Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıp Hukuku
El Kitabı
Eylül 2020 / 21. Baskı / 624 Syf.
Fiyatı: 63.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 19. Şubat2020 59.00 TL 39.90 TL (%33) Sepete Ekle
 17. Eylül2019 59.00 TL 19.90 TL (%67) Sepete Ekle
 11. Mart2016 39.00 TL 9.90 TL (%75) Sepete Ekle
   

Tıp hukuku alanındaki konuları bütüncül bir yaklaşımla ele alan kitap, başta hekimler olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını ilgilendiren temel kurum ve kavramlara yer vermektedir. Bu suretle, kitap tıp hukuku alanındaki çoğu konunun bir arada ele alındığı bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Çalışma, tıp hukuku dersi alan tıp ve hukuk öğrencileri ile tıp mesleği mensupları için hazırlanmış özet kitap niteliğindedir.

Konuyu hızlıca öğrenmek isteyenlere yönelik olarak pratik bir şekilde hazırlanan kitapta dipnot çalışması yapılmamıştır. Kitapta, konuların akılda kalmasını kolaylaştırmak için; konu ile ilgili bazı gazete kupürleri ve karikatürlere de yer verilmiştir.

Kitabın bu baskısında; sağlıkta şiddet konusuyla ilgili kanun değişiklikleri incelenmiş ve corona salgını nedeniyle gündeme gelen bazı hukuki tartışmalara yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Tıp Hukukuna Giriş
Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları
Tıp Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
Özellik Arz Eden Tıbbi Müdahaleler
Hekim ve Hastanın Yükümlülükleri
Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği, Hatalı Tıbbi Uygulama Ve Tazminat Sorumluluğu
Tıp Ceza Hukuku
Barkod: 9789750262173
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  21
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 624
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
21. Baskıya Önsöz  5
14. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Kısa İçindekiler  11
Kısaltmalar  29
1. Bölüm
TIP HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR  33
§ 2. KAVRAM  36
§ 3. MESLEKİ DİSİPLİN  37
I. Genel Olarak  37
II. Kamu Görevlisi Hekimler ile İlgili Uygulama  40
III. Aynı Anda Ceza Soruşturma/Kovuşturması Yapılması Durumu  40
2. Bölüm
HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI
§ 1. HASTA HAKLARI  43
I. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma  44
II. Bilgi İsteme  44
III. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme  45
IV. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme  45
V. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme  45
VI. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım  45
VII. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı  45
VIII. Ötanazi Yasağı  45
IX. Tıbbi Özen Gösterilmesi  45
X. Genel Olarak Bilgi İsteme  45
XI. Kayıtları İnceleme  45
XII. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi  45
XIII. Bilgilerin Gizli Tutulması  45
XIV. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası  45
XV. Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması  45
XVI. Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi  45
XVII. Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları  45
XVIII. Güvenliğin Sağlanması  45
XIX. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma  45
XX. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret  45
XXI. Refakatçi Bulundurma  45
XXII. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi  45
XXIII. Hastaya Yeterli Vakit Ayrılması ve Hastanın Vaktine Riayet Edilmesi  45
XXIV. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı  46
XXV. Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları  49
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI  56
I. Sağlık Çalışanı Hakları  56
II. Hak Arama Yolları  57
A. Haksız Suçlamalara Karşı Hak Arama Yolları  57
B. Güvenlik Hakkının İhlaline Karşı Hak Arama Yolları  58
1. Ceza Hukuku Araçları  58
a. Genel Olarak  58
b. Ceza Muhakemesi Bakımından Özel Düzenlemeler  65
2. Tazminat Hukuku Araçları  66
3. Süreç  67
III. Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılacak Hukuki Yardım  67
IV. Çalışan Güvenliği Genelgesi  71
V. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  73
VI. Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı  76
A. Genel Olarak  76
B. Aile Hekimleri Bakımından Uygulama  78
3. Bölüm
TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
§ 1. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK  79
I. Genel Olarak  79
II. Şifa Garantisi Yasağı  91
§ 2. DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ  94
I. Genel Olarak  94
II. Güven İlkesi  96
§ 3. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET  102
I. Kavram  103
II. Uygulamadaki Sorunlar  106
A. Tıbbi Müdahale Sırasında Diğer Sağlık Çalışanlarının Bulunması  106
B. Koğuş Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler  107
C. Kamera Kaydı  108
D. Tutuklu ve Hükümlülerin Muayenelerinde Mahremiyet Sorunu  108
§ 4. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ  110
4. Bölüm
TIBBİ MÜDAHALENİN
HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
§ 1. GENEL BİLGİLER  119
§ 2. ŞARTLAR  120
I. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması  120
A. Genel Olarak  120
B. Hekim Olma Şartı  121
1. Genel Olarak  121
2. Uzmanlık Şartı  124
3. Öğrencilerin Yaptığı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Sorunu  130
C. Sağlık Personeli Olmayan Kimselerin Yaptığı Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sorumlulukları  132
II. Aydınlatma ve Rıza  134
A. Temel Kurallar  134
B. Aydınlatma  139
1. Aydınlatma Çeşitleri  140
a. Otonomi (Karar) Aydınlatması  140
aa. Temel Sorunlar  140
bb. Otonomi Aydınlatmasının Çeşitleri  141
aaa. Genel Olarak  141
bbb. Teşhis Aydınlatması  142
ccc. Süreç Aydınlatması  143
ddd. Alternatifler Konusunda Aydınlatma  144
eee. Müdahale Yapılmamasının Sonuçları Konusunda Aydınlatma  145
b. Tedavi Aydınlatması (Güvenlik Aydınlatması)  146
aa. Kavram  146
bb. Teşhise Yönelik Aydınlatma  148
cc. İlaç ve Tıbbi Malzeme  149
c. Risk Aydınlatması  152
2. Özel Durumlarda Aydınlatma  155
a. Kısırlaştırma  156
b. Engelli Cenin  157
c. Hekim Hatası  157
d. Hekimin Tecrübesi  159
3. Aydınlatılacak Kişi  160
4. Aydınlatma Yükümlüsü  161
5. Aydınlatmanın Zamanı  162
6. Aydınlatmanın Kapsamı  162
7. Aydınlatmanın Şekli  164
a. Genel Olarak  164
b. E–Aydınlatma Formlarının Geçerliliği  168
8. Aydınlatmanın Mümkün Olmaması ve Ameliyat Sırasında Aydınlatma  169
9. Aydınlatma Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar  170
a. Aydınlatmadan Vazgeçme  170
b. Hastanın Bilgisinin Bulunması  171
c. Aydınlatmanın Olumsuz Etkide Bulunması  171
aa. Genel Olarak  172
bb. Tedavisi Olmayan Hastalığın Bildirilmesi  173
d. Acil Haller  174
e. Aydınlatmanın Uygulanabilir Olmaması  175
10. Aydınlatmanın Geri Alınması, Düzeltilmesi  176
11. Hukuka Aykırı Aydınlatmanın Sonuçları  176
12. Hatalı Aydınlatma ve İspat Sorunları  177
C. Rıza  178
1. Genel Olarak  179
2. Rıza Açıklaması  182
3. Rıza Verme Yetkisi (Rıza Ehliyeti)  184
a. Genel Olarak  184
b. Çocuklar Bakımından Rıza Ehliyetinin Belirlenmesi  187
c. Çocuklarda Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  191
d. Rıza Yeteneği Bulunmayan Yetişkinlerde Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  198
4. Rızanın Kapsamı  198
5. Rızanın Aranmadığı Haller  199
a. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  200
aa. Genel Olarak  200
bb. Corona Virüs Nedeniyle Alınan Önlemler  202
cc. Genel Önleyici Aşı Zorunluluğu  205
dd. Yurt Dışından Gelenlere Zorla Tıbbi Müdahale Yapılması  209
b. Akıl Hastaları İle İlgili Düzenlemeler  210
c. Ceza Hukukunun Öngörmüş Olduğu Düzenlemeler  213
aa. Ceza Hukuku Yaptırımları  213
bb. Ceza Yargılamasından Kaynaklanan Tıbbi Müdahaleler  215
cc. Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tıbbi Müdahaleler  218
d. Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemeler  220
6. Tıbbi Müdahalenin Rızaya Rağmen Hukuka Aykırılığı  221
7. Varsayılan Rıza  222
a. Genel Olarak  222
b. Ameliyatın Genişletilmesi  226
c. Önceki İrade Açıklamalarının Geçerliliği (Tıbbi Vasiyet)  227
8. Rızayı Sakatlayan Haller  229
9. Rızanın Geri Alınması  231
10. Rıza Formu  232
11. Tıbbi Müdahaleye Rıza Gösterilmemesi Halinde Yapılması Gerekenler  233
D. Aydınlatma ve Rıza Konusundaki Yanılgının Sonuçları  234
III. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale  235
A. Endikasyon (Zorunluluk)  235
1. Kavram  235
2. Tıbbi Endikasyon Olmaksızın Yapılan Tıbbi Müdahaleler  240
a. Deneysel Nitelikli Tıbbi Müdahaleler  243
b. Şekil veya Fonksiyon Değiştirici Tıbbi Müdahaleler  244
c. Üçüncü Kişi Yararına Yapılan Tıbbi Müdahaleler  245
d. Sünnet  245
3. Değerlendirme  246
B. Özenli Tıbbi Müdahale  247
5. Bölüm
ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER
§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ  249
I. Kavram  249
II. Hukuksal Temel ve Kapsam  251
III. Organ ve Doku Nakli Çeşitleri  251
A. Ölülerden (Kadavradan) Organ Nakli  252
1. Ölüm Halinin Belirlenmesi  252
2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Saygı Gösterilmesi  257
3. Beyin Ölümü Tespitinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler  261
4. Otopsi mi Nakil mi?  263
5. Organ ve Doku Dağıtımı  266
B. Canlılardan Organ Nakli  267
1. Genel Olarak  267
2. Akrabalık Şartı  270
3. Çapraz Nakil  273
§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME)  274
I. Giriş  274
II. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Koşullar  277
A. İnsan Üzerinde Deneyin Şartları  279
1. Yetişkinler Üzerinde Deneyin Şartları  279
2. Özel Durumlarda Araştırma  281
3. Çocuklar Üzerinde Deneyin Şartları  281
B. İnsan Üzerinde Denemenin Şartları  284
1. Yetişkinler Üzerinde Denemenin Şartları  285
2. Çocuklar Üzerinde Denemenin Şartları  287
§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER  288
I. Tanım  289
II. Estetik Müdahalelerde Hekim–Hasta Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği  290
§ 4. GENETİK TANI  294
I. Kavram  294
II. Türleri  295
III. Tanı İşlemlerinin Hukuksal Niteliği  296
IV. Hukuksal Sorumluluk  298
V. Yasaklar ve Yaptırım  299
§ 5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER  301
§ 6. YAPAY DÖLLEME  302
I. Kavram  303
II. Yapay Döllemenin Şartları  304
III. Yapay Dölleme Neticesinde Oluşan Embriyonun ve Dünyaya Gelen Çocuğun Hukuksal Statüsü  307
A. Yapay Dölleme Neticesinde Ana Rahmi Dışında Oluşturulan Embriyonun Hukuksal Durumu  307
B. Yapay Dölleme Neticesinde Meydana Gelen Çocuğun Hukuksal Durumu  308
IV. Yapay Döllemeye İlişkin Yasaklar  308
V. Taşıyıcı Annelik  311
VI. Üreme Hücreleri ve Gonad Dokularının Saklanması  314
VII. Embriyoların Dondurulması  316
§7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER  317
I. Giriş  317
II. Hukuki Durum  318
A. Genel Bir Mevzuat İhtiyacı  318
B. Ülkemizdeki Mevcut Durum  319
C. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanındaki Mevcut Düzenleme  321
1. Tıbbi Müdahaleyi Yapma Yetkisi  322
2. Aydınlatma  324
3. Endikasyon  325
§ 8. KİMYASAL KASTRASYON  327
6. Bölüm
HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  335
I. Genel Olarak  335
II. Hekimin Özen Yükümlülüğü  335
III. Hekimin Kişisel Edim Yükümlülüğü  336
A. Kişisel Edim Kavramı  336
B. Temsil Edilebilir Edimler  337
C. Temsil Edilemeyen Edimler  339
IV. Öykü Alma Yükümlülüğü  340
V. Muayene Yükümlülüğü  341
VI. Teşhis Yükümlülüğü  343
A. Teşhis Kavramı  343
B. Teşhis Yükümlülüğünün İçeriği  344
C. Uzaktan Teşhis Yasağı  346
D. Teşhisi Bildirme Yükümlülüğü  347
E. Teşhisi Kontrol Yükümlülüğü  347
VII. Tedavi Yükümlülüğü  348
A. Hukuksal Temelleri  348
1. Genel Olarak  348
2. Özel Durumlar  349
a. Hekimin Hastayı Reddetmesi  349
b. Acil Durumlar  351
B. Zamanında Tedavi Yükümlülüğü  352
C. Uzaktan Tedavi Yasağı  352
1. Genel Olarak  352
2. Tele–Tıp  355
D. Hekimin Tedavi Yükümlülüğünün Sınırları  357
1. Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı  357
a. Genel Olarak  357
b. Tedaviyi Ret Hakkının İçeriği  358
2. Hekimin Etkisiz Tedaviyi Sona Erdirme Hakkı  360
VIII. Reçete Yazma Yükümlülüğü  361
A. Kavram  361
B. Reçetenin Hukuksal Niteliği  361
C. Reçete Düzenleme Yükümlülüğünün İçeriği  363
IX. Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü  365
A. Tıbbi Teknik Standardın Uygulanması Yükümlülüğü  365
B. Tıbbi Teknik Araçların Bakımı ve Kontrolü  366
X. Kayıt Tutma Yükümlülüğü  366
A. Genel Olarak  366
B. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İçeriği  367
1. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Amacı  367
2. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  368
3. Kayıtların Şekli  370
4. Kaydın Zamanı  371
C. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları  373
D. Kayıtları İnceleme Hakkı  374
1. Hukuksal Dayanak  375
2. Kayıtları İnceleme Hakkının Çeşitleri  376
a. Dava Dışı İnceleme Hakkı  376
b. Dava Dolayısıyla İnceleme Hakkı  377
3. Kayıt İnceleme Hakkına İlişkin Diğer Hususlar  378
4. Kayıtların Verilmemesine Karşı Hukuksal Yollar  378
XI. Sır Saklama Yükümlülüğü  380
XII. Organizasyon Yükümlülükleri  381
XIII. Kullanılan Ürün ve İlaçlarla İlgili Yükümlülükler  382
XIV. Mesleki Bilgisini Geliştirme Yükümlülüğü  382
XV. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü  382
§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  384
7. Bölüm
HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ, HATALI TIBBİ UYGULAMA VE
TAZMİNAT SORUMLULUĞU
§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  387
I. Genel Olarak  387
A. Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  387
B. Aile Hekimi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  390
C. Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  391
1. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  391
2. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  393
II. Görevli Yargı Yeri  394
A. Genel Olarak  394
B. Yargıtay Kararları  396
C. Görevli Mahkeme  399
1. Bağımsız Çalışan Hekimler Bakımından  400
2. Özel Hastaneler Bakımından  400
3. Kamu Hastaneleri Bakımından  400
4. Yeni Tüketici Kanunu ile Yapılan Değişiklik  400
§2. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS)  401
I. Genel Olarak  401
II. Tıbbi Standart  406
A. Kavram  406
B. Tıbbi Standarttan Sapma: Yeni Yöntemler  410
III. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata)  413
A. Kavram  413
B. Hata (Malpraktis) Örnekleri  415
1. Teşhis Hatası  417
a. Genel Olarak  417
b. Eksik Ön Muayene ve Yetersiz Hasta Öyküsü Alma  421
c. Teşhise Yönelik Gerekli Tetkiklerin Yapılmaması  421
2. Tedavi Hatası  423
a. Müdahalenin Yapılmaması  424
b. Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması  424
c. Yanlış Tedavi Yöntemi Seçme  426
d. Gerekli Testlerin Yapılmaması  427
e. Yanlış İlaç, Hasta Karıştırma, Yanlış Taraf Cerrahisi  428
f. Enfeksiyon ve Hijyen Kurallarına Uyulmaması  431
3. Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali  432
4. Organizasyon Kusuru  434
a. Genel Olarak  435
b. Özel Hastaneler  443
5. Üstlenme Kusuru  445
6. Hekimin Uygulama Hatasını Hastaya Bildirme Yükümlülüğü  446
7. Hatalı Tıbbi Uygulamanın Belirlenmesi (Bilirkişi)  447
§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞU  449
I. Özel Hukukta Tazminat Sorumluluğu  450
A. Genel Olarak  450
B. Tazminat Sorumluluğunun Şartları  451
1. Hukuka Aykırılık  451
2. Kusur  451
3. Zarar  453
4. Nedensellik Bağı  453
C. Tazminat Türleri  454
1. Maddi Tazminat  455
2. Manevi Tazminat  456
D. Hastanın Kusurunun Tazminata Etkisi  458
E. İspat  458
F. Zamanaşımı  460
G. Sorumsuzluk Anlaşmaları  461
II. İdare Hukukunda Tazminat Sorumluluğu  461
A. Tazminatın Şartları  462
1. Zarar  462
a. Zararın Nitelikleri  463
aa. Zarar Gerçek ve Kesin Olmalıdır  463
bb. Zarar Özel Olmalıdır  463
cc. Zarar Para ile Takdir Edilebilir Olmalıdır  463
b. Zararın Kapsamı  463
aa. Maddi Zarar  463
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  463
(a) Tedavi Giderleri  464
(b) Cenaze Giderleri  464
(c) Ölenin Yardımından Yoksunluk Zararı  464
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  465
bb. Manevi Zarar  465
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  465
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  466
2. Kusur  466
3. Nedensellik Bağı  467
B. İspat  467
C. Zamanaşımı  467
D. Rücu  468
§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  470
I. Tıbbi Hatalara İlişkin Davalarda Hukuki Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması Şartı  470
II. Yaşam Hakkı  471
8. Bölüm
TIP CEZA HUKUKU
§ 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  473
§ 2. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ  475
I. Genel Olarak  475
II. 4483 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  476
III. 2547 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  477
§ 3. HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER  478
I. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları  479
A. Genel Olarak  479
B. Aydınlatma, Rıza ve Kasten Öldürme/Yaralama Suçları  483
C. Hekimin Hastanın Ölümüne Yardımı (Ötanazi)  485
1. Sorun  485
2. Çeşitli Ötanazi Türleri ve Hukuksal Sonuçları  487
a. Aktif Ötanazi  487
b. Dolaylı Ötanazi  489
c. Pasif Ötanazi  490
II. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  492
III. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları  499
A. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarına İlişkin Müşterek Açıklamalar  500
1. Ön Açıklama: Aydınlatma, Rıza ve Malpraktis İlişkisi  501
2. Taksir Kavramı  502
3. Hareket  504
4. Neticenin Öngörülebilir Olması ve Bilinçli–Basit Taksir Ayırımı  505
5. Özen Yükümlülüğünün İhlali  507
6. Özen Yükümlülüğü İhlalinin Tespiti  508
7. Nedensellik Bağı  509
B. Taksirle Öldürme Suçu  510
C. Taksirle Yaralama Suçu  511
1. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  511
2. Yaralama Kavramı  512
3. Soruşturma ve Kovuşturma  513
IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  514
V. Hasta ile Cinsel İlişki Kurma  516
VI. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilirliği  516
VII. Organ veya Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu  523
A. Organ veya Doku Naklinin ve Ticaretinin Cezalandırılabilirliği  523
B. Organ ve Doku Nakli Kanunu ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi  525
C. Organ veya Doku Ticareti Suçu  531
D. Zorunluluk Hali  532
E. Etkin Pişmanlık  533
VIII. Çocuk Düşürtme  534
A. Genel Olarak  534
B. Suçun Konusu  537
C. Maddi Unsur  538
D. Manevi Unsur  541
1. Genel Olarak  541
2. Zorunluluk Hali  542
E. Hukuka Uygunluk Nedenleri  543
1. Süre Esaslı İsteğe Bağlı Rahim Tahliyesi  544
2. Çocuk ile Onu Takip Edecek Nesiller Açısından Ağır Maluliyet (Özürlülük Endikasyonu)  545
F. Nitelikli Haller  547
G. Teşebbüs ve İştirak  547
H. Zorunluluk Hali  549
1. Genel Açıklamalar  549
2. Hukuki Niteliği  550
3. Şartları  550
4. İspat Sorunları  552
IX. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu  553
X. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu  554
A. Genel Olarak  554
B. Suçun Unsurları  555
1. Maddi Unsur  555
a. Kişisel Veri Kavramı  555
b. Kişisel Verilerin Kapsamı  557
c. Fail  560
d. Maddi Unsuru Oluşturan Eylemler  561
e. Hastanın Ölümünden Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  562
f. Sağlık Personelinin Sıfatı Sona Erdikten Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  562
2. Manevi Unsur  562
3. Hukuka Uygunluk Nedenleri  562
a. Hastanın Rızası  563
aa. Genel Olarak  563
bb. Varsayılan Rıza  563
b. Bildirme Yükümlülüğü  564
4. Zorunluluk Hali  568
C. Nitelikli Haller  571
XI. Dolandırıcılık  571
XII. Belgede Sahtecilik  573
A. Genel Açıklamalar  573
B. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu  574
C. Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensubunun Belgede Sahteciliği  576
1. Suçun Unsurları  576
2. Nitelikli Haller  579
XIII. Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu  582
XIV. İrtikap Suçu  584
XV. Rüşvet Suçu  589
A. Genel Açıklamalar  589
B. İrtikap ile Rüşvet Suçu Arasındaki Farklar  590
XVI. Görevi Kötüye Kullanma  591
A. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  591
B. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  593
C. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak Koşulu  597
D. Yükümlülüklerin Çatışması  598
XVII. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu  599
XVIII. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  600
XIX. Genital Muayene  604
A. Genel Olarak  604
B. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  605
C. Suçun Faili ve Mağduru  606
D. Maddi Unsur  608
E. Manevi Unsur  611
F. Hukuka Aykırılık Unsuru  611
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  612
XX. Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme veya Hekim Unvanını Takınma  613
XXI. Kabahatler  617
A. Yetkisiz Hekimlik  617
B. Bazı Normlara Aykırılık  618
C. Yetkisiz Diş Hekimliği Yapmak  620
D. Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak veya Unvanı Takınmak  621
E. Hastanın Rızası Olmaksızın Tıbbi Müdahale Yapmak  621
 


Gürkan Sert
Kasım 2020
34.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Cem Barlıoğlu
Eylül 2020
61.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Hakeri
Ağustos 2020
310.00 TL
Sepete Ekle
Merve Gürcan
Ocak 2020
59.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
21. Baskıya Önsöz  5
14. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Kısa İçindekiler  11
Kısaltmalar  29
1. Bölüm
TIP HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR  33
§ 2. KAVRAM  36
§ 3. MESLEKİ DİSİPLİN  37
I. Genel Olarak  37
II. Kamu Görevlisi Hekimler ile İlgili Uygulama  40
III. Aynı Anda Ceza Soruşturma/Kovuşturması Yapılması Durumu  40
2. Bölüm
HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI
§ 1. HASTA HAKLARI  43
I. Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma  44
II. Bilgi İsteme  44
III. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme  45
IV. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme  45
V. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme  45
VI. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım  45
VII. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı  45
VIII. Ötanazi Yasağı  45
IX. Tıbbi Özen Gösterilmesi  45
X. Genel Olarak Bilgi İsteme  45
XI. Kayıtları İnceleme  45
XII. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi  45
XIII. Bilgilerin Gizli Tutulması  45
XIV. Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası  45
XV. Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması  45
XVI. Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi  45
XVII. Tıbbi Araştırmalarda Hasta Hakları  45
XVIII. Güvenliğin Sağlanması  45
XIX. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma  45
XX. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret  45
XXI. Refakatçi Bulundurma  45
XXII. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi  45
XXIII. Hastaya Yeterli Vakit Ayrılması ve Hastanın Vaktine Riayet Edilmesi  45
XXIV. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı  46
XXV. Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları  49
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI  56
I. Sağlık Çalışanı Hakları  56
II. Hak Arama Yolları  57
A. Haksız Suçlamalara Karşı Hak Arama Yolları  57
B. Güvenlik Hakkının İhlaline Karşı Hak Arama Yolları  58
1. Ceza Hukuku Araçları  58
a. Genel Olarak  58
b. Ceza Muhakemesi Bakımından Özel Düzenlemeler  65
2. Tazminat Hukuku Araçları  66
3. Süreç  67
III. Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılacak Hukuki Yardım  67
IV. Çalışan Güvenliği Genelgesi  71
V. Hekimin Hasta Seçme Hakkı  73
VI. Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı  76
A. Genel Olarak  76
B. Aile Hekimleri Bakımından Uygulama  78
3. Bölüm
TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
§ 1. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK  79
I. Genel Olarak  79
II. Şifa Garantisi Yasağı  91
§ 2. DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ  94
I. Genel Olarak  94
II. Güven İlkesi  96
§ 3. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET  102
I. Kavram  103
II. Uygulamadaki Sorunlar  106
A. Tıbbi Müdahale Sırasında Diğer Sağlık Çalışanlarının Bulunması  106
B. Koğuş Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler  107
C. Kamera Kaydı  108
D. Tutuklu ve Hükümlülerin Muayenelerinde Mahremiyet Sorunu  108
§ 4. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ  110
4. Bölüm
TIBBİ MÜDAHALENİN
HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
§ 1. GENEL BİLGİLER  119
§ 2. ŞARTLAR  120
I. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması  120
A. Genel Olarak  120
B. Hekim Olma Şartı  121
1. Genel Olarak  121
2. Uzmanlık Şartı  124
3. Öğrencilerin Yaptığı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Sorunu  130
C. Sağlık Personeli Olmayan Kimselerin Yaptığı Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sorumlulukları  132
II. Aydınlatma ve Rıza  134
A. Temel Kurallar  134
B. Aydınlatma  139
1. Aydınlatma Çeşitleri  140
a. Otonomi (Karar) Aydınlatması  140
aa. Temel Sorunlar  140
bb. Otonomi Aydınlatmasının Çeşitleri  141
aaa. Genel Olarak  141
bbb. Teşhis Aydınlatması  142
ccc. Süreç Aydınlatması  143
ddd. Alternatifler Konusunda Aydınlatma  144
eee. Müdahale Yapılmamasının Sonuçları Konusunda Aydınlatma  145
b. Tedavi Aydınlatması (Güvenlik Aydınlatması)  146
aa. Kavram  146
bb. Teşhise Yönelik Aydınlatma  148
cc. İlaç ve Tıbbi Malzeme  149
c. Risk Aydınlatması  152
2. Özel Durumlarda Aydınlatma  155
a. Kısırlaştırma  156
b. Engelli Cenin  157
c. Hekim Hatası  157
d. Hekimin Tecrübesi  159
3. Aydınlatılacak Kişi  160
4. Aydınlatma Yükümlüsü  161
5. Aydınlatmanın Zamanı  162
6. Aydınlatmanın Kapsamı  162
7. Aydınlatmanın Şekli  164
a. Genel Olarak  164
b. E–Aydınlatma Formlarının Geçerliliği  168
8. Aydınlatmanın Mümkün Olmaması ve Ameliyat Sırasında Aydınlatma  169
9. Aydınlatma Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar  170
a. Aydınlatmadan Vazgeçme  170
b. Hastanın Bilgisinin Bulunması  171
c. Aydınlatmanın Olumsuz Etkide Bulunması  171
aa. Genel Olarak  172
bb. Tedavisi Olmayan Hastalığın Bildirilmesi  173
d. Acil Haller  174
e. Aydınlatmanın Uygulanabilir Olmaması  175
10. Aydınlatmanın Geri Alınması, Düzeltilmesi  176
11. Hukuka Aykırı Aydınlatmanın Sonuçları  176
12. Hatalı Aydınlatma ve İspat Sorunları  177
C. Rıza  178
1. Genel Olarak  179
2. Rıza Açıklaması  182
3. Rıza Verme Yetkisi (Rıza Ehliyeti)  184
a. Genel Olarak  184
b. Çocuklar Bakımından Rıza Ehliyetinin Belirlenmesi  187
c. Çocuklarda Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  191
d. Rıza Yeteneği Bulunmayan Yetişkinlerde Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi  198
4. Rızanın Kapsamı  198
5. Rızanın Aranmadığı Haller  199
a. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  200
aa. Genel Olarak  200
bb. Corona Virüs Nedeniyle Alınan Önlemler  202
cc. Genel Önleyici Aşı Zorunluluğu  205
dd. Yurt Dışından Gelenlere Zorla Tıbbi Müdahale Yapılması  209
b. Akıl Hastaları İle İlgili Düzenlemeler  210
c. Ceza Hukukunun Öngörmüş Olduğu Düzenlemeler  213
aa. Ceza Hukuku Yaptırımları  213
bb. Ceza Yargılamasından Kaynaklanan Tıbbi Müdahaleler  215
cc. Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tıbbi Müdahaleler  218
d. Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemeler  220
6. Tıbbi Müdahalenin Rızaya Rağmen Hukuka Aykırılığı  221
7. Varsayılan Rıza  222
a. Genel Olarak  222
b. Ameliyatın Genişletilmesi  226
c. Önceki İrade Açıklamalarının Geçerliliği (Tıbbi Vasiyet)  227
8. Rızayı Sakatlayan Haller  229
9. Rızanın Geri Alınması  231
10. Rıza Formu  232
11. Tıbbi Müdahaleye Rıza Gösterilmemesi Halinde Yapılması Gerekenler  233
D. Aydınlatma ve Rıza Konusundaki Yanılgının Sonuçları  234
III. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale  235
A. Endikasyon (Zorunluluk)  235
1. Kavram  235
2. Tıbbi Endikasyon Olmaksızın Yapılan Tıbbi Müdahaleler  240
a. Deneysel Nitelikli Tıbbi Müdahaleler  243
b. Şekil veya Fonksiyon Değiştirici Tıbbi Müdahaleler  244
c. Üçüncü Kişi Yararına Yapılan Tıbbi Müdahaleler  245
d. Sünnet  245
3. Değerlendirme  246
B. Özenli Tıbbi Müdahale  247
5. Bölüm
ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER
§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ  249
I. Kavram  249
II. Hukuksal Temel ve Kapsam  251
III. Organ ve Doku Nakli Çeşitleri  251
A. Ölülerden (Kadavradan) Organ Nakli  252
1. Ölüm Halinin Belirlenmesi  252
2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Saygı Gösterilmesi  257
3. Beyin Ölümü Tespitinden Sonra Yapılması Gereken İşlemler  261
4. Otopsi mi Nakil mi?  263
5. Organ ve Doku Dağıtımı  266
B. Canlılardan Organ Nakli  267
1. Genel Olarak  267
2. Akrabalık Şartı  270
3. Çapraz Nakil  273
§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME)  274
I. Giriş  274
II. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Koşullar  277
A. İnsan Üzerinde Deneyin Şartları  279
1. Yetişkinler Üzerinde Deneyin Şartları  279
2. Özel Durumlarda Araştırma  281
3. Çocuklar Üzerinde Deneyin Şartları  281
B. İnsan Üzerinde Denemenin Şartları  284
1. Yetişkinler Üzerinde Denemenin Şartları  285
2. Çocuklar Üzerinde Denemenin Şartları  287
§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER  288
I. Tanım  289
II. Estetik Müdahalelerde Hekim–Hasta Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği  290
§ 4. GENETİK TANI  294
I. Kavram  294
II. Türleri  295
III. Tanı İşlemlerinin Hukuksal Niteliği  296
IV. Hukuksal Sorumluluk  298
V. Yasaklar ve Yaptırım  299
§ 5. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER  301
§ 6. YAPAY DÖLLEME  302
I. Kavram  303
II. Yapay Döllemenin Şartları  304
III. Yapay Dölleme Neticesinde Oluşan Embriyonun ve Dünyaya Gelen Çocuğun Hukuksal Statüsü  307
A. Yapay Dölleme Neticesinde Ana Rahmi Dışında Oluşturulan Embriyonun Hukuksal Durumu  307
B. Yapay Dölleme Neticesinde Meydana Gelen Çocuğun Hukuksal Durumu  308
IV. Yapay Döllemeye İlişkin Yasaklar  308
V. Taşıyıcı Annelik  311
VI. Üreme Hücreleri ve Gonad Dokularının Saklanması  314
VII. Embriyoların Dondurulması  316
§7. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER  317
I. Giriş  317
II. Hukuki Durum  318
A. Genel Bir Mevzuat İhtiyacı  318
B. Ülkemizdeki Mevcut Durum  319
C. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Alanındaki Mevcut Düzenleme  321
1. Tıbbi Müdahaleyi Yapma Yetkisi  322
2. Aydınlatma  324
3. Endikasyon  325
§ 8. KİMYASAL KASTRASYON  327
6. Bölüm
HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  335
I. Genel Olarak  335
II. Hekimin Özen Yükümlülüğü  335
III. Hekimin Kişisel Edim Yükümlülüğü  336
A. Kişisel Edim Kavramı  336
B. Temsil Edilebilir Edimler  337
C. Temsil Edilemeyen Edimler  339
IV. Öykü Alma Yükümlülüğü  340
V. Muayene Yükümlülüğü  341
VI. Teşhis Yükümlülüğü  343
A. Teşhis Kavramı  343
B. Teşhis Yükümlülüğünün İçeriği  344
C. Uzaktan Teşhis Yasağı  346
D. Teşhisi Bildirme Yükümlülüğü  347
E. Teşhisi Kontrol Yükümlülüğü  347
VII. Tedavi Yükümlülüğü  348
A. Hukuksal Temelleri  348
1. Genel Olarak  348
2. Özel Durumlar  349
a. Hekimin Hastayı Reddetmesi  349
b. Acil Durumlar  351
B. Zamanında Tedavi Yükümlülüğü  352
C. Uzaktan Tedavi Yasağı  352
1. Genel Olarak  352
2. Tele–Tıp  355
D. Hekimin Tedavi Yükümlülüğünün Sınırları  357
1. Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı  357
a. Genel Olarak  357
b. Tedaviyi Ret Hakkının İçeriği  358
2. Hekimin Etkisiz Tedaviyi Sona Erdirme Hakkı  360
VIII. Reçete Yazma Yükümlülüğü  361
A. Kavram  361
B. Reçetenin Hukuksal Niteliği  361
C. Reçete Düzenleme Yükümlülüğünün İçeriği  363
IX. Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü  365
A. Tıbbi Teknik Standardın Uygulanması Yükümlülüğü  365
B. Tıbbi Teknik Araçların Bakımı ve Kontrolü  366
X. Kayıt Tutma Yükümlülüğü  366
A. Genel Olarak  366
B. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İçeriği  367
1. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Amacı  367
2. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı  368
3. Kayıtların Şekli  370
4. Kaydın Zamanı  371
C. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları  373
D. Kayıtları İnceleme Hakkı  374
1. Hukuksal Dayanak  375
2. Kayıtları İnceleme Hakkının Çeşitleri  376
a. Dava Dışı İnceleme Hakkı  376
b. Dava Dolayısıyla İnceleme Hakkı  377
3. Kayıt İnceleme Hakkına İlişkin Diğer Hususlar  378
4. Kayıtların Verilmemesine Karşı Hukuksal Yollar  378
XI. Sır Saklama Yükümlülüğü  380
XII. Organizasyon Yükümlülükleri  381
XIII. Kullanılan Ürün ve İlaçlarla İlgili Yükümlülükler  382
XIV. Mesleki Bilgisini Geliştirme Yükümlülüğü  382
XV. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü  382
§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  384
7. Bölüm
HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ, HATALI TIBBİ UYGULAMA VE
TAZMİNAT SORUMLULUĞU
§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ  387
I. Genel Olarak  387
A. Bağımsız Çalışan Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  387
B. Aile Hekimi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  390
C. Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  391
1. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  391
2. Kamu Hastanesi ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği  393
II. Görevli Yargı Yeri  394
A. Genel Olarak  394
B. Yargıtay Kararları  396
C. Görevli Mahkeme  399
1. Bağımsız Çalışan Hekimler Bakımından  400
2. Özel Hastaneler Bakımından  400
3. Kamu Hastaneleri Bakımından  400
4. Yeni Tüketici Kanunu ile Yapılan Değişiklik  400
§2. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS)  401
I. Genel Olarak  401
II. Tıbbi Standart  406
A. Kavram  406
B. Tıbbi Standarttan Sapma: Yeni Yöntemler  410
III. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata)  413
A. Kavram  413
B. Hata (Malpraktis) Örnekleri  415
1. Teşhis Hatası  417
a. Genel Olarak  417
b. Eksik Ön Muayene ve Yetersiz Hasta Öyküsü Alma  421
c. Teşhise Yönelik Gerekli Tetkiklerin Yapılmaması  421
2. Tedavi Hatası  423
a. Müdahalenin Yapılmaması  424
b. Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması  424
c. Yanlış Tedavi Yöntemi Seçme  426
d. Gerekli Testlerin Yapılmaması  427
e. Yanlış İlaç, Hasta Karıştırma, Yanlış Taraf Cerrahisi  428
f. Enfeksiyon ve Hijyen Kurallarına Uyulmaması  431
3. Tedavi Sonrası Yükümlülüklerin İhlali  432
4. Organizasyon Kusuru  434
a. Genel Olarak  435
b. Özel Hastaneler  443
5. Üstlenme Kusuru  445
6. Hekimin Uygulama Hatasını Hastaya Bildirme Yükümlülüğü  446
7. Hatalı Tıbbi Uygulamanın Belirlenmesi (Bilirkişi)  447
§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞU  449
I. Özel Hukukta Tazminat Sorumluluğu  450
A. Genel Olarak  450
B. Tazminat Sorumluluğunun Şartları  451
1. Hukuka Aykırılık  451
2. Kusur  451
3. Zarar  453
4. Nedensellik Bağı  453
C. Tazminat Türleri  454
1. Maddi Tazminat  455
2. Manevi Tazminat  456
D. Hastanın Kusurunun Tazminata Etkisi  458
E. İspat  458
F. Zamanaşımı  460
G. Sorumsuzluk Anlaşmaları  461
II. İdare Hukukunda Tazminat Sorumluluğu  461
A. Tazminatın Şartları  462
1. Zarar  462
a. Zararın Nitelikleri  463
aa. Zarar Gerçek ve Kesin Olmalıdır  463
bb. Zarar Özel Olmalıdır  463
cc. Zarar Para ile Takdir Edilebilir Olmalıdır  463
b. Zararın Kapsamı  463
aa. Maddi Zarar  463
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  463
(a) Tedavi Giderleri  464
(b) Cenaze Giderleri  464
(c) Ölenin Yardımından Yoksunluk Zararı  464
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  465
bb. Manevi Zarar  465
(1) Ölüm Nedeniyle Oluşan Zarar  465
(2) Yaralama Nedeniyle Oluşan Zarar  466
2. Kusur  466
3. Nedensellik Bağı  467
B. İspat  467
C. Zamanaşımı  467
D. Rücu  468
§ 4. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  470
I. Tıbbi Hatalara İlişkin Davalarda Hukuki Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması Şartı  470
II. Yaşam Hakkı  471
8. Bölüm
TIP CEZA HUKUKU
§ 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  473
§ 2. KAMU GÖREVLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAKIMINDAN SORUŞTURMA İZNİ SÜRECİ  475
I. Genel Olarak  475
II. 4483 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  476
III. 2547 Sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlileri Açısından  477
§ 3. HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER  478
I. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları  479
A. Genel Olarak  479
B. Aydınlatma, Rıza ve Kasten Öldürme/Yaralama Suçları  483
C. Hekimin Hastanın Ölümüne Yardımı (Ötanazi)  485
1. Sorun  485
2. Çeşitli Ötanazi Türleri ve Hukuksal Sonuçları  487
a. Aktif Ötanazi  487
b. Dolaylı Ötanazi  489
c. Pasif Ötanazi  490
II. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  492
III. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları  499
A. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarına İlişkin Müşterek Açıklamalar  500
1. Ön Açıklama: Aydınlatma, Rıza ve Malpraktis İlişkisi  501
2. Taksir Kavramı  502
3. Hareket  504
4. Neticenin Öngörülebilir Olması ve Bilinçli–Basit Taksir Ayırımı  505
5. Özen Yükümlülüğünün İhlali  507
6. Özen Yükümlülüğü İhlalinin Tespiti  508
7. Nedensellik Bağı  509
B. Taksirle Öldürme Suçu  510
C. Taksirle Yaralama Suçu  511
1. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  511
2. Yaralama Kavramı  512
3. Soruşturma ve Kovuşturma  513
IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  514
V. Hasta ile Cinsel İlişki Kurma  516
VI. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilirliği  516
VII. Organ veya Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu  523
A. Organ veya Doku Naklinin ve Ticaretinin Cezalandırılabilirliği  523
B. Organ ve Doku Nakli Kanunu ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi  525
C. Organ veya Doku Ticareti Suçu  531
D. Zorunluluk Hali  532
E. Etkin Pişmanlık  533
VIII. Çocuk Düşürtme  534
A. Genel Olarak  534
B. Suçun Konusu  537
C. Maddi Unsur  538
D. Manevi Unsur  541
1. Genel Olarak  541
2. Zorunluluk Hali  542
E. Hukuka Uygunluk Nedenleri  543
1. Süre Esaslı İsteğe Bağlı Rahim Tahliyesi  544
2. Çocuk ile Onu Takip Edecek Nesiller Açısından Ağır Maluliyet (Özürlülük Endikasyonu)  545
F. Nitelikli Haller  547
G. Teşebbüs ve İştirak  547
H. Zorunluluk Hali  549
1. Genel Açıklamalar  549
2. Hukuki Niteliği  550
3. Şartları  550
4. İspat Sorunları  552
IX. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu  553
X. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu  554
A. Genel Olarak  554
B. Suçun Unsurları  555
1. Maddi Unsur  555
a. Kişisel Veri Kavramı  555
b. Kişisel Verilerin Kapsamı  557
c. Fail  560
d. Maddi Unsuru Oluşturan Eylemler  561
e. Hastanın Ölümünden Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  562
f. Sağlık Personelinin Sıfatı Sona Erdikten Sonra Bu Suç İşlenebilir mi?  562
2. Manevi Unsur  562
3. Hukuka Uygunluk Nedenleri  562
a. Hastanın Rızası  563
aa. Genel Olarak  563
bb. Varsayılan Rıza  563
b. Bildirme Yükümlülüğü  564
4. Zorunluluk Hali  568
C. Nitelikli Haller  571
XI. Dolandırıcılık  571
XII. Belgede Sahtecilik  573
A. Genel Açıklamalar  573
B. Kamu Görevlisi Tarafından İşlenen Sahtecilik Suçu  574
C. Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensubunun Belgede Sahteciliği  576
1. Suçun Unsurları  576
2. Nitelikli Haller  579
XIII. Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu  582
XIV. İrtikap Suçu  584
XV. Rüşvet Suçu  589
A. Genel Açıklamalar  589
B. İrtikap ile Rüşvet Suçu Arasındaki Farklar  590
XVI. Görevi Kötüye Kullanma  591
A. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  591
B. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak  593
C. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlamak Koşulu  597
D. Yükümlülüklerin Çatışması  598
XVII. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu  599
XVIII. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  600
XIX. Genital Muayene  604
A. Genel Olarak  604
B. Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu  605
C. Suçun Faili ve Mağduru  606
D. Maddi Unsur  608
E. Manevi Unsur  611
F. Hukuka Aykırılık Unsuru  611
G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  612
XX. Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme veya Hekim Unvanını Takınma  613
XXI. Kabahatler  617
A. Yetkisiz Hekimlik  617
B. Bazı Normlara Aykırılık  618
C. Yetkisiz Diş Hekimliği Yapmak  620
D. Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak veya Unvanı Takınmak  621
E. Hastanın Rızası Olmaksızın Tıbbi Müdahale Yapmak  621
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021