Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Muris Muvazaası
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası
Şubat 2019 / 3. Baskı / 1224 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 250.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu eserde, Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları konusu ele alınmıştır.

Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Önemli olan hususlar için okuyucunun dikkatini çekmek üzere dikkat bölümleri oluşturulmuştur.

Bu eser içtihat ağırlı bir çalışmadır. Bu çerçevede konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitapta yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Muvazaa ve Muvazaa Çeşitleri
Muris Muvazaası Nedeni ile İptal Edilemeyen İşlemler
Muris Muvazaası
Görevli ve Yetkili Mahkeme
Muvazaa İle Bazı Hukuki İşlemler Arasındaki Ayrım
Usul Hukuku ile İlgili Hükümler
Yargılama Harç ve Giderleri
Kanun Yolları
Örnekler
Gerekçeli Mahkeme Kararları
Barkod: 9789750251993
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAA ÇEŞİTLERİ
I. MUVAZAA  15
Açıklamalar  15
1. Giriş  15
2. Muvazaanın Tanım ve Hukuki Niteliği  16
3. İyiniyetli Kazanımların Durumu  18
4. Muvazaada Bulunması Gerekli Olan Unsurlar  18
a. Muvazaa Anlaşması  19
b. Görünüşteki İşlem  19
c. Gizli işlem  19
d. Aldatma Kastı  19
II. MUVAZAA ÇEŞİTLERİ  20
Açıklamalar  20
1. Adi (Mutlak) Muvazaa  20
2. Nisbi Muvazaa  21
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE
İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER
1. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  23
2. Gizli Bağış Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  25
3. İyiniyetle Bağdaşmayan Durumlar  31
4. İyiniyetli Üçüncü Kişiler Adına Yapılan Tesciller  35
5. Kadastro Kanunundaki Düzenlemeler  40
6. Kooperatif Ortaklık Payının Devri  42
7. Mahkeme Kararına İstinaden Yapılan Tesciller  48
8. Minnet Sonucu Yapılan Temlik  49
9. Mirasçılar Arasında Paylaştırma  54
10. Motorlu Taşıt Satış ve Tescili İşlemleri  61
11. Şirket Ortaklık Payının Devri  63
12. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Devri  70
13. Taşınırların Devri İşlemi  76
14. Tüm Mirasçıları Kapsar Şekilde Paylaştırma Yapılması  77
15. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  80
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
Açıklamalar  83
1. Genel Olarak  83
2. Muris Muvazaasında Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  91
3. Ecrimisil Talebi  95
Dördüncü Bölüm
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
Açıklamalar  99
1. Görevli Mahkeme  99
2. Yetkili Mahkeme  102
Beşinci Bölüm
MUVAZAA İLE BAZI HUKUKİ İŞLEMLER
ARASINDAKİ AYRIM
Açıklamalar  111
1. Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Ayrım  111
2. Muvazaa ile Namı Müstear Kurumu Arasındaki Ayrım  112
3. Muvazaa ile İptal Davası Arasındaki Ayrım  113
4. Muris Muvazaası ile Önalım Hakkı Arasındaki İlişki  113
5. Muris Muvazaası ve Tenkis Davası Arasındaki Ayrım  115
Altıncı Bölüm
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Açıklamalar  123
I. Genel Olarak  123
1. Mirasbırakan Hayatta İken Dava Açılamaz  123
2. Muvazaalı Hukuki İşlemden Zarar Gören Mirasçılar Dava Açabilir  125
3. Vefat Eden Kök Mirasçı Yerine Vefat Eden Kişinin Mirasçıları Dava Açabilir  126
4. Ölen Kişi Adına Tescil İstenilemez  128
5. Tüm Mirasçıların Payları Oranında Tescil Talep Edilmesi  130
6. Terekeye Temsilci Atanması  135
7. Dava Kayıt Malikine Karşı Açılır  136
8. Davanın Devamı Esnasında Taşınmazın Devri  137
9. Tapu İptal ve Tescil Talebi  138
10. İhtiyati Tedbir İstemi  140
11. Haksız Fiil Kuralları Çerçevesinde Tazminat Davası  141
12. Terditli Dava Açılması  146
II. Taraflar  151
1. Davacı  151
2. Davalı  155
3. Elbirliği Mülkiyetinde Terekeye Temsilci Atanması  155
4. İspat  163
5. Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  178
a. İnfazda Tereddüt Doğurmayacak Şekilde Hüküm Kurulmalı  178
b. Murisin Gerçek İradesi Araştırılmalı  181
c. Ehliyet Konusu Muvazaadan Önce Araştırılması Gereken Bir Husustur  184
d. İptal Davasında, Tescil İsteği  192
e. Aşırı Nispetsizlik Muvazaa İçin Karinesi Oluşturur  196
f. Satış Bedeli İle Keşfen Belirlenen Bedel Arasındaki Fark Tek Başına Muvazaası Olgusunun Kanıtı Sayılamaz  203
g. Yapılan İşlem Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmalıdır  208
6. Zamanaşımı  210
Yedinci Bölüm
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
Açıklamalar  221
1. Yargılama Harçları  224
2. Yargılama Masrafları  230
3. Vekâlet Ücreti  236
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLU  243
A. İstinaf  243
1. İstinaf Edilebilen Kararlar  243
2. İstinaf Kanun Yolunda Yapılamayacak İşlemler  244
3. İstinaf Sebepleri  244
4. İstinaf Başvurusu ve Süresi  244
5. Elektronik Ortamda İstinaf Başvurusu  246
6. İstinaf Yolundan Feragat  246
7. İstinaf Dilekçesi  246
8. İstinaf Yoluna Başvurmanın İcra Dosyasına Etkisi  248
9. İstinaf Dilekçesinin Reddi  248
10. İstinaf İncelemesi  248
11. İstinaf Kanun Yolunda Ön inceleme Aşaması  250
12. Tahkikat Aşaması  252
13. Kararın Verilişi ve İçeriği  252
14. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  253
B. Temyiz  255
1. Temyiz Edilebilen Kararlar  255
2. Temyiz Edilemeyecek Olan Kararlar  256
3. Temyiz Sebepleri  256
4. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler  258
5. Temyize Başvuru ve Cevap Süresi  258
6. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat  258
7. Temyiz Dilekçesi  259
8. Temyizin İcraya Etkisi  260
9. Temyiz İncelemesi  260
10. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  261
ÖRNEKLER
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  265
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil  265
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil  267
TENSİP VE ÖN İNCELEME TUTANAKLARI  269
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Tensip Tutanağı  269
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Ön İnceleme Tensip Tutanağı  271
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı  275
HUKUKİ YAZIŞMA (MÜZEKKERE) ÖRNEKLERİ  279
Yurt Dışında Bulunan Davalıya Tebligat Üst Yazısı  279
Keşif İçin Güvenlik Temini Yazısı  280
Yurt Dışındaki Davalı İçin Defterdarlık Vergi Dairesi'ne Depo Ücreti Yatırma Yazısı  280
Bankadan Hesaplarından Havale Araştırılma Yapılması Yazısı  281
Bankadan Murisin Hesap Araştırılma Yapılması Yazısı  281
Belediye İmar Durumu İsteme Yazısı  282
Hastaneden Murisin Tedavi Evraklarını İsteme Yazısı  283
Kadastro Kroki İsteme Yazısı  283
Keşif İçin Fen Bilirkişisi İsteme Yazısı  284
Muris Muvazaasında Davalının Ekonomik Durum Araştırma Yazısı  284
GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI  287
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Gerekçeli Karar  287
Muvazaalı Satış Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Gerekçeli Mahkeme Kararı  291
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Gerekçeli Karar  293
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Gerekçeli Mahkeme Kararı  297
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Gerekçeli Mahkeme Kararı (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)  300
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  305
YARGITAY DAİRE KARARLARI  555
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1119
Yararlanılan Kaynaklar  1221
Kavramlar Dizini  1223
 


Erhan Günay
Kasım 2016
106.50 TL
Sepete Ekle
Mustafa Alper Gümüş
Haziran 2020
290.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Uğur Gençcan
Haziran 2020
295.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAA ÇEŞİTLERİ
I. MUVAZAA  15
Açıklamalar  15
1. Giriş  15
2. Muvazaanın Tanım ve Hukuki Niteliği  16
3. İyiniyetli Kazanımların Durumu  18
4. Muvazaada Bulunması Gerekli Olan Unsurlar  18
a. Muvazaa Anlaşması  19
b. Görünüşteki İşlem  19
c. Gizli işlem  19
d. Aldatma Kastı  19
II. MUVAZAA ÇEŞİTLERİ  20
Açıklamalar  20
1. Adi (Mutlak) Muvazaa  20
2. Nisbi Muvazaa  21
İkinci Bölüm
MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE
İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER
1. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  23
2. Gizli Bağış Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  25
3. İyiniyetle Bağdaşmayan Durumlar  31
4. İyiniyetli Üçüncü Kişiler Adına Yapılan Tesciller  35
5. Kadastro Kanunundaki Düzenlemeler  40
6. Kooperatif Ortaklık Payının Devri  42
7. Mahkeme Kararına İstinaden Yapılan Tesciller  48
8. Minnet Sonucu Yapılan Temlik  49
9. Mirasçılar Arasında Paylaştırma  54
10. Motorlu Taşıt Satış ve Tescili İşlemleri  61
11. Şirket Ortaklık Payının Devri  63
12. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Devri  70
13. Taşınırların Devri İşlemi  76
14. Tüm Mirasçıları Kapsar Şekilde Paylaştırma Yapılması  77
15. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  80
Üçüncü Bölüm
MURİS MUVAZAASI
Açıklamalar  83
1. Genel Olarak  83
2. Muris Muvazaasında Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  91
3. Ecrimisil Talebi  95
Dördüncü Bölüm
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
Açıklamalar  99
1. Görevli Mahkeme  99
2. Yetkili Mahkeme  102
Beşinci Bölüm
MUVAZAA İLE BAZI HUKUKİ İŞLEMLER
ARASINDAKİ AYRIM
Açıklamalar  111
1. Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Ayrım  111
2. Muvazaa ile Namı Müstear Kurumu Arasındaki Ayrım  112
3. Muvazaa ile İptal Davası Arasındaki Ayrım  113
4. Muris Muvazaası ile Önalım Hakkı Arasındaki İlişki  113
5. Muris Muvazaası ve Tenkis Davası Arasındaki Ayrım  115
Altıncı Bölüm
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Açıklamalar  123
I. Genel Olarak  123
1. Mirasbırakan Hayatta İken Dava Açılamaz  123
2. Muvazaalı Hukuki İşlemden Zarar Gören Mirasçılar Dava Açabilir  125
3. Vefat Eden Kök Mirasçı Yerine Vefat Eden Kişinin Mirasçıları Dava Açabilir  126
4. Ölen Kişi Adına Tescil İstenilemez  128
5. Tüm Mirasçıların Payları Oranında Tescil Talep Edilmesi  130
6. Terekeye Temsilci Atanması  135
7. Dava Kayıt Malikine Karşı Açılır  136
8. Davanın Devamı Esnasında Taşınmazın Devri  137
9. Tapu İptal ve Tescil Talebi  138
10. İhtiyati Tedbir İstemi  140
11. Haksız Fiil Kuralları Çerçevesinde Tazminat Davası  141
12. Terditli Dava Açılması  146
II. Taraflar  151
1. Davacı  151
2. Davalı  155
3. Elbirliği Mülkiyetinde Terekeye Temsilci Atanması  155
4. İspat  163
5. Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  178
a. İnfazda Tereddüt Doğurmayacak Şekilde Hüküm Kurulmalı  178
b. Murisin Gerçek İradesi Araştırılmalı  181
c. Ehliyet Konusu Muvazaadan Önce Araştırılması Gereken Bir Husustur  184
d. İptal Davasında, Tescil İsteği  192
e. Aşırı Nispetsizlik Muvazaa İçin Karinesi Oluşturur  196
f. Satış Bedeli İle Keşfen Belirlenen Bedel Arasındaki Fark Tek Başına Muvazaası Olgusunun Kanıtı Sayılamaz  203
g. Yapılan İşlem Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmalıdır  208
6. Zamanaşımı  210
Yedinci Bölüm
YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ
Açıklamalar  221
1. Yargılama Harçları  224
2. Yargılama Masrafları  230
3. Vekâlet Ücreti  236
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
I. OLAĞAN KANUN YOLU  243
A. İstinaf  243
1. İstinaf Edilebilen Kararlar  243
2. İstinaf Kanun Yolunda Yapılamayacak İşlemler  244
3. İstinaf Sebepleri  244
4. İstinaf Başvurusu ve Süresi  244
5. Elektronik Ortamda İstinaf Başvurusu  246
6. İstinaf Yolundan Feragat  246
7. İstinaf Dilekçesi  246
8. İstinaf Yoluna Başvurmanın İcra Dosyasına Etkisi  248
9. İstinaf Dilekçesinin Reddi  248
10. İstinaf İncelemesi  248
11. İstinaf Kanun Yolunda Ön inceleme Aşaması  250
12. Tahkikat Aşaması  252
13. Kararın Verilişi ve İçeriği  252
14. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  253
B. Temyiz  255
1. Temyiz Edilebilen Kararlar  255
2. Temyiz Edilemeyecek Olan Kararlar  256
3. Temyiz Sebepleri  256
4. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler  258
5. Temyize Başvuru ve Cevap Süresi  258
6. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat  258
7. Temyiz Dilekçesi  259
8. Temyizin İcraya Etkisi  260
9. Temyiz İncelemesi  260
10. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  261
ÖRNEKLER
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  265
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil  265
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil  267
TENSİP VE ÖN İNCELEME TUTANAKLARI  269
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Tensip Tutanağı  269
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Ön İnceleme Tensip Tutanağı  271
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Ön İnceleme ve Tahkikat Duruşma Tutanağı  275
HUKUKİ YAZIŞMA (MÜZEKKERE) ÖRNEKLERİ  279
Yurt Dışında Bulunan Davalıya Tebligat Üst Yazısı  279
Keşif İçin Güvenlik Temini Yazısı  280
Yurt Dışındaki Davalı İçin Defterdarlık Vergi Dairesi'ne Depo Ücreti Yatırma Yazısı  280
Bankadan Hesaplarından Havale Araştırılma Yapılması Yazısı  281
Bankadan Murisin Hesap Araştırılma Yapılması Yazısı  281
Belediye İmar Durumu İsteme Yazısı  282
Hastaneden Murisin Tedavi Evraklarını İsteme Yazısı  283
Kadastro Kroki İsteme Yazısı  283
Keşif İçin Fen Bilirkişisi İsteme Yazısı  284
Muris Muvazaasında Davalının Ekonomik Durum Araştırma Yazısı  284
GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI  287
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Gerekçeli Karar  287
Muvazaalı Satış Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Gerekçeli Mahkeme Kararı  291
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Gerekçeli Karar  293
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasında Gerekçeli Mahkeme Kararı  297
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Gerekçeli Mahkeme Kararı (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı)  300
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  305
YARGITAY DAİRE KARARLARI  555
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1119
Yararlanılan Kaynaklar  1221
Kavramlar Dizini  1223
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020