Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Temel Hukuk Dizisi
Ceza Muhakemesi Hukuku
Eylül 2018 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 25.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel ı kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Ceza Muhakemesi Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; bir suç işlenip işlenmediği, işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğu, ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, sorumluluğun bulunması durumunda failler hakkında hükmedilecek yaptırımın türü ve miktarının belirlenmesi ve infaz edilebilir bir yaptırımın ortaya konulması amacıyla yapılan bir dizi faaliyetten oluşan ceza muhakemesi hukukuna; bir suçun işlenmesiyle birlikte devlet ile fail arasında oluşan ve değişik evre ve aşamaları kapsayan ilişkisine, suçun ve failinin saptanmasından başlayarak, verilecek hükmün kesinleşmesine kadar uzanan sürecine, bu sürecin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk metinlerine uygun olarak sürdürülmesine ilişkin özet bilgilere yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel Esasları
Ceza Muhakemesi Şartları
Ceza Muhakemesi Makamları ve Süjeleri
Koruma Tedbirleri
Ceza Muhakemesinde Deliller
Yargılama ve Hüküm Verme
Ceza Muhakemesi İşlemleri
Kanun Yolları
Barkod: 9789750251214
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  21
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ  21
I. Soruşturma ve Kovuşturma  21
II. Şüpheli ve Sanık  23
III. Müdafi ve Vekil  24
IV. İfade Alma ve Sorgu  24
V. Malen Sorumlu  24
VI. Suçüstü ve Toplu Suç  25
VII. Disiplin Hapsi  25
§3. CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  26
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  28
I. Doğrudan Kaynaklar  28
1. Anayasa  28
2. Kanunlar  28
3. Uluslararası Andlaşmalar  29
II. Dolaylı Kaynaklar  29
§5. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  30
§6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  31
I. Zaman Bakımından Uygulama  31
II. Yer Bakımından Uygulama  32
III. Kişi Bakımından Uygulama  33
Birinci Bölüm Soruları  35
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  39
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI  40
§ 3. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  41
I. Şikayet  41
II. Talep (İstem)  43
III. Müracaat (Yazılı Başvuru)  44
IV. İzin  44
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması  45
VI. Türkiye’de Bulunma  46
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması  46
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması  46
IX. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  47
X. Bekletici Sorunun Çözümü  47
XI. Önödeme  47
XII. Uzlaştırma  48
İkinci Bölüm Soruları  52
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  55
§ 2. İDDİA MAKAMI  56
I. Cumhuriyet Savcısı  56
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  56
2. Yer Bakımından Yetki  59
3. İddianamenin İadesi  60
4. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  61
a) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri  61
b) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  62
5. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi  63
II. Sulh Ceza Hakimi  65
III. Mağdur  66
1. Genel Açıklama  66
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları  67
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi  68
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması  69
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili  70
§ 3. SAVUNMA MAKAMI  71
I. Şüpheli ve Sanık  71
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları  71
2. İfade ve Sorgu  72
II. Müdafi  74
1. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi  74
2. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  76
3. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  78
§ 4. YARGILAMA MAKAMI  79
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim  79
1. Hakimin Nitelikleri  80
a) Bağımsızlık  80
b) Tarafsızlık  82
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler  82
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları  84
aaa) Hakimin Reddi  84
bbb) Hakimin Çekinmesi  86
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri  87
a) Madde Bakımından Yetki (Görev)  87
aa) Genel Açıklama  87
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi  88
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası  89
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  90
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnası: Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  90
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  92
b) Yer Bakımından Yetki (Yetki)  93
aa) Genel Açıklama  93
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi  94
cc) Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Kararı  96
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  97
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları  97
aaa) Davanın Nakli  97
bbb) İstinabe  99
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  99
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  100
c) Kişi Bakımından Yetki  100
d) Görev Bakımından Yetki  101
aa) Genel Açıklama  101
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  102
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları  102
aaa) Naiplik  102
bbb) Nisbi Muhakeme  103
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı  104
Üçüncü Bölüm Soruları  108
Dördüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  111
I. Kavram ve Tanım  111
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  111
1. Yasallık  111
2. Geçicilik  112
3. Araç Olma  112
4. Gecikmede Tehlike  112
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş)  112
6. Ölçülülük (Oranlılık )  113
7. Bir Karara Dayanma  114
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ  114
I. Yakalama  114
1. Doğrudan (Fiili) Yakalama  115
a) Yakalama Yetkisi  115
b) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  116
2. Yakalama Emrine İstinaden Yakalama  117
a) Genel Açıklama  117
b) Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi  119
II. Gözaltı  119
1. Genel Açıklama  119
2. Gözaltı Süresi  121
3. Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne çıkarılması  122
III. Tutuklama  122
1. Kavram  122
2. Tutuklamanın Şartları  123
a) Kuvvetli Suç Şüphesi  123
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı  123
3. Tutuklama Yasağı  125
4. Tutuklama Kararı  126
5. Tutukluluk Süresi  127
6. Tutukluluğun İncelenmesi  128
IV. Adli Kontrol  130
1. Kavram  130
2. Adli Kontrol Kararı  131
3. Adli Kontrol Tedbirinin Türleri  132
4. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup  134
5. Yaptırım  135
6. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  135
V. Arama  135
1. Kavram  135
2. Aramanın Şartları  136
3. Aramanın Kapsamı  137
4. Arama Kararı ve Emri  138
5. Aramanın Zamanı  139
6. Aramanın İcrası  139
VI. Elkoyma  141
1. Kavram  141
2. Elkoymanın Kapsamı  141
3. Elkoyma Kararı ve Emri  142
4. Elkoymanın İcrası  143
5. Elkonulan Eşyanın İadesi  145
6. Özel Elkoyma Çeşitleri  145
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  145
b) Postada Elkoyma  147
c) Avukat Bürolarında Arama ve Elkoyma  148
d) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  148
e) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama ve Elkoyma  150
f) Kaçaklara İlişkin Elkoyma  151
VII. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  153
1. Genel Açıklama  153
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri  153
a) İletişimin Tespiti  154
b) İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  155
c) Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  156
3. Kararın İcrası, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim  157
VIII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  158
IX. Teknik Araçlarla İzleme  159
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  161
I. Genel Açıklama  161
II. Tazminat İstenebilecek Haller  162
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi  164
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  165
Dördüncü Bölüm Soruları  167
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  171
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  171
II. Serbest Delil İlkesi  173
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  174
I. Genel Açıklama  174
II. Beyan Delili  175
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  175
2. Tanık Beyanı  176
a) Tanık Kavramı  176
b) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  178
aa) Hazır Bulunma  178
bb) Yemin Etme  179
cc) Beyanda Bulunma  181
dd) Tanıklıktan Çekinme  183
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  183
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  185
III. Belge Delili  186
IV. Belirti Delili  187
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  188
I. Delillerin Toplanması  188
1. Beden Muayenesi  188
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  188
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  189
c) Kadının Muayenesi  190
2. Fizik Kimliğin Tespiti  191
3. Yer Gösterme  191
4. Olay Yeri İnceleme  191
II. Delillerin Değerlendirilmesi  192
1. Bilirkişi İncelemesi  192
a) Genel Açıklama  192
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  193
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  194
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  195
e) Uzman Mütalaası  197
f) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  198
aa) Gözlem Altına Alma  198
bb) Moleküler Genetik İnceleme  199
cc) Adli Muayene ve Otopsi  199
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  201
2. Keşif  201
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  202
Beşinci Bölüm Soruları  204
Altıncı Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ ve KOVUŞTURMA EVRESİ  207
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  208
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  208
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  208
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  208
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  209
a) Sanığın Çağrılması  209
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  210
3. Delil Toplanması  211
§ 3. DURUŞMA  213
I. Duruşmanın Önemi  213
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  214
III. Duruşmanın Sözlülüğü  215
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  216
V. Duruşmanın Açık Olması  217
1. Genel Olarak Açıklık  217
2. Açıklığın İstisnaları  217
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  218
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  219
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  219
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  220
1. Duruşmada Hazır Bulunma  220
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  220
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  221
aa) Cumhuriyet Savcısı  221
bb) Bireysel İddia Makamı  222
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  222
aa) Sanık  222
bb) Müdafi  224
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  225
3. Duruşmanın Başlaması  225
4. Delillerin Ortaya Konulması  227
5. Doğrudan Soru Yöneltme  228
6. Delillerin Tartışılması  229
7. Suç Niteliğinin Değişmesi  231
8. Duruşma Tutanağı  231
§ 4. HÜKÜM VERME  233
I. Delillerin Değerlendirilmesi  233
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  233
III. Hüküm Çeşitleri  235
IV. Hükmün İçeriği  237
V. Hükmün Açıklanması  241
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  241
Altıncı Bölüm Soruları  244
Yedinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. KAVRAM  247
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  247
I. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  247
II. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  248
III. Elektronik İşlemler  248
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRELER  250
I. Sürelerin Sınıflandırılması  250
II. Sürelerin Hesaplanması  251
§ 4. ESKİ HALE GETİRME  251
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  253
§ 6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI  255
I. Yokluk  255
II. Butlan  255
III. Hak Düşümü  255
IV. Kabul Edilmezlik  256
§ 7. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN
GİDERİLMESİ  256
Yedinci Bölüm Soruları  257
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
§ 1. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  261
I. Kavram  261
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  262
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  262
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  265
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  265
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  267
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  267
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  267
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  268
§ 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI  269
I. İtiraz  269
II. İstinaf  272
1. Genel Açıklama  272
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  273
3. İstinaf İstemi ve Süresi  274
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  275
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  275
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  276
III. Temyiz  279
1. Temyiz Konusu Olan Kararlar  279
2. Temyiz Nedenleri  281
3. Temyiz Talebi ve Süresi  282
4. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  283
5. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  283
6. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  283
7. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  286
8. Bozmadan Sonraki Yargılama  286
§ 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  288
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  288
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  288
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  289
II. Kanun Yararına Bozma  289
III. Yargılamanın Yenilenmesi  291
Sekizinci Bölüm Soruları  297
Kavramlar Dizini  301
 


Fahri Gökçen Taner
Mart 2019
115.00 TL
Sepete Ekle
Burcu Dönmez
Mart 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
Vahit Bıçak
Ekim 2018
90.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  21
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ  21
I. Soruşturma ve Kovuşturma  21
II. Şüpheli ve Sanık  23
III. Müdafi ve Vekil  24
IV. İfade Alma ve Sorgu  24
V. Malen Sorumlu  24
VI. Suçüstü ve Toplu Suç  25
VII. Disiplin Hapsi  25
§3. CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  26
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  28
I. Doğrudan Kaynaklar  28
1. Anayasa  28
2. Kanunlar  28
3. Uluslararası Andlaşmalar  29
II. Dolaylı Kaynaklar  29
§5. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  30
§6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  31
I. Zaman Bakımından Uygulama  31
II. Yer Bakımından Uygulama  32
III. Kişi Bakımından Uygulama  33
Birinci Bölüm Soruları  35
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  39
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI  40
§ 3. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  41
I. Şikayet  41
II. Talep (İstem)  43
III. Müracaat (Yazılı Başvuru)  44
IV. İzin  44
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması  45
VI. Türkiye’de Bulunma  46
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması  46
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması  46
IX. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  47
X. Bekletici Sorunun Çözümü  47
XI. Önödeme  47
XII. Uzlaştırma  48
İkinci Bölüm Soruları  52
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  55
§ 2. İDDİA MAKAMI  56
I. Cumhuriyet Savcısı  56
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  56
2. Yer Bakımından Yetki  59
3. İddianamenin İadesi  60
4. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  61
a) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri  61
b) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  62
5. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi  63
II. Sulh Ceza Hakimi  65
III. Mağdur  66
1. Genel Açıklama  66
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları  67
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi  68
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması  69
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili  70
§ 3. SAVUNMA MAKAMI  71
I. Şüpheli ve Sanık  71
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları  71
2. İfade ve Sorgu  72
II. Müdafi  74
1. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi  74
2. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  76
3. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  78
§ 4. YARGILAMA MAKAMI  79
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim  79
1. Hakimin Nitelikleri  80
a) Bağımsızlık  80
b) Tarafsızlık  82
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler  82
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları  84
aaa) Hakimin Reddi  84
bbb) Hakimin Çekinmesi  86
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri  87
a) Madde Bakımından Yetki (Görev)  87
aa) Genel Açıklama  87
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi  88
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası  89
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  90
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnası: Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  90
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  92
b) Yer Bakımından Yetki (Yetki)  93
aa) Genel Açıklama  93
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi  94
cc) Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Kararı  96
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  97
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları  97
aaa) Davanın Nakli  97
bbb) İstinabe  99
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  99
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  100
c) Kişi Bakımından Yetki  100
d) Görev Bakımından Yetki  101
aa) Genel Açıklama  101
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  102
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları  102
aaa) Naiplik  102
bbb) Nisbi Muhakeme  103
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı  104
Üçüncü Bölüm Soruları  108
Dördüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  111
I. Kavram ve Tanım  111
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  111
1. Yasallık  111
2. Geçicilik  112
3. Araç Olma  112
4. Gecikmede Tehlike  112
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş)  112
6. Ölçülülük (Oranlılık )  113
7. Bir Karara Dayanma  114
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ  114
I. Yakalama  114
1. Doğrudan (Fiili) Yakalama  115
a) Yakalama Yetkisi  115
b) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  116
2. Yakalama Emrine İstinaden Yakalama  117
a) Genel Açıklama  117
b) Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi  119
II. Gözaltı  119
1. Genel Açıklama  119
2. Gözaltı Süresi  121
3. Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne çıkarılması  122
III. Tutuklama  122
1. Kavram  122
2. Tutuklamanın Şartları  123
a) Kuvvetli Suç Şüphesi  123
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı  123
3. Tutuklama Yasağı  125
4. Tutuklama Kararı  126
5. Tutukluluk Süresi  127
6. Tutukluluğun İncelenmesi  128
IV. Adli Kontrol  130
1. Kavram  130
2. Adli Kontrol Kararı  131
3. Adli Kontrol Tedbirinin Türleri  132
4. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup  134
5. Yaptırım  135
6. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  135
V. Arama  135
1. Kavram  135
2. Aramanın Şartları  136
3. Aramanın Kapsamı  137
4. Arama Kararı ve Emri  138
5. Aramanın Zamanı  139
6. Aramanın İcrası  139
VI. Elkoyma  141
1. Kavram  141
2. Elkoymanın Kapsamı  141
3. Elkoyma Kararı ve Emri  142
4. Elkoymanın İcrası  143
5. Elkonulan Eşyanın İadesi  145
6. Özel Elkoyma Çeşitleri  145
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  145
b) Postada Elkoyma  147
c) Avukat Bürolarında Arama ve Elkoyma  148
d) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  148
e) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama ve Elkoyma  150
f) Kaçaklara İlişkin Elkoyma  151
VII. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  153
1. Genel Açıklama  153
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri  153
a) İletişimin Tespiti  154
b) İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  155
c) Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  156
3. Kararın İcrası, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim  157
VIII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  158
IX. Teknik Araçlarla İzleme  159
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  161
I. Genel Açıklama  161
II. Tazminat İstenebilecek Haller  162
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi  164
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  165
Dördüncü Bölüm Soruları  167
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  171
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  171
II. Serbest Delil İlkesi  173
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  174
I. Genel Açıklama  174
II. Beyan Delili  175
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  175
2. Tanık Beyanı  176
a) Tanık Kavramı  176
b) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  178
aa) Hazır Bulunma  178
bb) Yemin Etme  179
cc) Beyanda Bulunma  181
dd) Tanıklıktan Çekinme  183
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  183
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  185
III. Belge Delili  186
IV. Belirti Delili  187
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  188
I. Delillerin Toplanması  188
1. Beden Muayenesi  188
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  188
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  189
c) Kadının Muayenesi  190
2. Fizik Kimliğin Tespiti  191
3. Yer Gösterme  191
4. Olay Yeri İnceleme  191
II. Delillerin Değerlendirilmesi  192
1. Bilirkişi İncelemesi  192
a) Genel Açıklama  192
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  193
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  194
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  195
e) Uzman Mütalaası  197
f) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  198
aa) Gözlem Altına Alma  198
bb) Moleküler Genetik İnceleme  199
cc) Adli Muayene ve Otopsi  199
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  201
2. Keşif  201
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  202
Beşinci Bölüm Soruları  204
Altıncı Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ ve KOVUŞTURMA EVRESİ  207
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  208
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  208
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  208
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  208
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  209
a) Sanığın Çağrılması  209
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  210
3. Delil Toplanması  211
§ 3. DURUŞMA  213
I. Duruşmanın Önemi  213
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  214
III. Duruşmanın Sözlülüğü  215
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  216
V. Duruşmanın Açık Olması  217
1. Genel Olarak Açıklık  217
2. Açıklığın İstisnaları  217
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  218
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  219
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  219
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  220
1. Duruşmada Hazır Bulunma  220
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  220
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  221
aa) Cumhuriyet Savcısı  221
bb) Bireysel İddia Makamı  222
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  222
aa) Sanık  222
bb) Müdafi  224
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  225
3. Duruşmanın Başlaması  225
4. Delillerin Ortaya Konulması  227
5. Doğrudan Soru Yöneltme  228
6. Delillerin Tartışılması  229
7. Suç Niteliğinin Değişmesi  231
8. Duruşma Tutanağı  231
§ 4. HÜKÜM VERME  233
I. Delillerin Değerlendirilmesi  233
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  233
III. Hüküm Çeşitleri  235
IV. Hükmün İçeriği  237
V. Hükmün Açıklanması  241
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  241
Altıncı Bölüm Soruları  244
Yedinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. KAVRAM  247
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  247
I. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  247
II. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  248
III. Elektronik İşlemler  248
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRELER  250
I. Sürelerin Sınıflandırılması  250
II. Sürelerin Hesaplanması  251
§ 4. ESKİ HALE GETİRME  251
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  253
§ 6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI  255
I. Yokluk  255
II. Butlan  255
III. Hak Düşümü  255
IV. Kabul Edilmezlik  256
§ 7. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN
GİDERİLMESİ  256
Yedinci Bölüm Soruları  257
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
§ 1. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  261
I. Kavram  261
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  262
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  262
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  265
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  265
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  267
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  267
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  267
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  268
§ 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI  269
I. İtiraz  269
II. İstinaf  272
1. Genel Açıklama  272
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  273
3. İstinaf İstemi ve Süresi  274
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  275
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  275
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  276
III. Temyiz  279
1. Temyiz Konusu Olan Kararlar  279
2. Temyiz Nedenleri  281
3. Temyiz Talebi ve Süresi  282
4. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  283
5. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  283
6. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  283
7. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  286
8. Bozmadan Sonraki Yargılama  286
§ 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  288
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  288
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  288
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  289
II. Kanun Yararına Bozma  289
III. Yargılamanın Yenilenmesi  291
Sekizinci Bölüm Soruları  297
Kavramlar Dizini  301
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019