Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Eylül 2017 / 13. Baskı / 1087 Syf.
Fiyatı: 89.90 TL
İndirimli: 34.90 TL (%62)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 14. Eylül 2018 105.00 TL -     Sepete Ekle
 12. Eylül 2016 87.90 TL 24.90 TL (%72)Sepete Ekle
 11. Eylül 2015 69.90 TL 14.90 TL (%79)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
89.90 TL
+

 

 

69.90 TL
=

 

 

159.80 TL
127.90 TL
Sepete Ekle
 

Kitabın onüçüncü basısın da, Yargıtay içtihatlarıyla yeni gelişen uygulama mümkün olduğunca gözönünde bulundurulmuş ve başta Anayasa değişikliği olmak üzere mevzuatta yapılan değişiklikler çerçevesinde çeşitli kurumların yapısına ilişkin ilave açıklamalar yapılmıştır.

Eserde, yeni TCK hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun güncel Kararlarının irdelenmesine, büyük yer verilmiştir.


Konu Başlıkları
Ceza Hukukuna Giriş
Suç Teorisi
Yaptırım Teorisi
Milletlerarası Ceza Hukuku
Barkod: 9789750245329
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  13
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1087
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onüçüncü Basıya İlişkin Önsöz  7
Birinci Basıya İlişkin Önsöz  9
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
§1. Suç ve Ceza Kavramları  23
Ekskurs 1. Fuhuş ve Hukuk  36
§2. Ceza Hukukunun Fonksiyonu  41
§3. Bir Bilim Dalı Olarak Ceza Hukuku  43
§4. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla Olan İlişkisi  46
§5. Türk Ceza Hukukunun Kaynakları  50
I. Doğrudan Kaynaklar  50
A. Anayasa  50
B. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar  53
C. Milletlerarası Sözleşmeler  57
II. Dolayısıyla Kaynaklar  65
A. Yüksek Mahkeme Kararları  65
B. Doktrin  66
§6. Türkiye’de Yeni Bir Ceza Kanunu Hazırlanmasını Gerektiren Nedenler ve Hazırlık Süreci  67
§7. Yeni TCK’nın Hazırlanmasında Etkili Olan Felsefi Düşünceler ve Kanunun Özellikleri  72
§8. Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi  95
§9. Suçların Tasnifi Sorunu – Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  100
§10. Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu  107
I. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  107
II. Suçta Kanunilik İlkesi ve “Beyaz Hüküm” Sorunu  110
III. Belirlilik İlkesi  118
IV. Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı  120
A. Yorum  120
B. Kıyas Yasağı  122
V. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi  126
VI. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  126
A. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Zaman Bakımından Uygulama İlkeleri  126
B. Lehe Kanunun Belirlenmesinde İzlenmesi Gereken Yöntem  129
C. Ceza İnfaz Rejiminde Değişiklik Yapan Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  132
D. Geçici ve Süreli Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  137
E. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  137
F. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Etki Alanı ve Uygulaması  140
G. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  141
H. Kabahatlerle İlgili Zaman Bakımından Uygulama Kuralları  142
§11. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı  144
I. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Yer Bakımından Uygulanması  144
II. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulanması  144
İkinci Bölüm
SUÇ TEORİSİ
§12. Suçun Yapısını Açıklayan Teoriler  145
I. Klasik Suç Teorisi  145
II. Teleolojik (Neo Klasik) Suç Teorisi  149
III. Amaççı (Gaî, Final) Suç Teorisi  154
IV. Sentezci Yaklaşım  157
§13. Hukuki Değer İhlâli ve Haksızlık Teşkil Eden Bir Fiil Olarak Suç  161
§14. Suçun Maddi Unsurları  166
I. Bir Haksızlık Olarak Fiil  166
A. Tek veya Çok Hareketli Suçlar  170
B. Serbest Hareketli Suçlar  171
C. Bağlı Hareketli Suçlar  172
D. Seçimlik Hareketli Suçlar  172
E. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  176
II. Netice  177
III. Nedensellik (İlliyet) Bağlantısı  179
IV. Fail  195
A. “Özgü (Mahsus) Suç” Kavramı  195
B. Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olabilmesi Sorunu  196
C. Suç Nedeniyle Tüzel Kişinin Sorumluluğu  197
D. Kabahatlerden Dolayı Tüzel Kişinin Sorumluluğu  201
V. Suçun Konusu  203
A. Zarar Suçu – Tehlike Suçu Ayırımı  204
B. Soyut Tehlike Suçu – Somut Tehlike Suçu Ayırımı  205
VI. Mağdur  206
A. Genel Olarak Mağdur Kavramı  206
B. Mağdur – Suçtan Zarar Gören Ayırımı  207
VII. Suçun Nitelikli Unsurları  210
VIII. İhmalî Suçlar  214
§15. Suçun Manevi Unsuru  225
I. Kast  225
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Kast ve Kusurlulukla İlişkisi  225
1) Doğrudan Kast  236
2) Olası (Muhtemel) Kast  237
B. Doğrudan Kast ve Olası (Muhtemel) Kast Ayırımının Yasama Faaliyeti ve Uygulama Açısından Önemi  242
II. Taksir  247
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir  247
B. Taksirli Haksızlık ve Netice İlişkisi  261
C. Taksirle İşlenen Fiilden Dolayı Kusurluluk  266
D. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk  267
E. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Kişisel ve Ailevi Durumu İtibarıyla Mağdur Olması  273
F. “Bilinçli Taksir” Kavramı  277
III. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  285
IV. Amaç veya Saik  290
V. Kabahatlerde Manevi Unsur  292
§16. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  294
I. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı  294
II. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınıflandırılması Sorunu  302
III. Yeni Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri  304
A. Hakkın Kullanılması  304
B. Görevin Yerine Getirilmesi  310
Ekskurs 1. Kolluk Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  311
Ekskurs 2. Görevin Yerine Getirilmesi Hukuka Uygunluk Sebebi Bağlamında Müdafilik Görevinin Kapsam ve Sınırları  331
Ekskurs 3. Kolluğun Suçlulukla Mücadele ve Suç Olaylarının Açıklığa Kavuşturulması Bağlamında Suç Oluşturan Fiilleri İşleyip İşleyemeyeceği Sorunu  336
Ekskurs 4. Kolluğun Sürücülerle İlgili Olarak Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Denetimi Yapma Yetkisi ve Sınırları  340
C. Meşru Savunma  346
D. İlgilinin Rızası  359
Ekskurs 5. Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler  373
IV. Kabahatlerde Hukuka Aykırılık Unsuru ve Kabahatlerle İlgili Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması  382
§17. Kusurluluk  383
I. Normatif Bir Değer Yargısı Olarak Kusurluluk  383
II. Kasten İşlenen Suçlarda Kusurluluk  386
A. Algılama Yeteneği  387
1) Haksızlık Bilinci  387
2) Teorik Gelişim  388
B. İrade Yeteneği  390
1) Muaheze Yargısı ve İrade  390
2) İrade Hürriyeti  391
3) İrade Yeteneğinin Derecelendirilmeye Tabi Tutulması  393
III. Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluk  394
A. Algılama Yeteneği  394
B. İrade Yeteneği  395
IV. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  395
A. Yaş Küçüklüğü  396
1) Birinci Grup Yaş Küçükleri  397
2) İkinci Grup Yaş Küçükleri  398
3) Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  402
B. Akıl Hastalığı  404
C. Sağır ve Dilsizlik  409
D. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  411
1) “Sebebinde Serbest Hareket” (actiones liberae in causa) Kavramı  411
2) İstemeyerek Sarhoşluk  412
3) İsteyerek Sarhoşluk  413
4) Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Kusur Yeteneği Sorunu  415
E. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  415
F. Zorunluluk Hali Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  418
G. Hukuka Aykırı ve Fakat, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  425
H. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  431
İ. Haksız Tahrik  444
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  455
V. Kabahat Dolayısıyla Kusurluluk  455
§18. Hata  457
I. Kastı Kaldıran Hata Halleri  457
A. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  457
B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata  460
C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata  461
II. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  468
A. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata  468
B. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata  469
III. Hata Hükümlerinin Kabahatler Hakkında Uygulanması  478
§19. Suça Teşebbüs  479
I. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  479
II. Kasten İşlenen Suçun Varlığı  480
III. Hazırlık ve İcra Hareketleri  482
IV. Elverişlilik Sorunu  492
V. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcrasının Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi  497
VI. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu  501
VII. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara Teşebbüs Sorunu  502
VIII. İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu  502
IX. Gönüllü Vazgeçme  503
X. Kabahate Teşebbüs  510
§20. Suça İştirak  512
I. Faillik  512
A. Çok Failli Suçlar  512
B. Suça İştirakin Hukuki Esası  514
C. Müşterek Faillik  518
1) Suçun İşlenişi Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurulması  518
2) Birlikte Suç İşleme Kararı  530
3) Özgü Suçlarda Müşterek Faillik  541
4) İhmalî Suçlarda Müşterek Faillik  542
5) Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik  543
D. Dolaylı Faillik  543
II. Şeriklik  547
A. Azmettirme  547
B. Yardım Etme  553
III. Bağlılık Kuralı  557
Ekskurs 6. Bağlılık Kuralına İlişkin Uygulama Sorunu  565
IV. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  577
V. Kabahate İştirak  580
§21. Suçların İçtimaı  582
I. Kural: Gerçek İçtima  582
II. Bileşik Suç  586
III. Zincirleme Suç  591
IV. Aynı Neviden Fikrî İçtima  610
V. Farklı Neviden Fikrî İçtima  621
VI. Suç ve Kabahatin İçtimaı  640
§22. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları  648
I. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  648
II. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  663
III. Ortak Özellikleri  667
IV. Objektif Cezalandırılabilme Şartları  669
§23. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları  674
I. Genel Olarak  674
II. Şikâyet  675
III. İzin, Talep ve Karar  681
Üçüncü Bölüm
YAPTIRIM TEORİSİ
§24. Ceza Hukuku Yaptırımlarının Türleri, Amaçları ve Nitelikleri  685
I. Yaptırım Türü Olarak Ceza ve Güvenlik Tedbiri  685
II. Kusur ve Ceza İlişkisi: nulla poena sine culpa  686
III. Ceza Yaptırımının İnsan Haysiyetiyle Bağdaşır Nitelikte Olması Prensibi  692
IV. Ölüm Cezası  693
V. Hapis Cezası  696
VI. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  699
A. Cezaya Mahkumiyete Engel Olan Seçenek Kurumlar  701
1) Uzlaşma  701
2) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  704
3) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  705
4) Adli Para Cezasına Hükmetme  718
5) Önödeme  718
a) Tanımı ve Hukuki Niteliği  718
b) Önödemenin Koşulları  720
B. Hapis Cezasının İnfazı Bakımından Seçenek Kurumlar: Hapis Cezasının Toplumsal Ortamda İnfazı  729
1) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma  729
2) Belli Bir Eğitim Programına Katılma  730
3) Zararın Tazmini  731
VII. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi  735
VIII. Hapis Cezasının Ertelenmesi  746
A. Ertelemenin Amacı ve Hukuki Niteliği  746
B. Koşulları  748
1) Hükmolunan Cezanın Türü ve Miktarına İlişkin Koşul  748
2) Failin Geçmişine İlişkin Koşul  752
3) Ertelemeye Liyakat Koşulu  755
C. Erteleme Kararı  756
D. Erteleme Kararının Sonuçları, Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri  760
1) Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi, Bu Süre Zarfında Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmış Olması  762
2) Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmamış Olması  763
IX. Koşullu Salıverilme  766
A. Amacı ve Hukuki Niteliği  766
B. Koşulları  767
1) Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Koşullar  767
2) Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Koşullar  775
C. Hükümlünün Koşullu Salıverilmeye Hazırlanması  776
D. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  777
E. Cezanın Kalan Kısmının Kurum Dışında İnfaz Edilmesi  778
F. Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi  780
G. Denetim Süresi İçinde Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi veya Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  780
H. Terör Suçları ve Koşullu Salıverilme  786
X. Özel İnfaz Şekilleri  787
A. Hafta Sonları İnfaz  787
B. Geceleri İnfaz  788
C. Oturduğu Yerde İnfaz  788
D. Ortak Hükümler  791
XI. Hapis Cezası ve Disiplin Hapsi  791
XII. Adli Para Cezası  795
XIII. Cezaların İnfazı  804
A. Genel Olarak  804
B. Hapis Cezasının İnfazı  805
C. Hükümlülerin Tasnifi  808
Ç. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler  809
D. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler  810
E. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler  810
F. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi  811
1) Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi  812
2) Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün İstemiyle Ertelenmesi  812
G. Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi  813
Ğ. Hükümlülerin Dışarıyla Haberleşmesi  815
H. Hükümlülerin Çalıştırılması  815
I. Hükümlülerin İzinli Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılması  816
İ. Adli Para Cezasının İnfazı  816
Ekskurs 1. İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi  819
XIV. Güvenlik Tedbiri  823
XV. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  828
XVI. Eşya Müsaderesi  841
XVII. Kazanç Müsaderesi  845
Ekskurs 2. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  857
XVIII. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  859
XIX. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  860
XX. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri  862
A. Tekerrürün Hukuki Niteliği  862
B. Tekerrürün Koşulları  863
C. Tekerrürün Sonuçları  866
D. Diğer Tehlikeli Suçlulara İlişkin İnfaz Rejimi  871
E. Terör Suçları Dolayısıyla Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Özel Tekerrür  872
Ekskurs 3. Kabahatlerde Tekerrür Sorunu  874
XXI. Sınır Dışı Edilme  876
XXII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  877
XXIII. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Güvenlik Tedbirleri  881
XXIV. Denetimli Serbestlik Tedbiri  886
§25. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  889
I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  889
II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  895
A. Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  895
B. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  899
III. Suçun Nitelikli Halleri  900
IV. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  903
V. Kusurluluğu Azaltan Nedenler  904
VI. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler  906
VII. Takdiri İndirim Nedenleri  907
VIII. Sonuç Ceza Bakımından Sınırlama  910
IX. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesiyle İlgili Örnekler  910
X. Mahsup  915
§26. Davanın veya Cezanın Düşmesi  922
I. Dava Zamanaşımı  922
II. Dava Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi  927
III. Dava Zamanaşımı ve Muhakeme Şartı Olarak Dava Süresi  930
IV. Ceza Zamanaşımı  931
V. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi veya Durması  933
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımına İlişkin Ortak Hükümler  934
VII. Kabahatlerde Zamanaşımı  935
VIII. Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Fiiller Dolayısıyla Zamanaşımı  937
IX. Şikâyetten Vazgeçme  937
X. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  938
XI. Af  940
XII. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  941
Dördüncü Bölüm
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
§27. Ceza Hukukuna İlişkin Türk Kanunlarının Uygulama Alanı  943
I. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından Kural  943
II. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Bakımından İlkeler  952
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  952
1) Görev Suçlarına İlişkin İlke  952
2) Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  954
B. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  960
C. Evrensellik ve Koruma İlkesi  963
D. Yurt Dışında Verilmiş Olan Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları  979
III. Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanına İlişkin Kuralların Kabahatler Bakımından Uygulanması  981
§28. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  982
§29. İade  984
I. Giriş  984
II. İade Kavramı, İade Kurumunun Hukuki Dayanağı ve Niteliği, Tarihi Gelişimi  984
A. Genel Olarak  984
B. Sığınma ve İade İlişkisi  986
C. İadenin Sınır Dışı Etmeden Farkları  987
D. İade ve “Takas” İlişkisi  991
E. İade Kurumunun Tarihi Gelişimi  995
III. İade Hukukunun Kaynakları ve Birbirleriyle İlişkisi  995
A. İade Hukukunun Kaynakları  995
B. Kaynaklar Arasındaki İlişki  1008
IV. İadenin Koşulları  1010
V. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Karşılığı Olarak Öngörülen Yaptırımın Niteliği Dolayısıyla Geriverme Sorunu  1015
A. Yaptırım Olarak Güvenlik Tedbiri Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu  1015
B. Adli Para Cezası Gibi Mali Nitelikte Yaptırımı Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu  1015
C. Ölüm Cezası ve İade Sorunu  1015
VI. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Niteliği Dolayısıyla İade Sorunu  1016
A. Siyasi Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1016
B. Terör Eylemleri Nedeniyle İade Sorunu  1020
C. Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1024
D. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suçun Siyasi Suç Olup Olmadığını Takdir Yetkisi  1025
E. Siyasi Suç Nedeniyle İade Etmemenin Sonuçları  1025
F. Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1027
G. Basın Suçları Nedeniyle İade Sorunu  1028
H. Askeri Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1028
İ. Mali Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1029
J. Uyuşturucu Madde Suçları ve İade  1030
VII. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Dolayısıyla Talepte Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisine Sahip Olması  1031
A. Suçun, Talepte Bulunulan Devletin Ülkesinde İşlenmiş Olması  1032
B. Suçun Kendi Ülkesi Dışında İşlenmesine Rağmen, İade Talebinde Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisinin Olması  1032
VIII. “Non Bis In Idem” Kuralı ve İade Sorunu. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Nedeniyle Kişi Hakkında Talepte Bulunulan Devlet Yargı Organlarınca Karar Verilmiş Olması  1034
IX. Vatandaşın İade Edilmemesi Kuralı  1035
X. Özel Haller Sebebiyle İade Sorunu  1037
XI. İade Usulü  1037
A. İade Talebinde Bulunulması ve Talepname (Talep Belgesi)  1037
B. Talepnamenin İncelenmesi  1039
C. İade Sürecinde Koruma Tedbirleri  1041
1) Geçici Tutuklama  1041
2) Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri  1043
D. Birden Fazla İade Talebi Karşısında Karar Verilmesi  1044
E. İade Talebinde Bulunulmasının Teklif Edilmesi  1044
F. İadesine Karar Verilen Kişinin Talepte Bulunan Devlete Teslim Edilmesi  1045
G. Teslimin Ertelenmesi  1046
H. Geçici İade  1047
İ. Eşya ve Değerlerin Teslimi  1047
J. İade Harcamaları ve Bu Harcamaların Karşılanması  1047
XII. İadenin Sonuçları  1048
A. İadede Özellik Kuralı  1048
B. İadeye Neden Olan Fiilin Niteliğinde Değişiklik Meydana Gelmesi  1049
C. Özellik Kuralının Etkisinin Ortadan Kalktığı Haller  1049
1) İade Eden Devletin Talepnamede Belirtilmeyen Suçlar Dolayısıyla da Yargılamaya İzin Vermesi  1049
2) İade Edilen Kişinin Rıza Göstermesi  1050
3) Belirli Bir Sürenin Geçmesine Rağmen Ülkenin Terk Edilmemesi veya Tekrar Geri Gelinmesi  1050
4) Üçüncü Bir Devlete Yeniden İade  1051
D. İade Edilen Kişinin Yargılanması ve Yargılama Sonucu Hakkında İade Eden Devlete Bilgi Verilmesi  1051
Yararlanılan Kaynaklar  1053
Dizin  1079
 


İzzet Özgenç
Eylül 2018
84.90 TL
Sepete Ekle
İzzet Özgenç
Eylül 2018
105.00 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2018
88.90 TL
Sepete Ekle
Mahmut Koca ...
Eylül 2018
91.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onüçüncü Basıya İlişkin Önsöz  7
Birinci Basıya İlişkin Önsöz  9
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
§1. Suç ve Ceza Kavramları  23
Ekskurs 1. Fuhuş ve Hukuk  36
§2. Ceza Hukukunun Fonksiyonu  41
§3. Bir Bilim Dalı Olarak Ceza Hukuku  43
§4. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla Olan İlişkisi  46
§5. Türk Ceza Hukukunun Kaynakları  50
I. Doğrudan Kaynaklar  50
A. Anayasa  50
B. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar  53
C. Milletlerarası Sözleşmeler  57
II. Dolayısıyla Kaynaklar  65
A. Yüksek Mahkeme Kararları  65
B. Doktrin  66
§6. Türkiye’de Yeni Bir Ceza Kanunu Hazırlanmasını Gerektiren Nedenler ve Hazırlık Süreci  67
§7. Yeni TCK’nın Hazırlanmasında Etkili Olan Felsefi Düşünceler ve Kanunun Özellikleri  72
§8. Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi  95
§9. Suçların Tasnifi Sorunu – Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  100
§10. Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu  107
I. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  107
II. Suçta Kanunilik İlkesi ve “Beyaz Hüküm” Sorunu  110
III. Belirlilik İlkesi  118
IV. Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı  120
A. Yorum  120
B. Kıyas Yasağı  122
V. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi  126
VI. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  126
A. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Zaman Bakımından Uygulama İlkeleri  126
B. Lehe Kanunun Belirlenmesinde İzlenmesi Gereken Yöntem  129
C. Ceza İnfaz Rejiminde Değişiklik Yapan Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  132
D. Geçici ve Süreli Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  137
E. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  137
F. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Etki Alanı ve Uygulaması  140
G. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu  141
H. Kabahatlerle İlgili Zaman Bakımından Uygulama Kuralları  142
§11. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı  144
I. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Yer Bakımından Uygulanması  144
II. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulanması  144
İkinci Bölüm
SUÇ TEORİSİ
§12. Suçun Yapısını Açıklayan Teoriler  145
I. Klasik Suç Teorisi  145
II. Teleolojik (Neo Klasik) Suç Teorisi  149
III. Amaççı (Gaî, Final) Suç Teorisi  154
IV. Sentezci Yaklaşım  157
§13. Hukuki Değer İhlâli ve Haksızlık Teşkil Eden Bir Fiil Olarak Suç  161
§14. Suçun Maddi Unsurları  166
I. Bir Haksızlık Olarak Fiil  166
A. Tek veya Çok Hareketli Suçlar  170
B. Serbest Hareketli Suçlar  171
C. Bağlı Hareketli Suçlar  172
D. Seçimlik Hareketli Suçlar  172
E. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  176
II. Netice  177
III. Nedensellik (İlliyet) Bağlantısı  179
IV. Fail  195
A. “Özgü (Mahsus) Suç” Kavramı  195
B. Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olabilmesi Sorunu  196
C. Suç Nedeniyle Tüzel Kişinin Sorumluluğu  197
D. Kabahatlerden Dolayı Tüzel Kişinin Sorumluluğu  201
V. Suçun Konusu  203
A. Zarar Suçu – Tehlike Suçu Ayırımı  204
B. Soyut Tehlike Suçu – Somut Tehlike Suçu Ayırımı  205
VI. Mağdur  206
A. Genel Olarak Mağdur Kavramı  206
B. Mağdur – Suçtan Zarar Gören Ayırımı  207
VII. Suçun Nitelikli Unsurları  210
VIII. İhmalî Suçlar  214
§15. Suçun Manevi Unsuru  225
I. Kast  225
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Kast ve Kusurlulukla İlişkisi  225
1) Doğrudan Kast  236
2) Olası (Muhtemel) Kast  237
B. Doğrudan Kast ve Olası (Muhtemel) Kast Ayırımının Yasama Faaliyeti ve Uygulama Açısından Önemi  242
II. Taksir  247
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir  247
B. Taksirli Haksızlık ve Netice İlişkisi  261
C. Taksirle İşlenen Fiilden Dolayı Kusurluluk  266
D. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk  267
E. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Kişisel ve Ailevi Durumu İtibarıyla Mağdur Olması  273
F. “Bilinçli Taksir” Kavramı  277
III. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  285
IV. Amaç veya Saik  290
V. Kabahatlerde Manevi Unsur  292
§16. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  294
I. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı  294
II. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınıflandırılması Sorunu  302
III. Yeni Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri  304
A. Hakkın Kullanılması  304
B. Görevin Yerine Getirilmesi  310
Ekskurs 1. Kolluk Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  311
Ekskurs 2. Görevin Yerine Getirilmesi Hukuka Uygunluk Sebebi Bağlamında Müdafilik Görevinin Kapsam ve Sınırları  331
Ekskurs 3. Kolluğun Suçlulukla Mücadele ve Suç Olaylarının Açıklığa Kavuşturulması Bağlamında Suç Oluşturan Fiilleri İşleyip İşleyemeyeceği Sorunu  336
Ekskurs 4. Kolluğun Sürücülerle İlgili Olarak Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Denetimi Yapma Yetkisi ve Sınırları  340
C. Meşru Savunma  346
D. İlgilinin Rızası  359
Ekskurs 5. Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler  373
IV. Kabahatlerde Hukuka Aykırılık Unsuru ve Kabahatlerle İlgili Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması  382
§17. Kusurluluk  383
I. Normatif Bir Değer Yargısı Olarak Kusurluluk  383
II. Kasten İşlenen Suçlarda Kusurluluk  386
A. Algılama Yeteneği  387
1) Haksızlık Bilinci  387
2) Teorik Gelişim  388
B. İrade Yeteneği  390
1) Muaheze Yargısı ve İrade  390
2) İrade Hürriyeti  391
3) İrade Yeteneğinin Derecelendirilmeye Tabi Tutulması  393
III. Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluk  394
A. Algılama Yeteneği  394
B. İrade Yeteneği  395
IV. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  395
A. Yaş Küçüklüğü  396
1) Birinci Grup Yaş Küçükleri  397
2) İkinci Grup Yaş Küçükleri  398
3) Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  402
B. Akıl Hastalığı  404
C. Sağır ve Dilsizlik  409
D. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  411
1) “Sebebinde Serbest Hareket” (actiones liberae in causa) Kavramı  411
2) İstemeyerek Sarhoşluk  412
3) İsteyerek Sarhoşluk  413
4) Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Kusur Yeteneği Sorunu  415
E. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  415
F. Zorunluluk Hali Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  418
G. Hukuka Aykırı ve Fakat, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  425
H. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  431
İ. Haksız Tahrik  444
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  455
V. Kabahat Dolayısıyla Kusurluluk  455
§18. Hata  457
I. Kastı Kaldıran Hata Halleri  457
A. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  457
B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata  460
C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata  461
II. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  468
A. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata  468
B. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata  469
III. Hata Hükümlerinin Kabahatler Hakkında Uygulanması  478
§19. Suça Teşebbüs  479
I. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  479
II. Kasten İşlenen Suçun Varlığı  480
III. Hazırlık ve İcra Hareketleri  482
IV. Elverişlilik Sorunu  492
V. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcrasının Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi  497
VI. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu  501
VII. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara Teşebbüs Sorunu  502
VIII. İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu  502
IX. Gönüllü Vazgeçme  503
X. Kabahate Teşebbüs  510
§20. Suça İştirak  512
I. Faillik  512
A. Çok Failli Suçlar  512
B. Suça İştirakin Hukuki Esası  514
C. Müşterek Faillik  518
1) Suçun İşlenişi Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurulması  518
2) Birlikte Suç İşleme Kararı  530
3) Özgü Suçlarda Müşterek Faillik  541
4) İhmalî Suçlarda Müşterek Faillik  542
5) Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik  543
D. Dolaylı Faillik  543
II. Şeriklik  547
A. Azmettirme  547
B. Yardım Etme  553
III. Bağlılık Kuralı  557
Ekskurs 6. Bağlılık Kuralına İlişkin Uygulama Sorunu  565
IV. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  577
V. Kabahate İştirak  580
§21. Suçların İçtimaı  582
I. Kural: Gerçek İçtima  582
II. Bileşik Suç  586
III. Zincirleme Suç  591
IV. Aynı Neviden Fikrî İçtima  610
V. Farklı Neviden Fikrî İçtima  621
VI. Suç ve Kabahatin İçtimaı  640
§22. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları  648
I. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  648
II. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  663
III. Ortak Özellikleri  667
IV. Objektif Cezalandırılabilme Şartları  669
§23. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları  674
I. Genel Olarak  674
II. Şikâyet  675
III. İzin, Talep ve Karar  681
Üçüncü Bölüm
YAPTIRIM TEORİSİ
§24. Ceza Hukuku Yaptırımlarının Türleri, Amaçları ve Nitelikleri  685
I. Yaptırım Türü Olarak Ceza ve Güvenlik Tedbiri  685
II. Kusur ve Ceza İlişkisi: nulla poena sine culpa  686
III. Ceza Yaptırımının İnsan Haysiyetiyle Bağdaşır Nitelikte Olması Prensibi  692
IV. Ölüm Cezası  693
V. Hapis Cezası  696
VI. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  699
A. Cezaya Mahkumiyete Engel Olan Seçenek Kurumlar  701
1) Uzlaşma  701
2) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  704
3) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  705
4) Adli Para Cezasına Hükmetme  718
5) Önödeme  718
a) Tanımı ve Hukuki Niteliği  718
b) Önödemenin Koşulları  720
B. Hapis Cezasının İnfazı Bakımından Seçenek Kurumlar: Hapis Cezasının Toplumsal Ortamda İnfazı  729
1) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma  729
2) Belli Bir Eğitim Programına Katılma  730
3) Zararın Tazmini  731
VII. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi  735
VIII. Hapis Cezasının Ertelenmesi  746
A. Ertelemenin Amacı ve Hukuki Niteliği  746
B. Koşulları  748
1) Hükmolunan Cezanın Türü ve Miktarına İlişkin Koşul  748
2) Failin Geçmişine İlişkin Koşul  752
3) Ertelemeye Liyakat Koşulu  755
C. Erteleme Kararı  756
D. Erteleme Kararının Sonuçları, Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri  760
1) Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi, Bu Süre Zarfında Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmış Olması  762
2) Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmamış Olması  763
IX. Koşullu Salıverilme  766
A. Amacı ve Hukuki Niteliği  766
B. Koşulları  767
1) Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Koşullar  767
2) Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Koşullar  775
C. Hükümlünün Koşullu Salıverilmeye Hazırlanması  776
D. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  777
E. Cezanın Kalan Kısmının Kurum Dışında İnfaz Edilmesi  778
F. Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi  780
G. Denetim Süresi İçinde Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi veya Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  780
H. Terör Suçları ve Koşullu Salıverilme  786
X. Özel İnfaz Şekilleri  787
A. Hafta Sonları İnfaz  787
B. Geceleri İnfaz  788
C. Oturduğu Yerde İnfaz  788
D. Ortak Hükümler  791
XI. Hapis Cezası ve Disiplin Hapsi  791
XII. Adli Para Cezası  795
XIII. Cezaların İnfazı  804
A. Genel Olarak  804
B. Hapis Cezasının İnfazı  805
C. Hükümlülerin Tasnifi  808
Ç. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler  809
D. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler  810
E. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler  810
F. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi  811
1) Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi  812
2) Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün İstemiyle Ertelenmesi  812
G. Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi  813
Ğ. Hükümlülerin Dışarıyla Haberleşmesi  815
H. Hükümlülerin Çalıştırılması  815
I. Hükümlülerin İzinli Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılması  816
İ. Adli Para Cezasının İnfazı  816
Ekskurs 1. İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi  819
XIV. Güvenlik Tedbiri  823
XV. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  828
XVI. Eşya Müsaderesi  841
XVII. Kazanç Müsaderesi  845
Ekskurs 2. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  857
XVIII. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  859
XIX. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  860
XX. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri  862
A. Tekerrürün Hukuki Niteliği  862
B. Tekerrürün Koşulları  863
C. Tekerrürün Sonuçları  866
D. Diğer Tehlikeli Suçlulara İlişkin İnfaz Rejimi  871
E. Terör Suçları Dolayısıyla Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Özel Tekerrür  872
Ekskurs 3. Kabahatlerde Tekerrür Sorunu  874
XXI. Sınır Dışı Edilme  876
XXII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  877
XXIII. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Güvenlik Tedbirleri  881
XXIV. Denetimli Serbestlik Tedbiri  886
§25. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  889
I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  889
II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  895
A. Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  895
B. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  899
III. Suçun Nitelikli Halleri  900
IV. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  903
V. Kusurluluğu Azaltan Nedenler  904
VI. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler  906
VII. Takdiri İndirim Nedenleri  907
VIII. Sonuç Ceza Bakımından Sınırlama  910
IX. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesiyle İlgili Örnekler  910
X. Mahsup  915
§26. Davanın veya Cezanın Düşmesi  922
I. Dava Zamanaşımı  922
II. Dava Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi  927
III. Dava Zamanaşımı ve Muhakeme Şartı Olarak Dava Süresi  930
IV. Ceza Zamanaşımı  931
V. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi veya Durması  933
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımına İlişkin Ortak Hükümler  934
VII. Kabahatlerde Zamanaşımı  935
VIII. Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Fiiller Dolayısıyla Zamanaşımı  937
IX. Şikâyetten Vazgeçme  937
X. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  938
XI. Af  940
XII. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  941
Dördüncü Bölüm
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
§27. Ceza Hukukuna İlişkin Türk Kanunlarının Uygulama Alanı  943
I. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından Kural  943
II. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Bakımından İlkeler  952
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  952
1) Görev Suçlarına İlişkin İlke  952
2) Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  954
B. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi  960
C. Evrensellik ve Koruma İlkesi  963
D. Yurt Dışında Verilmiş Olan Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları  979
III. Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanına İlişkin Kuralların Kabahatler Bakımından Uygulanması  981
§28. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  982
§29. İade  984
I. Giriş  984
II. İade Kavramı, İade Kurumunun Hukuki Dayanağı ve Niteliği, Tarihi Gelişimi  984
A. Genel Olarak  984
B. Sığınma ve İade İlişkisi  986
C. İadenin Sınır Dışı Etmeden Farkları  987
D. İade ve “Takas” İlişkisi  991
E. İade Kurumunun Tarihi Gelişimi  995
III. İade Hukukunun Kaynakları ve Birbirleriyle İlişkisi  995
A. İade Hukukunun Kaynakları  995
B. Kaynaklar Arasındaki İlişki  1008
IV. İadenin Koşulları  1010
V. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Karşılığı Olarak Öngörülen Yaptırımın Niteliği Dolayısıyla Geriverme Sorunu  1015
A. Yaptırım Olarak Güvenlik Tedbiri Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu  1015
B. Adli Para Cezası Gibi Mali Nitelikte Yaptırımı Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu  1015
C. Ölüm Cezası ve İade Sorunu  1015
VI. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Niteliği Dolayısıyla İade Sorunu  1016
A. Siyasi Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1016
B. Terör Eylemleri Nedeniyle İade Sorunu  1020
C. Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1024
D. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suçun Siyasi Suç Olup Olmadığını Takdir Yetkisi  1025
E. Siyasi Suç Nedeniyle İade Etmemenin Sonuçları  1025
F. Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1027
G. Basın Suçları Nedeniyle İade Sorunu  1028
H. Askeri Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1028
İ. Mali Suçlar Nedeniyle İade Sorunu  1029
J. Uyuşturucu Madde Suçları ve İade  1030
VII. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Dolayısıyla Talepte Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisine Sahip Olması  1031
A. Suçun, Talepte Bulunulan Devletin Ülkesinde İşlenmiş Olması  1032
B. Suçun Kendi Ülkesi Dışında İşlenmesine Rağmen, İade Talebinde Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisinin Olması  1032
VIII. “Non Bis In Idem” Kuralı ve İade Sorunu. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Nedeniyle Kişi Hakkında Talepte Bulunulan Devlet Yargı Organlarınca Karar Verilmiş Olması  1034
IX. Vatandaşın İade Edilmemesi Kuralı  1035
X. Özel Haller Sebebiyle İade Sorunu  1037
XI. İade Usulü  1037
A. İade Talebinde Bulunulması ve Talepname (Talep Belgesi)  1037
B. Talepnamenin İncelenmesi  1039
C. İade Sürecinde Koruma Tedbirleri  1041
1) Geçici Tutuklama  1041
2) Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri  1043
D. Birden Fazla İade Talebi Karşısında Karar Verilmesi  1044
E. İade Talebinde Bulunulmasının Teklif Edilmesi  1044
F. İadesine Karar Verilen Kişinin Talepte Bulunan Devlete Teslim Edilmesi  1045
G. Teslimin Ertelenmesi  1046
H. Geçici İade  1047
İ. Eşya ve Değerlerin Teslimi  1047
J. İade Harcamaları ve Bu Harcamaların Karşılanması  1047
XII. İadenin Sonuçları  1048
A. İadede Özellik Kuralı  1048
B. İadeye Neden Olan Fiilin Niteliğinde Değişiklik Meydana Gelmesi  1049
C. Özellik Kuralının Etkisinin Ortadan Kalktığı Haller  1049
1) İade Eden Devletin Talepnamede Belirtilmeyen Suçlar Dolayısıyla da Yargılamaya İzin Vermesi  1049
2) İade Edilen Kişinin Rıza Göstermesi  1050
3) Belirli Bir Sürenin Geçmesine Rağmen Ülkenin Terk Edilmemesi veya Tekrar Geri Gelinmesi  1050
4) Üçüncü Bir Devlete Yeniden İade  1051
D. İade Edilen Kişinin Yargılanması ve Yargılama Sonucu Hakkında İade Eden Devlete Bilgi Verilmesi  1051
Yararlanılan Kaynaklar  1053
Dizin  1079
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018