Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yabancılar Hukuku
Kasım 2017 / 3. Baskı / 269 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%55)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ağustos 2018 33.90 TL -     Sepete Ekle
   

Vatandaş ya da yabancı olma durumu, insanların bulundukları ülkede hangi işlemlerle karşı karşıya kalacakları ve hangi haklardan ne oranda yararlanacakları açısından tayin edicidir. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması yönünden vatandaş ile vatandaş olmayanlar arasındaki farklı uygulamalar, esas itibariyle yabancılar hukukunu ortaya çıkaran en önemli etkendir.

Düzenli olsun ya da olmasın, son yirmi yıl içerisinde gerçekleşen bireysel ya da kitlesel insan akınlarının yol açtığı göçler ve etkileri, bugün artık uluslararası alanda sıkça ele alınmakta, ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde yer bulmakta ve devletler arasındaki ilişkilerde belirleyici olabilmektedir. Bu nedenle, yabancılar hukuku öteden beri devletler özel hukukunun sadece bir alt dalı olarak görülürken, bugün artık göç konularının kazandığı önem nedeniyle farklı bir konuma gelmiştir.

Eser, yabancılar hukukunun temel konuları olan göç, göç olgusu içinde yer alan yabancılara yönelik işlemler (ülkeye giriş, sınır kontrolleri, vize, ikamet izni, uyum, sınır dışı etme) ve uluslararası koruma (mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma, geçici koruma) konularını son düzenlemeler ışığında ve özellikle 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri temelinde uygulamaya en yakın şekliyle ele almaktadır.

Konu Başlıkları
Göç
Yabancılara Yönelik İşlemler
Uluslararası Koruma
Barkod: 9789750245701
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 269
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
YABANCILAR HUKUKU VE GÖÇ
1.1. YABANCILAR HUKUKU  17
1.1.1. Yabancı Kavramı  17
1.1.2. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  18
1.1.2.1. Uluslararası Hukuk  18
1.1.2.2. Vatandaşlık Hukuku  19
1.1.2.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  20
1.1.2.4. Milletlerarası Usul Hukuku  20
1.1.3. Yabancılar Hukukunun Kaynakları  21
1.1.3.1. İç Hukuk Kaynakları  21
1.1.3.2. Uluslararası Hukuk Kaynakları  24
1.2. SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ  26
1.2.1. Uluslararası Belgelerde Seyahat Özgürlüğü  26
1.2.2. Seyahat Özgürlüğünün Mutlak Bir İnsan Hakkına Dönüşmesi  27
1.2.3. Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması/Engellenmesi ve Egemenlik Gücü Dengesi  29
1.3. GENEL OLARAK GÖÇ KAVRAMI  31
1.4. GÖÇÜN BAŞLICA NEDENLERİ  34
İkinci Bölüm
YABANCILARIN SINIR KAPILARINDA KONTROLÜ
2.1. SINIR KONTROLÜNÜN AMACI  39
2.2. MİNİMUM VE KAPSAMLI KONTROL  40
2.2.1. Minimum Kontrol  41
2.2.2. Kapsamlı Kontrol  41
2.3. BİRİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  42
2.4. İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  43
2.4.1. Vize Koşulu  43
2.4.1.1. Sınır Vizesi  45
2.4.1.2. Havalimanı Transit Vizesi  47
2.4.1.3. Diğer Vize Türleri  48
2.4.1.4. İkamet veya Çalışma İzinlerinin Vize Yerine Kabulü ile Zorunlu Pasaport Süresi  48
2.4.2. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vize Muafiyeti  50
2.4.2.1. Talep Edilen Vize Süresinden Daha Uzun Pasaport Süresi Olmayanlar  55
2.4.2.2. Türkiye’ye Girişleri Yasaklılar  55
2.4.2.2.1. Kamu Düzeni veya Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülenler  59
2.4.2.2.2. Kamu Sağlığına Tehdit Olarak Nitelendirilen Hastalıklardan Birini Taşıyanlar  61
2.4.2.2.3. Suçluların Geri Verilmesine Esas Olan Suç veya Suçlardan Sanık Olanlar ya da Hükümlü Bulunanlar  62
2.4.2.2.4. Kalacağı Süreyi Kapsayan Geçerli Sağlık Sigortası Bulunmayanlar  64
2.4.2.2.5. Türkiye’ye Giriş, Türkiye’den Geçiş veya Türkiye’de Kalış Amacını Haklı Nedenlere Dayandıramayanlar  65
2.4.2.2.6. Kalacağı Sürede, Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olmayanlar  65
2.4.2.2.7. Borç ve Cezalarını Ödemeyi Kabul Etmeyenler  66
2.5. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLLERİNDE ULUSLARARASI KORUMA TALEBİNDE BULUNANLARA SAĞLANAN GÜVENCE  67
2.6. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK KONTROLLERİNİN SONUÇLARI  68
2.6.1. Taşıyıcıların Yükümlülükleri  69
2.6.1.1. İdari Para Cezası Uygulaması  70
2.6.2. Kabul Edilemeyen Yolcularla İlgili Diğer Hususlar  70
Üçüncü Bölüm
KALICI YAŞAMA İLK ADIM: İKAMET İZNİ
3.1. İKAMET, İKAMETGÂH VE İKAMET İZNİ KAVRAMLARI  73
3.2. İKAMET İZNİNİN GÖÇ HAREKETLERİ ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ  73
3.3. İKAMET İZNİNDEN MUAFİYET  74
3.4. İKAMET İZNİNDE VİZE MODELİ: YURT DIŞINDAN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  79
3.5. İSTİSNA KAPSAMINDA YURT İÇİNDEN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  80
3.6. İKAMET İZNİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR  80
3.6.1. İkamet İzni Başvurularının Değerlendirmesi  89
3.6.2. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar ve İkamet İzni Belgesi  91
3.7. AMACA UYGUN İKAMET İZNİ DÖNEMİNE GEÇİŞ: İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ  91
3.7.1. Kısa Dönem İkamet İzni  92
3.7.1.1. Kısa Dönem İkamet İzni Verilmesine Esas Olan Gerekçeler  93
3.7.1.2. Kısa Dönem İkamet İzninde Aranan Şartlar  98
3.7.1.3. Kısa Dönem İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  98
3.7.2. Aile İkamet İzni  99
3.7.2.1. Aile İkamet İzninin Verilmesi ve Süresi  99
3.7.2.2. Birden Fazla Eşle Evliliklerde Aile İkamet İzni  100
3.7.2.3. Boşanma ve Ölüm Hallerinde Aile İkamet İzni  101
3.7.2.4. Aile İkamet İzni ve Destekleyici  101
3.7.2.5. Aile İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  103
3.7.2.6. Aile İkamet İzninde Anlaşmalı Evlilik Önlemi  103
3.7.3. Öğrenci İkamet İzni  105
3.7.3.1. Öğrenci İkamet İzni İçin Aranan Şartlar  106
3.7.3.2. Öğrenci İkamet İzninde Süre  107
3.7.3.3. Öğrenci Yakınlarının İkamet İzni Talepleri  107
3.7.3.4. Öğrencilerin Çalışma Hakkı  108
3.7.3.5. Öğrenci İkamet İzni Talebinin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  109
3.7.4. Yerleşik Yabancılığa Geçiş: Uzun Önem İkamet İzni  109
3.7.4.1. Uzun Dönem İkamet İzninin Kapsamı ve Aranan Şartlar  109
3.7.4.2. Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar  111
3.7.4.3. Uzun Dönem İkamet İzninin İptali  113
3.7.4.4. İptal Edilen Uzun Dönem İkamet İzninin Tekrar Verilmesi  113
3.7.5. İnsani İkamet İzni  114
3.7.5.1. İnsani İkamet İzni Kapsamında Olan Yabancılar  114
3.7.5.2. İnsani İkamet İzninin Özellikleri ve İznin İptali  117
3.7.6. Mağdura Koşulsuz Destek: İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni  117
3.7.6.1. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninin Süresi ve Uzatılması  118
3.7.6.2. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninin İptali  118
3.7.6.3. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninde Öne Çıkan Hususlar  119
Dördüncü Bölüm
VATANSIZ KİŞİLER
4.1. VATANSIZLIK VE VATANSIZ KİŞİ  121
4.2. VATANSIZLIĞIN TESPİTİ  122
4.3. VATANSIZ KİŞİ KİMLİK BELGESİ  123
4.4. VATANSIZ KİŞİLERİN HAKLARI  124
Beşinci Bölüm
ÜLKEDE İSTENİLMEME: SINIR DIŞI ETME KARARI
5.1. GENEL OLARAK SINIR DIŞI KAVRAMI  127
5.2. SINIR DIŞI ETME KARARI  129
5.2.1. Sınır Dışı Etme Kararı İçin Değerlendirme ve Yetkili Makam  131
5.2.2. Sınır Dışı Etme Kararının Tebliği  132
5.2.3. Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İtiraz Hakkı ve Sonuçları  133
5.2.4. Sınır Dışı Etme Kararına Konu Olacak Yabancılar  135
5.2.5. Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Yüksek Güvence  142
5.2.6. Sınır Dışı Etme İşleminde Kolaylaştırılmış Usul: Türkiye’yi Terke Davet  145
5.2.6.1. Terke Davet Edilmeyecek Yabancılar  146
5.2.6.2. Terke Davet Yönteminin Uygulanmasında Temel İlkeler  147
5.2.6.3. Sınır Dışı Etme İşleminde Gönüllülük Desteği  148
5.2.7. Sınır Dışı İşleminde İdari Gözetim  148
5.2.7.1. İdari Gözetim Kararının Unsurları  150
5.2.8. Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi  152
5.2.8.1. Sınır Dışı Giderleri Bütçesi  154
Altıncı Bölüm
SINIR DIŞI ETME SÜRECİNDE ZORUNLU İKAMET TEDBİRİ:
GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE BARINDIRMA
6.1. GENEL OLARAK GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ  155
6.1.1. Merkezlerin Kuruluşu  156
6.1.2. Merkezlerin İşleyişinde Yönetsel İlkeler  156
6.1.3. Merkezlerin İşletilmesi  157
6.1.4. Merkezlerin Yönetimi ve Merkez Müdürünün Görevleri  158
6.1.5. Merkezlerin Güvenliği  160
6.1.6. Merkezlerde Verilecek Hizmetler ve Merkez Giderleri  160
6.1.7. Merkezlerin Denetimi  161
6.1.8. Merkezlerin Yönetilmesinde İşbirliği  162
Yedinci Bölüm
EVRENSEL DEĞER: ULUSLARARASI KORUMA
7.1. ULUSLARARASI KORUMA KAVRAMI  163
7.2. ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU  164
7.2.1. Başvurunun Temel Esasları ve Zorunlu Adımlar  164
7.2.1.1. Bizzat Başvuru  166
7.2.1.2. Başvuruda Özel İhtiyaç Sahiplerinin Gözetilmesi  166
7.2.1.3. Başvuruda İdari Gözetimin Gerekliliğini Belirleme  167
7.2.1.4. Ayrıntılı Beyan İsteme  170
7.2.1.5. Mülakat Tarihi Belirleme  171
7.2.1.6. Sağlık Kontrolü  171
7.2.1.7. Bilgilendirme ve Tercümanlık  171
7.2.1.8. Başvurunun Kabul Edilemezliğinin Kesinleştirilmesi  171
7.2.1.9. Uluslararası Korumanın Dışında Tutulma  174
7.2.1.10. Kayıt Belgesi Verilmesi  177
7.3. BAŞVURU SAHİBİNİN KENDİNİ İFADE ETME, İDARENİN GERÇEĞİ BULMA FAALİYETİ: MÜLAKAT  177
7.3.1. Genel Olarak Mülakat Kavramı  177
7.3.2. YUKK’da Mülakat  178
7.3.2.1. Mülakat İşlemine İlişkin Teknik Bilgiler  179
7.3.2.2. Mülakatın Tamamlanması ve Karar  180
7.3.3. Uluslararası Koruma Talebinin Karara Bağlanması  180
7.3.3.1. Uluslararası Koruma Talebiyle İlgili Süreçte Alınan Kararlara İtiraz ve Yargı Yolu  181
7.3.4. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi  182
7.3.5. Başvuru Sahiplerine Tanınan Haklar Kataloğu  183
7.3.5.1. Yoksulluk ve İhtiyaç Saptaması  187
7.3.6. Başvuru Sahiplerinin Yükümlülükleri  187
7.4. ULUSLARARASI KORUMAYA GEÇİŞ: MÜLTECİ, ŞARTLI MÜLTECİ, İKİNCİL KORUMA STATÜLERİ  189
7.4.1. Mülteci Statüsü  189
7.4.2. Şartlı Mülteci  190
7.4.3. Mülteci ve Şartlı Mülteci Tanımlarının Çözümlemesi  191
7.4.4. 1951 Sözleşmesinin Omurgası: Beş Temel Gerekçe ve Cevabı Aranan Sorular  192
7.4.5. İkincil Koruma  194
7.4.6. Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi  195
7.4.7. Mülteci, Şartlı Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Hakları  195
7.4.8. Statü Sahiplerinin Yükümlülükleri  196
7.4.9. Yitirilen Hakların Tekrar Elde Edilmesi ve Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali  197
Sekizinci Bölüm
KİTLESEL GÖÇÜN KORUMA ŞEMSİYESİ: GEÇİCİ KORUMA
8.1. GENEL OLARAK GEÇİCİ KORUMA  199
8.2. GEÇİCİ KORUMA SAĞLANACAK YABANCILAR  201
8.2.1 Geçici Koruma Kapsamı Dışında Tutulacaklar  202
8.3. GEÇİCİ KORUMA KARARININ ALINMASI  204
8.4. GEÇİCİ KORUMA KARARIYLA ÜLKEYE KABUL  204
8.4.1. Sınır Kapısı ve Sınır Geçiş Yeri Uygulaması  204
8.4.2. Sınır Geçişlerinde Belge İbrazı  205
8.4.3. Güvenlik Riski Taşıyanlar  205
8.4.4. Kişilerin Üzerlerinde ve Eşyalarında Arama  206
8.4.5. Silahtan Arındırma ve Sivillerden Ayrı Tutma  206
8.5. SEVK MERKEZİ İŞLEMLERİ  206
8.7. GEÇİCİ KORUNANLARA SAĞLANAN HİZMETLER  207
8.7.1. Geçici Koruma Kimlik Belgesi  207
8.7.2. Geçici Barınma Merkezlerine Sevk  208
8.7.3. Sağlık Hizmeti  208
8.7.4. Eğitim Hizmeti  209
8.7.5. Çalışma Hakkı  210
8.7.6. Sosyal Yardım ve Hizmetler  210
8.7.7. Tercümanlık  211
8.8. GEÇİCİ KORUMA ALTINDA OLAN YABANCILARIN SORUMLULUKLARI  211
8.9. GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ  211
8.10. GEÇİCİ KORUNANLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK TÜRKİYE’DEN AYRILMALARI  212
8.11. GEÇİCİ KORUMANIN SONA ERMESİ  213
8.11.1. Geçici Koruma Kararının Kaldırılması  213
8.11.2. Geçici Korumanın Bireysel Olarak Sona Ermesi veya İptali  213
8.11.3. Geçici Korumanın Sona Ermesinin Sonuçları  214
8.12. İLAN EDİLEN GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIRLANDIRILMASI VEYA DURDURULMASI  214
8.13. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ DESTEK VE KÜLFET PAYLAŞIM ÇAĞRISI  215
8.14. SURİYE’DEN GELENLERE ÖZGÜ GEÇİŞ HÜKÜMLERİ  215
Dokuzuncu Bölüm
GÖÇMEN–TOPLUM KAYNAŞMASI: UYUM FAALİYETLERİ
9.1. TEMEL KAVRAMLAR  217
9.2. YUKK VE UYUM FAALİYETLERİ  219
9.2.1. Uyum Faaliyetlerinde Ortak Akıl  221
9.2.2. Uyum Faaliyetlerinde Temel Konular  221
Onuncu Bölüm
İDARİ PARA CEZALARI İLE DİĞER BİREYSEL İDARİ YAPTIRIMLAR
10.1. İDARİ PARA CEZASI ÖNGÖRMEYEN BİREYSEL YAPTIRIMLAR  223
10.2. İDARİ PARA CEZALARI  229
10.2.1. İdari Para Cezalarının Uygulanmasındaki Usuller  231
10.3. İDARİ YAPTIRIMLARIN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDEKİ İŞLEVİ  231
Onbirinci Bölüm
GÖÇ YÖNETİMİNDE KURUMSALLAŞMA:
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖÇ POLİTİKALARI KURULU
11.1. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ  233
11.1.1. Görev, Yetki ve Personel  235
11.2. GÖÇ POLİTİKALARI KURULU (GPK)  236
11.2.1. Kurulun Yapısı  236
11.2.2. Kurulun Çalışma Usulü  236
11.2.3. Kurulun Görevleri  237
11.3. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLÂTI  238
11.3.1. Hizmet Birimleri  239
11.3.1.1. Yabancılar Dairesi Başkanlığı  239
11.3.1.2. Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı  240
11.3.1.3. İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı  241
11.3.1.4. Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı  242
11.3.1.5. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı  244
11.3.1.6. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı  245
11.3.1.7. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı  245
11.3.1.8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  247
11.3.1.9. Hukuk Müşavirliği  247
11.3.1.10. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı  248
11.3.1.11. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  248
11.3.1.12. Eğitim Dairesi Başkanlığı  249
11.3.2. Sürekli Kurul ve Komisyonlar ile Geçici Komisyonlar  250
11.3.2.1. Göç Danışma Kurulu  250
11.3.2.2. Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu  251
11.3.2.3. Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu  251
11.3.1.4. Geçici Komisyonlar  252
11.4. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (GENEL MÜDÜRLÜK DIŞINDAKİ İL VE İLÇE YAPILANMASI)  253
11.4.1. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  253
11.4.1.2. İl Göç İdaresi Müdürlerinin Görevleri  256
11.4.2. İlçe Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  256
11.4.2.1. İlçe Göç İdaresi Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  258
11.4.3. İl ve İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü Personeli  258
11.4.3.1. İl Göç Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile Diğer Personelin Görev ve Sorumlulukları  258
11.4.4. İl ve İlçe Müdürlükleriyle İlgili Diğer Hususlar  259
11.5. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI TEŞKİLÂTI  259
11.5.1. Göç Müşavirleri  260
11.5.2. Göç Ataşeleri  260
Kaynakça  263
Kavram Dizini  267
Yazar Hakkında  270
 


Aydoğan Asar
Ağustos 2018
33.90 TL
Sepete Ekle
Işıl Özkan
Mart 2017
88.90 TL
İndirimli: 49.90 TL (%43)
Sepete Ekle
Bülent Çiçekli
Nisan 2016
44.90 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Rona Aybay
Kasım 2010
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
YABANCILAR HUKUKU VE GÖÇ
1.1. YABANCILAR HUKUKU  17
1.1.1. Yabancı Kavramı  17
1.1.2. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  18
1.1.2.1. Uluslararası Hukuk  18
1.1.2.2. Vatandaşlık Hukuku  19
1.1.2.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  20
1.1.2.4. Milletlerarası Usul Hukuku  20
1.1.3. Yabancılar Hukukunun Kaynakları  21
1.1.3.1. İç Hukuk Kaynakları  21
1.1.3.2. Uluslararası Hukuk Kaynakları  24
1.2. SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ  26
1.2.1. Uluslararası Belgelerde Seyahat Özgürlüğü  26
1.2.2. Seyahat Özgürlüğünün Mutlak Bir İnsan Hakkına Dönüşmesi  27
1.2.3. Seyahat Özgürlüğünün Kısıtlanması/Engellenmesi ve Egemenlik Gücü Dengesi  29
1.3. GENEL OLARAK GÖÇ KAVRAMI  31
1.4. GÖÇÜN BAŞLICA NEDENLERİ  34
İkinci Bölüm
YABANCILARIN SINIR KAPILARINDA KONTROLÜ
2.1. SINIR KONTROLÜNÜN AMACI  39
2.2. MİNİMUM VE KAPSAMLI KONTROL  40
2.2.1. Minimum Kontrol  41
2.2.2. Kapsamlı Kontrol  41
2.3. BİRİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  42
2.4. İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLÜ  43
2.4.1. Vize Koşulu  43
2.4.1.1. Sınır Vizesi  45
2.4.1.2. Havalimanı Transit Vizesi  47
2.4.1.3. Diğer Vize Türleri  48
2.4.1.4. İkamet veya Çalışma İzinlerinin Vize Yerine Kabulü ile Zorunlu Pasaport Süresi  48
2.4.2. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vize Muafiyeti  50
2.4.2.1. Talep Edilen Vize Süresinden Daha Uzun Pasaport Süresi Olmayanlar  55
2.4.2.2. Türkiye’ye Girişleri Yasaklılar  55
2.4.2.2.1. Kamu Düzeni veya Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülenler  59
2.4.2.2.2. Kamu Sağlığına Tehdit Olarak Nitelendirilen Hastalıklardan Birini Taşıyanlar  61
2.4.2.2.3. Suçluların Geri Verilmesine Esas Olan Suç veya Suçlardan Sanık Olanlar ya da Hükümlü Bulunanlar  62
2.4.2.2.4. Kalacağı Süreyi Kapsayan Geçerli Sağlık Sigortası Bulunmayanlar  64
2.4.2.2.5. Türkiye’ye Giriş, Türkiye’den Geçiş veya Türkiye’de Kalış Amacını Haklı Nedenlere Dayandıramayanlar  65
2.4.2.2.6. Kalacağı Sürede, Yeterli ve Düzenli Maddi İmkâna Sahip Olmayanlar  65
2.4.2.2.7. Borç ve Cezalarını Ödemeyi Kabul Etmeyenler  66
2.5. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK SINIR KONTROLLERİNDE ULUSLARARASI KORUMA TALEBİNDE BULUNANLARA SAĞLANAN GÜVENCE  67
2.6. BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAK KONTROLLERİNİN SONUÇLARI  68
2.6.1. Taşıyıcıların Yükümlülükleri  69
2.6.1.1. İdari Para Cezası Uygulaması  70
2.6.2. Kabul Edilemeyen Yolcularla İlgili Diğer Hususlar  70
Üçüncü Bölüm
KALICI YAŞAMA İLK ADIM: İKAMET İZNİ
3.1. İKAMET, İKAMETGÂH VE İKAMET İZNİ KAVRAMLARI  73
3.2. İKAMET İZNİNİN GÖÇ HAREKETLERİ ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ  73
3.3. İKAMET İZNİNDEN MUAFİYET  74
3.4. İKAMET İZNİNDE VİZE MODELİ: YURT DIŞINDAN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  79
3.5. İSTİSNA KAPSAMINDA YURT İÇİNDEN İKAMET İZNİ BAŞVURUSU  80
3.6. İKAMET İZNİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR  80
3.6.1. İkamet İzni Başvurularının Değerlendirmesi  89
3.6.2. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar ve İkamet İzni Belgesi  91
3.7. AMACA UYGUN İKAMET İZNİ DÖNEMİNE GEÇİŞ: İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ  91
3.7.1. Kısa Dönem İkamet İzni  92
3.7.1.1. Kısa Dönem İkamet İzni Verilmesine Esas Olan Gerekçeler  93
3.7.1.2. Kısa Dönem İkamet İzninde Aranan Şartlar  98
3.7.1.3. Kısa Dönem İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  98
3.7.2. Aile İkamet İzni  99
3.7.2.1. Aile İkamet İzninin Verilmesi ve Süresi  99
3.7.2.2. Birden Fazla Eşle Evliliklerde Aile İkamet İzni  100
3.7.2.3. Boşanma ve Ölüm Hallerinde Aile İkamet İzni  101
3.7.2.4. Aile İkamet İzni ve Destekleyici  101
3.7.2.5. Aile İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  103
3.7.2.6. Aile İkamet İzninde Anlaşmalı Evlilik Önlemi  103
3.7.3. Öğrenci İkamet İzni  105
3.7.3.1. Öğrenci İkamet İzni İçin Aranan Şartlar  106
3.7.3.2. Öğrenci İkamet İzninde Süre  107
3.7.3.3. Öğrenci Yakınlarının İkamet İzni Talepleri  107
3.7.3.4. Öğrencilerin Çalışma Hakkı  108
3.7.3.5. Öğrenci İkamet İzni Talebinin Reddi, İptali veya Uzatılmaması  109
3.7.4. Yerleşik Yabancılığa Geçiş: Uzun Önem İkamet İzni  109
3.7.4.1. Uzun Dönem İkamet İzninin Kapsamı ve Aranan Şartlar  109
3.7.4.2. Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar  111
3.7.4.3. Uzun Dönem İkamet İzninin İptali  113
3.7.4.4. İptal Edilen Uzun Dönem İkamet İzninin Tekrar Verilmesi  113
3.7.5. İnsani İkamet İzni  114
3.7.5.1. İnsani İkamet İzni Kapsamında Olan Yabancılar  114
3.7.5.2. İnsani İkamet İzninin Özellikleri ve İznin İptali  117
3.7.6. Mağdura Koşulsuz Destek: İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni  117
3.7.6.1. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninin Süresi ve Uzatılması  118
3.7.6.2. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninin İptali  118
3.7.6.3. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzninde Öne Çıkan Hususlar  119
Dördüncü Bölüm
VATANSIZ KİŞİLER
4.1. VATANSIZLIK VE VATANSIZ KİŞİ  121
4.2. VATANSIZLIĞIN TESPİTİ  122
4.3. VATANSIZ KİŞİ KİMLİK BELGESİ  123
4.4. VATANSIZ KİŞİLERİN HAKLARI  124
Beşinci Bölüm
ÜLKEDE İSTENİLMEME: SINIR DIŞI ETME KARARI
5.1. GENEL OLARAK SINIR DIŞI KAVRAMI  127
5.2. SINIR DIŞI ETME KARARI  129
5.2.1. Sınır Dışı Etme Kararı İçin Değerlendirme ve Yetkili Makam  131
5.2.2. Sınır Dışı Etme Kararının Tebliği  132
5.2.3. Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İtiraz Hakkı ve Sonuçları  133
5.2.4. Sınır Dışı Etme Kararına Konu Olacak Yabancılar  135
5.2.5. Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Yüksek Güvence  142
5.2.6. Sınır Dışı Etme İşleminde Kolaylaştırılmış Usul: Türkiye’yi Terke Davet  145
5.2.6.1. Terke Davet Edilmeyecek Yabancılar  146
5.2.6.2. Terke Davet Yönteminin Uygulanmasında Temel İlkeler  147
5.2.6.3. Sınır Dışı Etme İşleminde Gönüllülük Desteği  148
5.2.7. Sınır Dışı İşleminde İdari Gözetim  148
5.2.7.1. İdari Gözetim Kararının Unsurları  150
5.2.8. Sınır Dışı Etme Kararının Yerine Getirilmesi  152
5.2.8.1. Sınır Dışı Giderleri Bütçesi  154
Altıncı Bölüm
SINIR DIŞI ETME SÜRECİNDE ZORUNLU İKAMET TEDBİRİ:
GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE BARINDIRMA
6.1. GENEL OLARAK GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ  155
6.1.1. Merkezlerin Kuruluşu  156
6.1.2. Merkezlerin İşleyişinde Yönetsel İlkeler  156
6.1.3. Merkezlerin İşletilmesi  157
6.1.4. Merkezlerin Yönetimi ve Merkez Müdürünün Görevleri  158
6.1.5. Merkezlerin Güvenliği  160
6.1.6. Merkezlerde Verilecek Hizmetler ve Merkez Giderleri  160
6.1.7. Merkezlerin Denetimi  161
6.1.8. Merkezlerin Yönetilmesinde İşbirliği  162
Yedinci Bölüm
EVRENSEL DEĞER: ULUSLARARASI KORUMA
7.1. ULUSLARARASI KORUMA KAVRAMI  163
7.2. ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU  164
7.2.1. Başvurunun Temel Esasları ve Zorunlu Adımlar  164
7.2.1.1. Bizzat Başvuru  166
7.2.1.2. Başvuruda Özel İhtiyaç Sahiplerinin Gözetilmesi  166
7.2.1.3. Başvuruda İdari Gözetimin Gerekliliğini Belirleme  167
7.2.1.4. Ayrıntılı Beyan İsteme  170
7.2.1.5. Mülakat Tarihi Belirleme  171
7.2.1.6. Sağlık Kontrolü  171
7.2.1.7. Bilgilendirme ve Tercümanlık  171
7.2.1.8. Başvurunun Kabul Edilemezliğinin Kesinleştirilmesi  171
7.2.1.9. Uluslararası Korumanın Dışında Tutulma  174
7.2.1.10. Kayıt Belgesi Verilmesi  177
7.3. BAŞVURU SAHİBİNİN KENDİNİ İFADE ETME, İDARENİN GERÇEĞİ BULMA FAALİYETİ: MÜLAKAT  177
7.3.1. Genel Olarak Mülakat Kavramı  177
7.3.2. YUKK’da Mülakat  178
7.3.2.1. Mülakat İşlemine İlişkin Teknik Bilgiler  179
7.3.2.2. Mülakatın Tamamlanması ve Karar  180
7.3.3. Uluslararası Koruma Talebinin Karara Bağlanması  180
7.3.3.1. Uluslararası Koruma Talebiyle İlgili Süreçte Alınan Kararlara İtiraz ve Yargı Yolu  181
7.3.4. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi  182
7.3.5. Başvuru Sahiplerine Tanınan Haklar Kataloğu  183
7.3.5.1. Yoksulluk ve İhtiyaç Saptaması  187
7.3.6. Başvuru Sahiplerinin Yükümlülükleri  187
7.4. ULUSLARARASI KORUMAYA GEÇİŞ: MÜLTECİ, ŞARTLI MÜLTECİ, İKİNCİL KORUMA STATÜLERİ  189
7.4.1. Mülteci Statüsü  189
7.4.2. Şartlı Mülteci  190
7.4.3. Mülteci ve Şartlı Mülteci Tanımlarının Çözümlemesi  191
7.4.4. 1951 Sözleşmesinin Omurgası: Beş Temel Gerekçe ve Cevabı Aranan Sorular  192
7.4.5. İkincil Koruma  194
7.4.6. Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi  195
7.4.7. Mülteci, Şartlı Mülteci ve İkincil Koruma Statüsü Sahiplerinin Hakları  195
7.4.8. Statü Sahiplerinin Yükümlülükleri  196
7.4.9. Yitirilen Hakların Tekrar Elde Edilmesi ve Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali  197
Sekizinci Bölüm
KİTLESEL GÖÇÜN KORUMA ŞEMSİYESİ: GEÇİCİ KORUMA
8.1. GENEL OLARAK GEÇİCİ KORUMA  199
8.2. GEÇİCİ KORUMA SAĞLANACAK YABANCILAR  201
8.2.1 Geçici Koruma Kapsamı Dışında Tutulacaklar  202
8.3. GEÇİCİ KORUMA KARARININ ALINMASI  204
8.4. GEÇİCİ KORUMA KARARIYLA ÜLKEYE KABUL  204
8.4.1. Sınır Kapısı ve Sınır Geçiş Yeri Uygulaması  204
8.4.2. Sınır Geçişlerinde Belge İbrazı  205
8.4.3. Güvenlik Riski Taşıyanlar  205
8.4.4. Kişilerin Üzerlerinde ve Eşyalarında Arama  206
8.4.5. Silahtan Arındırma ve Sivillerden Ayrı Tutma  206
8.5. SEVK MERKEZİ İŞLEMLERİ  206
8.7. GEÇİCİ KORUNANLARA SAĞLANAN HİZMETLER  207
8.7.1. Geçici Koruma Kimlik Belgesi  207
8.7.2. Geçici Barınma Merkezlerine Sevk  208
8.7.3. Sağlık Hizmeti  208
8.7.4. Eğitim Hizmeti  209
8.7.5. Çalışma Hakkı  210
8.7.6. Sosyal Yardım ve Hizmetler  210
8.7.7. Tercümanlık  211
8.8. GEÇİCİ KORUMA ALTINDA OLAN YABANCILARIN SORUMLULUKLARI  211
8.9. GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ  211
8.10. GEÇİCİ KORUNANLARIN GÖNÜLLÜ OLARAK TÜRKİYE’DEN AYRILMALARI  212
8.11. GEÇİCİ KORUMANIN SONA ERMESİ  213
8.11.1. Geçici Koruma Kararının Kaldırılması  213
8.11.2. Geçici Korumanın Bireysel Olarak Sona Ermesi veya İptali  213
8.11.3. Geçici Korumanın Sona Ermesinin Sonuçları  214
8.12. İLAN EDİLEN GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIRLANDIRILMASI VEYA DURDURULMASI  214
8.13. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ DESTEK VE KÜLFET PAYLAŞIM ÇAĞRISI  215
8.14. SURİYE’DEN GELENLERE ÖZGÜ GEÇİŞ HÜKÜMLERİ  215
Dokuzuncu Bölüm
GÖÇMEN–TOPLUM KAYNAŞMASI: UYUM FAALİYETLERİ
9.1. TEMEL KAVRAMLAR  217
9.2. YUKK VE UYUM FAALİYETLERİ  219
9.2.1. Uyum Faaliyetlerinde Ortak Akıl  221
9.2.2. Uyum Faaliyetlerinde Temel Konular  221
Onuncu Bölüm
İDARİ PARA CEZALARI İLE DİĞER BİREYSEL İDARİ YAPTIRIMLAR
10.1. İDARİ PARA CEZASI ÖNGÖRMEYEN BİREYSEL YAPTIRIMLAR  223
10.2. İDARİ PARA CEZALARI  229
10.2.1. İdari Para Cezalarının Uygulanmasındaki Usuller  231
10.3. İDARİ YAPTIRIMLARIN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDEKİ İŞLEVİ  231
Onbirinci Bölüm
GÖÇ YÖNETİMİNDE KURUMSALLAŞMA:
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖÇ POLİTİKALARI KURULU
11.1. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ  233
11.1.1. Görev, Yetki ve Personel  235
11.2. GÖÇ POLİTİKALARI KURULU (GPK)  236
11.2.1. Kurulun Yapısı  236
11.2.2. Kurulun Çalışma Usulü  236
11.2.3. Kurulun Görevleri  237
11.3. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLÂTI  238
11.3.1. Hizmet Birimleri  239
11.3.1.1. Yabancılar Dairesi Başkanlığı  239
11.3.1.2. Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı  240
11.3.1.3. İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı  241
11.3.1.4. Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı  242
11.3.1.5. Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı  244
11.3.1.6. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı  245
11.3.1.7. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı  245
11.3.1.8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  247
11.3.1.9. Hukuk Müşavirliği  247
11.3.1.10. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı  248
11.3.1.11. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  248
11.3.1.12. Eğitim Dairesi Başkanlığı  249
11.3.2. Sürekli Kurul ve Komisyonlar ile Geçici Komisyonlar  250
11.3.2.1. Göç Danışma Kurulu  250
11.3.2.2. Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu  251
11.3.2.3. Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu  251
11.3.1.4. Geçici Komisyonlar  252
11.4. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI (GENEL MÜDÜRLÜK DIŞINDAKİ İL VE İLÇE YAPILANMASI)  253
11.4.1. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  253
11.4.1.2. İl Göç İdaresi Müdürlerinin Görevleri  256
11.4.2. İlçe Göç İdaresi Müdürlüklerinin Görevleri  256
11.4.2.1. İlçe Göç İdaresi Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  258
11.4.3. İl ve İlçe Göç İdaresi Müdürlüğü Personeli  258
11.4.3.1. İl Göç Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile Diğer Personelin Görev ve Sorumlulukları  258
11.4.4. İl ve İlçe Müdürlükleriyle İlgili Diğer Hususlar  259
11.5. GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI TEŞKİLÂTI  259
11.5.1. Göç Müşavirleri  260
11.5.2. Göç Ataşeleri  260
Kaynakça  263
Kavram Dizini  267
Yazar Hakkında  270
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018