Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Libra Mevzuat Dizisi – (LMD–5)
İcra ve İflas Kanunu
 (Yayına Hazırlayan),  (Yayına Hazırlayan)
Şubat 2020 / 13. Baskı / 272 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 42.90 TL
İndirimli: 24.90 TL (%42)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 14. Eylül 2020 42.00 TL -     Sepete Ekle
 12. Eylül 2019 39.90 TL 19.90 TL (%51)Sepete Ekle
 9. Ocak 2018 32.50 TL 9.90 TL (%70)Sepete Ekle
 8. Ocak 2017 32.50 TL 7.90 TL (%76)Sepete Ekle
 7. Eylül 2016 28.00 TL 4.90 TL (%83)Sepete Ekle
   

LİBRA Mevzuat serimizin 5. Kitabı olan İcra ve İflas Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde;

• Madde Metni İçinde Atıf Yapılan Kanunların İlgili Maddelerine,

• Maddelerle ilgili çıkmış İçtihadı Birleştirme Kararlarına,

• Zengin bir kavram dizinine içeriğinde yer vermektedir.

Kitapta, ayrıca okuyucularımızın LİBRA Mevzuat Dizisinin diğer kitaplarından alışık olduğu tasarım öğeleri korunarak, kitabın pratik ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi de amaçlanmıştır.

Okuyucularımız için temel başvuru kaynağı olacağını düşündüğümüz bu kitapla, her yıl yenilenerek en doğru ve güncel içeriği sizlere düzenli olarak sunmayı hedeflemekteyiz.

Kitapta aşağıdaki mevzuata yer verilmiştir;

• icra ve İflas Kanunu

• İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname

• İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

• Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yönetmelik

• Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği

• Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

• İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

• İcra ve İflas Harçları

Konu Başlıkları
İçtihadı Birleştirme Kararları
Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemleri
Kavram Dizini
Barkod: 9789750259418
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  13
Ebat: 12x23
Sayfa Sayısı: 272
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Kısaltmalar  22
İCRA VE İFLÂS KANUNU
BİRİNCİ BAP
Teşkilat ve Muhtelif Hükümler
Madde 1: İcra daireleri  23
Madde 2: İflâs daireleri  24
Madde 3: İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi  24
Madde 4: İcra mahkemesi  24
Madde 5: Sorumluluk  25
Madde 6: Zimmet  25
Madde 7: Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı  25
Madde 8: Tutanaklar  25
Madde 8/a: Elektronik İşlemler  26
Madde 9: Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası  26
Madde 10: İş görmekten memnuiyet  27
Madde 10/a: İcra mahkemesi hâkiminin reddi  27
Madde 11: Memnu işler  27
Madde 12: İcra dairesine ödeme  28
Madde 13: Gözetim ve denetim  28
Madde 13/a: Birinci teftiş  28
Madde 14: Yönetmelik ve Yargıtay kararları  28
Madde 15: Harçlar  29
Madde 16: Şikâyet ve şartları  29
Madde 17: Şikâyet üzerine yapılacak muameleler  29
Madde 18: Yargılama usulleri  29
Müddetler  30
Madde 19: Başlaması ve bitmesi  30
Madde 20: Müddetlerin değiştirilmemesi  30
Madde 21: İcra tebliğleri  30
Madde 22: İcranın durdurulması  31
Madde 23: Kanundaki ıstılahlar  31
İKİNCİ BAP
İlâmların İcrası
I. Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlâmların İcrası  33
Madde 24: Taşınır teslimi  33
Madde 25: Çocuk teslimi  33
Madde 25/a: Çocukla şahsî münasebet tesisine dair ilâmın icrası  34
Madde 25/b:  Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında
uzman bulundurulması  34
Madde 26: Taşınmaz tahliye ve teslimi  34
1– Borçlunun elinde ise  34
Madde 27: 2– Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise  35
Madde 28: Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği  35
Madde 29: Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü  35
Madde 30: Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar  36
Madde 31: İrtifak haklarına mütedair ilamlar  36
Madde 31/a: Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası  37
II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlâmların İcrası  41
Madde 32: İcra emri ve muhtevası  41
Madde 33: İcranın geri bırakılması  41
Madde 33/a: İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası  42
III. Müşterek Hükümler  43
Madde 34: İcranın nereden isteneceği  43
Madde 35: Takibin başlaması  43
Madde 36: İcranın geri bırakılması için verilecek süre  43
Madde 37: Haciz veya iflâs istemek yetkisi  44
Madde 38: İlâm mahiyetini haiz belgeler  44
Madde 39: Zamanaşımı  44
Madde 40: İcranın iadesi  44
Madde 41: Umumî hükümler  44
ÜÇÜNCÜ BAP
İlâmsız Takip
I. Takibin Muhtelif Tarzları  45
Madde 42: Para borcu ve teminat için takip  45
Madde 43: İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip  45
Madde 44: Ticareti terk edenler  45
Madde 45: Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar  46
Madde 46: Haciz yoliyle takip  46
1– Umumîyetle  46
Madde 47: 2– Hukukî amme borçları  47
Madde 48: Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi  47
Madde 49: Rehin karşılığı ödünç verenler  47
II. Yetki  48
Madde 50: Yetki ve itirazları  48
III. Tatiller ve Talikler  49
Madde 51: Tatiller  49
1– Bütün borçlular hakkında  49
Madde 52: 2– Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde  49
Madde 53: 3– Terekenin borçlarında  49
Madde 54: 4– Tutukluluk ve hükümlülük halinde  49
Madde 54/a: 5– Askerlik halinde  50
Madde 55: 6– Borçlunun ağır hastalığı halinde  50
Madde 56: Talikın müddetlerin cereyanına tesiri  50
IV. İcra Tebliğleri  51
Madde 57: İcra Tebliğleri  51
V. Takip Talebi  52
Madde 58: Takip talebi ve muhtevası  52
Madde 59: Takip masrafları  52
VI. Ödeme Emri ve İtiraz  53
Madde 60: 1– Ödeme emri ve muhtevası  53
Madde 61: 2– Ödeme emrinin tebliği  54
İtiraz  55
Madde 62: 1– Süresi ve şekli  55
Madde 63: 2– İtiraz sebepleri  55
Madde 64: 3– Alacaklıya verilecek nüsha  55
Madde 65: 4– Gecikmiş itiraz  56
Madde 66: 5– İtirazın hükmü  56
Madde 67: 6– İtirazın hükümden düşürülmesi  56
a) İtirazın iptali  56
Madde 68: b) İtirazın kesin olarak kaldırılması  57
Madde 68/a: c) İtirazın geçici olarak kaldırılması  58
Madde 68/b:  Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde
itirazın kesin olarak kaldırılması  59
Madde 69: İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri  59
Madde 70: Karar ve müddet  60
Madde 71: İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali  60
Madde 72: Menfi tespit ve istirdat davaları  60
Madde 73: Hususî hükümler  61
DÖRDÜNCÜ BAP
Haciz Yoliyle Takip
I. Mal Beyanı  63
Madde 74: Beyanın muhteviyatı  63
Madde 75: Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı  63
Madde 76: Hapis ile tazyik  63
Madde 77: Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı  63
II. Haciz  64
Madde 78: Haciz  64
1– Talep müddeti  64
Madde 79: 2– Hacze başlama müddeti  64
Madde 80: Haciz yapan memurun salâhiyeti  64
Madde 81: Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri  65
Madde 82: Haczi caiz olmayan mallar ve haklar  65
Madde 83: Kısmen haczi caiz olan şeyler  67
Madde 83/a: Önceden yapılan anlaşmalar  67
Madde 83/b: Yavrulu hayvanların haczi  67
Madde 83/c: Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi  67
Madde 84: Yetişmemiş mahsullerin haczi  67
Madde 85: Taşınır ve taşınmaz malların haczi  68
Madde 86: Taşınır mallarda haczin neticeleri  68
Madde 87: Kıymet takdiri  68
Madde 88: Mahcuz malları muhafaza tedbirleri  69
1– Taşınırlar hakkında  69
Madde 89: 2– Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında  70
Madde 90: 3– Diğer haklar için  71
Madde 91: 4– Taşınmazlar hakkında  71
Madde 92:  I– Taşınmaz haczinin şümulü,
  II– Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları,
III– İdare ve işletme  72
Madde 93: Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı  72
Madde 94: İştirak halinde tasarruf edilen mallar  72
Madde 95: Mahcuz malların muhafazası masrafları  73
Madde 96: İstihkak iddiasına itiraz  73
A– Borçlunun zilyedliği  73
1– Hazırlık safhası  73
Madde 97: 2– Üçüncü şahsın istihkak iddiası  74
Madde 97/a: İstihkak davalarında mülkiyet karinesi  75
Madde 98: 3– Çalınmış ve zayi olmuş şeyler  75
Madde 99: B– Üçüncü şahsın zilyetliği  76
Madde 100: Hacze iştirak derecelerinin teşkili  76
Madde 101: Önce icrası lâzım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak  77
Madde 102: Haciz tutanağı tanzimi  77
Madde 103: Davet  77
Madde 104: Hacze iştirak halinde davet  78
Madde 105: Borç ödemeden aciz vesikası  78
III. Paraya Çevirme  79
Madde 106: 1– Satış Talebi  79
Talep için müddetler  79
Madde 107: Talep hakkı  79
Madde 108: Muvakkat haciz halinde  79
Madde 109: Satışın tatili  79
Madde 110: Haczin kalkması  79
Madde 111: Taksitle ödeme  80
Madde 112: 2– Taşınırların satışı  80
Müddetler  80
Madde 113: Vaktinden evvel satış  81
Madde 114: Artırma hazırlık tedbirleri  81
Madde 115: İhalenin yapılması  82
Madde 116: İkinci artırma  82
Madde 117: Altın ve gümüş eşya  82
Madde 118: Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti  83
Madde 119: Pazarlık suretiyle satış  83
Madde 120: Ödeme yerine alacakların devri  83
Madde 121: Paraya çevirmenin diğer tarzı, iştirak halinde mülkiyet hisseleri  84
Madde 122: Aile mal ortaklığı  84
Madde 123: 3– Taşınmazların satışı  84
Satış müddeti  84
Madde 124: Artırma şartları  84
1– Şartnamenin açık bulundurulması  84
Madde 125: 2– Münderecatı  85
Madde 126: Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar  85
Madde 127: Ayrıca tebliğler  86
: Mükellefiyetlerin listesi  86
Madde 128/a: Kıymet takdirine ilişkin şikâyet  87
Madde 129: İhale  87
Madde 130: Ödeme usulü  88
Madde 131: Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi  88
Madde 132:  Sonradan tesis edilen gayrimenkul mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz
gayrimenkullerin kiralanmasında hüküm  88
Madde 133: İhalenin feshi ve farkının tahsili  89
Madde 134: İhalenin neticesi ve feshi  89
Madde 135: Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma  90
Madde 136: Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması  90
Madde 137: Aile yurtları  91
Madde 138: 4– Paranın paylaştırılması  91
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekâlet ücreti  91
Madde 139: İcra dairesinin tamamlama hacizleri  91
Madde 140: Sıra cetveli  92
Madde 141: Cetvel suretlerinin tebliği  92
Madde 142: Cetvele itiraz  92
Madde 142/a: Teminat karşılığı ödeme  92
Madde 143: Borç ödemeden aciz vesikası  93
Madde 144: Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası  93
Madde 144/a: Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması  94
BEŞİNCİ BAP
I. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi  95
Madde 145: Takip talebi  95
Madde 146: Ödeme emri  95
Madde 147: Ödeme emrine itiraz  95
II. İpoteğin Paraya Çevrilmesi  96
Madde 148: Takip talebi  96
Madde 148/a: Adres gösterme zorunluluğu  96
Madde 149: 1– İcra emri  96
Madde 149/a: İcranın geri bırakılması  96
Madde 149/b: 2 – Ödeme emri  97
Madde 150: Ödeme emrine itiraz  97
Madde 150/a: İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri  97
Madde 150/b: Kiracılara haber verme  98
Madde 150/c: Tapu idaresine haber verme  98
Madde 150/d: Satış hazırlıkları  98
III. Müşterek Hükümler  99
Madde 150/e: Paraya çevirme müddeti  99
Madde 150/f: Muvakkat rehin açığı belgesi  99
Madde 150/g: Paraya çevirme usulü  99
Madde 150/h: Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması  99
Madde 150/ı:  Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdî
kredileri ve gayrinakdî kredileri teminen alınan ipotekler  100
Madde 151: Paylaştırma  100
Madde 152: Rehin açığı belgesi  100
Madde 153: İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtinaı  101
Madde 153/a: Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması  101
ALTINCI BAP
İflâs Yoliyle Takip
I. Yetki  105
Madde 154: İflâs takiplerinde yetkili merci  105
II. İflâs Yoliyle Adi Takip  105
Madde 155: Ödeme emri ve münderecatı  105
Madde 156: İflâs talebi ve müddeti  105
Madde 157: Talebin geri alınması ve yenilenmesi  106
Madde 158: Yargılama usulü  106
Madde 159: Muhafaza tedbirleri  106
Madde 160: Masrafların peşin verilmesi  107
Madde 161: Defter tutulması  107
1– Usulü  107
Madde 162: 2– Neticeleri  107
Madde 163: 3– Devam müddeti  107
Madde 164: Kanun yollarına başvurma  107
Madde 165: İflâs tarihi  108
Madde 166: İflâs kararının tebliği ve ilânı  108
III. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki
Hususî Takip Usulleri  109
Madde 167: Takibin kabulü şartları  109
Madde 168: A) Haciz Yolu İle Takip  109
Ödeme emri  109
Madde 169: a) Borca itiraz  110
Madde 169/a: İtirazın incelenmesi  110
Madde 170: b) İmzaya itiraz  111
Madde 170/a: Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti  112
Madde 170/b: Uygulanacak diğer hükümler  112
Madde 171: B) İflâs Yolu İle Takip  112
Ödeme emri  112
Madde 172: İtiraz veya şikâyet  113
Madde 173: İflâs davası  113
a) İtiraz veya şikâyet olunmaması  113
Madde 174: b) İtiraz veya şikâyet olunması  113
Madde 175: c) İstirdat davası  113
Madde 176: d) Uygulanacak hükümler  114
Madde 176/a: C) Müşterek Hükümler  114
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler  114
Madde 176/b: Birden fazla borçlu bulunması  114
IV. Doğrudan Doğruya İflâs Halleri  115
Madde 177: Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâs  115
A– Alacaklının talebi  115
Madde 178: B – Borçlunun müracaatiyle  115
Madde 179: Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı  116
Madde 179/a: Erteleme yargılaması  116
Madde 179/b: Erteleme kararı ve sonuçları  116
Madde 179/c: Kanun yolları  116
Madde 180: Reddolunan miraslar  116
Madde 181: Usul  116
V. İflâsın Kaldırılması  117
Madde 182: İflâsın kaldırılması  117
Madde 183: Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması  117
YEDİNCİ BAP
İflâsın hukukî neticeleri
I. Borçlunun Malları Hakkında İflâsın Neticeleri  119
Madde 184: İflâs masası  119
Madde 185: Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler  119
Madde 186: İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler  119
Madde 187: İptal davasına tabi haklar  120
Madde 188: Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler  120
Madde 189: Başkasına ait malın satış bedeli  120
Madde 190: Satıcının geri alma hakkı  120
Madde 191: Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri  120
Madde 192: Müflise ödeme  121
Madde 193: Takibin durması ve düşmesi  121
Madde 194: Hukuk davalarının tatili  121
II. Alacaklıların Hakları Üzerine İflâsın Tesirleri  122
Madde 195: Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi  122
Madde 196: Faiz  122
Madde 197: Şarta muallâk alacaklar  122
Madde 198: Mevzuu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi  122
Madde 199: Tamam olmuş satışların ifası  122
Madde 200: Takas  123
Madde 201: Takasa itiraz  123
Madde 202: Müflisin kefil olduğu borçlar  123
Madde 203: Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı  123
Madde 204: Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi  124
Madde 205: Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı  124
Madde 206: Adi ve rehinli alacakların sırası  124
Madde 207: Sıralar arasındaki münasebet  125
SEKİZİNCİ BAP
İflâsın Tasfiyesi
I. Masanın Teşkili  127
Madde 208: Defter tanzimi  127
Madde 209: Müflisin vazifeleri  127
Madde 210: Teminat tedbirleri  127
Madde 211: Haczi caiz olmayan eşya hakkında  128
Madde 212: Üçüncü şahıslara ait mallar  128
Madde 213: Taşınmaz üzerinde üçüncü şahısların hakları  128
Madde 214: Kıymet takdiri  128
Madde 215: Defterin müflis tarafından tanınması  128
Madde 216: Müflisin mükellefiyetleri  128
Madde 217: Tasfiyenin tatili  128
II. Alacaklıları Davet  129
Madde 218: Basit tasfiye  129
Madde 219: Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı  129
Madde 220: Reddedilen miraslarda alacaklıları davet  129
III. Masanın İdaresi  130
Madde 221: İlk alacaklılar toplanması  130
Madde 222: Toplantı veya karar nisabının oluşmaması  130
Madde 223: İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri  130
Madde 224: Toplanmada verilen kararlar  131
Madde 225: Kararlar aleyhine müracaat  131
Madde 226: İflâs idaresinin vazifesi  131
Madde 227: İflâs idaresinin vazife ve mes’uliyeti  132
Madde 228: Üçüncü şahısların istihkak iddiaları  132
Madde 229: Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış  132
IV. Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini  133
Madde 230: İddia edilen alacakların tetkiki  133
Madde 231: Tapu siciline yazılı alacaklar  133
Madde 232: Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli  133
Madde 233: Reddedilen alacaklar  133
Madde 234: Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar  133
Madde 235: Sıra cetveline itiraz ve neticeleri  134
Madde 236: Geç kalan müracaatlar  134
V. Masanın Tasfiyesi  135
Madde 237: İkinci alacaklılar toplanması  135
Madde 238: İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi  135
Madde 239: Toplantı ve karar nisabının oluşmaması  135
Madde 240: Yeniden alacaklılar toplanması  135
Madde 241: Malların paraya çevrilmesi usulü  136
Madde 242: Artırmanın ilânı  136
Madde 243: Artırma ve ihale  136
Madde 244: Artırma suretiyle satışın şartları  136
Madde 245: Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki  136
Madde 246: Aile yurtları  136
VI. Paraların Paylaştırılması  137
Madde 247: Pay cetveli ve son hesap  137
Madde 248: İflâs masrafları ve masanın borçları  137
Madde 249: Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması  137
Madde 250: Dağıtma  137
Madde 251: Borç ödemeden aciz vesikası  137
Madde 252: Muvakkat dağıtmalar  138
Madde 253: Kaydettirilmemiş alacaklar  138
VII. İflâsın Kapanması  139
Madde 254: Nihaî rapor ve kapanma kararı  139
Madde 255: İflâs kapandıktan sonra  139
Madde 256: İflâsın tasfiyesi müddeti  139
DOKUZUNCU BAP
İhtiyatî Haciz
Madde 257: İhtiyatî haciz şartları  141
Madde 258: İhtiyatî haciz kararı  141
Madde 259: İhtiyatî hacizde teminat  141
Madde 260: İhtiyatî haciz kararının muhtevası  142
Madde 261: İhtiyatî haciz kararının icrası  142
Madde 262: Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği  142
Madde 263: Borçlu tarafından gösterilecek teminat  142
Madde 264: İhtiyatî haczi tamamlıyan merasim  143
Madde 265: İhtiyatî haciz kararına itiraz ve temyiz  143
Madde 266: İhtiyatî haczin kaldırılması  144
Madde 267: İhtiyatî hacizde iflâs yolu ile takip  144
Madde 268: İcraî hacizlere iştirak  144
ONUNCU BAP
Kiralar Hakkında Hususî Hükümler ve
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
Madde 269: Adi kira ve hâsılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti  145
Madde 269/a: İtiraz etmemenin sonuçları  145
Madde 269/b: İtiraz ve kaldırılması usulü  145
Madde 269/c: Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye  146
Madde 269/d: Kıyasen uygulanacak maddeler  146
Madde 270: Hapis hakkı için defter yapılması  146
Madde 271: Kaçırılan eşyayı takip hakkı  146
Madde 272: Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi  147
1– Tahliye emri ve münderecatı  147
Madde 273: 2– Tahliye ve teslim  147
Madde 274: İtiraz  147
1– Müddet ve şekli  147
Madde 275: 2– İtirazın kaldırılması  147
Madde 276: Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa  148
ONBİRİNCİ BAP
İptal Davası
Madde 277: İptal davası ve davacılar  149
Madde 278: İvazsız tasarrufların butlanı  149
Madde 279: Acizden dolayı butlan  149
Madde 280: Zarar verme kastından dolayı iptal  150
Madde 281: İptal davalarında yargılama usulü  150
Madde 282: İptal davasında davalı  150
Madde 283: İadenin şümulü  151
Madde 284: Hak düşürücü müddet  151
ONİKİNCİ BAP
Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
I. Adî Konkordato  153
Madde 285: Konkordato talebi  153
Madde 286: Konkordato talebine eklenecek belgeler  153
Madde 287: Geçici mühlet  154
Madde 288: Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi  155
Madde 289: Kesin mühlet  155
Madde 290: Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri  156
Madde 291: Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması  157
Madde 292: Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması  157
Madde 293: Kanun yolları  157
Madde 294: Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları  158
Madde 295: Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları  158
Madde 296: Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları  158
Madde 297: Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları  159
Madde 298: Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri  159
Madde 298/a: Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi  160
Madde 299: Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet  160
Madde 300: Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti  160
Madde 301: Alacaklılar toplantısına davet  160
Madde 302: Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk  160
Madde 303: Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar  161
Madde 304: Konkordatonun mahkemede incelenmesi  161
Madde 305: Konkordatonun tasdiki şartları  162
Madde 306: Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı  162
Madde 307:  Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların
iadesinin ertelenmesi  163
Madde 308: Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı  164
Madde 308/a: Kanun yolları  164
Madde 308/b: Çekişmeli alacaklar hakkında dava:  164
Madde 308/c: Konkordatonun hükümleri:  164
Madde 308/ç: Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi:  165
Madde 308/d: Konkordato haricinde yapılan vaatler:  165
Madde 308/e: Konkordatonun kısmen feshi:  165
Madde 308/f: Konkordatonun tamamen feshi:  165
Madde 308/g: Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri:  166
II. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması  167
Madde 308/h: Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri  167
III. İflâstan Sonra Konkordato  168
Madde 309: Şartları ve hükümleri  168
IV. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  169
Madde 309/a: Genel olarak  169
Madde 309/b: Zorunlu içeriği  169
Madde 309/c: Tasdikin sonuçları  169
Madde 309/ç: Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu  170
Madde 309/d: Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi  170
Madde 309/e: Paraya çevirme  170
Madde 309/f: Rehinli taşınmazlar  170
Madde 309/g: Taşınır rehinleri  171
Madde 309/ğ: Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri  171
Madde 309/h: Paraların paylaştırılması  171
Madde 309/ı: Rehin açığı  171
Madde 309/i: Tevdi  172
Madde 309/j: Faaliyet raporu  172
Madde 309/k: Hukukî işlemlerin iptali  172
Madde 309/l: Uygulanacak ortak hükümler  172
V. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden
Yapılandırılması  173
Madde 309/m: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma  173
Madde 309/n: Yeniden yapılandırma projesi  173
Madde 309/o: Başvuruya eklenecek belgeler  174
Madde 309/ö:  Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak
tedbirler  174
Madde 309/p: Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları  175
Madde 309/r: Kararın sonuçları  175
Madde 309/s: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi  176
Madde 309/ş: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili  176
Madde 309/t: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler  176
Madde 309/u: Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri  177
Madde 309/ü: Yönetmelik  177
ONÜÇÜNCÜ BAP
Taksiratlı ve Hileli İflâs
I– Taksiratlı İflâs  179
Madde 310: Taksiratlı iflâs halleri  179
II– Hileli İflâs  180
Madde 311: Hileli iflâs halleri  180
ONDÖRDÜNCÜ BAP
İtibarın Yerine Gelmesi
Madde 312: İtibarın yerine gelmesi  181
A– Hileli Müflis  181
Madde 313: B– Taksiratlı müflis  181
Madde 314: C– Adi müflis  181
Madde 315: İlân  181
Madde 316: Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi  181
ONBEŞİNCİ BAP
Fevkalâde Hallerde Mühlet ve Tatil
I. Fevkalâde Mühlet  183
Madde 317: Bu babın tatbiki şartları  183
Madde 318: Fevkalâde mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi  183
Madde 319: İcra mahkemesince yapılacak tetkikler  183
Madde 320: İstinaf yoluna başvurma  184
Madde 321: Defter tanzimi, komiser  184
Madde 322: Kararın tebliği  184
Madde 323: Neticeler, takipler ve müddetler  184
Madde 324: Borçlunun tasarruf hakları  184
A– Umumîyetle  184
Madde 325: B– Yetkili makam tarafından alınan hususî tedbirler hakkında  185
Madde 326: Fevkalâde mühlete tabi olmıyan alacaklar  185
Madde 327: Uzatma  185
Madde 328: Refi  186
Madde 329: Fevkalâde mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet verilmemesi  186
Madde 329/a: İflâsın ertelenmesi ile ilişki  186
II. Fevkalâde Hallerde Tatil  187
Madde 330: İcra takiplerinin durdurulması halleri  187
ONALTINCI BAP
Cezaî Hükümler
Madde 331: Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası  189
Madde 332:  Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek
ağırlaştıran borçlunun cezası  189
Madde 333: İflâs ve konkordato işlerinde hususî menfaat temin edenlerin cezası  190
Madde 333/a: Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu  190
Madde 334:  Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da
konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına
uymayan borçlunun cezası  190
Madde 334/a: Konkordato komiserinin sorumluluğu  190
Madde 335: Kiracının cezalandırılacağı haller  191
Madde 336: Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar  191
Madde 336/a: Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar  191
Madde 337: Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi  191
Madde 337/a: Ticareti terk edenlerin cezası  191
Madde 338: Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası  192
Madde 339: Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası  192
Madde 340: Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza  192
Madde 341: Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası  193
Madde 342: İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası  193
Madde 343: 30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası  193
Madde 344: Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası  193
Madde 345: Hükmî şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği  194
Madde 345/a: Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası  194
Madde 345/b: Artırmadan çekilme  194
Madde 346: Görev ve birleştirilme yasağı  194
Madde 347: Şikâyet süresi  194
Madde 348: Yetki  194
Madde 349: Yargılama usulü  195
Madde 350: Duruşma  195
Madde 351: Tahkikat  195
Madde 352: Karar  195
Madde 352/a: Ceza kararnamesi  196
Madde 352/b: Ceza kararnamesi  196
Madde 353: İtiraz  196
Madde 354: Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller  196
ONYEDİNCİ BAP
Hususî Hükümler
Madde 355: Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul  197
Madde 356: Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler  197
Madde 357: Cumhuriyet savcılığınca takip  197
Madde 358: Üçüncü şahsa bırakılan mallar  198
Madde 359: İcra dairelerinin muhabereleri  198
Madde 360: Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı  198
Madde 361: Fazla verilen paranın geri alınması  198
Madde 362: Emanetler hakkında zamanaşımı  198
Madde 362/a:  Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz
mallarının haczi  199
Kanun Yollarına Başvurma ve Son Maddeler  200
Madde 363: İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi  200
Madde 364: Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi  200
Madde 365: İstinaf dilekçesinin reddi  201
Madde 366: Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları  201
Madde 367: Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek mecburiyeti  201
Madde 368: İlga edilen kanunlar  201
Madde 369: Mer’iyet zamanı  208
Madde 370: Kanunu icraya memur olanlar  208
İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME  211
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ  217
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK  243
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ  249
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ  261
İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ  263
İCRA İFLAS HARÇLARI  265
Kavramlar Dizini  267
 


Baki Kuru
Ocak 2018
34.72 TL
İndirimli: 31.25 TL (%9)
Sepete Ekle
Abdurrahim Karslı
Ocak 2012
35.75 TL
İndirimli: 32.18 TL (%9)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Bu Kitaptan Faydalanırken  5
Kısaltmalar  22
İCRA VE İFLÂS KANUNU
BİRİNCİ BAP
Teşkilat ve Muhtelif Hükümler
Madde 1: İcra daireleri  23
Madde 2: İflâs daireleri  24
Madde 3: İcra iflâs dairelerinin birleştirilmesi  24
Madde 4: İcra mahkemesi  24
Madde 5: Sorumluluk  25
Madde 6: Zimmet  25
Madde 7: Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı  25
Madde 8: Tutanaklar  25
Madde 8/a: Elektronik İşlemler  26
Madde 9: Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası  26
Madde 10: İş görmekten memnuiyet  27
Madde 10/a: İcra mahkemesi hâkiminin reddi  27
Madde 11: Memnu işler  27
Madde 12: İcra dairesine ödeme  28
Madde 13: Gözetim ve denetim  28
Madde 13/a: Birinci teftiş  28
Madde 14: Yönetmelik ve Yargıtay kararları  28
Madde 15: Harçlar  29
Madde 16: Şikâyet ve şartları  29
Madde 17: Şikâyet üzerine yapılacak muameleler  29
Madde 18: Yargılama usulleri  29
Müddetler  30
Madde 19: Başlaması ve bitmesi  30
Madde 20: Müddetlerin değiştirilmemesi  30
Madde 21: İcra tebliğleri  30
Madde 22: İcranın durdurulması  31
Madde 23: Kanundaki ıstılahlar  31
İKİNCİ BAP
İlâmların İcrası
I. Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlâmların İcrası  33
Madde 24: Taşınır teslimi  33
Madde 25: Çocuk teslimi  33
Madde 25/a: Çocukla şahsî münasebet tesisine dair ilâmın icrası  34
Madde 25/b:  Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında
uzman bulundurulması  34
Madde 26: Taşınmaz tahliye ve teslimi  34
1– Borçlunun elinde ise  34
Madde 27: 2– Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise  35
Madde 28: Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği  35
Madde 29: Taşınmaz hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü  35
Madde 30: Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar  36
Madde 31: İrtifak haklarına mütedair ilamlar  36
Madde 31/a: Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası  37
II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlâmların İcrası  41
Madde 32: İcra emri ve muhtevası  41
Madde 33: İcranın geri bırakılması  41
Madde 33/a: İlâmın zamanaşımına uğradığı iddiası  42
III. Müşterek Hükümler  43
Madde 34: İcranın nereden isteneceği  43
Madde 35: Takibin başlaması  43
Madde 36: İcranın geri bırakılması için verilecek süre  43
Madde 37: Haciz veya iflâs istemek yetkisi  44
Madde 38: İlâm mahiyetini haiz belgeler  44
Madde 39: Zamanaşımı  44
Madde 40: İcranın iadesi  44
Madde 41: Umumî hükümler  44
ÜÇÜNCÜ BAP
İlâmsız Takip
I. Takibin Muhtelif Tarzları  45
Madde 42: Para borcu ve teminat için takip  45
Madde 43: İflâsa tabi şahıslar hakkındaki takip  45
Madde 44: Ticareti terk edenler  45
Madde 45: Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar  46
Madde 46: Haciz yoliyle takip  46
1– Umumîyetle  46
Madde 47: 2– Hukukî amme borçları  47
Madde 48: Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi  47
Madde 49: Rehin karşılığı ödünç verenler  47
II. Yetki  48
Madde 50: Yetki ve itirazları  48
III. Tatiller ve Talikler  49
Madde 51: Tatiller  49
1– Bütün borçlular hakkında  49
Madde 52: 2– Borçlunun ailesinden birinin ölümü halinde  49
Madde 53: 3– Terekenin borçlarında  49
Madde 54: 4– Tutukluluk ve hükümlülük halinde  49
Madde 54/a: 5– Askerlik halinde  50
Madde 55: 6– Borçlunun ağır hastalığı halinde  50
Madde 56: Talikın müddetlerin cereyanına tesiri  50
IV. İcra Tebliğleri  51
Madde 57: İcra Tebliğleri  51
V. Takip Talebi  52
Madde 58: Takip talebi ve muhtevası  52
Madde 59: Takip masrafları  52
VI. Ödeme Emri ve İtiraz  53
Madde 60: 1– Ödeme emri ve muhtevası  53
Madde 61: 2– Ödeme emrinin tebliği  54
İtiraz  55
Madde 62: 1– Süresi ve şekli  55
Madde 63: 2– İtiraz sebepleri  55
Madde 64: 3– Alacaklıya verilecek nüsha  55
Madde 65: 4– Gecikmiş itiraz  56
Madde 66: 5– İtirazın hükmü  56
Madde 67: 6– İtirazın hükümden düşürülmesi  56
a) İtirazın iptali  56
Madde 68: b) İtirazın kesin olarak kaldırılması  57
Madde 68/a: c) İtirazın geçici olarak kaldırılması  58
Madde 68/b:  Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde
itirazın kesin olarak kaldırılması  59
Madde 69: İtirazın muvakkaten kaldırılmasının hükümleri  59
Madde 70: Karar ve müddet  60
Madde 71: İcra mahkemesinin karariyle takibin talik veya iptali  60
Madde 72: Menfi tespit ve istirdat davaları  60
Madde 73: Hususî hükümler  61
DÖRDÜNCÜ BAP
Haciz Yoliyle Takip
I. Mal Beyanı  63
Madde 74: Beyanın muhteviyatı  63
Madde 75: Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı  63
Madde 76: Hapis ile tazyik  63
Madde 77: Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı  63
II. Haciz  64
Madde 78: Haciz  64
1– Talep müddeti  64
Madde 79: 2– Hacze başlama müddeti  64
Madde 80: Haciz yapan memurun salâhiyeti  64
Madde 81: Zabıta memurlariyle muhtarların vazifeleri  65
Madde 82: Haczi caiz olmayan mallar ve haklar  65
Madde 83: Kısmen haczi caiz olan şeyler  67
Madde 83/a: Önceden yapılan anlaşmalar  67
Madde 83/b: Yavrulu hayvanların haczi  67
Madde 83/c: Taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi  67
Madde 84: Yetişmemiş mahsullerin haczi  67
Madde 85: Taşınır ve taşınmaz malların haczi  68
Madde 86: Taşınır mallarda haczin neticeleri  68
Madde 87: Kıymet takdiri  68
Madde 88: Mahcuz malları muhafaza tedbirleri  69
1– Taşınırlar hakkında  69
Madde 89: 2– Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında  70
Madde 90: 3– Diğer haklar için  71
Madde 91: 4– Taşınmazlar hakkında  71
Madde 92:  I– Taşınmaz haczinin şümulü,
  II– Alacakları rehinle sağlanmış alacaklıların mahfuz hakları,
III– İdare ve işletme  72
Madde 93: Mahsullerin toplanması, borçlunun hakkı  72
Madde 94: İştirak halinde tasarruf edilen mallar  72
Madde 95: Mahcuz malların muhafazası masrafları  73
Madde 96: İstihkak iddiasına itiraz  73
A– Borçlunun zilyedliği  73
1– Hazırlık safhası  73
Madde 97: 2– Üçüncü şahsın istihkak iddiası  74
Madde 97/a: İstihkak davalarında mülkiyet karinesi  75
Madde 98: 3– Çalınmış ve zayi olmuş şeyler  75
Madde 99: B– Üçüncü şahsın zilyetliği  76
Madde 100: Hacze iştirak derecelerinin teşkili  76
Madde 101: Önce icrası lâzım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak  77
Madde 102: Haciz tutanağı tanzimi  77
Madde 103: Davet  77
Madde 104: Hacze iştirak halinde davet  78
Madde 105: Borç ödemeden aciz vesikası  78
III. Paraya Çevirme  79
Madde 106: 1– Satış Talebi  79
Talep için müddetler  79
Madde 107: Talep hakkı  79
Madde 108: Muvakkat haciz halinde  79
Madde 109: Satışın tatili  79
Madde 110: Haczin kalkması  79
Madde 111: Taksitle ödeme  80
Madde 112: 2– Taşınırların satışı  80
Müddetler  80
Madde 113: Vaktinden evvel satış  81
Madde 114: Artırma hazırlık tedbirleri  81
Madde 115: İhalenin yapılması  82
Madde 116: İkinci artırma  82
Madde 117: Altın ve gümüş eşya  82
Madde 118: Satış bedelinin ödenmemesi, ihale farklarının tahsili sureti  83
Madde 119: Pazarlık suretiyle satış  83
Madde 120: Ödeme yerine alacakların devri  83
Madde 121: Paraya çevirmenin diğer tarzı, iştirak halinde mülkiyet hisseleri  84
Madde 122: Aile mal ortaklığı  84
Madde 123: 3– Taşınmazların satışı  84
Satış müddeti  84
Madde 124: Artırma şartları  84
1– Şartnamenin açık bulundurulması  84
Madde 125: 2– Münderecatı  85
Madde 126: Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar  85
Madde 127: Ayrıca tebliğler  86
: Mükellefiyetlerin listesi  86
Madde 128/a: Kıymet takdirine ilişkin şikâyet  87
Madde 129: İhale  87
Madde 130: Ödeme usulü  88
Madde 131: Ödeme müddeti içinde taşınmazın idaresi  88
Madde 132:  Sonradan tesis edilen gayrimenkul mükellefiyetleri ve ipotekli ve mahcuz
gayrimenkullerin kiralanmasında hüküm  88
Madde 133: İhalenin feshi ve farkının tahsili  89
Madde 134: İhalenin neticesi ve feshi  89
Madde 135: Tescil için tapuya tebliğ ve zorla çıkarma  90
Madde 136: Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması  90
Madde 137: Aile yurtları  91
Madde 138: 4– Paranın paylaştırılması  91
Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekâlet ücreti  91
Madde 139: İcra dairesinin tamamlama hacizleri  91
Madde 140: Sıra cetveli  92
Madde 141: Cetvel suretlerinin tebliği  92
Madde 142: Cetvele itiraz  92
Madde 142/a: Teminat karşılığı ödeme  92
Madde 143: Borç ödemeden aciz vesikası  93
Madde 144: Senedin geri verilmesi ve ilâmın icrası vesikası  93
Madde 144/a: Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması  94
BEŞİNCİ BAP
I. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi  95
Madde 145: Takip talebi  95
Madde 146: Ödeme emri  95
Madde 147: Ödeme emrine itiraz  95
II. İpoteğin Paraya Çevrilmesi  96
Madde 148: Takip talebi  96
Madde 148/a: Adres gösterme zorunluluğu  96
Madde 149: 1– İcra emri  96
Madde 149/a: İcranın geri bırakılması  96
Madde 149/b: 2 – Ödeme emri  97
Madde 150: Ödeme emrine itiraz  97
Madde 150/a: İtirazın incelenmesi usulü ve hükümleri  97
Madde 150/b: Kiracılara haber verme  98
Madde 150/c: Tapu idaresine haber verme  98
Madde 150/d: Satış hazırlıkları  98
III. Müşterek Hükümler  99
Madde 150/e: Paraya çevirme müddeti  99
Madde 150/f: Muvakkat rehin açığı belgesi  99
Madde 150/g: Paraya çevirme usulü  99
Madde 150/h: Alacağın veya rehnin ilâmla tespit edilmiş olması  99
Madde 150/ı:  Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdî
kredileri ve gayrinakdî kredileri teminen alınan ipotekler  100
Madde 151: Paylaştırma  100
Madde 152: Rehin açığı belgesi  100
Madde 153: İpotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtinaı  101
Madde 153/a: Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması  101
ALTINCI BAP
İflâs Yoliyle Takip
I. Yetki  105
Madde 154: İflâs takiplerinde yetkili merci  105
II. İflâs Yoliyle Adi Takip  105
Madde 155: Ödeme emri ve münderecatı  105
Madde 156: İflâs talebi ve müddeti  105
Madde 157: Talebin geri alınması ve yenilenmesi  106
Madde 158: Yargılama usulü  106
Madde 159: Muhafaza tedbirleri  106
Madde 160: Masrafların peşin verilmesi  107
Madde 161: Defter tutulması  107
1– Usulü  107
Madde 162: 2– Neticeleri  107
Madde 163: 3– Devam müddeti  107
Madde 164: Kanun yollarına başvurma  107
Madde 165: İflâs tarihi  108
Madde 166: İflâs kararının tebliği ve ilânı  108
III. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki
Hususî Takip Usulleri  109
Madde 167: Takibin kabulü şartları  109
Madde 168: A) Haciz Yolu İle Takip  109
Ödeme emri  109
Madde 169: a) Borca itiraz  110
Madde 169/a: İtirazın incelenmesi  110
Madde 170: b) İmzaya itiraz  111
Madde 170/a: Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikâyeti  112
Madde 170/b: Uygulanacak diğer hükümler  112
Madde 171: B) İflâs Yolu İle Takip  112
Ödeme emri  112
Madde 172: İtiraz veya şikâyet  113
Madde 173: İflâs davası  113
a) İtiraz veya şikâyet olunmaması  113
Madde 174: b) İtiraz veya şikâyet olunması  113
Madde 175: c) İstirdat davası  113
Madde 176: d) Uygulanacak hükümler  114
Madde 176/a: C) Müşterek Hükümler  114
Alacaklı ve borçluya verilecek belgeler  114
Madde 176/b: Birden fazla borçlu bulunması  114
IV. Doğrudan Doğruya İflâs Halleri  115
Madde 177: Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflâs  115
A– Alacaklının talebi  115
Madde 178: B – Borçlunun müracaatiyle  115
Madde 179: Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı  116
Madde 179/a: Erteleme yargılaması  116
Madde 179/b: Erteleme kararı ve sonuçları  116
Madde 179/c: Kanun yolları  116
Madde 180: Reddolunan miraslar  116
Madde 181: Usul  116
V. İflâsın Kaldırılması  117
Madde 182: İflâsın kaldırılması  117
Madde 183: Reddolunmuş bir miras tasfiyesinin durdurulması  117
YEDİNCİ BAP
İflâsın hukukî neticeleri
I. Borçlunun Malları Hakkında İflâsın Neticeleri  119
Madde 184: İflâs masası  119
Madde 185: Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler  119
Madde 186: İhtiyaten veya icraen haczedilen şeyler  119
Madde 187: İptal davasına tabi haklar  120
Madde 188: Bedelinin tahsili için verilmiş emre veya hamiline muharrer senetler  120
Madde 189: Başkasına ait malın satış bedeli  120
Madde 190: Satıcının geri alma hakkı  120
Madde 191: Müflisin tasarrufa ehliyetsizliği ve poliçe ödenmesi hükümleri  120
Madde 192: Müflise ödeme  121
Madde 193: Takibin durması ve düşmesi  121
Madde 194: Hukuk davalarının tatili  121
II. Alacaklıların Hakları Üzerine İflâsın Tesirleri  122
Madde 195: Müflisin borçlarının muacceliyet kesbetmesi  122
Madde 196: Faiz  122
Madde 197: Şarta muallâk alacaklar  122
Madde 198: Mevzuu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi  122
Madde 199: Tamam olmuş satışların ifası  122
Madde 200: Takas  123
Madde 201: Takasa itiraz  123
Madde 202: Müflisin kefil olduğu borçlar  123
Madde 203: Müşterek borçluların bir zamanda iflâsı  123
Madde 204: Müflisle birlikte borçlu tarafından borcun kısmen ödenmesi  124
Madde 205: Kollektif şirketin ve gayrimahdut mesuliyetli şeriklerin iflâsı  124
Madde 206: Adi ve rehinli alacakların sırası  124
Madde 207: Sıralar arasındaki münasebet  125
SEKİZİNCİ BAP
İflâsın Tasfiyesi
I. Masanın Teşkili  127
Madde 208: Defter tanzimi  127
Madde 209: Müflisin vazifeleri  127
Madde 210: Teminat tedbirleri  127
Madde 211: Haczi caiz olmayan eşya hakkında  128
Madde 212: Üçüncü şahıslara ait mallar  128
Madde 213: Taşınmaz üzerinde üçüncü şahısların hakları  128
Madde 214: Kıymet takdiri  128
Madde 215: Defterin müflis tarafından tanınması  128
Madde 216: Müflisin mükellefiyetleri  128
Madde 217: Tasfiyenin tatili  128
II. Alacaklıları Davet  129
Madde 218: Basit tasfiye  129
Madde 219: Adi tasfiye ve iflâsın açılmasının ilânı  129
Madde 220: Reddedilen miraslarda alacaklıları davet  129
III. Masanın İdaresi  130
Madde 221: İlk alacaklılar toplanması  130
Madde 222: Toplantı veya karar nisabının oluşmaması  130
Madde 223: İflâs idaresi ve iflâs dairesinin vazifeleri  130
Madde 224: Toplanmada verilen kararlar  131
Madde 225: Kararlar aleyhine müracaat  131
Madde 226: İflâs idaresinin vazifesi  131
Madde 227: İflâs idaresinin vazife ve mes’uliyeti  132
Madde 228: Üçüncü şahısların istihkak iddiaları  132
Madde 229: Masa alacaklarının tahsili, müstacel satış  132
IV. Alacakların Tahkiki ve Sıraların Tayini  133
Madde 230: İddia edilen alacakların tetkiki  133
Madde 231: Tapu siciline yazılı alacaklar  133
Madde 232: Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve şekli  133
Madde 233: Reddedilen alacaklar  133
Madde 234: Alacaklılar sıra cetveli, ilân ve ihbar  133
Madde 235: Sıra cetveline itiraz ve neticeleri  134
Madde 236: Geç kalan müracaatlar  134
V. Masanın Tasfiyesi  135
Madde 237: İkinci alacaklılar toplanması  135
Madde 238: İkinci alacaklılar toplanmasının yetkisi  135
Madde 239: Toplantı ve karar nisabının oluşmaması  135
Madde 240: Yeniden alacaklılar toplanması  135
Madde 241: Malların paraya çevrilmesi usulü  136
Madde 242: Artırmanın ilânı  136
Madde 243: Artırma ve ihale  136
Madde 244: Artırma suretiyle satışın şartları  136
Madde 245: Münazaalı hakların talep eden alacaklılara temliki  136
Madde 246: Aile yurtları  136
VI. Paraların Paylaştırılması  137
Madde 247: Pay cetveli ve son hesap  137
Madde 248: İflâs masrafları ve masanın borçları  137
Madde 249: Pay cetvelinin iflâs dairesine bırakılması  137
Madde 250: Dağıtma  137
Madde 251: Borç ödemeden aciz vesikası  137
Madde 252: Muvakkat dağıtmalar  138
Madde 253: Kaydettirilmemiş alacaklar  138
VII. İflâsın Kapanması  139
Madde 254: Nihaî rapor ve kapanma kararı  139
Madde 255: İflâs kapandıktan sonra  139
Madde 256: İflâsın tasfiyesi müddeti  139
DOKUZUNCU BAP
İhtiyatî Haciz
Madde 257: İhtiyatî haciz şartları  141
Madde 258: İhtiyatî haciz kararı  141
Madde 259: İhtiyatî hacizde teminat  141
Madde 260: İhtiyatî haciz kararının muhtevası  142
Madde 261: İhtiyatî haciz kararının icrası  142
Madde 262: Zabıt tutma ve haciz tutanağının tebliği  142
Madde 263: Borçlu tarafından gösterilecek teminat  142
Madde 264: İhtiyatî haczi tamamlıyan merasim  143
Madde 265: İhtiyatî haciz kararına itiraz ve temyiz  143
Madde 266: İhtiyatî haczin kaldırılması  144
Madde 267: İhtiyatî hacizde iflâs yolu ile takip  144
Madde 268: İcraî hacizlere iştirak  144
ONUNCU BAP
Kiralar Hakkında Hususî Hükümler ve
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
Madde 269: Adi kira ve hâsılat kiraları için ödeme emri ve itiraz müddeti  145
Madde 269/a: İtiraz etmemenin sonuçları  145
Madde 269/b: İtiraz ve kaldırılması usulü  145
Madde 269/c: Kira akdi dışındaki itirazlar ve tahliye  146
Madde 269/d: Kıyasen uygulanacak maddeler  146
Madde 270: Hapis hakkı için defter yapılması  146
Madde 271: Kaçırılan eşyayı takip hakkı  146
Madde 272: Mukavelename ile kiralanan taşınmazların tahliyesi  147
1– Tahliye emri ve münderecatı  147
Madde 273: 2– Tahliye ve teslim  147
Madde 274: İtiraz  147
1– Müddet ve şekli  147
Madde 275: 2– İtirazın kaldırılması  147
Madde 276: Kiralanan taşınmazda üçüncü şahıs bulunursa  148
ONBİRİNCİ BAP
İptal Davası
Madde 277: İptal davası ve davacılar  149
Madde 278: İvazsız tasarrufların butlanı  149
Madde 279: Acizden dolayı butlan  149
Madde 280: Zarar verme kastından dolayı iptal  150
Madde 281: İptal davalarında yargılama usulü  150
Madde 282: İptal davasında davalı  150
Madde 283: İadenin şümulü  151
Madde 284: Hak düşürücü müddet  151
ONİKİNCİ BAP
Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin
Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
I. Adî Konkordato  153
Madde 285: Konkordato talebi  153
Madde 286: Konkordato talebine eklenecek belgeler  153
Madde 287: Geçici mühlet  154
Madde 288: Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi  155
Madde 289: Kesin mühlet  155
Madde 290: Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri  156
Madde 291: Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması  157
Madde 292: Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması  157
Madde 293: Kanun yolları  157
Madde 294: Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları  158
Madde 295: Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları  158
Madde 296: Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları  158
Madde 297: Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları  159
Madde 298: Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri  159
Madde 298/a: Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi  160
Madde 299: Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet  160
Madde 300: Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti  160
Madde 301: Alacaklılar toplantısına davet  160
Madde 302: Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk  160
Madde 303: Borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklar  161
Madde 304: Konkordatonun mahkemede incelenmesi  161
Madde 305: Konkordatonun tasdiki şartları  162
Madde 306: Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı  162
Madde 307:  Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların
iadesinin ertelenmesi  163
Madde 308: Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı  164
Madde 308/a: Kanun yolları  164
Madde 308/b: Çekişmeli alacaklar hakkında dava:  164
Madde 308/c: Konkordatonun hükümleri:  164
Madde 308/ç: Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi:  165
Madde 308/d: Konkordato haricinde yapılan vaatler:  165
Madde 308/e: Konkordatonun kısmen feshi:  165
Madde 308/f: Konkordatonun tamamen feshi:  165
Madde 308/g: Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri:  166
II. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması  167
Madde 308/h: Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri  167
III. İflâstan Sonra Konkordato  168
Madde 309: Şartları ve hükümleri  168
IV. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  169
Madde 309/a: Genel olarak  169
Madde 309/b: Zorunlu içeriği  169
Madde 309/c: Tasdikin sonuçları  169
Madde 309/ç: Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu  170
Madde 309/d: Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi  170
Madde 309/e: Paraya çevirme  170
Madde 309/f: Rehinli taşınmazlar  170
Madde 309/g: Taşınır rehinleri  171
Madde 309/ğ: Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri  171
Madde 309/h: Paraların paylaştırılması  171
Madde 309/ı: Rehin açığı  171
Madde 309/i: Tevdi  172
Madde 309/j: Faaliyet raporu  172
Madde 309/k: Hukukî işlemlerin iptali  172
Madde 309/l: Uygulanacak ortak hükümler  172
V. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden
Yapılandırılması  173
Madde 309/m: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma  173
Madde 309/n: Yeniden yapılandırma projesi  173
Madde 309/o: Başvuruya eklenecek belgeler  174
Madde 309/ö:  Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak
tedbirler  174
Madde 309/p: Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları  175
Madde 309/r: Kararın sonuçları  175
Madde 309/s: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi  176
Madde 309/ş: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili  176
Madde 309/t: Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve muhtelif hükümler  176
Madde 309/u: Harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri  177
Madde 309/ü: Yönetmelik  177
ONÜÇÜNCÜ BAP
Taksiratlı ve Hileli İflâs
I– Taksiratlı İflâs  179
Madde 310: Taksiratlı iflâs halleri  179
II– Hileli İflâs  180
Madde 311: Hileli iflâs halleri  180
ONDÖRDÜNCÜ BAP
İtibarın Yerine Gelmesi
Madde 312: İtibarın yerine gelmesi  181
A– Hileli Müflis  181
Madde 313: B– Taksiratlı müflis  181
Madde 314: C– Adi müflis  181
Madde 315: İlân  181
Madde 316: Ölümden sonra itibarın yerine gelmesi  181
ONBEŞİNCİ BAP
Fevkalâde Hallerde Mühlet ve Tatil
I. Fevkalâde Mühlet  183
Madde 317: Bu babın tatbiki şartları  183
Madde 318: Fevkalâde mühletin kabulü, borçlunun dilekçesi  183
Madde 319: İcra mahkemesince yapılacak tetkikler  183
Madde 320: İstinaf yoluna başvurma  184
Madde 321: Defter tanzimi, komiser  184
Madde 322: Kararın tebliği  184
Madde 323: Neticeler, takipler ve müddetler  184
Madde 324: Borçlunun tasarruf hakları  184
A– Umumîyetle  184
Madde 325: B– Yetkili makam tarafından alınan hususî tedbirler hakkında  185
Madde 326: Fevkalâde mühlete tabi olmıyan alacaklar  185
Madde 327: Uzatma  185
Madde 328: Refi  186
Madde 329: Fevkalâde mühlet içinde konkordato ve yeniden mühlet verilmemesi  186
Madde 329/a: İflâsın ertelenmesi ile ilişki  186
II. Fevkalâde Hallerde Tatil  187
Madde 330: İcra takiplerinin durdurulması halleri  187
ONALTINCI BAP
Cezaî Hükümler
Madde 331: Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası  189
Madde 332:  Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek
ağırlaştıran borçlunun cezası  189
Madde 333: İflâs ve konkordato işlerinde hususî menfaat temin edenlerin cezası  190
Madde 333/a: Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu  190
Madde 334:  Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da
konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına
uymayan borçlunun cezası  190
Madde 334/a: Konkordato komiserinin sorumluluğu  190
Madde 335: Kiracının cezalandırılacağı haller  191
Madde 336: Müflisin mallarını vermeyenler hakkındaki cezalar  191
Madde 336/a: Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar  191
Madde 337: Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi  191
Madde 337/a: Ticareti terk edenlerin cezası  191
Madde 338: Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası  192
Madde 339: Beyandan sonra mal ve kazançta olan tezayüdü bildirmeyen borçlunun cezası  192
Madde 340: Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza  192
Madde 341: Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası  193
Madde 342: İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girenlerin cezası  193
Madde 343: 30 ve 31 inci maddeler hükmüne muhalefet edenlerin cezası  193
Madde 344: Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası  193
Madde 345: Hükmî şahısların muamelelerinde kimlerin ceza göreceği  194
Madde 345/a: Sermaye şirketlerinin iflâsını istemek mecburiyetinde olanların cezası  194
Madde 345/b: Artırmadan çekilme  194
Madde 346: Görev ve birleştirilme yasağı  194
Madde 347: Şikâyet süresi  194
Madde 348: Yetki  194
Madde 349: Yargılama usulü  195
Madde 350: Duruşma  195
Madde 351: Tahkikat  195
Madde 352: Karar  195
Madde 352/a: Ceza kararnamesi  196
Madde 352/b: Ceza kararnamesi  196
Madde 353: İtiraz  196
Madde 354: Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek hâller  196
ONYEDİNCİ BAP
Hususî Hükümler
Madde 355: Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul  197
Madde 356: Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler  197
Madde 357: Cumhuriyet savcılığınca takip  197
Madde 358: Üçüncü şahsa bırakılan mallar  198
Madde 359: İcra dairelerinin muhabereleri  198
Madde 360: Haczedilen malların istinabe suretiyle satışı  198
Madde 361: Fazla verilen paranın geri alınması  198
Madde 362: Emanetler hakkında zamanaşımı  198
Madde 362/a:  Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz
mallarının haczi  199
Kanun Yollarına Başvurma ve Son Maddeler  200
Madde 363: İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi  200
Madde 364: Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi  200
Madde 365: İstinaf dilekçesinin reddi  201
Madde 366: Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararları  201
Madde 367: Borçlunun mevcudu hakkında malûmat vermek mecburiyeti  201
Madde 368: İlga edilen kanunlar  201
Madde 369: Mer’iyet zamanı  208
Madde 370: Kanunu icraya memur olanlar  208
İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME  211
İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ  217
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK  243
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ  249
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ  261
İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ  263
İCRA İFLAS HARÇLARI  265
Kavramlar Dizini  267
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020