Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Araştırma, Yazma ve Sunu Teknikleri
(Yönlendirilmiş Çalışma I – II)
Mart 2016 / 4. Baskı / 287 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapan kitap, yüksekokullarda okutulan "Araştırma Yöntemleri, Yönlendirilmiş Çalışma, İşletme Becerileri Grup Çalışması ve Sunu Teknikleri" gibi derslere uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitapta, bilginin elde edilmesinden rapor haline getirilmesi ve sunumuna kadar olan bütün aşamalar sade ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır. Kitapla öğrencilerin; araştırma yapma, araştırma sonuçlarını rapor haline getirebilme ve etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmesi amaçlanmıştır.

Eser, ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlandıysa da, iş hayatında her düzeyde çalışanlar için de yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca, anlatılan konuların daha iyi anlaşılabilmesi için kitapta hazırlanmış rapor örnekleri de yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Bilgi Kavramı, Kaynakları ve Yararlanma Yöntemleri
Rapor Hazırlama Süreci
Raporlarda Tablo Kullanımı
Raporların Şekil ve İçerik Yönü
Raporların Kontrol Edilmesi
İletişim Çeşitleri
İletişim Engelleri ve Aşma yolları
Sunumda Etkinlik Faktörleri
Sunu Teknikleri ve Aşamaları
Sunum Çeşitleri
Konuşmacı Olarak Kendinizi Değerlendirin
Yıllık Faaliyet Raporu
Barkod: 9789750236884
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 287
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Giriş  17
Birinci Bölüm
BİLGİ KAVRAMI, KAYNAKLARI VE YARARLANMA YÖNTEMLERİ
1. İMGE VERİ VE BİLGİ KAVRAMLARI  19
1.1. İmge Kavramı  20
1.2. Veri Kavramı  21
1.2.1. Veri Elde Etme ve İşleme  23
1.2.2. Veri Kaynakları  25
1.2.3. Veri İşleme Sistemi  28
1.3. Enformasyon Kavramı  30
1.4. Bilgi Kavramı  31
1.4.1. Bilgi İhtiyacı  32
1.4.2. Bilgi Türleri  33
1.4.3. Yönetimde Bilgi Kavramı  34
1.4.4. Yönetsel Bilgi  35
1.4.5. Yararlı Bilginin Özellikleri  36
1.4.6. Bilgiden Yararlanma  38
1.5. Yönetim Bilgi Sistemi  39
Yararlanılan Kaynaklar  43
İkinci Bölüm
ARAŞTIRMA VE RAPOR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
1. RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ  45
1.1. Raporların Teknik Özellikleri  45
1.2. Rapor Yazmanın Genel Kuralları  47
1.3. Raporların Şekil Yönü  48
1.4. Yazı Planı Hazırlama  48
1.5. Zihin Haritası Oluşturma  50
1.6. Yazı Taslağı Hazırlama  51
1.7. Yazılarda Somut ve Soyut Unsurlar  52
2. RAPORLARLARDA ETKİNLİK FAKTÖRLERİ  52
2.1. Konu ve Anlatım Düzeni  53
2.2. İyi Yazının Özellikleri  55
2.2.1. Düşüncelerin Doğru İfade Edilmesi  58
2.2.2. Cümle (Sentaks) Bilgisi  58
2.2.3. Paragraf Bilgisi  61
2.2.4. Genel Semantik  64
3. YAZILARDA ETKİNLİĞİ AZALTAN FAKTÖRLER  65
3.1. Ses ve Ahenk Bozuklukları  68
3.2. Anlam Kusurları  69
3.3. Cümle Bozuklukları  69
3.4. Özne Yüklem Uyumu  71
4. RAPOR YAZMAYA TEKNİK HAZIRLIK  72
4.1. Raporlarda Hedef Belirleme  77
4.2. Rapor Taslağı Oluşturma  80
4.3. Rapor Planı Hazırlama  81
4.4. Veri Toplama ve Düzenleme  81
4.4.1. Görüşme  82
4.4.2. Anket  83
4.4.3. Gözlem  84
4.4.4. Örneklem  85
4.4.5. Belgesel Kaynak Tarama  86
5. RAPORUN YAZIM AŞAMASI  87
5.1. Verileri Karşılaştırma ve Sıralama  89
6. RAPORLARDA GRAFİK KULLANMAK  90
6.1. Grafik Çeşitleri  92
7. RAPORLARDA TABLO KULLANIMI  95
7.1. Çubuk Çizgili Tablolar  97
7.2. Yüzdeli Çubuk Çizgili Tablo  99
7.3. Dilimli Tablolar  100
7.4. Histogramlar  102
7.5. Resim–Grafik Tablolar  102
8. VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİ  106
9. RAPORU YAPILANDIRMA  107
10. RAPORA BİÇİM VERME  109
11. RAPORUN BÖLÜMLERİ  113
12. RAPORLARDA DİL VE ÜSLÛP  122
13. RAPORLARIN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜ  123
13.1. Raporun İçerik Planlaması  123
13.2. Aktarma ve Aktarma Yazım Kuralları  124
13.3. Kaynak Gösterme ve Dipnot Yazma  126
14. RAPORUN KONTROLÜ  129
15. RAPORUN REDAKSİYONU  131
16. ÖZET  132
17. YARGI  133
18. ÖNERİLER  133
19. KAYNAKÇA (BİBLİYOGRAFYA)  133
20. RAPORLARIN KONTROL EDİLMESİ  134
20.1. Raporun Anlam Yönünden Kontrolü  135
20.2. Raporun Dil ve Üslûp Yönünden Kontrolü  137
20.3. Raporun İstatistiksel Açıdan Kontrolü  140
20.4. Raporun Yazım Kuralları Açısından Kontrolü  141
20.5. Raporun Analiz Edilmesi  142
Yararlanılan Kaynaklar  144
Üçüncü Bölüm
SUNU TEKNİKLERİ
1. YAZI VE ANLATIM İLİŞKİSİ  147
1.1. Konuşma Kuralları  148
1.2. Etkin Anlatımın Unsurları: Ses, Sözcük, Cümle  148
2. KONUŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  150
3. İYİ BİR KONUŞMACININ ÖZELLİKLERİ  154
4. KONUŞMACI ÖNCE DİNLEMESİNİ BİLMELİDİR  156
4.1. Yetersiz Dinlemenin Nedenleri  157
4.2. Etkili Dinlemenin Kuralları  157
5. SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ  159
5.1. Sözün Ötesi: Sesin Rengi ve Müziği  160
6. BEDEN DİLİ (SÖZSÜZ İLETİŞİM)  162
7. KONUŞMACININ RENKLERLE İLİŞKİSİ  166
8. SUNUMDA İLETİŞİM ENGELLERİNE DİKKAT ETMEK  168
8.1. İletişimin Yapıcı Engelleri  170
8.2. İletişimin Bozucu Engelleri  170
8.3. İletişimin Kişisel Engelleri  171
8.4. Dil ve Anlatım Güçlükleri  173
8.5. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  175
8.6. Bilgi Eksikliği  177
8.7. Statü Farklılıkları  178
8.8. İletişimin Psikolojik Engelleri  179
9. İLETİŞİMİN TEKNİK ENGELLERİ  180
9.1. Fiziksel Uzaklık  181
9.2. Zaman Baskısı  182
9.3. Kesintiler  182
10. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI  183
10.1. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak  183
10.2. Empatik İletişim Kurmak  186
10.2.1. Empatik İletişim İçin Dinleme Becerisi  186
10.3. Güdüleyici İletişim  187
10.4. İkna ve İkna Edici İletişim  188
10.5. İkna Yöntemleri ve İkna Yaklaşımları  189
11. SUNUM VE KİŞİLER ARASI İLETİŞİM  192
12. KİTLE İLETİŞİMİ  195
Yararlanılan Kaynaklar  198
Dördüncü Bölüm
SUNU TEKNİKLERİ
1. SUNUMDA ETKİNLİK FAKTÖRLERİ  203
1.1. Sunumda İzlenecek Yol  204
1.1.1. Sunuştan Önce Yapılması Gerekenler,  204
1.1.2. Sunuş Sırasında Yapılacaklar  205
1.1.3. Sunuş Bittikten sonra yapılacaklar.  206
1.2. Sunumu Etkin Kılan Faktörler  206
1.3. Sunuş Yapan Kişide Bulunması Gereken Özellikler  210
1.4. Etkin Bir Sunumda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  214
1.5. Sunumda Derin Nefes Almanın Önemi  218
1.6. Sunumda Beden Dilinin Önemi  218
2. SUNU TEKNİKLERİ VE AŞAMALARI  220
2.1. Sunu Analizi Yapmak  221
2.2. Sunum İçin Gerekli Verileri Toplamak ve Düzenlemek  222
2.3. Sunu Planı Hazırlamak  224
2.4. Sunu Metni Hazırlamak  224
2.5. Sunumda Kullanılacak Araçlar  226
2.6. Metni Prova Etmek  229
2.7. Sunuyu Planlamak  230
2.7.1. Sunumun Amacını Belirlemek  231
2.7.2. Dinleyicilerin Beklentilerini Tespit Etmek  232
2.7.3. Dinleyici Profilini ve İhtiyaçlarını Belirlemek  233
2.7.4. Sunumun İçeriğini Belirlemek  234
2.7.5. Özgüven Kartları Hazırlamak  235
2.8. Sunum Süreci  236
2.8.1. Sunuma Başlama  238
2.8.2. Sunum Sırasında Dinleyiciyi Denetleme Yolları  239
2.8.3. Sahne Korkusunu Yenmek  243
2.8.4. Fiziksel Belirtilerle Baş Etme  247
2.8.5. Sunuyu Bitirme  248
2.8.6. Sunumun Dinleyici Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmek  249
3. SUNUM ÇEŞİTLERİ  250
3.1. Konferans  250
3.2. Panel  252
3.3. Forum  252
3.4. Sempozyum  253
3.5. Seminer  254
3.6. Açık Oturum  255
3.7. Münazara  256
3.8. Görüşme–Mülakat  258
3.9. Hitabet–Nutuk (Söylev)  260
3.10. Tebliğ (Bildiri)  262
Yararlanılan Kaynaklar  265
Ekler
EK 1: KONUŞMACI OLARAK KENDİNİZİ DEĞERLENDİRİN  267
EK 2: UZMAN RAPORU ÖRNEĞİ  270
EK 3: YILLIK FAALİYET RAPORU  271
EK 4: YILLIK FAALİYET RAPORU  272
Kaynaklar  273
Dizin  283
 


Ahmet Hamdi İslamoğlu ...
Ekim 2019
49.50 TL
Sepete Ekle
Şener Büyüköztürk
Eylül 2019
32.00 TL
Sepete Ekle
Şener Büyüköztürk ...
Ağustos 2019
36.00 TL
Sepete Ekle
Sait Gürbüz
Temmuz 2019
23.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Giriş  17
Birinci Bölüm
BİLGİ KAVRAMI, KAYNAKLARI VE YARARLANMA YÖNTEMLERİ
1. İMGE VERİ VE BİLGİ KAVRAMLARI  19
1.1. İmge Kavramı  20
1.2. Veri Kavramı  21
1.2.1. Veri Elde Etme ve İşleme  23
1.2.2. Veri Kaynakları  25
1.2.3. Veri İşleme Sistemi  28
1.3. Enformasyon Kavramı  30
1.4. Bilgi Kavramı  31
1.4.1. Bilgi İhtiyacı  32
1.4.2. Bilgi Türleri  33
1.4.3. Yönetimde Bilgi Kavramı  34
1.4.4. Yönetsel Bilgi  35
1.4.5. Yararlı Bilginin Özellikleri  36
1.4.6. Bilgiden Yararlanma  38
1.5. Yönetim Bilgi Sistemi  39
Yararlanılan Kaynaklar  43
İkinci Bölüm
ARAŞTIRMA VE RAPOR HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
1. RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ  45
1.1. Raporların Teknik Özellikleri  45
1.2. Rapor Yazmanın Genel Kuralları  47
1.3. Raporların Şekil Yönü  48
1.4. Yazı Planı Hazırlama  48
1.5. Zihin Haritası Oluşturma  50
1.6. Yazı Taslağı Hazırlama  51
1.7. Yazılarda Somut ve Soyut Unsurlar  52
2. RAPORLARLARDA ETKİNLİK FAKTÖRLERİ  52
2.1. Konu ve Anlatım Düzeni  53
2.2. İyi Yazının Özellikleri  55
2.2.1. Düşüncelerin Doğru İfade Edilmesi  58
2.2.2. Cümle (Sentaks) Bilgisi  58
2.2.3. Paragraf Bilgisi  61
2.2.4. Genel Semantik  64
3. YAZILARDA ETKİNLİĞİ AZALTAN FAKTÖRLER  65
3.1. Ses ve Ahenk Bozuklukları  68
3.2. Anlam Kusurları  69
3.3. Cümle Bozuklukları  69
3.4. Özne Yüklem Uyumu  71
4. RAPOR YAZMAYA TEKNİK HAZIRLIK  72
4.1. Raporlarda Hedef Belirleme  77
4.2. Rapor Taslağı Oluşturma  80
4.3. Rapor Planı Hazırlama  81
4.4. Veri Toplama ve Düzenleme  81
4.4.1. Görüşme  82
4.4.2. Anket  83
4.4.3. Gözlem  84
4.4.4. Örneklem  85
4.4.5. Belgesel Kaynak Tarama  86
5. RAPORUN YAZIM AŞAMASI  87
5.1. Verileri Karşılaştırma ve Sıralama  89
6. RAPORLARDA GRAFİK KULLANMAK  90
6.1. Grafik Çeşitleri  92
7. RAPORLARDA TABLO KULLANIMI  95
7.1. Çubuk Çizgili Tablolar  97
7.2. Yüzdeli Çubuk Çizgili Tablo  99
7.3. Dilimli Tablolar  100
7.4. Histogramlar  102
7.5. Resim–Grafik Tablolar  102
8. VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİ  106
9. RAPORU YAPILANDIRMA  107
10. RAPORA BİÇİM VERME  109
11. RAPORUN BÖLÜMLERİ  113
12. RAPORLARDA DİL VE ÜSLÛP  122
13. RAPORLARIN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜ  123
13.1. Raporun İçerik Planlaması  123
13.2. Aktarma ve Aktarma Yazım Kuralları  124
13.3. Kaynak Gösterme ve Dipnot Yazma  126
14. RAPORUN KONTROLÜ  129
15. RAPORUN REDAKSİYONU  131
16. ÖZET  132
17. YARGI  133
18. ÖNERİLER  133
19. KAYNAKÇA (BİBLİYOGRAFYA)  133
20. RAPORLARIN KONTROL EDİLMESİ  134
20.1. Raporun Anlam Yönünden Kontrolü  135
20.2. Raporun Dil ve Üslûp Yönünden Kontrolü  137
20.3. Raporun İstatistiksel Açıdan Kontrolü  140
20.4. Raporun Yazım Kuralları Açısından Kontrolü  141
20.5. Raporun Analiz Edilmesi  142
Yararlanılan Kaynaklar  144
Üçüncü Bölüm
SUNU TEKNİKLERİ
1. YAZI VE ANLATIM İLİŞKİSİ  147
1.1. Konuşma Kuralları  148
1.2. Etkin Anlatımın Unsurları: Ses, Sözcük, Cümle  148
2. KONUŞMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  150
3. İYİ BİR KONUŞMACININ ÖZELLİKLERİ  154
4. KONUŞMACI ÖNCE DİNLEMESİNİ BİLMELİDİR  156
4.1. Yetersiz Dinlemenin Nedenleri  157
4.2. Etkili Dinlemenin Kuralları  157
5. SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ  159
5.1. Sözün Ötesi: Sesin Rengi ve Müziği  160
6. BEDEN DİLİ (SÖZSÜZ İLETİŞİM)  162
7. KONUŞMACININ RENKLERLE İLİŞKİSİ  166
8. SUNUMDA İLETİŞİM ENGELLERİNE DİKKAT ETMEK  168
8.1. İletişimin Yapıcı Engelleri  170
8.2. İletişimin Bozucu Engelleri  170
8.3. İletişimin Kişisel Engelleri  171
8.4. Dil ve Anlatım Güçlükleri  173
8.5. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  175
8.6. Bilgi Eksikliği  177
8.7. Statü Farklılıkları  178
8.8. İletişimin Psikolojik Engelleri  179
9. İLETİŞİMİN TEKNİK ENGELLERİ  180
9.1. Fiziksel Uzaklık  181
9.2. Zaman Baskısı  182
9.3. Kesintiler  182
10. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI  183
10.1. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak  183
10.2. Empatik İletişim Kurmak  186
10.2.1. Empatik İletişim İçin Dinleme Becerisi  186
10.3. Güdüleyici İletişim  187
10.4. İkna ve İkna Edici İletişim  188
10.5. İkna Yöntemleri ve İkna Yaklaşımları  189
11. SUNUM VE KİŞİLER ARASI İLETİŞİM  192
12. KİTLE İLETİŞİMİ  195
Yararlanılan Kaynaklar  198
Dördüncü Bölüm
SUNU TEKNİKLERİ
1. SUNUMDA ETKİNLİK FAKTÖRLERİ  203
1.1. Sunumda İzlenecek Yol  204
1.1.1. Sunuştan Önce Yapılması Gerekenler,  204
1.1.2. Sunuş Sırasında Yapılacaklar  205
1.1.3. Sunuş Bittikten sonra yapılacaklar.  206
1.2. Sunumu Etkin Kılan Faktörler  206
1.3. Sunuş Yapan Kişide Bulunması Gereken Özellikler  210
1.4. Etkin Bir Sunumda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  214
1.5. Sunumda Derin Nefes Almanın Önemi  218
1.6. Sunumda Beden Dilinin Önemi  218
2. SUNU TEKNİKLERİ VE AŞAMALARI  220
2.1. Sunu Analizi Yapmak  221
2.2. Sunum İçin Gerekli Verileri Toplamak ve Düzenlemek  222
2.3. Sunu Planı Hazırlamak  224
2.4. Sunu Metni Hazırlamak  224
2.5. Sunumda Kullanılacak Araçlar  226
2.6. Metni Prova Etmek  229
2.7. Sunuyu Planlamak  230
2.7.1. Sunumun Amacını Belirlemek  231
2.7.2. Dinleyicilerin Beklentilerini Tespit Etmek  232
2.7.3. Dinleyici Profilini ve İhtiyaçlarını Belirlemek  233
2.7.4. Sunumun İçeriğini Belirlemek  234
2.7.5. Özgüven Kartları Hazırlamak  235
2.8. Sunum Süreci  236
2.8.1. Sunuma Başlama  238
2.8.2. Sunum Sırasında Dinleyiciyi Denetleme Yolları  239
2.8.3. Sahne Korkusunu Yenmek  243
2.8.4. Fiziksel Belirtilerle Baş Etme  247
2.8.5. Sunuyu Bitirme  248
2.8.6. Sunumun Dinleyici Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmek  249
3. SUNUM ÇEŞİTLERİ  250
3.1. Konferans  250
3.2. Panel  252
3.3. Forum  252
3.4. Sempozyum  253
3.5. Seminer  254
3.6. Açık Oturum  255
3.7. Münazara  256
3.8. Görüşme–Mülakat  258
3.9. Hitabet–Nutuk (Söylev)  260
3.10. Tebliğ (Bildiri)  262
Yararlanılan Kaynaklar  265
Ekler
EK 1: KONUŞMACI OLARAK KENDİNİZİ DEĞERLENDİRİN  267
EK 2: UZMAN RAPORU ÖRNEĞİ  270
EK 3: YILLIK FAALİYET RAPORU  271
EK 4: YILLIK FAALİYET RAPORU  272
Kaynaklar  273
Dizin  283
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019