Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle
İmar Davaları Rehberi
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygun
Eylül 2017 / 1. Baskı / 1128 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 200.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir.

Çalışmada imar hukuku kapsamında açılacak belli başlı davalar (imar planları, parselasyon işlemleri, ifraz-tevhit işlemleri, yapı ruhsatı ve kullanma izni işlemleri, inşaat durdurma ve yıkım işlemleri, imar para cezalarına karşı açılabilecek davalar), idari dava sistematiğine göre açıklanmıştır.

Bu kapsamda bu işlemlerdeki muhtemel hukuka aykırılık nedenleri, bu işlemlere karşı açılacak iptal davalarında ön koşullar, davanın esasının görülmesi, bilirkişi görevlendirilmesi, yürütmenin durdurulması, davanın karara bağlanması, idari yargı kararının uygulanması ve uygulanmaması halinde yapılacak işlemler, Danıştay içtihatları ışığında açıklanmıştır.
Ayrıca her bölümün sonunda bölümde ele alınan konuyla ilgili itiraz ve dava dilekçelerine yer verilmiştir.

Çalışma; imar planlarına karşı açılacak davalar, parselasyon işlemlerine karşı açılacak davalar, ayırma ve birleştirme işlemlerine karşı açılacak davalar, yapı ruhsatı-kullanma izni işlemlerine karşı açılacak davalar, yapı durdurma ve yıkım işlemlerine karşı açılacak davalar, tehlike arz eden yapıların yıkılması işlemlerine karşı açılacak davalar ve para cezalarına karşı açılacak davalar olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.

Konu Başlıkları
İmar Planlarına İtiraz ve Dava
Parselasyon (Arazi ve Arsa Düzenlemesi) İşlemlerine İtiraz ve Dava
Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas İşlemleriyle İlgili Davalar
Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere İtiraz ve Dava
İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı İtiraz ve Dava
Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava
İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarla İlgili Temel Hususlar
Barkod: 9789750243486
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1128
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  7
Önsöz  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  45
Birinci Bölüm
İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA
I. İMAR PLANI KAVRAMI VE TÜRLERİ  47
A. Giriş  47
B. İmar Planı Kavramı  47
C. İmar Planlarının Önceliği  49
1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İmar Planına ve İdarelerin İmar Yönetmeliklerine Göre Evveliyatla Uygulanacak Hükümleri  49
2. İmar Planlarının Öncelikle Uygulanacağı Hususlar  50
3. İdarelerin İmar Yönetmelikleri  50
4. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Diğer Hükümleri  50
D. Plan Amacında Kullanma Zorunluluğu  51
E. İmar Planı Türleri  51
1. Metropoliten Alan Planları  52
2. Mekânsal Strateji Planları  54
3. Çevre Düzeni Planları  55
4. Nazım İmar Planları  56
5. Uygulama İmar Planları  59
F. Plan Değişiklikleriyle İlgili Kavramlar  60
1. Plan Revizyonu (Revizyon İmar Planı)  60
2. Plan Değişikliği  60
3. İlave İmar Planı  60
II. İMAR PLANLARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  61
A. Planların Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  61
1. Metropoliten Alan Planlarında Yetki  67
2. Çevre Düzeni Planlarında Yetki  68
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  68
b. Yerel Yönetimlerin Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  69
c. Yerel Yönetimlerce Süresinde Yapılmayan Çevre Düzeni Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılması  70
d. Çevre Düzeni Planları Konusunda Özel Yetkiler  70
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Yetki  71
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  71
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  72
c. Büyükşehirlerde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  75
(1) Nazım İmar Planları Yapma Yetkisi  75
(2) Uygulama İmar Planlarının İlçe Belediyeleri Tarafından Yapılması  76
(3) Süresi İçerisinde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılmayan Uygulama İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılabilmesi  76
(4) Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilmiş Görevlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Yapılacak Planlarda Büyükşehir Belediyelerinin Yetkili Olması  77
(5) Büyükşehir Mücavir Alanlarında Plan Yapma Yetkisi  77
(6) İlçe Belediyesi Ait Planlama Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine Devredilebilmesi  78
d. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  78
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  79
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda Planlama Yetkisi  79
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında Planlama Yetkisi  80
(4) Resmi Bina ve Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  80
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  82
e. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama Yetkisi  82
(1) Belediye Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  82
(2) Büyükşehir Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  83
(3) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  83
f. Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Planlama Yetkisi  84
(1) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgeler  84
(2) Gecekondu Alanlarında Plan Türleri  84
(3) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgelerde Genel Yetki Kuralı  85
(4) Büyükşehir Belediyelerinde Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Yetki  87
(5) Gecekondu Alanlarında Belediyeler Tarafından Hazırlanan Islah ve İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  87
(6) Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  87
g. Toplu Konut Alanlarında Planlama Yetkisi  88
h. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  90
(1) 2981 sayılı Kanunun Uygulama Alanı  91
(2) Islah İmar Planı Yapılabilecek Alanlar  91
(3) Islah İmar Planlarının Onayı  94
i. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  94
(1) Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  94
(2) Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  95
(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  95
(4) Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  96
j. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  97
k. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Yetkisi  97
(1) Genel Yetki Kuralı  97
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  98
l. Sit Alanlarında Planlama Yetkisi  99
(1) Genel Olarak Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  99
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  100
(3) Atatürk Orman Çiftliğinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  100
(4) Sit Alanında Kalan Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlama Yetkisi  100
m. Milli Parklarda Planlama Yetkisi  100
n. Özelleştirme Kapsamındaki İdarelere Ait Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  102
(1) Genel Olarak  102
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  102
(3) Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde İmar Planları  102
o. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama Yetkisi  104
p. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama Yetkisi  104
q. Afet Bölgelerinde Planlama Planlama Yetkisi  106
r. Boğaziçi Alanında Planlama Yetkisi  107
s. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde Planlama Yetkisi  110
(1) Kıyılarda Yapılacak Planlarda Genel Yetki  110
(2) Turizm Amaçlı Konularda Kültür ve Turizm Bakanlığının Yetkisi  111
(3) Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Yetkisi  111
4. Kıyılardaki Endüstri Bölgelerinde Plan Onaylama Yetkisi  112
t. Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama Yetkisi  112
u. Endüstri Bölgelerinde Planlama Yetkisi  113
(1) Genel  113
(2) Özel Endüstri Bölgelerinde  113
v. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama Yetkisi  114
w. Türk Boğazlar Bölgesinde Planlama Yetkisi  116
x. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  116
y. Haydarpaşa Limanında Planlama Yetkisi  117
z. TCDD Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  117
aa. Atatürk Orman Çiftliğinde Planlama Yetkisi  117
bb. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  118
cc. Olimpiyat Köyünde Planlama Yetkisi  118
dd. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında Planlama Yetkisi  119
ee. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde Planlama Yetkisi  120
ff. Balıkçı Barınaklarında Planlama Yetkisi  120
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında) Planlama Yetkisi  120
hh. Yalova Termal Kaplıcalarında Planlama Yetkisi  122
ii. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda Planlama Yetkisi  122
jj. Atatürk Kültür Merkezinde Planlama Yetkisi  123
kk. İzmir Expo Alanında Planlama Yetkisi  123
ll. İskan Kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda Planlama Yetkisi  123
B. Planların Kamu İdaresinin Yetkili Olmayan Birimleri Tarafından Onaylanması  124
1. Çevre Düzeni Planlarında Plan Onama Yetkisi  124
2. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Plan Onama Yetkisi  125
a. Belediye Sınırları İçinde  125
b. Büyükşehir Belediyelerinde  125
c. Belediye Sınırları Dışında  125
C. Planın Yetkili Olmayan Kişiler Tarafından Hazırlanması  125
1. Genel Olarak Müellif Şartı  125
2. Müelliflerin Nitelikleri  128
3. Müelliflerin Derecelendirilmeleri  129
4. Yeterlik Belgesinin Verilmesi ve Sicillerin Tutulması  131
5. Yeterlik Belgesinin İptali  132
6. Müelliflerin Sorumlulukları  132
D. Planlama Alanının Mevzuata Uygun Şekilde Belirlenmemesi  133
1. Mekânsal Strateji Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  133
2. Çevre Düzeni Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  133
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  134
E. Planların Gerekli Verilerin Tam Olarak Toplanmadan Hazırlanması  134
1. Genel Olarak Veri Toplama Zorunluluğu  134
2. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması  136
3. Mekânsal Strateji Planı İçin Gerekli Veriler  136
4. Çevre Düzeni Planları İçin gerekli Veriler  137
5. Nazım İmar Planları İçin Gerekli Veriler  138
6. Uygulama İmar Planları İçin Gerekli Veriler  138
F. Halihazır Haritası Bulunmayan veya Güncel Olmayan Alanlarda Plan Yapılması  139
G. Gerekli İzinlerin Alınmaması  141
1. Tarım Arazileri İçin İzin Alınmaması  141
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlarla Planlanması  141
b. Diğer Tarım Arazileri  143
c. Tarımsal Amaçlı Planlamalarda İzin  143
2. Meralar İçin İzin Alınmaması  143
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Nazım İmar Planı Kapsamına Alınan Meralar  144
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İzin Alma Zorunluluğu  145
(1) Talep  146
(2) İnceleme  146
(3) Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü  147
(4) Tescil  148
3. Sanayi Alanları İçin İzin Alınmaması  148
4. Vakıf Taşınmazları İçin İzin Alınmaması  149
5. Mezarlıklar İçin İzin Alınmaması  149
6. Su ve Kanalizasyon Alt Yapısı (Sadece İstanbul İçin)  149
7. Hava Alanları İçin İzin Alınmaması  150
8. Şehir İçi Yolların Karayolları ile Bağlantısı İçin İzin Alınmaması  150
9. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında İzin  150
10. Devlet Ormanlarında ve Özel Ormanlarda Planlama İçin İzin Alınması  150
H. Bilimsellik İlkesine Aykırılık: Analiz ve Sentez Yapılmadan Plan Hazırlanması  151
İ. Eşik Analizi Yapılmaması  152
J. Planların Şehircilik İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmaması  152
1. Kazanılmış Hakların Korunmaması veya Dikkate Alınmaması  152
2. Planlama Sürecine Katılımın Sağlanmaması  153
3. Kentsel Asgari Standartların (Sosyal ve Teknik Altyapı İçin Gerekli Alanların) Ayrılmaması  153
a. Genel Olarak Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Belirlenmesi  153
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının İlgili Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Dikkate Alınarak Belirlenmesi  158
c. İbadet Yerlerinin Ayrılması  158
d. Otopark Alanlarının Ayrılması  159
(1) Semt veya Bölge Otoparkı Zorunluluğu  159
(2) Bina Otoparkı Zorunluluğu  159
e. İtfaiye Alanlarının Ayrılması  162
f. Fonksiyen Bölgelerinin Yeşil Kuşaklarla Ayrılması  162
g. Pazaryerlerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  162
h. Toptancı Hallerinin Planlanması  163
ı. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemlerinin Planlanmasında Uyulması Gereken Esaslar  163
4. Hizmet Etki Alanı ve Yürüme Mesafelerine Uygun Planlama Yapılmaması  164
5. Araç Trafiğinin Azaltılması ve Toplu Taşımaya Ağırlık Verilmesi Hususlarına Dikkate Edilmemesi  166
6. Çevresel Gürültünün Dikkate Alınmaması  166
7. LPG ve Akaryakıt İstasyonlarında Tampon Bölge Oluşturulmaması  167
8. Özellik Arz Eden Alanlarda Kurum Görüşlerinin Plana Yansıtılmaması  169
9. Demiryolları Yapı Yaklaşma Mesafesine Uyulmaması  169
10. Karayolu Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  169
11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Koruma Alanı Etüt Raporlarının Dikkate Alınmaması  170
12. Ham Petrol Boru Hattı Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  170
13. Ormanlarda Yapılacak Planlamalarda Orman Kanunu’na Aykırı Plan Yapılması  171
14. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Olarak Belirlenecek Taşınmazların Kullanımını ve Verimliliğini Etkileyecek Plan Yapılması  172
15. Milli Parklarda Uyulması Gereken İlkelere Uyulmaması  173
16. Sivil Savunma Bakımından Uyulması Gereken Hususlara Uyulmaması  176
17. Zeytincilik Alanlarında Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  178
18. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılacak Planlarda Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  179
19. Boğaziçi Alanında Uyulması Gereken Esaslara Uyulmaması  180
20. Islah İmar Planı Yapımı Esaslarına Uyulmaması  182
21. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  183
a. Genel Olarak Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  183
K. Plan Revizyon ve Değişikliklerinde Şehircilik İlkelerine Uyulmaması  184
1. Plan Değişikliklerinin ve Revizyonlarının Sebep Unsuru: Kamu Yararı Dışında Amaçlarla Plan Değişikliği Yapılması  185
a. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  185
b. İmar Planlarında İlave, Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  186
(1) Yeni Planlama Alanlarına İhtiyaç  186
(2) Üst Ölçekli Plana Uygunluğu Sağlama  186
(3) Kamu Yararı ve Zorunluluk  186
2. Plan Ana Kararlarının, Plan Sürekliliğinin, Bütünlüğünün, Sosyal ve Teknik Altyapı Dengesinin Bozucu Plan Değişikliği Yapılması  187
3. Sosyal ve Teknik Alt Yapının Bozulması Sonucu Doğuraca Plan Değişikliği Yapılması  188
a. Zorunluluk  189
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Değişikliklerinde İlgili Yatırımcı Bakanlık veya Kuruluşların Görüşü Alınması  191
c. Eşdeğer Alan Ayrılması  194
4. Kat Adedi veya Bina Yüksekliğini Artıran İmar Planı Değişikliklerinde Komşu Parsellerin Haklarının İhlal Edilmemesi  194
5. İmar Yollarıyla İlgili Plan Değişikliklerinde Yönetmelikte Belirtilen Hususlara Uyulmaması  195
6. Karayolu ve Çevresine İlişkin Olarak Yapılacak Planlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün Görüşünün Alınmaması  196
7. Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlarda Görüş Alınmaması  196
8. Tekel Niteliğinde Hizmet Sunan Kamu İdarelerinin İhtiyaçlarının Dikkate Alınmaması  198
9. Plan Müellifinin Uygun Görüşünün Alınmaması  200
L. Planların Planlama Esaslarına Aykırı Olması  201
1. Üst Ölçekli Planı Bulunmayan Alanlarda Plan Yapılması  201
2. Üst Ölçekli Plana Aykırılık  205
a. Genel Olarak Üst Ölçekli Plana Uygunluk Zorunluluğu  205
b. Üst Ölçekli Planda Bulunmayan Hususlar  210
c. Üst Ölçekli Planı Olmasına Rağmen Süresi İçinde Alt Ölçekli Planın Yapılmaması  212
3. Her Planın Niteliğine Uygun Olarak Hazırlanmaması  212
4. Mekânsal Uyum  214
5. Esneklik  214
M. Kamu Yararı Amacı Dışında Plan ve Plan Değişikliği Yapmak  215
1. Genel Olarak Mekânsal Planların Amacı: Kamu Yararı ve Hukuk Devleti İlkesi  215
a. Genel Olarak  215
b. Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Koruma ve Kullanma Dengesinin Sağlanması  218
c. Yapıların ve Çevrenin Kalitesinin Artırılması  218
d. Engelliler, Çocuklar ve Yaşlıların Yaşam Koşullarının Dikkate Alınması  218
2. Alt Ölçekli Planı Yönlendirmek  218
3. Mekânsal Strateji Planları Açısından Özel Amaçlar  218
4. Çevre Düzeni Planlarında Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  219
N. Bölgeleme ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmemesi veya Mevzuata Uygun Olarak Belirlenmemesi  220
1. Kullanım Bölgelemesi  224
2. Yoğunluk Bölgelemesi  224
3. Yapının Şeklinin ve Arsa Üzerinde Kapsayacağı Alana İlişkin Sınırlamaların Belirlenmesi  226
a. Yapı Nizamı  227
(1) Ayrık Nizam  227
(2) Blok Nizam  228
(3) Bitişik Nizam  228
b. TAKS ve KAKS  229
c. Bahçe Mesafeleri ile Bina Cepheleri ve Derinliklerinin Belirtilmesi  232
d. Diğer Mevzuatta Yer Alan Sınırlamalar  235
4. Yükseklik Bölgelemesi  235
O. Planların Mevzuata Uygun Şekilde (Pafta, Lejant, Açıklama Raporu, Plan Hükümleri) Oluşturulmaması  236
1. Pafta  236
2. Gösterim  237
3. Plan Notları  238
4. Plan Açıklama Raporu  240
P. Planların Onaylanmasındaki Hatalar  241
1. Gerçek ya da Tüzel Kişiler Tarafından Hazırlanan Planların İdareye Sunulması ve İdarece Değerlendirilmesindeki Hatalar  241
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde  242
a. Meclis Onayı  242
b. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi  242
c. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi  244
d. Kararların Mülki Amire Gönderilmesi  246
3. Belediye Sınırları Dışında  246
a. Onay  246
b. Kararın Valiye Gönderilmesi  247
III. İMAR PLANLARININ İLANI VE BU PLANLARA İTİRAZ  248
1. Genel Olarak İmar Planlarının İlanı ve İtiraz  248
a. İlan  248
b. İmar Planlarına İtiraz  249
c. İtirazın Yapılacağı ve İtirazı Karara Bağlayacak Merci  249
d. İtirazı Karara Bağlama Süresi  250
e. İtirazın Karara Bağlanması  250
2. Toplu Konut Kanunu’na Göre Onaylanan Planların İlanı ve İtiraz  250
3. 775 sayılı Kanun Kapsamında Hazırlanan Islah Planlarının İlanı ve İtiraz  251
4. Turizm Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  252
5. Koruma Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  255
a. Koruma Amaçlı Planların İlanı  255
b. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  255
c. Koruma Bölge Kurullarınca Alınan Kararlara İtiraz  255
d. Islah İmar Planlarına İtiraz  256
6. OSB Planlarının İlanı ve İtiraz  257
7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Hazırlanan Planların İlanı ve İtiraz  257
8. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planların İlanı ve İtiraz  258
IV. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  258
A. Görevli Yargı  258
B. Yetkili Mahkeme  258
C. Ehliyet  262
1. Taşınmaz Maliklerinin Dava Açma Ehliyeti  263
2. Kent ya da Semt Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  265
3. Plan Müelliflerinin Dava Açma Ehliyeti  270
4. Meslek Odalarının Dava Açma Ehliyeti  271
5. Baroların Dava Açma Ehliyeti  272
6. Derneklerin Dava Açma Ehliyeti  274
7. Ormanları İlgilendiren Konularda Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  275
8. Aynı Tüzel Kişiliğe Dahil Kamu İdarelerinin Dava Ehliyeti  276
9. Taşınmazı Bir Başka Kamu İdaresine Devreden Kamu İdaresi  278
10. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Dava Açma Ehliyeti  278
11. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  279
12. Belediye Başkanının Dava Açma Ehliyeti  280
13. Büyükşehir Belediye Başkanının Dava Ehliyeti  280
14. Mülki Amirlerin Dava Açma Ehliyeti  281
15. Valinin Dava Açma Ehliyeti  282
16. Belediye Meclisi Üyelerinin Dava Açma Ehliyeti  282
17. Siyasi Parti Teşkilatlarının Dava Açma Ehliyeti  285
18. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  286
D. Dava Açma Süresi  288
1. İmar Planlarına İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  288
2. İmar Planlarına İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  291
3. İYUK 11. Maddenin Uygulanması  296
4. Uygulama İşlemi Üzerine Planlara Dava Açılması  300
a. Genel Kural  300
b. Uygulama İşlemi Olarak Kabul Edilen Uygulamalar  303
5. Plan Değişikliği Talep Edilmişse  306
6. İşlem Yok Hükmünde İse  308
E. İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  308
1. Genel Olarak  308
2. İlan Edilmeyen Planların Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  309
3. Bir Başka Kurumun Onayına Tabi İmar Planlarının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği  312
F. Husumet  313
G. Birden Fazla İdari İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  313
V. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUCA BAĞLANMASI  314
A. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişilik Meselesi  314
1. Çözümü Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Bilirkişi Görevlendirilmesinin Zorunlu Olması  314
2. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  317
3. Özellik Arz Eden Planlara Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Kurulunda Uzman Bulundurulması Zorunluluğu  319
4. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi İncelemesi ve Raporuyla İlgili Özellik Arz Eden Hususlar  320
B. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Yürütmenin Durdurulması  323
C. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davanın Esasının Görülmesi  326
D. İmar Planlarının İptal Edilmesinin Sonuçları  331
1. İmar Planların İptali  331
2. Plan Değişikliklerinin İptali  333
VI. İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  335
VII. İMAR PLANINA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  337
İkinci Bölüm
PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ)
İŞLEMLERİNE İTİRAZ VE DAVA
I. GENEL OLARAK PARSELASYON İŞLEMLERİ  339
A. Yasal Dayanak  339
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  341
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  345
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Sebep (Hukuki Dayanak) Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  345
1. İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Parselasyon Yapılması  346
2. Parselasyon İşleminin İmar Planına Uygun Olmaması  349
3. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  350
4. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  355
5. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  355
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinde Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık: İnşaata Elverişli Parsel Üretmek Dışında Amaçlarla Parselasyon Yapmak  356
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  356
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  357
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  363
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  364
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  365
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  366
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  367
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  367
1. Genel Yetki Kuralları  368
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde/Dışında  368
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  368
(1) Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  368
(2) Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  368
(3) İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Onayına Tabi Olması  368
(a) Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  369
(b) Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  369
(c) Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  370
(d) Gönderme Zamanı  371
(e) Büyükşehirlerde Onay Mercii  371
(f) Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  371
c. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  372
2. Özel Yetki Kuralları  372
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  373
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  373
(1) Genel Olarak  373
(2) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  374
c. Endüstri Bölgelerinde  375
d. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  376
e. Gecekondu Alanlarında  377
f. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  379
g. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  379
h. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  380
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  380
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  380
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında  380
(4) Resmi Bina Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  381
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlar  381
i. Atatürk Orman Çiftliğinde  381
j. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  381
k. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  382
l. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  382
m. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  382
n. Toplu Konut Alanlarında  382
o. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  384
p. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  384
q. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  385
r. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  385
s. Boğaziçi Alanında Planlama  385
t. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  385
(1) Genel Olarak  385
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  386
u. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  386
v. Milletvekilleri Lojmanları  386
w. Türk Boğazlar Bölgesinde  387
x. Olimpiyat Köyünde  387
y. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  387
z. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  388
aa. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  388
bb. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  389
cc. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  389
dd. Milli Parklarda  390
ee. İskan kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda  390
ff. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  390
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında)  390
hh. Balıkçı Barınaklarında  391
ii. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  391
D. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılmaması  391
1. Belediyelerde  391
2. İl Özel İdarelerinde  394
3. Diğer İdarelerde  395
E. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Olmayan Personel Tarafından Yapılması  395
1. Meslek Türü Açısından Gereklilik  395
2. Mesleki Yeterlilik Şartı  395
3. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  397
F. Parselasyon Yapılırken Tapudaki Mülkiyet Durumunun Dikkate Alınmaması  398
G. Parselasyon İşlemlerinde Düzenleme Alanının Hatalı Tespiti  399
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı  400
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  402
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  403
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının ve Kamu Tesisleri Alanına Tahsis Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  403
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  407
6. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  409
H. Mera, Yaylak ve Kışlaklar İçin İzin Alınmaması ve Bunların Parselasyonda Hatalı Tescil Edilmesi  410
1. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  412
2. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  417
İ. Sit Alanları İçin İzin Alınmaması  418
J. Düzenleme Sınırının Hatalı Geçirilmesi  420
1. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  420
2. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  421
3. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  423
K. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yüzölçümü Düzeltmesinin Hatalı Yapılması  424
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  424
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  425
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  425
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  425
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  426
c. Kaba Hatalar  428
(1) Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  431
(2) Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  432
(3) Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  433
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  434
L. Düzenleme Ortaklık Payı ile İlgili Hatalar  434
1. Hiç Hesaplanmadan Yasal Sınırdan DOP Alınması  434
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenerek Kesinti Yapılması  435
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hatalı Hesaplanması  436
a. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  437
(1) Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  438
(2) Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  438
(3) Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği  439
(4) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  440
(5) Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  441
(6) Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  441
b. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  441
(1) İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  442
(2) Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  442
(3) Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  442
(4) Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  443
(5) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  443
(6) Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  443
c. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  444
d. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması  444
(1) Genel Olarak Kesinti Şekli  444
(2) Okul, İbadet Yeri ve Karakol Alanlarının Hazine Adına Dağıtım Görmesi ve Tescil Edilmesi  444
(3) Yol, Meydan, Park, Otopark, Çocuk Bahçesi, Yeşil Saha Gibi Alanların Durumu  446
(4) Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  447
(5) Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  447
e. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  448
4. Hesaplamada Bulunan Orandan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  450
5. Parselasyon Yapılmadan Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  452
6. Değer Artışı Olmayan Parsellerden DOP Alınması  453
7. Daha Önceden DOP Alınmış Parsellerden İkinci Kez DOP Alınması  456
a. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  456
b. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı Kapsamında, Daha Önceden Yapılmış Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Sayılacak Durumlar  458
(1) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Gereği Yapılan Kesintiler  458
(2)6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Kapsamında Yapılan Kesintiler  458
(3) 2981 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre Kesinti Yapılan Taşınmazlar  460
c. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağının İstisnası  461
d. Daha Önceden Kesinti Yapıldı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar  462
(1) 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller  464
(2) 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Yola Terk Yapılan Parseller  465
(3) 3194 sayılı Kanun Kapsamında Umumi Hizmetler İçin Yapılan Bağışlar  467
(4) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Yola Terk Yapılan Parseller  468
(5) 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde  469
(6) Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler  471
(7) 1351 sayılı Ankara Şehri İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vazaifine Dair Kanun Kapsamında Terk Edilen Yerler  471
8. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınmaması  472
9. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  475
10. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanmaması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  479
a. Kanun’da Sayılanlar  479
(1) Yollar  479
(2) Meydanlar  480
(3) Parklar  480
(4) Yeşil Alanlar  480
(5) Çocuk Bahçeleri  482
(6) Otoparklar  482
(7) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları  482
(8) İbadet Yerleri  483
(9) Karakollar  483
(10) Su Yolları  483
b. Kanun’da Sayılmayanlar  484
(1) Pazaryerleri  484
(2) Semt Spor Alanları  485
(3) Ağaçlandırılacak Alanlar  486
(4) Çay Bahçeleri  488
11. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  488
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hatalı Hesaplanması  489
1. Genel Olarak  489
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  490
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  492
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  493
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  493
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  493
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (Kop) Hatalı Hesaplanması  494
1. Yasal Dayanak  495
2. KOP’tan Oluşturulabilecek Alanlar  497
3. KOP Oranının Hesaplanması  499
4. KOP’tan Oluşan Alanların Tescili  501
5. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  501
6. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  502
O. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesine Uyulmaması  503
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  503
2. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  507
a. Hukuki Zorunluluk Halleri  509
(1) Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  509
(2) Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  510
(3) Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  511
(4) Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  512
b. Teknik Zorunluluk Halleri  512
(1) Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  512
(2) Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  513
c. Fiili Zorunluluk Halleri  516
(1) Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  516
(2) Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  516
3. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  518
a. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  519
b. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  519
c. İlkeler Çatışması  521
P. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılması  522
1. Genel Olarak Müşterek Mülkiyet ve Sona Ermesi  522
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar  525
a. Ek 1. Madde Uygulamaları  525
(1) Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  525
(2) Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  527
(3) Şartların Denetimi  532
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması Durumunda Hisse Çözümü  532
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  533
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  534
Q. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılmaması  536
R. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  536
1. Genel Olarak  536
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  541
S. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  542
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  542
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  545
T. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  546
1. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Tescilinde Uygulama  546
2. Değerlendirmemiz  549
3. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  552
U. Mevzuata Göre Mümkün Olmadığı Halde Bazı Kamu Mallarının Parselasyona Tabi Tutulması  553
1. Kıyılarda Parselasyon Yapılması  555
2. Ormanlarda Parselasyon Yapılması  556
3. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  558
4. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  559
5. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  560
V. Hizmet Mallarında Kamu Hizmetinin Devamını Engelleyecek Şekilde İmar Uygulaması Yapılması  560
W. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İmar Planı Değişikliği Olmadan İkinci Kez Parselasyona Tabi Tutulması  562
X. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Bazı Kapanan Yolların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  565
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  566
2. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  567
3. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  568
4. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  569
Y. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Değerlendirilmemesi  569
1. Belediyelerin Uygulamaları  571
2. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  572
3. Danıştay’ın Görüşü  575
Z. Parsellerin Hatalı Oluşturulması ve Cetvellerin Hatalı Düzenlenmesi  581
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  581
2. Cetvellerin Düzenlenmesi  581
a. Özet Cetveli  581
b. Tahsis Cetvelinin Düzenlenmesi  584
c. Ada Dağıtım Cetvelinin Düzenlenmesi  585
d. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  586
e. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)  588
AA. Parselasyonun Onayının Hatalı Şekilde Yapılması  588
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN TESCİLİ, TEBLİĞİ VE BU İŞLEMLERE İTİRAZ  591
A. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  591
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  592
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  593
3. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  593
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği  593
1. Genel Tebligat Zorunluluğu  593
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine İtiraz  598
1. İtirazın Yapılacağı Merci  598
2. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  599
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  600
A. Görev ve Yetki  600
1. Görevli Yargı  600
2. Yetkili Mahkeme  602
B. İdari Merci Tecavüzü  603
C. Ehliyet  603
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  604
a. Genel Olarak  604
b. Taşınmazı Düzenleme Alanı Dışında Bırakılan Malikin Dava Açma Ehliyetti  605
c. Parselasyona Tabi Tutulan Taşınmazı Sonradan Edinen Kişinin Dava Açma Ehliyeti  607
d. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  608
e. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  608
f. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  609
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  610
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  610
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  611
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  612
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  612
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  613
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  614
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  615
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  616
i. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  617
j. Ormanlar İçin Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  619
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  620
E. Dava Açma Süresi  622
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  623
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  627
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  634
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  636
5. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planlara Karşı Açılacak Davalarda Süre  639
F. Husumet  639
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 5. Maddesine Uygun Olması  640
1. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  642
2. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  645
V. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  646
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  646
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  646
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  648
B. Yürütmenin Durdurulması  649
C. İptal Davasının Karara Bağlanması  650
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  650
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  653
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  657
VI. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ  660
A. Genel Olarak  660
B. Yerine Getirme Zorunluluğu  661
C. Yargı Kararının Yerine Getirilmesi İçin İdareye Başvuru  661
1. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  661
2. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  662
D. Yerine Getirme Şekli  663
1. Genel Olarak  663
2. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  665
3. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  665
4. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  666
E. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Halinde Açılabilecek Davalar  667
1. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  670
a. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı ile İptal Edilmesi Gerekliliği  672
b. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  674
c. Husumet  674
d. Kararın Sonuçları  675
2. Tapu Müdürlüğüne İdari Yargı Kararının Uygulanması Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddi Yönündeki İşleme Karşı İptal Davası Açılması  678
3. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  681
a. Genel Olarak  681
b. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  681
(1) Görev ve Yetki  681
(2) İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  681
(3) Ehliyet  686
(4) İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  686
(5) Süre  686
(a) Tam Yargı Davası Açma Süresi  686
(b) Sürenin Başlangıcı  686
(6) Husumet  686
c. Tam Yargı Davasının Esası  686
VII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  688
VIII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  690
Üçüncü Bölüm
AYIRMA, BİRLEŞTİRME, TERK, İHDAS İŞLEMLERİYLE
İLGİLİ DAVALAR
I. GİRİŞ  693
A. Yasal Dayanak  693
B. İş Akış Süreci  694
C. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yetki  694
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde  694
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  695
3. Özelleştirme Kapsamına Alınan İdarelere Ait Taşınmazlarda  696
4. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  696
II. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  696
A. Talep Olmadığı Halde İlgili İdare Tarafından Resen Ayırma ve Birleştirme Yapılması  696
B. Maliklerin Tamamının Başvurusu Olmadan İşlem Yapılması  698
C. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ayırma ve Birleştirme Başvurusunun Reddi  699
1. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri İçin Malikler Tarafından Harita Yaptırılmış Olması  699
2. Ayırmanın İmar Planında ve İmar Mevzuatında Öngörülen Şartlarının Sağlanması  701
a. İmar Planı Bulunan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  701
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  704
c. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Ayırma İşleminin Şartları  705
d. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Ayırma İşleminin Şartları  706
e. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  706
f. Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  706
g. Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  707
h. Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  707
3. Birleştirmenin Şartlarının Sağlanması: İmar Planında ve İmar Mevzuatında Öngörülen Şartlara Uygunluk  708
4. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri Nedeni ile DOP Alınamayacağı  709
5. Ayırma ve Birleştirmenin Yola Terk veya Kamulaştırma Şartına Bağlanamaması  709
6. Ayırma ve Birleştirme Harcının Yatırılması  711
a. Genel Olarak Ayırma ve Birleştirme Harcı  711
b. İstisnalar  712
c. Tarife  712
7. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yüzölçümü Hataları  713
D. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Süresi İçerisinde Onaylanmaması  713
E. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Belediye veya İl Encümeni Dışındaki Organlarca Karara Bağlanması  714
III. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  715
A. Görev ve Yetki  715
B. İdari Merci Tecavüzü  716
C. Ehliyet  716
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  717
E. Süre  717
F. Husumet  717
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  717
IV. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ESASININ GÖRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  718
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  718
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  718
C. Davanın Karara Bağlanması  718
Dördüncü Bölüm
YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE
İLGİLİ İŞLEMLERE İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  721
A. İş Akış Şeması  721
B. Ruhsat Verme Yetkisi  722
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  723
2. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  724
3. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Yatırımlarda  725
4. Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  726
5. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  726
a. Genel Yetki  726
b. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  727
6. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  727
7. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  727
8. Atatürk Kültür Merkezinde  728
9. Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  728
10. Haydarpaşa Limanında  728
11. 5104 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  729
12. Türk Boğazlar Bölgesinde  729
13. Organize Sanayi Bölgelerinde  729
14. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  730
15. Endüstri Bölgelerinde  730
16. Özel Endüstri Bölgelerinde  731
17. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde  731
18. Özel Çevre Koruma Alanında Kalan Yapılar  731
19. Kıyılarda, Doldurma ve Kurutma Suretiyle Elde Edilen Alanlarda  732
20. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  732
21. Büyükşehirlerdeki Akaryakıt İstasyonlarında  732
C. Ruhsat Alma Zorunluluğu  732
D. Ruhsat Alınmasını Gerektirmeyen Durumlar  734
1. Yapı Kavramına Dahil Olmayan İnşaatlar  734
2. Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak Enerji, Ulaşım ve Benzeri Tesisler  738
3. Erişme Kontrolü Uygulanan Karayolu Sınırları İçinde Kurulacak Tesisler  741
4. Basit Tamirat  741
a. Taşıyıcı Sistemi Etkilememek  742
b. Kapalı Alan Oluşturmamak  744
c. Belediye İmar Yönetmeliklerine Uygun Olmak  747
d. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Uygunluk  748
5. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Bulunan Köy Yerleşik Alanlarındaki Yapılar  748
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köylerde Yapılmış Olmak  749
b. Köy Yerleşik Alanının Tespit Edilmiş Olması Gerekliliği  749
c. Köy Yerleşme Planının Yapılmamış Olması  751
d. Yapının, Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Köyde Sürekli Oturan Kişilerce Yapılmış Olması Gerekli Değildir  751
e. Yapılacak Yapının Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıması  753
(1) TAKS  753
(2) Bahçe Mesafeleri  753
(3) Bina Cepheleri ve Derinlikleri  753
(4) Bina Yükseklikleri  754
(5) Binalara Kot Verilmesi  754
(6) Bir Parsele Birden fazla Yapı Yapılması  754
(7) Binalarda Bulunması Gereken Unsurlar  755
f. Yapının Konut ve Hayvancılık Amaçlı Yapılmış Olması  755
g. Valilik İncelemesinin Yapılmış ve Muhtarlık İzninin Alınmış Olması  755
6. Büyükşehir Belediyesinde Mahalleye Dönüşen 5000’den Az Nüfuslu Köylerde Yapılacak Yapılar  757
7. Halk Konutları  758
8. 2981 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Yapıların Durumu  758
9. Şantiye Binaları  760
10. Plansız Alanda Bulunan Madencilik Tesisleri  762
11. İstinat duvarları  763
II. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  763
A. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  763
1. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporunun Verilmesi  763
2. Kanal Kotu Tutanağının Verilmesi  764
B. İmar Durumu Belgesinin Hatalı Verilmesi  764
1. Gerekli Koşullar Gerçekleştiği Halde İmar Durumu Belgesinin Verilmemesi  765
a. İmar Durumu Belgesi Verilmesi İçin İmar Planı Zorunluluğu ve İmar Parseline Dönüşme Şartı  766
b. Parselasyon İşlemleri Davalı Alanlarda İmar Durumu Belgesi ve Ruhsat Verilmesi  768
c. Alt Yapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  768
d. Kayıt ve Suret Harcının Yatırılmış Olması  768
(1) Genel Olarak Kayıt ve Suret Harcı  768
(2) İstisnalar  768
(3) Tarife ve Matrah  769
2. İmar Durumu Belgesinin İmar Planına ve İmar Mevzuatına Aykırı Olması  770
a. Genel Olarak İmar Planına ve İmar Mevzuatına Uygunluk Şartı  770
b. Üst Ölçekli Planı Değiştirilmiş Alanlarda İmar Planına Uygunluk  770
d. Çizim Tekniğine Uygunluk ve Açıklık  771
e
 


Suat Şimşek
Suat ŞİMŞEK, 15.03.1977 tarihinde Çiçekdağı/Kırşehir’de doğmuştur. İlkokulu Kabaklı Köyü İlkokulunda (Çiçekdağı/Kırşehir), ortaokulu Sekili Ortaokulunda (Yerköy/Yozgat), liseyi Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde okumuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Milli Emlak Denetmen Yardımcılığını, 2004 yılında ise Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğünü kazanmıştır. 2007 yılında yapılan yeterlik sınavını birincilikle bitirerek Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmaya hak kazanmıştır. Halen (659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği) Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

“İmar Hukuku” (2010) ve “Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” (2011), “Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları”, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” (2012) ve “Yatırımlara Devlet Yardımı” (2012) isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
Muhittin Abacıoğlu
Haziran 2018
39.90 TL
Sepete Ekle
Gani Kamışlı
Haziran 2018
125.00 TL
Sepete Ekle
Tamer Utkucu ...
Haziran 2018
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  7
Önsöz  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  45
Birinci Bölüm
İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA
I. İMAR PLANI KAVRAMI VE TÜRLERİ  47
A. Giriş  47
B. İmar Planı Kavramı  47
C. İmar Planlarının Önceliği  49
1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İmar Planına ve İdarelerin İmar Yönetmeliklerine Göre Evveliyatla Uygulanacak Hükümleri  49
2. İmar Planlarının Öncelikle Uygulanacağı Hususlar  50
3. İdarelerin İmar Yönetmelikleri  50
4. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Diğer Hükümleri  50
D. Plan Amacında Kullanma Zorunluluğu  51
E. İmar Planı Türleri  51
1. Metropoliten Alan Planları  52
2. Mekânsal Strateji Planları  54
3. Çevre Düzeni Planları  55
4. Nazım İmar Planları  56
5. Uygulama İmar Planları  59
F. Plan Değişiklikleriyle İlgili Kavramlar  60
1. Plan Revizyonu (Revizyon İmar Planı)  60
2. Plan Değişikliği  60
3. İlave İmar Planı  60
II. İMAR PLANLARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  61
A. Planların Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  61
1. Metropoliten Alan Planlarında Yetki  67
2. Çevre Düzeni Planlarında Yetki  68
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  68
b. Yerel Yönetimlerin Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  69
c. Yerel Yönetimlerce Süresinde Yapılmayan Çevre Düzeni Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılması  70
d. Çevre Düzeni Planları Konusunda Özel Yetkiler  70
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Yetki  71
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  71
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  72
c. Büyükşehirlerde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  75
(1) Nazım İmar Planları Yapma Yetkisi  75
(2) Uygulama İmar Planlarının İlçe Belediyeleri Tarafından Yapılması  76
(3) Süresi İçerisinde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılmayan Uygulama İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılabilmesi  76
(4) Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilmiş Görevlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Yapılacak Planlarda Büyükşehir Belediyelerinin Yetkili Olması  77
(5) Büyükşehir Mücavir Alanlarında Plan Yapma Yetkisi  77
(6) İlçe Belediyesi Ait Planlama Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine Devredilebilmesi  78
d. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  78
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  79
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda Planlama Yetkisi  79
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında Planlama Yetkisi  80
(4) Resmi Bina ve Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  80
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  82
e. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama Yetkisi  82
(1) Belediye Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  82
(2) Büyükşehir Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  83
(3) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  83
f. Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Planlama Yetkisi  84
(1) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgeler  84
(2) Gecekondu Alanlarında Plan Türleri  84
(3) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgelerde Genel Yetki Kuralı  85
(4) Büyükşehir Belediyelerinde Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Yetki  87
(5) Gecekondu Alanlarında Belediyeler Tarafından Hazırlanan Islah ve İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  87
(6) Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  87
g. Toplu Konut Alanlarında Planlama Yetkisi  88
h. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  90
(1) 2981 sayılı Kanunun Uygulama Alanı  91
(2) Islah İmar Planı Yapılabilecek Alanlar  91
(3) Islah İmar Planlarının Onayı  94
i. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  94
(1) Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  94
(2) Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  95
(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  95
(4) Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  96
j. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  97
k. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Yetkisi  97
(1) Genel Yetki Kuralı  97
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  98
l. Sit Alanlarında Planlama Yetkisi  99
(1) Genel Olarak Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  99
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  100
(3) Atatürk Orman Çiftliğinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  100
(4) Sit Alanında Kalan Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlama Yetkisi  100
m. Milli Parklarda Planlama Yetkisi  100
n. Özelleştirme Kapsamındaki İdarelere Ait Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  102
(1) Genel Olarak  102
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  102
(3) Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde İmar Planları  102
o. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama Yetkisi  104
p. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama Yetkisi  104
q. Afet Bölgelerinde Planlama Planlama Yetkisi  106
r. Boğaziçi Alanında Planlama Yetkisi  107
s. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde Planlama Yetkisi  110
(1) Kıyılarda Yapılacak Planlarda Genel Yetki  110
(2) Turizm Amaçlı Konularda Kültür ve Turizm Bakanlığının Yetkisi  111
(3) Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Yetkisi  111
4. Kıyılardaki Endüstri Bölgelerinde Plan Onaylama Yetkisi  112
t. Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama Yetkisi  112
u. Endüstri Bölgelerinde Planlama Yetkisi  113
(1) Genel  113
(2) Özel Endüstri Bölgelerinde  113
v. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama Yetkisi  114
w. Türk Boğazlar Bölgesinde Planlama Yetkisi  116
x. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  116
y. Haydarpaşa Limanında Planlama Yetkisi  117
z. TCDD Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  117
aa. Atatürk Orman Çiftliğinde Planlama Yetkisi  117
bb. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  118
cc. Olimpiyat Köyünde Planlama Yetkisi  118
dd. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında Planlama Yetkisi  119
ee. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde Planlama Yetkisi  120
ff. Balıkçı Barınaklarında Planlama Yetkisi  120
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında) Planlama Yetkisi  120
hh. Yalova Termal Kaplıcalarında Planlama Yetkisi  122
ii. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda Planlama Yetkisi  122
jj. Atatürk Kültür Merkezinde Planlama Yetkisi  123
kk. İzmir Expo Alanında Planlama Yetkisi  123
ll. İskan Kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda Planlama Yetkisi  123
B. Planların Kamu İdaresinin Yetkili Olmayan Birimleri Tarafından Onaylanması  124
1. Çevre Düzeni Planlarında Plan Onama Yetkisi  124
2. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Plan Onama Yetkisi  125
a. Belediye Sınırları İçinde  125
b. Büyükşehir Belediyelerinde  125
c. Belediye Sınırları Dışında  125
C. Planın Yetkili Olmayan Kişiler Tarafından Hazırlanması  125
1. Genel Olarak Müellif Şartı  125
2. Müelliflerin Nitelikleri  128
3. Müelliflerin Derecelendirilmeleri  129
4. Yeterlik Belgesinin Verilmesi ve Sicillerin Tutulması  131
5. Yeterlik Belgesinin İptali  132
6. Müelliflerin Sorumlulukları  132
D. Planlama Alanının Mevzuata Uygun Şekilde Belirlenmemesi  133
1. Mekânsal Strateji Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  133
2. Çevre Düzeni Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  133
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  134
E. Planların Gerekli Verilerin Tam Olarak Toplanmadan Hazırlanması  134
1. Genel Olarak Veri Toplama Zorunluluğu  134
2. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması  136
3. Mekânsal Strateji Planı İçin Gerekli Veriler  136
4. Çevre Düzeni Planları İçin gerekli Veriler  137
5. Nazım İmar Planları İçin Gerekli Veriler  138
6. Uygulama İmar Planları İçin Gerekli Veriler  138
F. Halihazır Haritası Bulunmayan veya Güncel Olmayan Alanlarda Plan Yapılması  139
G. Gerekli İzinlerin Alınmaması  141
1. Tarım Arazileri İçin İzin Alınmaması  141
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlarla Planlanması  141
b. Diğer Tarım Arazileri  143
c. Tarımsal Amaçlı Planlamalarda İzin  143
2. Meralar İçin İzin Alınmaması  143
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Nazım İmar Planı Kapsamına Alınan Meralar  144
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İzin Alma Zorunluluğu  145
(1) Talep  146
(2) İnceleme  146
(3) Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü  147
(4) Tescil  148
3. Sanayi Alanları İçin İzin Alınmaması  148
4. Vakıf Taşınmazları İçin İzin Alınmaması  149
5. Mezarlıklar İçin İzin Alınmaması  149
6. Su ve Kanalizasyon Alt Yapısı (Sadece İstanbul İçin)  149
7. Hava Alanları İçin İzin Alınmaması  150
8. Şehir İçi Yolların Karayolları ile Bağlantısı İçin İzin Alınmaması  150
9. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında İzin  150
10. Devlet Ormanlarında ve Özel Ormanlarda Planlama İçin İzin Alınması  150
H. Bilimsellik İlkesine Aykırılık: Analiz ve Sentez Yapılmadan Plan Hazırlanması  151
İ. Eşik Analizi Yapılmaması  152
J. Planların Şehircilik İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmaması  152
1. Kazanılmış Hakların Korunmaması veya Dikkate Alınmaması  152
2. Planlama Sürecine Katılımın Sağlanmaması  153
3. Kentsel Asgari Standartların (Sosyal ve Teknik Altyapı İçin Gerekli Alanların) Ayrılmaması  153
a. Genel Olarak Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Belirlenmesi  153
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının İlgili Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Dikkate Alınarak Belirlenmesi  158
c. İbadet Yerlerinin Ayrılması  158
d. Otopark Alanlarının Ayrılması  159
(1) Semt veya Bölge Otoparkı Zorunluluğu  159
(2) Bina Otoparkı Zorunluluğu  159
e. İtfaiye Alanlarının Ayrılması  162
f. Fonksiyen Bölgelerinin Yeşil Kuşaklarla Ayrılması  162
g. Pazaryerlerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  162
h. Toptancı Hallerinin Planlanması  163
ı. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemlerinin Planlanmasında Uyulması Gereken Esaslar  163
4. Hizmet Etki Alanı ve Yürüme Mesafelerine Uygun Planlama Yapılmaması  164
5. Araç Trafiğinin Azaltılması ve Toplu Taşımaya Ağırlık Verilmesi Hususlarına Dikkate Edilmemesi  166
6. Çevresel Gürültünün Dikkate Alınmaması  166
7. LPG ve Akaryakıt İstasyonlarında Tampon Bölge Oluşturulmaması  167
8. Özellik Arz Eden Alanlarda Kurum Görüşlerinin Plana Yansıtılmaması  169
9. Demiryolları Yapı Yaklaşma Mesafesine Uyulmaması  169
10. Karayolu Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  169
11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Koruma Alanı Etüt Raporlarının Dikkate Alınmaması  170
12. Ham Petrol Boru Hattı Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  170
13. Ormanlarda Yapılacak Planlamalarda Orman Kanunu’na Aykırı Plan Yapılması  171
14. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Olarak Belirlenecek Taşınmazların Kullanımını ve Verimliliğini Etkileyecek Plan Yapılması  172
15. Milli Parklarda Uyulması Gereken İlkelere Uyulmaması  173
16. Sivil Savunma Bakımından Uyulması Gereken Hususlara Uyulmaması  176
17. Zeytincilik Alanlarında Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  178
18. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılacak Planlarda Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  179
19. Boğaziçi Alanında Uyulması Gereken Esaslara Uyulmaması  180
20. Islah İmar Planı Yapımı Esaslarına Uyulmaması  182
21. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  183
a. Genel Olarak Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  183
K. Plan Revizyon ve Değişikliklerinde Şehircilik İlkelerine Uyulmaması  184
1. Plan Değişikliklerinin ve Revizyonlarının Sebep Unsuru: Kamu Yararı Dışında Amaçlarla Plan Değişikliği Yapılması  185
a. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  185
b. İmar Planlarında İlave, Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  186
(1) Yeni Planlama Alanlarına İhtiyaç  186
(2) Üst Ölçekli Plana Uygunluğu Sağlama  186
(3) Kamu Yararı ve Zorunluluk  186
2. Plan Ana Kararlarının, Plan Sürekliliğinin, Bütünlüğünün, Sosyal ve Teknik Altyapı Dengesinin Bozucu Plan Değişikliği Yapılması  187
3. Sosyal ve Teknik Alt Yapının Bozulması Sonucu Doğuraca Plan Değişikliği Yapılması  188
a. Zorunluluk  189
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Değişikliklerinde İlgili Yatırımcı Bakanlık veya Kuruluşların Görüşü Alınması  191
c. Eşdeğer Alan Ayrılması  194
4. Kat Adedi veya Bina Yüksekliğini Artıran İmar Planı Değişikliklerinde Komşu Parsellerin Haklarının İhlal Edilmemesi  194
5. İmar Yollarıyla İlgili Plan Değişikliklerinde Yönetmelikte Belirtilen Hususlara Uyulmaması  195
6. Karayolu ve Çevresine İlişkin Olarak Yapılacak Planlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün Görüşünün Alınmaması  196
7. Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlarda Görüş Alınmaması  196
8. Tekel Niteliğinde Hizmet Sunan Kamu İdarelerinin İhtiyaçlarının Dikkate Alınmaması  198
9. Plan Müellifinin Uygun Görüşünün Alınmaması  200
L. Planların Planlama Esaslarına Aykırı Olması  201
1. Üst Ölçekli Planı Bulunmayan Alanlarda Plan Yapılması  201
2. Üst Ölçekli Plana Aykırılık  205
a. Genel Olarak Üst Ölçekli Plana Uygunluk Zorunluluğu  205
b. Üst Ölçekli Planda Bulunmayan Hususlar  210
c. Üst Ölçekli Planı Olmasına Rağmen Süresi İçinde Alt Ölçekli Planın Yapılmaması  212
3. Her Planın Niteliğine Uygun Olarak Hazırlanmaması  212
4. Mekânsal Uyum  214
5. Esneklik  214
M. Kamu Yararı Amacı Dışında Plan ve Plan Değişikliği Yapmak  215
1. Genel Olarak Mekânsal Planların Amacı: Kamu Yararı ve Hukuk Devleti İlkesi  215
a. Genel Olarak  215
b. Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Koruma ve Kullanma Dengesinin Sağlanması  218
c. Yapıların ve Çevrenin Kalitesinin Artırılması  218
d. Engelliler, Çocuklar ve Yaşlıların Yaşam Koşullarının Dikkate Alınması  218
2. Alt Ölçekli Planı Yönlendirmek  218
3. Mekânsal Strateji Planları Açısından Özel Amaçlar  218
4. Çevre Düzeni Planlarında Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  219
N. Bölgeleme ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmemesi veya Mevzuata Uygun Olarak Belirlenmemesi  220
1. Kullanım Bölgelemesi  224
2. Yoğunluk Bölgelemesi  224
3. Yapının Şeklinin ve Arsa Üzerinde Kapsayacağı Alana İlişkin Sınırlamaların Belirlenmesi  226
a. Yapı Nizamı  227
(1) Ayrık Nizam  227
(2) Blok Nizam  228
(3) Bitişik Nizam  228
b. TAKS ve KAKS  229
c. Bahçe Mesafeleri ile Bina Cepheleri ve Derinliklerinin Belirtilmesi  232
d. Diğer Mevzuatta Yer Alan Sınırlamalar  235
4. Yükseklik Bölgelemesi  235
O. Planların Mevzuata Uygun Şekilde (Pafta, Lejant, Açıklama Raporu, Plan Hükümleri) Oluşturulmaması  236
1. Pafta  236
2. Gösterim  237
3. Plan Notları  238
4. Plan Açıklama Raporu  240
P. Planların Onaylanmasındaki Hatalar  241
1. Gerçek ya da Tüzel Kişiler Tarafından Hazırlanan Planların İdareye Sunulması ve İdarece Değerlendirilmesindeki Hatalar  241
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde  242
a. Meclis Onayı  242
b. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi  242
c. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi  244
d. Kararların Mülki Amire Gönderilmesi  246
3. Belediye Sınırları Dışında  246
a. Onay  246
b. Kararın Valiye Gönderilmesi  247
III. İMAR PLANLARININ İLANI VE BU PLANLARA İTİRAZ  248
1. Genel Olarak İmar Planlarının İlanı ve İtiraz  248
a. İlan  248
b. İmar Planlarına İtiraz  249
c. İtirazın Yapılacağı ve İtirazı Karara Bağlayacak Merci  249
d. İtirazı Karara Bağlama Süresi  250
e. İtirazın Karara Bağlanması  250
2. Toplu Konut Kanunu’na Göre Onaylanan Planların İlanı ve İtiraz  250
3. 775 sayılı Kanun Kapsamında Hazırlanan Islah Planlarının İlanı ve İtiraz  251
4. Turizm Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  252
5. Koruma Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  255
a. Koruma Amaçlı Planların İlanı  255
b. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  255
c. Koruma Bölge Kurullarınca Alınan Kararlara İtiraz  255
d. Islah İmar Planlarına İtiraz  256
6. OSB Planlarının İlanı ve İtiraz  257
7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Hazırlanan Planların İlanı ve İtiraz  257
8. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planların İlanı ve İtiraz  258
IV. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  258
A. Görevli Yargı  258
B. Yetkili Mahkeme  258
C. Ehliyet  262
1. Taşınmaz Maliklerinin Dava Açma Ehliyeti  263
2. Kent ya da Semt Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  265
3. Plan Müelliflerinin Dava Açma Ehliyeti  270
4. Meslek Odalarının Dava Açma Ehliyeti  271
5. Baroların Dava Açma Ehliyeti  272
6. Derneklerin Dava Açma Ehliyeti  274
7. Ormanları İlgilendiren Konularda Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  275
8. Aynı Tüzel Kişiliğe Dahil Kamu İdarelerinin Dava Ehliyeti  276
9. Taşınmazı Bir Başka Kamu İdaresine Devreden Kamu İdaresi  278
10. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Dava Açma Ehliyeti  278
11. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  279
12. Belediye Başkanının Dava Açma Ehliyeti  280
13. Büyükşehir Belediye Başkanının Dava Ehliyeti  280
14. Mülki Amirlerin Dava Açma Ehliyeti  281
15. Valinin Dava Açma Ehliyeti  282
16. Belediye Meclisi Üyelerinin Dava Açma Ehliyeti  282
17. Siyasi Parti Teşkilatlarının Dava Açma Ehliyeti  285
18. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  286
D. Dava Açma Süresi  288
1. İmar Planlarına İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  288
2. İmar Planlarına İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  291
3. İYUK 11. Maddenin Uygulanması  296
4. Uygulama İşlemi Üzerine Planlara Dava Açılması  300
a. Genel Kural  300
b. Uygulama İşlemi Olarak Kabul Edilen Uygulamalar  303
5. Plan Değişikliği Talep Edilmişse  306
6. İşlem Yok Hükmünde İse  308
E. İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  308
1. Genel Olarak  308
2. İlan Edilmeyen Planların Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  309
3. Bir Başka Kurumun Onayına Tabi İmar Planlarının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği  312
F. Husumet  313
G. Birden Fazla İdari İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  313
V. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUCA BAĞLANMASI  314
A. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişilik Meselesi  314
1. Çözümü Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Bilirkişi Görevlendirilmesinin Zorunlu Olması  314
2. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  317
3. Özellik Arz Eden Planlara Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Kurulunda Uzman Bulundurulması Zorunluluğu  319
4. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi İncelemesi ve Raporuyla İlgili Özellik Arz Eden Hususlar  320
B. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Yürütmenin Durdurulması  323
C. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davanın Esasının Görülmesi  326
D. İmar Planlarının İptal Edilmesinin Sonuçları  331
1. İmar Planların İptali  331
2. Plan Değişikliklerinin İptali  333
VI. İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  335
VII. İMAR PLANINA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  337
İkinci Bölüm
PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ)
İŞLEMLERİNE İTİRAZ VE DAVA
I. GENEL OLARAK PARSELASYON İŞLEMLERİ  339
A. Yasal Dayanak  339
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  341
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  345
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Sebep (Hukuki Dayanak) Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  345
1. İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Parselasyon Yapılması  346
2. Parselasyon İşleminin İmar Planına Uygun Olmaması  349
3. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  350
4. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  355
5. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  355
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinde Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık: İnşaata Elverişli Parsel Üretmek Dışında Amaçlarla Parselasyon Yapmak  356
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  356
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  357
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  363
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  364
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  365
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  366
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  367
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  367
1. Genel Yetki Kuralları  368
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde/Dışında  368
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  368
(1) Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  368
(2) Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  368
(3) İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Onayına Tabi Olması  368
(a) Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  369
(b) Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  369
(c) Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  370
(d) Gönderme Zamanı  371
(e) Büyükşehirlerde Onay Mercii  371
(f) Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  371
c. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  372
2. Özel Yetki Kuralları  372
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  373
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  373
(1) Genel Olarak  373
(2) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  374
c. Endüstri Bölgelerinde  375
d. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  376
e. Gecekondu Alanlarında  377
f. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  379
g. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  379
h. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  380
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  380
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  380
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında  380
(4) Resmi Bina Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  381
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlar  381
i. Atatürk Orman Çiftliğinde  381
j. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  381
k. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  382
l. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  382
m. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  382
n. Toplu Konut Alanlarında  382
o. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  384
p. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  384
q. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  385
r. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  385
s. Boğaziçi Alanında Planlama  385
t. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  385
(1) Genel Olarak  385
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  386
u. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  386
v. Milletvekilleri Lojmanları  386
w. Türk Boğazlar Bölgesinde  387
x. Olimpiyat Köyünde  387
y. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  387
z. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  388
aa. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  388
bb. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  389
cc. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  389
dd. Milli Parklarda  390
ee. İskan kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda  390
ff. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  390
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında)  390
hh. Balıkçı Barınaklarında  391
ii. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  391
D. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılmaması  391
1. Belediyelerde  391
2. İl Özel İdarelerinde  394
3. Diğer İdarelerde  395
E. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Olmayan Personel Tarafından Yapılması  395
1. Meslek Türü Açısından Gereklilik  395
2. Mesleki Yeterlilik Şartı  395
3. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  397
F. Parselasyon Yapılırken Tapudaki Mülkiyet Durumunun Dikkate Alınmaması  398
G. Parselasyon İşlemlerinde Düzenleme Alanının Hatalı Tespiti  399
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı  400
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  402
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  403
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının ve Kamu Tesisleri Alanına Tahsis Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  403
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  407
6. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  409
H. Mera, Yaylak ve Kışlaklar İçin İzin Alınmaması ve Bunların Parselasyonda Hatalı Tescil Edilmesi  410
1. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  412
2. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  417
İ. Sit Alanları İçin İzin Alınmaması  418
J. Düzenleme Sınırının Hatalı Geçirilmesi  420
1. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  420
2. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  421
3. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  423
K. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yüzölçümü Düzeltmesinin Hatalı Yapılması  424
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  424
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  425
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  425
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  425
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  426
c. Kaba Hatalar  428
(1) Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  431
(2) Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  432
(3) Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  433
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  434
L. Düzenleme Ortaklık Payı ile İlgili Hatalar  434
1. Hiç Hesaplanmadan Yasal Sınırdan DOP Alınması  434
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenerek Kesinti Yapılması  435
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hatalı Hesaplanması  436
a. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  437
(1) Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  438
(2) Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  438
(3) Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği  439
(4) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  440
(5) Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  441
(6) Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  441
b. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  441
(1) İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  442
(2) Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  442
(3) Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  442
(4) Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  443
(5) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  443
(6) Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  443
c. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  444
d. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması  444
(1) Genel Olarak Kesinti Şekli  444
(2) Okul, İbadet Yeri ve Karakol Alanlarının Hazine Adına Dağıtım Görmesi ve Tescil Edilmesi  444
(3) Yol, Meydan, Park, Otopark, Çocuk Bahçesi, Yeşil Saha Gibi Alanların Durumu  446
(4) Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  447
(5) Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  447
e. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  448
4. Hesaplamada Bulunan Orandan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  450
5. Parselasyon Yapılmadan Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  452
6. Değer Artışı Olmayan Parsellerden DOP Alınması  453
7. Daha Önceden DOP Alınmış Parsellerden İkinci Kez DOP Alınması  456
a. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı  456
b. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı Kapsamında, Daha Önceden Yapılmış Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Sayılacak Durumlar  458
(1) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Gereği Yapılan Kesintiler  458
(2)6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Kapsamında Yapılan Kesintiler  458
(3) 2981 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre Kesinti Yapılan Taşınmazlar  460
c. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağının İstisnası  461
d. Daha Önceden Kesinti Yapıldı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar  462
(1) 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller  464
(2) 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Yola Terk Yapılan Parseller  465
(3) 3194 sayılı Kanun Kapsamında Umumi Hizmetler İçin Yapılan Bağışlar  467
(4) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Yola Terk Yapılan Parseller  468
(5) 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde  469
(6) Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler  471
(7) 1351 sayılı Ankara Şehri İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vazaifine Dair Kanun Kapsamında Terk Edilen Yerler  471
8. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınmaması  472
9. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  475
10. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanmaması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  479
a. Kanun’da Sayılanlar  479
(1) Yollar  479
(2) Meydanlar  480
(3) Parklar  480
(4) Yeşil Alanlar  480
(5) Çocuk Bahçeleri  482
(6) Otoparklar  482
(7) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları  482
(8) İbadet Yerleri  483
(9) Karakollar  483
(10) Su Yolları  483
b. Kanun’da Sayılmayanlar  484
(1) Pazaryerleri  484
(2) Semt Spor Alanları  485
(3) Ağaçlandırılacak Alanlar  486
(4) Çay Bahçeleri  488
11. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  488
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hatalı Hesaplanması  489
1. Genel Olarak  489
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  490
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  492
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  493
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  493
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  493
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (Kop) Hatalı Hesaplanması  494
1. Yasal Dayanak  495
2. KOP’tan Oluşturulabilecek Alanlar  497
3. KOP Oranının Hesaplanması  499
4. KOP’tan Oluşan Alanların Tescili  501
5. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  501
6. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  502
O. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesine Uyulmaması  503
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  503
2. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  507
a. Hukuki Zorunluluk Halleri  509
(1) Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  509
(2) Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  510
(3) Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  511
(4) Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  512
b. Teknik Zorunluluk Halleri  512
(1) Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  512
(2) Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  513
c. Fiili Zorunluluk Halleri  516
(1) Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  516
(2) Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  516
3. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  518
a. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  519
b. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  519
c. İlkeler Çatışması  521
P. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılması  522
1. Genel Olarak Müşterek Mülkiyet ve Sona Ermesi  522
2. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar  525
a. Ek 1. Madde Uygulamaları  525
(1) Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  525
(2) Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  527
(3) Şartların Denetimi  532
b. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması Durumunda Hisse Çözümü  532
c. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  533
d. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  534
Q. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılmaması  536
R. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  536
1. Genel Olarak  536
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  541
S. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  542
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  542
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  545
T. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  546
1. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Tescilinde Uygulama  546
2. Değerlendirmemiz  549
3. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  552
U. Mevzuata Göre Mümkün Olmadığı Halde Bazı Kamu Mallarının Parselasyona Tabi Tutulması  553
1. Kıyılarda Parselasyon Yapılması  555
2. Ormanlarda Parselasyon Yapılması  556
3. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  558
4. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  559
5. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  560
V. Hizmet Mallarında Kamu Hizmetinin Devamını Engelleyecek Şekilde İmar Uygulaması Yapılması  560
W. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İmar Planı Değişikliği Olmadan İkinci Kez Parselasyona Tabi Tutulması  562
X. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Bazı Kapanan Yolların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  565
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  566
2. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  567
3. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  568
4. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  569
Y. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Değerlendirilmemesi  569
1. Belediyelerin Uygulamaları  571
2. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  572
3. Danıştay’ın Görüşü  575
Z. Parsellerin Hatalı Oluşturulması ve Cetvellerin Hatalı Düzenlenmesi  581
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  581
2. Cetvellerin Düzenlenmesi  581
a. Özet Cetveli  581
b. Tahsis Cetvelinin Düzenlenmesi  584
c. Ada Dağıtım Cetvelinin Düzenlenmesi  585
d. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  586
e. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)  588
AA. Parselasyonun Onayının Hatalı Şekilde Yapılması  588
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN TESCİLİ, TEBLİĞİ VE BU İŞLEMLERE İTİRAZ  591
A. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  591
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  592
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  593
3. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  593
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği  593
1. Genel Tebligat Zorunluluğu  593
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine İtiraz  598
1. İtirazın Yapılacağı Merci  598
2. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  599
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  600
A. Görev ve Yetki  600
1. Görevli Yargı  600
2. Yetkili Mahkeme  602
B. İdari Merci Tecavüzü  603
C. Ehliyet  603
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  604
a. Genel Olarak  604
b. Taşınmazı Düzenleme Alanı Dışında Bırakılan Malikin Dava Açma Ehliyetti  605
c. Parselasyona Tabi Tutulan Taşınmazı Sonradan Edinen Kişinin Dava Açma Ehliyeti  607
d. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  608
e. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  608
f. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  609
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  610
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  610
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  611
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  612
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  612
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  613
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  614
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  615
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  616
i. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  617
j. Ormanlar İçin Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  619
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  620
E. Dava Açma Süresi  622
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  623
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  627
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  634
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  636
5. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planlara Karşı Açılacak Davalarda Süre  639
F. Husumet  639
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 5. Maddesine Uygun Olması  640
1. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  642
2. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  645
V. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  646
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  646
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  646
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  648
B. Yürütmenin Durdurulması  649
C. İptal Davasının Karara Bağlanması  650
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  650
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  653
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  657
VI. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ  660
A. Genel Olarak  660
B. Yerine Getirme Zorunluluğu  661
C. Yargı Kararının Yerine Getirilmesi İçin İdareye Başvuru  661
1. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  661
2. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  662
D. Yerine Getirme Şekli  663
1. Genel Olarak  663
2. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  665
3. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  665
4. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  666
E. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Halinde Açılabilecek Davalar  667
1. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  670
a. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı ile İptal Edilmesi Gerekliliği  672
b. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  674
c. Husumet  674
d. Kararın Sonuçları  675
2. Tapu Müdürlüğüne İdari Yargı Kararının Uygulanması Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddi Yönündeki İşleme Karşı İptal Davası Açılması  678
3. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  681
a. Genel Olarak  681
b. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  681
(1) Görev ve Yetki  681
(2) İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  681
(3) Ehliyet  686
(4) İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  686
(5) Süre  686
(a) Tam Yargı Davası Açma Süresi  686
(b) Sürenin Başlangıcı  686
(6) Husumet  686
c. Tam Yargı Davasının Esası  686
VII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  688
VIII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  690
Üçüncü Bölüm
AYIRMA, BİRLEŞTİRME, TERK, İHDAS İŞLEMLERİYLE
İLGİLİ DAVALAR
I. GİRİŞ  693
A. Yasal Dayanak  693
B. İş Akış Süreci  694
C. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yetki  694
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde  694
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  695
3. Özelleştirme Kapsamına Alınan İdarelere Ait Taşınmazlarda  696
4. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  696
II. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  696
A. Talep Olmadığı Halde İlgili İdare Tarafından Resen Ayırma ve Birleştirme Yapılması  696
B. Maliklerin Tamamının Başvurusu Olmadan İşlem Yapılması  698
C. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ayırma ve Birleştirme Başvurusunun Reddi  699
1. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri İçin Malikler Tarafından Harita Yaptırılmış Olması  699
2. Ayırmanın İmar Planında ve İmar Mevzuatında Öngörülen Şartlarının Sağlanması  701
a. İmar Planı Bulunan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  701
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  704
c. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Ayırma İşleminin Şartları  705
d. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Ayırma İşleminin Şartları  706
e. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  706
f. Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  706
g. Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  707
h. Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  707
3. Birleştirmenin Şartlarının Sağlanması: İmar Planında ve İmar Mevzuatında Öngörülen Şartlara Uygunluk  708
4. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri Nedeni ile DOP Alınamayacağı  709
5. Ayırma ve Birleştirmenin Yola Terk veya Kamulaştırma Şartına Bağlanamaması  709
6. Ayırma ve Birleştirme Harcının Yatırılması  711
a. Genel Olarak Ayırma ve Birleştirme Harcı  711
b. İstisnalar  712
c. Tarife  712
7. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yüzölçümü Hataları  713
D. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Süresi İçerisinde Onaylanmaması  713
E. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Belediye veya İl Encümeni Dışındaki Organlarca Karara Bağlanması  714
III. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  715
A. Görev ve Yetki  715
B. İdari Merci Tecavüzü  716
C. Ehliyet  716
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  717
E. Süre  717
F. Husumet  717
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  717
IV. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ESASININ GÖRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  718
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  718
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  718
C. Davanın Karara Bağlanması  718
Dördüncü Bölüm
YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE
İLGİLİ İŞLEMLERE İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  721
A. İş Akış Şeması  721
B. Ruhsat Verme Yetkisi  722
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  723
2. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  724
3. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Yatırımlarda  725
4. Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  726
5. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  726
a. Genel Yetki  726
b. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  727
6. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  727
7. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  727
8. Atatürk Kültür Merkezinde  728
9. Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  728
10. Haydarpaşa Limanında  728
11. 5104 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  729
12. Türk Boğazlar Bölgesinde  729
13. Organize Sanayi Bölgelerinde  729
14. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  730
15. Endüstri Bölgelerinde  730
16. Özel Endüstri Bölgelerinde  731
17. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde  731
18. Özel Çevre Koruma Alanında Kalan Yapılar  731
19. Kıyılarda, Doldurma ve Kurutma Suretiyle Elde Edilen Alanlarda  732
20. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  732
21. Büyükşehirlerdeki Akaryakıt İstasyonlarında  732
C. Ruhsat Alma Zorunluluğu  732
D. Ruhsat Alınmasını Gerektirmeyen Durumlar  734
1. Yapı Kavramına Dahil Olmayan İnşaatlar  734
2. Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak Enerji, Ulaşım ve Benzeri Tesisler  738
3. Erişme Kontrolü Uygulanan Karayolu Sınırları İçinde Kurulacak Tesisler  741
4. Basit Tamirat  741
a. Taşıyıcı Sistemi Etkilememek  742
b. Kapalı Alan Oluşturmamak  744
c. Belediye İmar Yönetmeliklerine Uygun Olmak  747
d. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Uygunluk  748
5. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Bulunan Köy Yerleşik Alanlarındaki Yapılar  748
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köylerde Yapılmış Olmak  749
b. Köy Yerleşik Alanının Tespit Edilmiş Olması Gerekliliği  749
c. Köy Yerleşme Planının Yapılmamış Olması  751
d. Yapının, Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Köyde Sürekli Oturan Kişilerce Yapılmış Olması Gerekli Değildir  751
e. Yapılacak Yapının Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıması  753
(1) TAKS  753
(2) Bahçe Mesafeleri  753
(3) Bina Cepheleri ve Derinlikleri  753
(4) Bina Yükseklikleri  754
(5) Binalara Kot Verilmesi  754
(6) Bir Parsele Birden fazla Yapı Yapılması  754
(7) Binalarda Bulunması Gereken Unsurlar  755
f. Yapının Konut ve Hayvancılık Amaçlı Yapılmış Olması  755
g. Valilik İncelemesinin Yapılmış ve Muhtarlık İzninin Alınmış Olması  755
6. Büyükşehir Belediyesinde Mahalleye Dönüşen 5000’den Az Nüfuslu Köylerde Yapılacak Yapılar  757
7. Halk Konutları  758
8. 2981 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Yapıların Durumu  758
9. Şantiye Binaları  760
10. Plansız Alanda Bulunan Madencilik Tesisleri  762
11. İstinat duvarları  763
II. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  763
A. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  763
1. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporunun Verilmesi  763
2. Kanal Kotu Tutanağının Verilmesi  764
B. İmar Durumu Belgesinin Hatalı Verilmesi  764
1. Gerekli Koşullar Gerçekleştiği Halde İmar Durumu Belgesinin Verilmemesi  765
a. İmar Durumu Belgesi Verilmesi İçin İmar Planı Zorunluluğu ve İmar Parseline Dönüşme Şartı  766
b. Parselasyon İşlemleri Davalı Alanlarda İmar Durumu Belgesi ve Ruhsat Verilmesi  768
c. Alt Yapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  768
d. Kayıt ve Suret Harcının Yatırılmış Olması  768
(1) Genel Olarak Kayıt ve Suret Harcı  768
(2) İstisnalar  768
(3) Tarife ve Matrah  769
2. İmar Durumu Belgesinin İmar Planına ve İmar Mevzuatına Aykırı Olması  770
a. Genel Olarak İmar Planına ve İmar Mevzuatına Uygunluk Şartı  770
b. Üst Ölçekli Planı Değiştirilmiş Alanlarda İmar Planına Uygunluk  770
d. Çizim Tekniğine Uygunluk ve Açıklık  771
e
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018