Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Aile Şirketlerinin Yönetimi ve Kurumsallaşma
Aile İlişkilerinin Kurumsallaştırılması – Aile İşletmelerinde Liderliğin Devri – Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliği
Aralık 2017 / 1. Baskı / 415 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Uzun yıllar, akademik düzeyde işletmecilik konularında dersler veren ve de çeşitli şirketlere "kurumsallaşma" konularında danışmanlık yapan yazar tarafından hazırlanan bu kitap, ekonominin en önemli dinamolarından biri olan aile işletmelerinin yönetimine ve kurumsallaşmasına ilişkin temel bilgileri içermektedir.

Kitapta; Aile ve şirket yönetiminin üst üste çakışmasından doğan karmaşıklığın nasıl yönetilebileceği, Aile şirketinin varlığını sürdürebilmesinde aile bireylerinin rollerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği, şirketin büyüme sürecinin ve değişim gereksinimlerinin anlaşılması, hem işletmenin hem de ailenin kurumsallaştırılabilmesi için gereken değişimlerin neler olduğuna ilişkin bilgilere yer verilmiş ve ayrıca aile işletmesinin sağlıklı yönetilebilmesi için gerekli olduğu düşülen yönetim teknikleri de açıklanmıştır. Eserde, konu açıklamaları tablo ve grafiklerle desteklenerek okuyucuların daha kolay anlaması hedeflenmiştir.

Kitap, aile işletmesini daha da geliştirmek, kurumsallaşmak ve konu hakkında araştırma yapan ilgili kişilere hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Aile İşletmelerinin Üstün ve Zayıf Yönleri
Aile Bireylerinin İşletmede Yerine Getirdikleri Roller
Büyüme ve İşletmelerin Yaşam Döngüsü
Kurumsallaşma Süreci
Aile Yönetişim Yapıları
Yetki Devri
Aile Şirketlerinde Kişisel Gelişim
Barkod: 9789750245978
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 415
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller Listesi  19
Tablolar Listesi  21
Bölüm I
AİLE ŞİRKETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1. AİLE ŞİRKETLERİNİN TANIMI  25
2. AİLE ŞİRKETLERİNİN LİTERATÜR GELİŞİMİ  27
3. AİLE ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ  29
4. AİLE ŞİRKETLERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ  31
5. AİLE ŞİRKETLERİNİN ZAYIFLIKLARI  32
5.1. Karmaşıklık  33
5.1.1. Karmaşıklık Düzeyinin Belirlenmesi  35
5.1.2. Yönetsel Karmaşıklık Nasıl Çözümlenir?  35
5.2. Üçgenleme  36
5.3. Nepotizm  38
5.4. Kurumsallaşma Eksikliği  40
5.5. Disiplin Eksikliği  41
5.6. Sahiplik, Yönetişim ve Yönetim Arasındaki Farkları Yanlış Anlamak  41
Bölüm II
AİLE VE AİLE İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
1. AİLENİN TANIMI VE FONKSİYONLARI  44
2. İŞ VE AİLE DENGESİ TEORİSİ  45
3. AİLE İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ  49
4. AİLE BİREYLERİ VE AİLE ŞİRKETİ İÇERİSİNDEKİ ROLLERİ  52
4.1. Karar Verici Baba  53
4.1.1. Aileyle İlgili Konulara En Az İşletmeyle İlgili Konular Kadar Dikkat Edilmesi  53
4.1.2. Karar Verici Babadan Uzlaşmacı Babaya Geçmek  54
4.1.3. Yasal Dokümanlar Kullanmaktan Çekinmeyin  55
4.1.3.1. Ortaklık Sözleşmesi  56
4.1.3.2. Personel Sözleşmesi  57
4.1.3.3. Diğer Politikalar  63
4.1.4. Aile Üyelerine Piyasa Düzeyinde Ücret Vermek  63
4.1.5. Yıllık Performans Değerleme  66
4.1.6. Onlara Sadece Çalışan Olmadıklarını Aynı Zamanda Patron Olmanın Sorumluluklarını Taşıdıklarını Hatırlatın.  67
4.2. Aile Yöneticisi Anne  67
4.2.1. Babadan Sonra En Etkili Kişi Olduğunuzun Farkında Olun  71
4.2.2. Gelin/Damatlara Aileden Biri Olduklarını Hissettirin  72
4.2.3. Devir Sürecinde Aktif Rol Oynayın  73
4.3. Çok Çalışan Oğul  74
4.4. Haylaz Küçük Kardeş  78
4.5. İkinci En İyi Alternatif olan Kız Çocuğu  83
4.6. Gelin/Damatlar  86
5. AİLE ŞİRKETİNDE ÇALIŞMAYAN AİLE ÜYELERİNİN BAĞLILIĞININ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI  91
6. AİLE ŞİRKETLERİNDE GÜVENİN KORUNMASI  92
7. ŞİRKETİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAK AİLE KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI  96
7.1. Kültürel Varsayımlar  98
7.2. Aile Şirketinde Yaygın Olarak Görülen Kültür Tipleri  99
7.2.1. Ataerkil Kültür  100
7.2.2. Bırakınız Yapsınlar Kültürü  101
7.2.3. Katılımcı Kültür  102
7.2.4. Profesyonel Kültür  103
7.3. Kültür Değişimi Nasıl Sağlanır?  104
Bölüm III
AİLE ŞİRKETLERİNDE BÜYÜME VE KURUMSALLAŞMA
1. BÜYÜME  107
1.1. Aile Şirketlerinin Büyümelerinin Önündeki Engeller  107
1.2. Aile Şirketlerinde Büyüme Sancıları  110
1.3. Geçişi Yaşam Döngüsü Aracılığıyla Yönetmek  113
1.3.1. Bireylerin Yaşam Döngüsü  113
1.3.2. Ailenin Yaşam Döngüsü  114
1.3.3. Şirketin Yaşam Döngüsü  115
1.3.3.1. Başlangıç Aşaması  117
1.3.3.2. Yaşamda Kalma  118
1.3.3.3. Büyüme Aşaması  120
1.3.3.4. Yenilenme/Gelişme  120
1.3.3.5. Olgunlaşma  122
1.3.4. Aile Şirketlerinin Çoklu Yaşam Döngüleri  124
2. AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA  126
2.1. Kurumsallaşma Nedir?  126
2.2. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci  129
2.2.1. Şirketin Kurumsallaşması  129
2.2.1.1. Aile Şirketi İçin Yönetim Modelinin Seçilmesi  129
2.2.1.1.1. Kaptan Modeli  129
2.2.1.1.2. İmparator Modeli  130
2.2.1.1.3. Aile Takımı Modeli  131
2.2.1.1.4. Profesyonel Aile Modeli  132
2.2.1.1.5. İşletme Modeli  133
2.2.1.1.6. Aile Yatırım Grubu  133
2.2.1.2. Şirket Revizyonlarını Gerçekleştirmek  134
2.2.1.2.1. İş Tanımlarının Hazırlanması  134
2.2.1.2.2. Uygun Örgüt Yapısının Belirlenmesi  138
2.2.1.2.2.1. Girişimci Yapı  145
2.2.1.2.2.2. Fonksiyonel Örgüt Yapısı  146
2.2.1.2.2.3. Bölümlendirilmiş Örgüt Yapısı  148
2.2.1.2.2.3.1. Ürün Grubuna Göre Bölümlendirilmiş Örgüt Yapısı  148
2.2.1.2.2.3.2. Coğrafi Temele Göre Bölümlendirme  149
2.2.1.2.2.4. Matriks Örgüt Yapısı  150
2.2.1.2.3. Örgüt Şemasının Hazırlanması  151
2.2.1.2.4. Yeniden Örgütlenme  153
2.2.1.3. Etkin Karar Verme Sistemleri ve Uygulamaları  155
2.2.1.3.1. Karar Verme Süreci  155
2.2.1.3.2. Karar Verme, Risk ve Belirsizlik  158
2.2.1.3.3. Sınırlı Rasyonellik  158
2.2.1.3.4. Karar Vermeye İlişkin Mitler ve Gerçekler  159
2.2.1.4. Liderlik ve Yönetim Tarzı  171
2.2.1.4.1. Aile Şirketinde Liderlik Yapacak Kişinin Sahip Olması Gereken Özellikler  173
2.2.1.4.2. Liderliğin Karanlık Yüzü  176
2.2.1.4.2.1. Kontrol İhtiyacı  176
2.2.1.4.2.2. Güvensizlik Hissi  178
2.2.1.4.2.3. Sürekli Alkış Bekleme  179
2.2.1.4.3. Yeni Liderin Yetiştirilmesine Yapılan Hatalar  179
2.2.1.4.3.1. Gümüş Kaşık Sendromu  180
2.2.1.4.3.2. Çocuğun Ebeveynleştirilmesi  182
2.2.1.4.3.3. Yeni Lidere Çocuk Muamelesi Yapılması  183
2.2.1.5. Yönetimin Devrine İlişkin Planlama Yapılması  183
2.2.1.5.1. Devir Süreci  185
2.2.1.5.1.1. İşletme Öncesi Dönem  187
2.2.1.5.1.2. Takdim Aşaması  188
2.2.1.5.1.3. İşlevsel Takdim Dönemi  188
2.2.1.5.1.4. İşlevsel Dönem  189
2.2.1.5.1.5. İleri İşlevsel Dönem  189
2.2.1.5.1.6. Devir Öncesi Dönem  189
2.2.1.5.1.7. Tam Devir Dönemi  190
2.2.1.5.2. Devir Sürecinde Yaşanan Sıkıntılar  190
2.2.1.5.2.1. Süreçle İlgili Olarak Yaşanan Sorunlar  190
2.2.1.5.2.2. Devir Sürecinde Kişilerden Kaynaklanan Sorunlar  193
2.2.1.5.2.2.1. Kurucudan Kaynaklanan Sorunlar  193
2.2.1.5.2.2.1.1. Sahip  193
2.2.1.5.2.2.1.2. Yönetici  194
2.2.1.5.2.2.1.3. Teknisyen  196
2.2.1.5.2.3. Yeni Nesilden Kaynaklanan Sorunlar  197
2.2.1.6. Örgütsel Öğrenmeyi Sürekli Kılmak İçin Örgütsel Hafızadan Yararlanmak  199
2.2.1.6.1. Bireysel Öğrenme ve Örgütsel Öğrenme  200
2.2.1.6.2. Örgütsel Öğrenmenin Unsurları  202
2.2.1.6.3. Öğrenme ve Geri bildirim İlişkisi  203
2.2.1.6.4. Tek Döngülü Öğrenme ve Çift Döngülü Öğrenme  205
2.2.1.6.5. Aile Şirketlerinde Örgütsel Öğrenme  208
2.2.1.6.6. Örgütsel Hafıza  209
2.2.1.7. Aile Şirketlerinin Profesyonelleşmesi  212
2.2.1.7.1. Profesyonelleşme Sorunları  214
2.2.1.7.2. Aile Şirketlerinin Profesyonelleşme Sürecinde Uygulanabilecek Alternatifler  216
2.2.1.7.2.1. Aile Üyelerinin Profesyonelleştirilmesi  216
2.2.1.7.1.2. Aile Üyesi Olmayan Çalışanların Profesyonelleştirilmesi  218
2.2.1.7.1.3. Dışarıdan Profesyonel Yönetici Getirilmesi  220
2.2.1.7.3. Profesyonel Yönetimin Unsurları  221
2.2.1.7.3.1. Yönetim Kurulu  221
2.2.1.7.3.2. Biçimsel Stratejik Planlama ve Kontrol Sistemleri  225
2.2.1.7.3.3. Yönetim Kurulunda Aile Üyesi Olmayan Profesyonel Yönetici Bulundurmak  228
2.2.1.8. Kurumsal İtibar, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj Yönetimi  229
2.2.1.8.1. Kurumsal İtibar Yönetimi  233
2.2.1.8.2. Kurumsal Kimlik Yönetimi  238
2.2.1.8.2.1. Kurumsal İletişim  243
2.2.1.8.2.2. Örgütsel Tasarım  244
2.2.1.8.2.3. Kurumsal Davranış  251
2.2.1.8.3. Kurumsal İmaj Yönetimi  252
2.2.2. Ailenin Kurumsallaşması  253
2.2.2.1 Aile Anayasası  257
2.2.2.2.1. Aile Anayasasının Hazırlanması  258
2.2.2.1.2. Aile Anayasasının Kapsam ve İçeriği  261
2.2.2.1.2.1. Giriş ve Önsöz  261
2.2.2.1.2.2. Esas Maddeler  261
2.2.2.2. Aile Yönetişim Yapıları  263
2.2.2.2.1. Aile Meclisi  265
2.2.2.2.2. Aile Konseyi  265
2.2.2.2.3 Aile Ofisi  268
Bölüm IV
TEMEL YÖNETİM TEKNİKLERİ
1. YETKİ DEVRİ (YETKİ DEVRETME SANATI)  271
1.1. Yetki Devri Nedir? Ne Değildir?  273
1.2. Yetki Devri Süreci  274
1.3. Etkili Bir Yetki Devri İçin Öneriler  276
2. ETKİLİ DİNLEME  278
2.1. Neden Dinlemiyoruz?  279
2.2. Dinlemediğimizi Nasıl Belli Ederiz?  280
2.3. Etkili Dinleme Yeteneklerinin Geliştirilmesi  280
3. BİLGİ EDİNME YÖNTEMLERİ  284
3.1. Soru Sormanın Gücü  285
3.2. Biçimine Göre Sorular  287
3.2.1. Kapalı Uçlu Sorular  288
3.2.2. Açık Uçlu Sorular  288
3.2.3. Yönlendirici Sorular  290
3.2.4. Soru Sorma Tekniğinin Geliştirilmesi  293
4. ZAMAN YÖNETİMİ  294
4.1. Zaman Yönetimi İle İlgili Olarak Akılda Tutulması Gereken Şeyler  295
4.2. Zamanı Yöneteme mi Tembellik (Öteleme/Erteleme) mi?  297
4.3. Zaman Tüketiciler  299
4.4. Zamanı Etkili Kullanma Teknikleri  300
4.4.1. Öncelikleri Belirlemek  300
4.4.2. Telefon Bölünmelerini Kontrol Etmek  302
4.4.3. Organize Olmak  304
4.4.4. Yetki Devretmek  305
4.4.5. Bürokratik İşleri Halletmek  305
4.4.6. Hayır Demeyi Başarmak  306
4.4.7. Toplantıları İdare Etmek  308
5. TOPLANTI YÖNETİMİ  308
5.1. Toplantılar Neden Sıkıcı ve Verimsizdir?  309
5.2. Etkili Bir Toplantının Yararları  311
5.3. Toplantı Yapılması/Yapılmaması Gereken Durumlar  311
5.4. Toplantı Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar  312
5.5. Toplantı Üyelerinin Rollerinin Anlaşılması  315
5.5.1. Grup Rolleri  315
5.5.2. Grup Oluşturma/Koruma Rolleri  317
5.5.3. Bireysel Roller  318
6. İŞKOLİKLİK  320
6.1. Çalışkan Olmak ve İşkolik Olmak Arasındaki Fark Nedir?  323
6.2. İşkolik Miyim?  324
6.3. Dengenin Yeniden Sağlanması  326
7. ÇATIŞMA YÖNETİMİ  328
7.1. Aile Şirketlerinde Bağımlılık Sorunlarının Çatışma Sürecine Etkileri  328
7.2. Aile Şirketlerinde Çatışmanın Yönetilmesi  332
Bölüm V
ÇORUM’DA FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİN
KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN
SAHA ARAŞTIRMASI
1. ARAŞTIRMANIN AMACI  337
2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ  337
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  338
4. BULGULAR  339
4.1. Demografik Bilgilere İlişkin Bulgular  339
4.2. Şirkette Çalışmaya Başlama ve İşletme Dışı Deneyim  344
4.3. Yöneticilerin Çalışma Süreleri ve Zaman Yönetimine İlişkin Bulgular  346
4.4. Katılımcıların Aile Şirketinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri  351
4.5. Şirketin Kurumsallaşması  357
4.6. Ailenin Kurumsallaşması  368
4.6.1. Aile İçi İletişim  368
4.6.2. Aile/İşletme Dengesi  371
4.6.3. Haleflik Planlamasına İlişkin Bulgular  374
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  378
Kaynakça  389
Kavramlar Dizini  413
 


Ahmet Emre Aköz
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
Ali Alp ...
Ocak 2021
27.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller Listesi  19
Tablolar Listesi  21
Bölüm I
AİLE ŞİRKETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1. AİLE ŞİRKETLERİNİN TANIMI  25
2. AİLE ŞİRKETLERİNİN LİTERATÜR GELİŞİMİ  27
3. AİLE ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ  29
4. AİLE ŞİRKETLERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ  31
5. AİLE ŞİRKETLERİNİN ZAYIFLIKLARI  32
5.1. Karmaşıklık  33
5.1.1. Karmaşıklık Düzeyinin Belirlenmesi  35
5.1.2. Yönetsel Karmaşıklık Nasıl Çözümlenir?  35
5.2. Üçgenleme  36
5.3. Nepotizm  38
5.4. Kurumsallaşma Eksikliği  40
5.5. Disiplin Eksikliği  41
5.6. Sahiplik, Yönetişim ve Yönetim Arasındaki Farkları Yanlış Anlamak  41
Bölüm II
AİLE VE AİLE İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
1. AİLENİN TANIMI VE FONKSİYONLARI  44
2. İŞ VE AİLE DENGESİ TEORİSİ  45
3. AİLE İLİŞKİLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ  49
4. AİLE BİREYLERİ VE AİLE ŞİRKETİ İÇERİSİNDEKİ ROLLERİ  52
4.1. Karar Verici Baba  53
4.1.1. Aileyle İlgili Konulara En Az İşletmeyle İlgili Konular Kadar Dikkat Edilmesi  53
4.1.2. Karar Verici Babadan Uzlaşmacı Babaya Geçmek  54
4.1.3. Yasal Dokümanlar Kullanmaktan Çekinmeyin  55
4.1.3.1. Ortaklık Sözleşmesi  56
4.1.3.2. Personel Sözleşmesi  57
4.1.3.3. Diğer Politikalar  63
4.1.4. Aile Üyelerine Piyasa Düzeyinde Ücret Vermek  63
4.1.5. Yıllık Performans Değerleme  66
4.1.6. Onlara Sadece Çalışan Olmadıklarını Aynı Zamanda Patron Olmanın Sorumluluklarını Taşıdıklarını Hatırlatın.  67
4.2. Aile Yöneticisi Anne  67
4.2.1. Babadan Sonra En Etkili Kişi Olduğunuzun Farkında Olun  71
4.2.2. Gelin/Damatlara Aileden Biri Olduklarını Hissettirin  72
4.2.3. Devir Sürecinde Aktif Rol Oynayın  73
4.3. Çok Çalışan Oğul  74
4.4. Haylaz Küçük Kardeş  78
4.5. İkinci En İyi Alternatif olan Kız Çocuğu  83
4.6. Gelin/Damatlar  86
5. AİLE ŞİRKETİNDE ÇALIŞMAYAN AİLE ÜYELERİNİN BAĞLILIĞININ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI  91
6. AİLE ŞİRKETLERİNDE GÜVENİN KORUNMASI  92
7. ŞİRKETİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAK AİLE KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI  96
7.1. Kültürel Varsayımlar  98
7.2. Aile Şirketinde Yaygın Olarak Görülen Kültür Tipleri  99
7.2.1. Ataerkil Kültür  100
7.2.2. Bırakınız Yapsınlar Kültürü  101
7.2.3. Katılımcı Kültür  102
7.2.4. Profesyonel Kültür  103
7.3. Kültür Değişimi Nasıl Sağlanır?  104
Bölüm III
AİLE ŞİRKETLERİNDE BÜYÜME VE KURUMSALLAŞMA
1. BÜYÜME  107
1.1. Aile Şirketlerinin Büyümelerinin Önündeki Engeller  107
1.2. Aile Şirketlerinde Büyüme Sancıları  110
1.3. Geçişi Yaşam Döngüsü Aracılığıyla Yönetmek  113
1.3.1. Bireylerin Yaşam Döngüsü  113
1.3.2. Ailenin Yaşam Döngüsü  114
1.3.3. Şirketin Yaşam Döngüsü  115
1.3.3.1. Başlangıç Aşaması  117
1.3.3.2. Yaşamda Kalma  118
1.3.3.3. Büyüme Aşaması  120
1.3.3.4. Yenilenme/Gelişme  120
1.3.3.5. Olgunlaşma  122
1.3.4. Aile Şirketlerinin Çoklu Yaşam Döngüleri  124
2. AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA  126
2.1. Kurumsallaşma Nedir?  126
2.2. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Süreci  129
2.2.1. Şirketin Kurumsallaşması  129
2.2.1.1. Aile Şirketi İçin Yönetim Modelinin Seçilmesi  129
2.2.1.1.1. Kaptan Modeli  129
2.2.1.1.2. İmparator Modeli  130
2.2.1.1.3. Aile Takımı Modeli  131
2.2.1.1.4. Profesyonel Aile Modeli  132
2.2.1.1.5. İşletme Modeli  133
2.2.1.1.6. Aile Yatırım Grubu  133
2.2.1.2. Şirket Revizyonlarını Gerçekleştirmek  134
2.2.1.2.1. İş Tanımlarının Hazırlanması  134
2.2.1.2.2. Uygun Örgüt Yapısının Belirlenmesi  138
2.2.1.2.2.1. Girişimci Yapı  145
2.2.1.2.2.2. Fonksiyonel Örgüt Yapısı  146
2.2.1.2.2.3. Bölümlendirilmiş Örgüt Yapısı  148
2.2.1.2.2.3.1. Ürün Grubuna Göre Bölümlendirilmiş Örgüt Yapısı  148
2.2.1.2.2.3.2. Coğrafi Temele Göre Bölümlendirme  149
2.2.1.2.2.4. Matriks Örgüt Yapısı  150
2.2.1.2.3. Örgüt Şemasının Hazırlanması  151
2.2.1.2.4. Yeniden Örgütlenme  153
2.2.1.3. Etkin Karar Verme Sistemleri ve Uygulamaları  155
2.2.1.3.1. Karar Verme Süreci  155
2.2.1.3.2. Karar Verme, Risk ve Belirsizlik  158
2.2.1.3.3. Sınırlı Rasyonellik  158
2.2.1.3.4. Karar Vermeye İlişkin Mitler ve Gerçekler  159
2.2.1.4. Liderlik ve Yönetim Tarzı  171
2.2.1.4.1. Aile Şirketinde Liderlik Yapacak Kişinin Sahip Olması Gereken Özellikler  173
2.2.1.4.2. Liderliğin Karanlık Yüzü  176
2.2.1.4.2.1. Kontrol İhtiyacı  176
2.2.1.4.2.2. Güvensizlik Hissi  178
2.2.1.4.2.3. Sürekli Alkış Bekleme  179
2.2.1.4.3. Yeni Liderin Yetiştirilmesine Yapılan Hatalar  179
2.2.1.4.3.1. Gümüş Kaşık Sendromu  180
2.2.1.4.3.2. Çocuğun Ebeveynleştirilmesi  182
2.2.1.4.3.3. Yeni Lidere Çocuk Muamelesi Yapılması  183
2.2.1.5. Yönetimin Devrine İlişkin Planlama Yapılması  183
2.2.1.5.1. Devir Süreci  185
2.2.1.5.1.1. İşletme Öncesi Dönem  187
2.2.1.5.1.2. Takdim Aşaması  188
2.2.1.5.1.3. İşlevsel Takdim Dönemi  188
2.2.1.5.1.4. İşlevsel Dönem  189
2.2.1.5.1.5. İleri İşlevsel Dönem  189
2.2.1.5.1.6. Devir Öncesi Dönem  189
2.2.1.5.1.7. Tam Devir Dönemi  190
2.2.1.5.2. Devir Sürecinde Yaşanan Sıkıntılar  190
2.2.1.5.2.1. Süreçle İlgili Olarak Yaşanan Sorunlar  190
2.2.1.5.2.2. Devir Sürecinde Kişilerden Kaynaklanan Sorunlar  193
2.2.1.5.2.2.1. Kurucudan Kaynaklanan Sorunlar  193
2.2.1.5.2.2.1.1. Sahip  193
2.2.1.5.2.2.1.2. Yönetici  194
2.2.1.5.2.2.1.3. Teknisyen  196
2.2.1.5.2.3. Yeni Nesilden Kaynaklanan Sorunlar  197
2.2.1.6. Örgütsel Öğrenmeyi Sürekli Kılmak İçin Örgütsel Hafızadan Yararlanmak  199
2.2.1.6.1. Bireysel Öğrenme ve Örgütsel Öğrenme  200
2.2.1.6.2. Örgütsel Öğrenmenin Unsurları  202
2.2.1.6.3. Öğrenme ve Geri bildirim İlişkisi  203
2.2.1.6.4. Tek Döngülü Öğrenme ve Çift Döngülü Öğrenme  205
2.2.1.6.5. Aile Şirketlerinde Örgütsel Öğrenme  208
2.2.1.6.6. Örgütsel Hafıza  209
2.2.1.7. Aile Şirketlerinin Profesyonelleşmesi  212
2.2.1.7.1. Profesyonelleşme Sorunları  214
2.2.1.7.2. Aile Şirketlerinin Profesyonelleşme Sürecinde Uygulanabilecek Alternatifler  216
2.2.1.7.2.1. Aile Üyelerinin Profesyonelleştirilmesi  216
2.2.1.7.1.2. Aile Üyesi Olmayan Çalışanların Profesyonelleştirilmesi  218
2.2.1.7.1.3. Dışarıdan Profesyonel Yönetici Getirilmesi  220
2.2.1.7.3. Profesyonel Yönetimin Unsurları  221
2.2.1.7.3.1. Yönetim Kurulu  221
2.2.1.7.3.2. Biçimsel Stratejik Planlama ve Kontrol Sistemleri  225
2.2.1.7.3.3. Yönetim Kurulunda Aile Üyesi Olmayan Profesyonel Yönetici Bulundurmak  228
2.2.1.8. Kurumsal İtibar, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmaj Yönetimi  229
2.2.1.8.1. Kurumsal İtibar Yönetimi  233
2.2.1.8.2. Kurumsal Kimlik Yönetimi  238
2.2.1.8.2.1. Kurumsal İletişim  243
2.2.1.8.2.2. Örgütsel Tasarım  244
2.2.1.8.2.3. Kurumsal Davranış  251
2.2.1.8.3. Kurumsal İmaj Yönetimi  252
2.2.2. Ailenin Kurumsallaşması  253
2.2.2.1 Aile Anayasası  257
2.2.2.2.1. Aile Anayasasının Hazırlanması  258
2.2.2.1.2. Aile Anayasasının Kapsam ve İçeriği  261
2.2.2.1.2.1. Giriş ve Önsöz  261
2.2.2.1.2.2. Esas Maddeler  261
2.2.2.2. Aile Yönetişim Yapıları  263
2.2.2.2.1. Aile Meclisi  265
2.2.2.2.2. Aile Konseyi  265
2.2.2.2.3 Aile Ofisi  268
Bölüm IV
TEMEL YÖNETİM TEKNİKLERİ
1. YETKİ DEVRİ (YETKİ DEVRETME SANATI)  271
1.1. Yetki Devri Nedir? Ne Değildir?  273
1.2. Yetki Devri Süreci  274
1.3. Etkili Bir Yetki Devri İçin Öneriler  276
2. ETKİLİ DİNLEME  278
2.1. Neden Dinlemiyoruz?  279
2.2. Dinlemediğimizi Nasıl Belli Ederiz?  280
2.3. Etkili Dinleme Yeteneklerinin Geliştirilmesi  280
3. BİLGİ EDİNME YÖNTEMLERİ  284
3.1. Soru Sormanın Gücü  285
3.2. Biçimine Göre Sorular  287
3.2.1. Kapalı Uçlu Sorular  288
3.2.2. Açık Uçlu Sorular  288
3.2.3. Yönlendirici Sorular  290
3.2.4. Soru Sorma Tekniğinin Geliştirilmesi  293
4. ZAMAN YÖNETİMİ  294
4.1. Zaman Yönetimi İle İlgili Olarak Akılda Tutulması Gereken Şeyler  295
4.2. Zamanı Yöneteme mi Tembellik (Öteleme/Erteleme) mi?  297
4.3. Zaman Tüketiciler  299
4.4. Zamanı Etkili Kullanma Teknikleri  300
4.4.1. Öncelikleri Belirlemek  300
4.4.2. Telefon Bölünmelerini Kontrol Etmek  302
4.4.3. Organize Olmak  304
4.4.4. Yetki Devretmek  305
4.4.5. Bürokratik İşleri Halletmek  305
4.4.6. Hayır Demeyi Başarmak  306
4.4.7. Toplantıları İdare Etmek  308
5. TOPLANTI YÖNETİMİ  308
5.1. Toplantılar Neden Sıkıcı ve Verimsizdir?  309
5.2. Etkili Bir Toplantının Yararları  311
5.3. Toplantı Yapılması/Yapılmaması Gereken Durumlar  311
5.4. Toplantı Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar  312
5.5. Toplantı Üyelerinin Rollerinin Anlaşılması  315
5.5.1. Grup Rolleri  315
5.5.2. Grup Oluşturma/Koruma Rolleri  317
5.5.3. Bireysel Roller  318
6. İŞKOLİKLİK  320
6.1. Çalışkan Olmak ve İşkolik Olmak Arasındaki Fark Nedir?  323
6.2. İşkolik Miyim?  324
6.3. Dengenin Yeniden Sağlanması  326
7. ÇATIŞMA YÖNETİMİ  328
7.1. Aile Şirketlerinde Bağımlılık Sorunlarının Çatışma Sürecine Etkileri  328
7.2. Aile Şirketlerinde Çatışmanın Yönetilmesi  332
Bölüm V
ÇORUM’DA FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİN
KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN
SAHA ARAŞTIRMASI
1. ARAŞTIRMANIN AMACI  337
2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ  337
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  338
4. BULGULAR  339
4.1. Demografik Bilgilere İlişkin Bulgular  339
4.2. Şirkette Çalışmaya Başlama ve İşletme Dışı Deneyim  344
4.3. Yöneticilerin Çalışma Süreleri ve Zaman Yönetimine İlişkin Bulgular  346
4.4. Katılımcıların Aile Şirketinde Çalışmaya İlişkin Görüşleri  351
4.5. Şirketin Kurumsallaşması  357
4.6. Ailenin Kurumsallaşması  368
4.6.1. Aile İçi İletişim  368
4.6.2. Aile/İşletme Dengesi  371
4.6.3. Haleflik Planlamasına İlişkin Bulgular  374
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  378
Kaynakça  389
Kavramlar Dizini  413
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021