Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Dolandırıcılık ve Belgede Sahtecilik Davalarında Yargılama Süreci
Haziran 2016 / 3. Baskı / 252 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
İndirimli: 34.90 TL (%42)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Mayıs 2019 73.50 TL -     Sepete Ekle
 2. Nisan 2014 33.50 TL 19.90 TL (%41)Sepete Ekle
   

Kitabın bu üçüncü baskısında, yargılamada bizzat takip ettiğimiz sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin örnekler ilave edilmiştir. Özellikle sahtecilik suçunda bilirkişi raporuna itirazın ne yönüyle yapıldığı, söz konusu suçlara ilişkin mahkumiyet kararına karşı hangi sebeple temyiz denetimine taşındığı gibi yargısal taleplerimizden örnekler ayrıntılı biçimde yer verilmiştir.

Öte yandan anılan suçlara ilişkin Yargıtay Özel Dairesine ait en son tarihli kararlardan yararlanılması düşüncesiyle kitabın üçüncü bölümüne eklemeler yapılmıştır.

Kitap pratik kullanımı ile uygulayıcıların kolaylıkla faydalanabileceği bir kaynak teşkil etmektedir.

Konu Başlıkları
İlgili Yasal Hükümler ve Açıklamalar
Uygulamalı Olaya – Suçlama – Savunma – Hüküm
Sahtecilik – Dolandırıcılık – Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılmasına İlişkin En Yeni Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750238079
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 252
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
BİRİNCİ BÖLÜM  
İLGİLİ YASAL HÜKÜMLER  
Madde 157 – Dolandırıcılık  15
Madde 158 – Nitelikli Dolandırıcılık  16
Madde 159 – Daha Az Cezayı Gerektiren Hal  24
Madde 168 – Etkin Pişmanlık  25
Madde 204 – Resmi Belgede Sahtecilik  26
Madde 205 – Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek  28
Madde 206 – Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  29
Madde 207 – Özel Belgede Sahtecilik  31
Madde 208 – Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek  33
Madde 209 – Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması  33
Madde 210 – Resmi Belge Hükmünde Belgeler  36
Madde 211 – Daha Az Cezayı Gerektiren Hal  37
Madde 212 – İçtima  38
İKİNCİ BÖLÜM  
UYGULAMALI OLAY–SUÇLAMA–SAVUNMA–HÜKÜM  
1. Belgede Sahtecilik–Dolandırıcılığa Teşebbüs  39
2. Dolandırıcılık–Hukuksal İlişki  42
3. Sahte Çek ile Dolandırıcılık  44
4. Dolandırıcılık Suçunun Unsurları  47
5. Sahtecilik–Banka Araç Olarak Kullanılarak Ticari Faaliyet Sırasında Dolandırıcılık  51
6. Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık  53
7. Bonoda Sahtecilik–Teselsül–Güveni Kötüye Kullanma  56
8. Sahte Kimlikle Kredi Kartı Başvurusunda Bulunmak  60
9. Nüfuz Ticareti Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık  62
10. Kamu Kurumu Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık  65
11. Araç Model Yılı Yükseltilerek Dolandırıcılık–Faturada Sahtecilik–Ticarete Hile Karış–tırmak  66
12. Dolandırıcılık–Ticarete Hile Karıştırmak Suçları  70
13. Özel Belgede Sahtecilik Suçu  74
14. Zincirleme Özel Belgede Sahtecilik–Güveni Kötüye Kullanma Suçu  76
15. Kamu Kurumu Zararına Zincirleme Şeklinde Dolandırıcılık  79
16. Dolandırıcılığın Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Ya–rarlanarak İşlenmesi  82
17. Dolandırıcılığın Sigorta Bedelini Almak Amacıyla İşlenmesi  83
18. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Zararına Banka Araç Olarak Kullanılmak Suretiyle Dolandırıcılık–Vakıf Belgelerinde Sahtecilik  86
19. İbraz Süresi Geçmiş Çek Üzerinde Sahtecilik Suçunun İşlenmesi  88
20. Resmi Belgede(Çek) Sahtecilik  90
21. Resmi Belge Hükmünde Sayılan Belgeyi (Bono) Bozmak (Yırtmak)  93
22. Dolandırıcılık–Güveni Kötüye Kullanma  95
23. Kontör Dolandırıcılığı–Telefonun Araç Olarak Kullanılması  97
24. Bilişim Sisteminin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık–Aksız Çıkar Sağlama–Hırsızlık  100
25. ATM Makinesinde Dolandırıcılık ve Hırsızlık  104
26. Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanarak Dolandırıcılık  105
27. Dolandırıcılık –Zincirleme Suretiyle İşlenmiş Görevi Kötüye Kullanma  107
28. Sahte vekaletname ile tapuda işlem yapmak  109
29. Dolandırıcılık Suçunun Bankadan Tahsis Edilmemesi Gereken Kredinin Verilmesini Sağlamak İçin İşlenmesi  110
30. Dolandırıcılık Suçunun Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Mesleklerinden Dolayı Gü–veni Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  112
31. Gerçeğe Uymayan Beyanla Mernis Doğum Formu Düzenleyerek Nüfusa Kayıt Ettirmek Fiili Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Değil Çocuğun Soy Bağını Değiştir–mek Suçunu Oluşturduğu (TCK m. 231/1)  114
32. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu (TCK m. 206)  117
33. Resmi Belgenin Düzenlenmesi Sırasında Yalan Beyanda Bulunma–Başkasına Ait Kimlik Bilgisinin Kullanılması–Kimlik Bildirmeme (TCK m. 206; 268)  119
34. Güveni Kötüye Kullanma–Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık (m. 204; 158/1–f, 43)  122
35. Dolandırıcılık–Hırsızlık–Güveni Kötüye Kullanma (m. 155; 157; 141)  125
36. Limitet Şirket Ortaklar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklikle Sahtecilik (m.204)  129
37. Bilirkişi Raporuna İtiraz İle Sahtecilik Suçlamasına Karşı Savunma Dilekçesi Örneği  132
38. Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarında Verilen Mahkumiyet Hükmüne Karşı Temyiz Başvurusu Örneği  138
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇUYLA İLGİLİ  
YARGITAY KARARLARI  
1. SAHTECİLİK SUÇU  143
2. DOLANDIRICILIK SUÇU  184
3. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI  228
Kaynakça  243
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  245
Kavram Dizini  249
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
BİRİNCİ BÖLÜM  
İLGİLİ YASAL HÜKÜMLER  
Madde 157 – Dolandırıcılık  15
Madde 158 – Nitelikli Dolandırıcılık  16
Madde 159 – Daha Az Cezayı Gerektiren Hal  24
Madde 168 – Etkin Pişmanlık  25
Madde 204 – Resmi Belgede Sahtecilik  26
Madde 205 – Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek  28
Madde 206 – Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  29
Madde 207 – Özel Belgede Sahtecilik  31
Madde 208 – Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek  33
Madde 209 – Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması  33
Madde 210 – Resmi Belge Hükmünde Belgeler  36
Madde 211 – Daha Az Cezayı Gerektiren Hal  37
Madde 212 – İçtima  38
İKİNCİ BÖLÜM  
UYGULAMALI OLAY–SUÇLAMA–SAVUNMA–HÜKÜM  
1. Belgede Sahtecilik–Dolandırıcılığa Teşebbüs  39
2. Dolandırıcılık–Hukuksal İlişki  42
3. Sahte Çek ile Dolandırıcılık  44
4. Dolandırıcılık Suçunun Unsurları  47
5. Sahtecilik–Banka Araç Olarak Kullanılarak Ticari Faaliyet Sırasında Dolandırıcılık  51
6. Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık  53
7. Bonoda Sahtecilik–Teselsül–Güveni Kötüye Kullanma  56
8. Sahte Kimlikle Kredi Kartı Başvurusunda Bulunmak  60
9. Nüfuz Ticareti Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık  62
10. Kamu Kurumu Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık  65
11. Araç Model Yılı Yükseltilerek Dolandırıcılık–Faturada Sahtecilik–Ticarete Hile Karış–tırmak  66
12. Dolandırıcılık–Ticarete Hile Karıştırmak Suçları  70
13. Özel Belgede Sahtecilik Suçu  74
14. Zincirleme Özel Belgede Sahtecilik–Güveni Kötüye Kullanma Suçu  76
15. Kamu Kurumu Zararına Zincirleme Şeklinde Dolandırıcılık  79
16. Dolandırıcılığın Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Ya–rarlanarak İşlenmesi  82
17. Dolandırıcılığın Sigorta Bedelini Almak Amacıyla İşlenmesi  83
18. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Zararına Banka Araç Olarak Kullanılmak Suretiyle Dolandırıcılık–Vakıf Belgelerinde Sahtecilik  86
19. İbraz Süresi Geçmiş Çek Üzerinde Sahtecilik Suçunun İşlenmesi  88
20. Resmi Belgede(Çek) Sahtecilik  90
21. Resmi Belge Hükmünde Sayılan Belgeyi (Bono) Bozmak (Yırtmak)  93
22. Dolandırıcılık–Güveni Kötüye Kullanma  95
23. Kontör Dolandırıcılığı–Telefonun Araç Olarak Kullanılması  97
24. Bilişim Sisteminin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık–Aksız Çıkar Sağlama–Hırsızlık  100
25. ATM Makinesinde Dolandırıcılık ve Hırsızlık  104
26. Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanarak Dolandırıcılık  105
27. Dolandırıcılık –Zincirleme Suretiyle İşlenmiş Görevi Kötüye Kullanma  107
28. Sahte vekaletname ile tapuda işlem yapmak  109
29. Dolandırıcılık Suçunun Bankadan Tahsis Edilmemesi Gereken Kredinin Verilmesini Sağlamak İçin İşlenmesi  110
30. Dolandırıcılık Suçunun Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Mesleklerinden Dolayı Gü–veni Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  112
31. Gerçeğe Uymayan Beyanla Mernis Doğum Formu Düzenleyerek Nüfusa Kayıt Ettirmek Fiili Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Değil Çocuğun Soy Bağını Değiştir–mek Suçunu Oluşturduğu (TCK m. 231/1)  114
32. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu (TCK m. 206)  117
33. Resmi Belgenin Düzenlenmesi Sırasında Yalan Beyanda Bulunma–Başkasına Ait Kimlik Bilgisinin Kullanılması–Kimlik Bildirmeme (TCK m. 206; 268)  119
34. Güveni Kötüye Kullanma–Banka Aracı Kılınmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık (m. 204; 158/1–f, 43)  122
35. Dolandırıcılık–Hırsızlık–Güveni Kötüye Kullanma (m. 155; 157; 141)  125
36. Limitet Şirket Ortaklar Kurulu Kararında Yapılan Değişiklikle Sahtecilik (m.204)  129
37. Bilirkişi Raporuna İtiraz İle Sahtecilik Suçlamasına Karşı Savunma Dilekçesi Örneği  132
38. Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarında Verilen Mahkumiyet Hükmüne Karşı Temyiz Başvurusu Örneği  138
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇUYLA İLGİLİ  
YARGITAY KARARLARI  
1. SAHTECİLİK SUÇU  143
2. DOLANDIRICILIK SUÇU  184
3. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI  228
Kaynakça  243
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  245
Kavram Dizini  249
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019