Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Medeni Hukuk Bilgisi
Eylül 2017 / 4. Baskı / 680 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%56)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak2016 41.50 TL 22.90 TL (%45) Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve son değişiklikler ışığında güncellenerek 4. Baskısını yapan kitap, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde, yüksekokullar da ve meslek yüksekokulların da okutulmakta olan "Medeni Hukuk" dersine uygun olarak hazırlanmış ve şimdiye kadar da birçok okulda ders kitabı olarak kullanılmıştır. Bunun yanında, kısa ve özet bilgisi ile örnek test soruları sayesinde hukuk fakültesinden mezun olup, hukuk alanında sınavlara girecek olan kişiler tarafından da kitaptan faydalanılmaktadır.

Kitapta konular öğrencilerin kolayca anlayabileceği bir dille ele alınmış; önemli konular dipnot ve detaylı bilgiler eşliğinde işlenmiştir. Kitapta işlenen konuların daha iyi anlaşılması için kitabın sonuna örnek test soruları ve kısa hukuk sözlüğü eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Hukuk ve Medeni Hukuk Kavramı
Medeni Hukukun Kaynakları ile Nitelik, Yer ve Zaman Bakımından Kanunların Uygulanması
Hakların Kazanılmasında İyiniyet (Sübjektif İyiniyet)
Hakların Kullanılmasında İyiniyet (Objektif İyiniyet – Dürüstlük Kuralı)
İspat Yükü
Gerçek ve Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar)
Nişanlanma, Evlenme, Boşanma
Soybağı (Nesep) Hukuku
Aile Topluluğu, Velayet ve Vesayet Hukuku
Miras HukukuEşya Hukuku
Barkod: 9789750244247
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 680
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  VII
İkinci Baskıya Önsöz  IX
Üçüncü Baskıya Önsöz  XI
Dördüncü Baskıya Önsöz  XIII
Kısaltmalar  XLVII
Birinci Bölüm
HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§1. HUKUK KAVRAMI  1
I. Hukukun Genel Tanımı  1
II. Hukukun Çeşitli Anlamları  4
A. Mevzû Hukuk  4
B. Pozitif Hukuk  5
C. Tabii (Doğal) Hukuk  5
D. Tarihi Hukuk  6
III. Hukukun Genel Sınıflandırması  7
İkinci Bölüm
MEDENİ HUKUK KAVRAMI VE
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI
§2. MEDENİ HUKUK KAVRAMI VE ALT DALLARI  11
I. Medeni Hukuk Kavramı  11
II. Başlangıç Bölümü ve Medeni Hukukun Alt Dalları  11
A. Başlangıç Bölümü  11
B. Medeni Hukukun Alt Dalları  12
1. Kişiler Hukuku  12
2. Aile Hukuku  12
3. Miras Hukuku  13
4. Eşya Hukuku  13
§3. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  14
I. Genel Olarak  14
II. Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  16
A. Şekli (Yazılı) Kaynaklar (Mevzuat) (Normlar Hiyerarşisine Göre)  16
1. Anayasa (The Constitution)  16
2. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  21
a. Kanun (Yasa–Acts, The Statutory Law)  21
b. Kanun Hükmünde Kararname (The Statutory Decrees)  24
c. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  26
d. TBMM İçtüzüğü (Regulation For The Turkish Parliament)  28
e. İçtihadı Birleştirme Kararları (The Court Decisions That Bound Like The Statutory Law)  29
f. Uluslararası Sözleşmeler (International Treaties)  30
3. Tüzükler (Regulations)  31
4. Yönetmelikler (By–Laws)  32
5. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  33
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku–Customary Law)  34
1. Kavram  34
2. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  35
a. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  35
b. Genel İnanış (Manevi Unsur)  36
c. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  36
C. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  37
1. Genel Olarak  37
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  38
III. Hukukun İkincil Kaynakları (Yardımcı Kaynaklar)  39
A. Genel Olarak  39
B. Mahkeme Kararları (Court Decisions)  39
C. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doctrine)  39
Üçüncü Bölüm
MEDENİ HUKUKUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
§4. NİTELİKLERİ BAKIMINDAN MEDENİ HUKUK KURALLARI  41
I. Emredici Hukuk Kuralları  41
A. Niteliği  41
B. Emredici Hukuk Kurallarının İhlaline Bağlanan Yaptırımlar  43
1. Yokluk (Keenlemyekün)  44
2. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan–Nullity)  47
a. Tam Kesin Hükümsüzlük (Whole Nullity)  48
b. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Partial Nullity)  54
3. İptal Edilebilirlik (Nisbî Butlan–Voidability)  56
a. Genel Olarak  56
b. Düzelebilir Hükümsüzlük Halleri  57
ba. Yanılma (Hata–Mistake)  57
bb. Aldatma (Hile–Fraud)  61
bc. Korkutma (İkrah–Duress)  62
bd. Düzelebilir Hükümsüzlük Hallerine İlişkin Ortak Hüküm (Süre)  64
be. Bozulabilir Geçerlilik Hali (Aşırı Yararlanma, Gabin–Exploitation)  64
4. Noksanlık (Askıda Hükümsüzlük–Deficit in the Procedure)  66
5. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik (Relative Ineffectiveness)  68
II. Yedek Hukuk Kuralları  70
A. Genel Olarak  70
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  70
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  73
III. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  75
§5. HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN İTİBARIYLA UYGULANABİLİR OLMASI  76
I. Yer İtibarıyla Uygulanabilir Olma  76
II. Zaman İtibarıyla Uygulanabilir Olma  77
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  77
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  79
1. Açık Kaldırma  79
2. Örtülü Kaldırma  80
§6. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI VE KANUN BOŞLUĞU  82
I. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  82
A. Genel Olarak Yorum Kavramı  82
B. Yapılış Şekli Bakımından Yorum Çeşitleri  84
1. Sözel (Lafzî) Yorum  84
2. Amaca Göre Yorum (Gai Yorum)  85
C. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  86
1. Örnekseme (Kıyas, Argumentum a Simili, Analoji)  86
2. Evleviyet (Hayli Hayli, Argumentum a Fortiori)  87
3. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhalif, Argumentum a Contrario)  87
D. Hüküm İçi Boşluk (Lücken Intra Legem) ve Hâkimin Takdir Yetkisi  88
II. Kanunda Uygulanabilir Bir Hükmün Bulunmaması: Kanun Boşluğu  91
A. Kavram  91
B. Kanun Boşluklarının Çeşitleri  93
1. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  93
2. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  95
3. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  97
III. Hukuk Boşluğu: Hâkimin Hukuk Yaratması  97
A. Genel Olarak  97
B. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  99
C. Hâkim Tarafından Vaz' Edilen Hukukun Temel Nitelikleri  99
IV. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar  100
A. Hukuk Dışı Alan  100
B. Bilerek (Kasıtlı) Susma  100
§7. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET (SÜBJEKTİF–ÖZNEL İYİNİYET)  100
I. İyiniyet Kavramı ve Tanımı (Subjective Good Faith)  100
II. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve An  103
A. İyiniyetin Aranacağı Kişi  103
1. Temsil Durumunda  104
2. Tüzel Kişilerde  105
3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  105
B. İyiniyetin Aranacağı An  106
III. İyiniyetin İşlevleri  107
A. Ayni (Nesnel) Hakların Kazanılmasındaki İşlevi  107
1. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasındaki İşlevi  107
a. Genel Olarak  107
b. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınırlar Yönünden  108
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınırlar Yönünden  109
ca. Her Türlü Taşınır İçin Geçerli Olan İşlevler  110
cb. Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Eşyalar Yönünden  110
cc. Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Yönünden  111
d. İyiniyetin Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasına İlişkin Etkisinin Örneklendirilmesi  111
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasındaki Etkisi (Tapu Sicilindeki Kayda Güven)  115
B. İyiniyetin Aile Hukukunda İşlevi  117
C. İyiniyetin Alacağın Temliki İşleminde Etkisi  118
D. İyiniyetin Miras Hukukunda İşlevi  119
IV. İyiniyete İlişkin İspatı Külfeti  120
§8. BORÇLARIN İFASINDA VE HAKLARIN KULLANILMASINDA İYİNİYET (OBJEKTİF İYİNİYET, DÜRÜSTLÜK KURALI–OBJECTIVE GOOD FAITH, UBERRIMAE FIDEI)  121
I. Dürüstlük Kuralının Anlamı  121
II. Dürüstlük Kuralının Özellikleri ve İşlevleri  124
A. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında  125
B. Hukuki İşlemlerin Özellikle Sözleşmelerin Yorumunda ve Tamamlanmasında  125
III. Dürüstlük Kuralına Uymamanın Sonuçları  127
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  127
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  129
1. Bir Hakkın Varlığı  129
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  129
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  130
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  131
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  131
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  132
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışlar İçinde Bulunulması  133
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  134
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayanmak  136
D. Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları  137
§9. HAKLARIN ELDE EDİLMESİNDE İSPAT KÜLFETİ (KANIT YÜKÜ)  137
I. Genel Olarak  137
II. İspat Külfetinin Dağılımı  139
A. Kural  139
B. İstisnalar  140
1. İkrar Edilen Olaylar  140
2. Hayatın Normal Akışına Uyan Durumlar  142
3. Bilinen Olaylar (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  143
4. Sözleşmelerin İfasında İspat Külfeti  144
5. Karine ve Kanuni Faraziye Kavramları  144
a. Karine  144
aa. Kanundan Doğan Karineler  145
ab. Fiili Karineler  146
b. Kanuni Faraziye  147
C. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  148
1. Genel Olarak  148
2. Resmi Sicil Kavramı  148
3. Senet Kavramı ve Çeşitleri  149
a. Senet Kavramı  149
b. Çeşitleri  151
ba. Adi Senetler  151
bb. Resmi Senetler  152
Dördüncü Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
Birinci Kesim
GERÇEK KİŞİLER
§10. KİŞİ KAVRAMI VE GERÇEK KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI  155
I. Kişi Kavramı  155
II. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı  156
§11. GERÇEK KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  158
I. Ölüm  158
A. Genel Olarak  158
B. Ölüm Karinesi  159
C. Birlikte Ölüm Karinesi  159
II. Gaiplik (Kaybolma)  160
A. Genel Olarak  160
B. Gaiplik Kararının Şartları  160
1. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma  160
2. Uzun Süreden Beri Haber Alınamama  161
C. Gaiplik Kararı Verilmesini Talep Etmeye Yetkili Olanlar  161
D. Gaiplik Kararı Vermeye Yetkili ve Görevli Mahkeme  162
E. Mahkemece Uygulanacak Usul  162
F. Gaiplik Kararı ve Sonuçları  163
1. Genel Olarak  163
2. Miras Hukuku Bakımından  163
3. Evlilik Bakımından  164
§12. GERÇEK KİŞİLERDE EHLİYET VE YERLEŞİM YERİ İLE HISIMLIK  165
I. Gerçek Kişilerde Ehliyet  165
A. Hak Ehliyeti  165
B. Fiil (Eylem) Ehliyeti ve Şartları  166
1. Kavram  166
2. Fiil Ehliyetinin Şartları  167
a. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  167
b. Erginlik (Reşit Olmak)  170
c. Kısıtlı (Mahcur) Olmamak  171
C. Fiil Ehliyetlerine Göre Gerçek Kişiler  171
1. Tam Ehliyetliler (Full Capacity)  171
2. Sınırlı Ehliyetliler (Limited Capacity)  172
a. Genel Olarak  172
b. Evli Kişiler  172
c. Kendilerine Kanuni Danışman Atanan Kişiler  173
3. Sınırlı Ehliyetsizler (Limited Incapacity)  174
a. Genel Olarak  174
b. Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumları  175
ba. Yasal (Kanuni) Temsilcinin Onayına Bağlı işlemler  175
bb. Sınırlı Ehliyetsizlerin Yasal Temsilcilerinin Onayını Almadan Yapabileceği İşlemler  176
c. Yasak İşlemler  178
ca. Tanım  178
cb. Yasak İşlemlerin Çeşitleri  179
cba. Kefil Olmak  179
cbb. Vakıf Kurmak  179
cbc. Önemli Bağışlarda Bulunmak  180
4. Tam Ehliyetsizler (Full Incapacity)  180
II. Yerleşim Yeri (İkametgâh)  182
III. Hısımlık (Akrabalık–Relationship)  184
A. Genel Olarak  184
B. Kan Hısımlığı  185
1. Üstsoy–Altsoy (Usûl–Fürû) Hısımlığı  185
2. Yansoy (Civar) Hısımlığı  185
C. Kayın Hısımlığı (Sıhrî Hısımlık)  185
D. Evlat Edinme (Câli Hısımlık)  186
E. Hısımlığın Hukuki Yönden Önemi  187
1. Kişiler Hukukunda  187
2. Aile Hukukunda  187
3. Miras Hukukunda  188
4. Ticaret Hukuku  188
5. Yargılama Hukuku  188
§13. KİŞİLİĞİN KORUNMASI  189
I. Kişilik Hakkı Kavramı  189
II. Kişilik Hakkının Konusu  191
A. Hayat, Sağlık ve Vücut Tamlığı  191
B. Kişinin Şeref ve Haysiyeti  192
C. Kişinin Hayat Alanı  193
1. Giz Alanı  193
2. Özel Alan  194
3. Kamuya Açık Alan  194
D. Resim Üzerindeki Hak  194
E. Kişinin Meslek Sanat ve Ticaret Hayatındaki Şahsiyeti  194
III. Kişiliğin Korunması  194
A. Kişiliğin Dâhili Korunması  194
B. Kişiliğin Harici Korunması  195
C. Kişilik Hakkının İhlalinde Hukuka Uygunluk Sebepleri  197
1. Genel Olarak  197
2. Zarar Görenin Rızası  198
3. Üstün Nitelikte Özel Yarar  199
4. Kamu Yararı  200
5. Kamu Hukukundan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması  201
§14. AD VE ADIN KORUNMASI İLE KİŞİSEL HAL SİCİLİ  201
I. Ad Kavramı  201
A. Özad  201
B. Soyadı  202
C. Müstear (Takma) Ad  203
D. Lakap  203
II. Adın Değiştirilmesi  204
III. Adın Korunması  204
IV. Kişisel Durum Sicili  204
A. Genel Olarak Kavram ve Hukuki Niteliği  204
1. Doğum Kütüğü  205
2. Ölüm Kütüğü  206
3. Evlenme Kütüğü  206
4. Aile Kütüğü  207
5. Boşanma Kütüğü  207
6. Yabancılar Kütüğü  207
B. Kişisel Durum Sicilinin Düzeltilmesi  208
C. Sorumluluk  209
İkinci Kesim
TÜZEL KİŞİLER
§15. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  211
I. Tüzel Kişi Kavramı ve Tüzel Kişiliğin Zorunlu Unsurları  211
A. Tüzel Kişi Kavramı  211
B. Tüzel Kişiliğin Zorunlu Unsurları  211
II. Tüzel Kişilerin Çeşitleri  213
A. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  213
B. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  213
C. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  214
D. Meslek Odaları  215
III. Kuruluş Sistemleri Yönünden Tüzel Kişiler  215
A. İzin Sistemi  215
B. Tescil Sistemi  216
C. Serbest Kuruluş Sistemi  216
IV. Tüzel Kişilerin Ehliyetleri ve Organları  217
A. Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti  217
B. Tüzel Kişilerin Fiil (Eylem) Ehliyeti  219
C. Tüzel Kişilerde Organlar  219
1. Organ Kavramı  219
2. Organ Çeşitleri  220
a. Karar Organı–Yürütme Organı  220
b. Zorunlu Organ–İhtiyari Organ  221
c. İç Organ–Dış Organ  221
d. Fert Organ–Kurul Organ  221
D. Tüzel Kişililerin Yerleşim Yeri ve Sona Ermesi  222
1. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  222
2. Tüzel Kişiliğin Sona Erme Nedenleri ve Sona Ermenin Sonuçları  222
a. Tüzel Kişiliğin Sona Erme Nedenleri  222
b. Sona Ermenin Sonuçları  222
ba. Tasfiye  223
bb. Tahsis (Özgüleme)  223
§16. DERNEKLER VE VAKIFLAR  223
I. Dernekler  223
A. Tanım  223
B. Tüzük  224
C. Tüzel Kişiliğin Kazanılması  225
1. Genel Olarak  225
2. İnceleme  225
3. Tüzüğün İlânı  225
4. İlk Genel Kurul Toplantısı  226
D. Üyelik  226
1. Kazanılması  226
2. Kapsamı  226
a. Haklar  226
aa. Eşitlik Hakkı  226
ab. Oy Hakkı  227
ac. Genel Kurulu Toplantıya Davet Ettirme Hakkı  227
b. Yükümlülükler  228
ba. Aidat Verme  228
bb. Diğer Yükümlülükler  228
3. Sona Ermesi  228
a. Kendiliğinden Sona Erme  228
b. Çıkma  228
c. Çıkarılma (İhraç)  229
E. Organları  229
1. Genel Olarak  229
2. Genel Kurul  229
a. Niteliği ve Oluşumu  229
b. Toplanması  229
ba. Toplantıya Çağrı  229
bb. Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı  230
bc. Toplantı Usulü  230
bd. Olağan Toplantı  230
be. Olağanüstü Toplantı  231
bf. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar  231
c. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  231
d. Genel Kurul Kararlan  231
da. Karar Yeter Sayısı  231
db. Kararın İptali  232
3. Yönetim Kurulu  232
a. Oluşumu  232
b. Görevleri  233
4. Denetim Kurulu  233
F. Federasyon ve Konfederasyonlar  233
G. Uygulamada Bazı Dernek Çeşitleri  234
1. Çocuk Dernekleri  234
2. Gençlik ve Spor Kulüpleri  234
3. Kamu Yararına Çalışan Dernekler  235
a. Genel Olarak  235
b. Kamuya Yararlı Derneklerin Ayrıcalıkları  236
H. Sona Erme  237
1. Kendiliğinden (Ipso Jure) Sona Erme Halleri  237
2. Genel Kurul Kararı ile  237
3. Mahkeme Kararı ile  238
I. Tasfiye ve Tahsis  238
II. Vakıflar  238
A. Tanım  238
B. Kuruluşu  239
1. Genel Olarak  239
2. Kuruluş Şekilleri  240
a. Resmî Senet Yoluyla  240
b. Ölüme Bağlı Tasarruf İle  240
C. Vakıf Senedi  240
D. Organlar  241
E. Denetim  241
F. Mahkeme Siciline Tescil  241
1. Genel Olarak  241
2. Tescile Karar Verilemeyecek Haller  242
3. Merkezi Sicile Kayıt  244
4. Merkezi Sicilin Muhtevası ve Tutulma Tarzı  244
5. İlan  244
6. Vakfedilen Mal ve Hakların İntikali  245
7. Taşınmazların Tapuya Tescili  245
8. Sona Eren Vakfa Ait Malların Tahsisi  245
G. Vakfın Sona Ermesi  246
1. Kendiliğinden  246
2. Mahkeme Kararı İle  246
Beşinci Bölüm
AİLE HUKUKU
§17. AİLE HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ  247
Birinci Kesim
NİŞANLANMA HUKUKU
§18. NİŞANLANMA  249
I. Nişanlanma Kavram ve Nişanlanmanın Meydana Gelmesi  249
II. Nişanlanmanın Hukuki Niteliği  250
III. Nişanlanma Engelleri ve Nişanlılıktan Doğan Haklar ve Yükümlülükler  251
A. Nişanlanma Engelleri  251
B. Nişanlılıktan Doğan Haklar ve Yükümlülükler  252
IV. Nişanlılığın Sona Ermesi Sona Ermenin Hukuki Sonuçları  252
A. Nişanlılığın Sona Ermesi  252
B. Sona Ermenin Hukuki Sonuçları  253
1. Hediyelerin İadesi  253
2. Tazminat Davaları  255
a. Maddi Tazminat Davası  255
b. Manevi Tazminat Davası  255
V. Zamanaşımı  256
İkinci Kesim
EVLENME HUKUKU
§19. EVLENME KURUMU  257
I. Kavramı ve Hukuki Niteliği  257
A. Kavram  257
B. Hukuki Niteliği  257
II. Evlenmenin Şartları  258
A. Maddi Şartlar  258
1. Evlenme Ehliyeti  258
a. Ayırt Etme Gücü  258
b. Evlenme Yaşı  259
c. Yasal Temsilcinin İzni  260
2. Evlenme Engelleri  261
a. Kesin Evlenme Engelleri  261
aa. Yakın Hısımlık  261
ab. Akıl Hastalığı  262
ac. Mevcut Evlilik  262
ad. Eşlerden Birinin Evlenme Sırasında Sürekli Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksun Bulunması  263
b. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri  263
ba. Genel Olarak  263
bb. Bekleme Süresi  264
bc. Gelecek Nesiller İçin Tehlikeli Bulaşıcı Hastalıklar  264
B. Şeklî Şartlar  265
III. Evlilik Birliğinin Genel Hükümleri  266
A. Haklar ve yükümlülükler  266
1. Genel olarak  266
2. Konutun Seçimi, Birliğin Yönetimi ve Giderlere Katılma  267
3. Kadının Soyadı  267
B. Birliğin Temsili  267
1. Eşlerin Temsil Yetkisi  267
2. Temsil Yetkisinin Kullanılmasında Sorumluluk  268
3. Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlanması  268
4. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi  269
C. Eşlerin Meslek ve İşi  269
D. Eşlerin Hukuki İşlemleri  269
1. Genel Olarak  269
2. Aile Konutu  269
E. Evlilik Birliğinin Korunması  270
1. Genel Olarak  270
2. Eşler Birlikte Yaşarken  271
3. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  271
4. Borçlulara Ait Önlemler  272
5. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  272
6. Koşulların Değişmesi  272
7. Yetkili Mahkeme  272
IV. Evlilik Birliğinin Sona Ermesi  273
A. Eşlerden Birinin Ölümü, Gaipliği ve Cinsiyet Değişikliği  273
B. Evlenmenin Hükümsüzlüğü  273
1. Genel Olarak  273
2. Evliliğin Mutlak Butlanla Batıl Olması ve Yokluk Yaptırımına Tabi Tutulması  274
3. Nisbî Butlan (İptal Edilebilirlik) Sebepleri ve Nisbî Butlan Davası  277
a. Nisbî Butlan Sebepleri  277
aa. Genel Olarak  277
ab. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  278
ac. Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması  279
ad. İrade Bozukluğu Halleri  280
ada. Genel Olarak  280
adb. Yanılma (Hata)  281
adc. Aldatma (Hile)  283
add. Korkutma (Tehdit)  285
b. Nisbî Butlan Davasının Tarafları ve Dava Hakkının Sona Ermesi  286
ba. Nisbî Butlan Davasının Tarafları  286
bb. Dava Hakkının Sona Ermesi  287
4. Butlan Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Butlan Kararının Hukuki Sonuçları  287
a. Butlan Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  287
b. Butlan Kararının Hukuki Sonuçları  288
ba. Genel Olarak  288
bb. Eşler Yönünden Hukuki Sonuçları  288
bc. Çocuklar Yönünden Hukuki Sonuçları  291
bd. Üçüncü Kişiler Yönünden Hukuki Sonuçları  291
C. Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi  291
1. Genel Olarak  291
2. Boşanma Sebepleri  292
a. Boşanmanın Özel Sebepleri  292
aa. Zina  292
ab. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  295
aba. Genel Olarak  295
abb. Hayata Kast  295
abc. Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  296
ac. Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme  297
ad. Terk  300
ada. Genel Olarak  300
adb. Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilmesinin Şartları  301
i. Ortak Yaşama Son Verilmesi (Maddi Şart)  301
ii. Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme Maksadı (Manevi Şart)  302
iii. Ayrı Yaşamanın En Az Altı Ay Devam Etmiş Olması  302
iv. Terk Eden Eşe İhtarda Bulunulmuş Olması  303
ae. Akıl Hastalığı  304
aea. Genel Olarak  304
aeb. Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanmanın Şartları  305
i. Eşlerden Birinde İyileşmesi Tıbben İmkânsız Bir Akıl Hastalığının Bulunması  305
ii. Ortak Hayatın Diğer Eş İçin Çekilmez Hale Gelmesi  305
iii. Akıl Hastalığının Sağlık Kurulu Raporuyla Belgelenmesi  306
b. Boşanmanın Genel Sebepleri  307
ba. Evlilik Birliliğin Temelinden Sarsılması  307
bb. Eşlerin Anlaşması  309
bba. Genel Olarak  309
bbb. Anlaşmalı Boşanmanın Şartları  310
i. Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması Şartı  310
ii. Hâkimin Tarafları Bizzat Dinlemesi  311
iii. Hâkimin boşanmanın Mali Sonuçlarına ve Çocukların Durumuna İlişkin Düzenlemeleri Uygun Bulması  311
bc. Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması  312
3. Boşanma Davası  313
a. Davanın Konusu Yetkili ve Görevli Mahkeme  313
b. Yargılama Usulü  314
c. Gerekli Önlemler  315
4. Boşanmanın Hukuki Sonuçları  317
a. Kendiliğinden Meydana Gelen Sonuçlar  317
aa. Evlilik Birliğinin Son Bulması  317
ab. Mal Rejiminin Tasfiye Olunması  317
ac. Miras Hukukuna İlişkin Sonuçlar  317
ad. Eşlerin Kişisel Durumları  318
ae. Kadın İçin Bekleme Süresi  318
b. Mahkeme Kararı ile Re'sen Oluşan Sonuçlar  318
ba. Çocukların Velayeti  318
bb. İştirak Nafakası ve Kişisel Görüşme Hakkı  319
c. Talebe Bağlı Olarak Oluşan Sonuçlar  320
ca. Maddi Tazminat  320
caa. Genel Olarak  320
cab. Maddi Tazminatın Koşulları  320
i. Zarar  320
ii. Kusur  321
iii. Sebep–Sonuç İlişkisi  322
iv. Hukuka Aykırılık  322
cb. Manevi Tazminat  322
cc. Yoksulluk Nafakası  323
cd. Tazminat ve Nafakanın Ödeniş Biçimi ve Sona Ermesi  324
V. Eşler Arasındaki Mal Rejimi  324
A. Genel Olarak  324
B. Mal Rejimi Sözleşmesi  325
C. Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma  326
1. Eşlerin Hakları  326
2. Eşlerin Sorumluluğu  329
D. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  329
1. Mal Rejiminin Sona Ermesi  329
2. Mal Rejiminin Tasfiyesi  330
3. Tasfiyenin Örneklendirilmesi  336
Üçüncü Kesim
SOYBAĞI (NESEP) HUKUKU
§20. SOYBAĞI (NESEP) KAVRAMI VE SOYBAĞININ KURULMASI  345
I. Soybağı Kavramı  345
II. Ana ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  346
A. Doğum  346
2. Evlat Edinme  346
III. Baba ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  346
A. Ana ile Evlilik  347
1. Doğum Sırasında Evli Olma  347
a. Babalık Karinesi  347
b. Soybağının Reddi Davası  348
ba. Genel Olarak  348
bb. İspat Yükü  349
bc. Süre  349
2. Doğumdan Sonra Evlenme  350
B. Tanıma  351
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği  351
2. Şartları  351
a. Esasa İlişkin Şartlar  351
b. Şekle İlişkin Şartlar  352
C. Babalık Davası  353
1. Konusu  354
2. İspat Yükü  355
3. Dava Açma Süresi  355
4. Annenin Giderleri  357
D. Evlat Edinme  357
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesi  358
a. Genel Olarak  358
b. Birlikte Evlat Edinme  358
c. Tek Başına Evlat Edinme  358
d. Evlat Edinmede Küçüğün Rızası ve Yaşı  359
e. Ana ve Babanın Rızası  359
f. Rıza Verme Zamanı  359
g. Rızanın Aranmaması  359
ga. Koşulları  359
gb. Karar  360
2. Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi  360
3. Evlat Edinmenin Hükümleri  361
4. Evlat Edinmenin Şekli ve Usulü  362
a. Genel Olarak  362
b Araştırma Yapılması  362
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  362
a. Sebepleri  362
aa. Rızanın Bulunmaması  362
ab. Diğer Eksiklikler  363
b. Hak Düşürücü Süre  363
6. Evlatlık İşlemlerinde Aracılık  364
IV. Soybağının Hükümleri  364
A. Soyadına ve Mirasa İlişkin Sonuçlar  364
B. Karşılıklı Yükümlülükler  366
C. Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması  366
1. Ana ve Baba ile Kişisel İlişki  366
a. Genel Kural  366
b. Sınırları  366
2. Üçüncü Kişiler ile Kişisel İlişki  367
3. Yetkili Mahkeme  367
D. Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama  367
1. Kapsamı  367
2. Süresi  368
3. Nafaka Davası Hakkı ve Nafaka Miktarının Belirlenmesi  368
4. Nafaka Davasında Alınması Gereken Geçici Önlemler  369
a. Genel Olarak  369
b. Babalığın Tespitinden Önce  369
c. Güvence Verilmesi  369
E. Velayete Bağlı Olan Hükümler  370
1. Velayet Kavramı  370
2. Velayetin Kapsamı  371
a. Çocuğun Şahsı Bakımından  371
b. Çocuğun Malları Bakımından  371
3. Velayetin Kaldırılması  372
4. Velayetin Kaldırılması Halinde Ana ve Babanın Yükümlülükleri  373
Dördüncü Kesim
AİLE TOPLULUĞU
§21. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  375
§22. EV DÜZENİ  377
I. Genel Olarak  377
II. Ev Başkanlığı  377
III. Ev Başkanının Yetki ve Yükümlülükleri  378
IV. Ev Başkanının Sorumluluğu  379
Beşinci Kesim
VESAYET HUKUKU
§23. VESAYET VE VELAYET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  381
§24. VESAYET ORGANLARI ÇEŞİTLERİ İLE VESAYETİ GEREKTİREN HALLER VE VASİ ATANMASI  383
I. Genel Olarak  383
II. Vesayet Çeşitleri  383
A. Kamu Vesayeti  384
B. Özel Vesayet  384
1. Özel Vesayetin Koşulları ve Kurulması  384
2. Aile Meclisinin Oluşumu ve Güvence Verme Zorunluluğu  384
3. Sona Ermesi  384
C. Vasi ve Kayyım  385
III. Vesayeti Gerektiren Haller  385
A. Küçüklük  385
B. Kısıtlama Halleri  386
1. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı  386
2. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  386
3. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza  386
4. İstek Üzerine Kısıtlanma  386
C. Kısıtlama Prosedürü  387
1. İlgilinin Dinlenilmesi ve Bilirkişi Raporu  387
2. İlan  387
D. Vesayet İşlerinde Yetki ve Yerleşim Yeri Değişikliği  387
IV. Vasi Atanması  388
A. Koşulları  388
1. Genel Olarak  388
2. Eşin ve Hısımların Önceliği  388
3. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü  388
4. Vasilikten Kaçınma Sebepleri  389
5. Vasiliğe Engel Olan Sebepler  389
B. Atama usulü  389
1. Vasinin Atanması  389
2. Geçici Önlemler  390
3. Tebliğ ve İlan  390
4. Vasinin Kaçınması ve İtirazı  390
a. Usul  390
b. Geçici Görev ve Yeni Vasi Atanması  390
§25. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK  391
I. Kayyımlığın Türleri ve Kayyımlığı Gerektiren Haller  391
A. Temsil Kayyımlığı  391
B. Yönetim Kayyımlığı  391
1. Kanundan Doğan Yönetim Kayyımlığı  391
2. İstek Üzerine Yönetim Kayyımlığı  392
II. Yasal Danışmanlığı Gerektiren Haller  392
III. Yetki ve Usul  394
A. Yetki  394
B. Usul  394
§26. VESAYETİN İŞLEYİŞİ  394
I. Vasinin Görevleri  394
A. Göreve Başlaması  394
1. Defter Tutma  394
2. Değerli Şeylerin Saklanması ve Diğer İş ve İşlemler  395
B. Vasinin Özen ve Temsil Yetki ve Görevi  396
II. Temsil Yetki ve Görevi  397
A. Genel Olarak  397
B. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler  397
1. Vasinin Onam Verme Koşulu  397
2. Onamamanın Sonucu  397
C. Malvarlığının Yönetilmesi  398
D. Görevin Süresi ve Vasinin Ücreti  398
§27. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  398
I. Şikâyet ve İtirazlara Bakma  398
II. İzin  399
A. Vesayet Makamından İzin Alınarak Yapılması Gereken İşlemler  399
B. Denetim Makamından İzin Alınarak Yapılması Gereken İşlemler  400
III. Rapor ve Hesapların İncelenmesi Görevi  401
§28. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  401
I. Vasinin Özen Yükümü ve Sorumluluğu  401
II. Devletin Sorumluluğu  401
§29. VESAYETİN SONA ERME HALLERİ  402
I. Küçüklerde  402
II. Hükümlülerde  402
III. Diğer Kısıtlılarda  403
A. Kaldırılması  403
B. Usulü  403
1. İlan  403
2. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığında  403
3. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetimde  403
4. İstek Üzerine Kısıtlamada  403
IV. Kayyımlıkta ve Yasal Danışmanlıkta  404
§30. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI  404
I. Vasilik Görevinin Sona Ermesi  404
A. Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi Ölüm ve Sürenin Dolması  404
B. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması  404
II. Vasinin Görevden Alınması  405
A. Görevden Alınma Sebepleri  405
B. Görevden Alınma Usulü  405
1. İstek Üzerine veya Re'sen  405
2. İtiraz  405
§31. VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  406
I. Kesin Hesap ve Malvarlığının Teslimi  406
II. Rapor ve hesabın incelenmesi ve Vasinin Görevine Son Verilmesi  406
III. Vesayet Organları ve Devlete Karşı Açılacak Sorumluluk Davasında Zamanaşımı  406
A. Olağan Zamanaşımı  407
B. Olağanüstü Zamanaşımı  407
Altıncı Bölüm
MİRAS HUKUKU
§32. MİRAS HUKUKU KAVRAMI VE MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  409
I. Miras Hukuku Kavramı  409
II. Miras Hukukunun Temel Kavramları  409
§33. MİRASÇILAR  411
I. Yasal (Kanuni) Mirasçılar–Zümre Sistemi  411
A. Genel Olarak Zümreler  411
B. Yasal Mirasçılar  412
1. Altsoy  412
2. Ana ve Baba  412
3. Büyük Ana ve Büyük Baba  413
4. Devlet  413
5. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  413
6. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü  415
C. Zümre Sisteminin Özellikleri  416
II. İradi Mirasçılar  417
A. Atanmış Mirasçı  417
B. Belirli Mal Bırakılan Mirasçı  417
III. Mirasçı Olamama Halleri  418
A. Mirastan Yoksunluk (Mahrumiyet)  418
B. Mirasçılıktan Çıkarma (Cezaî Iskat)  419
IV. Mirası Ret Hakkı  420
§34. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  422
I. Tanım  422
II. Çeşitleri  422
A. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  422
1. Vasiyetname  422
a. Tanım  422
b. Ehliyet  422
c. Türleri  423
ca. Resmî Vasiyetname  423
cb. El Yazılı Vasiyetname  424
cc. Sözlü Vasiyetname  424
2. Miras Sözleşmesi  425
a. Genel Olarak  425
b. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri  425
ba. Olumlu Miras Sözleşmesi  425
bb. Olumsuz Miras Sözleşmesi  425
B. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  426
III. Tenkis Davası  427
A. Genel Olarak  427
B. Şartları ve Görevli ve Yetkili Mahkeme  427
C. Hükümleri  429
1. Genel Olarak  429
2. Bölünmez Mal Vasiyetinde  429
D. Sağlararası Kazandırmalar  430
1. Tenkise Tabi Kazandırmalar  430
2. Geri Verme Borcu  430
§35. İKAMELİ KAZANDIRMALAR  431
I. Yedek Mirasçı Atama–Alelade İkame  431
II. Art Mirasçı Atama–Fevkalade İkame  431
Yedinci Bölüm
EŞYA HUKUKU
§36. EŞYA HUKUKU VE EŞYA KAVRAMI  433
I. Tanım  433
II. Eşyanın Özellikleri  434
A. Cismanî Olması  434
B. Sınırlanabilir Olması  434
C. Hukuki Egemenliğe Elverişli Olması  435
D. Kişisel Nitelikte Olmaması  435
III. Eşyanın Çeşitleri  436
A. Taşınır–Taşınmaz Eşya  436
B. Misli–Misli Olmayan Eşya  436
C. Tüketime Tâbi–Tüketime Tâbi Olmayan Eşyalar  437
D. Bölünebilen–Bölünemeyen Eşya  437
E. Sahipli–Sahipsiz Eşya  437
§37. ZİLYETLİK  438
I. Kavram  438
A. Tanım ve Unsurları  438
1. Tanımı  438
2. Unsurları  438
a. Fiili Egemenlik  438
b. Zilyetlik İradesi  439
B. Zilyetliğe Tâbi Şeyler  439
II. Zilyetliğin Türleri  440
A. Aslî ve Fer'i Zilyetlik  440
B. Dolaysız ve Dolaylı Zilyetlik  441
C. Hakka Dayanan–Hakka Dayanmayan Zilyetlik  441
D. Tek Başına–Birlikte Zilyetlik  441
E. Zilyet Yardımcılığı (Hizmet Zilyetliği)  442
F. Başkası İçin Zilyetlik  442
G. Hak Zilyetliği  443
III. Zilyetliğin Kazanılması  443
A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması  443
B. Zilyetliğin Miras Yoluyla Kazanılması  443
C. Zilyetliğin Devren Kazanılması  444
1. Zilyetliğin Teslimli Kazanılması  444
a. Eşyanın Teslimi  444
b. Araçların Teslimi  445
c. Fiili Hâkimiyeti Sağlayan Anlaşma Yoluyla Teslim  445
2. Zilyetliğin Teslimsiz Nakli  445
a. Kısa Elden Teslim  445
b. Hükmen Teslim  446
c. Zilyetliğin Havalesi  446
d. Zilyetliğin Hazır Olmayanlar Arasında Devri  448
e. Emtia Senetlerinin Teslimi Yoluyla Zilyetliğin Devri  448
D. Tesisen Kazanma  450
IV. Zilyetliğin Korunması  450
A. Savunma Hakkı  450
B. Zilyetlik Davaları  451
1. Yeddin İadesi Davası  451
2. Tecavüzün Durdurulması Davası  452
3. Süre  452
C. İdari Yoldan Koruma  453
D. Menkul (Taşınır) Davası ve İade Yükümlülüğü  453
1. Menkul Davası  453
2. İade ile Yükümlü Zilyedin Sorumluluğu  456
a. İyiniyetli Zilyedin İade Sorumluluğu  457
b. Kötüniyetli Zilyedin İade Sorumluluğu  457
V. Zilyetlik Karineleri  458
A. Mülkiyet Karinesi  458
B. Fer'i Zilyetlikte Karine  458
C. Karinenin Rolü  458
1. Hâlihazır Zilyedin Hak Karinesine Dayananın Savunması  458
2. Kendisinden Önceki Zilyedin Hak Karinesine Dayanan Talebi (Taşınır Davası)  459
VI. Zilyetliğin Sona Ermesi  459
A. Zilyetliğin Zilyedin İradesi ile Sona Ermesi  459
1. Terk  459
2. Zilyetliğin Devri  460
B. Zilyetliğin Fiilî Hâkimiyetin Kaybı ile Sona Ermesi  460
VII. Taşınmazlarda Hak Karinesi  460
A. Tapu Sicilinde Kayıtlı Taşınmazlar  460
B. Tapu Sicilinde Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar  461
§38. TAPU SİCİLİ  461
I. Tanım  461
II. Tapu Sicilinin Unsurları  462
A. Ana Siciller  462
1. Tapu Kütüğü  462
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü  464
3. Yevmiye Defteri ve Belgeler  464
4. Plan  465
B. Yardımcı Siciller  465
1. Aziller Sicili  465
2. Düzeltmeler Sicili  466
3. Kamu Orta Malları Sicili  466
4. Tapu Envanter Defteri  466
5. İdari Sınırlar Kayıt Defteri  466
C. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Tutulan Defterler  467
1. Zabıt (Kayıt) Defteri  467
2. Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri  467
III. Tapu Sicili Sistemine Egemen Olan İlkeler  467
A. Her Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi  467
B. Tescil İlkesi  468
C. Tescilin Sebebe Bağlılığı (İllilik) İlkesi  468
D. Tapu Siciline Güven İlkesi  469
1. Genel Olarak  469
2. Tapu Siciline Güven İlkesinin Uygulanma Şartları  469
a. Kazananın Üçüncü Bir Kişi Olması  469
b. Üçüncü Kişinin Sicildeki Yolsuz Kayda Güvenmiş Olması  470
c. Üçüncü Kişinin Bir Ayni Hak Kazanmış Olması  470
d. Üçüncü Kişinin Kazanımında Maddi Geçerlilik Şartlarının Gerçekleşmiş Olması  471
e. Üçüncü Kişinin Kazanımının İyiniyetli Olması  471
3. Tapu Siciline Güven İlkesinin Uygulaması  472
E. Tapu Sicilinin Açıklığı İlkesi  472
IV. Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu  473
A. Genel Olarak  473
B. Sorumluluğun Şartları  474
V. Tapu Siciline Yapılacak İşlemler  475
A. Tescil  475
1. Tanım  475
2. Tescil Edilen Haklar  476
3. Tescil için Gerekli Şartlar  476
a. Tescil Talebi  476
b. Belgelendirme  477
ba. Talep Yetkisinin Belgelendirilmesi  478
bb. Hukukî Sebebin Belgelendirilmesi  479
bc. Belgelerin Eksikliği  479
4. Tescilin Yapılış Tarzı  480
a. Genel Olarak  480
b. Mülkiyet Hakkının Tescili  481
c. İrtifakların ve Taşınmaz Yüklerinin Tescili  482
d. Rehin Haklarının Tescili  482
5. Tebliğ  483
6. Terkin  483
a. Tanım  483
b. Türleri  483
ba. Ayni Hakkı Sona Erdirici Terkinler  483
bb. Sicili Düzeltici Terkinler  483
bba. Tescil Şeklî Bir Değer Taşıyorsa  484
bbb. Tescilin Hiçbir Değeri Kalmamışsa  484
c. Terkinin Yapılış Şekli  484
7. Tadil  485
8. Tescilin Hükümleri  485
a. Tescilin Olumsuz Hükmü  485
b. Tescilin Olumlu Hükmü  485
B. Şerhler  486
1. Kişisel Hakların Şerhedilmesi  486
a. Genel Olarak  486
b. Şerh Verilebilen Kişisel Haklar  487
ba. Türk Medeni Kanunu'ndan Doğanlar  487
baa. Sözleşmeden Doğan Alım (İştira) Hakkı  487
bab. Sözleşmeden Doğan Önalım (Şufa) Hakkı  488
bac. Sözleşmeden Doğan Geri Alım (Vefa) Hakkı  490
bad. Rehinli Alacaklının Boş Dereceye İlerleme Hakkı  491
bb. Türk Borçlar Kanunu'ndan Doğanlar  491
bc. Tapu Kanunu'ndan Doğan: Taşınmaz Satış Vaadi  491
c. Kişisel Hakların Şerhinin Hükmü  492
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi  494
3. Geçici Tescil Şerhi  494
a. Genel Olarak  494
b. Geçici Tescilin Şerhinin Hükmü  495
C. Beyanlar  495
1. Genel Olarak  495
2. Beyanların Konusu  495
a. KMK'de Düzenlenenler  495
b. Tapu Sicili Tüzüğü'nde Düzenlenenler  496
3. Beyanların Hükmü  497
VI. Yolsuz Tescil  497
A. Tanım  497
B. Yolsuz Tescilin Sakıncaları  498
C. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi  498
1. Genel Olarak  498
2. Tashih Davası  499
§39. AYNİ (EŞYAYA İLİŞKİN) HAKLAR  499
I. Genel Olarak  499
II. Türleri  500
A. Mülkiyet Hakkı  500
1. Genel Olarak  500
2. Bireysel (Tek) Mülkiyet  503
3. Birlikte Mülkiyet  503
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  503
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet  505
B. Sınırlı Ayni Haklar  506
1. İrtifak Hakları  507
a. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  508
b. Kişiyle Kâim (Kişiye Bağlı) İrtifaklar  508
2. Rehin Hakları  510
a. Taşınır Rehni  510
aa. Taşınır Rehininde Kural: Teslim Koşullu Taşınır Rehni  510
ab. İstisnalar: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  511
ac. Hapis Hakkı  515
b. Taşınmaz Rehni  515
3. Taşınmaz Yükü  517
Ek 1: Medeni Hukuk Örnek Test Soruları  519
Ek 2: Kısa Hukuk Terimleri Sözlüğü  643
Yararlanılan Kaynaklar  669
Kavramlar Dizini  677
 


Halil Ahmet Yüce ...
Ocak 2021
30.00 TL
Sepete Ekle
Osman Gökhan Antalya ...
Ocak 2021
105.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2021
15.00 TL
Sepete Ekle
Yaşar Güçlü
Ocak 2021
127.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  VII
İkinci Baskıya Önsöz  IX
Üçüncü Baskıya Önsöz  XI
Dördüncü Baskıya Önsöz  XIII
Kısaltmalar  XLVII
Birinci Bölüm
HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§1. HUKUK KAVRAMI  1
I. Hukukun Genel Tanımı  1
II. Hukukun Çeşitli Anlamları  4
A. Mevzû Hukuk  4
B. Pozitif Hukuk  5
C. Tabii (Doğal) Hukuk  5
D. Tarihi Hukuk  6
III. Hukukun Genel Sınıflandırması  7
İkinci Bölüm
MEDENİ HUKUK KAVRAMI VE
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI
§2. MEDENİ HUKUK KAVRAMI VE ALT DALLARI  11
I. Medeni Hukuk Kavramı  11
II. Başlangıç Bölümü ve Medeni Hukukun Alt Dalları  11
A. Başlangıç Bölümü  11
B. Medeni Hukukun Alt Dalları  12
1. Kişiler Hukuku  12
2. Aile Hukuku  12
3. Miras Hukuku  13
4. Eşya Hukuku  13
§3. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  14
I. Genel Olarak  14
II. Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  16
A. Şekli (Yazılı) Kaynaklar (Mevzuat) (Normlar Hiyerarşisine Göre)  16
1. Anayasa (The Constitution)  16
2. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  21
a. Kanun (Yasa–Acts, The Statutory Law)  21
b. Kanun Hükmünde Kararname (The Statutory Decrees)  24
c. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  26
d. TBMM İçtüzüğü (Regulation For The Turkish Parliament)  28
e. İçtihadı Birleştirme Kararları (The Court Decisions That Bound Like The Statutory Law)  29
f. Uluslararası Sözleşmeler (International Treaties)  30
3. Tüzükler (Regulations)  31
4. Yönetmelikler (By–Laws)  32
5. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  33
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku–Customary Law)  34
1. Kavram  34
2. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  35
a. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  35
b. Genel İnanış (Manevi Unsur)  36
c. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  36
C. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  37
1. Genel Olarak  37
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  38
III. Hukukun İkincil Kaynakları (Yardımcı Kaynaklar)  39
A. Genel Olarak  39
B. Mahkeme Kararları (Court Decisions)  39
C. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doctrine)  39
Üçüncü Bölüm
MEDENİ HUKUKUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
§4. NİTELİKLERİ BAKIMINDAN MEDENİ HUKUK KURALLARI  41
I. Emredici Hukuk Kuralları  41
A. Niteliği  41
B. Emredici Hukuk Kurallarının İhlaline Bağlanan Yaptırımlar  43
1. Yokluk (Keenlemyekün)  44
2. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan–Nullity)  47
a. Tam Kesin Hükümsüzlük (Whole Nullity)  48
b. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Partial Nullity)  54
3. İptal Edilebilirlik (Nisbî Butlan–Voidability)  56
a. Genel Olarak  56
b. Düzelebilir Hükümsüzlük Halleri  57
ba. Yanılma (Hata–Mistake)  57
bb. Aldatma (Hile–Fraud)  61
bc. Korkutma (İkrah–Duress)  62
bd. Düzelebilir Hükümsüzlük Hallerine İlişkin Ortak Hüküm (Süre)  64
be. Bozulabilir Geçerlilik Hali (Aşırı Yararlanma, Gabin–Exploitation)  64
4. Noksanlık (Askıda Hükümsüzlük–Deficit in the Procedure)  66
5. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik (Relative Ineffectiveness)  68
II. Yedek Hukuk Kuralları  70
A. Genel Olarak  70
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  70
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  73
III. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  75
§5. HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN İTİBARIYLA UYGULANABİLİR OLMASI  76
I. Yer İtibarıyla Uygulanabilir Olma  76
II. Zaman İtibarıyla Uygulanabilir Olma  77
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  77
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  79
1. Açık Kaldırma  79
2. Örtülü Kaldırma  80
§6. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI VE KANUN BOŞLUĞU  82
I. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  82
A. Genel Olarak Yorum Kavramı  82
B. Yapılış Şekli Bakımından Yorum Çeşitleri  84
1. Sözel (Lafzî) Yorum  84
2. Amaca Göre Yorum (Gai Yorum)  85
C. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  86
1. Örnekseme (Kıyas, Argumentum a Simili, Analoji)  86
2. Evleviyet (Hayli Hayli, Argumentum a Fortiori)  87
3. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhalif, Argumentum a Contrario)  87
D. Hüküm İçi Boşluk (Lücken Intra Legem) ve Hâkimin Takdir Yetkisi  88
II. Kanunda Uygulanabilir Bir Hükmün Bulunmaması: Kanun Boşluğu  91
A. Kavram  91
B. Kanun Boşluklarının Çeşitleri  93
1. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  93
2. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  95
3. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  97
III. Hukuk Boşluğu: Hâkimin Hukuk Yaratması  97
A. Genel Olarak  97
B. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  99
C. Hâkim Tarafından Vaz' Edilen Hukukun Temel Nitelikleri  99
IV. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar  100
A. Hukuk Dışı Alan  100
B. Bilerek (Kasıtlı) Susma  100
§7. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET (SÜBJEKTİF–ÖZNEL İYİNİYET)  100
I. İyiniyet Kavramı ve Tanımı (Subjective Good Faith)  100
II. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve An  103
A. İyiniyetin Aranacağı Kişi  103
1. Temsil Durumunda  104
2. Tüzel Kişilerde  105
3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  105
B. İyiniyetin Aranacağı An  106
III. İyiniyetin İşlevleri  107
A. Ayni (Nesnel) Hakların Kazanılmasındaki İşlevi  107
1. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasındaki İşlevi  107
a. Genel Olarak  107
b. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınırlar Yönünden  108
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınırlar Yönünden  109
ca. Her Türlü Taşınır İçin Geçerli Olan İşlevler  110
cb. Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Eşyalar Yönünden  110
cc. Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Yönünden  111
d. İyiniyetin Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasına İlişkin Etkisinin Örneklendirilmesi  111
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasındaki Etkisi (Tapu Sicilindeki Kayda Güven)  115
B. İyiniyetin Aile Hukukunda İşlevi  117
C. İyiniyetin Alacağın Temliki İşleminde Etkisi  118
D. İyiniyetin Miras Hukukunda İşlevi  119
IV. İyiniyete İlişkin İspatı Külfeti  120
§8. BORÇLARIN İFASINDA VE HAKLARIN KULLANILMASINDA İYİNİYET (OBJEKTİF İYİNİYET, DÜRÜSTLÜK KURALI–OBJECTIVE GOOD FAITH, UBERRIMAE FIDEI)  121
I. Dürüstlük Kuralının Anlamı  121
II. Dürüstlük Kuralının Özellikleri ve İşlevleri  124
A. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında  125
B. Hukuki İşlemlerin Özellikle Sözleşmelerin Yorumunda ve Tamamlanmasında  125
III. Dürüstlük Kuralına Uymamanın Sonuçları  127
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  127
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  129
1. Bir Hakkın Varlığı  129
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  129
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  130
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  131
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  131
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  132
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışlar İçinde Bulunulması  133
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  134
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayanmak  136
D. Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları  137
§9. HAKLARIN ELDE EDİLMESİNDE İSPAT KÜLFETİ (KANIT YÜKÜ)  137
I. Genel Olarak  137
II. İspat Külfetinin Dağılımı  139
A. Kural  139
B. İstisnalar  140
1. İkrar Edilen Olaylar  140
2. Hayatın Normal Akışına Uyan Durumlar  142
3. Bilinen Olaylar (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  143
4. Sözleşmelerin İfasında İspat Külfeti  144
5. Karine ve Kanuni Faraziye Kavramları  144
a. Karine  144
aa. Kanundan Doğan Karineler  145
ab. Fiili Karineler  146
b. Kanuni Faraziye  147
C. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  148
1. Genel Olarak  148
2. Resmi Sicil Kavramı  148
3. Senet Kavramı ve Çeşitleri  149
a. Senet Kavramı  149
b. Çeşitleri  151
ba. Adi Senetler  151
bb. Resmi Senetler  152
Dördüncü Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
Birinci Kesim
GERÇEK KİŞİLER
§10. KİŞİ KAVRAMI VE GERÇEK KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI  155
I. Kişi Kavramı  155
II. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı  156
§11. GERÇEK KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  158
I. Ölüm  158
A. Genel Olarak  158
B. Ölüm Karinesi  159
C. Birlikte Ölüm Karinesi  159
II. Gaiplik (Kaybolma)  160
A. Genel Olarak  160
B. Gaiplik Kararının Şartları  160
1. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma  160
2. Uzun Süreden Beri Haber Alınamama  161
C. Gaiplik Kararı Verilmesini Talep Etmeye Yetkili Olanlar  161
D. Gaiplik Kararı Vermeye Yetkili ve Görevli Mahkeme  162
E. Mahkemece Uygulanacak Usul  162
F. Gaiplik Kararı ve Sonuçları  163
1. Genel Olarak  163
2. Miras Hukuku Bakımından  163
3. Evlilik Bakımından  164
§12. GERÇEK KİŞİLERDE EHLİYET VE YERLEŞİM YERİ İLE HISIMLIK  165
I. Gerçek Kişilerde Ehliyet  165
A. Hak Ehliyeti  165
B. Fiil (Eylem) Ehliyeti ve Şartları  166
1. Kavram  166
2. Fiil Ehliyetinin Şartları  167
a. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  167
b. Erginlik (Reşit Olmak)  170
c. Kısıtlı (Mahcur) Olmamak  171
C. Fiil Ehliyetlerine Göre Gerçek Kişiler  171
1. Tam Ehliyetliler (Full Capacity)  171
2. Sınırlı Ehliyetliler (Limited Capacity)  172
a. Genel Olarak  172
b. Evli Kişiler  172
c. Kendilerine Kanuni Danışman Atanan Kişiler  173
3. Sınırlı Ehliyetsizler (Limited Incapacity)  174
a. Genel Olarak  174
b. Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumları  175
ba. Yasal (Kanuni) Temsilcinin Onayına Bağlı işlemler  175
bb. Sınırlı Ehliyetsizlerin Yasal Temsilcilerinin Onayını Almadan Yapabileceği İşlemler  176
c. Yasak İşlemler  178
ca. Tanım  178
cb. Yasak İşlemlerin Çeşitleri  179
cba. Kefil Olmak  179
cbb. Vakıf Kurmak  179
cbc. Önemli Bağışlarda Bulunmak  180
4. Tam Ehliyetsizler (Full Incapacity)  180
II. Yerleşim Yeri (İkametgâh)  182
III. Hısımlık (Akrabalık–Relationship)  184
A. Genel Olarak  184
B. Kan Hısımlığı  185
1. Üstsoy–Altsoy (Usûl–Fürû) Hısımlığı  185
2. Yansoy (Civar) Hısımlığı  185
C. Kayın Hısımlığı (Sıhrî Hısımlık)  185
D. Evlat Edinme (Câli Hısımlık)  186
E. Hısımlığın Hukuki Yönden Önemi  187
1. Kişiler Hukukunda  187
2. Aile Hukukunda  187
3. Miras Hukukunda  188
4. Ticaret Hukuku  188
5. Yargılama Hukuku  188
§13. KİŞİLİĞİN KORUNMASI  189
I. Kişilik Hakkı Kavramı  189
II. Kişilik Hakkının Konusu  191
A. Hayat, Sağlık ve Vücut Tamlığı  191
B. Kişinin Şeref ve Haysiyeti  192
C. Kişinin Hayat Alanı  193
1. Giz Alanı  193
2. Özel Alan  194
3. Kamuya Açık Alan  194
D. Resim Üzerindeki Hak  194
E. Kişinin Meslek Sanat ve Ticaret Hayatındaki Şahsiyeti  194
III. Kişiliğin Korunması  194
A. Kişiliğin Dâhili Korunması  194
B. Kişiliğin Harici Korunması  195
C. Kişilik Hakkının İhlalinde Hukuka Uygunluk Sebepleri  197
1. Genel Olarak  197
2. Zarar Görenin Rızası  198
3. Üstün Nitelikte Özel Yarar  199
4. Kamu Yararı  200
5. Kamu Hukukundan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması  201
§14. AD VE ADIN KORUNMASI İLE KİŞİSEL HAL SİCİLİ  201
I. Ad Kavramı  201
A. Özad  201
B. Soyadı  202
C. Müstear (Takma) Ad  203
D. Lakap  203
II. Adın Değiştirilmesi  204
III. Adın Korunması  204
IV. Kişisel Durum Sicili  204
A. Genel Olarak Kavram ve Hukuki Niteliği  204
1. Doğum Kütüğü  205
2. Ölüm Kütüğü  206
3. Evlenme Kütüğü  206
4. Aile Kütüğü  207
5. Boşanma Kütüğü  207
6. Yabancılar Kütüğü  207
B. Kişisel Durum Sicilinin Düzeltilmesi  208
C. Sorumluluk  209
İkinci Kesim
TÜZEL KİŞİLER
§15. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  211
I. Tüzel Kişi Kavramı ve Tüzel Kişiliğin Zorunlu Unsurları  211
A. Tüzel Kişi Kavramı  211
B. Tüzel Kişiliğin Zorunlu Unsurları  211
II. Tüzel Kişilerin Çeşitleri  213
A. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  213
B. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  213
C. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  214
D. Meslek Odaları  215
III. Kuruluş Sistemleri Yönünden Tüzel Kişiler  215
A. İzin Sistemi  215
B. Tescil Sistemi  216
C. Serbest Kuruluş Sistemi  216
IV. Tüzel Kişilerin Ehliyetleri ve Organları  217
A. Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti  217
B. Tüzel Kişilerin Fiil (Eylem) Ehliyeti  219
C. Tüzel Kişilerde Organlar  219
1. Organ Kavramı  219
2. Organ Çeşitleri  220
a. Karar Organı–Yürütme Organı  220
b. Zorunlu Organ–İhtiyari Organ  221
c. İç Organ–Dış Organ  221
d. Fert Organ–Kurul Organ  221
D. Tüzel Kişililerin Yerleşim Yeri ve Sona Ermesi  222
1. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  222
2. Tüzel Kişiliğin Sona Erme Nedenleri ve Sona Ermenin Sonuçları  222
a. Tüzel Kişiliğin Sona Erme Nedenleri  222
b. Sona Ermenin Sonuçları  222
ba. Tasfiye  223
bb. Tahsis (Özgüleme)  223
§16. DERNEKLER VE VAKIFLAR  223
I. Dernekler  223
A. Tanım  223
B. Tüzük  224
C. Tüzel Kişiliğin Kazanılması  225
1. Genel Olarak  225
2. İnceleme  225
3. Tüzüğün İlânı  225
4. İlk Genel Kurul Toplantısı  226
D. Üyelik  226
1. Kazanılması  226
2. Kapsamı  226
a. Haklar  226
aa. Eşitlik Hakkı  226
ab. Oy Hakkı  227
ac. Genel Kurulu Toplantıya Davet Ettirme Hakkı  227
b. Yükümlülükler  228
ba. Aidat Verme  228
bb. Diğer Yükümlülükler  228
3. Sona Ermesi  228
a. Kendiliğinden Sona Erme  228
b. Çıkma  228
c. Çıkarılma (İhraç)  229
E. Organları  229
1. Genel Olarak  229
2. Genel Kurul  229
a. Niteliği ve Oluşumu  229
b. Toplanması  229
ba. Toplantıya Çağrı  229
bb. Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı  230
bc. Toplantı Usulü  230
bd. Olağan Toplantı  230
be. Olağanüstü Toplantı  231
bf. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar  231
c. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  231
d. Genel Kurul Kararlan  231
da. Karar Yeter Sayısı  231
db. Kararın İptali  232
3. Yönetim Kurulu  232
a. Oluşumu  232
b. Görevleri  233
4. Denetim Kurulu  233
F. Federasyon ve Konfederasyonlar  233
G. Uygulamada Bazı Dernek Çeşitleri  234
1. Çocuk Dernekleri  234
2. Gençlik ve Spor Kulüpleri  234
3. Kamu Yararına Çalışan Dernekler  235
a. Genel Olarak  235
b. Kamuya Yararlı Derneklerin Ayrıcalıkları  236
H. Sona Erme  237
1. Kendiliğinden (Ipso Jure) Sona Erme Halleri  237
2. Genel Kurul Kararı ile  237
3. Mahkeme Kararı ile  238
I. Tasfiye ve Tahsis  238
II. Vakıflar  238
A. Tanım  238
B. Kuruluşu  239
1. Genel Olarak  239
2. Kuruluş Şekilleri  240
a. Resmî Senet Yoluyla  240
b. Ölüme Bağlı Tasarruf İle  240
C. Vakıf Senedi  240
D. Organlar  241
E. Denetim  241
F. Mahkeme Siciline Tescil  241
1. Genel Olarak  241
2. Tescile Karar Verilemeyecek Haller  242
3. Merkezi Sicile Kayıt  244
4. Merkezi Sicilin Muhtevası ve Tutulma Tarzı  244
5. İlan  244
6. Vakfedilen Mal ve Hakların İntikali  245
7. Taşınmazların Tapuya Tescili  245
8. Sona Eren Vakfa Ait Malların Tahsisi  245
G. Vakfın Sona Ermesi  246
1. Kendiliğinden  246
2. Mahkeme Kararı İle  246
Beşinci Bölüm
AİLE HUKUKU
§17. AİLE HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ  247
Birinci Kesim
NİŞANLANMA HUKUKU
§18. NİŞANLANMA  249
I. Nişanlanma Kavram ve Nişanlanmanın Meydana Gelmesi  249
II. Nişanlanmanın Hukuki Niteliği  250
III. Nişanlanma Engelleri ve Nişanlılıktan Doğan Haklar ve Yükümlülükler  251
A. Nişanlanma Engelleri  251
B. Nişanlılıktan Doğan Haklar ve Yükümlülükler  252
IV. Nişanlılığın Sona Ermesi Sona Ermenin Hukuki Sonuçları  252
A. Nişanlılığın Sona Ermesi  252
B. Sona Ermenin Hukuki Sonuçları  253
1. Hediyelerin İadesi  253
2. Tazminat Davaları  255
a. Maddi Tazminat Davası  255
b. Manevi Tazminat Davası  255
V. Zamanaşımı  256
İkinci Kesim
EVLENME HUKUKU
§19. EVLENME KURUMU  257
I. Kavramı ve Hukuki Niteliği  257
A. Kavram  257
B. Hukuki Niteliği  257
II. Evlenmenin Şartları  258
A. Maddi Şartlar  258
1. Evlenme Ehliyeti  258
a. Ayırt Etme Gücü  258
b. Evlenme Yaşı  259
c. Yasal Temsilcinin İzni  260
2. Evlenme Engelleri  261
a. Kesin Evlenme Engelleri  261
aa. Yakın Hısımlık  261
ab. Akıl Hastalığı  262
ac. Mevcut Evlilik  262
ad. Eşlerden Birinin Evlenme Sırasında Sürekli Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksun Bulunması  263
b. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri  263
ba. Genel Olarak  263
bb. Bekleme Süresi  264
bc. Gelecek Nesiller İçin Tehlikeli Bulaşıcı Hastalıklar  264
B. Şeklî Şartlar  265
III. Evlilik Birliğinin Genel Hükümleri  266
A. Haklar ve yükümlülükler  266
1. Genel olarak  266
2. Konutun Seçimi, Birliğin Yönetimi ve Giderlere Katılma  267
3. Kadının Soyadı  267
B. Birliğin Temsili  267
1. Eşlerin Temsil Yetkisi  267
2. Temsil Yetkisinin Kullanılmasında Sorumluluk  268
3. Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlanması  268
4. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi  269
C. Eşlerin Meslek ve İşi  269
D. Eşlerin Hukuki İşlemleri  269
1. Genel Olarak  269
2. Aile Konutu  269
E. Evlilik Birliğinin Korunması  270
1. Genel Olarak  270
2. Eşler Birlikte Yaşarken  271
3. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  271
4. Borçlulara Ait Önlemler  272
5. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  272
6. Koşulların Değişmesi  272
7. Yetkili Mahkeme  272
IV. Evlilik Birliğinin Sona Ermesi  273
A. Eşlerden Birinin Ölümü, Gaipliği ve Cinsiyet Değişikliği  273
B. Evlenmenin Hükümsüzlüğü  273
1. Genel Olarak  273
2. Evliliğin Mutlak Butlanla Batıl Olması ve Yokluk Yaptırımına Tabi Tutulması  274
3. Nisbî Butlan (İptal Edilebilirlik) Sebepleri ve Nisbî Butlan Davası  277
a. Nisbî Butlan Sebepleri  277
aa. Genel Olarak  277
ab. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  278
ac. Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması  279
ad. İrade Bozukluğu Halleri  280
ada. Genel Olarak  280
adb. Yanılma (Hata)  281
adc. Aldatma (Hile)  283
add. Korkutma (Tehdit)  285
b. Nisbî Butlan Davasının Tarafları ve Dava Hakkının Sona Ermesi  286
ba. Nisbî Butlan Davasının Tarafları  286
bb. Dava Hakkının Sona Ermesi  287
4. Butlan Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Butlan Kararının Hukuki Sonuçları  287
a. Butlan Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  287
b. Butlan Kararının Hukuki Sonuçları  288
ba. Genel Olarak  288
bb. Eşler Yönünden Hukuki Sonuçları  288
bc. Çocuklar Yönünden Hukuki Sonuçları  291
bd. Üçüncü Kişiler Yönünden Hukuki Sonuçları  291
C. Evlilik Birliğinin Boşanma ile Sona Ermesi  291
1. Genel Olarak  291
2. Boşanma Sebepleri  292
a. Boşanmanın Özel Sebepleri  292
aa. Zina  292
ab. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  295
aba. Genel Olarak  295
abb. Hayata Kast  295
abc. Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  296
ac. Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme  297
ad. Terk  300
ada. Genel Olarak  300
adb. Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açılabilmesinin Şartları  301
i. Ortak Yaşama Son Verilmesi (Maddi Şart)  301
ii. Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme Maksadı (Manevi Şart)  302
iii. Ayrı Yaşamanın En Az Altı Ay Devam Etmiş Olması  302
iv. Terk Eden Eşe İhtarda Bulunulmuş Olması  303
ae. Akıl Hastalığı  304
aea. Genel Olarak  304
aeb. Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanmanın Şartları  305
i. Eşlerden Birinde İyileşmesi Tıbben İmkânsız Bir Akıl Hastalığının Bulunması  305
ii. Ortak Hayatın Diğer Eş İçin Çekilmez Hale Gelmesi  305
iii. Akıl Hastalığının Sağlık Kurulu Raporuyla Belgelenmesi  306
b. Boşanmanın Genel Sebepleri  307
ba. Evlilik Birliliğin Temelinden Sarsılması  307
bb. Eşlerin Anlaşması  309
bba. Genel Olarak  309
bbb. Anlaşmalı Boşanmanın Şartları  310
i. Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması Şartı  310
ii. Hâkimin Tarafları Bizzat Dinlemesi  311
iii. Hâkimin boşanmanın Mali Sonuçlarına ve Çocukların Durumuna İlişkin Düzenlemeleri Uygun Bulması  311
bc. Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması  312
3. Boşanma Davası  313
a. Davanın Konusu Yetkili ve Görevli Mahkeme  313
b. Yargılama Usulü  314
c. Gerekli Önlemler  315
4. Boşanmanın Hukuki Sonuçları  317
a. Kendiliğinden Meydana Gelen Sonuçlar  317
aa. Evlilik Birliğinin Son Bulması  317
ab. Mal Rejiminin Tasfiye Olunması  317
ac. Miras Hukukuna İlişkin Sonuçlar  317
ad. Eşlerin Kişisel Durumları  318
ae. Kadın İçin Bekleme Süresi  318
b. Mahkeme Kararı ile Re'sen Oluşan Sonuçlar  318
ba. Çocukların Velayeti  318
bb. İştirak Nafakası ve Kişisel Görüşme Hakkı  319
c. Talebe Bağlı Olarak Oluşan Sonuçlar  320
ca. Maddi Tazminat  320
caa. Genel Olarak  320
cab. Maddi Tazminatın Koşulları  320
i. Zarar  320
ii. Kusur  321
iii. Sebep–Sonuç İlişkisi  322
iv. Hukuka Aykırılık  322
cb. Manevi Tazminat  322
cc. Yoksulluk Nafakası  323
cd. Tazminat ve Nafakanın Ödeniş Biçimi ve Sona Ermesi  324
V. Eşler Arasındaki Mal Rejimi  324
A. Genel Olarak  324
B. Mal Rejimi Sözleşmesi  325
C. Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma  326
1. Eşlerin Hakları  326
2. Eşlerin Sorumluluğu  329
D. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  329
1. Mal Rejiminin Sona Ermesi  329
2. Mal Rejiminin Tasfiyesi  330
3. Tasfiyenin Örneklendirilmesi  336
Üçüncü Kesim
SOYBAĞI (NESEP) HUKUKU
§20. SOYBAĞI (NESEP) KAVRAMI VE SOYBAĞININ KURULMASI  345
I. Soybağı Kavramı  345
II. Ana ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  346
A. Doğum  346
2. Evlat Edinme  346
III. Baba ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  346
A. Ana ile Evlilik  347
1. Doğum Sırasında Evli Olma  347
a. Babalık Karinesi  347
b. Soybağının Reddi Davası  348
ba. Genel Olarak  348
bb. İspat Yükü  349
bc. Süre  349
2. Doğumdan Sonra Evlenme  350
B. Tanıma  351
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği  351
2. Şartları  351
a. Esasa İlişkin Şartlar  351
b. Şekle İlişkin Şartlar  352
C. Babalık Davası  353
1. Konusu  354
2. İspat Yükü  355
3. Dava Açma Süresi  355
4. Annenin Giderleri  357
D. Evlat Edinme  357
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesi  358
a. Genel Olarak  358
b. Birlikte Evlat Edinme  358
c. Tek Başına Evlat Edinme  358
d. Evlat Edinmede Küçüğün Rızası ve Yaşı  359
e. Ana ve Babanın Rızası  359
f. Rıza Verme Zamanı  359
g. Rızanın Aranmaması  359
ga. Koşulları  359
gb. Karar  360
2. Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi  360
3. Evlat Edinmenin Hükümleri  361
4. Evlat Edinmenin Şekli ve Usulü  362
a. Genel Olarak  362
b Araştırma Yapılması  362
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  362
a. Sebepleri  362
aa. Rızanın Bulunmaması  362
ab. Diğer Eksiklikler  363
b. Hak Düşürücü Süre  363
6. Evlatlık İşlemlerinde Aracılık  364
IV. Soybağının Hükümleri  364
A. Soyadına ve Mirasa İlişkin Sonuçlar  364
B. Karşılıklı Yükümlülükler  366
C. Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması  366
1. Ana ve Baba ile Kişisel İlişki  366
a. Genel Kural  366
b. Sınırları  366
2. Üçüncü Kişiler ile Kişisel İlişki  367
3. Yetkili Mahkeme  367
D. Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama  367
1. Kapsamı  367
2. Süresi  368
3. Nafaka Davası Hakkı ve Nafaka Miktarının Belirlenmesi  368
4. Nafaka Davasında Alınması Gereken Geçici Önlemler  369
a. Genel Olarak  369
b. Babalığın Tespitinden Önce  369
c. Güvence Verilmesi  369
E. Velayete Bağlı Olan Hükümler  370
1. Velayet Kavramı  370
2. Velayetin Kapsamı  371
a. Çocuğun Şahsı Bakımından  371
b. Çocuğun Malları Bakımından  371
3. Velayetin Kaldırılması  372
4. Velayetin Kaldırılması Halinde Ana ve Babanın Yükümlülükleri  373
Dördüncü Kesim
AİLE TOPLULUĞU
§21. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  375
§22. EV DÜZENİ  377
I. Genel Olarak  377
II. Ev Başkanlığı  377
III. Ev Başkanının Yetki ve Yükümlülükleri  378
IV. Ev Başkanının Sorumluluğu  379
Beşinci Kesim
VESAYET HUKUKU
§23. VESAYET VE VELAYET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  381
§24. VESAYET ORGANLARI ÇEŞİTLERİ İLE VESAYETİ GEREKTİREN HALLER VE VASİ ATANMASI  383
I. Genel Olarak  383
II. Vesayet Çeşitleri  383
A. Kamu Vesayeti  384
B. Özel Vesayet  384
1. Özel Vesayetin Koşulları ve Kurulması  384
2. Aile Meclisinin Oluşumu ve Güvence Verme Zorunluluğu  384
3. Sona Ermesi  384
C. Vasi ve Kayyım  385
III. Vesayeti Gerektiren Haller  385
A. Küçüklük  385
B. Kısıtlama Halleri  386
1. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı  386
2. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  386
3. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza  386
4. İstek Üzerine Kısıtlanma  386
C. Kısıtlama Prosedürü  387
1. İlgilinin Dinlenilmesi ve Bilirkişi Raporu  387
2. İlan  387
D. Vesayet İşlerinde Yetki ve Yerleşim Yeri Değişikliği  387
IV. Vasi Atanması  388
A. Koşulları  388
1. Genel Olarak  388
2. Eşin ve Hısımların Önceliği  388
3. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü  388
4. Vasilikten Kaçınma Sebepleri  389
5. Vasiliğe Engel Olan Sebepler  389
B. Atama usulü  389
1. Vasinin Atanması  389
2. Geçici Önlemler  390
3. Tebliğ ve İlan  390
4. Vasinin Kaçınması ve İtirazı  390
a. Usul  390
b. Geçici Görev ve Yeni Vasi Atanması  390
§25. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK  391
I. Kayyımlığın Türleri ve Kayyımlığı Gerektiren Haller  391
A. Temsil Kayyımlığı  391
B. Yönetim Kayyımlığı  391
1. Kanundan Doğan Yönetim Kayyımlığı  391
2. İstek Üzerine Yönetim Kayyımlığı  392
II. Yasal Danışmanlığı Gerektiren Haller  392
III. Yetki ve Usul  394
A. Yetki  394
B. Usul  394
§26. VESAYETİN İŞLEYİŞİ  394
I. Vasinin Görevleri  394
A. Göreve Başlaması  394
1. Defter Tutma  394
2. Değerli Şeylerin Saklanması ve Diğer İş ve İşlemler  395
B. Vasinin Özen ve Temsil Yetki ve Görevi  396
II. Temsil Yetki ve Görevi  397
A. Genel Olarak  397
B. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler  397
1. Vasinin Onam Verme Koşulu  397
2. Onamamanın Sonucu  397
C. Malvarlığının Yönetilmesi  398
D. Görevin Süresi ve Vasinin Ücreti  398
§27. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  398
I. Şikâyet ve İtirazlara Bakma  398
II. İzin  399
A. Vesayet Makamından İzin Alınarak Yapılması Gereken İşlemler  399
B. Denetim Makamından İzin Alınarak Yapılması Gereken İşlemler  400
III. Rapor ve Hesapların İncelenmesi Görevi  401
§28. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  401
I. Vasinin Özen Yükümü ve Sorumluluğu  401
II. Devletin Sorumluluğu  401
§29. VESAYETİN SONA ERME HALLERİ  402
I. Küçüklerde  402
II. Hükümlülerde  402
III. Diğer Kısıtlılarda  403
A. Kaldırılması  403
B. Usulü  403
1. İlan  403
2. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığında  403
3. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetimde  403
4. İstek Üzerine Kısıtlamada  403
IV. Kayyımlıkta ve Yasal Danışmanlıkta  404
§30. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ VE VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI  404
I. Vasilik Görevinin Sona Ermesi  404
A. Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi Ölüm ve Sürenin Dolması  404
B. Engelin veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması  404
II. Vasinin Görevden Alınması  405
A. Görevden Alınma Sebepleri  405
B. Görevden Alınma Usulü  405
1. İstek Üzerine veya Re'sen  405
2. İtiraz  405
§31. VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  406
I. Kesin Hesap ve Malvarlığının Teslimi  406
II. Rapor ve hesabın incelenmesi ve Vasinin Görevine Son Verilmesi  406
III. Vesayet Organları ve Devlete Karşı Açılacak Sorumluluk Davasında Zamanaşımı  406
A. Olağan Zamanaşımı  407
B. Olağanüstü Zamanaşımı  407
Altıncı Bölüm
MİRAS HUKUKU
§32. MİRAS HUKUKU KAVRAMI VE MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  409
I. Miras Hukuku Kavramı  409
II. Miras Hukukunun Temel Kavramları  409
§33. MİRASÇILAR  411
I. Yasal (Kanuni) Mirasçılar–Zümre Sistemi  411
A. Genel Olarak Zümreler  411
B. Yasal Mirasçılar  412
1. Altsoy  412
2. Ana ve Baba  412
3. Büyük Ana ve Büyük Baba  413
4. Devlet  413
5. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  413
6. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü  415
C. Zümre Sisteminin Özellikleri  416
II. İradi Mirasçılar  417
A. Atanmış Mirasçı  417
B. Belirli Mal Bırakılan Mirasçı  417
III. Mirasçı Olamama Halleri  418
A. Mirastan Yoksunluk (Mahrumiyet)  418
B. Mirasçılıktan Çıkarma (Cezaî Iskat)  419
IV. Mirası Ret Hakkı  420
§34. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  422
I. Tanım  422
II. Çeşitleri  422
A. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  422
1. Vasiyetname  422
a. Tanım  422
b. Ehliyet  422
c. Türleri  423
ca. Resmî Vasiyetname  423
cb. El Yazılı Vasiyetname  424
cc. Sözlü Vasiyetname  424
2. Miras Sözleşmesi  425
a. Genel Olarak  425
b. Miras Sözleşmesinin Çeşitleri  425
ba. Olumlu Miras Sözleşmesi  425
bb. Olumsuz Miras Sözleşmesi  425
B. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  426
III. Tenkis Davası  427
A. Genel Olarak  427
B. Şartları ve Görevli ve Yetkili Mahkeme  427
C. Hükümleri  429
1. Genel Olarak  429
2. Bölünmez Mal Vasiyetinde  429
D. Sağlararası Kazandırmalar  430
1. Tenkise Tabi Kazandırmalar  430
2. Geri Verme Borcu  430
§35. İKAMELİ KAZANDIRMALAR  431
I. Yedek Mirasçı Atama–Alelade İkame  431
II. Art Mirasçı Atama–Fevkalade İkame  431
Yedinci Bölüm
EŞYA HUKUKU
§36. EŞYA HUKUKU VE EŞYA KAVRAMI  433
I. Tanım  433
II. Eşyanın Özellikleri  434
A. Cismanî Olması  434
B. Sınırlanabilir Olması  434
C. Hukuki Egemenliğe Elverişli Olması  435
D. Kişisel Nitelikte Olmaması  435
III. Eşyanın Çeşitleri  436
A. Taşınır–Taşınmaz Eşya  436
B. Misli–Misli Olmayan Eşya  436
C. Tüketime Tâbi–Tüketime Tâbi Olmayan Eşyalar  437
D. Bölünebilen–Bölünemeyen Eşya  437
E. Sahipli–Sahipsiz Eşya  437
§37. ZİLYETLİK  438
I. Kavram  438
A. Tanım ve Unsurları  438
1. Tanımı  438
2. Unsurları  438
a. Fiili Egemenlik  438
b. Zilyetlik İradesi  439
B. Zilyetliğe Tâbi Şeyler  439
II. Zilyetliğin Türleri  440
A. Aslî ve Fer'i Zilyetlik  440
B. Dolaysız ve Dolaylı Zilyetlik  441
C. Hakka Dayanan–Hakka Dayanmayan Zilyetlik  441
D. Tek Başına–Birlikte Zilyetlik  441
E. Zilyet Yardımcılığı (Hizmet Zilyetliği)  442
F. Başkası İçin Zilyetlik  442
G. Hak Zilyetliği  443
III. Zilyetliğin Kazanılması  443
A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması  443
B. Zilyetliğin Miras Yoluyla Kazanılması  443
C. Zilyetliğin Devren Kazanılması  444
1. Zilyetliğin Teslimli Kazanılması  444
a. Eşyanın Teslimi  444
b. Araçların Teslimi  445
c. Fiili Hâkimiyeti Sağlayan Anlaşma Yoluyla Teslim  445
2. Zilyetliğin Teslimsiz Nakli  445
a. Kısa Elden Teslim  445
b. Hükmen Teslim  446
c. Zilyetliğin Havalesi  446
d. Zilyetliğin Hazır Olmayanlar Arasında Devri  448
e. Emtia Senetlerinin Teslimi Yoluyla Zilyetliğin Devri  448
D. Tesisen Kazanma  450
IV. Zilyetliğin Korunması  450
A. Savunma Hakkı  450
B. Zilyetlik Davaları  451
1. Yeddin İadesi Davası  451
2. Tecavüzün Durdurulması Davası  452
3. Süre  452
C. İdari Yoldan Koruma  453
D. Menkul (Taşınır) Davası ve İade Yükümlülüğü  453
1. Menkul Davası  453
2. İade ile Yükümlü Zilyedin Sorumluluğu  456
a. İyiniyetli Zilyedin İade Sorumluluğu  457
b. Kötüniyetli Zilyedin İade Sorumluluğu  457
V. Zilyetlik Karineleri  458
A. Mülkiyet Karinesi  458
B. Fer'i Zilyetlikte Karine  458
C. Karinenin Rolü  458
1. Hâlihazır Zilyedin Hak Karinesine Dayananın Savunması  458
2. Kendisinden Önceki Zilyedin Hak Karinesine Dayanan Talebi (Taşınır Davası)  459
VI. Zilyetliğin Sona Ermesi  459
A. Zilyetliğin Zilyedin İradesi ile Sona Ermesi  459
1. Terk  459
2. Zilyetliğin Devri  460
B. Zilyetliğin Fiilî Hâkimiyetin Kaybı ile Sona Ermesi  460
VII. Taşınmazlarda Hak Karinesi  460
A. Tapu Sicilinde Kayıtlı Taşınmazlar  460
B. Tapu Sicilinde Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar  461
§38. TAPU SİCİLİ  461
I. Tanım  461
II. Tapu Sicilinin Unsurları  462
A. Ana Siciller  462
1. Tapu Kütüğü  462
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü  464
3. Yevmiye Defteri ve Belgeler  464
4. Plan  465
B. Yardımcı Siciller  465
1. Aziller Sicili  465
2. Düzeltmeler Sicili  466
3. Kamu Orta Malları Sicili  466
4. Tapu Envanter Defteri  466
5. İdari Sınırlar Kayıt Defteri  466
C. Kadastrosu Yapılmamış Yerlerde Tutulan Defterler  467
1. Zabıt (Kayıt) Defteri  467
2. Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri  467
III. Tapu Sicili Sistemine Egemen Olan İlkeler  467
A. Her Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi  467
B. Tescil İlkesi  468
C. Tescilin Sebebe Bağlılığı (İllilik) İlkesi  468
D. Tapu Siciline Güven İlkesi  469
1. Genel Olarak  469
2. Tapu Siciline Güven İlkesinin Uygulanma Şartları  469
a. Kazananın Üçüncü Bir Kişi Olması  469
b. Üçüncü Kişinin Sicildeki Yolsuz Kayda Güvenmiş Olması  470
c. Üçüncü Kişinin Bir Ayni Hak Kazanmış Olması  470
d. Üçüncü Kişinin Kazanımında Maddi Geçerlilik Şartlarının Gerçekleşmiş Olması  471
e. Üçüncü Kişinin Kazanımının İyiniyetli Olması  471
3. Tapu Siciline Güven İlkesinin Uygulaması  472
E. Tapu Sicilinin Açıklığı İlkesi  472
IV. Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu  473
A. Genel Olarak  473
B. Sorumluluğun Şartları  474
V. Tapu Siciline Yapılacak İşlemler  475
A. Tescil  475
1. Tanım  475
2. Tescil Edilen Haklar  476
3. Tescil için Gerekli Şartlar  476
a. Tescil Talebi  476
b. Belgelendirme  477
ba. Talep Yetkisinin Belgelendirilmesi  478
bb. Hukukî Sebebin Belgelendirilmesi  479
bc. Belgelerin Eksikliği  479
4. Tescilin Yapılış Tarzı  480
a. Genel Olarak  480
b. Mülkiyet Hakkının Tescili  481
c. İrtifakların ve Taşınmaz Yüklerinin Tescili  482
d. Rehin Haklarının Tescili  482
5. Tebliğ  483
6. Terkin  483
a. Tanım  483
b. Türleri  483
ba. Ayni Hakkı Sona Erdirici Terkinler  483
bb. Sicili Düzeltici Terkinler  483
bba. Tescil Şeklî Bir Değer Taşıyorsa  484
bbb. Tescilin Hiçbir Değeri Kalmamışsa  484
c. Terkinin Yapılış Şekli  484
7. Tadil  485
8. Tescilin Hükümleri  485
a. Tescilin Olumsuz Hükmü  485
b. Tescilin Olumlu Hükmü  485
B. Şerhler  486
1. Kişisel Hakların Şerhedilmesi  486
a. Genel Olarak  486
b. Şerh Verilebilen Kişisel Haklar  487
ba. Türk Medeni Kanunu'ndan Doğanlar  487
baa. Sözleşmeden Doğan Alım (İştira) Hakkı  487
bab. Sözleşmeden Doğan Önalım (Şufa) Hakkı  488
bac. Sözleşmeden Doğan Geri Alım (Vefa) Hakkı  490
bad. Rehinli Alacaklının Boş Dereceye İlerleme Hakkı  491
bb. Türk Borçlar Kanunu'ndan Doğanlar  491
bc. Tapu Kanunu'ndan Doğan: Taşınmaz Satış Vaadi  491
c. Kişisel Hakların Şerhinin Hükmü  492
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi  494
3. Geçici Tescil Şerhi  494
a. Genel Olarak  494
b. Geçici Tescilin Şerhinin Hükmü  495
C. Beyanlar  495
1. Genel Olarak  495
2. Beyanların Konusu  495
a. KMK'de Düzenlenenler  495
b. Tapu Sicili Tüzüğü'nde Düzenlenenler  496
3. Beyanların Hükmü  497
VI. Yolsuz Tescil  497
A. Tanım  497
B. Yolsuz Tescilin Sakıncaları  498
C. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi  498
1. Genel Olarak  498
2. Tashih Davası  499
§39. AYNİ (EŞYAYA İLİŞKİN) HAKLAR  499
I. Genel Olarak  499
II. Türleri  500
A. Mülkiyet Hakkı  500
1. Genel Olarak  500
2. Bireysel (Tek) Mülkiyet  503
3. Birlikte Mülkiyet  503
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  503
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet  505
B. Sınırlı Ayni Haklar  506
1. İrtifak Hakları  507
a. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  508
b. Kişiyle Kâim (Kişiye Bağlı) İrtifaklar  508
2. Rehin Hakları  510
a. Taşınır Rehni  510
aa. Taşınır Rehininde Kural: Teslim Koşullu Taşınır Rehni  510
ab. İstisnalar: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  511
ac. Hapis Hakkı  515
b. Taşınmaz Rehni  515
3. Taşınmaz Yükü  517
Ek 1: Medeni Hukuk Örnek Test Soruları  519
Ek 2: Kısa Hukuk Terimleri Sözlüğü  643
Yararlanılan Kaynaklar  669
Kavramlar Dizini  677
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021