Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Konkordato ve İflas
Eylül 2018 / 1. Baskı / 1312 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2019 275.00 TL -     Sepete Ekle
   

Eserde, külli icra olarak adlandırılan "konkordato ve iflas" konularında doyurucu açıklama ve güncel içtihatlara yer verilmiştir.Yazarın, geçmişte icra hakimliği, ticaret mahkemesi hakimliği ve başkanlığı yapmış olmasının avantajı ve halen konkordato ve iflas işlerinde görevli Yargıtay Dairesinde çalışıyor olmanın birikimi ile eser, özellikle uygulayıcılara faydalı olacak şekilde titizlik ve hassasiyetle hazırlamıştır.

Eserin içeriğinde: Konkordatonun türleri, konkordato talebi, geçici ve kesin mühlet ile mühletin alacaklılar ve borçlu bakımından sonuçları, konkordatonun tasdiki, konkordatonun hükümleri ve feshi; iflas yolları, iflas yargılaması, iflasın müflisin malları üzerinde ve alacaklıların hakları üzerindeki etkileri, iflas tasfiyesi, sıra cetveli, sıra cetveline yönelik şikâyet ve itiraz davaları, konkordato ve iflasla ilgili suç ve disiplinsizlik eylemleri ile yargılama usullerini bulacaksınız.

Konu Başlıkları
Konkordatonun Türleri
Konkordato Talebi, Geçici ve Kesin Mühlet İle Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları
Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi ve Tasdiki
Konkordatonun Hükümleri ve Feshi
İflas Yolları ve İflas Yargılama Usulü
İflasın Müflisin Malları ve Alacaklıların Hakları Üzerindeki Etkileri
İflas Tasfiyesi
Sıra Cetveli İle Sıra Cetveline Yönelik Şikâyet ve İtiraz Davaları
İİK'da Düzenlenen Konkordato ve İflas Suçları ve Yargılama Usulleri
Barkod: 9789750250668
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Kısım
KONKORDATO
&. GİRİŞ  31
&. KONKORDATONUN TÜRLERİ  33
A. Genel Bilgi  33
B. Konkordatonun Türleri  34
1. Konkordatonun Yapılış Biçimine Göre Türleri  34
a. Tenzilat Konkordatosu  34
b. Vade Konkordatosu  35
c. Karma Konkordato  35
2. Konkordatonun Yapıldığı Zamana Göre Türleri  36
a. İflas Dışı Konkordato (m.285–309)  36
b. İflas İçi Konkordato (m.309)  36
3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato (m.309/a–309/l)  37
I. Konkordato Talebi (m.285)  37
A. Konkordato Talebinde Usul  38
B. Konkordato Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  40
C. Konkordato Gidir Avansı  44
1. Genel Bilgi  44
2. Gider Avansının İçeriği  44
3. Konkordato Gider Avans Miktarı (Tarife m.4)  45
II. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.286)  48
A. Genel Bilgi  49
1. Konkordato Ön Projesi  49
2. Borçlunun Malvarlığının Durumunu Gösterir Belgeler  50
3. Finansal Analiz Raporu  51
4. Her Bir Alacaklının Alacak Miktarı, İmtiyaz Durumu İle Konkordato ve
İflasta Ele Geçecek Miktar  52
5. Diğer Belgeler ile Belge ve Raporların Düzenlenme Süresi  52
III. Geçici Mühlet (m.287)  53
A. Geçici Mühlet Kararı ve Verilebilecek Tedbirler  54
B. Geçici Komiser  55
C. Geçici Mühletin Süresi, Bu Süre İçinde Konkordato Talebinin Reddi veya
İflasa Karar Verilmesi  57
IV. Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi (m.288)  59
A. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar  59
1. Genel Bilgi  59
2. Borçlunun Malvarlığının Korunmasına Yönelik Tedbirler  60
3. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması  60
4. Diğer Sonuçlar  61
B. Geçici Mühletin İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi  62
C. Alacaklıların İtirazları ve Sonuçları  62
D. Adi Konkordato Uygulamasında Yapılacak İlan ve Bildirimler  63
V. Kesin Mühlet (m.289)  64
A. Kesin Mühlet Yargılaması  64
B. Kesin Mühlet Kararı  66
C. Kesin Mühletin İlanı  67
D. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması  68
E. Kesin Mühletin Uzatılması (m.298/5)  68
VI. Konkordato Komiseri, Alacaklılar Kurulu ve Görevleri (m.290)  69
A. Konkordato Komiseri Hakkında Genel Bilgi  70
1. Konkordato Komiseri Olabilmenin Şartları  72
2. Konkordato Komiserinin Görevleri  72
3. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri (Konk.Yönt.m.7)  74
4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri
(Konk.Yönt.m.6)  74
5. Konkordato Komiserine Kıyas Yolu ile Uygulanacak Hükümleri  75
6. Konkordato Komiser Sicili (Konk.Yönt.m.9)  76
7. Komiserin Denetimi  77
8. Komiserin Tazminat ve Cezai Sorumluluğu  77
B. Alacaklılar Kurulu  78
1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması  79
2. Alacaklılar Kurulunun Görevleri (İİK.m.290/7;Yönt.m.12)  80
3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları  80
VII. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin
Kaldırılması (m.291)  80
VIII. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İflasın Açılması
(m.292)  81
A. İflasa Tabi Borçlu Açısından Konkordatonun Reddi ve İflas Kararı
Verilmesi  82
B. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Açısından Konkordatonun Reddine Karar
Verilmesi  83
C. Yargılama ve Hükmün Sonuçları  84
IX. Kesin Mühlet Aşamasında Kanun Yolları (m.293)  85
A. Kanun Yolu Kapalı Kararlar  85
B. İstinaf Yolu Açık Kararlar  86
C. Temyiz Yolu Açık Kararlar  86
X. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.294)  88
A. Genel Bilgi  89
B. Alacaklıların Sınırlanan Hakları  89
1. Takip Başlatma veya Başlanmış Takiplere Devam Etme Yasağı  89
2. Konkordatoya Tabi Alacaklarda Faiz  95
3. Mühletten Önce, Müstakbel Alacağın Temlikinin Hükümsüzlüğü  97
4. Konkordatonun Satış Vadine Etkisi  97
5. Konkordato Mühletinin Davalar Açısından Etkisi  98
6. Konkordatonun Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi  100
C. Mühletin Diğer Sonuçları  101
1. Rehinli Mallarla İlgili Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Yapılması  101
2. İİK’nın 206. Maddesi, Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar İçin Haciz
Yoluyla Takip Yapılabilir  101
a. İşçilik Alacakları  101
b. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden
Alacakları  102
c. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları  102
3. Takas İleri Sürebilme  102
a. Takas  102
b. Takasa İtiraz  104
4. Konkordatoda Hacizli Malların Durumu (m.294/5)  105
5. Konusu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi (m.294/6)  106
XI. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.295)  109
XII. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.296)  110
XIII. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.297)  112
A. Konkordato Talep Eden Borçlunun Tasarruf Yetkisi  113
B. Borçlunun Mahkeme İzniyle Yapabileceği İşlemler  114
C. Borçlunun Kanuni Sınırlamalara ve Komiserin İhtarlarına Uymaması  115
D. Tasarruf Yetkisi ile İlgili Kararların İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  116
XIV. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.298)  117
A. Genel Olarak  117
B. Rehinsiz Malların Kıymet Takdiri  118
C. Rehinli Malların Kıymet Takdiri  118
XV. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi (m.299)  119
XVI. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.300)  125
XVII. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.301)  128
XVIII. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.302) . 129
A. Genel Bilgi  130
B. Konkordato Projesinin Kabulünde Gerekli Çoğunluk  131
C. Müzakere Sonunda Tutanak Tutulması  135
XIX. Konkordatonun Kefiller ve Müşterek Borçlulara Etkisi (m.303)  143
A. Genel Olarak  143
B. Konkordatonun Teminat Mektuplarına Etkisi  146
XX. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.304)  154
A. Yargılamanın Niteliği  155
B. Yargılamanın Tensip Aşaması  155
C. Yargılamanın Duruşma Aşaması  157
XXI. Konkordatonun Tasdiki Şartları (m.305)  163
A. Genel Bilgi  164
B. Konkordato Projesinin Tasdik Şartları  164
1. Teklif Edilen Miktarın Borçlunun İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçecek
Miktardan Fazla Olması  165
2. Teklif Edilen Tutarın Borçlunun Kaynakları İle Orantılı Olması  165
3. Konkordato Projesinin Kanunda Öngörülen Çoğunlukla Kabul Edilmiş
Bulunması (m.302)  166
4. İşçilik ve Nafaka Alacakları İle Komiserin İzniyle Yapılan Borçlanmalar İçin
Teminat Gösterilmesi  168
5. Yargılama Giderleri ve Harcın Depo Edilmesi  169
C. Mahkemenin Projede Gerekli Gördüğü Düzeltmeleri Yaptırması  170
D. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi  170
XXII. Konkordatonun Tasdik Kararı, Kapsamı ve İlanı (m.306)  182
A. Tasdik Kararının İçeriği  183
B. Tasdik Kararından Sonra Kayyım Tayini ve Görevleri  185
C. Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  185
XXIII. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.308)  186
A. İİK’nın 177. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  187
B. İİK’nın 178. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  188
C. İİK’nın 179. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  188
XXIV. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu
Malların İadesinin Ertelenmesi  189
A. Genel Bilgi  190
B. Rehinli Malların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının Ertelenmesi  191
C. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  192
D. Erteleme Kararının Kaldırılması  192
XXV. Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları (m.308/a)  193
XXVI. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.308/b)  195
XXVII. Konkordatonun Hükümleri (m.308/c)  198
A. Genel Bilgi  198
B. Konkordatonun Zorunlu Olması  201
C. Konkordatonun Zorunlu Olmadığı Haller  203
XXVIII. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.308/ç)  208
A. Genel Bilgi  208
B. Hangi Takiplerdeki Hacizler Düşmez  209
C. Konkordato Tasdikinin Davalara Etkisi  210
D. Konkordatoya Tabi Borçlarda Zamanaşımı  211
XXIX. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.308/d)  211
XXX. Konkordatonun Feshi  212
A. Bir Alacaklı Açısından Konkordatonun Feshi (m.308/e)  212
1. Genel Bilgi  212
2. Konkordatonun, Kısmen Fesih Şartları  213
a. Konkordato Tasdik Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır  213
b. Borçlu, Konkordato Şartlarında Borcunu Ödememiş Olmalı  213
c. Davayı Açanın Konkordato Talebinden Önceki Bir Alacak Nedeniyle
Alacaklı Sıfatını Taşıması  214
d. Borçlunun İflasına Karar Verilmemiş veya Konkordatonun Bütün
Alacaklılar İçin Feshedilmemiş Olması  215
e. Fesih Davasında Zamanaşımı  215
3. Alacağı Ödenmeyen Alacaklının Açacağı Feshi Davasında Yargılama Usulü  216
4. Feshin Sonuçları  217
B. Bütün Alacaklılar Açısından Konkordatonun Tamamen Feshi (m.308/f)  228
1. Genel Bilgi  229
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  229
3. Konkordatonun Tamamen Feshinde Davanın Tarafları  230
a. Davacı  230
b. Davalı  230
4. Konkordatonun Tamamen Feshinin Şartları  231
a. Konkordatonun Tasdiki Kararının Kesinleşmiş Olması  231
b. Konkordatonun Tasdikinin Kötü Niyetli Eylemle Sağlanmış Olması  231
c. İleri Sürülen Vakıanın Tasdik Duruşmasından Önce İleri Sürülmemiş Olması  232
5. Yargılama Usulü  232
6. Tamamen Feshin Sonuçları  233
7. Konkordatonun Tamamen Feshi Kararı İçin Kanun Yolu  234
XXXI. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.308/g)  238
A. Harç ve Vergiden İstisna  239
1. Harçtan İstisna  239
2. Damga Vergisinden İstisna  239
3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna  239
B. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan İstisna  240
C. Teşvik belgesi sürelerinin uzaması  240
&. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN
YAPILANDIRILMASI  241
A. Genel Bilgi  242
B. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin Konusu  245
C. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin ve Hüküm Doğurmasının Şartları  245
D. Rehinli Alacakların Yapılandırılması  246
E. Rehinli Alacaklının Anlaşmayı Fesih Talebi  246
&. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO  247
I. Şartları ve Hükümleri (m.309)  247
A. Genel Bilgi  247
B. Konkordato Talebi  248
C. İkinci Alacaklılar Toplantısında Yapılacak İşlemler  248
D. Ticaret Mahkemesine Sunulacak Rapor ve Mahkemenin Kararı  250
E. Adi Konkordato ve İflâstan Sonra Konkordato Prosedürünün
Karşılaştırılması  252
F. İflas İçi Konkordatoda Uygulanacak Hükümler (m.309/2)  253
1. İflas İçi Konkordatoda Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar  253
2. İflas İçi Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  253
3. İflas İçi Konkordatonun Tasdiki Şartları  253
4. İflas İçi Konkordatonun Tasdik Kararının Kapsamı ve İlânı  254
5. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların
İadesinin Ertelenmesi ve Ertelemenin Hükümsüz Kalması  255
6. İflas İçi Konkordatoda Kanun Yolları  256
7. Alacakları İtiraza Uğramış Olan Alacaklıların Dava Açması  256
8. İflas İçi Konkordatonun Takiplere Etkisi  256
9. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler  257
10. Konkordatonun Kısmen Feshi  257
11. Konkordatonun Tamamen Feshi  258
12. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  258
G. İflas İçi Konkordatonun Hükümleri (m.309/2;, 308/c)  258
&. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO  264
Giriş  264
I. İçerik ve Organlar (m.309/a)  265
II. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Zorunlu İçeriği (m.309/b) . 267
III. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikin Sonuçları
(m.309/c)  268
IV. Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukukî Durumu (m.309/ç)  270
V. Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi (m.309/d)  272
VI. Paraya Çevirme (m.309/e)  273
VII. Rehinli Taşınmazların Satışı (m.309/f)  274
VIII. Taşınır Rehinlerinin Paraya Çevrilmesi (m.309/g)  275
IX. Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri (m.309/ğ)  276
X. Paraların Paylaştırılması (m.309/h)  277
XI. Rehin Açığı Halinde Paylaştırmaya Katılma (m.309/ı)  278
XII. Tahsil Edilmeyen Paralar (m.309/i)  279
XIII. Tasfiye Memurlarının Faaliyet Raporu (m.309/j)  280
XIV. Borçlunun Konkordato Tasdikinden Önceki Tasarruflarının İptali
(m.309/k)  280
XV. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Ortak
Hükümler (m.309/l)  281
A. Genel Bilgi  281
B. Adi Konkordatonun Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya
Uygulanacak Hükümleri  282
1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Talebi, Yetkili ve Görevli
Mahkeme (309/l; 285)  282
2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.309/l; 286)  282
3. Geçici Mühlet (m.309/l; 287)  283
4. Geçici Mühletin Sonuçları, İlânı ve Bildirimi (309/l; 288)  284
5. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kesin Mühlet (309/l; 289)  284
6. Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin
Kaldırılması (m.309/l; 291)  285
7. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflâsın Açılması (m.309/l;
292)  286
8. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kanun Yolları (m.309/l; 293)  286
9. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.309/l; 294, 295)  287
10. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.309/l; 296)  288
a. Konkordatoda Sözleşmenin Karşı Tarafının Sınırlandırılması  288
b. Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Sürekli Borç İlişkilerinin
Feshi  289
11. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.309/l; 297)  289
12. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.309/l; 298)  290
13. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet (m.309/l; 299)  290
14. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.309/l; 300)  290
15. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.309/l; 301)  290
16. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.309/l; 302)  291
17. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar (m.309/l; 303)  291
18. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.309/l; 304)  292
19. Konkordatonun Tasdik Şartları (m.309/l; 305)  292
20. Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlânı (m.309/l; 306)  293
21. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu
Malların İadesinin Ertelenmesi (m.309/l; 307)  293
a. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışının Ertelenmesi  293
b. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  293
c. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararının
Kaldırılması  294
22. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.309/l; 308)  294
23. Kanun Yolları (m.309/l; 308/a)  295
24. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.309/l; 308/b)  295
25. Konkordatonun Hükümleri (m.309/l; 308/c, 309/c)  295
26. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.309/l; 308/ç)  296
27. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.309/l; 308/d)  296
28. Konkordatonun Tamamen Feshi (m.309/l; 308/f)  296
29. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.309/l; 308/g)  297
İkinci Kısım
İFLAS
&. GENEL OLARAK  299
&. İFLASA TABİ KİŞİLER  300
A. Genel Bilgi  300
B. Tacirler  302
1. Tüzel Kişi Tacirler  302
2. Gerçek Kişi Tacirler  304
C. Tacir Sayılanlar  311
D. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  311
E. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar  311
&. İFLAS YOLLARI  315
I. Takipli İflas Yolları  316
A. Genel İflas Yolu ile Takip  316
1. Yetkili İcra Dairesi (İİK m. 154)  316
2. İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri (İİK.m.155)  321
a. Genel Olarak  321
b. İflâs Ödeme Emrine Yazılacak Kayıtlar (İİK m. 155)  322
c. İflâs Ödeme Emrine İtiraz  326
aa. Borçlunun İtiraz Etmemesi  326
bb. Borçlunun İtiraz Etmesi  326
d. İflas Ödeme Emrine Karşı Şikâyet  332
e. Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43)  335
&. MAHKEMEDEN İFLAS TALEBİ (m.156)  344
I. Genel Olarak  344
II. İflas Davası  349
1. Davacı  349
2. Davalı  349
3. Yetkili Mahkeme  349
a. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmuş Olan Yerlerde  350
aa. İstanbul İçin  350
bb. İstanbul Dışındaki Yerler İçin  350
b. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde  350
4. İflas Davasında Görevli Mahkeme (m.154/3)  362
5. Dava Açma Süresi (m.156/4)  371
III. İflas Talebinin Geri Alınması ve Yenilenmesi (M.157)  373
&. İflas Davasında Yargılama Usulü (m.158)  375
1. Genel Olarak  375
2. Muhafaza Tedbirleri (m. 159)  377
a. Genel Tedbirler  377
b. Defter Tutulması, Neticeleri ve Geçerlilik Süresi (İİK m. 161, 162, 163)  379
3. İflas Talebinin İlanı  385
4. İflas Davasına Müdahale veya İtiraz (m.158/1)  388
5. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflâs Davasının İncelenmesi ve
Depo Emri  388
6. Ödeme Emrine İtiraz Halinde İflâs Davasının İncelenmesi  392
7. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı ve Depo Emri  397
8. İflas Harç ve Giderleri  415
a. İflâs Giderleri (m.160)  415
b. İflâs Harçları  416
c. İflâs Harç ve Giderlerinden Sorumluluk  416
9. İflâsta Vekâlet Ücreti  419
10. İflas Davasında Verilebilecek Kararlar  421
a. Davanın Konusuz Kalması  421
b. Davanın Reddi Kararı  426
c. Davanın Kabulü Kararı  428
11. İflas Kararı ve Tarihi (m.165)  435
12. İflas Kararının Tebliği ve İlanı (m.166)  436
&. İFLAS YOLUYLA TAKİPTE, BORÇLUNUN MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
DAVASI AÇMASI  441
1. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davası Açması  441
2. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası Açması  442
&. İFLAS DAVASINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA (m.164)  445
&. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU (m.167)  449
A. Takip talebinin içeriği  451
a. Genel olarak  451
b. Alacaklı  452
1. Yetkili Hamilden Maksat  452
2. Ciro  457
3. Bonoda Vadeden Sonra Ciro  462
4. Çekin İbrazdan Sonra Ciro Edilmesi  462
5. Aval  467
6. Aval–Kefalet  468
c. Borçlu  471
d. Alacak Tutarı  481
e. Komisyon Ücreti  485
f. Çek Tazminatı  486
g. Protesto ve İhbarname Giderleri  488
ğ. Alacaklının Seçtiği Takip Yolu  488
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  488
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  491
B. Alacağın Kambiyo Senedine Bağlı Olması  498
1. Genel Olarak  498
2. Kambiyo Senetlerinin (Bono–Poliçe–Çek) Zorunlu Unsurları  499
C. Bono  501
1. Bononun Zorunlu Unsurları (TTK.m.776)  501
a. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi  501
b. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi  503
c. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı)  518
d. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f)  524
e. Düzenleyenin İmzası  530
2. Bononun Alternatif Unsurlar  538
a. Düzenlenme Yeri  538
b. Ödeme Yeri  544
3. Bonoda Vade  546
4. Bononun İsteğe Bağlı İçeriği  552
D. Çek  559
1. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735)  559
2. Çekin Unsurları: (TTK. m.780)  560
a. Senette Çek Kelimesi  560
b. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İçermesi  561
c. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı  565
d. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d)  567
e. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e)  567
f. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e)  570
g. Düzenleyenin İmzası  572
ğ. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  576
h. Karekod  576
3. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları  578
a. Eksik Unsurlu Çek  578
b. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması  579
c. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen
Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800)  580
4. Çeke Yazılabilecek Kayıtlar  581
5. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar  585
a. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  585
b. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar  586
6. Çekte Lehtar  586
7. Çekte İbraz  590
a. Çekin İbrazı  590
b. İbraz Süreleri  594
c. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları  597
d. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi  601
e. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811)  603
8. Çekten Cayma (TTK.m.799)  605
a. Genel Olarak  605
b. Çekten Caymanın Şartları  606
E. Poliçe (TTK m.671 – 775)  608
F. Senette Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinde İflas Yoluyla Takip
(m. 176/b)  608
&. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME
EMRİ (m.171)  610
A. Genel Bilgi  610
B. Ödeme Emrinin İçeriği  612
C. Ödeme Emrine İtiraz (m.172)  615
1. Maddi Hukuka İlişkin İtirazlar  616
a. İtfa İtirazı  616
b. İmhal İtirazı  616
c. Borcun Olmadığı İtirazı  617
d. İmzaya İtiraz  617
e. Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazı  618
Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (6102 s.TTK. m.750)  618
2. Takip Hukukuna İlişkin İtirazlar  619
D. İtiraz Süresi ve Yeri  620
E. Ödeme Emrine Yönelik Şikayet (m.172)  629
1. Başlıca Şikayet Nedenleri  629
2. Şikayet Süresi ve Yeri  629
3. Şikayetin Hükmü  630
4. Şikayetin İncelenmesi  630
5. Şikayet Üzerine İflas Takibinin Geri Alınması  630
&. KAMBİYO SENETLERİNE İSTİNADEN İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İFLAS
DAVALARI  637
A. Ödeme Emrine İtiraz veya Şikayet Olunmaması Halinde İflas Davası
(m.176)  637
B. İtiraz veya Şikayet Olunması Halinde İflas Davası (m.174)  649
C. Adi İflas Yoluna İlişkin Hükümlerin Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas
Yoluna Uygulanması (m.176)  656
D. Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler (m.176/a)  659
E. İstirdat Davası (m.175)  659
&. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YOLU  662
I. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflas (m.177)  663
A. Genel Bilgi  663
B. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflâs Halleri  669
2. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Bulunması  673
3. İİK.m.308 Gereğince Konkordato Mühlet Talebinin Reddi veya Tasdik
Edilmemesi  676
4. İlâma Bağlı Alacağın İcra Emri İle ve Haciz Yolu İle İstenildiği Halde
Ödenmemiş Olması  678
C. Kanun Yolları  691
II. Borçlunun Kendi İflasını İstemesi (m.178)  691
A. Borçlunun İsteğe Bağlı İflasını İstemesi (İİK m. 178/1)  691
B. Borçlunun Zorunlu Olarak İflasını İstemesi (İİK m. 178/3)  692
C. Kanun Yolları  700
III. Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı (m.179)  700
A. Genel Bilgi  700
B. Şirketin Borca Batık Durumda Olması  706
IV. Doğrudan Doğruya İflas Davasında Uygulanacak Genel İflas Hükümleri
(m.181)  713
V. Bankaların İflası  717
A. Genel Bilgi  717
B. İflasına Karar Verilen Bankanın Tasfiyesi  718
C. Banka Mallarının Satışı  718
D. Bankanın Yönetici, Denetici ve Hakim Ortaklarının İflası  720
VI. Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Sorumlularının İflası  724
A. Sermaye Piyasası Kurumlarının İflası  724
B. Sermaye Piyasası Kurumlarının, Sorumluları Hakkında İflas  725
VII. Kamu Alacakları Nedeniyle İflas İstemi (6183 s.k.m.100)  727
1. Genel Bilgi  727
2. İflas Yolları  728
A. Doğrudan İflas Halleri  728
1. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177)  728
2. Borçlunun Talebiyle  728
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası  729
B. Takibe Dayalı İflas  729
1. Adi İflas Yolu (İİK. m.155,156)  729
2. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas  730
C. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev  730
&. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA DOĞRUDAN
DOĞRUYA İFLAS  734
1. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Tamamen Feshi Halinde
(m.309/s)  734
2. Borçlunun Projeden Doğan Yükümlülüklerini Kısmen veya Tamamen
Yerine Getirmemesi Halinde Mahkemenin Doğrudan İflasa Karar
Vermesi (m.309/t)  734
&. İFLASIN KALDIRILMASI (m.182)  735
A. Genel Bilgi  735
B. İflasın Kaldırılmasının Şartları  736
&. REDDOLUNMUŞ MİRASIN TASFİYESİ VE TASFİYENİN DURDURULMASI  747
I. Reddolunan Mirasın Tasfiyesi (m.180)  747
II. Reddolunmuş Bir Mirasın Tasfiyesinin Durdurulması (m.183)  752
III. Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet (m.220)  754
&. İFLASIN, MÜFLİSİN MALLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  755
I. İflas Masası (m.184)  755
II. İflas Masasındaki Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerlerin Satışı
(m.185)  761
A. Masadaki Rehinli Malların Satışı  761
B. Rehinli Olmasa Dahi İflas İdaresince Derhal Satılacak mallar  763
III. Hacizli Malların Masaya Girmesi (m.186)  767
IV. İflas İdaresinin Takasa İtiraz ve İptal Davası Açması (m.187)  770
V. Tahsil İçin Müflise Verilmiş Emre veya Hamiline Yazılı Senetler (m.188) . 774
VI. Başkasına Ait Malın Satış Bedeli (m.189)  774
VII. Satıcının Geri Alma Hakkı (m.190)  775
VIII. Müflisin Tasarruf Ehliyeti ve Kambiyo Senedi İçin Yapılan Ödeme
(m.191)  776
A. Müflisin Tasarruf Ehliyeti  776
B. Müflisin, İflasın İlanından Önce Ödediği Bono ve Poliçe  778
IX. Müflise Yapılan Ödemelerin Geçerliliği (m.192)  784
X. İflasın Açılması ile Takiplerin Durması ve Düşmesi (m.193)  786
A. Genel Bilgi  786
B. İflasın Açılması ile Duran Takipler  787
C. İflâs Açılması ile Durmayan Takipler  789
Ç. İflas Tasfiyesi Sırasında Yapılabilecek Takipler  790
XI. İflasın Hukuk Davalarına Etkisi (m.194)  798
A. Genel Olarak  798
B. İflasın Açılması ile Duran Davalar  805
C. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  810
&. İFLASIN, ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ  816
I. Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi (m.195)  816
II. İflasın Açılmasından Sonra Faiz (m.196)  821
III. Şarta Bağlı Alacaklar (m.197)  830
A. Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Alacakların Masaya Kaydı  830
B. Ölünceye Kadar Bakım Alacaklısının Alacağının Masaya Kaydı  830
C. İflasın Teminat Mektuplarına Etkisi  831
IV. Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi (m.198)  837
A. Şahsi Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi  837
B. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmemesi Halinde Sözleşme Alacağının
Para Alacağı Olarak Masaya Kaydı  839
V. İflastan Önce Satış ve Teslimi Yapılan Malla İlgili Sözleşmenin Feshi
(m.199)  844
VI. İflasın Sözleşmelere Etkisi  845
A. İflasın Açılması ile Sona Eren Sözleşmeler  845
B. İflasın Açılması ile Sona Ermeyen Sözleşmeler  848
VII. İflas Halinde Takas (m.200)  855
A. Takası Mümkün Alacaklar  855
B. Takası Mümkün Olmayan Alacaklar  856
VIII. Takasa İtiraz (m.201)  860
IX. Müflisin Kefil Olduğu Borçların Masaya Yazılması (m.202)  866
X. Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası (m.203)  869
XI. Müflisle Birlikte Borçlu Olanın Borcu Kısmen Ödemesi (m.204)  871
XII. Kollektif Şirket ve Ortaklarının Aynı Anda İflâsı (m.205)  873
XIII. Anonim Şirket ve Kooperatiflerin İflasında Masaya Yazdırılabilecek
Alacaklar  875
&. İFLASIN TASFİYESİ  880
A. Masanın Oluşturulması  880
1. Defter Tutulması (m.208)  880
2. Müflisin Görevleri (m.209)  882
3. Güvence Tedbirleri (m.210)  883
4. Haczedilemeyen Malın Müflise Bırakılması (m.211)  884
5. Üçüncü Şahıslara Ait Mallar (m.212)  886
6. Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları (m.213)  886
7. Kıymet Takdiri (m.214)  886
8. Defterin Müflis Tarafından Tanınması (m.215)  887
9. Müflisin Yükümlülükleri (m.216)  888
10. İflas Tasfiyenin Tatili (m.217)  888
B. Tasfiye Türleri  890
1. Basit Tasfiye (m.218)  890
2. Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı (m.219)  893
a. Adi Tasfiye Kararı  893
b. Adi tasfiye ilânının içeriği (Yöt. m.58)  894
C. Masanın İdaresi  897
1. İlk Alacaklılar Toplanması (m.221)  897
a. İlk Alacaklılar Toplantısı  897
b. İflâs Bürosu  898
c. İlk Alacaklılar Toplantısında, Toplantı ve Karar Sayısı  899
2. Toplantı veya Karar Yeter Sayısının Oluşmaması (m.222)  903
3. İflas İdaresinin Seçilmesi ve İflas Dairesinin Vazifeleri (m.223)  903
a. İflas İdaresinin Oluşturulması  903
b. İflas İdaresinin Çalışma Şekli  904
c. İflas İdaresi Üyelerinin Ücreti  906
4. İlk Toplanmada Alınabilecek Kararlar (m.224)  912
5. İlk Alacaklılar Toplanması Kararlarının Şikayeti (m.225)  914
6. İflas İdaresinin Görevleri (m.226)  914
7. İflas İdaresinin Yetki ve Sorumlulukları (m.227)  918
8. İflasta Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları (m.228)  922
a. İflas İdaresine Karşı İstihkak İddiası  922
b. İflas İdaresinin Kararı  923
c. İstihkak İddiasının Reddi Üzerine Dava Açılması  923
d. Doğrudan Doğruya Açılan veya İflastan Önce Açılan İstihkak Davası  924
e. İflas İdaresinin İstihkak Davası Açması  924
f. Gayrimenkul Satış Vaadinde İstihkak İddiası  925
g. Finansal Kiralamaya Konu Malların Durumu  925
9. Masa Alacaklarının Tahsili, Acele Satışlar (m.229)  935
10. Alacakların İncelenmesi (m.230)  937
a. Genel Olarak  937
b. Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar (m.231)  938
&. İFLASTA SIRA CETVELİ  939
I. Sıra Cetveli ve İçeriği  939
1. Genel Bilgi  939
2. Sıra Cetvelinin Yapılma Süresi  941
II. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (m.206)  947
A. Genel Bilgi  947
B. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenecek Alacaklar  948
1. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 248)  948
2. Masada Gemi Varsa “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323)  949
3. Medeni Kanunun 865., 867. ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar  950
C. Rehinli Alacakların Ödenme Yöntemleri (İİK m. 185)  952
1. Genel Bilgi  952
2. Taşınır Rehni  958
a. Genel Bilgi  958
b. Taşınır Rehni Türleri  960
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K)  960
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39)  964
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940)  965
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940)  966
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70)  966
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13)  966
gg. Gemi Rehni  966
ğğ. Kıymetli Evrak, Teminat Mektubu ve Alacak Rehni  968
ıı. Hapis Hakkı  975
2. Taşınmaz Rehni (İpotek)  986
a. İpotek Nedir  986
b. İpoteğin Kapsamı  987
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar  1001
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi  1002
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak
İpotek Tesisi  1003
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk  1003
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk  1004
ğ. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri  1005
D. Rehinden Sonra Ödenecek Malın Aynından Kaynaklanan Vergiler  1008
1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergiler (İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2) . 1008
2. Katma Değer Vergisi  1013
E. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar  1013
F. Adî Alacaklar ve Sırası  1015
1. Genel Bilgi  1015
2. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  1016
a. İİK’nın 206. Maddesine Göre İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  1016
aa. Birinci Sıra  1017
bb. İkinci Sıra:(Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı)  1028
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar)  1028
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı  1034
c. Kamu Alacaklarının Sıra Cetveline Yazılması  1035
III. Sıralar Arasında İlişki (İİK m. 207)  1047
IV. Reddedilen Alacaklar (m.233)  1048
V. Sıra Cetvelinin İlanı ve İhbarı (m.234)  1050
§. İFLAS SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI (m.235)  1053
I. İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet  1053
A. Şikâyetin Konusu  1053
B. Şikâyetin Tarafları  1055
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1061
D. Şikâyetin Süresi  1070
E. Şikâyet Yargılaması ve Hüküm  1075
F. Şikâyete Karşı Kanun Yolları  1080
1. İstinaf Kanun Yolu (İİK.m.363)  1080
2. Temyiz Kanun Yolu (İİK.m.364)  1081
3. Kanun Yararına Temyiz  1082
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1083
A. Kayıt Kabul Davası (İİK m. 235)  1084
1. Genel Olarak  1084
2. Dava Açma Süresi  1096
3. Davanın Tarafları  1107
a. Davacı  1107
b. Davalı  1109
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1113
5. Yargılama Usulü  1126
6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri  1142
7. Davanın Sonuçları  1148
B. Kayıt Terkin Davası  1159
1. Davacı  1159
2. Davalı  1162
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1165
4. Dava Açma Süresi  1171
5. Davanın Konusu  1175
6. Yargılama Usulü  1177
7. Davanın Sonuçları  1181
III. Kayıt Kabul ve Kayıt Terkin Davalarında Kanun Yolu  1185
A. İstinaf Kanun Yolu  1185
B. Temyiz Kanun Yolu  1188
C. Kanun Yararına Temyiz  1190
&. ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ (m.236)  1195
A. Genel Bilgi  1195
B. Alacağın İflas Masasına Geç Bildirmenin Yaptırımları  1196
&. MASANIN TASFİYESİ  1200
I. İkinci Alacaklılar Toplanması (M.237)  1200
A. Genel Bilgi  1200
B. İkinci Alacaklılar Toplantısına Katılacak Kişiler  1201
C. Toplantının Yapılış Tarzı ve Alınacak Kararlar  1201
II. İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri (m.238)  1204
III. İkinci Alacaklılar Toplantısında Toplantı ve Karar Yeter Sayısının
Oluşmaması (m.239)  1205
IV. Yeniden Alacaklılar Toplanması (m.240)  1206
V. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi (m.241)  1207
A. Açık Artırma Yolu İle Satış  1207
B. Pazarlıkla Satış  1208
C. Ekonomik Bütünlüğü Olan Malların Satışı  1209
D. Çeşitli Hakların ve Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi (İİK’nın 121.
Maddesinin Kıyasen Uygulanması)  1209
VI. Açık Artırmanın İlanı (m.242)  1214
VII. Açık Artırma ve İhale (m.243)  1216
A. Taşınmazların Açık Artırma ile Satışı  1216
B. Taşınır Malların Açık Artırma Yoluyla Satışı  1217
VIII. Haciz Hükümlerinin İflasta Açık Artırmada Uygulanması (m.244)  1219
IX. Çekişmeli Hakları Takip Yetkisinin Devri (m.245)  1224
X. Aile Yurtlarına, İflas Hükümlerinin Uygulanmaması (m.246)  1227
&. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  1228
I. Pay Cetveli ve Son Hesap (m.247)  1228
II. İflas Masrafları ve Masanın Borçları (m.248)  1231
III. Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması (m.249)  1233
IV. Paranın Kesin Dağıtımı (m.250)  1234
V. Borç Ödemeden Aciz Belgesi (m.251)  1235
VI. Geçici Pay Dağıtımı (m.252)  1239
VII. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar (m.253)  1241
&. İFLASIN KAPANMASI  1242
I. Nihai Rapor ve İflasın Kapanma Kararı (m.254)  1242
II. İflas Kapandıktan Sonra Yeni Mal Bulunması (m.255)  1249
III. İflas Tasfiyesinin Süresi (m.256)  1252
Üçüncü Kısım
CEZAİ HÜKÜMLER
I. HİLELİ İFLAS SUÇU  1253
II. Taksiratlı İflas Suçu  1260
A. Taksiratlı İflas Halleri  1260
B. Suçun Maddi Unsurları  1263
C. Suçun Manevi Unsuru  1264
D. Yargılama Usulü  1264
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçu (m. 345/A)  1268
A. Genel Olarak  1268
B. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  1269
1. Anonim Şirkette Yetkili:  1269
2. Limited Şirketler  1270
3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  1271
C. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  1271
D. Suçun Manevi Unsuru  1272
E. Yargılama Usulü  1272
F. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1276
G. Suçun Cezası  1277
IV. İflas ve Konkordatoda Kişisel Menfaat Temin Etme Suçu (m.333)  1284
A. Suçun Maddi Unsuru  1284
B. Suçun Manevi Unsuru  1285
C. Yargılama Usulü  1285
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1287
E. Suçun Cezası  1288
V. Konkordato Koşullarına Uymama Suçu (m. 334)  1289
A. Suçun Maddi Unsuru  1289
B. Suçun Manevi Unsuru  1290
C. Yargılama Usulü  1290
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1291
E. Suçun Cezası  1291
VI. Müflise Ait Malları Vermeme Suçu (m. 336)  1293
A. Suçun Maddi Unsuru  1293
B. Suçun Manevi Unsuru  1293
C. Yargılama Usulü  1293
D. Suçun Cezası  1294
VII. Müflisin İflas Dairesi Emirlerine Uymama Eylemi (m. 337/2)  1295
A. Eyleminin Maddi Unsurları  1295
B. Eylemin Cezası  1296
1. Disiplin Hapsi  1296
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri  1297
C. Yargılama Usulü  1298
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1300
Yararlanılan Kaynaklar  1301
Kavramlar Dizini  1303
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Kısım
KONKORDATO
&. GİRİŞ  31
&. KONKORDATONUN TÜRLERİ  33
A. Genel Bilgi  33
B. Konkordatonun Türleri  34
1. Konkordatonun Yapılış Biçimine Göre Türleri  34
a. Tenzilat Konkordatosu  34
b. Vade Konkordatosu  35
c. Karma Konkordato  35
2. Konkordatonun Yapıldığı Zamana Göre Türleri  36
a. İflas Dışı Konkordato (m.285–309)  36
b. İflas İçi Konkordato (m.309)  36
3. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato (m.309/a–309/l)  37
I. Konkordato Talebi (m.285)  37
A. Konkordato Talebinde Usul  38
B. Konkordato Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  40
C. Konkordato Gidir Avansı  44
1. Genel Bilgi  44
2. Gider Avansının İçeriği  44
3. Konkordato Gider Avans Miktarı (Tarife m.4)  45
II. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.286)  48
A. Genel Bilgi  49
1. Konkordato Ön Projesi  49
2. Borçlunun Malvarlığının Durumunu Gösterir Belgeler  50
3. Finansal Analiz Raporu  51
4. Her Bir Alacaklının Alacak Miktarı, İmtiyaz Durumu İle Konkordato ve
İflasta Ele Geçecek Miktar  52
5. Diğer Belgeler ile Belge ve Raporların Düzenlenme Süresi  52
III. Geçici Mühlet (m.287)  53
A. Geçici Mühlet Kararı ve Verilebilecek Tedbirler  54
B. Geçici Komiser  55
C. Geçici Mühletin Süresi, Bu Süre İçinde Konkordato Talebinin Reddi veya
İflasa Karar Verilmesi  57
IV. Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi (m.288)  59
A. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar  59
1. Genel Bilgi  59
2. Borçlunun Malvarlığının Korunmasına Yönelik Tedbirler  60
3. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması  60
4. Diğer Sonuçlar  61
B. Geçici Mühletin İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi  62
C. Alacaklıların İtirazları ve Sonuçları  62
D. Adi Konkordato Uygulamasında Yapılacak İlan ve Bildirimler  63
V. Kesin Mühlet (m.289)  64
A. Kesin Mühlet Yargılaması  64
B. Kesin Mühlet Kararı  66
C. Kesin Mühletin İlanı  67
D. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması  68
E. Kesin Mühletin Uzatılması (m.298/5)  68
VI. Konkordato Komiseri, Alacaklılar Kurulu ve Görevleri (m.290)  69
A. Konkordato Komiseri Hakkında Genel Bilgi  70
1. Konkordato Komiseri Olabilmenin Şartları  72
2. Konkordato Komiserinin Görevleri  72
3. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri (Konk.Yönt.m.7)  74
4. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri
(Konk.Yönt.m.6)  74
5. Konkordato Komiserine Kıyas Yolu ile Uygulanacak Hükümleri  75
6. Konkordato Komiser Sicili (Konk.Yönt.m.9)  76
7. Komiserin Denetimi  77
8. Komiserin Tazminat ve Cezai Sorumluluğu  77
B. Alacaklılar Kurulu  78
1. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması  79
2. Alacaklılar Kurulunun Görevleri (İİK.m.290/7;Yönt.m.12)  80
3. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları  80
VII. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin
Kaldırılması (m.291)  80
VIII. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İflasın Açılması
(m.292)  81
A. İflasa Tabi Borçlu Açısından Konkordatonun Reddi ve İflas Kararı
Verilmesi  82
B. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Açısından Konkordatonun Reddine Karar
Verilmesi  83
C. Yargılama ve Hükmün Sonuçları  84
IX. Kesin Mühlet Aşamasında Kanun Yolları (m.293)  85
A. Kanun Yolu Kapalı Kararlar  85
B. İstinaf Yolu Açık Kararlar  86
C. Temyiz Yolu Açık Kararlar  86
X. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.294)  88
A. Genel Bilgi  89
B. Alacaklıların Sınırlanan Hakları  89
1. Takip Başlatma veya Başlanmış Takiplere Devam Etme Yasağı  89
2. Konkordatoya Tabi Alacaklarda Faiz  95
3. Mühletten Önce, Müstakbel Alacağın Temlikinin Hükümsüzlüğü  97
4. Konkordatonun Satış Vadine Etkisi  97
5. Konkordato Mühletinin Davalar Açısından Etkisi  98
6. Konkordatonun Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi  100
C. Mühletin Diğer Sonuçları  101
1. Rehinli Mallarla İlgili Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Yapılması  101
2. İİK’nın 206. Maddesi, Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar İçin Haciz
Yoluyla Takip Yapılabilir  101
a. İşçilik Alacakları  101
b. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden
Alacakları  102
c. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları  102
3. Takas İleri Sürebilme  102
a. Takas  102
b. Takasa İtiraz  104
4. Konkordatoda Hacizli Malların Durumu (m.294/5)  105
5. Konusu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi (m.294/6)  106
XI. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.295)  109
XII. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.296)  110
XIII. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.297)  112
A. Konkordato Talep Eden Borçlunun Tasarruf Yetkisi  113
B. Borçlunun Mahkeme İzniyle Yapabileceği İşlemler  114
C. Borçlunun Kanuni Sınırlamalara ve Komiserin İhtarlarına Uymaması  115
D. Tasarruf Yetkisi ile İlgili Kararların İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  116
XIV. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.298)  117
A. Genel Olarak  117
B. Rehinsiz Malların Kıymet Takdiri  118
C. Rehinli Malların Kıymet Takdiri  118
XV. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi (m.299)  119
XVI. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.300)  125
XVII. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.301)  128
XVIII. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.302) . 129
A. Genel Bilgi  130
B. Konkordato Projesinin Kabulünde Gerekli Çoğunluk  131
C. Müzakere Sonunda Tutanak Tutulması  135
XIX. Konkordatonun Kefiller ve Müşterek Borçlulara Etkisi (m.303)  143
A. Genel Olarak  143
B. Konkordatonun Teminat Mektuplarına Etkisi  146
XX. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.304)  154
A. Yargılamanın Niteliği  155
B. Yargılamanın Tensip Aşaması  155
C. Yargılamanın Duruşma Aşaması  157
XXI. Konkordatonun Tasdiki Şartları (m.305)  163
A. Genel Bilgi  164
B. Konkordato Projesinin Tasdik Şartları  164
1. Teklif Edilen Miktarın Borçlunun İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçecek
Miktardan Fazla Olması  165
2. Teklif Edilen Tutarın Borçlunun Kaynakları İle Orantılı Olması  165
3. Konkordato Projesinin Kanunda Öngörülen Çoğunlukla Kabul Edilmiş
Bulunması (m.302)  166
4. İşçilik ve Nafaka Alacakları İle Komiserin İzniyle Yapılan Borçlanmalar İçin
Teminat Gösterilmesi  168
5. Yargılama Giderleri ve Harcın Depo Edilmesi  169
C. Mahkemenin Projede Gerekli Gördüğü Düzeltmeleri Yaptırması  170
D. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi  170
XXII. Konkordatonun Tasdik Kararı, Kapsamı ve İlanı (m.306)  182
A. Tasdik Kararının İçeriği  183
B. Tasdik Kararından Sonra Kayyım Tayini ve Görevleri  185
C. Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  185
XXIII. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.308)  186
A. İİK’nın 177. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  187
B. İİK’nın 178. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  188
C. İİK’nın 179. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  188
XXIV. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu
Malların İadesinin Ertelenmesi  189
A. Genel Bilgi  190
B. Rehinli Malların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının Ertelenmesi  191
C. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  192
D. Erteleme Kararının Kaldırılması  192
XXV. Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları (m.308/a)  193
XXVI. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.308/b)  195
XXVII. Konkordatonun Hükümleri (m.308/c)  198
A. Genel Bilgi  198
B. Konkordatonun Zorunlu Olması  201
C. Konkordatonun Zorunlu Olmadığı Haller  203
XXVIII. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.308/ç)  208
A. Genel Bilgi  208
B. Hangi Takiplerdeki Hacizler Düşmez  209
C. Konkordato Tasdikinin Davalara Etkisi  210
D. Konkordatoya Tabi Borçlarda Zamanaşımı  211
XXIX. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.308/d)  211
XXX. Konkordatonun Feshi  212
A. Bir Alacaklı Açısından Konkordatonun Feshi (m.308/e)  212
1. Genel Bilgi  212
2. Konkordatonun, Kısmen Fesih Şartları  213
a. Konkordato Tasdik Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır  213
b. Borçlu, Konkordato Şartlarında Borcunu Ödememiş Olmalı  213
c. Davayı Açanın Konkordato Talebinden Önceki Bir Alacak Nedeniyle
Alacaklı Sıfatını Taşıması  214
d. Borçlunun İflasına Karar Verilmemiş veya Konkordatonun Bütün
Alacaklılar İçin Feshedilmemiş Olması  215
e. Fesih Davasında Zamanaşımı  215
3. Alacağı Ödenmeyen Alacaklının Açacağı Feshi Davasında Yargılama Usulü  216
4. Feshin Sonuçları  217
B. Bütün Alacaklılar Açısından Konkordatonun Tamamen Feshi (m.308/f)  228
1. Genel Bilgi  229
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  229
3. Konkordatonun Tamamen Feshinde Davanın Tarafları  230
a. Davacı  230
b. Davalı  230
4. Konkordatonun Tamamen Feshinin Şartları  231
a. Konkordatonun Tasdiki Kararının Kesinleşmiş Olması  231
b. Konkordatonun Tasdikinin Kötü Niyetli Eylemle Sağlanmış Olması  231
c. İleri Sürülen Vakıanın Tasdik Duruşmasından Önce İleri Sürülmemiş Olması  232
5. Yargılama Usulü  232
6. Tamamen Feshin Sonuçları  233
7. Konkordatonun Tamamen Feshi Kararı İçin Kanun Yolu  234
XXXI. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.308/g)  238
A. Harç ve Vergiden İstisna  239
1. Harçtan İstisna  239
2. Damga Vergisinden İstisna  239
3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden İstisna  239
B. Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan İstisna  240
C. Teşvik belgesi sürelerinin uzaması  240
&. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN
YAPILANDIRILMASI  241
A. Genel Bilgi  242
B. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin Konusu  245
C. Rehinli Alacaklılarla Müzakerenin ve Hüküm Doğurmasının Şartları  245
D. Rehinli Alacakların Yapılandırılması  246
E. Rehinli Alacaklının Anlaşmayı Fesih Talebi  246
&. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO  247
I. Şartları ve Hükümleri (m.309)  247
A. Genel Bilgi  247
B. Konkordato Talebi  248
C. İkinci Alacaklılar Toplantısında Yapılacak İşlemler  248
D. Ticaret Mahkemesine Sunulacak Rapor ve Mahkemenin Kararı  250
E. Adi Konkordato ve İflâstan Sonra Konkordato Prosedürünün
Karşılaştırılması  252
F. İflas İçi Konkordatoda Uygulanacak Hükümler (m.309/2)  253
1. İflas İçi Konkordatoda Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar  253
2. İflas İçi Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  253
3. İflas İçi Konkordatonun Tasdiki Şartları  253
4. İflas İçi Konkordatonun Tasdik Kararının Kapsamı ve İlânı  254
5. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların
İadesinin Ertelenmesi ve Ertelemenin Hükümsüz Kalması  255
6. İflas İçi Konkordatoda Kanun Yolları  256
7. Alacakları İtiraza Uğramış Olan Alacaklıların Dava Açması  256
8. İflas İçi Konkordatonun Takiplere Etkisi  256
9. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler  257
10. Konkordatonun Kısmen Feshi  257
11. Konkordatonun Tamamen Feshi  258
12. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri  258
G. İflas İçi Konkordatonun Hükümleri (m.309/2;, 308/c)  258
&. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO  264
Giriş  264
I. İçerik ve Organlar (m.309/a)  265
II. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Zorunlu İçeriği (m.309/b) . 267
III. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Tasdikin Sonuçları
(m.309/c)  268
IV. Konkordato Tasfiye Memurlarının Hukukî Durumu (m.309/ç)  270
V. Paylaştırmaya Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi (m.309/d)  272
VI. Paraya Çevirme (m.309/e)  273
VII. Rehinli Taşınmazların Satışı (m.309/f)  274
VIII. Taşınır Rehinlerinin Paraya Çevrilmesi (m.309/g)  275
IX. Tahsili Güç ve İhtilaflı Hakların Alacaklılara Devri (m.309/ğ)  276
X. Paraların Paylaştırılması (m.309/h)  277
XI. Rehin Açığı Halinde Paylaştırmaya Katılma (m.309/ı)  278
XII. Tahsil Edilmeyen Paralar (m.309/i)  279
XIII. Tasfiye Memurlarının Faaliyet Raporu (m.309/j)  280
XIV. Borçlunun Konkordato Tasdikinden Önceki Tasarruflarının İptali
(m.309/k)  280
XV. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Ortak
Hükümler (m.309/l)  281
A. Genel Bilgi  281
B. Adi Konkordatonun Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya
Uygulanacak Hükümleri  282
1. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Talebi, Yetkili ve Görevli
Mahkeme (309/l; 285)  282
2. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler (m.309/l; 286)  282
3. Geçici Mühlet (m.309/l; 287)  283
4. Geçici Mühletin Sonuçları, İlânı ve Bildirimi (309/l; 288)  284
5. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kesin Mühlet (309/l; 289)  284
6. Borçlunun Malî Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin
Kaldırılması (m.309/l; 291)  285
7. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi İle İflâsın Açılması (m.309/l;
292)  286
8. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Kanun Yolları (m.309/l; 293)  286
9. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (m.309/l; 294, 295)  287
10. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.309/l; 296)  288
a. Konkordatoda Sözleşmenin Karşı Tarafının Sınırlandırılması  288
b. Konkordatonun Amacına Ulaşmasını Engelleyen Sürekli Borç İlişkilerinin
Feshi  289
11. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.309/l; 297)  289
12. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri (m.309/l; 298)  290
13. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet (m.309/l; 299)  290
14. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti (m.309/l; 300)  290
15. Alacaklılar Toplantısına Davet (m.309/l; 301)  290
16. Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk (m.309/l; 302)  291
17. Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlara Karşı Haklar (m.309/l; 303)  291
18. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi (m.309/l; 304)  292
19. Konkordatonun Tasdik Şartları (m.309/l; 305)  292
20. Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlânı (m.309/l; 306)  293
21. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu
Malların İadesinin Ertelenmesi (m.309/l; 307)  293
a. Rehinli Malların Muhafaza ve Satışının Ertelenmesi  293
b. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  293
c. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi Kararının
Kaldırılması  294
22. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı (m.309/l; 308)  294
23. Kanun Yolları (m.309/l; 308/a)  295
24. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava (m.309/l; 308/b)  295
25. Konkordatonun Hükümleri (m.309/l; 308/c, 309/c)  295
26. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi (m.309/l; 308/ç)  296
27. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler (m.309/l; 308/d)  296
28. Konkordatonun Tamamen Feshi (m.309/l; 308/f)  296
29. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri (m.309/l; 308/g)  297
İkinci Kısım
İFLAS
&. GENEL OLARAK  299
&. İFLASA TABİ KİŞİLER  300
A. Genel Bilgi  300
B. Tacirler  302
1. Tüzel Kişi Tacirler  302
2. Gerçek Kişi Tacirler  304
C. Tacir Sayılanlar  311
D. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  311
E. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar  311
&. İFLAS YOLLARI  315
I. Takipli İflas Yolları  316
A. Genel İflas Yolu ile Takip  316
1. Yetkili İcra Dairesi (İİK m. 154)  316
2. İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri (İİK.m.155)  321
a. Genel Olarak  321
b. İflâs Ödeme Emrine Yazılacak Kayıtlar (İİK m. 155)  322
c. İflâs Ödeme Emrine İtiraz  326
aa. Borçlunun İtiraz Etmemesi  326
bb. Borçlunun İtiraz Etmesi  326
d. İflas Ödeme Emrine Karşı Şikâyet  332
e. Takip Yolunun Değiştirilmesi (İİK m. 43)  335
&. MAHKEMEDEN İFLAS TALEBİ (m.156)  344
I. Genel Olarak  344
II. İflas Davası  349
1. Davacı  349
2. Davalı  349
3. Yetkili Mahkeme  349
a. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmuş Olan Yerlerde  350
aa. İstanbul İçin  350
bb. İstanbul Dışındaki Yerler İçin  350
b. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde  350
4. İflas Davasında Görevli Mahkeme (m.154/3)  362
5. Dava Açma Süresi (m.156/4)  371
III. İflas Talebinin Geri Alınması ve Yenilenmesi (M.157)  373
&. İflas Davasında Yargılama Usulü (m.158)  375
1. Genel Olarak  375
2. Muhafaza Tedbirleri (m. 159)  377
a. Genel Tedbirler  377
b. Defter Tutulması, Neticeleri ve Geçerlilik Süresi (İİK m. 161, 162, 163)  379
3. İflas Talebinin İlanı  385
4. İflas Davasına Müdahale veya İtiraz (m.158/1)  388
5. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflâs Davasının İncelenmesi ve
Depo Emri  388
6. Ödeme Emrine İtiraz Halinde İflâs Davasının İncelenmesi  392
7. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı ve Depo Emri  397
8. İflas Harç ve Giderleri  415
a. İflâs Giderleri (m.160)  415
b. İflâs Harçları  416
c. İflâs Harç ve Giderlerinden Sorumluluk  416
9. İflâsta Vekâlet Ücreti  419
10. İflas Davasında Verilebilecek Kararlar  421
a. Davanın Konusuz Kalması  421
b. Davanın Reddi Kararı  426
c. Davanın Kabulü Kararı  428
11. İflas Kararı ve Tarihi (m.165)  435
12. İflas Kararının Tebliği ve İlanı (m.166)  436
&. İFLAS YOLUYLA TAKİPTE, BORÇLUNUN MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
DAVASI AÇMASI  441
1. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davası Açması  441
2. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası Açması  442
&. İFLAS DAVASINDA KANUN YOLLARINA BAŞVURMA (m.164)  445
&. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU (m.167)  449
A. Takip talebinin içeriği  451
a. Genel olarak  451
b. Alacaklı  452
1. Yetkili Hamilden Maksat  452
2. Ciro  457
3. Bonoda Vadeden Sonra Ciro  462
4. Çekin İbrazdan Sonra Ciro Edilmesi  462
5. Aval  467
6. Aval–Kefalet  468
c. Borçlu  471
d. Alacak Tutarı  481
e. Komisyon Ücreti  485
f. Çek Tazminatı  486
g. Protesto ve İhbarname Giderleri  488
ğ. Alacaklının Seçtiği Takip Yolu  488
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  488
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  491
B. Alacağın Kambiyo Senedine Bağlı Olması  498
1. Genel Olarak  498
2. Kambiyo Senetlerinin (Bono–Poliçe–Çek) Zorunlu Unsurları  499
C. Bono  501
1. Bononun Zorunlu Unsurları (TTK.m.776)  501
a. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi  501
b. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi  503
c. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı)  518
d. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f)  524
e. Düzenleyenin İmzası  530
2. Bononun Alternatif Unsurlar  538
a. Düzenlenme Yeri  538
b. Ödeme Yeri  544
3. Bonoda Vade  546
4. Bononun İsteğe Bağlı İçeriği  552
D. Çek  559
1. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735)  559
2. Çekin Unsurları: (TTK. m.780)  560
a. Senette Çek Kelimesi  560
b. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İçermesi  561
c. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı  565
d. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d)  567
e. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e)  567
f. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e)  570
g. Düzenleyenin İmzası  572
ğ. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  576
h. Karekod  576
3. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları  578
a. Eksik Unsurlu Çek  578
b. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması  579
c. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen
Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800)  580
4. Çeke Yazılabilecek Kayıtlar  581
5. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar  585
a. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  585
b. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar  586
6. Çekte Lehtar  586
7. Çekte İbraz  590
a. Çekin İbrazı  590
b. İbraz Süreleri  594
c. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları  597
d. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi  601
e. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811)  603
8. Çekten Cayma (TTK.m.799)  605
a. Genel Olarak  605
b. Çekten Caymanın Şartları  606
E. Poliçe (TTK m.671 – 775)  608
F. Senette Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinde İflas Yoluyla Takip
(m. 176/b)  608
&. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME
EMRİ (m.171)  610
A. Genel Bilgi  610
B. Ödeme Emrinin İçeriği  612
C. Ödeme Emrine İtiraz (m.172)  615
1. Maddi Hukuka İlişkin İtirazlar  616
a. İtfa İtirazı  616
b. İmhal İtirazı  616
c. Borcun Olmadığı İtirazı  617
d. İmzaya İtiraz  617
e. Borcun Zamanaşımına Uğradığı İtirazı  618
Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller (6102 s.TTK. m.750)  618
2. Takip Hukukuna İlişkin İtirazlar  619
D. İtiraz Süresi ve Yeri  620
E. Ödeme Emrine Yönelik Şikayet (m.172)  629
1. Başlıca Şikayet Nedenleri  629
2. Şikayet Süresi ve Yeri  629
3. Şikayetin Hükmü  630
4. Şikayetin İncelenmesi  630
5. Şikayet Üzerine İflas Takibinin Geri Alınması  630
&. KAMBİYO SENETLERİNE İSTİNADEN İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İFLAS
DAVALARI  637
A. Ödeme Emrine İtiraz veya Şikayet Olunmaması Halinde İflas Davası
(m.176)  637
B. İtiraz veya Şikayet Olunması Halinde İflas Davası (m.174)  649
C. Adi İflas Yoluna İlişkin Hükümlerin Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas
Yoluna Uygulanması (m.176)  656
D. Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler (m.176/a)  659
E. İstirdat Davası (m.175)  659
&. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YOLU  662
I. Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflas (m.177)  663
A. Genel Bilgi  663
B. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflâs Halleri  669
2. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Bulunması  673
3. İİK.m.308 Gereğince Konkordato Mühlet Talebinin Reddi veya Tasdik
Edilmemesi  676
4. İlâma Bağlı Alacağın İcra Emri İle ve Haciz Yolu İle İstenildiği Halde
Ödenmemiş Olması  678
C. Kanun Yolları  691
II. Borçlunun Kendi İflasını İstemesi (m.178)  691
A. Borçlunun İsteğe Bağlı İflasını İstemesi (İİK m. 178/1)  691
B. Borçlunun Zorunlu Olarak İflasını İstemesi (İİK m. 178/3)  692
C. Kanun Yolları  700
III. Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı (m.179)  700
A. Genel Bilgi  700
B. Şirketin Borca Batık Durumda Olması  706
IV. Doğrudan Doğruya İflas Davasında Uygulanacak Genel İflas Hükümleri
(m.181)  713
V. Bankaların İflası  717
A. Genel Bilgi  717
B. İflasına Karar Verilen Bankanın Tasfiyesi  718
C. Banka Mallarının Satışı  718
D. Bankanın Yönetici, Denetici ve Hakim Ortaklarının İflası  720
VI. Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Sorumlularının İflası  724
A. Sermaye Piyasası Kurumlarının İflası  724
B. Sermaye Piyasası Kurumlarının, Sorumluları Hakkında İflas  725
VII. Kamu Alacakları Nedeniyle İflas İstemi (6183 s.k.m.100)  727
1. Genel Bilgi  727
2. İflas Yolları  728
A. Doğrudan İflas Halleri  728
1. Alacaklı Tahsil Dairesinin Talebiyle (İİK. m.177)  728
2. Borçlunun Talebiyle  728
3. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflası  729
B. Takibe Dayalı İflas  729
1. Adi İflas Yolu (İİK. m.155,156)  729
2. Kambiyo Senetlerine Dayanan İflas  730
C. İflas Takip ve Davasında Yetki ve Görev  730
&. UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMADA DOĞRUDAN
DOĞRUYA İFLAS  734
1. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmanın Tamamen Feshi Halinde
(m.309/s)  734
2. Borçlunun Projeden Doğan Yükümlülüklerini Kısmen veya Tamamen
Yerine Getirmemesi Halinde Mahkemenin Doğrudan İflasa Karar
Vermesi (m.309/t)  734
&. İFLASIN KALDIRILMASI (m.182)  735
A. Genel Bilgi  735
B. İflasın Kaldırılmasının Şartları  736
&. REDDOLUNMUŞ MİRASIN TASFİYESİ VE TASFİYENİN DURDURULMASI  747
I. Reddolunan Mirasın Tasfiyesi (m.180)  747
II. Reddolunmuş Bir Mirasın Tasfiyesinin Durdurulması (m.183)  752
III. Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet (m.220)  754
&. İFLASIN, MÜFLİSİN MALLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  755
I. İflas Masası (m.184)  755
II. İflas Masasındaki Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerlerin Satışı
(m.185)  761
A. Masadaki Rehinli Malların Satışı  761
B. Rehinli Olmasa Dahi İflas İdaresince Derhal Satılacak mallar  763
III. Hacizli Malların Masaya Girmesi (m.186)  767
IV. İflas İdaresinin Takasa İtiraz ve İptal Davası Açması (m.187)  770
V. Tahsil İçin Müflise Verilmiş Emre veya Hamiline Yazılı Senetler (m.188) . 774
VI. Başkasına Ait Malın Satış Bedeli (m.189)  774
VII. Satıcının Geri Alma Hakkı (m.190)  775
VIII. Müflisin Tasarruf Ehliyeti ve Kambiyo Senedi İçin Yapılan Ödeme
(m.191)  776
A. Müflisin Tasarruf Ehliyeti  776
B. Müflisin, İflasın İlanından Önce Ödediği Bono ve Poliçe  778
IX. Müflise Yapılan Ödemelerin Geçerliliği (m.192)  784
X. İflasın Açılması ile Takiplerin Durması ve Düşmesi (m.193)  786
A. Genel Bilgi  786
B. İflasın Açılması ile Duran Takipler  787
C. İflâs Açılması ile Durmayan Takipler  789
Ç. İflas Tasfiyesi Sırasında Yapılabilecek Takipler  790
XI. İflasın Hukuk Davalarına Etkisi (m.194)  798
A. Genel Olarak  798
B. İflasın Açılması ile Duran Davalar  805
C. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  810
&. İFLASIN, ALACAKLILARIN HAKLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ  816
I. Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi (m.195)  816
II. İflasın Açılmasından Sonra Faiz (m.196)  821
III. Şarta Bağlı Alacaklar (m.197)  830
A. Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Alacakların Masaya Kaydı  830
B. Ölünceye Kadar Bakım Alacaklısının Alacağının Masaya Kaydı  830
C. İflasın Teminat Mektuplarına Etkisi  831
IV. Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi (m.198)  837
A. Şahsi Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi  837
B. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmemesi Halinde Sözleşme Alacağının
Para Alacağı Olarak Masaya Kaydı  839
V. İflastan Önce Satış ve Teslimi Yapılan Malla İlgili Sözleşmenin Feshi
(m.199)  844
VI. İflasın Sözleşmelere Etkisi  845
A. İflasın Açılması ile Sona Eren Sözleşmeler  845
B. İflasın Açılması ile Sona Ermeyen Sözleşmeler  848
VII. İflas Halinde Takas (m.200)  855
A. Takası Mümkün Alacaklar  855
B. Takası Mümkün Olmayan Alacaklar  856
VIII. Takasa İtiraz (m.201)  860
IX. Müflisin Kefil Olduğu Borçların Masaya Yazılması (m.202)  866
X. Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası (m.203)  869
XI. Müflisle Birlikte Borçlu Olanın Borcu Kısmen Ödemesi (m.204)  871
XII. Kollektif Şirket ve Ortaklarının Aynı Anda İflâsı (m.205)  873
XIII. Anonim Şirket ve Kooperatiflerin İflasında Masaya Yazdırılabilecek
Alacaklar  875
&. İFLASIN TASFİYESİ  880
A. Masanın Oluşturulması  880
1. Defter Tutulması (m.208)  880
2. Müflisin Görevleri (m.209)  882
3. Güvence Tedbirleri (m.210)  883
4. Haczedilemeyen Malın Müflise Bırakılması (m.211)  884
5. Üçüncü Şahıslara Ait Mallar (m.212)  886
6. Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları (m.213)  886
7. Kıymet Takdiri (m.214)  886
8. Defterin Müflis Tarafından Tanınması (m.215)  887
9. Müflisin Yükümlülükleri (m.216)  888
10. İflas Tasfiyenin Tatili (m.217)  888
B. Tasfiye Türleri  890
1. Basit Tasfiye (m.218)  890
2. Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı (m.219)  893
a. Adi Tasfiye Kararı  893
b. Adi tasfiye ilânının içeriği (Yöt. m.58)  894
C. Masanın İdaresi  897
1. İlk Alacaklılar Toplanması (m.221)  897
a. İlk Alacaklılar Toplantısı  897
b. İflâs Bürosu  898
c. İlk Alacaklılar Toplantısında, Toplantı ve Karar Sayısı  899
2. Toplantı veya Karar Yeter Sayısının Oluşmaması (m.222)  903
3. İflas İdaresinin Seçilmesi ve İflas Dairesinin Vazifeleri (m.223)  903
a. İflas İdaresinin Oluşturulması  903
b. İflas İdaresinin Çalışma Şekli  904
c. İflas İdaresi Üyelerinin Ücreti  906
4. İlk Toplanmada Alınabilecek Kararlar (m.224)  912
5. İlk Alacaklılar Toplanması Kararlarının Şikayeti (m.225)  914
6. İflas İdaresinin Görevleri (m.226)  914
7. İflas İdaresinin Yetki ve Sorumlulukları (m.227)  918
8. İflasta Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları (m.228)  922
a. İflas İdaresine Karşı İstihkak İddiası  922
b. İflas İdaresinin Kararı  923
c. İstihkak İddiasının Reddi Üzerine Dava Açılması  923
d. Doğrudan Doğruya Açılan veya İflastan Önce Açılan İstihkak Davası  924
e. İflas İdaresinin İstihkak Davası Açması  924
f. Gayrimenkul Satış Vaadinde İstihkak İddiası  925
g. Finansal Kiralamaya Konu Malların Durumu  925
9. Masa Alacaklarının Tahsili, Acele Satışlar (m.229)  935
10. Alacakların İncelenmesi (m.230)  937
a. Genel Olarak  937
b. Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar (m.231)  938
&. İFLASTA SIRA CETVELİ  939
I. Sıra Cetveli ve İçeriği  939
1. Genel Bilgi  939
2. Sıra Cetvelinin Yapılma Süresi  941
II. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (m.206)  947
A. Genel Bilgi  947
B. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenecek Alacaklar  948
1. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 248)  948
2. Masada Gemi Varsa “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323)  949
3. Medeni Kanunun 865., 867. ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar  950
C. Rehinli Alacakların Ödenme Yöntemleri (İİK m. 185)  952
1. Genel Bilgi  952
2. Taşınır Rehni  958
a. Genel Bilgi  958
b. Taşınır Rehni Türleri  960
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K)  960
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39)  964
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940)  965
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940)  966
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70)  966
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13)  966
gg. Gemi Rehni  966
ğğ. Kıymetli Evrak, Teminat Mektubu ve Alacak Rehni  968
ıı. Hapis Hakkı  975
2. Taşınmaz Rehni (İpotek)  986
a. İpotek Nedir  986
b. İpoteğin Kapsamı  987
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar  1001
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi  1002
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak
İpotek Tesisi  1003
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk  1003
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk  1004
ğ. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri  1005
D. Rehinden Sonra Ödenecek Malın Aynından Kaynaklanan Vergiler  1008
1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergiler (İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2) . 1008
2. Katma Değer Vergisi  1013
E. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar  1013
F. Adî Alacaklar ve Sırası  1015
1. Genel Bilgi  1015
2. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  1016
a. İİK’nın 206. Maddesine Göre İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  1016
aa. Birinci Sıra  1017
bb. İkinci Sıra:(Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı)  1028
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar)  1028
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı  1034
c. Kamu Alacaklarının Sıra Cetveline Yazılması  1035
III. Sıralar Arasında İlişki (İİK m. 207)  1047
IV. Reddedilen Alacaklar (m.233)  1048
V. Sıra Cetvelinin İlanı ve İhbarı (m.234)  1050
§. İFLAS SIRA CETVELİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI (m.235)  1053
I. İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet  1053
A. Şikâyetin Konusu  1053
B. Şikâyetin Tarafları  1055
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1061
D. Şikâyetin Süresi  1070
E. Şikâyet Yargılaması ve Hüküm  1075
F. Şikâyete Karşı Kanun Yolları  1080
1. İstinaf Kanun Yolu (İİK.m.363)  1080
2. Temyiz Kanun Yolu (İİK.m.364)  1081
3. Kanun Yararına Temyiz  1082
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası  1083
A. Kayıt Kabul Davası (İİK m. 235)  1084
1. Genel Olarak  1084
2. Dava Açma Süresi  1096
3. Davanın Tarafları  1107
a. Davacı  1107
b. Davalı  1109
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme  1113
5. Yargılama Usulü  1126
6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri  1142
7. Davanın Sonuçları  1148
B. Kayıt Terkin Davası  1159
1. Davacı  1159
2. Davalı  1162
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  1165
4. Dava Açma Süresi  1171
5. Davanın Konusu  1175
6. Yargılama Usulü  1177
7. Davanın Sonuçları  1181
III. Kayıt Kabul ve Kayıt Terkin Davalarında Kanun Yolu  1185
A. İstinaf Kanun Yolu  1185
B. Temyiz Kanun Yolu  1188
C. Kanun Yararına Temyiz  1190
&. ALACAKLARIN GEÇ BİLDİRİLMESİ (m.236)  1195
A. Genel Bilgi  1195
B. Alacağın İflas Masasına Geç Bildirmenin Yaptırımları  1196
&. MASANIN TASFİYESİ  1200
I. İkinci Alacaklılar Toplanması (M.237)  1200
A. Genel Bilgi  1200
B. İkinci Alacaklılar Toplantısına Katılacak Kişiler  1201
C. Toplantının Yapılış Tarzı ve Alınacak Kararlar  1201
II. İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri (m.238)  1204
III. İkinci Alacaklılar Toplantısında Toplantı ve Karar Yeter Sayısının
Oluşmaması (m.239)  1205
IV. Yeniden Alacaklılar Toplanması (m.240)  1206
V. Masa Mallarının Paraya Çevrilmesi (m.241)  1207
A. Açık Artırma Yolu İle Satış  1207
B. Pazarlıkla Satış  1208
C. Ekonomik Bütünlüğü Olan Malların Satışı  1209
D. Çeşitli Hakların ve Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi (İİK’nın 121.
Maddesinin Kıyasen Uygulanması)  1209
VI. Açık Artırmanın İlanı (m.242)  1214
VII. Açık Artırma ve İhale (m.243)  1216
A. Taşınmazların Açık Artırma ile Satışı  1216
B. Taşınır Malların Açık Artırma Yoluyla Satışı  1217
VIII. Haciz Hükümlerinin İflasta Açık Artırmada Uygulanması (m.244)  1219
IX. Çekişmeli Hakları Takip Yetkisinin Devri (m.245)  1224
X. Aile Yurtlarına, İflas Hükümlerinin Uygulanmaması (m.246)  1227
&. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  1228
I. Pay Cetveli ve Son Hesap (m.247)  1228
II. İflas Masrafları ve Masanın Borçları (m.248)  1231
III. Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması (m.249)  1233
IV. Paranın Kesin Dağıtımı (m.250)  1234
V. Borç Ödemeden Aciz Belgesi (m.251)  1235
VI. Geçici Pay Dağıtımı (m.252)  1239
VII. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar (m.253)  1241
&. İFLASIN KAPANMASI  1242
I. Nihai Rapor ve İflasın Kapanma Kararı (m.254)  1242
II. İflas Kapandıktan Sonra Yeni Mal Bulunması (m.255)  1249
III. İflas Tasfiyesinin Süresi (m.256)  1252
Üçüncü Kısım
CEZAİ HÜKÜMLER
I. HİLELİ İFLAS SUÇU  1253
II. Taksiratlı İflas Suçu  1260
A. Taksiratlı İflas Halleri  1260
B. Suçun Maddi Unsurları  1263
C. Suçun Manevi Unsuru  1264
D. Yargılama Usulü  1264
III. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçu (m. 345/A)  1268
A. Genel Olarak  1268
B. Sermaye Şirketlerinde Kimler İflas İstemekle Yükümlüdür  1269
1. Anonim Şirkette Yetkili:  1269
2. Limited Şirketler  1270
3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  1271
C. Sermaye Şirketinin İflasını İstememe Suçunun Maddi Unsurları  1271
D. Suçun Manevi Unsuru  1272
E. Yargılama Usulü  1272
F. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1276
G. Suçun Cezası  1277
IV. İflas ve Konkordatoda Kişisel Menfaat Temin Etme Suçu (m.333)  1284
A. Suçun Maddi Unsuru  1284
B. Suçun Manevi Unsuru  1285
C. Yargılama Usulü  1285
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1287
E. Suçun Cezası  1288
V. Konkordato Koşullarına Uymama Suçu (m. 334)  1289
A. Suçun Maddi Unsuru  1289
B. Suçun Manevi Unsuru  1290
C. Yargılama Usulü  1290
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1291
E. Suçun Cezası  1291
VI. Müflise Ait Malları Vermeme Suçu (m. 336)  1293
A. Suçun Maddi Unsuru  1293
B. Suçun Manevi Unsuru  1293
C. Yargılama Usulü  1293
D. Suçun Cezası  1294
VII. Müflisin İflas Dairesi Emirlerine Uymama Eylemi (m. 337/2)  1295
A. Eyleminin Maddi Unsurları  1295
B. Eylemin Cezası  1296
1. Disiplin Hapsi  1296
2. Disiplin Hapsinin Özellikleri  1297
C. Yargılama Usulü  1298
D. Dava ve Ceza Zamanaşımı  1300
Yararlanılan Kaynaklar  1301
Kavramlar Dizini  1303
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019