Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tüm Yönleriyle
Maden Hukuku
(Cumhurbaşkanlığı Sistemi KHK ve Kararnameleri Işığında)
Eylül 2018 / 1. Baskı / 573 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Ülkemizde modern anlamda Maden Hukuku 1850'li yıllardan itibaren şekillenmeye başlamış ve çeşitli mevzuatlarla bir Maden Hukuku inşa edilmeye çalışılmıştır. Geniş anlamda maden kavramının içine giren madenler, petrol ve doğal gaz ile jeotermal kaynakların karşılaştırmalı olarak incelendiği bu eser, Devlet hakkı, İdare payı ve Devlet hissesi gibi mülk gelirinden kaynaklı mali yükümlülükler ile vergi benzeri mali yükümlülüklerin birbirleri ile ilişkisi ortaya konulup, karşılaştırması yapılarak çıkarılan sonuçların paylaşıldığı ilk eser olma özelliğini göstermektedir.

Eser oluşturulmaya çalışılırken Maden Hukuku'nun ana düzenlemesi olan Maden Kanunu'na öncelikle yer verilmiş, sonrasında Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu genişçe ele alınmış ve son olarak da Petrol Kanunu'ndan kısaca bahsedilerek, bu konudaki temel kavramların açıklanmıştır.

Belirtilen her üç Kanun'da yer verilen ruhsat hakları, sicil, rödövans sözleşmesi ile mali yükümlülüklerinin karşılaştırılması ve açıklanması amacıyla geniş kapsamlı olarak yargı içtihatlarından yararlanılmış, içtihatlar öz olarak gerekçeleriyle verilerek yorumlanmış ve Kanun sistematiğinden ziyade mali yükümlülükleri esas alan bir kitap sistematiği oluşturulmuştur.

Ortaya konulan bu eser, üniversite eğitimi için kaynak ve ders kitabı, uygulamacılar ve hukukçular açısından bir başvuru kitabı niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Maden, Petrol, Doğalgaz, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularda Temel Kavramlar, Ruhsat Haklarının Edinilme – Kaybedilme Şartları
Madenlerden Alınan Devlet Hakkı, Belediye Payı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su Faaliyetlerinden Alınan İdare Payı
Petrol ve Doğal Gazdan Alınan Devlet Hissesi
Mali Yükümlülüklerde Tarh, Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri ile Zamanaşımı Müessesesi
Rödövans Sözleşmeleri ve Mali Hükümler
Amortisman Uygulaması
Barkod: 9789750250095
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 573
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Giriş  27
Birinci Kısım
MADEN KANUNU
I. Bölüm
MADENCİLİĞİN VE MADEN HUKUKUNUN DOĞUŞU
I. MADENCİLİĞİN İNSANLIK TARİHİNDE YERİ  35
II. TÜRK MADEN TARİHİ  37
III. TÜRK MADEN HUKUKU'NUN TARİHİ GELİŞİMİ  39
IV. MADEN TANIMI VE MADEN KANUNU'NA TABİ MADENLER  41
II. Bölüm
MADEN HAKLARI
I. MADENLERDEN ALINAN BEDEL VE MÜLKİYET İLİŞKİSİ  45
II. MADEN HAKLARI VE MÜLKİYET İLİŞKİSİ  47
A. Devletin Madenler Üzerindeki Hakkının Niteliği  47
B. Kişi Yönünden Maden Hakları  50
1. Maden Ehliyeti  50
1.1. Hak ve Fiil Ehliyetine Sahip Olma Şartı  50
1.2. Gerçek Kişi Vatandaş veya Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Tüzel Kişi Şirketler Olma Şartı  51
1.3. Konu Yönünden Ehliyet Şartı  51
1.4. Mali Ehliyet Şartı  52
2. Kişi Yönünden Maden Haklarının Özellikleri  53
2.1. Hakların Bölünmezliği veya Hisselendirilmezliği  53
2.2. Hakların Devir ve İntikali  54
2.3. Miras Halinde Hakların Tahsisi  55
2.4. İcra Yoluyla Hakların Devri  59
III. RUHSAT HAKLARI VE KAZANILMA ŞARTLARI  60
A. Arama Ruhsatı ve Hakkı  60
1. Arama ruhsatında Müracaat Şartları  62
2. İhale Yöntemi ile Arama Ruhsatı Alınması  65
3. Arama Ruhsatında Mali Yeterlilik  66
4. Arama Ruhsatlarının Uygulanma Süresi ve Dönemleri  67
4.1. Ön Arama Dönemi  68
4.2. Genel Arama Dönemi  68
4.3. Detay Arama Dönemi  69
4.4. Fizibilite Dönemi  69
5. Arama Döneminde Numune Üretim ve Satış  70
6. Arama Sertifikası  72
B. İşletme Hakkı ve Ruhsatı  72
1. İşletme Ruhsatı Alma Süreci  73
2. İşletme Ruhsatında Mali Yeterlilik  74
3. İşletme Ruhsatında Süre  75
3.1. I. Grup (a) bendi madenlerde Süre  75
3.2. I. Grup (b) bendi, II. Grup, III. Grup ve IV. Grup Madenlerde Süre  76
3.3. İşletme Ruhsat Süre Uzatımında Aranan Şartlar  77
3.3.1. Proje, Belge ve Amme Borcu Bulunmadığına İlişkin Şartlar  77
3.3.2. Entegre Üretimde Süre Uzatımı  78
3.3.3. Performansa Dayalı Süre Uzatımı  78
3.3.4. Entegre Yatırımda Süre Uzatımı  79
3.4. İşletme Sertifikasında Süre Uzatımı  79
3.5. Süre Uzatım Taleplerinin Sürenin Dolmasından Sonra Reddi  80
C. Buluculuk Hakkı  81
1. Buluculuk Hakkı ve Diğer Haklar Arasındaki İlişki  81
2. Buluculuk Hakkının Dayanağı Doğuşu Tescili  83
2.1. Kanundaki Yeri ve Gayesi  83
2.2. Buluculuk Hakkının Maddi Dayanağı  84
2.3. Buluculuk Hakkının Kuruluşu  85
2.4. Madencilik Faaliyetlerinde Buluculuk Hakkının Teşvik Niteliği  87
2.5. Buluculuk Hakkının Devir ve İntikali  89
3. Tahakkuk ve Tahsil Hükümleri  89
3.1. Buluculuk Hakkında Tahakkuk  89
3.2. Buluculuk Hakkının Tahsil Şekli ve Cebri İcra Hukukundaki Yeri  91
III. Bölüm
HAKLARIN BİRLEŞMESİ AYRILMASI TAŞINMASI KÜÇÜLTÜLMESİ
I. HAKLARIN AYRILMASI  93
A. Müracaat Hakkının Birden Fazla Ruhsata Dönüşmesi  93
B. Elektrik Üretimine Yönelik IV. Grup (B) Bendi Maden Ruhsatlarının Ayrılması  95
II. HAKLARIN BİRLEŞMESİ (RUHSAT BİRLEŞTİRME)  95
A. Birleştirmenin Kanun'daki Yeri  95
B. Arama Ruhsatında Birleşme  97
C. İşletme Ruhsatlarının Birleşmesi  98
D. Arama Dönemi Sonu İle İşletme Dönemi Ruhsatlarının Birleşmesi  101
E. İşletme Faaliyet Döneminde Birleştirmenin Genel Özellikleri  103
F. Maden Bölgesi Kapsamında Birleştirme Uygulaması  104
1. Maden Bölgesinin Amacı ve Sebepleri  104
2. Maden Bölgesi Komisyonu  106
3. Maden Bölgesinde Birleştirme İşlemleri  108
4. Maden Bölgesi Kapsamında Birleşme Halinde Yatırım Giderleri  111
5. Maden Bölgesinin Yetkileri ve Geliri  112
6. Maden Bölgesi Sınırı, İl Sınırı Sorunu  113
7. Birleşme Yöntemleri Arasında Genellik Özellik İlişkisi  113
III. RUHSAT TAŞIMA  114
A. Ruhsat Taşıma İşlemleri  115
1. Taşımada Sebep Unsuru  115
2. Taşıma İşleminde Yetki  116
3. Ruhsat Taşımaya Konu Madenler  117
4. Maden Bölgesine Taşıma  117
4.1. Maden Bölgesi Şartlarının Oluşumuna Taşınan Ruhsatın Etkisi  118
4.2. Maden Bölgesine Ruhsat Taşımada Yetki Problemi  119
4.3. Ruhsatların Başka İl Sınırları İçine Taşınmasında Yetki  120
4.4. Ruhsat Taşımada İl Özel İdaresine İlişkin Mevcut Yetkilerin Durumu  121
4.5. Haciz İpotek ve İdari Yaptırımların Durumu  121
IV. MADEN HUKUKUNDA TAKSİR  122
A. Taksirin Kamu Hukukunda Yeri  122
B. Maden Kanununda Taksir Türleri  123
1. Arama Döneminde Taksirle Arama Dönemini Sonlandırma  123
2. İşletme Döneminde Taksir  124
3. Yatırımlar İle Madencilik Faaliyeti Çakışmasında Taksir  125
4. Maden Bölgesi Kapsamında Taksir  126
C. Taksirde Mali Hükümler  127
IV. Bölüm
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE İŞLETME FAALİYETLERİNDE İZİNLER
I. FAALİYET KISITLAMALARI  130
A. Belirli Süreyle Tamamen Kapatılan Ruhsat Faaliyetleri  130
B. Belirli Süreyle Tamamen Kapatılan Müracaat Faaliyetleri  131
II. MADENCİLİK FAALİYETİ İZİNLERİ  132
A. Müracaat Aşamasına İlişkin İzinler  133
B. Ruhsat Dönemlerine İlişkin Ortak İzinler  134
1. ÇED İzinleri  134
2. İmar İzinleri  135
3. Devlet Ormanlarında İzinler  135
4. Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarında İzinler  135
5. Kamuya Ayrılmış Yerler ile Özel Mülke Yakın Ruhsat Sahalarında İzinler  135
6. Su Rezervuarları Koruma Alanında İzinler  136
7. Yatırım Engeline İlişkin İzin  136
III. İŞLETME FAALİYETİNE İLİŞKİN YASAL İZİNLER  138
A. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İzinleri  139
B. Çed Raporu İzinleri  139
C. Yönetmelikle Getirilen İşletme İzinleri  140
1. Patlatma Yapılarak Üretim Yapılan Bazı Madenlere İlişkin İzinler  141
2. II. Grup (b) Bendi, III., IV. ve V. Grup Madenlere İşletme Ruhsatı Düzenlenmesi ve İşletilmesi İle İlgili İzin ve İlkeler  141
3. İşletme İzni Verilmesi Prosedürü  142
4. İşletme İzni Değişiklik Talepleri  142
V. Bölüm
MADEN SİCİLİ VE RUHSATLAR İLE HAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
I. MADEN SİCİLİNİN TANIMI VE KAPSAMI  145
II. SİCİL KAYITLARI  147
A. Bağımsız Sicil Kayıtları  148
1. Arama Sicili  148
2. İşletme Sicili  149
3. Buluculuk Sicili  151
B. İkincil Sicil Kayıtları  152
1. Cevher Rehni  152
1.1. Cevher Rehninin Konusu ve Kurulacağı Alan  152
2.2. Cevher Rehninde Başvuru ve Onay  154
III. ALENİYET İLKESİ  155
A. Aleniyet İlkesinin Kapsamı ve Benzer Sicillerle İlişkisi  155
B. Gizlilik ve “İlgili” Kavramı  159
C. Tescilin Hüküm ve Sonuçları  160
D. Maden Sicilinin Silinmesine İlişkin Şartlar  161
IV. SİCİL KAYITLARINDAKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ  162
VI. Bölüm
MADENCİLİKTE DENETİM
I. MADEN HUKUKUNDA BEYAN SİSTEMİ  164
A. Hukukta Genel Olarak Beyan  164
1. İdare Hukuku'nda Beyan  165
2. İdare Hukukunda Beyan–Bildirim Ayrımı  165
3. Vergi Hukukunda Beyan ve Bildirim Örnekleri  167
B. Maden Hukukunda Beyan  168
1. Zorunlu Bildirim ve Beyan  170
2. Maden Hukukunda Beyanın Fonksiyonu ve Kapsamı  170
3. Maden Hukukunda Beyana Tabi İşlemler  171
4. Maden Hukukunda Beyana Tabi Kişiler  173
5. Maden Hukuku'nda Beyan Usulsüzlükleri  173
5.1. Beyandaki Hata ve Noksanlık  173
5.2. Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Beyanlar  174
5.3. Fiil Nedeniyle Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Beyan Olarak Kabul Edilen Haller  175
C. Beyan Usulsüzlüklerinde Yaptırım  176
1. Daimi Nezaretçilerin Beyanında Yaptırım  177
2. Teknik Elemanlarda Yaptırım  177
3. Ruhsat Sahiplerinde Yaptırım  178
II. SEVK FİŞİ  178
A. Sevk Fişi, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi İlişkisi  179
1. Taşıma İrsaliyesi  180
2. Sevk İrsaliyesi  181
3. Sevk Fişine Uygulanacak Tamamlayıcı Belge  182
4. Cevher Miktarı Sevk Fişi İlişkisi  185
B. Sevk Fişi Bastırılması Muhafazası ve İadesi  187
1. Sevk Fişi Bastırmaya Yetkili Kurum ve Sevk Fişine Hak Kazanacak Kişiler  187
2. Sevk Fişinde İbraz Zamanaşımı ve İbraz Yükümlülüğünün İhlali  188
C. Rehnedilen Cevherin Satışında Sevk Fişi  191
III. ÜRETİM VE SEVKİYATTA USULSÜZLÜKLER  191
A. Arama Döneminde Sevk Fişine İlişkin Beyan Usulsüzlüğü  194
B. Nakliye Anında Sevk Fişi Bulundurmama Usulsüzlüğü  195
C. Üretimin, Sevkiyatın veya Satışın Bildirilmemesi  196
D. Usulsüz Sevkiyat  197
IV. MADENCİLİKTE DENETİM KURULUŞLARI  198
A. Bağımsız Denetim  199
1. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Eliyle Denetim  199
2. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları  200
B. İdari Denetim  200
VII. Bölüm
KAMULAŞTIRMA İRTİFAK VE İNTİFA İŞLEMLERİ
I. ARAMA DÖNEMİ İŞLEMLERİ  203
II. İŞLETME DÖNEMİ İŞLEMLERİ  204
A. İrtifak ve İntifa İşlemleri  204
B. Kamulaştırma İşlemleri  205
VIII. Bölüm
MADENLERDE HACİZ İPOTEK REHİN
I. MADEN İCRASININ KONUSU İŞLEMLER VE BÜTÜNLÜK  207
II. MADEN HUKUKUNDA İPOTEK  210
III. MADENLERİN İCRASINDA DİĞER KANUNLARIN TAMAMLAYICILIĞI  212
IX. Bölüm
MADEN HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HAL
I. GENEL OLARAK MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HALLER  215
II. MADEN HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HAL  215
III. MADEN HUKUKUNDA GEÇİCİ TATİL  216
IV. GEÇİCİ TATİLE BAĞLANMASI GEREKMEYEN HALLER  220
X. Bölüm
KAMU MADEN KURULUŞLARI
I. MADEN TETKİK ARAMA KURUMUNUN GÖREVLERİ  223
II. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMESİNİN MADENCİLİK FAALİYETLERİ  225
XI. Bölüm
RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİ
I. MADEN HUKUKUNDA RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  227
II. RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  228
A. Rödövans Sözleşmesinde Şekil ve Kurucu Unsur  228
B. Rödövans Sözleşmesi ve İlişkili Sözleşmeler  231
1. Ürün Kirası Sözleşmesi İlişkisi  231
2. İdari Sözleşmeler İlişkisi  232
3. Karma Sözleşme veya Birleşme İradeli Sözleşmeler İlişkisi  234
4. Rödövans Sözleşmesinin Maddi Şartları  236
5. İdarenin Rödövans Faaliyeti Üzerindeki Gözetim ve Denetim Yetkisi  237
6. Rödövans Sözleşmesine Uygulanacak Tamamlayıcı Kurallar  238
C. Rödövans Sözleşmesinin İdari Uyuşmazlıklarda Yeri  239
D. Rödövansçıda Aranan Hak Ehliyeti  240
E. Rödövans Sözleşmesi Alt İşveren Sözleşmesi Ayrımı  241
F. Ruhsat Birleştirmelerde Rödövans Sözleşmesinin Durumu  243
G. Rödövansçının Mali Hak ve Yükümlülükleri  243
1. Maden Bölgesi ve Rödövansçının Tazmin Hakkının Kapsamı  243
2. Ruhsat Taşımada Rödövansçının Hakları ve Kayıpları  245
3. Rödövans Sözleşmesinde Sevk Fişinin Durumu  247
4. Rödövans Sözleşmesinde Devlet hakkı Yükümlülüğü  249
5. Rödövans Sözleşmesinde Buluculuk Bedeli Yükümlülüğü  251
6. Rödövansçının Vergilendirilmesi  252
XII. Bölüm
MADENLERDE AMORTİSMAN
I. MADENLERDE AMORTİSMAN  255
A. Amortismanın Genel Tanımı ve Kapsamı  255
B. Amortismanın Fonksiyonu ve Vergi Hukukundaki Şartı  257
C. Amortisman Yöntemleri  258
1. Normal Amortisman  259
2. Azalan Bakiyeler Usulü  259
3. Maden Amortismanı  259
4. Fevkalade ve Teknik Amortisman  260
4.1. Yangın, Deprem, Su Basması Gibi Afetler Sonunda Değerini Kaybeden Varlıklarda Fevkalade Amortisman  260
4.2. Teknolojik Gelişmeler Dolayısıyla Uygulanacak Fevkalade Amortisman  265
4.3. Yeni İcatlar Sonucu, Teknik Verim ve Kıymetleri Düşerek Tamamen veya Kısmen Kullanılamaz Hale Gelen Varlıklar  265
4.4. Cebri Çalışma Dolayısıyla Fevkalade Amortisman  265
D. Amortismana Tabi Varlıklarda Değerleme  266
1. Maddi Duran Varlıklarda Değerleme  267
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değerleme  267
3. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklarda Değerleme  269
E. İşletme Ruhsatlarının İptali İle Yeniden Ruhsatlandırmada Durum  274
F. Maden Amortismanında Oran Belirleme  274
G. Madene Konu Taşınırların Amortismanı  277
H. Maden Sahasındaki Galeri, Desandre ve Benzeri Tesislerin Amortismanı  277
XIII. Bölüm
MADENCİLİK TEŞVİK TEDBİRLERİ
I. ÜRETİLEN MADENİN YURT İÇİNDE VE KENDİ TESİSİNDE İŞLENMESİNDE TEŞVİK  281
II. ARA VEYA UÇ ÜRÜN ÜRETMEDE ORMAN BEDELLERİ TEŞVİĞİ  285
III. İHALE EDİLECEK MADENLERDE ORMAN BEDELLERİ TEŞVİĞİ  285
IV. ARAZİ İZİN BEDELİ TEŞVİĞİ  286
XIV. Bölüm
DEVLET HAKKI
I. DEVLET HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  287
A. Mülkiyet İle Hüküm ve Tasarruf  287
1. Hüküm ve Tasarruf Yetkisinin Mülk Geliri İle İlişkisi  288
2. Mülkiyet Hakkının Ortaklık ve Sermaye Geliri Olarak Doğuşu  290
3. Maden Kanunu'ndaki Mülkiyet Kavramının Devlet hakkı ile İlişkisi  292
B. Devlet hakkının Vergi Benzeri Mali Yükümlülüklerle İlişkisi  293
C. Devlet hakkının Diğer Mülk Gelirleri İle İlişkisi ve Benzerliği  298
1. Devlet Hakkının Kira Gelirleri İle İlişkisi  298
2. Devlet hakkının Ecrimisil İle Benzerliği  299
II. DEVLET HAKKININ KONUSU VE KAPSAMI  302
A. Emsal Ocak Başı Fiyatı  304
B. Maden Grupları Yönüyle Devlet hakkı  308
1. I. Grup (a) Bendi Madenlerde Devlet hakkı  308
2. I. Grup (b) Bendi Madenlerde Devlet hakkı  309
3. II. Grup (a) ve (c) Bendi Madenlerde Devlet hakkı  309
4. II. Grup (b) Bendi Madenlerde Devlet Hakkı  314
5. III. Grup Madenlerde Devlet Hakkı  314
6. IV. Grup Madenlerde Devlet Hakkı  317
7. V. Grup Madenlerde Devlet Hakkı  317
C. Devlet Hakkında Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  318
1. Genel Olarak Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  318
2. Rehinli Cevherde Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  320
3. Arama Döneminde Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  320
4. Ruhsatsız ve İzinsiz Üretimlerde Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  322
5. Köylülerin Kendi İhtiyaçları İçin Kullanımda Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  326
6. Pasa, Bakiye ve Atıklarda Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  327
III. DEVLET HAKKINDA MÜKELLEF VE MÜKELLEFİYET  328
A. Devlet Hakkının Mükellefi  328
1. Ruhsat Sertifika ve Hammadde Üretim İzni Sahipleri  328
2. TKİ Kapsamında Rödövansçıların Durumu  328
B. Devlet Hakkında Yer ve Kapsam Yönünden Mükellefiyet  332
IV. DEVLET HAKKININ MATRAHI VE BEYANI  334
A. Devlet Hakkının Matrahı  334
B. Devlet Hakkının Beyan Dönemi ve Beyanname Niteliğindeki Belgeler  334
C. Devlet hakkının Beyan Edileceği Kurum  337
D. İhtirazı Kayıtla Beyan  338
E. Devlet Hakkı Beyanında İndirim ve İstisnalar  339
1. İndirim ve İstisna Farkı  339
2. İndirimler  341
2.1. Entegre Üretimde Kullanılan Madenlerde İndirimler  341
2.2. Maden Kanunu'nun 9/2’nci Maddesinde Düzenlenen Teşvik İndirimleri  341
2.3. Yeraltı İşletme Yönteminde İndirimler  342
3. İstisnalar  342
3.1. Belirli Projelerde Kullanılan Yapı ve İnşaat Madde Üretiminde İstisna  342
3.2. Ereğli Kömür Havzasında Rödövans Karşılığında Üretimde Devlet Hakkı İstisnası  343
3.3. Devlet Ormanlarına İlişkin İstisnalar  343
3.4. Pasa, Atık ve Bakiyelerde Devlet Hakkı İstisnası  345
4. Devlet Hakkı İndirimlerinin Birlikte Uygulanması Sorunu ve İstisnalarla Birlikte Uygulanması İmkanı  345
5. Altın, Platin ve Gümüş Madenlerinde Teşvik ve İstisnadan Yararlanma  349
F. Devlet hakkının Ödenmesi ve Paylaşımı  349
V. DEVLET HAKKININ TARHI VE TARH ZAMANAŞIMI  354
A. Tarh İşleminin Hukuki Dayanağı  354
B. Tarha Yetkili Kurumlar  358
C. Tebliğ İşlemi ve Tahakkuk  359
D. Tarh Zamanaşımı  362
VI. DEVLET HAKKININ TAHSİLİ VE TAHSİL ZAMANAŞIMI  364
A. Beyan Edip Süresinde Ödenmeyen Devlet hakkında Tahsil Yetkisi  365
B. Tarhiyat Üzerine Süresinde Ödenmeyen Devlet Haklarında Tahsil Yetkisi  366
C. Tahsil Zamanaşımı  368
VII. DEVLET HAKKINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE YARGI YOLU  370
VIII. DEVLET HAKKININ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİ  372
İkinci Kısım
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE
DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
I. Bölüm
KAYNAK HAKLARI
I. KAYNAKLARIN ÖZELLİĞİ VE ÖNEMİ  377
II. KANUN'UN AMACI VE KAPSAMI  379
A. Amaç  379
B. Kapsam ve Diğer Kaynaklar Arasındaki Sınır  380
1. Jeotermal Kaynak– Kaynak Suları Yönünden Kapsam  381
2. Jeotermal Kaynak– Doğal Mineralli Sular Ayrımı  382
3. Doğal Mineralli Su–Kaynak Suyu Ayrımı  389
III. MÜLKİYET VE HAKLAR  392
A. Hak ve Mülkiyetin Hukuki Dayanağı  392
B. Ruhsat Hakları  394
1. Müracaat ve Arama Ruhsatı Alınma Şartları  394
2. Arama Dönemi  396
3. İşletme Ruhsatı ve İşletme Faaliyeti  398
4. Harç ve Teminat  400
II. Bölüm
HAKLARIN KAYNAĞIN VE ÇEVRENİN KORUNMASI İLE TEDBİRLER
I. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SİCİLİ  403
A. Sicilin Kanun ve Yönetmelikte Yeri ile Tanımı  403
B. Sicilin Kapsamı  404
C. Sicilin Aleniliği ve Açıklığı  405
D. Kiracılık Hakkı ve Tescili  407
E. Maden Rödövansı Kaynak Rödövansı İlişkisi  408
II. MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HALLER  410
III. İRTİFAK VE KAMULAŞTIRMA  415
IV. REHİN HACİZ İHTİYATİ TEDBİR İPOTEK TESİSİ  420
V. KAYNAK VE ÇEVRENİN KORUNMASI  421
A. Jeotermal Rezervuar  422
B. Koruma Alanı  423
1. Koruma Alanlarının Derecelendirilmesi.  424
C. Etüt Raporları  426
D. Kaynağın ve Çevrenin Kullanım Sonrası Korunması  429
VI. KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İLE TURİZM MERKEZLERİ  431
VII. TEŞVİK VE HAKLAR  436
A. Dağıtım Şirketi Unvanı Alan Ruhsat Sahibi İşletmeciler  436
B. Entegre Kaynak Kullanımını Sağlayanlar  438
C. Ecrimisil ve Kira Teşviği  439
VIII. İDARİ YAPTIRIMLAR  441
IX. MTA'NIN DENETİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK GÖREVLERİ  443
III. Bölüm
RUHSATLARDA KISITLAMA BİRLEŞME AYIRMA TAKSİR
I. YATIRIMLAR İLE AKIŞKAN SAHALARININ ÇAKIŞMASI VE KISITLAMA  447
A. Yatırımlar Arasında Tercih  447
B. Kaynak Kiracısının Yatırım Giderleri  451
C. Koruma ve Gelişim Alanlarında Enerji Üretim Tercihi  452
D. Ruhsat Birleştirme Ayırma Taksir  453
IV. Bölüm
İDARE PAYI VE DİĞER MALİ HÜKÜMLER
I. İDARE PAYI  455
A. İdare Payının Mali Yükümlülük Özelliği  455
B. İdare Payının Yasal Dayanağı ve Genel Özellikleri  457
C. İdare Payının Vergi veya Mülk Gelirleri ile İlişkisi  460
1. Esas Yönüyle Nitelendirme  461
2. İdare Payını Görev Hükümleri Yönüyle Nitelendirme  464
3. Anayasa Mahkemesinin İdare Payına Bakışı  467
D. İdare Payına İlişkin Vergilendirme İşlemleri  468
1. Beyan Tarh Bildirim Tahakkuk  468
2. Tarh Tahakkuk İlişkisi ve Yürütmenin Durdurulmasına Etkisi  472
3. İdare Payında Matrah  473
3.1. Matrahın Şekli ve Hukuki Sebebi  473
3.2. Matrahın Konusu ve Kapsamı  475
3.2.1. Ticari işletme  475
3.2.2. Jeotermal İşletme Kavramı  476
3.2.3. İşyeri Kavramı  477
3.2.4. Tesis Kavramı  478
3.2.5. Ticari İşletme– Jeotermal İşletme–Tesis–Kavramlar İlişkisi İçinde İdare Payı Matrahı  480
3.2.6. Jeotermal Tesis İçi Matrah Oluşumu  483
3.2.7. Abonelik Yönüyle Sıcak Su Kullanan Bağımsız Tesislerin Durumu  487
3.2.8. Jeotermal Tesis Dışı Gelirlerin Durumu  491
3.2.9. Dağıtım Şirketleri Tarafından Su Tüketim Bedeli İçinde İdare Payı Tahsili  491
D. İdare Payına Konu Uygulamada Görülen Kaynak İşletmeleri  494
1. Doğal Mineralli Sularda İdare Payı  494
2. Devremülk Satışlarında İdare Payı  496
3. Seracılık Faaliyetlerinde İdare Payı  499
4. Elektrik Enerjisi Üretiminde İdare Payı  501
E. İdare Payında Kamu Kurumları Arasında Paylaştırma  501
F. İdare Payının Vergi Usul Kanunu Müesseseleri ile İlişkisi  503
1. Kıyas ve Yorum  503
2. Vergi Cezaları İle İdare Payı İlişkisi  503
3. Tarh Zamanaşımında VUK Hükümleri  504
4. Düzeltme Şikayet Hükümleri ve İdare Payı  504
5. Uzlaşma Müessesesi ve İdare Payı  504
6. İdare Payında Sorumluluk Hükümlerinin Uygulanamazlığı  505
7. İdare Payı Vergilendirme İşlemlerinde Tebliğ Kuralları  506
8. Ödenen İdare Payının Safi Kazanç Tespitinde Yeri  506
II. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA AMORTİSMAN  507
Üçüncü Kısım
PETROL KANUNU
I. Bölüm
PETROL HAKLARI VE RUHSAT FAALİYETLERİ
I. ÜLKEMİZİN PETROL REZERVİ COĞRAFİ VE SİYASİ ŞARTLARI  513
II. PETROL KANUNUNDA AMAÇ VE KAPSAM  515
III. PETROL HAKKINA KONU MİNERALLER VE RUHSATLAR  517
A. Petrol, Doğal Gaz ve Bağlı Bileşik Gazlar  517
B. Arama Hakkı ve Ruhsatı  519
1. Başvuru ile Ruhsatlandırma Usulü  521
2. İhale Yoluyla Ruhsatlandırma Usulü  522
C. Bulgu ve Keşif  522
D. İşletme Hakkı ve Ruhsatı  523
E. Ruhsatlarda Komşuluk İlişkisi  524
F. Petrol Hakkı ve Maden Haklarında Ruhsatların Çakışması  525
G. Terk, Sahaya İlave, Tesislerin Kaldırılması ve Devredilmesi  528
II. Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE DENETİMİ
I. PETROL SİCİLİ  531
A. Petrol Sicilinin Kapsamı  531
B. Petrol Sicilinde Koruma ve Aleniyet  531
C. Petrol Silicinde Yer Alacak Bilgiler  533
II. MÜCBİR SEBEP VE İZİNLER  533
III. YÜZEY VE SU HAKLARI  535
IV. İZİN RAPOR İZLEME DENETİM VE TEDBİRLER  536
A. İzinler  536
B. Kayıtlar Raporlar İzleme ve Denetim  536
C. İdari Tedbirler  537
V. İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZLAR VE YARGI YOLU  539
III. Bölüm
MALİ HÜKÜMLER
I. VERGİLENDİRME  541
A. Vergi İstisna ve Muafiyetleri  541
B. İthalat İhracat İzinleri Kapsamında Vergiler  544
II. TRANSFERLER  545
III. AMORTİSMAN  546
IV. DEVLET HİSSESİ  548
A. KAPSAM  548
1. Konu ve Oran  548
2. Mükellef  549
3. Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  549
B. Beyan ve Tahakkuk  551
1. Beyan ve Asgari Beyan Şartına Tabi Olmama  551
2. Beyanda Esas Alınacak Fiyat  551
3. Beyan Dönemi  552
4. Beyanname  552
5. Pişmanlık Beyanı  553
C. Re'sen Tarh Tebliğ Tahakkuk ve Tahsil İşlemleri  553
1. Re'sen Tarh İşlemi  553
2. Tebliğ ve Tahakkuk  553
D. Cebri Tahsil  554
E. Tahakkuk Zamanaşımı Tahsil Zamanaşımı  555
1. Tahakkuk Zamanaşımı  555
2. Tahsil Zamanaşımı  556
F. Devlet Hissesinin Kurum Matrahından İndirimi  557
1. Mülga Kanun Dönemi Uygulama  557
2. Türk Petrol Kanunu Acısından İndirim Hakkı  557
3. İndirimde Dayanak Hüküm  558
4. İndirim Uygulanacak Kurumlar Vergisi Dönemi  558
Kaynakça  559
Kavramlar Dizini  567
Yazarın Özgeçmişi  575
 


Ömer Günay
Şubat 2016
47.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%15)
Sepete Ekle
Yasin Ataç
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle
Paluri Arzu Kal Demirçi
Ocak 2021
79.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Giriş  27
Birinci Kısım
MADEN KANUNU
I. Bölüm
MADENCİLİĞİN VE MADEN HUKUKUNUN DOĞUŞU
I. MADENCİLİĞİN İNSANLIK TARİHİNDE YERİ  35
II. TÜRK MADEN TARİHİ  37
III. TÜRK MADEN HUKUKU'NUN TARİHİ GELİŞİMİ  39
IV. MADEN TANIMI VE MADEN KANUNU'NA TABİ MADENLER  41
II. Bölüm
MADEN HAKLARI
I. MADENLERDEN ALINAN BEDEL VE MÜLKİYET İLİŞKİSİ  45
II. MADEN HAKLARI VE MÜLKİYET İLİŞKİSİ  47
A. Devletin Madenler Üzerindeki Hakkının Niteliği  47
B. Kişi Yönünden Maden Hakları  50
1. Maden Ehliyeti  50
1.1. Hak ve Fiil Ehliyetine Sahip Olma Şartı  50
1.2. Gerçek Kişi Vatandaş veya Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Tüzel Kişi Şirketler Olma Şartı  51
1.3. Konu Yönünden Ehliyet Şartı  51
1.4. Mali Ehliyet Şartı  52
2. Kişi Yönünden Maden Haklarının Özellikleri  53
2.1. Hakların Bölünmezliği veya Hisselendirilmezliği  53
2.2. Hakların Devir ve İntikali  54
2.3. Miras Halinde Hakların Tahsisi  55
2.4. İcra Yoluyla Hakların Devri  59
III. RUHSAT HAKLARI VE KAZANILMA ŞARTLARI  60
A. Arama Ruhsatı ve Hakkı  60
1. Arama ruhsatında Müracaat Şartları  62
2. İhale Yöntemi ile Arama Ruhsatı Alınması  65
3. Arama Ruhsatında Mali Yeterlilik  66
4. Arama Ruhsatlarının Uygulanma Süresi ve Dönemleri  67
4.1. Ön Arama Dönemi  68
4.2. Genel Arama Dönemi  68
4.3. Detay Arama Dönemi  69
4.4. Fizibilite Dönemi  69
5. Arama Döneminde Numune Üretim ve Satış  70
6. Arama Sertifikası  72
B. İşletme Hakkı ve Ruhsatı  72
1. İşletme Ruhsatı Alma Süreci  73
2. İşletme Ruhsatında Mali Yeterlilik  74
3. İşletme Ruhsatında Süre  75
3.1. I. Grup (a) bendi madenlerde Süre  75
3.2. I. Grup (b) bendi, II. Grup, III. Grup ve IV. Grup Madenlerde Süre  76
3.3. İşletme Ruhsat Süre Uzatımında Aranan Şartlar  77
3.3.1. Proje, Belge ve Amme Borcu Bulunmadığına İlişkin Şartlar  77
3.3.2. Entegre Üretimde Süre Uzatımı  78
3.3.3. Performansa Dayalı Süre Uzatımı  78
3.3.4. Entegre Yatırımda Süre Uzatımı  79
3.4. İşletme Sertifikasında Süre Uzatımı  79
3.5. Süre Uzatım Taleplerinin Sürenin Dolmasından Sonra Reddi  80
C. Buluculuk Hakkı  81
1. Buluculuk Hakkı ve Diğer Haklar Arasındaki İlişki  81
2. Buluculuk Hakkının Dayanağı Doğuşu Tescili  83
2.1. Kanundaki Yeri ve Gayesi  83
2.2. Buluculuk Hakkının Maddi Dayanağı  84
2.3. Buluculuk Hakkının Kuruluşu  85
2.4. Madencilik Faaliyetlerinde Buluculuk Hakkının Teşvik Niteliği  87
2.5. Buluculuk Hakkının Devir ve İntikali  89
3. Tahakkuk ve Tahsil Hükümleri  89
3.1. Buluculuk Hakkında Tahakkuk  89
3.2. Buluculuk Hakkının Tahsil Şekli ve Cebri İcra Hukukundaki Yeri  91
III. Bölüm
HAKLARIN BİRLEŞMESİ AYRILMASI TAŞINMASI KÜÇÜLTÜLMESİ
I. HAKLARIN AYRILMASI  93
A. Müracaat Hakkının Birden Fazla Ruhsata Dönüşmesi  93
B. Elektrik Üretimine Yönelik IV. Grup (B) Bendi Maden Ruhsatlarının Ayrılması  95
II. HAKLARIN BİRLEŞMESİ (RUHSAT BİRLEŞTİRME)  95
A. Birleştirmenin Kanun'daki Yeri  95
B. Arama Ruhsatında Birleşme  97
C. İşletme Ruhsatlarının Birleşmesi  98
D. Arama Dönemi Sonu İle İşletme Dönemi Ruhsatlarının Birleşmesi  101
E. İşletme Faaliyet Döneminde Birleştirmenin Genel Özellikleri  103
F. Maden Bölgesi Kapsamında Birleştirme Uygulaması  104
1. Maden Bölgesinin Amacı ve Sebepleri  104
2. Maden Bölgesi Komisyonu  106
3. Maden Bölgesinde Birleştirme İşlemleri  108
4. Maden Bölgesi Kapsamında Birleşme Halinde Yatırım Giderleri  111
5. Maden Bölgesinin Yetkileri ve Geliri  112
6. Maden Bölgesi Sınırı, İl Sınırı Sorunu  113
7. Birleşme Yöntemleri Arasında Genellik Özellik İlişkisi  113
III. RUHSAT TAŞIMA  114
A. Ruhsat Taşıma İşlemleri  115
1. Taşımada Sebep Unsuru  115
2. Taşıma İşleminde Yetki  116
3. Ruhsat Taşımaya Konu Madenler  117
4. Maden Bölgesine Taşıma  117
4.1. Maden Bölgesi Şartlarının Oluşumuna Taşınan Ruhsatın Etkisi  118
4.2. Maden Bölgesine Ruhsat Taşımada Yetki Problemi  119
4.3. Ruhsatların Başka İl Sınırları İçine Taşınmasında Yetki  120
4.4. Ruhsat Taşımada İl Özel İdaresine İlişkin Mevcut Yetkilerin Durumu  121
4.5. Haciz İpotek ve İdari Yaptırımların Durumu  121
IV. MADEN HUKUKUNDA TAKSİR  122
A. Taksirin Kamu Hukukunda Yeri  122
B. Maden Kanununda Taksir Türleri  123
1. Arama Döneminde Taksirle Arama Dönemini Sonlandırma  123
2. İşletme Döneminde Taksir  124
3. Yatırımlar İle Madencilik Faaliyeti Çakışmasında Taksir  125
4. Maden Bölgesi Kapsamında Taksir  126
C. Taksirde Mali Hükümler  127
IV. Bölüm
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE İŞLETME FAALİYETLERİNDE İZİNLER
I. FAALİYET KISITLAMALARI  130
A. Belirli Süreyle Tamamen Kapatılan Ruhsat Faaliyetleri  130
B. Belirli Süreyle Tamamen Kapatılan Müracaat Faaliyetleri  131
II. MADENCİLİK FAALİYETİ İZİNLERİ  132
A. Müracaat Aşamasına İlişkin İzinler  133
B. Ruhsat Dönemlerine İlişkin Ortak İzinler  134
1. ÇED İzinleri  134
2. İmar İzinleri  135
3. Devlet Ormanlarında İzinler  135
4. Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahalarında İzinler  135
5. Kamuya Ayrılmış Yerler ile Özel Mülke Yakın Ruhsat Sahalarında İzinler  135
6. Su Rezervuarları Koruma Alanında İzinler  136
7. Yatırım Engeline İlişkin İzin  136
III. İŞLETME FAALİYETİNE İLİŞKİN YASAL İZİNLER  138
A. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İzinleri  139
B. Çed Raporu İzinleri  139
C. Yönetmelikle Getirilen İşletme İzinleri  140
1. Patlatma Yapılarak Üretim Yapılan Bazı Madenlere İlişkin İzinler  141
2. II. Grup (b) Bendi, III., IV. ve V. Grup Madenlere İşletme Ruhsatı Düzenlenmesi ve İşletilmesi İle İlgili İzin ve İlkeler  141
3. İşletme İzni Verilmesi Prosedürü  142
4. İşletme İzni Değişiklik Talepleri  142
V. Bölüm
MADEN SİCİLİ VE RUHSATLAR İLE HAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
I. MADEN SİCİLİNİN TANIMI VE KAPSAMI  145
II. SİCİL KAYITLARI  147
A. Bağımsız Sicil Kayıtları  148
1. Arama Sicili  148
2. İşletme Sicili  149
3. Buluculuk Sicili  151
B. İkincil Sicil Kayıtları  152
1. Cevher Rehni  152
1.1. Cevher Rehninin Konusu ve Kurulacağı Alan  152
2.2. Cevher Rehninde Başvuru ve Onay  154
III. ALENİYET İLKESİ  155
A. Aleniyet İlkesinin Kapsamı ve Benzer Sicillerle İlişkisi  155
B. Gizlilik ve “İlgili” Kavramı  159
C. Tescilin Hüküm ve Sonuçları  160
D. Maden Sicilinin Silinmesine İlişkin Şartlar  161
IV. SİCİL KAYITLARINDAKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ  162
VI. Bölüm
MADENCİLİKTE DENETİM
I. MADEN HUKUKUNDA BEYAN SİSTEMİ  164
A. Hukukta Genel Olarak Beyan  164
1. İdare Hukuku'nda Beyan  165
2. İdare Hukukunda Beyan–Bildirim Ayrımı  165
3. Vergi Hukukunda Beyan ve Bildirim Örnekleri  167
B. Maden Hukukunda Beyan  168
1. Zorunlu Bildirim ve Beyan  170
2. Maden Hukukunda Beyanın Fonksiyonu ve Kapsamı  170
3. Maden Hukukunda Beyana Tabi İşlemler  171
4. Maden Hukukunda Beyana Tabi Kişiler  173
5. Maden Hukuku'nda Beyan Usulsüzlükleri  173
5.1. Beyandaki Hata ve Noksanlık  173
5.2. Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Beyanlar  174
5.3. Fiil Nedeniyle Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Beyan Olarak Kabul Edilen Haller  175
C. Beyan Usulsüzlüklerinde Yaptırım  176
1. Daimi Nezaretçilerin Beyanında Yaptırım  177
2. Teknik Elemanlarda Yaptırım  177
3. Ruhsat Sahiplerinde Yaptırım  178
II. SEVK FİŞİ  178
A. Sevk Fişi, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi İlişkisi  179
1. Taşıma İrsaliyesi  180
2. Sevk İrsaliyesi  181
3. Sevk Fişine Uygulanacak Tamamlayıcı Belge  182
4. Cevher Miktarı Sevk Fişi İlişkisi  185
B. Sevk Fişi Bastırılması Muhafazası ve İadesi  187
1. Sevk Fişi Bastırmaya Yetkili Kurum ve Sevk Fişine Hak Kazanacak Kişiler  187
2. Sevk Fişinde İbraz Zamanaşımı ve İbraz Yükümlülüğünün İhlali  188
C. Rehnedilen Cevherin Satışında Sevk Fişi  191
III. ÜRETİM VE SEVKİYATTA USULSÜZLÜKLER  191
A. Arama Döneminde Sevk Fişine İlişkin Beyan Usulsüzlüğü  194
B. Nakliye Anında Sevk Fişi Bulundurmama Usulsüzlüğü  195
C. Üretimin, Sevkiyatın veya Satışın Bildirilmemesi  196
D. Usulsüz Sevkiyat  197
IV. MADENCİLİKTE DENETİM KURULUŞLARI  198
A. Bağımsız Denetim  199
1. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Eliyle Denetim  199
2. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporları  200
B. İdari Denetim  200
VII. Bölüm
KAMULAŞTIRMA İRTİFAK VE İNTİFA İŞLEMLERİ
I. ARAMA DÖNEMİ İŞLEMLERİ  203
II. İŞLETME DÖNEMİ İŞLEMLERİ  204
A. İrtifak ve İntifa İşlemleri  204
B. Kamulaştırma İşlemleri  205
VIII. Bölüm
MADENLERDE HACİZ İPOTEK REHİN
I. MADEN İCRASININ KONUSU İŞLEMLER VE BÜTÜNLÜK  207
II. MADEN HUKUKUNDA İPOTEK  210
III. MADENLERİN İCRASINDA DİĞER KANUNLARIN TAMAMLAYICILIĞI  212
IX. Bölüm
MADEN HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HAL
I. GENEL OLARAK MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HALLER  215
II. MADEN HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HAL  215
III. MADEN HUKUKUNDA GEÇİCİ TATİL  216
IV. GEÇİCİ TATİLE BAĞLANMASI GEREKMEYEN HALLER  220
X. Bölüm
KAMU MADEN KURULUŞLARI
I. MADEN TETKİK ARAMA KURUMUNUN GÖREVLERİ  223
II. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMESİNİN MADENCİLİK FAALİYETLERİ  225
XI. Bölüm
RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİ
I. MADEN HUKUKUNDA RÖDÖVANS SÖZLEŞMELERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  227
II. RÖDÖVANS SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  228
A. Rödövans Sözleşmesinde Şekil ve Kurucu Unsur  228
B. Rödövans Sözleşmesi ve İlişkili Sözleşmeler  231
1. Ürün Kirası Sözleşmesi İlişkisi  231
2. İdari Sözleşmeler İlişkisi  232
3. Karma Sözleşme veya Birleşme İradeli Sözleşmeler İlişkisi  234
4. Rödövans Sözleşmesinin Maddi Şartları  236
5. İdarenin Rödövans Faaliyeti Üzerindeki Gözetim ve Denetim Yetkisi  237
6. Rödövans Sözleşmesine Uygulanacak Tamamlayıcı Kurallar  238
C. Rödövans Sözleşmesinin İdari Uyuşmazlıklarda Yeri  239
D. Rödövansçıda Aranan Hak Ehliyeti  240
E. Rödövans Sözleşmesi Alt İşveren Sözleşmesi Ayrımı  241
F. Ruhsat Birleştirmelerde Rödövans Sözleşmesinin Durumu  243
G. Rödövansçının Mali Hak ve Yükümlülükleri  243
1. Maden Bölgesi ve Rödövansçının Tazmin Hakkının Kapsamı  243
2. Ruhsat Taşımada Rödövansçının Hakları ve Kayıpları  245
3. Rödövans Sözleşmesinde Sevk Fişinin Durumu  247
4. Rödövans Sözleşmesinde Devlet hakkı Yükümlülüğü  249
5. Rödövans Sözleşmesinde Buluculuk Bedeli Yükümlülüğü  251
6. Rödövansçının Vergilendirilmesi  252
XII. Bölüm
MADENLERDE AMORTİSMAN
I. MADENLERDE AMORTİSMAN  255
A. Amortismanın Genel Tanımı ve Kapsamı  255
B. Amortismanın Fonksiyonu ve Vergi Hukukundaki Şartı  257
C. Amortisman Yöntemleri  258
1. Normal Amortisman  259
2. Azalan Bakiyeler Usulü  259
3. Maden Amortismanı  259
4. Fevkalade ve Teknik Amortisman  260
4.1. Yangın, Deprem, Su Basması Gibi Afetler Sonunda Değerini Kaybeden Varlıklarda Fevkalade Amortisman  260
4.2. Teknolojik Gelişmeler Dolayısıyla Uygulanacak Fevkalade Amortisman  265
4.3. Yeni İcatlar Sonucu, Teknik Verim ve Kıymetleri Düşerek Tamamen veya Kısmen Kullanılamaz Hale Gelen Varlıklar  265
4.4. Cebri Çalışma Dolayısıyla Fevkalade Amortisman  265
D. Amortismana Tabi Varlıklarda Değerleme  266
1. Maddi Duran Varlıklarda Değerleme  267
2. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değerleme  267
3. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklarda Değerleme  269
E. İşletme Ruhsatlarının İptali İle Yeniden Ruhsatlandırmada Durum  274
F. Maden Amortismanında Oran Belirleme  274
G. Madene Konu Taşınırların Amortismanı  277
H. Maden Sahasındaki Galeri, Desandre ve Benzeri Tesislerin Amortismanı  277
XIII. Bölüm
MADENCİLİK TEŞVİK TEDBİRLERİ
I. ÜRETİLEN MADENİN YURT İÇİNDE VE KENDİ TESİSİNDE İŞLENMESİNDE TEŞVİK  281
II. ARA VEYA UÇ ÜRÜN ÜRETMEDE ORMAN BEDELLERİ TEŞVİĞİ  285
III. İHALE EDİLECEK MADENLERDE ORMAN BEDELLERİ TEŞVİĞİ  285
IV. ARAZİ İZİN BEDELİ TEŞVİĞİ  286
XIV. Bölüm
DEVLET HAKKI
I. DEVLET HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  287
A. Mülkiyet İle Hüküm ve Tasarruf  287
1. Hüküm ve Tasarruf Yetkisinin Mülk Geliri İle İlişkisi  288
2. Mülkiyet Hakkının Ortaklık ve Sermaye Geliri Olarak Doğuşu  290
3. Maden Kanunu'ndaki Mülkiyet Kavramının Devlet hakkı ile İlişkisi  292
B. Devlet hakkının Vergi Benzeri Mali Yükümlülüklerle İlişkisi  293
C. Devlet hakkının Diğer Mülk Gelirleri İle İlişkisi ve Benzerliği  298
1. Devlet Hakkının Kira Gelirleri İle İlişkisi  298
2. Devlet hakkının Ecrimisil İle Benzerliği  299
II. DEVLET HAKKININ KONUSU VE KAPSAMI  302
A. Emsal Ocak Başı Fiyatı  304
B. Maden Grupları Yönüyle Devlet hakkı  308
1. I. Grup (a) Bendi Madenlerde Devlet hakkı  308
2. I. Grup (b) Bendi Madenlerde Devlet hakkı  309
3. II. Grup (a) ve (c) Bendi Madenlerde Devlet hakkı  309
4. II. Grup (b) Bendi Madenlerde Devlet Hakkı  314
5. III. Grup Madenlerde Devlet Hakkı  314
6. IV. Grup Madenlerde Devlet Hakkı  317
7. V. Grup Madenlerde Devlet Hakkı  317
C. Devlet Hakkında Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  318
1. Genel Olarak Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  318
2. Rehinli Cevherde Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  320
3. Arama Döneminde Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  320
4. Ruhsatsız ve İzinsiz Üretimlerde Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  322
5. Köylülerin Kendi İhtiyaçları İçin Kullanımda Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  326
6. Pasa, Bakiye ve Atıklarda Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  327
III. DEVLET HAKKINDA MÜKELLEF VE MÜKELLEFİYET  328
A. Devlet Hakkının Mükellefi  328
1. Ruhsat Sertifika ve Hammadde Üretim İzni Sahipleri  328
2. TKİ Kapsamında Rödövansçıların Durumu  328
B. Devlet Hakkında Yer ve Kapsam Yönünden Mükellefiyet  332
IV. DEVLET HAKKININ MATRAHI VE BEYANI  334
A. Devlet Hakkının Matrahı  334
B. Devlet Hakkının Beyan Dönemi ve Beyanname Niteliğindeki Belgeler  334
C. Devlet hakkının Beyan Edileceği Kurum  337
D. İhtirazı Kayıtla Beyan  338
E. Devlet Hakkı Beyanında İndirim ve İstisnalar  339
1. İndirim ve İstisna Farkı  339
2. İndirimler  341
2.1. Entegre Üretimde Kullanılan Madenlerde İndirimler  341
2.2. Maden Kanunu'nun 9/2’nci Maddesinde Düzenlenen Teşvik İndirimleri  341
2.3. Yeraltı İşletme Yönteminde İndirimler  342
3. İstisnalar  342
3.1. Belirli Projelerde Kullanılan Yapı ve İnşaat Madde Üretiminde İstisna  342
3.2. Ereğli Kömür Havzasında Rödövans Karşılığında Üretimde Devlet Hakkı İstisnası  343
3.3. Devlet Ormanlarına İlişkin İstisnalar  343
3.4. Pasa, Atık ve Bakiyelerde Devlet Hakkı İstisnası  345
4. Devlet Hakkı İndirimlerinin Birlikte Uygulanması Sorunu ve İstisnalarla Birlikte Uygulanması İmkanı  345
5. Altın, Platin ve Gümüş Madenlerinde Teşvik ve İstisnadan Yararlanma  349
F. Devlet hakkının Ödenmesi ve Paylaşımı  349
V. DEVLET HAKKININ TARHI VE TARH ZAMANAŞIMI  354
A. Tarh İşleminin Hukuki Dayanağı  354
B. Tarha Yetkili Kurumlar  358
C. Tebliğ İşlemi ve Tahakkuk  359
D. Tarh Zamanaşımı  362
VI. DEVLET HAKKININ TAHSİLİ VE TAHSİL ZAMANAŞIMI  364
A. Beyan Edip Süresinde Ödenmeyen Devlet hakkında Tahsil Yetkisi  365
B. Tarhiyat Üzerine Süresinde Ödenmeyen Devlet Haklarında Tahsil Yetkisi  366
C. Tahsil Zamanaşımı  368
VII. DEVLET HAKKINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE YARGI YOLU  370
VIII. DEVLET HAKKININ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİ  372
İkinci Kısım
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE
DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
I. Bölüm
KAYNAK HAKLARI
I. KAYNAKLARIN ÖZELLİĞİ VE ÖNEMİ  377
II. KANUN'UN AMACI VE KAPSAMI  379
A. Amaç  379
B. Kapsam ve Diğer Kaynaklar Arasındaki Sınır  380
1. Jeotermal Kaynak– Kaynak Suları Yönünden Kapsam  381
2. Jeotermal Kaynak– Doğal Mineralli Sular Ayrımı  382
3. Doğal Mineralli Su–Kaynak Suyu Ayrımı  389
III. MÜLKİYET VE HAKLAR  392
A. Hak ve Mülkiyetin Hukuki Dayanağı  392
B. Ruhsat Hakları  394
1. Müracaat ve Arama Ruhsatı Alınma Şartları  394
2. Arama Dönemi  396
3. İşletme Ruhsatı ve İşletme Faaliyeti  398
4. Harç ve Teminat  400
II. Bölüm
HAKLARIN KAYNAĞIN VE ÇEVRENİN KORUNMASI İLE TEDBİRLER
I. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SİCİLİ  403
A. Sicilin Kanun ve Yönetmelikte Yeri ile Tanımı  403
B. Sicilin Kapsamı  404
C. Sicilin Aleniliği ve Açıklığı  405
D. Kiracılık Hakkı ve Tescili  407
E. Maden Rödövansı Kaynak Rödövansı İlişkisi  408
II. MÜCBİR SEBEP VE BEKLENMEYEN HALLER  410
III. İRTİFAK VE KAMULAŞTIRMA  415
IV. REHİN HACİZ İHTİYATİ TEDBİR İPOTEK TESİSİ  420
V. KAYNAK VE ÇEVRENİN KORUNMASI  421
A. Jeotermal Rezervuar  422
B. Koruma Alanı  423
1. Koruma Alanlarının Derecelendirilmesi.  424
C. Etüt Raporları  426
D. Kaynağın ve Çevrenin Kullanım Sonrası Korunması  429
VI. KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İLE TURİZM MERKEZLERİ  431
VII. TEŞVİK VE HAKLAR  436
A. Dağıtım Şirketi Unvanı Alan Ruhsat Sahibi İşletmeciler  436
B. Entegre Kaynak Kullanımını Sağlayanlar  438
C. Ecrimisil ve Kira Teşviği  439
VIII. İDARİ YAPTIRIMLAR  441
IX. MTA'NIN DENETİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK GÖREVLERİ  443
III. Bölüm
RUHSATLARDA KISITLAMA BİRLEŞME AYIRMA TAKSİR
I. YATIRIMLAR İLE AKIŞKAN SAHALARININ ÇAKIŞMASI VE KISITLAMA  447
A. Yatırımlar Arasında Tercih  447
B. Kaynak Kiracısının Yatırım Giderleri  451
C. Koruma ve Gelişim Alanlarında Enerji Üretim Tercihi  452
D. Ruhsat Birleştirme Ayırma Taksir  453
IV. Bölüm
İDARE PAYI VE DİĞER MALİ HÜKÜMLER
I. İDARE PAYI  455
A. İdare Payının Mali Yükümlülük Özelliği  455
B. İdare Payının Yasal Dayanağı ve Genel Özellikleri  457
C. İdare Payının Vergi veya Mülk Gelirleri ile İlişkisi  460
1. Esas Yönüyle Nitelendirme  461
2. İdare Payını Görev Hükümleri Yönüyle Nitelendirme  464
3. Anayasa Mahkemesinin İdare Payına Bakışı  467
D. İdare Payına İlişkin Vergilendirme İşlemleri  468
1. Beyan Tarh Bildirim Tahakkuk  468
2. Tarh Tahakkuk İlişkisi ve Yürütmenin Durdurulmasına Etkisi  472
3. İdare Payında Matrah  473
3.1. Matrahın Şekli ve Hukuki Sebebi  473
3.2. Matrahın Konusu ve Kapsamı  475
3.2.1. Ticari işletme  475
3.2.2. Jeotermal İşletme Kavramı  476
3.2.3. İşyeri Kavramı  477
3.2.4. Tesis Kavramı  478
3.2.5. Ticari İşletme– Jeotermal İşletme–Tesis–Kavramlar İlişkisi İçinde İdare Payı Matrahı  480
3.2.6. Jeotermal Tesis İçi Matrah Oluşumu  483
3.2.7. Abonelik Yönüyle Sıcak Su Kullanan Bağımsız Tesislerin Durumu  487
3.2.8. Jeotermal Tesis Dışı Gelirlerin Durumu  491
3.2.9. Dağıtım Şirketleri Tarafından Su Tüketim Bedeli İçinde İdare Payı Tahsili  491
D. İdare Payına Konu Uygulamada Görülen Kaynak İşletmeleri  494
1. Doğal Mineralli Sularda İdare Payı  494
2. Devremülk Satışlarında İdare Payı  496
3. Seracılık Faaliyetlerinde İdare Payı  499
4. Elektrik Enerjisi Üretiminde İdare Payı  501
E. İdare Payında Kamu Kurumları Arasında Paylaştırma  501
F. İdare Payının Vergi Usul Kanunu Müesseseleri ile İlişkisi  503
1. Kıyas ve Yorum  503
2. Vergi Cezaları İle İdare Payı İlişkisi  503
3. Tarh Zamanaşımında VUK Hükümleri  504
4. Düzeltme Şikayet Hükümleri ve İdare Payı  504
5. Uzlaşma Müessesesi ve İdare Payı  504
6. İdare Payında Sorumluluk Hükümlerinin Uygulanamazlığı  505
7. İdare Payı Vergilendirme İşlemlerinde Tebliğ Kuralları  506
8. Ödenen İdare Payının Safi Kazanç Tespitinde Yeri  506
II. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA AMORTİSMAN  507
Üçüncü Kısım
PETROL KANUNU
I. Bölüm
PETROL HAKLARI VE RUHSAT FAALİYETLERİ
I. ÜLKEMİZİN PETROL REZERVİ COĞRAFİ VE SİYASİ ŞARTLARI  513
II. PETROL KANUNUNDA AMAÇ VE KAPSAM  515
III. PETROL HAKKINA KONU MİNERALLER VE RUHSATLAR  517
A. Petrol, Doğal Gaz ve Bağlı Bileşik Gazlar  517
B. Arama Hakkı ve Ruhsatı  519
1. Başvuru ile Ruhsatlandırma Usulü  521
2. İhale Yoluyla Ruhsatlandırma Usulü  522
C. Bulgu ve Keşif  522
D. İşletme Hakkı ve Ruhsatı  523
E. Ruhsatlarda Komşuluk İlişkisi  524
F. Petrol Hakkı ve Maden Haklarında Ruhsatların Çakışması  525
G. Terk, Sahaya İlave, Tesislerin Kaldırılması ve Devredilmesi  528
II. Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE DENETİMİ
I. PETROL SİCİLİ  531
A. Petrol Sicilinin Kapsamı  531
B. Petrol Sicilinde Koruma ve Aleniyet  531
C. Petrol Silicinde Yer Alacak Bilgiler  533
II. MÜCBİR SEBEP VE İZİNLER  533
III. YÜZEY VE SU HAKLARI  535
IV. İZİN RAPOR İZLEME DENETİM VE TEDBİRLER  536
A. İzinler  536
B. Kayıtlar Raporlar İzleme ve Denetim  536
C. İdari Tedbirler  537
V. İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZLAR VE YARGI YOLU  539
III. Bölüm
MALİ HÜKÜMLER
I. VERGİLENDİRME  541
A. Vergi İstisna ve Muafiyetleri  541
B. İthalat İhracat İzinleri Kapsamında Vergiler  544
II. TRANSFERLER  545
III. AMORTİSMAN  546
IV. DEVLET HİSSESİ  548
A. KAPSAM  548
1. Konu ve Oran  548
2. Mükellef  549
3. Mali Yükümlülüğü Doğuran Olay  549
B. Beyan ve Tahakkuk  551
1. Beyan ve Asgari Beyan Şartına Tabi Olmama  551
2. Beyanda Esas Alınacak Fiyat  551
3. Beyan Dönemi  552
4. Beyanname  552
5. Pişmanlık Beyanı  553
C. Re'sen Tarh Tebliğ Tahakkuk ve Tahsil İşlemleri  553
1. Re'sen Tarh İşlemi  553
2. Tebliğ ve Tahakkuk  553
D. Cebri Tahsil  554
E. Tahakkuk Zamanaşımı Tahsil Zamanaşımı  555
1. Tahakkuk Zamanaşımı  555
2. Tahsil Zamanaşımı  556
F. Devlet Hissesinin Kurum Matrahından İndirimi  557
1. Mülga Kanun Dönemi Uygulama  557
2. Türk Petrol Kanunu Acısından İndirim Hakkı  557
3. İndirimde Dayanak Hüküm  558
4. İndirim Uygulanacak Kurumlar Vergisi Dönemi  558
Kaynakça  559
Kavramlar Dizini  567
Yazarın Özgeçmişi  575
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021