Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları
Yargıtay Kararları Eşliğinde
Haziran 2016 / 2. Baskı / 456 Syf.
Fiyatı: 64.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ocak 2015 41.25 TL 25.90 TL (%38)Sepete Ekle
   

Ceza usulünde olağan kanun yolları (itiraz, istinaf, temyiz) kuralı; olağanüstü kanun yolları (olağanüstü itiraz, kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi) istisnayı oluşturur. En son yasal çare olarak öngörülmüş olağanüstü kanun yolu ile kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkına yeniden yargılama, denetleme ve düzeltme yapılması olanağı sağlanmıştır.

Kitap da özellikle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya konu edilen hak ihlalleri örnekleriyle ve ayrıntısıyla ifade edilmeye çalışılmıştır. Hak ihlali, yargı kararlarından kaynaklanmışsa yeniden yargılanma yoluna başvurunun varlığı vurgulanmıştır.

Kitabımızın bu 2.baskısında tıpkı 1. baskıdaki anlatım düzeni aynen korunarak, güncel yeni kararlar eklenmiştir. Böylece uygulamanın Yargı kararlarıyla ne yönde süreklilik gösterdiği yansıtılmak istenmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi
Kanun Yararına Bozma
Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Hukuk Muhakemesi Hukukunda; Yargılamanın Yenilenmesi
Barkod: 9789750238062
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 456
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
CEZA USUL HUKUKUNDA  
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  
Birinci Bölüm  
YARGILAMANIN YENİLENMESİ (Ceza Usul)  
I. GİRİŞ  17
II. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN DİĞER MÜESSESELERDEN FARKI  27
1. Yasa Yolu  27
2. Temyiz  28
3. Kanun Yararına Bozma  29
a. Benzerlikleri  29
b. Farklılıkları  30
Yargıtay Kararları  32
III. HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLER  34
1. Anlatım  37
a. Duruşmada Kullanılan ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin Sahteliği Anlaşılırsa  39
b. Yemin Verilerek Dinlenmiş Olan Bir Tanık veya Bilirkişinin Hükmü Etkileyecek Biçimde Hükümlü Aleyhine Kasıt veya İhmal ile Gerçek Dışı Tanıklıkta Bulunduğu veya Oy Verdiği Anlaşılmışsa  41
c. Hükme Katılmış Olan Hakimlerden Herhangi Birinin Görevini Yapmada Kusurlu Olması  44
d. Ceza Hükmü Hukuk Mahkemesinin Bir Hükmüne Dayandırılmış Olup da Bu Hüküm Kesinleşmiş Diğer Bir Hüküm ile Ortadan Kaldırılmış ise  46
e. Hükümlü Lehine Yeni Olaylar veya Yeni Deliller Ortaya Konulması  47
f. Cezanın AİHS ve Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmiş Olması  55
f/ı. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Örnekli Hak İhlalleri– yeniden yargılama  61
Yargıtay Kararları  116
IV. İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI VEYA DURDURULMASI  135
1. Anlatım  136
V. YARGILAMANIN YENİLENMESİNE ENGEL OLMAYAN HALLER  139
1. Anlatım  139
a. Hükümlünün Cezasının İnfaz Edilmiş Olması  139
b. Hükümlünün Ölmesi Hali  140
c. Adalet Bakanının Yargılamanın Yenilenmesini İstemesi  144
VI. SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  144
1. Anlatım  145
a. Hükme Etkili Belgenin Sahteliği  145
b. Hakimin Kusuru  146
c. Sanık İkrarı  146
VII. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL  148
1. Anlatım  148
VIII. BİR SUÇA DAYANAN YARGILAMA İSTEMLERİNİN KABULÜ KOŞULLAR  151
1. Anlatım  152
a. Yenileme İsteminin Bir Suç İddiasına Dayandırılması  152
b. CMK m. 311/1–e ile Bağlantı  154
IX. YENİLEME İSTEMİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER  154
1. Anlatım  155
X. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ  155
1. Anlatım  156
a. Başvuru Gerekliliği  156
b. Başvurulacak Merci  157
c. Mahkemece İstemin Kabule Değer Olup Olmadığına Dair Karar Verilmesi  158
Yargıtay Kararları  160
XI. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM  177
1. Anlatım  178
a. Yenileme isteminin reddi sebepleri  178
b. Yenileme isteminin kabule değer görülmesi  178
c. İtiraz  179
XII. DELİLLERİN TOPLANMASI  179
1. Anlatım  180
a. Delillerin Toplanması için Görevlendirme  180
b. Soruşturma Hükümlerinin Uygulanması  181
c. Görüş ve Düşünce Bildirimi İstenmesi  181
XIII. YENİLEME İSTEMİNİN ESASSIZ OLMASINDAN DOLAYI REDDİ, AKSİ TAKDİRDE KABULÜ  182
1. Anlatım  183
a. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddedilmesi  183
b. Yargılamanın Yenilenmesine ve Duruşma Açılmasına Kararı Verilmesi  183
Yargıtay Kararları  184
XIV. DURUŞMA YAPILMAKSIZIN YENİLEME İSTEMİNİN İNCELENMESİ  185
1. Anlatım  187
a. Duruşmasız Yargılama  187
b. Hükümlünün Ölümü  187
c. Yeterli Kanıtın Varlığı  187
d. Duruşmasız Karar Verilmesi  188
e. Kararın İlanı  188
XV. YENİDEN DURUŞMA SONUCUNDA VERİLECEK HÜKÜM  188
1. Anlatım  190
a. Yargılamanın Yenilenmesi ve Duruşma Açılması (Üçüncü Aşama)  190
b. Yeniden Hüküm Kurulması  191
c. Zamanaşımı  191
d. Tazminat  192
Yargıtay Kararları  193
İkinci Bölüm  
KANUN YARARINA BOZMA (Ceza Usul)  
I. KANUN YARARINA BOZMA  195
1. Anlatım  200
a. Amaç ve Koşulları  200
b. Kanun Yararına Bozma Prosedürü  203
aa. Dosyanın Adalet Bakanlığına Gönderilmesi  203
bb. Dosyanın Adalet Bakanlığınca İncelenmesi  205
cc. Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığınca İncelenmesi  206
dd. Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesince İncelenmesi  206
c. Kanun Yararına Bozma Nedenlerine Göre Yapılacak İşlem  208
aa. Yeniden Karar Verilmesi (m. 309/4–a)  208
bb. Gereken Hükmün Verilmesi (m. 309/4–b)  213
cc. Yeniden Yargılamanın Gerekmemesi (m. 309/4–c)  218
dd. Cezanın Kaldırılması, Daha Hafif Cezanın Verilmesi (m. 309/4–d)  220
d. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilecek Durumlar  226
e. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyecek Durumlar  231
f. Kanun Yararına Bozmada Duraksama Yaratan Durumlar  243
g. Kanun Yararına Bozma Başvurusunun İnfaza Etkisi  250
ğ. Kanun Yararına Bozmanın Etkisi  252
Yargıtay Kararları  253
II. YARGITAY C. BAŞSAVCISININ DOĞRUDAN KANUN YARARINA BAŞVURMASI  328
1. Anlatım  329
Yargıtay Kararları  330
Üçüncü Bölüm  
YARGITAY C. BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ  
1. Anlatım  336
a. İtiraza Konu Kararlar  339
b. İtiraza Yetkili Merci  340
c. Süre  343
d. Başvuru Mercii  345
e. Olağanüstü İtirazda Uygulamada Doğan Sorunlar  350
f. Olağanüstü İtiraz Yoluna Başvurmanın Etkisi  355
g. CMUK Evresinde Kesinleşen Hükümlere Karşı CMK m. 308’e göre Başvuru Mümkün Olur mu?  356
Yargıtay Kararları  357
Dördüncü Bölüm  
YARGILAMANIN İADESİ (Hukuk Usul)  
I. GİRİŞ  395
II. KONU  396
1. Anlatım  396
Yargıtay Kararları  398
III. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ  403
1. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması  403
2. Davaya Bakması Yasak Olan Yahut Hakkındaki Ret Talebi, Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hakimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması  403
3. Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzuruyla Davanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması  404
4. Yargılama Sırasında, Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Elinde Olmayan Nedenlerle Elde Edilemeyen Bir Belgenin, Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması  405
5. Karara Esas Alınan Senedin Sahteliğine Karar Verilmiş veya Senedin Sahte Olduğunun Mahkeme veya Resmi Makam Önünde İkrar Edilmiş Olması  407
6. İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın, Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olması  408
7. Bilirkişi veya Tercümanın, Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması  408
8. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin, İkrar veya Yazılı Delille Sabit Olması  409
9. Karara Esas Alınan Bir Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması  410
10. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması  411
11. Bir Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Davada, Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması  412
12. Kararın, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması  413
Yargıtay Kararları  416
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ  432
1. Anlatım  433
V. SÜRE  433
1. Anlatım  436
Yargıtay Kararları  436
VI. İNCELEYECEK MAHKEME VE TEMİNAT  438
1. Anlatım  439
VII. TALEBİN ÖN İNCELEMESİ  439
1. Anlatım  440
VII. YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ  440
1. Anlatım  442
Yargıtay Kararları  442
IX. İCRANIN DURDURULMASI  444
1. Anlatım  445
Kaynakça  447
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  449
Kavramlar Dizini  455
 


Bahri Öztürk ...
Eylül 2017
75.00 TL
Sepete Ekle
Z. Özen İnci
Eylül 2017
68.90 TL
Sepete Ekle
Veysel Candan Canoğlu
Ocak 2017
66.90 TL
Sepete Ekle
Ali Tanju Sarıgül
Ocak 2017
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
CEZA USUL HUKUKUNDA  
OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  
Birinci Bölüm  
YARGILAMANIN YENİLENMESİ (Ceza Usul)  
I. GİRİŞ  17
II. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN DİĞER MÜESSESELERDEN FARKI  27
1. Yasa Yolu  27
2. Temyiz  28
3. Kanun Yararına Bozma  29
a. Benzerlikleri  29
b. Farklılıkları  30
Yargıtay Kararları  32
III. HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLER  34
1. Anlatım  37
a. Duruşmada Kullanılan ve Hükmü Etkileyen Bir Belgenin Sahteliği Anlaşılırsa  39
b. Yemin Verilerek Dinlenmiş Olan Bir Tanık veya Bilirkişinin Hükmü Etkileyecek Biçimde Hükümlü Aleyhine Kasıt veya İhmal ile Gerçek Dışı Tanıklıkta Bulunduğu veya Oy Verdiği Anlaşılmışsa  41
c. Hükme Katılmış Olan Hakimlerden Herhangi Birinin Görevini Yapmada Kusurlu Olması  44
d. Ceza Hükmü Hukuk Mahkemesinin Bir Hükmüne Dayandırılmış Olup da Bu Hüküm Kesinleşmiş Diğer Bir Hüküm ile Ortadan Kaldırılmış ise  46
e. Hükümlü Lehine Yeni Olaylar veya Yeni Deliller Ortaya Konulması  47
f. Cezanın AİHS ve Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin Tespit Edilmiş Olması  55
f/ı. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Örnekli Hak İhlalleri– yeniden yargılama  61
Yargıtay Kararları  116
IV. İNFAZIN GERİ BIRAKILMASI VEYA DURDURULMASI  135
1. Anlatım  136
V. YARGILAMANIN YENİLENMESİNE ENGEL OLMAYAN HALLER  139
1. Anlatım  139
a. Hükümlünün Cezasının İnfaz Edilmiş Olması  139
b. Hükümlünün Ölmesi Hali  140
c. Adalet Bakanının Yargılamanın Yenilenmesini İstemesi  144
VI. SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ NEDENLERİ  144
1. Anlatım  145
a. Hükme Etkili Belgenin Sahteliği  145
b. Hakimin Kusuru  146
c. Sanık İkrarı  146
VII. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL  148
1. Anlatım  148
VIII. BİR SUÇA DAYANAN YARGILAMA İSTEMLERİNİN KABULÜ KOŞULLAR  151
1. Anlatım  152
a. Yenileme İsteminin Bir Suç İddiasına Dayandırılması  152
b. CMK m. 311/1–e ile Bağlantı  154
IX. YENİLEME İSTEMİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER  154
1. Anlatım  155
X. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI KARARI VE MERCİİ  155
1. Anlatım  156
a. Başvuru Gerekliliği  156
b. Başvurulacak Merci  157
c. Mahkemece İstemin Kabule Değer Olup Olmadığına Dair Karar Verilmesi  158
Yargıtay Kararları  160
XI. YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM  177
1. Anlatım  178
a. Yenileme isteminin reddi sebepleri  178
b. Yenileme isteminin kabule değer görülmesi  178
c. İtiraz  179
XII. DELİLLERİN TOPLANMASI  179
1. Anlatım  180
a. Delillerin Toplanması için Görevlendirme  180
b. Soruşturma Hükümlerinin Uygulanması  181
c. Görüş ve Düşünce Bildirimi İstenmesi  181
XIII. YENİLEME İSTEMİNİN ESASSIZ OLMASINDAN DOLAYI REDDİ, AKSİ TAKDİRDE KABULÜ  182
1. Anlatım  183
a. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddedilmesi  183
b. Yargılamanın Yenilenmesine ve Duruşma Açılmasına Kararı Verilmesi  183
Yargıtay Kararları  184
XIV. DURUŞMA YAPILMAKSIZIN YENİLEME İSTEMİNİN İNCELENMESİ  185
1. Anlatım  187
a. Duruşmasız Yargılama  187
b. Hükümlünün Ölümü  187
c. Yeterli Kanıtın Varlığı  187
d. Duruşmasız Karar Verilmesi  188
e. Kararın İlanı  188
XV. YENİDEN DURUŞMA SONUCUNDA VERİLECEK HÜKÜM  188
1. Anlatım  190
a. Yargılamanın Yenilenmesi ve Duruşma Açılması (Üçüncü Aşama)  190
b. Yeniden Hüküm Kurulması  191
c. Zamanaşımı  191
d. Tazminat  192
Yargıtay Kararları  193
İkinci Bölüm  
KANUN YARARINA BOZMA (Ceza Usul)  
I. KANUN YARARINA BOZMA  195
1. Anlatım  200
a. Amaç ve Koşulları  200
b. Kanun Yararına Bozma Prosedürü  203
aa. Dosyanın Adalet Bakanlığına Gönderilmesi  203
bb. Dosyanın Adalet Bakanlığınca İncelenmesi  205
cc. Dosyanın Yargıtay C. Başsavcılığınca İncelenmesi  206
dd. Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesince İncelenmesi  206
c. Kanun Yararına Bozma Nedenlerine Göre Yapılacak İşlem  208
aa. Yeniden Karar Verilmesi (m. 309/4–a)  208
bb. Gereken Hükmün Verilmesi (m. 309/4–b)  213
cc. Yeniden Yargılamanın Gerekmemesi (m. 309/4–c)  218
dd. Cezanın Kaldırılması, Daha Hafif Cezanın Verilmesi (m. 309/4–d)  220
d. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilebilecek Durumlar  226
e. Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemeyecek Durumlar  231
f. Kanun Yararına Bozmada Duraksama Yaratan Durumlar  243
g. Kanun Yararına Bozma Başvurusunun İnfaza Etkisi  250
ğ. Kanun Yararına Bozmanın Etkisi  252
Yargıtay Kararları  253
II. YARGITAY C. BAŞSAVCISININ DOĞRUDAN KANUN YARARINA BAŞVURMASI  328
1. Anlatım  329
Yargıtay Kararları  330
Üçüncü Bölüm  
YARGITAY C. BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ  
1. Anlatım  336
a. İtiraza Konu Kararlar  339
b. İtiraza Yetkili Merci  340
c. Süre  343
d. Başvuru Mercii  345
e. Olağanüstü İtirazda Uygulamada Doğan Sorunlar  350
f. Olağanüstü İtiraz Yoluna Başvurmanın Etkisi  355
g. CMUK Evresinde Kesinleşen Hükümlere Karşı CMK m. 308’e göre Başvuru Mümkün Olur mu?  356
Yargıtay Kararları  357
Dördüncü Bölüm  
YARGILAMANIN İADESİ (Hukuk Usul)  
I. GİRİŞ  395
II. KONU  396
1. Anlatım  396
Yargıtay Kararları  398
III. YARGILAMANIN İADESİ SEBEPLERİ  403
1. Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması  403
2. Davaya Bakması Yasak Olan Yahut Hakkındaki Ret Talebi, Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hakimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması  403
3. Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzuruyla Davanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması  404
4. Yargılama Sırasında, Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Elinde Olmayan Nedenlerle Elde Edilemeyen Bir Belgenin, Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması  405
5. Karara Esas Alınan Senedin Sahteliğine Karar Verilmiş veya Senedin Sahte Olduğunun Mahkeme veya Resmi Makam Önünde İkrar Edilmiş Olması  407
6. İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın, Karardan Sonra Yalan Tanıklık Yaptığının Sabit Olması  408
7. Bilirkişi veya Tercümanın, Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması  408
8. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin, İkrar veya Yazılı Delille Sabit Olması  409
9. Karara Esas Alınan Bir Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması  410
10. Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması  411
11. Bir Dava Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Davada, Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması  412
12. Kararın, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya Eki Protokollerin İhlali Suretiyle Verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması  413
Yargıtay Kararları  416
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HÜKMÜN İPTALİNİ TALEP ETMESİ  432
1. Anlatım  433
V. SÜRE  433
1. Anlatım  436
Yargıtay Kararları  436
VI. İNCELEYECEK MAHKEME VE TEMİNAT  438
1. Anlatım  439
VII. TALEBİN ÖN İNCELEMESİ  439
1. Anlatım  440
VII. YENİDEN YARGILAMA VEYA HÜKMÜN İPTALİ  440
1. Anlatım  442
Yargıtay Kararları  442
IX. İCRANIN DURDURULMASI  444
1. Anlatım  445
Kaynakça  447
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  449
Kavramlar Dizini  455
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019