Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuk Davaları – 5
İcra Mahkemelerinin Görevlerine Giren Davalar
 (Yazar),  (Editör),  (Editör),  (Editör),  (Editör),  (Editör),  (Editör)
Nisan 2016 / 1. Baskı / 712 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 175.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
5 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
155.00 TL
+

 

 

150.00 TL
+

 

 

190.00 TL
+

 

 

190.00 TL
+

 

 

175.00 TL
=

 

 

860.00 TL
687.90 TL
Sepete Ekle
 

Önsöz;

ODTÜ İşletme Bölümünün efsane hocası Muhan Soysal ile ilgili şöyle bir olay anlatılır;

Derslerinde öğrencilerini şaşırtarak önemli hayat dersleri vermeyi adet edinmiş olan Muhan Hoca bir gün anfide derse başladığında tahtaya Picasso'nun aşağıda gördüğünüz tablosunu yansıtır.

Tüm öğrenciler tabloya bakar, fakat kübik tarzdaki bu sürrealist resimde sanatla ilgilenmeyenlerin anlayabileceği çok az şey vardır. Bozuk perspektifli bir oda, sarı uzun saçlı yaratığa benzeyen bir şey. Etrafında başka yaratıklar, yerde yine bir yaratık ve arkadaki şekli bozuk içi parlak dikdörtgenin içinde başka bir şeyler daha.

Bir süre hiç bir şey söylemeden sınıfı izleyen hoca, Picasso'nun resmini alıp, yerine aşağıda gördüğünüz Velazquez'in "Las Meninas" tablosunu koyar. Bu resimde dadıları sandalyede oturan sarı uzun saçlı bir aristokrat kızın saçını tararken yerde köpeği yatmaktadır. Babası arkasından ışık sızan kapıdan kızını izlemektedir.

Sınıf ancak ikinci resmi görünce Picasso'nun resmindeki öğelerin ne olduğunu ve bu resmin Velazquez'in tablosuna gönderme olarak yapılmış olduğunu farkeder. Ve Muhan Hoca hiç unutulamayacak dersini verir.

"Hayatta hiç birşey Velazquez'in resmi kadar belirgin ve net değildir. İş hayatı gerçekleri Picasso'nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak gösterir. Picasso'nun resmine bakıp, Velazquez'in resmini görebilenler başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri göremeyecek."

Hukukta da hiçbir dava Velazquez'in resmindeki kadar net ve anlaşılır değildir. Diğer taraftan yeni HMK'nın, dava açılırken en geniş perspektiften bakılarak büyük resmin görülmesini beklemesi, hukukçuların eski HUMK alışkanlıklarından kurtularak davayı tek bir dilekçeyle eksiksiz ve doğru olarak açmalarını zorunlu kılmaktadır.

Her ne kadar size tam bir Velazquez tablosu göstermek gibi iddiamız olmasa da, eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı olacak bir kaynak sunarak ele aldığınız davayı baştan itibaren doğru ve eksiksiz kurgulamanıza destek olmak istedik.

Bu doğrultuda kitabımızda yurtdışında çok başarılı örneklerini gördüğümüz ancak ülkemizde ilk defa uygulanan kolektif bir çalışma usulünü benimseyerek hakim, avukat, akademisyen, icra müdürü gibi çok farklı bilgi ve deneyime sahip 35 değerli hukukçu ve 6 editörü bir araya getirdik. Böylece aynı kitap içerisinde doktrin ve uygulamanın bir arada okuyucularımıza ulaşmasını amaçladık.

Piyasada bulunan klasik hukuk kitaplarında yer alan madde sistematiğinin HMK'nın davayı ele alış biçimine çok uygun olmadığını düşünerek, kitabın bölümlerini, yargılama safahatına uygun bir şekilde ve davalar arasında bağlantı kurarak tasnifledik. Bu sayede yoğun çalışma temponuzda vakit kaybetmeden aradığınız bilgiye hızla ulaşmanızı sağlayarak üzerinizdeki yükü hafifletmeyi hedefledik.

Renkli başlıklandırma ve farklı ikonlar kullanılarak hazırladığımız kitabımızda, "Ek Bilgi" ikonu ile belirtilen paragraflarda konuya ilişkin önemli, ayırıcı ek bilgi teşkil eden hususları; "Uyarı" ikonu ile belirtilen paragraflar ise dikkat edilmesi gereken kritik bilgileri gösterdik. Ayrıca "Örnek" ikonu ile belirtilen paragraflarda da; kanun metinleri içerisinde soyut kalan kısımları uygulama örnekleri ile somutlaştırdık. Tabii ki bir hukuk kitabının vazgeçilmezi olarak Yargıtay kararlarına da özetleyerek yer verdik, ancak bu kararların doğrudan davada tereddüt yaratan noktaları aydınlatacak emsal kararlar olmasına azami dikkat gösterdik. Bölümlerin sonunda verdiğimiz, her dava tipine ilişkin örnek dava dilekçeleri ile hazırlayacağınız dava dilekçesinin temelini oluşturmak istedik.

Kitabımızın;

İlk cildi; bir davanın nasıl açılması gerektiği ve usule ilişkin bilgileri kapsamakta olup, üst mahkemeler olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni inceleyip bu mahkemelerdeki davalar ile dava sürecini incelemektedir.

İkinci cildi; Sulh Hukuk Mahkemesini tanıtarak, bu mahkemenin görev alanı olan Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Davalar ile Kira Hukukundan ve Vesayet Hukukundan Kaynaklanan Davaları kapsamaktadır. Bu ciltte ağırlıklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılabilen Miras Hukukundan Kaynaklanan davalar da incelenmiştir.

Üçüncü cildi; Asliye Hukuk Mahkemesini ve bu mahkemede görülen davaları kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'ndaki sistematik benimsenen ciltte, tüm dava tipleri bu doğrultuda tasniflenerek incelenmiştir.

Dördüncü cildi; Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi ve bu mahkemelerde görülen davaları kapsamlı olarak incelemektedir.

Son cilt olan beşinci cildi ise; İcra ve İflas Dairesini tanıtarak, bu dairede yapılan işlemleri uygulamada kullanılan formlarla birlikte kapsamlı olarak açıklamakta, devamında ise İcra Mahkemesi tanıtılarak mahkemede görülün davalar incelemektedir.

Şimdilik 5 ciltten oluşan bu eser, hali hazırdaki ciltlerin genişlemesi veya yeni ciltler ilave edilmesiyle büyümeye devam edecek ve "Yaşayan" bir kaynak olacaktır. Bu nedenle gerek okuyucu, gerekse ileride kitabın yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde yayını ilk kez gerçekleşen bu farklı eserin, hukuk camiasındaki etkisini merakla bekliyor ve hukukçulara mesleki açıdan çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

Konu Başlıkları
İcra Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar, Mesut AKELMA
Barkod: 9789750237348
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 712
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişi  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
12. KISIM:  İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
Mesut AKELMA  
I. İcra ve İflâs Dairesi  19
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  19
B. İcra Dairelerinde Görevli Personel  19
C. İcra Dairelerinin Görev ve Yetkileri  20
1. Talep ve Beyanlar  23
2. Feragat, Vazgeçme ve Haricen Tahsil Talebi  30
3. Tebligat Kanunu’nun 21/2 Maddesi Gereğince Yapılan Tebligat  34
4. Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesi Gereğince Yapılan Tebligat  38
5. Tehir–i İcra Kararı Getirmek Üzere Mehil Talebi  41
6. İcranın İadesi (Eski Hale Getirme) Talebinde Bulunma  45
7. Ödeme Emrine İtiraz – Borca İtiraz  49
8. Ödeme Emrine İtiraz – Yetkiye İtiraz  57
9. Ödeme Emrine İtiraz – İmzaya İtiraz  63
10. Mal Beyanı  70
11. Haciz Talebi  73
12. İcra Dosyasının Yenilenmesi Talebi  79
13. Haciz İhbarnamelerine İtiraz  82
14. Hacizde İstihkak  88
15. İİK m.103 Davet Kâğıdı  100
16. Hacizlerin Kendiliğinden Düşmesi ve Haciz Kaldırma  103
17. Satış (Alacaklının Talebiyle Taşınmaz Malların Satışı)  106
18. Satış (Borçlunun Talebiyle Taşınır Malların Satışı)  117
19. Satış (Pazarlık Yolu ile Taşınır Malların Satışı)  123
20. El Birliğiyle Mülkiyette Satışın Nasıl Yapılacağını Sorma Talebi  125
21. Borcu Taksitle Ödeme Taahhüdü  127
22. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  130
23. Rehin Açığı Belgesi Talebi  138
24. İflas Masasına Alacak Kaydı  142
25. Alacağın Devri (Temlikname) Talebi  145
26. Kefillik Talebi  149
27. Rücu Belgesi Talebi  158
II. İcra Mahkemesi  161
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  161
B. İcra Mahkemelerinin Kuruluşu  161
C. İcra Mahkemelerinde Görevli Personel  161
D. İcra Mahkemelerinin Görevleri  161
E. İcra Mahkemesinin Görevine Giren İşler ve Davalar  162
1. İcra Görevlisinin Bakamayacağı İşler Nedeniyle Şikâyet  162
2. İcra Müdürlüğünün İşlemine Karşı Şikâyet  167
3. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte İmzaya İtiraz  175
4. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borca İtiraz  181
5. Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması  186
6. İcra Mahkemesi Hâkiminin Reddi  205
7. İcra Takibini Ertelenmesi  211
8. İcra Takibinin İptali  215
9. İcra ve İflas Görevlilerinin Mesuliyetinden Doğan Tazminat Davası  223
10. İcranın Geri Bırakılması  226
11. İflas İdaresinin İşlemlerine Karşı Şikâyet  232
12. İflasın Tasfiye Süresinin Uzatılması İstemi  237
13. İflasta Alacaklılar Toplantısına Çağrı  240
14. İflasta İstihkak Davası  244
15. İflasta Kayıt Kabul Davası (Kayıt Silme Davası)  249
16. İflasta Kayıt Terkini Davası  254
17. İhalenin Feshi  258
a. Genel Olarak  259
b. İhalenin Feshi Sebepleri  260
aa. Yargıtay İçtihatlarına Konu Olan Bazı Örnekler  260
aaa. İcra Memuru ile İlgili  260
bbb. İhale ile İlgili  261
ccc. İhalenin Yapıldığı Yer, Gün ve Saat ile İlgili  264
ddd. İhale Tutanağı ile İlgili  265
eee. İhaleye Vekâleten Katılma ile İlgili  266
fff. İntifa Hakkı ile İlgili  266
ggg. Kıymet Takdiri ile İlgili  267
hhh. Paraya Çevirme ve Paylaşma ile İlgili  267
ııı. Rüçhanlı Alacaklar ile İlgili  268
iii. Satıştan Vazgeçme/Satışın Durdurulması ile İlgili  269
jjj. Tellâl ile ilgili  269
kkk. Toplu Rehin Konusu Taşınmazlar ile İlgili  270
bb. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  270
cc. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  271
dd. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  272
ee. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  273
ff. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  273
c. İhalenin Feshi Usulü  273
aa. Görevli Merci  273
aaa. İcra Mahkemesi  273
bbb. Sulh Hukuk Mahkemesi  273
bb. Yetkili İcra Mahkemesi  276
cc. İhalenin Feshini İsteme Süresi  276
dd. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler  284
aaa. Alacaklı  285
bbb. Borçlu  285
ccc. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer  285
ddd. İhaleye Katılmış Olanlar  285
eee. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı  286
ee. Hukuki Yarar Şartı  286
ff. İhalenin Feshinde Taraflar  286
gg. İhalenin Feshi Talebi  287
hh. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi  289
ıı. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar  290
aaa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı  290
bbb. İhalenin Feshi Kararı  291
ii. Kanun Yollarına Müracaat  291
d. İhalenin Feshinin Sonuçları  294
aa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları  294
bb. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları  295
18. İlamsız İcra Takibinde itiraz veya Şikayet  301
19. İpoteğin Kaldırılması İstemi  306
20. İstinaf  309
a. İstinaf Dilekçesi  311
b. Başvuru Süresi  313
c. Katılma Yolu ile Başvurma  313
d. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  314
e. Yapılamayacak İşlemler  316
f. Duruşma ve Karar  316
21. İtibarın Yerine Getirilmesi Davası  320
22. İtirazın İptali Davası  324
23. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemi  329
24. Şikâyet  335
25. Şikâyetten Vazgeçme  343
26. Ödeme Emrine Karşı Borca İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  346
27. Ödeme Emrinin ve Maaş Haciz İşleminin İptali İstemi  357
28. Ödeme Nedeni ile İcra Takibinin Geri Bırakılması İstemi  361
29. Ödeme Nedeni ile Davanın Düşürülmesi İstemi  365
30. Ödenen Paranın Geri Verilmesi İstemi Dilekçesi  367
31. Adi Tasfiye İlanı  370
32. Adli Yardım  373
33. Alacaklılar Toplantısı Kararının Kaldırılması İstemi  377
34. Üçüncü Kişinin Takip Borçlusuna Karşı Açtığı Sebepsiz Zenginleşme Davası  381
35. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğuna Karşı Açılacak Tazminat Davası  386
36. Borçtan Kurtulma Davası  394
37. Davaya Karşı Beyan  396
38. Doğrudan Doğruya İflas Talebi  399
39. Gecikmiş İtiraz  403
40. Hacizde İstihkak Davası  407
41. Haciz İşleminin İptali İçin Şikâyet  417
42. Haciz İhbarnamesi  423
43. Hacizde Sıra Cetveline Şikâyet  431
44. Hacizde Tertip Kuralı  435
45. Hacizde Sıra Cetveline İtiraz  437
46. Haczedilmezlik Şikâyeti  440
47. Haczin İptali ve Fazla Alınan Paraların İadesi İstemi  443
48. Hakem Ücretinin Belirlenmesi Davası  446
49. Hakem Kararlarının İptali Talebi  448
50. Hâkimin Hukuki Sorumluluğu Nedeni ile Tazminat Davası  451
51. İflas Davası  455
52. İflasın Ertelenmesi Talebi  460
53. İflasın Kaldırılması  463
54. Borç Ödemeden Aciz Vesikası  468
55. İflasta Sıra Cetveline İtiraz  471
56. İflasta Sıra Cetveline Şikâyet  474
57. İhtiyati Haciz Sonrası Açılan Tazminat Davası  479
58. İlamlı Takipte İcra Emrine İtiraz  485
59. İstinaf İstemi  489
a. İstinaf Dilekçesi  494
b. Başvuru Süresi  495
c. Katılma Yolu ile Başvurma  496
d. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  496
e. Yapılamayacak İşlemler  498
f. Duruşma ve Karar  499
60. İstirdat (Geri Alım) Davası  501
61. Kıymet Takdiri İşleminin İptaline Karar Verilmesi İstemi  506
62. Kıymet Takdirine Şikâyet Yolu ile İtiraz  510
63. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Davası  514
64. Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü İflâs Yolu ile Takipte Ödeme Emri ve Takip  517
65. Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeni ile Tahliye İstemi  524
66. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Korunması  531
67. Konkordato İşlemlerinin Başlatılması İstemi (Adi Konkordatoda)  536
68. Konkordato Süresi Verilmesi İstemi  546
69. Konkordatonun Feshi İstemi (Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda)  552
70. Konkordatonun Feshi (Adi Konkordato)  555
71. Memur Muamelesini Şikâyet  558
72. Menfi Tespit Davası (İİK m.72)  565
73. Menfi Tespit Davası (İİK m.89’a Dayalı Olarak Açılan)  573
74. Süre Tutum Talebi  577
75. Satış Bedelinin Paylaştırma Çizelgesinin İptali İstemi  580
76. Satış Yerinin Değiştirilmesi İstemi  582
77. Sebepsiz Zenginleşme Davası (İİK m.89’a Dayalı Olarak Açılan)  584
78. Taşınmaz Rehni İpotek Akit Tablosunda Sayılı Bulunan Eklenti Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceğinin Şikâyet Edilmesi  586
79. Takibe Yapılan Kısmi İtirazın Kaldırılması Davası  588
80. Tasarrufun İptali (Acizden Dolayı)  592
81. Tasarrufun İptali  594
82. Tasfiyenin Tatili İlanı  598
83. Tatil ve Talik Halleri Hakkında İcra Memurunun İşlemini Şikâyet  600
84. Usulsüz Tebligatın İptal Edilerek Öğrenme Tarihinin Tebligat Tarihi Olarak Sayılması  603
85. Yargılamanın İadesi Talebi  608
86. Yetki Belgesi İstemi  615
87. Yetki İtirazı  617
88. Yetkisizlik Kararı Üzerine Dosyanın Yetkili Mahkeme Gönderilmesi İstemi  621
89. Zamanaşımı Nedeni ile İcranın Geri Bırakılması  623
90. İİK m.89 ve 338’e Dayalı Olarak Açılan Ceza ve Tazminat Davası  626
91. Borcun Taksitle Ödenmesi ve Taahhüdü İhlal  632
92. İcra Mahkemesinin Ceza Kararlarına Karşı İtiraz Dilekçesi  638
93. Çocuk Teslimine İlişkin İcra Emrine Aykırı Davranan Sanığın Cezalandırılması  640
94. Aczine Kendi Fiili ile Sebebiyet Veren veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştıran Kişinin Cezalandırılması  646
95. Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu  650
96. Bir İşin Yapılmasına Dair İlam Hükmüne Karşı Gelen Sanığın Cezalandırılması (İİK. 30 ve 31'inci Maddeler Hükmüne Muhalefet Edenlerin Cezası)  657
97. Birinci Haciz İhbarnamesine Haksız Yere İtiraz Eden Üçüncü Şahsın Cezalandırılması  661
98. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Kişinin Cezalandırılması  665
99. Mal Varlığında Meydana Gelen Artışı Bildirmeyen Borçlunun Cezalandırılması  669
100. Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması  673
101. Ticareti Terk Eden Borçlunun (Tacir) Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması  677
102. Konkordato Mühleti Elde Etmek İçin Konkordato Yetkililerini Hataya Düşüren Borçlunun Cezalandırılması  681
103. Kusurlu Olarak Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Sanığın Cezalandırılması İstemi  684
104. Müflise Borçlu Olan veya Mallarını Elinde Bulunduranların Bunları Vermemesi Nedeniyle Cezalandırılması  687
105. İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girenlerin Cezalandırılması  690
106. Menfaat Karşılığında Artırmadan Çekilen, Artırmaya Katılmayan veya Bu Konuda Aracılık Yapan Kimselerin Cezalandırılması  695
İçtihat Dizini  699
Dilekçe Dizini  701
Kavram Dizini  707
 


Ahmet Cemal Ruhi ...
Mayıs 2018
265.00 TL
Sepete Ekle
Efrail Aydemir ...
Mayıs 2016
860.00 TL
İndirimli: 687.90 TL (%20)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Eylül 2018
319.40 TL
İndirimli: 223.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Ahmet Cemal Ruhi ...
Eylül 2018
248.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişi  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
12. KISIM:  İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR
Mesut AKELMA  
I. İcra ve İflâs Dairesi  19
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  19
B. İcra Dairelerinde Görevli Personel  19
C. İcra Dairelerinin Görev ve Yetkileri  20
1. Talep ve Beyanlar  23
2. Feragat, Vazgeçme ve Haricen Tahsil Talebi  30
3. Tebligat Kanunu’nun 21/2 Maddesi Gereğince Yapılan Tebligat  34
4. Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesi Gereğince Yapılan Tebligat  38
5. Tehir–i İcra Kararı Getirmek Üzere Mehil Talebi  41
6. İcranın İadesi (Eski Hale Getirme) Talebinde Bulunma  45
7. Ödeme Emrine İtiraz – Borca İtiraz  49
8. Ödeme Emrine İtiraz – Yetkiye İtiraz  57
9. Ödeme Emrine İtiraz – İmzaya İtiraz  63
10. Mal Beyanı  70
11. Haciz Talebi  73
12. İcra Dosyasının Yenilenmesi Talebi  79
13. Haciz İhbarnamelerine İtiraz  82
14. Hacizde İstihkak  88
15. İİK m.103 Davet Kâğıdı  100
16. Hacizlerin Kendiliğinden Düşmesi ve Haciz Kaldırma  103
17. Satış (Alacaklının Talebiyle Taşınmaz Malların Satışı)  106
18. Satış (Borçlunun Talebiyle Taşınır Malların Satışı)  117
19. Satış (Pazarlık Yolu ile Taşınır Malların Satışı)  123
20. El Birliğiyle Mülkiyette Satışın Nasıl Yapılacağını Sorma Talebi  125
21. Borcu Taksitle Ödeme Taahhüdü  127
22. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  130
23. Rehin Açığı Belgesi Talebi  138
24. İflas Masasına Alacak Kaydı  142
25. Alacağın Devri (Temlikname) Talebi  145
26. Kefillik Talebi  149
27. Rücu Belgesi Talebi  158
II. İcra Mahkemesi  161
A. Giriş ve İlgili Mevzuat  161
B. İcra Mahkemelerinin Kuruluşu  161
C. İcra Mahkemelerinde Görevli Personel  161
D. İcra Mahkemelerinin Görevleri  161
E. İcra Mahkemesinin Görevine Giren İşler ve Davalar  162
1. İcra Görevlisinin Bakamayacağı İşler Nedeniyle Şikâyet  162
2. İcra Müdürlüğünün İşlemine Karşı Şikâyet  167
3. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte İmzaya İtiraz  175
4. Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte Borca İtiraz  181
5. Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması  186
6. İcra Mahkemesi Hâkiminin Reddi  205
7. İcra Takibini Ertelenmesi  211
8. İcra Takibinin İptali  215
9. İcra ve İflas Görevlilerinin Mesuliyetinden Doğan Tazminat Davası  223
10. İcranın Geri Bırakılması  226
11. İflas İdaresinin İşlemlerine Karşı Şikâyet  232
12. İflasın Tasfiye Süresinin Uzatılması İstemi  237
13. İflasta Alacaklılar Toplantısına Çağrı  240
14. İflasta İstihkak Davası  244
15. İflasta Kayıt Kabul Davası (Kayıt Silme Davası)  249
16. İflasta Kayıt Terkini Davası  254
17. İhalenin Feshi  258
a. Genel Olarak  259
b. İhalenin Feshi Sebepleri  260
aa. Yargıtay İçtihatlarına Konu Olan Bazı Örnekler  260
aaa. İcra Memuru ile İlgili  260
bbb. İhale ile İlgili  261
ccc. İhalenin Yapıldığı Yer, Gün ve Saat ile İlgili  264
ddd. İhale Tutanağı ile İlgili  265
eee. İhaleye Vekâleten Katılma ile İlgili  266
fff. İntifa Hakkı ile İlgili  266
ggg. Kıymet Takdiri ile İlgili  267
hhh. Paraya Çevirme ve Paylaşma ile İlgili  267
ııı. Rüçhanlı Alacaklar ile İlgili  268
iii. Satıştan Vazgeçme/Satışın Durdurulması ile İlgili  269
jjj. Tellâl ile ilgili  269
kkk. Toplu Rehin Konusu Taşınmazlar ile İlgili  270
bb. Satış Talebi Nedeniyle İhalenin Feshi Sebepleri  270
cc. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  271
dd. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  272
ee. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  273
ff. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılma  273
c. İhalenin Feshi Usulü  273
aa. Görevli Merci  273
aaa. İcra Mahkemesi  273
bbb. Sulh Hukuk Mahkemesi  273
bb. Yetkili İcra Mahkemesi  276
cc. İhalenin Feshini İsteme Süresi  276
dd. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler  284
aaa. Alacaklı  285
bbb. Borçlu  285
ccc. Tapu Sicilinde Kayıtlı Bulunan İlgililer  285
ddd. İhaleye Katılmış Olanlar  285
eee. Mal Kendisine İhale Edilen Alıcı  286
ee. Hukuki Yarar Şartı  286
ff. İhalenin Feshinde Taraflar  286
gg. İhalenin Feshi Talebi  287
hh. İhalenin Feshi Talebinin İncelenmesi  289
ıı. İhalenin Feshi Talebi Üzerine Verilen Kararlar  290
aaa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı  290
bbb. İhalenin Feshi Kararı  291
ii. Kanun Yollarına Müracaat  291
d. İhalenin Feshinin Sonuçları  294
aa. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararının Sonuçları  294
bb. İhalenin Feshi Kararının Sonuçları  295
18. İlamsız İcra Takibinde itiraz veya Şikayet  301
19. İpoteğin Kaldırılması İstemi  306
20. İstinaf  309
a. İstinaf Dilekçesi  311
b. Başvuru Süresi  313
c. Katılma Yolu ile Başvurma  313
d. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  314
e. Yapılamayacak İşlemler  316
f. Duruşma ve Karar  316
21. İtibarın Yerine Getirilmesi Davası  320
22. İtirazın İptali Davası  324
23. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İstemi  329
24. Şikâyet  335
25. Şikâyetten Vazgeçme  343
26. Ödeme Emrine Karşı Borca İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  346
27. Ödeme Emrinin ve Maaş Haciz İşleminin İptali İstemi  357
28. Ödeme Nedeni ile İcra Takibinin Geri Bırakılması İstemi  361
29. Ödeme Nedeni ile Davanın Düşürülmesi İstemi  365
30. Ödenen Paranın Geri Verilmesi İstemi Dilekçesi  367
31. Adi Tasfiye İlanı  370
32. Adli Yardım  373
33. Alacaklılar Toplantısı Kararının Kaldırılması İstemi  377
34. Üçüncü Kişinin Takip Borçlusuna Karşı Açtığı Sebepsiz Zenginleşme Davası  381
35. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğuna Karşı Açılacak Tazminat Davası  386
36. Borçtan Kurtulma Davası  394
37. Davaya Karşı Beyan  396
38. Doğrudan Doğruya İflas Talebi  399
39. Gecikmiş İtiraz  403
40. Hacizde İstihkak Davası  407
41. Haciz İşleminin İptali İçin Şikâyet  417
42. Haciz İhbarnamesi  423
43. Hacizde Sıra Cetveline Şikâyet  431
44. Hacizde Tertip Kuralı  435
45. Hacizde Sıra Cetveline İtiraz  437
46. Haczedilmezlik Şikâyeti  440
47. Haczin İptali ve Fazla Alınan Paraların İadesi İstemi  443
48. Hakem Ücretinin Belirlenmesi Davası  446
49. Hakem Kararlarının İptali Talebi  448
50. Hâkimin Hukuki Sorumluluğu Nedeni ile Tazminat Davası  451
51. İflas Davası  455
52. İflasın Ertelenmesi Talebi  460
53. İflasın Kaldırılması  463
54. Borç Ödemeden Aciz Vesikası  468
55. İflasta Sıra Cetveline İtiraz  471
56. İflasta Sıra Cetveline Şikâyet  474
57. İhtiyati Haciz Sonrası Açılan Tazminat Davası  479
58. İlamlı Takipte İcra Emrine İtiraz  485
59. İstinaf İstemi  489
a. İstinaf Dilekçesi  494
b. Başvuru Süresi  495
c. Katılma Yolu ile Başvurma  496
d. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  496
e. Yapılamayacak İşlemler  498
f. Duruşma ve Karar  499
60. İstirdat (Geri Alım) Davası  501
61. Kıymet Takdiri İşleminin İptaline Karar Verilmesi İstemi  506
62. Kıymet Takdirine Şikâyet Yolu ile İtiraz  510
63. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Davası  514
64. Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Özgü İflâs Yolu ile Takipte Ödeme Emri ve Takip  517
65. Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeni ile Tahliye İstemi  524
66. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Korunması  531
67. Konkordato İşlemlerinin Başlatılması İstemi (Adi Konkordatoda)  536
68. Konkordato Süresi Verilmesi İstemi  546
69. Konkordatonun Feshi İstemi (Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda)  552
70. Konkordatonun Feshi (Adi Konkordato)  555
71. Memur Muamelesini Şikâyet  558
72. Menfi Tespit Davası (İİK m.72)  565
73. Menfi Tespit Davası (İİK m.89’a Dayalı Olarak Açılan)  573
74. Süre Tutum Talebi  577
75. Satış Bedelinin Paylaştırma Çizelgesinin İptali İstemi  580
76. Satış Yerinin Değiştirilmesi İstemi  582
77. Sebepsiz Zenginleşme Davası (İİK m.89’a Dayalı Olarak Açılan)  584
78. Taşınmaz Rehni İpotek Akit Tablosunda Sayılı Bulunan Eklenti Taşınmazdan Ayrı Olarak Haczedilemeyeceğinin Şikâyet Edilmesi  586
79. Takibe Yapılan Kısmi İtirazın Kaldırılması Davası  588
80. Tasarrufun İptali (Acizden Dolayı)  592
81. Tasarrufun İptali  594
82. Tasfiyenin Tatili İlanı  598
83. Tatil ve Talik Halleri Hakkında İcra Memurunun İşlemini Şikâyet  600
84. Usulsüz Tebligatın İptal Edilerek Öğrenme Tarihinin Tebligat Tarihi Olarak Sayılması  603
85. Yargılamanın İadesi Talebi  608
86. Yetki Belgesi İstemi  615
87. Yetki İtirazı  617
88. Yetkisizlik Kararı Üzerine Dosyanın Yetkili Mahkeme Gönderilmesi İstemi  621
89. Zamanaşımı Nedeni ile İcranın Geri Bırakılması  623
90. İİK m.89 ve 338’e Dayalı Olarak Açılan Ceza ve Tazminat Davası  626
91. Borcun Taksitle Ödenmesi ve Taahhüdü İhlal  632
92. İcra Mahkemesinin Ceza Kararlarına Karşı İtiraz Dilekçesi  638
93. Çocuk Teslimine İlişkin İcra Emrine Aykırı Davranan Sanığın Cezalandırılması  640
94. Aczine Kendi Fiili ile Sebebiyet Veren veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek Ağırlaştıran Kişinin Cezalandırılması  646
95. Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu  650
96. Bir İşin Yapılmasına Dair İlam Hükmüne Karşı Gelen Sanığın Cezalandırılması (İİK. 30 ve 31'inci Maddeler Hükmüne Muhalefet Edenlerin Cezası)  657
97. Birinci Haciz İhbarnamesine Haksız Yere İtiraz Eden Üçüncü Şahsın Cezalandırılması  661
98. Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Kişinin Cezalandırılması  665
99. Mal Varlığında Meydana Gelen Artışı Bildirmeyen Borçlunun Cezalandırılması  669
100. Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması  673
101. Ticareti Terk Eden Borçlunun (Tacir) Mal Beyanında Bulunmaması Nedeniyle Cezalandırılması  677
102. Konkordato Mühleti Elde Etmek İçin Konkordato Yetkililerini Hataya Düşüren Borçlunun Cezalandırılması  681
103. Kusurlu Olarak Sermaye Şirketinin İflasını İstemeyen Sanığın Cezalandırılması İstemi  684
104. Müflise Borçlu Olan veya Mallarını Elinde Bulunduranların Bunları Vermemesi Nedeniyle Cezalandırılması  687
105. İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girenlerin Cezalandırılması  690
106. Menfaat Karşılığında Artırmadan Çekilen, Artırmaya Katılmayan veya Bu Konuda Aracılık Yapan Kimselerin Cezalandırılması  695
İçtihat Dizini  699
Dilekçe Dizini  701
Kavram Dizini  707
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018