DİĞER KONULAR
10.1. Belediye Şirketleri Belediyenin İhalelerine Katılabilmesi  445
10.2. Belediye Şirketlerinde Kamu İhale Kanunu 3 (G) Maddesi’nin Uygulanması  450
10.3. Belediye Şirketleri Tarafından Özel Güvenlik Hizmetleri Verilmesi  462
10.4. Belediye Şirketlerinde Stratejik Plan Zorunluluğu  463
10.5. Belediye Ortaklı Şirketlerde Mal Alımları  464
10.6. 10.6. Belediye Şirketlerinde Huzur Hakkı Ödemesi  467
10.7. Belediye Şirketinde Memur Çalıştırılması ve Ücret Ödenmesi  475
10.8. Belediye Şirketlerinde Avans Kullanımı ve Sınırı  476
10.9. Belediye Şirketlerinde Suistimal Riskleri  477
10.10. Belediye Şirketi Yöneticilerinin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları  480
10.11. Belediye Şirketlerinden Tahsil Edilemeyen Vergi ve SGK Borçlarından Belediye Şirketi Yöneticilerinin Sorumluluğu  484
10.12. Belediye Şirketlerinin Yöneticileri ile Personellerinin Zimmet, Rüşvet, İrtikap Gibi Memur Suçları Karşısındaki Durumu  486
10.13. Belediye Şirketlerine Ait Taşınır ve Taşınmaz Malların Belediyeye Tahsis Edilmesi  488
10.14. Belediye Şirketlerinde İstihdam Edilecek Personelin Belediye Tarafından Belirlenmesi  488
Kaynakça  489
Kavram Dizini  493
Yazar Özgeçmişleri  509
 


Halil Kalabalık
Şubat 2021
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Süleyman Arslan ...
Şubat 2021
120.00 TL
İndirimli: 111.60 TL (%7)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KURULMA USULÜ
1.1. BELEDİYE ŞİRKETLERİ  15
1.1.1. Belediye Şirketlerinin Tanımı  15
1.1.2. Belediye Şirketlerinin Özellikleri  23
1.1.3. Belediyeler Tarafından Kurulan İşletme ve Şirketlerin Kurulma Nedenleri  32
1.1.4. Belediye Şirketlerine İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri  33
1.1.5. Belediye Şirketlerinin Kuruluş Amaçları  40
1.1.6. Belediye Şirketlerinin Yasal Dayanağı ve Kuruluşu  44
1.1.7. Belediye Şirketlerinin Belediye İdaresi ile İlişkileri  49
1.1.8. Belediye Şirketlerinin Diğer Ticari Şirketler Karşısında Özel Durumu  52
1.1.9. Belediye Şirket Yönetimlerinin Görevlendirilmesi ve Değiştirilmesi  56
1.1.10. Belediye Şirketlerinin Yöneticilerinin Hukuki Sorumlulukları  61
1.1.11. Taşeron Firma Elemanları İçin Kurulacak Belediye Şirketleri Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler  65
1.1.12. Belediye Şirketlerinin Tabi Olduğu Kamusal Yükümlülükler  68
1.1.13. Belediyelerin Kurabilecekleri Şirketlerin Faaliyet Alanları  70
1.1.14. Belediye Personel Şirketlerinin Başka Alanlarda Faaliyet Göstermesi  72
2. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KURULMA USULÜ VE YÖNTEMİ
2.1. BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KURULMA YÖNTEMİ  77
2.1.1. Yeni Bir Şirket Kurma  77
2.1.2. Kurulu Bir Şirkete Ortak Olma  84
2.1.3. Hibe Yoluyla Bir Şirketin Tamamını veya Bir Kısmını Devralma  85
2.1.4. Belediye Şirketlerince Şirket Kurma  88
2.2. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KURULUŞ İŞLEMLERİ  89
2.2.1. Belediyelerin Kurabileceği Şirket Türleri ve Özellikleri  89
2.2.2. Belediye Meclisinin Karar Alması  98
2.2.3. Cumhurbaşkanlığı’ndan İzin Alınması  101
2.2.4. Esas Sözleşmenin Hazırlanması  107
2.2.5. Kurucular Beyanının Hazırlanması ve İmzalanması  108
2.2.6. Nakdi Sermayeye İlişkin Yapılması Gereken İşlemler  113
2.2.7. Ayni Sermayeye İlişkin Yapılması Gereken İşlemler  113
2.2.8. Belli Hallerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması  113
2.3. BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN KURULUŞUNDAKİ EKSİKLİKLERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR  120
2.3.1. Kuruluştaki Sakatlıkların ve Eksikliklerin Hukuki Sonuçları  120
2.3.2. Şirketin Kanuna Aykırı Kurulması Nedeniyle Feshi  122
2.3.3. Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk  123
2.3.4. Kuruluştan Doğan Cezai Sorumluluk  126
3. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİ
3.1. BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ  131
3.1.1. Genel Kurul  131
3.1.2. Genel Kurulun Toplanma Şekli  136
3.1.3. Tek Ortaklı Belediye Şirketlerinde Genel Kurul Toplantısı  142
3.1.4. Toplantıların Yapılması Süresi  145
3.1.5. Toplantının Süresinde Yapılmamasının Sonuçları  147
3.1.6. Yönetim Organı  149
3.1.7. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu  149
3.1.8. Limited Şirketlerde Müdür/Müdürler Kurulu  151
3.2. BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİ  152
3.2.1. Yönetim Organı Üyelerinin Nitelikleri  152
3.2.2. Üyeliğe Atanma ve Seçilme Koşulları, Süre  153
3.2.3. Üyelik Sıfatının Kazanılma Şekilleri  154
3.2.4. Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Yöneticileri ve Çalışanlarının Şirketlerde Görev Alabilme Şartları  154
3.2.5. Belediye Şirket Yönetimlerinin Görevlendirilmesi ve Değiştirilmesi  157
3.2.6. Üyelik Görevinin Sona Ermesi  161
3.2.7. Yönetim Organının Çalışma Şekli, Toplanması ve Karar Alması  161
3.2.8. Yönetim Organının Görev ve Yetkileri  165
3.2.9. Yönetim Organı Kararlarının Geçerlilik Şartları  167
3.2.10. Batıl Yönetim Organı Kararları  168
3.2.11. Şirketin Yönetimi  171
3.2.12. Şirketin Temsili  173
3.2.13. Sermayenin Karşılıksız Kalması ve Borca Batıklık Hali  174
3.3. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN HAKLARI  182
3.3.1. Kişisel ve Mali Haklar  182
3.3.2. Belediye Şirketlerinde Huzur Hakkı  183
3.3.3. Yönetim Organı Üyelerinin Yükümlülükleri  186
4. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK
4.1. HUKUKİ SORUMLULUK  187
4.1.1. Şirketler Hukukunda Sorumluluk  187
4.1.2. Yöneticilerin Hukuki Sorumluluğu  189
4.1.3. Genel Sorumluluk Hali  190
4.1.4. Özel Sorumluluk Sebepleri  193
4.1.4.1. Belge ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması  193
4.1.4.2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  193
4.1.5. Sorumluluğuna Gidilebilecek Olanlar  194
4.1.6. Sorumluluk Davası Açabilecek Olanlar  195
4.1.7. Dava Açabilme Şartları  197
4.1.8. Davacı ve Davalı Sıfatı  197
4.1.9. Görevli ve Yetkili Mahkeme  198
4.1.10. Yargılama Usulü  198
4.1.11. Dava Masrafları  198
4.1.12. Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi  198
4.1.13. Hukuki Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler  200
4.1.13.1. İbra  200
4.1.13.2. Zamanaşımı  202
4.1.14. Ortakların Şirketin Özel Borçlarından Sorumluluğu  204
4.1.15. Ortak ve Yöneticilerin Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluğu  208
4.2. CEZAİ SORUMLULUK  217
4.2.1. Türk Ticaret Kanununda Öngörülen Cezai Sorumluluk Halleri  221
4.2.2. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Şirket Yöneticilerinin İşleyebileceği Suçlar  225
4.2.2.1. Güveni Kötüye Kullanma  225
4.2.2.2. Nitelikli Dolandırıcılık  234
4.2.2.3. Rüşvet  236
4.2.2.4. Hileli İflas – Taksirli İflas  244
5. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ARTIRIMI
5.1. SERMAYE ARTIRIMI  251
5.1.1. Esas Sermaye Artırımının Sebepleri  254
5.1.2. Sermaye Artırımının Hukuki Niteliği  256
5.1.3. Sermaye Artırım Türleri  256
5.1.3.1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım  256
5.1.3.2. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  259
5.1.3.3. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı  262
5.1.4. Esas Sermaye Artırımında Geçerli Olan İlkeler  266
5.1.5. Sermaye Artırımının Ön Koşulları  267
5.1.6. Rüçhan Hakkının Kullanımı  270
5.1.7. Sermaye Artırımına Yetkili Organlar  272
5.1.8. Sermaye Artırım Usulü  272
5.1.8.1. Belediye Meclisinin Karar Alması  272
5.1.8.2. Cumhurbaşkanlığından İzin Almanın Gerekli Olup Olmadığı  273
5.1.8.3. Esas Sözleşme Değişiklik Metninin Hazırlanması  274
5.1.8.4. Yönetim Kurulu Beyanının Hazırlanması ve İmzalanması  276
5.1.8.5. Şirket Genel Kurulunun Karar Alması  279
5.1.8.6. Sermaye Artırımının Tescil ve İlanı  280
5.1.9. Esas Sermaye Artırımından Dönülmesi  281
5.1.10. Sermayenin Artırılması İşlemlerine Aykırılığın Sonuçları  283
5.1.11. Sermaye Artırım Kararının İptali veya Butlanı  286
6. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
6.1. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ  291
6.1.2. Genel Esas Sözleşme Değişiklikleri  293
6.2.2. Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri  295
6.2.3. Yetkili Organ ve Sınırlamalar  297
6.1.3.1. Vazgeçilmez ve Müktesep Haklar  298
6.1.3.2. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Hakları  299
6.2.4. Esas Sözleşme Değişikliği İşlemleri  301
6.1.4.1. Değişiklik Metninin Hazırlanması ve Onaylanması  301
6.1.4.2. Gerekiyorsa Kanunda Öngörülen İlgili Kurumlardan İzin Alınması  301
6.1.4.3. Değişikliğin Genel Kurulda Karara Bağlanması  303
6.1.4.4. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunun Onayı  305
6.1.4.5. Tescil ve İlan  305
7. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL
7.1. GENEL KURULUN NİTELİĞİ VE KONUMU  307
7.2. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  308
7.3. DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLER  309
7.4. GENEL KURULUN YETKİLERİNİN SINIRI  311
7.5. TOPLANTI TÜRLERİ  315
7.5.1. Olağan Genel Kurul  315
7.5.2. Olağanüstü Genel Kurul  323
7.5.3. Genel Kurulun Elektronik Ortamda Yapılabilmesi  323
7.6. GENEL KURULUN TOPLANMA USULÜ  326
7.6.1. Çağrılı Genel Kurul  329
7.6.2. Çağrısız Genel Kurul  331
7.7. TEK ORTAKLI BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL  332
7.7.1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  336
7.7.1.1. Çağrıya Yetkili Olanlar  339
7.7.1.2. Çağrının Şekli ve Diğer Şartlar  340
7.7.2. Toplantı Yeri, Zamanı ve Bakanlık Temsilcisi İstenmesi  340
7.7.3. Genel Kurulun Toplanması  341
7.7.4. Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olanlar  341
7.7.5. Toplantıya Katılma Şartları  342
7.7.6. Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Toplantının Yürütülmesi  344
7.7.7. Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi  345
7.7.8. Ortaklık Haklarının Kullanılmasına İlişkin İlkeler  348
7.7.9. Oy Hakkının Kullanılması  349
7.7.10. Karar Alınması  351
7.7.11. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  351
7.7.12. Toplantı Tutanağı  352
7.7.13. Kararların Tescil ve İlanı  353
7.8. GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI  356
7.9. YOKLUK VE BUTLAN  357
7.10. İPTAL EDİLEBİLİRLİK VE İPTAL SEBEPLERİ  359
7.11. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR VE SÜRE  362
7.12. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  364
7.13. DAVAYA İLİŞKİN USUL KURALLARI  364
7.14. GENEL KURUL KARARININ YÜRÜTÜLMESİNİN GERİ BIRAKILMASI  365
7.15. KÖTÜ NİYETLE DAVA AÇILMASI HALİNDE SORUMLULUK  365
7.16. KARARIN YENİ BİR GENEL KURUL KARARIYLA DÜZELTİLMESİ  366
8. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ
8.1. Belediye Şirketlerinde İdari ve Finansal Denetim  373
8.2. 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Öncesinde Belediye Şirketlerinin Denetimi  375
8.3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Denetim  377
8.4. Bakanlıkların Denetimi  383
8.5. Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi  384
8.6. 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Çerçevesinde Belediye Şirketlerinin Denetimi  386
8.7. Sayıştay Denetimi  393
8.8. Belediye Şirketlerinin Belediye Meclisi Tarafından Denetlenmesi  401
8.9. Bakanlığın Belediye Şirketleri Üzerinde Denetim Yetkisi  406
9. BÖLÜM:
BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE SAYIŞTAY DENETİMİ VE
YENİ HESAP YARGILAMASI
9.1. Belediye Şirketlerinin Sayıştay’a Sunmakla Sorumlu Olduğu Evraklar  416
9.2. Belediye Şirketlerinde Mali Denetim ve Raporlama Sürecinin İşleyişi  418
9.3. Belediye Şirketlerinin Sorumlulukları  422
9.4. Sayıştay Denetçilerinin Yetkileri  424
9.5. Denetim Esnasında Hazırlanacak Evraklar  427
9.6. Hesap Yargılamasındaki Tespitler, Yargı Süreci  430
9.7. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinin Denetim İçeriği  434
9.8. Belediye Şirketlerinin Sorumlular ve Sorumluluk Halleri  435
9.9. Belediye Şirketindeki Sorumluların Bilgi Verme Sorumlulukları  436
9.10. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Düzenlilik Denetiminin Amacı ve Esasları  438
9.11. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Düzenlilik Denetiminin Yürütülmesi  439
9.12. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Düzenlilik Denetim Sonuçlarının Raporlanması  439
9.13. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Düzenlilik Denetiminin Sonuçlarının İzlenmesi  439
9.14. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Performans Denetiminin Amacı  440
9.15. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Performans Denetiminin Esasları  440
9.16. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Performans Denetiminin Planlanması  440
9.17. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Performans Denetiminin Raporlanması  441
9.18. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetiminin Amacı  442
9.19. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetiminin Esasları  442
9.20. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetiminin Planlanması  442
9.21. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetimi  443
9.22. Sayıştay Tarafından Belediye Şirketlerinde Yapılacak Etkililik, Ekonomiklik ve Verimlilik Denetiminin Sonuçlarının Raporlanması ve İzlenmesi  443
9.23. Sayıştay Tarafından Denetlenecek Belediye Şirketlerinin Seçimi  444
10. BÖLÜM:
DİĞER KONULAR
10.1. Belediye Şirketleri Belediyenin İhalelerine Katılabilmesi  445
10.2. Belediye Şirketlerinde Kamu İhale Kanunu 3 (G) Maddesi’nin Uygulanması  450
10.3. Belediye Şirketleri Tarafından Özel Güvenlik Hizmetleri Verilmesi  462
10.4. Belediye Şirketlerinde Stratejik Plan Zorunluluğu  463
10.5. Belediye Ortaklı Şirketlerde Mal Alımları  464
10.6. 10.6. Belediye Şirketlerinde Huzur Hakkı Ödemesi  467
10.7. Belediye Şirketinde Memur Çalıştırılması ve Ücret Ödenmesi  475
10.8. Belediye Şirketlerinde Avans Kullanımı ve Sınırı  476
10.9. Belediye Şirketlerinde Suistimal Riskleri  477
10.10. Belediye Şirketi Yöneticilerinin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları  480
10.11. Belediye Şirketlerinden Tahsil Edilemeyen Vergi ve SGK Borçlarından Belediye Şirketi Yöneticilerinin Sorumluluğu  484
10.12. Belediye Şirketlerinin Yöneticileri ile Personellerinin Zimmet, Rüşvet, İrtikap Gibi Memur Suçları Karşısındaki Durumu  486
10.13. Belediye Şirketlerine Ait Taşınır ve Taşınmaz Malların Belediyeye Tahsis Edilmesi  488
10.14. Belediye Şirketlerinde İstihdam Edilecek Personelin Belediye Tarafından Belirlenmesi  488
Kaynakça  489
Kavram Dizini  493
Yazar Özgeçmişleri  509
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021