Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyal Medya Pazarlaması
Sosyal Web'te Pazarlama Stratejileri
Eylül 2018 / 3. Baskı / 247 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Erkan Akar, Sosyal Medya Pazarlaması'nı ve bu alandaki kavramları, dijital dünyadaki değişimle eş zamanlı olarak takip ederek ve bunları örnekleriyle sunarak kolayca anlaşılmasına yardımcı olan kitapların yazarı ve "pazarlama akademisyeni 4.0" sürümünün öncülerindendir.

Dijital paradigmanın takipçisi olan yazarın elinizde üçüncü baskısı bulunan, ilk baskısı ise 2010'da yapılan bu kitabı, bu konuda Türkiye'de yazılan ilk kitaplardandır.

Görünen o ki Sosyal Medya'yı gelecek yıllarda pek çok yaratıcı ve paradigma değiştirici yenilikleriyle birlikte yaratmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda yarattığımız;

Sosyal Web- Sosyal Ağ
Sosyal Çağ
Sosyal işaretleme
Konum Tabanlı Siteler
Üreten Tüketiciler
Sosyal Konum Tabanlı Siteler
Sanal Gerçeklik
Arttırılmış Gerçeklik
Sosyal Medya Metrikleri
Pazarlama 3.0
Pazarlama 4.0

gibi kavramları ve bunların detaylı örneklerini bu kitapta bulabilirsiniz.


Konu Başlıkları
Medya İletişim Devrimleri
Web 2.0 ve Uygulamaları
Sosyal Medya ve Araçları
Bloglar ve Bloglarla Pazarlama
Mikrobloglar ve Mikrobloglarla Pazarlama
Wiki'ler ve Wiki'lerle Pazarlama
Sosyal İşaretleme ve Sosyal Haber Servisleri ile Pazarlama
Medya Paylaşım Siteleri ve Medya Paylaşım Siteleri ile Pazarlama
Değerlendirme Siteleri ve Değerlendirme Siteleri ile Pazarlama
Sosyal Ağ Kurma Siteleri ve Sosyal Ağ Kurma Siteleri ile Pazarlama
Sanal Dünyalar, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik ile Pazarlama
Sosyal Konum Tabanlı Siteler ile Pazarlama
Sosyal Medya Ölçümü ve Metrikleri
Web 3.0, Pazarlama 3.0 ve Pazarlama 3.0 ile Pazarlama
Web 4.0, Pazarlama 4.0 ve Pazarlama 4.0 ile Pazarlama
Barkod: 9789750249945
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 247
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Prof. Dr. Şan Öz–Alp’in Önsözü  7
Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskı Önsöz  13
Kitabın İçeriğinin Sunumu  15
Şekiller ve Tablolar Listesi  23
Giriş  25
KISIM I
SOSYAL MEDYANIN TEMELLERİ: BAĞLI ÇAĞA GEÇİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM  29
MEDYADA İLETİŞİM DEVRİMLERİ: İKİNCİ İLETİŞİM DEVRİMİNDE MİYİZ?  29
YENİ MEDYA VE KAPSAMI  31
SOSYAL ÇAĞIN ORTAYA ÇIKIŞI: BİLGİ ÇAĞINDAN BAĞLI ÇAĞA GEÇİŞ  33
İKİNCİ BÖLÜM  37
WEB 2.0: SOSYAL MEDYANIN TEKNİK YÖNÜ  37
WEB 2.0 İLE WEB 1.0 ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  40
WEB 2.0 UYGULAMALARI  42
WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİN YARATTIĞI ETKİ VE PAZARLAMACILAR İÇİN ÖNEMİ  43
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  45
YARATICI TÜKETİCİLER  45
SOSYAL MEDYA TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  45
SOSYAL MEDYA ARAÇLARI  46
SOSYAL MEDYA GÖRÜNÜMÜ (2017)  50
KISIM II
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI: TEMELLERİ VE SÜRECİ
BİRİNCİ BÖLÜM  55
GELENEKSEL MEDYADAN SOSYAL MEDYAYA: DEĞİŞEN PAZARLAMA İLETİŞİM MEDYASI  55
SOSYAL GERİBİLDİRİM DÖNGÜSÜ  57
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINA GİDEN SÜREÇ  59
SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  61
İKİNCİ BÖLÜM  65
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TANIMI VE KAPSAMI  65
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASIYLA BAŞARILABİLECEK AMAÇLAR  66
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  67
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ FARKLILIKLARI  67
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI SÜRECİ  68
KISIM III
SOSYAL MEDYANIN FARKLI ARAÇLARIYLA PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE SOSYAL MEDYA METRİKLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM: BLOGLAR VE BLOGGİNG  75
BLOGLAR: ANLAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  75
BLOGLAR NEDEN POPÜLER?  77
İŞLETME BLOGGINGİ VE İŞLETME BLOGLARI  77
BLOGGİNGİ BİR İNTERNET PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANMA NEDENLERİ  79
BAŞARILI İŞLETME BLOGGINGİ İÇİN GEREKENLER  82
BAŞARILI İŞLETME BLOGGINGİ ÖRNEKLERİ  83
İKİNCİ BÖLÜM: MİKROBLOGGING VE MİKROBLOGLAR  85
MİKROBLOGGING: ANLAMI VE KAPSAMI  85
BİR MİKROBLOGUN BİLEŞENLERİ  86
MİKROBLOGGING İLE BLOGGING ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  87
MİKROBLOGGING İLE PAZARLAMACILAR NE SAĞLAR?  87
TWITTER NEDİR?  88
TWITTER’IN KISA TARİHİ  89
TWITTER’IN DEĞERİ VE GÜCÜ  93
TWITTER'IN FAYDALARI  94
İŞLETMELERİN TWITTER'I KULLANMA YOLLARI  94
DELL TWITTER’I NASIL KULLANIYOR?  96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: WİKİ'LER  99
WİKİ'LER: ANLAMI VE SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ  99
WİKİ'LERİN TEKNİK TEMEL FONKSİYONLARI  100
WİKİ İLE DİĞER ONLİNE İLETİŞİM ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI  101
İŞLETMELERİN WİKİ'LERİ KULLANMA SEBEPLERİ  102
İŞLETMELERDE WİKİ'NİN KULLANIMI  102
WİKİ'LERİN AVANTAJLARI  103
WİKİ'LERİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR  103
WIKIPEDIA'YI BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANMA  106
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SOSYAL İŞARETLEME (VE SOSYAL HABER)  107
SOSYAL İŞARETLEME: ANLAMI VE İLGİLİ KAVRAMLAR  107
TEMEL BİR ETİKETLEME SİSTEMİ MODELİ  108
ETİKETLEME SİSTEMİNİN AVANTAJLARI  110
ETİKETLEMENİN KULLANIM BİÇİMLERİ  110
P2P YÖNLENDİRME AĞLARI OLARAK SOSYAL İŞARETLEME VE SOSYAL HABER SERVİSLERİ  112
SOSYAL İŞARETLEMENİN AMACI VE ÖNEMİ  114
SOSYAL İŞARETLEMENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI  115
PAZARLAMA ARAÇLARI OLARAK SOSYAL İŞARETLEME VE SOSYAL HABER SERVİSLERİNİN FAYDALARI  116
SOSYAL İŞARETLEME İLE WEB SİTESİ TRAFİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN İPUÇLARI  117
KODAK VE SOSYAL İŞARETLEME  117
AMAZON.COM VE ETİKETLEME  118
BEŞİNCİ BÖLÜM: MEDYA PAYLAŞIM SİTELERİ  119
MEDYA PAYLAŞIM SİTELERİ: KAPSAMI VE ÖNEMİ  119
FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ  119
FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNİN ÖZELLİKLERİ  119
FOTOĞRAF PAYLAŞIM SİTELERİNİN PAZARLAMADA KULLANIMI: FLICKR VE INSTAGRAM  120
VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNİN PAZARLAMADA KULLANIMI VE YOUTUBE  124
YOUTUBE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER  126
YOUTUBE’UN PAZARLAMADA KULLANIMI  126
GILLETTE VE YOUTUBE  130
İŞLETMELERİN FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNİ KULLANMA AMAÇLARI  131
FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNİN PAZARLAMACILAR AÇISINDAN SAĞLADIKLARI  131
PODCASTING: ANLAMI, GELİŞİMİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ  132
PODCASTING'İN AVANTAJLARI  135
PAZARLAMA ARACI OLARAK PODCAST'LER  136
PAZARLAMA KARMASINA PODCASTİNGİ EKLEMENİN FAYDALARI  137
İŞLETMELERDE PODCASTING STRATEJİSİ UYGULAMANIN AVANTAJLARI  137
PODCASTING STRATEJİSİNDE İÇERİĞİN ÖZELLİKLERİ  139
İŞLETME PODCASTING'İNİN KULLANIM ŞEKİLLERİ  139
ALTINCI BÖLÜM: DEĞERLENDİRME SİTELERİ  145
DEĞERLENDİRME SİTELERİ: ANLAMI  145
ONLİNE DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SİTELERİ, PLATFORMLARI VE SERVİSLERİ TÜRLERİ  145
DEĞERLENDİRME SİTELERİNİN PAZARLAMACILAR AÇISINDAN SAĞLADIKLARI  147
PARIS CREPERIE: ONLINE DEĞERLENDİRMELERE YANIT VERME  147
YEDİNCİ BÖLÜM: SOSYAL AĞ KURMA VE SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ  149
SOSYAL AĞ KURMA VE SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ: TANIM VE UNSURLAR  149
SOSYAL AĞ KURMA GEÇMİŞİ  150
SOSYAL AĞ KURMA FENOMENİNİN BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ  151
SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ İLE PAZARLAMA VE FAYDALARI  152
İŞLETMELERDE ONLINE SOSYAL AĞ KURMANIN AMAÇLARI  155
SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİYLE PAZARLAMADA BAŞARILI OLMANIN İPUÇLARI  155
POPÜLER SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ VE FACEBOOK İLE PAZARLAMA  156
ALTERNATİF SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ  157
FACEBOOK: KISA GELİŞİMİ  158
FACEBOOK'UN ÖNEMİ  161
FACEBOOK'UN SWOT ANALİZİ  162
İŞLETMELER İÇİN FACEBOOK EKOSİSTEMİ  164
FACEBOOK'UN PAZARLAMACILARA SUNDUĞU BENZERSİZ YOLLAR  165
FACEBOOK KULLANAN BAŞARILI İŞLETMELERİN BAŞARISININ NEDENLERİ  166
FACEBOOK İLE PAZARLAMANIN FAYDALARI VE SAKINCALARI  167
BURGER KING’İN FACEBOOK YOLUYLA MARKALAMA GİRİŞİMİ  168
COMMUNITY COFFE, FACEBOOK'TA SADIK BİR MÜŞTERİ TOPLULUĞU NASIL OLUŞTURDU?  169
SEKİZİNCİ BÖLÜM: SANAL DÜNYALARDAN SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLERE: KAVRAMLAR VE ÖZELLİKLERİ  171
SANAL DÜNYALAR  171
SANAL GERÇEKLİK  173
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK  174
SANAL DÜNYALAR İLE PAZARLAMA  176
SECOND LIFE: BİLEŞENLERİ VE PAZARLAMA BOYUTU  177
COCA–COLA VE SECOND LIFE  180
SANAL GERÇEKLİK İLE PAZARLAMA  181
SANAL GERÇEKLİK PAZARLAMA KAMPANYASI ÖRNEKLERİ  183
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE PAZARLAMA  184
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK PAZARLAMA KAMPANYASI ÖRNEKLERİ  187
DOKUZUNCU BÖLÜM: SOSYAL KONUM TABANLI SİTELER İLE PAZARLAMA  189
COCA–COLA: KONUM TABANLI PAZARLAMADA AKILLI ÖRNEK  190
ONUNCU BÖLÜM SOSYAL MEDYA ÖLÇÜMÜ VE METRİKLERİ  191
SOSYAL MEDYA ÖLÇÜMÜ VE METRİKLERİ: TEMEL NOKTALAR  191
SOSYAL MEDYADA YAPILANLARI ÖLÇMENİN FAYDALARI  193
PAZARLAMACILARIN SOSYAL ÇABALARININ DOĞRU ETKİSİNİ ÖLÇMEDE DÜŞTÜĞÜ HATALAR  194
İŞLETME AMAÇLARINI ÖLÇÜLEBİLİR ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİYLE EŞLEŞTİRME  194
KISIM IV
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ ÖTESİ:
PAZARLAMA 3.0 VE PAZARLAMA 4.0
BİRİNCİ BÖLÜM  199
ÜÇÜNCÜ NESİL WEB (WEB 3.0): ANLAMI VE AMACI  199
WEB 3.0’IN WEB 2.0’DAN FARKLILIKLARI  200
WEB 3.0’A ÖNCÜLÜK EDEN TREND VE TEKNOLOJİLER  202
İKİNCİ BÖLÜM  207
PAZARLAMA 3.0 (WEB 3.0 İLE PAZARLAMA) NEDİR?  207
PAZARLAMA 3.0’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ  208
WEB 3.0'IN TÜKETİCİLER VE İŞLETMELER İÇİN FAYDALARI  210
WEB 3.0’I KUCAKLAYAN PERAKENDECİLER  213
MARKA TERCİHİ VE BAĞLILIĞINI YAYMADA WEB 3.0’IN KULLANIMI: ASUS VE INTEL ÖRNEĞİ  215
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  219
WEB 4.0 VE PAZARLAMA 4.0  219
PAZARLAMA 4.0 ÖRNEKLERİ  224
AMAZON – TIDE DUSH BUTTON AYGITI  224
TESCO'NUN YÜZ TARAMA TEKNOLOJİSİ  225
LÜKS MARKA PERAKENDECİSİ BURBERRY'DEN IOT KULLANIM ÖRNEĞİ  225
STARBUCKS VE YAPAY ZEKA  226
Kaynakça  227
Kavramlar Dizini  245
Yazarın Özgeçmişi  248
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Prof. Dr. Şan Öz–Alp’in Önsözü  7
Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskı Önsöz  13
Kitabın İçeriğinin Sunumu  15
Şekiller ve Tablolar Listesi  23
Giriş  25
KISIM I
SOSYAL MEDYANIN TEMELLERİ: BAĞLI ÇAĞA GEÇİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM  29
MEDYADA İLETİŞİM DEVRİMLERİ: İKİNCİ İLETİŞİM DEVRİMİNDE MİYİZ?  29
YENİ MEDYA VE KAPSAMI  31
SOSYAL ÇAĞIN ORTAYA ÇIKIŞI: BİLGİ ÇAĞINDAN BAĞLI ÇAĞA GEÇİŞ  33
İKİNCİ BÖLÜM  37
WEB 2.0: SOSYAL MEDYANIN TEKNİK YÖNÜ  37
WEB 2.0 İLE WEB 1.0 ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  40
WEB 2.0 UYGULAMALARI  42
WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİN YARATTIĞI ETKİ VE PAZARLAMACILAR İÇİN ÖNEMİ  43
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  45
YARATICI TÜKETİCİLER  45
SOSYAL MEDYA TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  45
SOSYAL MEDYA ARAÇLARI  46
SOSYAL MEDYA GÖRÜNÜMÜ (2017)  50
KISIM II
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI: TEMELLERİ VE SÜRECİ
BİRİNCİ BÖLÜM  55
GELENEKSEL MEDYADAN SOSYAL MEDYAYA: DEĞİŞEN PAZARLAMA İLETİŞİM MEDYASI  55
SOSYAL GERİBİLDİRİM DÖNGÜSÜ  57
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINA GİDEN SÜREÇ  59
SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  61
İKİNCİ BÖLÜM  65
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TANIMI VE KAPSAMI  65
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASIYLA BAŞARILABİLECEK AMAÇLAR  66
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  67
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ FARKLILIKLARI  67
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI SÜRECİ  68
KISIM III
SOSYAL MEDYANIN FARKLI ARAÇLARIYLA PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE SOSYAL MEDYA METRİKLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM: BLOGLAR VE BLOGGİNG  75
BLOGLAR: ANLAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ  75
BLOGLAR NEDEN POPÜLER?  77
İŞLETME BLOGGINGİ VE İŞLETME BLOGLARI  77
BLOGGİNGİ BİR İNTERNET PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANMA NEDENLERİ  79
BAŞARILI İŞLETME BLOGGINGİ İÇİN GEREKENLER  82
BAŞARILI İŞLETME BLOGGINGİ ÖRNEKLERİ  83
İKİNCİ BÖLÜM: MİKROBLOGGING VE MİKROBLOGLAR  85
MİKROBLOGGING: ANLAMI VE KAPSAMI  85
BİR MİKROBLOGUN BİLEŞENLERİ  86
MİKROBLOGGING İLE BLOGGING ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  87
MİKROBLOGGING İLE PAZARLAMACILAR NE SAĞLAR?  87
TWITTER NEDİR?  88
TWITTER’IN KISA TARİHİ  89
TWITTER’IN DEĞERİ VE GÜCÜ  93
TWITTER'IN FAYDALARI  94
İŞLETMELERİN TWITTER'I KULLANMA YOLLARI  94
DELL TWITTER’I NASIL KULLANIYOR?  96
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: WİKİ'LER  99
WİKİ'LER: ANLAMI VE SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERİ  99
WİKİ'LERİN TEKNİK TEMEL FONKSİYONLARI  100
WİKİ İLE DİĞER ONLİNE İLETİŞİM ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI  101
İŞLETMELERİN WİKİ'LERİ KULLANMA SEBEPLERİ  102
İŞLETMELERDE WİKİ'NİN KULLANIMI  102
WİKİ'LERİN AVANTAJLARI  103
WİKİ'LERİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR  103
WIKIPEDIA'YI BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANMA  106
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SOSYAL İŞARETLEME (VE SOSYAL HABER)  107
SOSYAL İŞARETLEME: ANLAMI VE İLGİLİ KAVRAMLAR  107
TEMEL BİR ETİKETLEME SİSTEMİ MODELİ  108
ETİKETLEME SİSTEMİNİN AVANTAJLARI  110
ETİKETLEMENİN KULLANIM BİÇİMLERİ  110
P2P YÖNLENDİRME AĞLARI OLARAK SOSYAL İŞARETLEME VE SOSYAL HABER SERVİSLERİ  112
SOSYAL İŞARETLEMENİN AMACI VE ÖNEMİ  114
SOSYAL İŞARETLEMENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI  115
PAZARLAMA ARAÇLARI OLARAK SOSYAL İŞARETLEME VE SOSYAL HABER SERVİSLERİNİN FAYDALARI  116
SOSYAL İŞARETLEME İLE WEB SİTESİ TRAFİĞİNİ ARTTIRMAK İÇİN İPUÇLARI  117
KODAK VE SOSYAL İŞARETLEME  117
AMAZON.COM VE ETİKETLEME  118
BEŞİNCİ BÖLÜM: MEDYA PAYLAŞIM SİTELERİ  119
MEDYA PAYLAŞIM SİTELERİ: KAPSAMI VE ÖNEMİ  119
FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİ  119
FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNİN ÖZELLİKLERİ  119
FOTOĞRAF PAYLAŞIM SİTELERİNİN PAZARLAMADA KULLANIMI: FLICKR VE INSTAGRAM  120
VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNİN PAZARLAMADA KULLANIMI VE YOUTUBE  124
YOUTUBE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER  126
YOUTUBE’UN PAZARLAMADA KULLANIMI  126
GILLETTE VE YOUTUBE  130
İŞLETMELERİN FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNİ KULLANMA AMAÇLARI  131
FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIM SİTELERİNİN PAZARLAMACILAR AÇISINDAN SAĞLADIKLARI  131
PODCASTING: ANLAMI, GELİŞİMİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ  132
PODCASTING'İN AVANTAJLARI  135
PAZARLAMA ARACI OLARAK PODCAST'LER  136
PAZARLAMA KARMASINA PODCASTİNGİ EKLEMENİN FAYDALARI  137
İŞLETMELERDE PODCASTING STRATEJİSİ UYGULAMANIN AVANTAJLARI  137
PODCASTING STRATEJİSİNDE İÇERİĞİN ÖZELLİKLERİ  139
İŞLETME PODCASTING'İNİN KULLANIM ŞEKİLLERİ  139
ALTINCI BÖLÜM: DEĞERLENDİRME SİTELERİ  145
DEĞERLENDİRME SİTELERİ: ANLAMI  145
ONLİNE DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SİTELERİ, PLATFORMLARI VE SERVİSLERİ TÜRLERİ  145
DEĞERLENDİRME SİTELERİNİN PAZARLAMACILAR AÇISINDAN SAĞLADIKLARI  147
PARIS CREPERIE: ONLINE DEĞERLENDİRMELERE YANIT VERME  147
YEDİNCİ BÖLÜM: SOSYAL AĞ KURMA VE SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ  149
SOSYAL AĞ KURMA VE SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ: TANIM VE UNSURLAR  149
SOSYAL AĞ KURMA GEÇMİŞİ  150
SOSYAL AĞ KURMA FENOMENİNİN BÜYÜMESİNİN NEDENLERİ  151
SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ İLE PAZARLAMA VE FAYDALARI  152
İŞLETMELERDE ONLINE SOSYAL AĞ KURMANIN AMAÇLARI  155
SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİYLE PAZARLAMADA BAŞARILI OLMANIN İPUÇLARI  155
POPÜLER SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ VE FACEBOOK İLE PAZARLAMA  156
ALTERNATİF SOSYAL AĞ KURMA SİTELERİ  157
FACEBOOK: KISA GELİŞİMİ  158
FACEBOOK'UN ÖNEMİ  161
FACEBOOK'UN SWOT ANALİZİ  162
İŞLETMELER İÇİN FACEBOOK EKOSİSTEMİ  164
FACEBOOK'UN PAZARLAMACILARA SUNDUĞU BENZERSİZ YOLLAR  165
FACEBOOK KULLANAN BAŞARILI İŞLETMELERİN BAŞARISININ NEDENLERİ  166
FACEBOOK İLE PAZARLAMANIN FAYDALARI VE SAKINCALARI  167
BURGER KING’İN FACEBOOK YOLUYLA MARKALAMA GİRİŞİMİ  168
COMMUNITY COFFE, FACEBOOK'TA SADIK BİR MÜŞTERİ TOPLULUĞU NASIL OLUŞTURDU?  169
SEKİZİNCİ BÖLÜM: SANAL DÜNYALARDAN SANAL GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLERE: KAVRAMLAR VE ÖZELLİKLERİ  171
SANAL DÜNYALAR  171
SANAL GERÇEKLİK  173
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK  174
SANAL DÜNYALAR İLE PAZARLAMA  176
SECOND LIFE: BİLEŞENLERİ VE PAZARLAMA BOYUTU  177
COCA–COLA VE SECOND LIFE  180
SANAL GERÇEKLİK İLE PAZARLAMA  181
SANAL GERÇEKLİK PAZARLAMA KAMPANYASI ÖRNEKLERİ  183
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE PAZARLAMA  184
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK PAZARLAMA KAMPANYASI ÖRNEKLERİ  187
DOKUZUNCU BÖLÜM: SOSYAL KONUM TABANLI SİTELER İLE PAZARLAMA  189
COCA–COLA: KONUM TABANLI PAZARLAMADA AKILLI ÖRNEK  190
ONUNCU BÖLÜM SOSYAL MEDYA ÖLÇÜMÜ VE METRİKLERİ  191
SOSYAL MEDYA ÖLÇÜMÜ VE METRİKLERİ: TEMEL NOKTALAR  191
SOSYAL MEDYADA YAPILANLARI ÖLÇMENİN FAYDALARI  193
PAZARLAMACILARIN SOSYAL ÇABALARININ DOĞRU ETKİSİNİ ÖLÇMEDE DÜŞTÜĞÜ HATALAR  194
İŞLETME AMAÇLARINI ÖLÇÜLEBİLİR ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİYLE EŞLEŞTİRME  194
KISIM IV
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ ÖTESİ:
PAZARLAMA 3.0 VE PAZARLAMA 4.0
BİRİNCİ BÖLÜM  199
ÜÇÜNCÜ NESİL WEB (WEB 3.0): ANLAMI VE AMACI  199
WEB 3.0’IN WEB 2.0’DAN FARKLILIKLARI  200
WEB 3.0’A ÖNCÜLÜK EDEN TREND VE TEKNOLOJİLER  202
İKİNCİ BÖLÜM  207
PAZARLAMA 3.0 (WEB 3.0 İLE PAZARLAMA) NEDİR?  207
PAZARLAMA 3.0’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ  208
WEB 3.0'IN TÜKETİCİLER VE İŞLETMELER İÇİN FAYDALARI  210
WEB 3.0’I KUCAKLAYAN PERAKENDECİLER  213
MARKA TERCİHİ VE BAĞLILIĞINI YAYMADA WEB 3.0’IN KULLANIMI: ASUS VE INTEL ÖRNEĞİ  215
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  219
WEB 4.0 VE PAZARLAMA 4.0  219
PAZARLAMA 4.0 ÖRNEKLERİ  224
AMAZON – TIDE DUSH BUTTON AYGITI  224
TESCO'NUN YÜZ TARAMA TEKNOLOJİSİ  225
LÜKS MARKA PERAKENDECİSİ BURBERRY'DEN IOT KULLANIM ÖRNEĞİ  225
STARBUCKS VE YAPAY ZEKA  226
Kaynakça  227
Kavramlar Dizini  245
Yazarın Özgeçmişi  248
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020