Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avukatlar İçin Vergi Rehberi
Ocak 2017 / 7. Baskı / 112 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 8. Ocak2021 29.00 TL -      Sepete Ekle
   

Kamu hizmeti görevini yerine getirmekle birlikte avukatların, serbest meslek mensubu olmaları vergi hukuku açısından pek çok sorumluluk altına girmelerine sebep olmaktadır. Günümüzde yoğun iş yükü altındaki avukatların yanlarında pek çok personel istihdam etmeleri, bireysel emeklilik sistemi gibi yeni sosyal güvenlik korumalarından faydalanma ihtiyaçları, giderlerin çeşitlenmesi avukatlarımızın kendi vergisel süreçlerine de hakim olmalarını gerektirmektedir.

Avukatlarımızın bürolarını kurdukları andan, mesleki faaliyetin sona ermesine değin geçen sürede ifa etmeleri gereken tüm yükümlülüklerin anlatıldığı çalışma mali konularda bilinmesi gereken pratik bilgileri ihtiva etmektedir.

Konu Başlıkları
Serbest Meslek Mensubu Olarak Avukatlar
Vergi Kanunları Karşısında Avukatlar
Serbest Meslek Kazanç Defteri Nasıl Tutulur
Serbest Meslek Kazanç Bildirimi
T. C. Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları
Avukatlar İçin Ödeme Planı – Vergi, SGK Primi Ödemeleri
Barkod: 9789750240843
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 112
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özgeçmiş  5
Sunuş  6
Önemli Noktalar  11
1. AVUKATLAR VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ  17
1.1. Serbest Meslek Erbabı Olarak Avukatlar  17
1.2. Avukatların Serbest Meslek Faaliyetlerinin Tanımı  18
1.3. Avukatların Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti  19
1.3.1. Serbest Meslek Kazancının Elde Edilmesi  23
1.3.2. Serbest Meslek Kazancında Tarife Uygulaması  24
1.4. Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu  24
2. ORTAKLIK HALİNDE FAALİYETTE BULUNAN AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  26
2.1. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Hukuki Statüsü  26
2.2. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Kazançlarının Tespiti  30
2.3. Avukatlık Ortaklığı Tarafından Verilecek Beyannameler  30
2.4. Avukatlık Ortaklığında Tutacakları Defterler  31
2.5. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatlarda Kanuni Temsilci ve Yetkileri  31
3. AVUKATLARIN VERGİ MÜKELLEFİYETİ TESİSİ  33
3.1. İşe Başlamanın Bildirilmesi  33
3.2. Vergi Levhası ile İlgili Hususlar  34
3.3. Değişikliklerin Bildirilmesi  35
3.4. İşi Bırakmanın Bildirilmesi  36
3.5. Ölüm Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  36
4. SOSYAL GÜVENLİK YASASI AÇISINDAN BİLDİRİMLER  38
4.1. İşyerinin Açılması ile İlgili Bildirim  38
4.2. İşçinin İşe Alınması ile İlgili Bildirim  39
4.3. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi  39
4.4. Eksik Gün Nedenlerinin ve İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi  40
4.5. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirim Yükümlülüğü  40
5. BELGE DÜZENİ  41
5.1. Belge Basımı ile İlgili Yapılacak İşler  41
5.2. Avukatlar Tarafından Kullanılan Belgeler  41
5.2.1. Serbest Meslek Makbuzu  41
5.2.1.1. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Esasları  41
5.2.1.2. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemede Örnek  42
5.2.2. Gider Pusulası  44
5.2.2.1. Gider Pusulasını Kullanma Şartları  44
5.2.2.2. Gider Pusulasının Muhteviyatı  45
5.2.2.3. Gider Pusulasında Vergi Tevkifatı  46
5.2.2.4. Gider Pusulası Düzenleme Örneği  46
5.3. Vergi Kanunları Açısından Defter ve Belgeleri İbraz Zorunluluğu  47
5.3.1. İbraz İçin Süre Verilmesi  47
5.3.2. Zayi Belgesi Alınması  49
5.3.3. Vergi Kanunları Açısından İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  50
5.3.4. Katma Değer Vergisi Açısından Karşılaşılacak Durum  52
5.4. Sosyal Güvenlik Kanunu Açısından Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu  53
6. SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  58
7. KARŞI TARAFTAN ALINAN ÜCRET  63
7.1. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekâlet Ücretlerinin Belgelendirilmesi  63
7.2. Karşı Taraftan Alınan Vekalet Ücretinde KDV Olup Olmayacağı  64
8. AVUKATLARIN GİDER YAZABİLECEKLERİ ÖDEMELER  70
8.1. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Genel Giderler  70
8.2. Yanlarında Çalıştırdıkları Personel ile İlgili Giderler  78
8.3. Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri  78
8.4. Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya ve Envantere Dahil Taşıtlar İçin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar  78
8.5. Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri  79
8.6. Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller  80
8.7. Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri  80
8.8. Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları  80
8.9. Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar  80
8.10. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Mesleki, İlan ve Reklam Vergileri ile İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar  81
8.11. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Kanun, İlam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar  81
9. AVUKATLARIN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN YAPABİLECEKLERİ İNDİRİMLER  82
9.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ile İlgili Ödemeler  82
9.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi  83
9.3. Sakatlık İndirimi  83
9.4. Bağış ve Yardımlar  84
9.5. Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubu  85
9.5.1. Genel Açıklama  85
9.5.2. Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu  86
10. AVUKATLARIN GİDER YAZAMAYACAKLARI ÖDEMELER  87
11. AVUKATLARIN YARARLANAMAYACAKLARI VERGİSEL TEŞVİKLER  88
12. AVUKATLARIN BEYANNAMELERİNİ MUHASEBECİLERE İMZALATMA ZORUNLULUĞU  89
12.1. Açıklamalar  89
12.2. İmzalatılacak ve İmzalatılmayacak Beyannameler  90
12.3. Müeyyideler  90
13. SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ  91
13.1. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tutulmasında Uyulacak Esaslar  91
13.2. Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutulmasında Örnek  94
14. SERBEST MESLEK KAZANÇ BİLDİRİMİ  94
15. AVUKATLARIN VERECEKLERİ BEYANNAMELER  95
15.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi  95
15.1.1. Genel Açıklama  95
15.1.2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  95
15.2. Geçici Vergi Beyannamesi  97
15.2.1. Genel Açıklama  97
15.2.2. Geçici Vergi Beyannamesi Düzenleme Esasları  98
15.3. Katma Değer Vergisi Beyannamesi  100
15.3.1. Genel Açıklama  100
15.3.2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  100
15.4. Muhtasar Beyanname  100
15.5. Damga Vergisi Beyannamesi  101
15.5.1. Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmeler İle İlgili Damga Vergisi Mükellefiyetleri  101
15.5.1.1. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulundukları Damga Vergisi  102
15.5.1.2. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulunmadıkları Damga  102
15.5.1.3. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmeleri  102
15.5.1.4. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemeleri  103
15.5.2. Damga Vergisinin Beyanı ve Beyanname Düzenleme Esasları  103
15.5.2.1. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmesi  104
15.5.2.2. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemesi  104
15.6. Avukatların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verebilmeleri  104
16. MAHSUP VE İADE USUL VE ESASLARI  105
16.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Beyan Edilen Vergilerin İade ve Mahsubu  105
16.1.1. Mahsup İşlemi  106
16.1.1.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergi İçin Mahsup  106
16.1.1.2. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup  106
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI  112
 


Rüknettin Kumkale
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
Yasin Ataç
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle
Paluri Arzu Kal Demirçi
Ocak 2021
79.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özgeçmiş  5
Sunuş  6
Önemli Noktalar  11
1. AVUKATLAR VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ  17
1.1. Serbest Meslek Erbabı Olarak Avukatlar  17
1.2. Avukatların Serbest Meslek Faaliyetlerinin Tanımı  18
1.3. Avukatların Serbest Meslek Kazançlarının Tespiti  19
1.3.1. Serbest Meslek Kazancının Elde Edilmesi  23
1.3.2. Serbest Meslek Kazancında Tarife Uygulaması  24
1.4. Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu  24
2. ORTAKLIK HALİNDE FAALİYETTE BULUNAN AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ  26
2.1. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Hukuki Statüsü  26
2.2. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Kazançlarının Tespiti  30
2.3. Avukatlık Ortaklığı Tarafından Verilecek Beyannameler  30
2.4. Avukatlık Ortaklığında Tutacakları Defterler  31
2.5. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatlarda Kanuni Temsilci ve Yetkileri  31
3. AVUKATLARIN VERGİ MÜKELLEFİYETİ TESİSİ  33
3.1. İşe Başlamanın Bildirilmesi  33
3.2. Vergi Levhası ile İlgili Hususlar  34
3.3. Değişikliklerin Bildirilmesi  35
3.4. İşi Bırakmanın Bildirilmesi  36
3.5. Ölüm Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  36
4. SOSYAL GÜVENLİK YASASI AÇISINDAN BİLDİRİMLER  38
4.1. İşyerinin Açılması ile İlgili Bildirim  38
4.2. İşçinin İşe Alınması ile İlgili Bildirim  39
4.3. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi  39
4.4. Eksik Gün Nedenlerinin ve İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirilmesi  40
4.5. Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirim Yükümlülüğü  40
5. BELGE DÜZENİ  41
5.1. Belge Basımı ile İlgili Yapılacak İşler  41
5.2. Avukatlar Tarafından Kullanılan Belgeler  41
5.2.1. Serbest Meslek Makbuzu  41
5.2.1.1. Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Esasları  41
5.2.1.2. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemede Örnek  42
5.2.2. Gider Pusulası  44
5.2.2.1. Gider Pusulasını Kullanma Şartları  44
5.2.2.2. Gider Pusulasının Muhteviyatı  45
5.2.2.3. Gider Pusulasında Vergi Tevkifatı  46
5.2.2.4. Gider Pusulası Düzenleme Örneği  46
5.3. Vergi Kanunları Açısından Defter ve Belgeleri İbraz Zorunluluğu  47
5.3.1. İbraz İçin Süre Verilmesi  47
5.3.2. Zayi Belgesi Alınması  49
5.3.3. Vergi Kanunları Açısından İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  50
5.3.4. Katma Değer Vergisi Açısından Karşılaşılacak Durum  52
5.4. Sosyal Güvenlik Kanunu Açısından Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu  53
6. SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEME ZORUNLULUĞU  58
7. KARŞI TARAFTAN ALINAN ÜCRET  63
7.1. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekâlet Ücretlerinin Belgelendirilmesi  63
7.2. Karşı Taraftan Alınan Vekalet Ücretinde KDV Olup Olmayacağı  64
8. AVUKATLARIN GİDER YAZABİLECEKLERİ ÖDEMELER  70
8.1. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Genel Giderler  70
8.2. Yanlarında Çalıştırdıkları Personel ile İlgili Giderler  78
8.3. Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri  78
8.4. Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat, Demirbaş Eşya ve Envantere Dahil Taşıtlar İçin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar  78
8.5. Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri  79
8.6. Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller  80
8.7. Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri  80
8.8. Serbest Meslek Faaliyetleri Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Giriş ve Emeklilik Aidatları  80
8.9. Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar  80
8.10. Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Mesleki, İlan ve Reklam Vergileri ile İş Yerleriyle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar  81
8.11. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Kanun, İlam ve Mukavelenameye Göre Ödenen Tazminatlar  81
9. AVUKATLARIN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN YAPABİLECEKLERİ İNDİRİMLER  82
9.1. Bireysel Emeklilik Sistemi ile İlgili Ödemeler  82
9.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi  83
9.3. Sakatlık İndirimi  83
9.4. Bağış ve Yardımlar  84
9.5. Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubu  85
9.5.1. Genel Açıklama  85
9.5.2. Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu  86
10. AVUKATLARIN GİDER YAZAMAYACAKLARI ÖDEMELER  87
11. AVUKATLARIN YARARLANAMAYACAKLARI VERGİSEL TEŞVİKLER  88
12. AVUKATLARIN BEYANNAMELERİNİ MUHASEBECİLERE İMZALATMA ZORUNLULUĞU  89
12.1. Açıklamalar  89
12.2. İmzalatılacak ve İmzalatılmayacak Beyannameler  90
12.3. Müeyyideler  90
13. SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ  91
13.1. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tutulmasında Uyulacak Esaslar  91
13.2. Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutulmasında Örnek  94
14. SERBEST MESLEK KAZANÇ BİLDİRİMİ  94
15. AVUKATLARIN VERECEKLERİ BEYANNAMELER  95
15.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi  95
15.1.1. Genel Açıklama  95
15.1.2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  95
15.2. Geçici Vergi Beyannamesi  97
15.2.1. Genel Açıklama  97
15.2.2. Geçici Vergi Beyannamesi Düzenleme Esasları  98
15.3. Katma Değer Vergisi Beyannamesi  100
15.3.1. Genel Açıklama  100
15.3.2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi Düzenleme Esasları  100
15.4. Muhtasar Beyanname  100
15.5. Damga Vergisi Beyannamesi  101
15.5.1. Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmeler İle İlgili Damga Vergisi Mükellefiyetleri  101
15.5.1.1. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulundukları Damga Vergisi  102
15.5.1.2. Avukatların Ödeme Sorumluluğunda Bulunmadıkları Damga  102
15.5.1.3. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmeleri  102
15.5.1.4. Avukatların Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemeleri  103
15.5.2. Damga Vergisinin Beyanı ve Beyanname Düzenleme Esasları  103
15.5.2.1. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmesi  104
15.5.2.2. Sürekli Damga Vergisi Mükellefiyeti Tesis Ettirmemesi  104
15.6. Avukatların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verebilmeleri  104
16. MAHSUP VE İADE USUL VE ESASLARI  105
16.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Beyan Edilen Vergilerin İade ve Mahsubu  105
16.1.1. Mahsup İşlemi  106
16.1.1.1. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergi İçin Mahsup  106
16.1.1.2. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup  106
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARI  112
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021