Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları
(152 Şekil ve Çözümlü Örnek Problemlerle Desteklenmiş)
Mart 2013 / 1. Baskı / 355 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2015 40.50 TL -     Sepete Ekle
   

TÜBA-TEÇEP 2014 Kayda Değer Eser Ödülü Almıştır

Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları, lisans ve lisansüstü düzeyinde Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinde Optoelektronik, Modern Optik Uygulamaları, Fotonik ve Yarıiletken Fiziği gibi dersler için kaynak kitap olabilecek bir içerikle hazırlanmıştır. Temel içeriği büyük ölçüde yazarların uzun yıllardır verdiği ders notlarından hazırlanmış olup, güncel araştırma sonuçlarına da yer vermektedir.

Kitap, yarıiletkenlerin özelliklerini, atomik boyutlardan kristal yapıların oluşumuna kadar ayrıntılı bir şekilde vererek başlamaktadır. İleriki bölümlerde elektronik ve optoelektronik teknolojisinin temel taşı olan yarıiletkenler fiziği kapsamlı bir şekilde verilmiş, katılarda yük taşınımı en güncel teorik ve analitik yöntemlerle anlatılmış ve yarıiletken eklemlerin fizik ve teknolojisi işlenmiştir. Kitabın son üç bölümü günümüzün çağ değiştiren teknolojisi olmaya devam eden optoelektronikte temel kavram ve aygıtlara ayrılmış olup, güneş pilleri, optik detektörler ve lazer teknolojilerini içermektedir.

Kitapta, konuların daha iyi anlaşılması için 152 açıklayıcı örnek şeklin yanı sıra, her bölümümün sonunda çok sayıda çözümlü örnek probleme de yer verilmiştir.

TÜBA-TEÇEP 2014 Kayda Değer Eser Ödülü Almıştır.

Konu Başlıkları
Katıların Elektriksel Özellikleri
Asal ve Katkılı Yarıiletkenler
Katılarda Yük Taşınımı
Yarıiletkenlerde Eklemler: p–n Eklem Diyodu
Güneş Pilleri (Fotovoltaik Piller)
Fotodedektörler
Işık Yayan Diyotlar ve Yarıiletken Laserler
Barkod: 9789750222917
Yayın Tarihi: Mart 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 355
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Yazarların Özgeçmişi  6
1. KATILARIN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ  13
1.1 Ohm Yasası ve Ohmik İletkenler  13
1.2 Direnç ve Özdirenç  14
1.3 İletim ve İletkenlik  15
1.4 Katıların Elektriksel İletkenliklerine Göre Sınıflandırılması  15
1.4.1 Metal, Yarıiletken ve Yalıtkan  16
1.4.2 Elektriksel İletkenlik, Yük Taşıyıcılarının Yoğunluğu ve Taşıyıcı Mobilitesi  17
1.4.3 Katıların Elektronik Enerji Bant Yapısı  18
1.4.3.1 Bohr Hidrojen Atomu Modeli  18
1.4.3.2 Pauli Dışarlama İlkesi  23
1.4.3.3 Katılarda Elektron Enerji Bantları  26
1.4.4 T 0 K’de Elektronların Enerji Bantlarına Dağılımı  40
1.4.5 Lokalize ve Serbest Elektronlar  41
1.4.6 T 0 K’de Katıların Elektriksel İletkenliği  42
1.4.7 Sonlu Sıcaklıklarda Katıların Elektriksel İletkenliği  43
1.4.8 Yarıiletkenlerde Serbest Taşıyıcılar  45
1.4.9 Elektronlar ve Boşluklar  46
1.4.10 Elektron ve Boşluk Mobiliteleri  46
1.4.11 Bipolar İletkenlik  48
1.5 Bazı Yarıiletkenlerin Bant Yapıları  48
PROBLEMLER  52
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  54
2. ASAL VE KATKILI YARIİLETKENLER  55
2.1 Durum Yoğunluğu, N(E)  57
2.2 Fermi-Dirac Dağılım Fonksiyonu, F(E)  62
2.2.1 T 0 K’de Elektron Dağılımı  64
2.2.2 Sonlu Sıcaklıklarda Elektron Dağılımı  66
2.2.3 Yük Nötralitesi  68
2.3 Asal Yarıiletkenler  69
2.3.1 Asal Yarıiletkenlerde Serbest Yük Taşıyıcıları  69
2.3.2 Taşıyıcı Yoğunluğunun Sıcaklığa Bağlılığı  75
2.3.3 İletkenlik  77
2.4 Katkılı Yarıiletkenler  78
2.4.1 n- ve p-Tipi Yarıiletkenler  78
2.4.2 n-tipi ve p-Tipi Katkılama  79
2.4.3. Donor ve Akseptörlerin İyonizasyon Enerjileri  81
2.4.4 Katkılı Yarıiletkenlerde Fermi Seviyesi  88
2.4.5 Taşıyıcıların Kompansasyonu  92
2.5 Taşıyıcı Yoğunluğunun Sıcaklığa Bağlılığı  95
PROBLEMLER  97
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  100
3. KATILARDA YÜK TAŞINIMI  101
3.1 Elektrik Alan Altında Taşınım  102
3.1.1 Parçacık Akımı ve Yük Akımı  103
3.1.2 Sürüklenme Hızı ve Taşıyıcı Mobilitesi  103
3.1.3 Matthiessen Kuralı ve Toplam Mobilite  108
3.1.4 Mobilitenin Sıcaklığa Bağlılığı  109
3.1.5 Elektrik Alan Şiddetinin Taşıyıcı Mobilitesine Etkisi  111
3.1.6 İletkenlik  116
3.1.7 Akım Yoğunluğu  117
3.1.8 Bipolar İletkenlik  118
3.2 Difüzyon İletkenliği  118
3.2.1 Fick Yasası  120
3.2.2 Difüzyon Akım Yoğunluğu  120
3.2.3 Sürüklenme ve Difüzyon Akım Yoğunlukları  121
3.2.4 Hall Olayı  122
3.3 Yarıiletkenlerde Dengede Olmayan Taşıyıcı Yoğunlukları  125
3.3.1 Fazla Taşıyıcıların Üretimi ve Rekombinasyonu  126
3.3.2 Süreklilik Denklemleri  131
3.3.3 Ambipolar Taşınım  134
3.3.4 Fotoiletkenlik  144
3.4 Sanki-Fermi Seviyeleri  146
3.5 Fazla Taşıyıcıların Ömrü  147
3.5.1 Shockley-Read-Hall Rekombinasyon Teorisi  148
3.5.2 Düşük Enjeksiyon Limiti  151
PROBLEMLER  153
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  156
4. YARIİLETKENLERDE EKLEMLER: p-n EKLEM DİYODU  157
4.1 Dengede p-n Eklemi  158
4.1.1 Kontak Potansiyeli  162
4.1.2 Arınmış Bölge Genişliği ve İç Elektrik Alan  167
4.2 Elektrik Alan Altında p-n Eklemi  170
4.2.1 Taşıyıcı Enjeksiyonu ve Akım  173
4.2.2 p-n Eklem Diyodunda Azınlık ve Çoğunluk Taşıyıcılar  177
4.3 Diyotlarda Yüksek Voltaj Etkileri  180
4.3.1 İleri Besleme: Yüksek Enjeksiyon Bölgesi  180
4.3.2 Geri Besleme: İmpakt İyonizasyon  180
4.3.2.1 Bir p-n Ekleminde Çığ Kırılması  181
4.3.2.2 Geri Besleme: Zener Kırılması  182
4.3.3.3 Eklem Delinmesi  184
4.4 Arınmış Bölge Kapasitansı  185
4.5 Diyot Akımının Sıcaklığa Bağlılığı  187
4.6 Tünel Diyodu  188
PROBLEMLER  191
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  193
5. GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER)  195
5.1 Güneş Pillerinin Prensipleri  196
5.1.1 Solar Radyasyon  196
5.1.1.1 Bose-Einstein Dağılımı ve Kara Cisim Işıması  196
5.1.1.2 Güneş ve Dünyanın Kara Cisim Işıması Spektrumu  201
5.1.1.3 Hava Kütlesi  202
5.1.2 Güneş Pili Malzemelerinin Seçimi  206
5.1.3 Işık Altında p-n Eklemi  209
5.1.4 Güneş Pili Parametreleri  212
5.2 Tasarım Gereksinimleri  218
5.2.1 Bir Güneş Pilinin Temel Tasarım Gereksinimleri  218
5.2.1.1 Eklem Derinliği  220
5.2.1.2 Malzeme  221
5.2.1.3 Katkılama  221
5.2.2 Güneş Pili Veriminin Artırılması  221
5.2.2.1 Çok Eklemli Güneş Pilleri  223
5.2.2.2 Yoğunlaştırıcılar  224
5.2.3 Güneş Pilinin Avantajları ve Dezavantajları  226
5.3 Termofotovoltaik (TPV) Piller  227
PROBLEMLER  231
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  234
6. FOTODEDEKTÖRLER  235
6.1 Direk Bant Aralıklı Yarıiletkenlerde Optik Geçişler  236
6.2 Dedektör Malzemesinin Seçimi  240
6.3 Çalışma Sıcaklığı  243
6.4 pin Dedektör  245
6.5 Kuantum Verimi ve Dedektörün Yanıtı  248
6.6 Yanıt Zamanı (Rise Time) ve Bant Genişliği  252
6.7 Çığ Fotodiyotları  255
PROBLEMLER  260
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  263
7. IŞIK YAYAN DİYOTLAR VE YARIİLETKEN LASERLER  265
7.1 Temel Kavramlar  266
7.1.1 Soğurma ve Işıma Hızları: Einstein Bağıntıları  266
7.1.2 Nüfus Terslenmesi  273
7.1.3 Optik Geri Besleme ve Laser Osilasyonları  281
7.1.4 Laser Osilasyonları İçin Eşik Şartı  287
7.2 Yarıiletkenlerde Optik Süreçler  290
7.3 Işık Yayan Diyotlar (LED)  296
7.4 Yarıiletken Laserler  303
7.4.1 Homoeklem Laserler  305
7.4.2 Yarıiletken Laserlerin Verimi  308
7.4.3 Kazanç ve Eşik Akım Yoğunluğu  310
7.4.4 Eşik Akım Yoğunluğuna Sıcaklığın Etkisi  313
7.5 Heteroeklem Laserler  314
7.6 Kuantum Kuyusu Laserleri  316
7.6.1 Düşük Boyutlu Yapılar: Kuantum Kuyusu Sistemleri  317
7.6.2 İki Boyutta Durum Yoğunluğu  320
7.6.3 Kuantum Kuyusu Sisteminde Soğurma  322
7.6.4 Kuantum Kuyulu Laserler  324
7.7 Dikey Kaviteli Yüzey Işıması Yapan Laserler  324
7.7.1 VCSEL’in Sıcaklık Bağlılığı  331
7.8 Dağıtılmış Geri Beslemeli Laser (Distributed Feedback Laser, DFB)  334
PROBLEMLER  337
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  340
SEÇİLMİŞ SORULARIN YANITLARI  341
Kavramlar Dizini  353
 


Sedat Özsoy
Eylül 2019
50.00 TL
Sepete Ekle
Emine Öztürk
Nisan 2019
59.90 TL
Sepete Ekle
Fevzi Köksal ...
Mart 2019
38.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Yazarların Özgeçmişi  6
1. KATILARIN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ  13
1.1 Ohm Yasası ve Ohmik İletkenler  13
1.2 Direnç ve Özdirenç  14
1.3 İletim ve İletkenlik  15
1.4 Katıların Elektriksel İletkenliklerine Göre Sınıflandırılması  15
1.4.1 Metal, Yarıiletken ve Yalıtkan  16
1.4.2 Elektriksel İletkenlik, Yük Taşıyıcılarının Yoğunluğu ve Taşıyıcı Mobilitesi  17
1.4.3 Katıların Elektronik Enerji Bant Yapısı  18
1.4.3.1 Bohr Hidrojen Atomu Modeli  18
1.4.3.2 Pauli Dışarlama İlkesi  23
1.4.3.3 Katılarda Elektron Enerji Bantları  26
1.4.4 T 0 K’de Elektronların Enerji Bantlarına Dağılımı  40
1.4.5 Lokalize ve Serbest Elektronlar  41
1.4.6 T 0 K’de Katıların Elektriksel İletkenliği  42
1.4.7 Sonlu Sıcaklıklarda Katıların Elektriksel İletkenliği  43
1.4.8 Yarıiletkenlerde Serbest Taşıyıcılar  45
1.4.9 Elektronlar ve Boşluklar  46
1.4.10 Elektron ve Boşluk Mobiliteleri  46
1.4.11 Bipolar İletkenlik  48
1.5 Bazı Yarıiletkenlerin Bant Yapıları  48
PROBLEMLER  52
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  54
2. ASAL VE KATKILI YARIİLETKENLER  55
2.1 Durum Yoğunluğu, N(E)  57
2.2 Fermi-Dirac Dağılım Fonksiyonu, F(E)  62
2.2.1 T 0 K’de Elektron Dağılımı  64
2.2.2 Sonlu Sıcaklıklarda Elektron Dağılımı  66
2.2.3 Yük Nötralitesi  68
2.3 Asal Yarıiletkenler  69
2.3.1 Asal Yarıiletkenlerde Serbest Yük Taşıyıcıları  69
2.3.2 Taşıyıcı Yoğunluğunun Sıcaklığa Bağlılığı  75
2.3.3 İletkenlik  77
2.4 Katkılı Yarıiletkenler  78
2.4.1 n- ve p-Tipi Yarıiletkenler  78
2.4.2 n-tipi ve p-Tipi Katkılama  79
2.4.3. Donor ve Akseptörlerin İyonizasyon Enerjileri  81
2.4.4 Katkılı Yarıiletkenlerde Fermi Seviyesi  88
2.4.5 Taşıyıcıların Kompansasyonu  92
2.5 Taşıyıcı Yoğunluğunun Sıcaklığa Bağlılığı  95
PROBLEMLER  97
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  100
3. KATILARDA YÜK TAŞINIMI  101
3.1 Elektrik Alan Altında Taşınım  102
3.1.1 Parçacık Akımı ve Yük Akımı  103
3.1.2 Sürüklenme Hızı ve Taşıyıcı Mobilitesi  103
3.1.3 Matthiessen Kuralı ve Toplam Mobilite  108
3.1.4 Mobilitenin Sıcaklığa Bağlılığı  109
3.1.5 Elektrik Alan Şiddetinin Taşıyıcı Mobilitesine Etkisi  111
3.1.6 İletkenlik  116
3.1.7 Akım Yoğunluğu  117
3.1.8 Bipolar İletkenlik  118
3.2 Difüzyon İletkenliği  118
3.2.1 Fick Yasası  120
3.2.2 Difüzyon Akım Yoğunluğu  120
3.2.3 Sürüklenme ve Difüzyon Akım Yoğunlukları  121
3.2.4 Hall Olayı  122
3.3 Yarıiletkenlerde Dengede Olmayan Taşıyıcı Yoğunlukları  125
3.3.1 Fazla Taşıyıcıların Üretimi ve Rekombinasyonu  126
3.3.2 Süreklilik Denklemleri  131
3.3.3 Ambipolar Taşınım  134
3.3.4 Fotoiletkenlik  144
3.4 Sanki-Fermi Seviyeleri  146
3.5 Fazla Taşıyıcıların Ömrü  147
3.5.1 Shockley-Read-Hall Rekombinasyon Teorisi  148
3.5.2 Düşük Enjeksiyon Limiti  151
PROBLEMLER  153
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  156
4. YARIİLETKENLERDE EKLEMLER: p-n EKLEM DİYODU  157
4.1 Dengede p-n Eklemi  158
4.1.1 Kontak Potansiyeli  162
4.1.2 Arınmış Bölge Genişliği ve İç Elektrik Alan  167
4.2 Elektrik Alan Altında p-n Eklemi  170
4.2.1 Taşıyıcı Enjeksiyonu ve Akım  173
4.2.2 p-n Eklem Diyodunda Azınlık ve Çoğunluk Taşıyıcılar  177
4.3 Diyotlarda Yüksek Voltaj Etkileri  180
4.3.1 İleri Besleme: Yüksek Enjeksiyon Bölgesi  180
4.3.2 Geri Besleme: İmpakt İyonizasyon  180
4.3.2.1 Bir p-n Ekleminde Çığ Kırılması  181
4.3.2.2 Geri Besleme: Zener Kırılması  182
4.3.3.3 Eklem Delinmesi  184
4.4 Arınmış Bölge Kapasitansı  185
4.5 Diyot Akımının Sıcaklığa Bağlılığı  187
4.6 Tünel Diyodu  188
PROBLEMLER  191
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  193
5. GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER)  195
5.1 Güneş Pillerinin Prensipleri  196
5.1.1 Solar Radyasyon  196
5.1.1.1 Bose-Einstein Dağılımı ve Kara Cisim Işıması  196
5.1.1.2 Güneş ve Dünyanın Kara Cisim Işıması Spektrumu  201
5.1.1.3 Hava Kütlesi  202
5.1.2 Güneş Pili Malzemelerinin Seçimi  206
5.1.3 Işık Altında p-n Eklemi  209
5.1.4 Güneş Pili Parametreleri  212
5.2 Tasarım Gereksinimleri  218
5.2.1 Bir Güneş Pilinin Temel Tasarım Gereksinimleri  218
5.2.1.1 Eklem Derinliği  220
5.2.1.2 Malzeme  221
5.2.1.3 Katkılama  221
5.2.2 Güneş Pili Veriminin Artırılması  221
5.2.2.1 Çok Eklemli Güneş Pilleri  223
5.2.2.2 Yoğunlaştırıcılar  224
5.2.3 Güneş Pilinin Avantajları ve Dezavantajları  226
5.3 Termofotovoltaik (TPV) Piller  227
PROBLEMLER  231
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  234
6. FOTODEDEKTÖRLER  235
6.1 Direk Bant Aralıklı Yarıiletkenlerde Optik Geçişler  236
6.2 Dedektör Malzemesinin Seçimi  240
6.3 Çalışma Sıcaklığı  243
6.4 pin Dedektör  245
6.5 Kuantum Verimi ve Dedektörün Yanıtı  248
6.6 Yanıt Zamanı (Rise Time) ve Bant Genişliği  252
6.7 Çığ Fotodiyotları  255
PROBLEMLER  260
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  263
7. IŞIK YAYAN DİYOTLAR VE YARIİLETKEN LASERLER  265
7.1 Temel Kavramlar  266
7.1.1 Soğurma ve Işıma Hızları: Einstein Bağıntıları  266
7.1.2 Nüfus Terslenmesi  273
7.1.3 Optik Geri Besleme ve Laser Osilasyonları  281
7.1.4 Laser Osilasyonları İçin Eşik Şartı  287
7.2 Yarıiletkenlerde Optik Süreçler  290
7.3 Işık Yayan Diyotlar (LED)  296
7.4 Yarıiletken Laserler  303
7.4.1 Homoeklem Laserler  305
7.4.2 Yarıiletken Laserlerin Verimi  308
7.4.3 Kazanç ve Eşik Akım Yoğunluğu  310
7.4.4 Eşik Akım Yoğunluğuna Sıcaklığın Etkisi  313
7.5 Heteroeklem Laserler  314
7.6 Kuantum Kuyusu Laserleri  316
7.6.1 Düşük Boyutlu Yapılar: Kuantum Kuyusu Sistemleri  317
7.6.2 İki Boyutta Durum Yoğunluğu  320
7.6.3 Kuantum Kuyusu Sisteminde Soğurma  322
7.6.4 Kuantum Kuyulu Laserler  324
7.7 Dikey Kaviteli Yüzey Işıması Yapan Laserler  324
7.7.1 VCSEL’in Sıcaklık Bağlılığı  331
7.8 Dağıtılmış Geri Beslemeli Laser (Distributed Feedback Laser, DFB)  334
PROBLEMLER  337
ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ  340
SEÇİLMİŞ SORULARIN YANITLARI  341
Kavramlar Dizini  353
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020