Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar
Ocak 2018 / 2. Baskı / 381 Syf.
Fiyatı: 82.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Kasım 2016 73.50 TL 29.90 TL (%60)Sepete Ekle
   

"Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar" kitabında, kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuk yönünden sorumluluklarının kapsam ve niteliğini anlatılmaktadır.

Kitabın ilk baskısının kısa süre içinde tükenmesi üzerine Yargısal Kararlarla desteklenmek ve yeni eklemeler yapılmak suretiyle kitabı ikinci baskıya hazırlamış ve uygulamaya sunmuş bulunmaktayız.

Kitabın bu baskısında; sistematik olarak anlatım aynen korunmuş özellikle "Trafik Kazalarında Çekişmeler ve Çözümler" başlıklı sekizinci bölümüne yeni eklemeler yapılarak genişletilmiştir. İlk baskıda yer alan konularda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Öte yandan trafik kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların denetim, görev ve sorumluluğunu üstlenen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi kararlarından en yeni tarihli olanlar seçilerek, ilgili bölümlere tarih sırasına göre eklenmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları
Sorumluluk
Maddi Hasarlı Kazalar
Yaralamalı Kazalar
Ölümlü Kazalar (Destekten Yoksunluk)
Rücu
Sigortacının Sorumluluğu
Kazalardan Cezai Sorumluluk
ATK Trafik İhtisas Dairesi Kusur Raporu Örnekleri
Yargıtay HGK, 17. HD, CGK, 12. CD Kararları
Barkod: 9789750246302
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 381
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Birinci Bölüm
BAZI KAVRAMLARIN ANLAMI
I. SORUMLULUK  17
A. Sorumluluk ve Türleri  17
1. Kusur Sorumluluğu  17
2. Olağan Sebep Sorumluluğu  18
3. Tehlike Sorumluluğu  19
II. İŞLETEN  20
A. İşletenin Araştırılması  20
B. İşletenin Sorumluluğu  22
1. İşleten Kimdir?  22
2. İşletenin Kazadaki Sorumluluğunda Kural Nedir?  23
3. Trafik Kazasından Kimler Sorumludur?  24
4. İşletenin Hareket Halinde Olmayan Aracın Verdiği Zarardan Dolayı Sorumluluk Türü  26
5. İşletenin Kazadan Sonra Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu  26
6. İşletenin, Sürücü ve Aracın Kullanılmasına Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu  26
7. İşletenin Sorumluktan Kurtulma veya Sorumluluğun Azaltılması  26
III. TRAFİK SİGORTACISININ SORUMLULUĞU  28
IV. KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  29
Yargıtay Kararları  30
V. TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI  37
A. Hukuki Süre  39
B. Uzamış Ceza Zamanaşımının Etkisi  40
C. Uygulamalı Sorunlar ve Yanıtlar (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  42
1. Ceza Davası Sürerken, Zamanaşımı Dolsa da Hukuk Davası Açılabilir mi?  42
2. Ceza Zamanaşımı İşleten Hakkında da Uygulanacak mıdır?  43
3. Maddi Hasar ve Bedeni Yaralanma Nedeniyle Zamanaşımı Süreleri Farklı mıdır?  44
4. Ek Dava Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde mi Açılmalıdır?  46
5. Ceza Davasının Açılmaması veya Davanın Ortadan Kaldırılması, Ceza Zamanaşımının Tazminat Davasında Uygulanmasını Engel Oluşturur mu?  48
6. Trafik Kazası Nedeniyle Suç Oluşturan Fiilden Dolayı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Aleyhine Açılacak Maddi Tazminat Davasında Uzamış (Ceza) Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  49
7. Sigorta Tazminatını Ödeyen Sigortacının Zarara Sebebiyet Veren Aleyhinde Açtığı Davada Zamanaşımı, Sigorta Ettirenin Aynı Şahıs Hakkında Açabileceği Davanın Zamanaşımına mı Tabidir?  51
8. Açıkça Zamanaşımı Definde Bulunmadan, Davanın Uzun Süre Sonra Açıldığından Söz Etmek Zamanaşımı İradesini Göstermek Anlamına Gelir mi?  52
9. Haksız Fiillerle İlgili Olarak Kaç Türlü Zamanaşımı Öngörülmüştür? Asıl Dava ile Saklı Tutulan Miktar Yönünden Zamanaşımını Keser mi?  57
10. Zarar Görenin Tüzel Kişi Olması Halinde Zamanaşımı Ne Zaman İşlemeye Başlar?  59
11. Karayolları Taşıma Sigortasında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadardır?  61
12. Küçüğün Sebebiyet Verdiği Ölümlü Trafik Kazasında, Küçüğün Babasına Karşı Açılan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  62
13. Suç Oluşturan Fiil Nedeniyle Açılacak Manevi Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  62
14. Tam ya da Eksik Teselsülde Zamanaşımının Borçlulardan Birine Karşı Kesilmesinde Diğerine Karşı da Kesilmiş Olur mu?  63
15. Zamanaşımını İleri Sürmeyene Sirayet Eder mi?  64
Yargıtay Kararları  65
VI. TAZMİNAT HESABI  84
A. Tazminat İndiriminde Sıra  84
B. Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminatta Zarar Hesabı  85
C. Gerçek Zararın Belirlenmesi  87
D. Pasif Devre Zararının Hesaplanışı  88
E. Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı  88
VII. USUL HÜKÜMLERİ  89
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  89
B. Dava Şartlarının İncelenmesi  90
C. Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme  93
D. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme  97
E. Fazlaya İlişkin İstek Kapsamının Saklı Tutulması ve Islah  99
F. Faiz Talebi  103
G. Ceza–Hukuk Davası İlişkisi  104
Ğ. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  108
H. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  110
VIII. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR  111
A. Kusurdan Amaç  111
B. Kazada Hangi Hareketler “Kusurlu” Sayılmaktadır?  112
1. Asli Kusur Sayılan Hareketler  112
2. Hız Kurallarını İhlal Eden Kusurlu Haller  113
3. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller  113
4. Yayaların Kusurlu Hareketleri  114
5. Sürücülerin Diğer Kusurlu Hareketleri  114
6. Sürücülerin Kusursuz Sayıldığı Haller  115
C. Ceza ve Hukuk Davaları Yönüyle Kusur Oranı  115
D. Kusurluğu Belirten Bilirkişi Raporları Bağlayıcı Nitelikte midir?  116
E. Uygulamalı Kusur Belirlemesi (Ceza Yönüyle Kural İhlali) Örnekleri  118
Yargıtay Kararları  121
İkinci Bölüm
MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  137
A. Giriş ve Davada Taraflar  137
B. Sorumluluk Türü  139
C. Maddi Zararın Tespiti  140
1. Araç Tamamen Yok Olmuşsa  140
2. Araç Kısmen Hasarlı ise  141
3. Araç Yoksunluk Tazminatı  142
D. Uygulamalı Yargılama Süreci  143
1. Mahkemenin Göz Önüne Alacağı Hususlar  143
Yargıtay Kararları  146
Üçüncü Bölüm
YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  153
A. Giriş ve Zararın Tespiti  153
1. Tedavi Giderleri  153
2. Kazanç Kaybı  155
3. Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  156
4. Yaralının Manevi Tazminat İstemi  159
5. Dava Açma Süresi  161
Yargıtay Kararları  164
Dördüncü Bölüm
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
(Destekten Yonsun Kalma Tazminatı Davası)
I. İLGİLİ MADDE  185
A. Tanımı–Konusu ve Amacı  185
B. Belirlenmesi  186
C. Destek Türü  187
1. Gerçek Destek  187
2. Farazi Destek  187
D. Bazı Kavramların Anlamı  188
1. Destek İlişkisi  188
2. Destek Niteliği  189
3. Bakım İhtiyacı  190
4. Bakım Gücü  190
E. Yargılamada Araştırılacak Hususlar  190
1. Nüfus Kaydı  190
2. Kusur ve Müterafik Kusur Sorunu  190
3. Ölenin Mesleği, Tahsili v.s.  192
4. Ölenin Geliri, Kazancı, Muhtemel Artma Miktarı  192
5. Yardım Süresi  193
6. Hesaplama Biçimi  195
7. Yargılamada İspat Sorunu  199
8. Bilirkişi Raporu  200
9. Taleple Bağlılık Kuralının Gözetilmesi Gereği  200
10. Müteselsil Ödetme Şekli  201
11. Uygulamadan Örnekler  201
12. Bakiye Ömür Tablosu (PMF: Population Masculine et Feminine) Ölüm Tablosu  203
Yargıtay Kararları  204
Beşinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
I. İLGİLİ MADDE  255
A. Hangi Nedenle Manevi Tazminata Hükmedilir?  255
B. Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?  256
C. Kusurun Manevi Tazminata Etkisi Nedir?  257
D. Manevi Tazminatın Takdir Ölçütü Nedir?  257
E. Usul Hukuku Yönüyle Manevi Tazminatın Talep Şekli Nasıldır?  259
F. Manevi Tazminatta Faize Hükmedilebilir mi?  260
G. Manevi Tazminat Davası, Ceza Mahkemesi Hükmünün Kesinleşmesine Kadar Beklemeli midir?  261
Ğ. Uygulamalı Örnekler  264
Yargıtay Kararları  267
Altıncı Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA RÜCU DAVASI
I. ARAÇ SAHİBİNİN SÜRÜCÜYE RÜCU ETMESİ  279
A. Sürücünün Tam Kusurlu ya da Kısmi Kusurlu Olması  279
B. Bilinmeyen Teknik Kusurun Varlığı  279
C. Uygun Bir İndirim Yapılması  279
D. Rücuda Zarar Verenler Birbirlerine Karşı Kusurları Oranında Sorumludurlar  279
II. SİGORTACININ RÜCU DAVASI AÇMASI  280
A. Sigortacı, Rücuen Tazminat Davasını Kime Karşı Açabilir?  280
B. Sigortacı Ne Zaman ve Hangi Oranda Talep Edebilir?  281
C. Sertifika, Sürücü Belgesi Yerine Geçer mi?  281
III. İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİ) KENDİ SÜRÜCÜSÜ DIŞINDA OLAYDA KUSURLU OLAN DİĞER KİŞİLERE RÜCU ETMESİ  283
IV. SÜRÜCÜ DIŞINDAKİ KUSURLU KİŞİNİN İŞLETENE RÜCU ETMESİ  283
V. İŞLETENLER ARASINDAKİ RÜCU  283
A. İşletenler Kusurlu ise  283
B. İşletenler Kusursuz ise  284
C. İşletenlerin Birisi Kusurlu Diğeri Kusursuz ise  284
D. İşletenin Birinin Aracıyla Zarar Görenin Hatır Taşıması Halinde ise  284
Yargıtay Kararları  284
Yedinci Bölüm
TRAFİK KAZASINDA SİGORTACIYA KARŞI AÇILACAK DAVA
I. İLGİLİ YASA MADDELERİ  297
II. TRAFİK VE KASKO VE DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER  298
A. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı  298
B. Sigorta Sözleşmesiyle Ne Teminat Altına Alınmış Olur?  299
C. Özel Sigorta Türleri  299
D. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  299
E. Sigortacıların Sıralı Sorumluluğu  299
F. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  300
G. Kasko Sigortası Hangi Tür Sigorta Grubundadır?  301
Ğ. ZMSS İMSS ve Kasko Sigortası Farklı mıdır?  301
H. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı  302
I. Kaskoda İhbar Yükümlülüğü–Sigorta Haklarının Zayii  302
J. Kasko Sigortacının Hasar ve Tazminatı Sigortalıya Bildirmesi  302
K. Trafik Sigortacısının Sorumluluğunun Sınırları  302
1. Sigorta Miktarı Yönüyle  302
2. Zarar Görenler Yönüyle  303
3. Zararın Niteliği Yönüyle  303
Yargıtay Kararları  303
Sekizinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ÇEKİŞMELER VE ÇÖZÜMLER
(Yargıtay İçtihatları Eşliğinde)
• Kontrolsüz Kavşakta Çarpışma –Ana Yol Tali Yoldan Kavşağa Girme– Kusurun Kimde Olduğu  319
• Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından Ölen Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu Durumda Desteğinden Yoksun Kalanların Tazminat İsteyip İstemeyeceği  319
• Hatır Taşımasında Zararın Paylaştırılması –Müteselsil Sorumluluk– Kusur Oranına Göre Hesaplama  321
• Hatır Taşımasında Sorumluluk Miktarının Hesaplanması  322
• İşletenliğin 3. Kişide Olması Halinde Araç Malikinin Sorumluluğu  323
• Firmaya Katılan Aracın Neden Olduğu Kazadan Dolayı Sorumluluk  325
• Trafik Kazasında “Farazi” İşletenin Sorumluluğu (Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar)  326
• İşletenin Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğu  328
• Çalınan veya Gasp Edilen Araçların Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk  329
• Sorumluluğa İlişkin Anlaşmaların Geçersizliği –Tazminat Miktarının Yetersiz veya Fahiş Olduğu Açıkça Anlaşılan Anlaşma ve Uzlaşmaların İptali İstemi–  331
• Karayolları Trafik Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Sigortacının Sorumluluğu İçin Sigortaladığı Araç Sürücüsünün Kusurunun Aranmayacağı  333
• Zararın Sigorta Teminatı Dışında Kalması İçin Kazanın Yalnızca Alkolün Etkisiyle Meydana Gelmiş Olmasının Gerekip Gerekmeyeceği  333
• Trafik Kazasına Araçtaki İmalat Hatasının Neden Olması–Yapımcının Sorumluluğu  334
• Sorumluluğu Zarar Yönünden Kısıtlayan İlliyet Bağı  335
• Kasko Sigortacısının Sorumluluğu İçin Primin İlk Taksitinin Ödenmesi Gereği  335
• Yoldaki Derin Çukur Sebebiyle Oluşan Kazada Görevli Yargı Yolu  336
Ek Bölüm
I. ATK TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN “KUSUR”A İLİŞKİN RAPOR ÖRNEĞİ  339
II. TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN CEZA KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR  346
• Taksir  346
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  347
1. Taksir/Bilinçli Taksir  347
2. Taksirin Unsurları  349
3. Olası Kast/Bilinçli Taksir  352
4. Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebep  353
• Taksirle Öldürme  353
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  354
1. Görev  354
2. Suçun Faili  354
3. Taksirli Suçu Birden Fazla Kişinin İşlemesi  357
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Ölçüt  358
5. Sürücü Belgesinin Geri Alınması  358
6. Sürücü Belgesinin Geri Alınmasının Uygulanması  359
• Taksirle Yaralama  360
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  361
1. Görev  361
2. Şikayet Şartı  361
3. Temel Cezanın Belirlenmesi ve Cezanın Artırılması  362
III. TRAFİK KAZALARINDA CEZA KEŞFİ  364
1. Keşif Zorunluluğu  364
2. Keşif Yerinde Araştırma  365
3. Bazı Kavramların Anlamı  365
4. Tablolar ve Hesaplamalar  365
Kaynakça  371
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  373
Kavram Dizini  379
 


Hilal Daver
Kasım 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Dönmez ...
Kasım 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
İlhan Helvacı
Ekim 2018
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Birinci Bölüm
BAZI KAVRAMLARIN ANLAMI
I. SORUMLULUK  17
A. Sorumluluk ve Türleri  17
1. Kusur Sorumluluğu  17
2. Olağan Sebep Sorumluluğu  18
3. Tehlike Sorumluluğu  19
II. İŞLETEN  20
A. İşletenin Araştırılması  20
B. İşletenin Sorumluluğu  22
1. İşleten Kimdir?  22
2. İşletenin Kazadaki Sorumluluğunda Kural Nedir?  23
3. Trafik Kazasından Kimler Sorumludur?  24
4. İşletenin Hareket Halinde Olmayan Aracın Verdiği Zarardan Dolayı Sorumluluk Türü  26
5. İşletenin Kazadan Sonra Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu  26
6. İşletenin, Sürücü ve Aracın Kullanılmasına Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu  26
7. İşletenin Sorumluktan Kurtulma veya Sorumluluğun Azaltılması  26
III. TRAFİK SİGORTACISININ SORUMLULUĞU  28
IV. KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  29
Yargıtay Kararları  30
V. TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI  37
A. Hukuki Süre  39
B. Uzamış Ceza Zamanaşımının Etkisi  40
C. Uygulamalı Sorunlar ve Yanıtlar (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  42
1. Ceza Davası Sürerken, Zamanaşımı Dolsa da Hukuk Davası Açılabilir mi?  42
2. Ceza Zamanaşımı İşleten Hakkında da Uygulanacak mıdır?  43
3. Maddi Hasar ve Bedeni Yaralanma Nedeniyle Zamanaşımı Süreleri Farklı mıdır?  44
4. Ek Dava Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde mi Açılmalıdır?  46
5. Ceza Davasının Açılmaması veya Davanın Ortadan Kaldırılması, Ceza Zamanaşımının Tazminat Davasında Uygulanmasını Engel Oluşturur mu?  48
6. Trafik Kazası Nedeniyle Suç Oluşturan Fiilden Dolayı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Aleyhine Açılacak Maddi Tazminat Davasında Uzamış (Ceza) Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  49
7. Sigorta Tazminatını Ödeyen Sigortacının Zarara Sebebiyet Veren Aleyhinde Açtığı Davada Zamanaşımı, Sigorta Ettirenin Aynı Şahıs Hakkında Açabileceği Davanın Zamanaşımına mı Tabidir?  51
8. Açıkça Zamanaşımı Definde Bulunmadan, Davanın Uzun Süre Sonra Açıldığından Söz Etmek Zamanaşımı İradesini Göstermek Anlamına Gelir mi?  52
9. Haksız Fiillerle İlgili Olarak Kaç Türlü Zamanaşımı Öngörülmüştür? Asıl Dava ile Saklı Tutulan Miktar Yönünden Zamanaşımını Keser mi?  57
10. Zarar Görenin Tüzel Kişi Olması Halinde Zamanaşımı Ne Zaman İşlemeye Başlar?  59
11. Karayolları Taşıma Sigortasında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadardır?  61
12. Küçüğün Sebebiyet Verdiği Ölümlü Trafik Kazasında, Küçüğün Babasına Karşı Açılan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  62
13. Suç Oluşturan Fiil Nedeniyle Açılacak Manevi Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  62
14. Tam ya da Eksik Teselsülde Zamanaşımının Borçlulardan Birine Karşı Kesilmesinde Diğerine Karşı da Kesilmiş Olur mu?  63
15. Zamanaşımını İleri Sürmeyene Sirayet Eder mi?  64
Yargıtay Kararları  65
VI. TAZMİNAT HESABI  84
A. Tazminat İndiriminde Sıra  84
B. Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminatta Zarar Hesabı  85
C. Gerçek Zararın Belirlenmesi  87
D. Pasif Devre Zararının Hesaplanışı  88
E. Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı  88
VII. USUL HÜKÜMLERİ  89
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  89
B. Dava Şartlarının İncelenmesi  90
C. Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme  93
D. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme  97
E. Fazlaya İlişkin İstek Kapsamının Saklı Tutulması ve Islah  99
F. Faiz Talebi  103
G. Ceza–Hukuk Davası İlişkisi  104
Ğ. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  108
H. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  110
VIII. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR  111
A. Kusurdan Amaç  111
B. Kazada Hangi Hareketler “Kusurlu” Sayılmaktadır?  112
1. Asli Kusur Sayılan Hareketler  112
2. Hız Kurallarını İhlal Eden Kusurlu Haller  113
3. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller  113
4. Yayaların Kusurlu Hareketleri  114
5. Sürücülerin Diğer Kusurlu Hareketleri  114
6. Sürücülerin Kusursuz Sayıldığı Haller  115
C. Ceza ve Hukuk Davaları Yönüyle Kusur Oranı  115
D. Kusurluğu Belirten Bilirkişi Raporları Bağlayıcı Nitelikte midir?  116
E. Uygulamalı Kusur Belirlemesi (Ceza Yönüyle Kural İhlali) Örnekleri  118
Yargıtay Kararları  121
İkinci Bölüm
MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  137
A. Giriş ve Davada Taraflar  137
B. Sorumluluk Türü  139
C. Maddi Zararın Tespiti  140
1. Araç Tamamen Yok Olmuşsa  140
2. Araç Kısmen Hasarlı ise  141
3. Araç Yoksunluk Tazminatı  142
D. Uygulamalı Yargılama Süreci  143
1. Mahkemenin Göz Önüne Alacağı Hususlar  143
Yargıtay Kararları  146
Üçüncü Bölüm
YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  153
A. Giriş ve Zararın Tespiti  153
1. Tedavi Giderleri  153
2. Kazanç Kaybı  155
3. Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  156
4. Yaralının Manevi Tazminat İstemi  159
5. Dava Açma Süresi  161
Yargıtay Kararları  164
Dördüncü Bölüm
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
(Destekten Yonsun Kalma Tazminatı Davası)
I. İLGİLİ MADDE  185
A. Tanımı–Konusu ve Amacı  185
B. Belirlenmesi  186
C. Destek Türü  187
1. Gerçek Destek  187
2. Farazi Destek  187
D. Bazı Kavramların Anlamı  188
1. Destek İlişkisi  188
2. Destek Niteliği  189
3. Bakım İhtiyacı  190
4. Bakım Gücü  190
E. Yargılamada Araştırılacak Hususlar  190
1. Nüfus Kaydı  190
2. Kusur ve Müterafik Kusur Sorunu  190
3. Ölenin Mesleği, Tahsili v.s.  192
4. Ölenin Geliri, Kazancı, Muhtemel Artma Miktarı  192
5. Yardım Süresi  193
6. Hesaplama Biçimi  195
7. Yargılamada İspat Sorunu  199
8. Bilirkişi Raporu  200
9. Taleple Bağlılık Kuralının Gözetilmesi Gereği  200
10. Müteselsil Ödetme Şekli  201
11. Uygulamadan Örnekler  201
12. Bakiye Ömür Tablosu (PMF: Population Masculine et Feminine) Ölüm Tablosu  203
Yargıtay Kararları  204
Beşinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
I. İLGİLİ MADDE  255
A. Hangi Nedenle Manevi Tazminata Hükmedilir?  255
B. Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?  256
C. Kusurun Manevi Tazminata Etkisi Nedir?  257
D. Manevi Tazminatın Takdir Ölçütü Nedir?  257
E. Usul Hukuku Yönüyle Manevi Tazminatın Talep Şekli Nasıldır?  259
F. Manevi Tazminatta Faize Hükmedilebilir mi?  260
G. Manevi Tazminat Davası, Ceza Mahkemesi Hükmünün Kesinleşmesine Kadar Beklemeli midir?  261
Ğ. Uygulamalı Örnekler  264
Yargıtay Kararları  267
Altıncı Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA RÜCU DAVASI
I. ARAÇ SAHİBİNİN SÜRÜCÜYE RÜCU ETMESİ  279
A. Sürücünün Tam Kusurlu ya da Kısmi Kusurlu Olması  279
B. Bilinmeyen Teknik Kusurun Varlığı  279
C. Uygun Bir İndirim Yapılması  279
D. Rücuda Zarar Verenler Birbirlerine Karşı Kusurları Oranında Sorumludurlar  279
II. SİGORTACININ RÜCU DAVASI AÇMASI  280
A. Sigortacı, Rücuen Tazminat Davasını Kime Karşı Açabilir?  280
B. Sigortacı Ne Zaman ve Hangi Oranda Talep Edebilir?  281
C. Sertifika, Sürücü Belgesi Yerine Geçer mi?  281
III. İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİ) KENDİ SÜRÜCÜSÜ DIŞINDA OLAYDA KUSURLU OLAN DİĞER KİŞİLERE RÜCU ETMESİ  283
IV. SÜRÜCÜ DIŞINDAKİ KUSURLU KİŞİNİN İŞLETENE RÜCU ETMESİ  283
V. İŞLETENLER ARASINDAKİ RÜCU  283
A. İşletenler Kusurlu ise  283
B. İşletenler Kusursuz ise  284
C. İşletenlerin Birisi Kusurlu Diğeri Kusursuz ise  284
D. İşletenin Birinin Aracıyla Zarar Görenin Hatır Taşıması Halinde ise  284
Yargıtay Kararları  284
Yedinci Bölüm
TRAFİK KAZASINDA SİGORTACIYA KARŞI AÇILACAK DAVA
I. İLGİLİ YASA MADDELERİ  297
II. TRAFİK VE KASKO VE DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER  298
A. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı  298
B. Sigorta Sözleşmesiyle Ne Teminat Altına Alınmış Olur?  299
C. Özel Sigorta Türleri  299
D. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  299
E. Sigortacıların Sıralı Sorumluluğu  299
F. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  300
G. Kasko Sigortası Hangi Tür Sigorta Grubundadır?  301
Ğ. ZMSS İMSS ve Kasko Sigortası Farklı mıdır?  301
H. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı  302
I. Kaskoda İhbar Yükümlülüğü–Sigorta Haklarının Zayii  302
J. Kasko Sigortacının Hasar ve Tazminatı Sigortalıya Bildirmesi  302
K. Trafik Sigortacısının Sorumluluğunun Sınırları  302
1. Sigorta Miktarı Yönüyle  302
2. Zarar Görenler Yönüyle  303
3. Zararın Niteliği Yönüyle  303
Yargıtay Kararları  303
Sekizinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ÇEKİŞMELER VE ÇÖZÜMLER
(Yargıtay İçtihatları Eşliğinde)
• Kontrolsüz Kavşakta Çarpışma –Ana Yol Tali Yoldan Kavşağa Girme– Kusurun Kimde Olduğu  319
• Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından Ölen Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu Durumda Desteğinden Yoksun Kalanların Tazminat İsteyip İstemeyeceği  319
• Hatır Taşımasında Zararın Paylaştırılması –Müteselsil Sorumluluk– Kusur Oranına Göre Hesaplama  321
• Hatır Taşımasında Sorumluluk Miktarının Hesaplanması  322
• İşletenliğin 3. Kişide Olması Halinde Araç Malikinin Sorumluluğu  323
• Firmaya Katılan Aracın Neden Olduğu Kazadan Dolayı Sorumluluk  325
• Trafik Kazasında “Farazi” İşletenin Sorumluluğu (Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar)  326
• İşletenin Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğu  328
• Çalınan veya Gasp Edilen Araçların Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk  329
• Sorumluluğa İlişkin Anlaşmaların Geçersizliği –Tazminat Miktarının Yetersiz veya Fahiş Olduğu Açıkça Anlaşılan Anlaşma ve Uzlaşmaların İptali İstemi–  331
• Karayolları Trafik Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Sigortacının Sorumluluğu İçin Sigortaladığı Araç Sürücüsünün Kusurunun Aranmayacağı  333
• Zararın Sigorta Teminatı Dışında Kalması İçin Kazanın Yalnızca Alkolün Etkisiyle Meydana Gelmiş Olmasının Gerekip Gerekmeyeceği  333
• Trafik Kazasına Araçtaki İmalat Hatasının Neden Olması–Yapımcının Sorumluluğu  334
• Sorumluluğu Zarar Yönünden Kısıtlayan İlliyet Bağı  335
• Kasko Sigortacısının Sorumluluğu İçin Primin İlk Taksitinin Ödenmesi Gereği  335
• Yoldaki Derin Çukur Sebebiyle Oluşan Kazada Görevli Yargı Yolu  336
Ek Bölüm
I. ATK TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN “KUSUR”A İLİŞKİN RAPOR ÖRNEĞİ  339
II. TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN CEZA KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR  346
• Taksir  346
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  347
1. Taksir/Bilinçli Taksir  347
2. Taksirin Unsurları  349
3. Olası Kast/Bilinçli Taksir  352
4. Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebep  353
• Taksirle Öldürme  353
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  354
1. Görev  354
2. Suçun Faili  354
3. Taksirli Suçu Birden Fazla Kişinin İşlemesi  357
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Ölçüt  358
5. Sürücü Belgesinin Geri Alınması  358
6. Sürücü Belgesinin Geri Alınmasının Uygulanması  359
• Taksirle Yaralama  360
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  361
1. Görev  361
2. Şikayet Şartı  361
3. Temel Cezanın Belirlenmesi ve Cezanın Artırılması  362
III. TRAFİK KAZALARINDA CEZA KEŞFİ  364
1. Keşif Zorunluluğu  364
2. Keşif Yerinde Araştırma  365
3. Bazı Kavramların Anlamı  365
4. Tablolar ve Hesaplamalar  365
Kaynakça  371
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  373
Kavram Dizini  379
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018