Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
84 Soruda
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu
(TCK. m. 184)
Ağustos 2015 / 2. Baskı / 178 Syf.
Fiyatı: 25.00 TL
İndirimli: 9.90 TL (%61)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Nisan 2019 39.90 TL -     Sepete Ekle
 3. Haziran 2018 30.50 TL 17.90 TL (%42)Sepete Ekle
   

Türk Ceza Kanunun 184. maddesinde düzenlenen "İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunu" 84 soruda ele alan bu kitap, uygulamacılara (avukat, hakim, savcı ve belediye çalışanlarına) yönelik olarak; pratik bilgiler içeren ve fakat suç hakkında tahlil yapan bir üslup ile hazırlanmıştır.

Kitabın temel amacı, uygulamacının önüne gelen vakayı bu suç açısından "nitelerken" kolaylıkla ve hızlı bir biçimde sonuca ulaşmasının sağlamaktır. Kitap, "genel açıklamalar ve kavramlar", "suçun tahlili" ve "güncel sorunlar" bölümlerinden oluşmaktadır. Sorular da bu başlıkların ilgisine göre tasnif edilmiş, tekrara girilmemesi için, ilgili görülen yerlerde kitabın kendi içinde bir başka soruya atıf yapması yöntemi seçilmiştir. Bu yanıyla da sade ve öz bir kitaptır.

Kitapta yeri geldikçe, ceza hukuku disiplinini besleyecek yönleri itibariyle, idari yargı ve hukuk mahkemeleri kararlarına da atıf yapılmakta ve kısmen sürecin idari yönü de irdelenmektedir.

Bunun yanında, kitabın sonuna eklenen kontrol listesi ve düzenleyici işlem örnekleri (mevzuat) ile, uygulamacının önüne gelen dosya/sorun ile ilgili olarak, yaptığı işlemin sağlamasını yapma imkanı da sağlanmaktadır.

Konu Başlıkları
Konuya İlişkin Genel Açıklamalar
Suçun Tahlili ve Yaptırım
Güncel Sorunlar
Barkod: 9789750233791
Yayın Tarihi: Ağustos 2015
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 178
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
Giriş  
1. BÖLÜM
KONUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
1. TCK m.184 Nasıl Düzenlenmiştir?  
2. Ceza Kanununda Buna Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  
2A. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu  
2B. Çevrenin Taksirle Kirletilmesi  
2C. Gürültüye Neden Olmak  
3. Kabahatler Kanununda Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  
4. Çevre ve Orman Mevzuatında Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  
5. Kültür ve Tabiat Varlıkları Konusunda Özel Düzenlemeler Var mıdır?  
6. Kıyı Mevzuatı Açısından Durum Nedir?  
7. Konu, Uluslararası Alanda Nasıl Ele Alınmıştır?  
8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Konu Nasıl Ele Alınmaktadır?  
9. Ülkelerin Anayasaları Açısından Durum Nedir?  
10. Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirmeniz Nedir?  
11. Suçun Koruduğu Hukuki Yarar Nedir?  
12. "Yapı ve Bina" Nedir?  
13. "Yapı Ruhsatiyesi" Nedir?  
14. "Kaçak Yapı" Nedir?  
15. Yapı Ruhsatiyesinin İptal Edilirse, Yapı Kaçak Hale Gelir mi?  
16. Yapıdaki Değişiklikler de Ruhsatlandırılmalı mıdır?  
17. İmar Ruhsatında Müktesep Hak Olabilir mi?  
18. "Yapı Kullanma İzni" Nedir?  
19. "Belediye Sınırı" Nereyi Kapsar?  
19A. Yeni Büyükşehir Belediye Modelinde Belediye Sınırı  
19B. TOKİ’nin Plan Yetkisi  
19C. Tarihi Alanlar ve Plan Yetkisi  
20. "Özel İmar Rejimi" Hakkında Bilgi Verir misiniz?  
20A. Kentsel Dönüşüm Nedir?  
20B. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Nasıldır?  
21. Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?  
22. Mimari Proje Nedir?  
22A. Vaziyet Plânı  
22B. Kat Plânları  
22C. Tam Kesit  
22D. Cephe Resimleri  
22E. Sistem ve Nokta Detayları  
22F. Isı Yalıtım Projeleri  
23. Statik Proje Ne Demektir?  
24. Tesisat Projeleri Hakkında Bilgi Verir misiniz?  
25. Çevre /Peyza Projesi Nedir?  
26. "Şantiye" Kavramını İzah Eder misiniz?  
2. BÖLÜM
SUÇUN TAHLİLİ VE YAPTIRIM
27. "Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptıran Kişi" İfadesini Açıklar mısınız?  
28. "Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Eden Kişi" İfadesini Açıklar mısınız?  
29. "Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi" İfadesini Açıklar mısınız?  
30. Suçun Mağduru ve Zarar Göreni Kimdir?  
31. Suçun Manevi Unsurunu Açıklar mısınız?  
32. Bu Suç Taksirle İşlenebilir mi?  
33. "Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptırmak" İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır?  
34. "Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Etmek" Hususu İle Kastedilen Nedir?  
35. "Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Etmek" İfadesini İzah Eder misiniz?  
36. Binanın "Yapılma Anı" Ne Zamandır?  
37. Suç Ne Zaman İşlenmiştir"?  
37A. Birinci Fıkra Açısından  
37B. İkinci Fıkra Açışından  
37C. Üçüncü Fıkra  
38. Hangi Müdahaleler Esaslı Tadilat Kapsamında Ele Alınacak ve Suç Oluşturacaktır?  
39. Suçun Oluşması için Elektrik, Telefon ve Su Bağlanması Yeterli midir?  
40. "Etkin Pişmanlık" Mümkün mü?  
41. Yapıyı Sonradan Ruhsat Uygun Hale Getirmenin Sonuçları Nelerdir?  
42. Suça İştirak Konusunda Bilgi Veriniz?  
43. Suçun "İçtiması" Hakkında Bilgi Veriniz?  
44. Suça Teşebbüs Mümkün müdür?  
45. Suçun Cezası Nedir?  
45A. Birinci Fıkra Uyarınca  
45B. İkinci Fıkra Uyarınca  
45C. Üçüncü Fıkra Uyarınca  
46. Fail "Tüzel Kişi" Olabilir mi?  
47. Bu Suçunun Oluşması için Binanın Tamamlanmış Olması Şartı Aranır mı?  
3. BÖLÜM
GÜNCEL SORUNLAR
48. Hangi Hizmetlerin şantiyelere Götürülmesi Suç Değildir?  
49. Belediye’nin Sunması Gereken Hizmetler Yönünden Suçu İrdeler misiniz?  
50. Su ve Elektrik Aboneliği Konusunda Hangi Tarihten Sonraki Yapılar Kapsam Dışındadır?  
51. "Geçici Kullandırma" Suç Oluşturur mu?  
52. Başka Düzenlemeler İle "İmar Affı" Getirildi mi?  
53. Maddenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  
54. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Mümkün müdür?  
55. Suçtan Ceza Almanın İmar Para Cezasına Etkisi Var mıdır?  
56. Beraat Kararının; İmar Para Cezasına Etkisi Nedir?  
57. Suçtan Ceza Alanlara; İmar Para Cezası Uygulanabilir mi?  
58. Bu Suçtan Yargılanmak, İmar Para Cezasının Tahsilini Durdurur mu?  
59. İmar Para Cezası Verilenler Hakkında Suç Duyusunda Bulunmak Zorunlu mudur?  
60. Kiracının Sorumluluğu Var mıdır?  
61. Binanın Bir Bölümünün "İmara Aykırılığı", Tümüne Etki Eder mi?  
62. Yargılama Esnasında; Yapıyı Yapanın Başkası Olduğu Tespit Edilmesi Halinde Ne Yapılmalıdır?  
63. Binanın Ortak Alanlarında Yapılan Yapı İçin Kime Ceza Verilecektir?  
64. İmar Mevzuatına Göre Ruhsat Alınabilecek Bir Yapı, Ruhsatsız Olarak Yapılmaya Başlanılmış Ancak Yapı Durdurma Tutanağından Sonra 30 Gün İçinde Ruhsat Alması Halinde Ne Olur?  
65. Sanık Hakkında Açılan Davanın, TCK m.184/5 uyarınca "Düşmesine" Karar Veriliş ise, Katılan İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?  
66. 12.10.2004 Tarihinden Önce İnşasına Başlanılmış ve Fakat Bu Tarihten Sonra Yapılan Binanın Durumu Ne Olacaktır?  
67. Belediye Sınırları İçinde Mera Olan Yere Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde TCK m.184 ile m.154’ten Dava Açılabilir mi?  
67A. Belediye Sınırları İçindeki Mera İle Köy Merası Aynı Nitelikte midir?  
68. Kamuya Ait Bir Alanda Yapılacak Ruhsatsız Yapıdan Dolayı TCK m.154’e Göre Ceza Verilebilir mi?  
69. Bu Suçta Dava Zamanaşımı Nedir?  
70. Bu Konuda Görevi İhmal Suçundan İşlem Yapılabilir mi?  
71. Kaçak Binasına Su, Elektrik veya Telefon Bağlanması ya da Ruhsatsız Binada İşyeri Açmak İçin Ruhsat Talebinde Bulunan Kişiye Ceza Verilebilir mi?  
72. Soruşturma/Kovuşturma Usulü Hakkında Bilgi Verir misiniz?  
73. Suçu Kimler İhbar Edebilir?  
74. Yapının İmara Uygun Hale Getirilmesi Halinde Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi Hakkındaki Dava Düşer mi?  
75. Suçun 2/B Tipi Orman Arazinde İşlenmesi Mümkün mü?  
76. Plansız Alanlarda yapılan Yapılar Açısından Konu Nasıl Ele Alınmalıdır?  
77. Belediye Mücavir Alanında Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde Suç Oluşur mu?  
78. Yapı Kullanma İzni Olmayan Binaya Su Aboneliği Verilebilir mi?  
79. Arsa Sahibi Bu Suçun Faili midir?  
80. Yapı Denetimcileri, Mimarların ve Mühendislerin Sorumluluğu Nedir?  
81. Yeni Malik Suçun Faili Olabilir mi?  
82. Ruhsata Uygun Olmayan Yerde Çalışan ve Beton Döken Kimse Fail midir?  
83. İdari Yargının İptal Kararı, Adli Yargıyı Etkiler mi?  
84. Sit Alanları Açısından Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  
EK BÖLÜM: Genelge ve Benzeri Mevzuat  
Kaynakça  
 


M. Lamih Çelik
Av.M.Lamih ÇELİK

19.11.1973 tarihinde Şanlıurfa/Merkezde doğdu.İlk–;;;;1;1;1;1;orta–;;;;1;1;1;1;lise öğrenimini Şanlıurfa’da,yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında tamamladı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme anabilim dalında Yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı.

1998 yılında Şanlıurfa Belediyesinde Avukat olarak göreve başladı ve halen Büyükşehir Belediyesinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevine devam ettirmektedir.Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatlık Meslek Kuralları(2.baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2011

Uygulamaya yönelik Kabahatler Kanunu Yorumu(Cüneyd Altıparmak ile), Yerel Yönetimler Eğitim ve Kültür Derneği yayını,Ankara–;;;;1;1;1;1;2008

Sayıştay Kararları ışığında Temsil–;;;;1;1;1;1;Tören ve Ağırlama Giderleri mevzuatı (Zeki Ertaş ile) Mahalli İdareler Derneği yayını –;;;;1;1;1;1;2009

İçtihatlı İdari Yargılama Mevzuatı,Şanlıurfa Barosu yayını–;;;;1;1;1;1;2009

Belediye Sorunları Rehberi (Sadettin Doğanyiğit&İrfan Güvendi&Av.M.Lamih ÇELİK ) (4.baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Zabıtanın Cep Kitabı (Av.Veli Böke ile )Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

Mezarlık Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

63 soruda Yeni Büyükşehir Yapısı (Cüneyd Altıparmak ile) Şanlıurfa Kent Konseyi yayınları Şanlıurfa–;;;;1;1;1;1;2013

84 soruda İmar Kirliliğine neden olma suçu (Cüneyd Altıparmak ile) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli (Cüneyd Altıparmak ile) (2.baskı) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
Giriş  
1. BÖLÜM
KONUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
1. TCK m.184 Nasıl Düzenlenmiştir?  
2. Ceza Kanununda Buna Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  
2A. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu  
2B. Çevrenin Taksirle Kirletilmesi  
2C. Gürültüye Neden Olmak  
3. Kabahatler Kanununda Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  
4. Çevre ve Orman Mevzuatında Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  
5. Kültür ve Tabiat Varlıkları Konusunda Özel Düzenlemeler Var mıdır?  
6. Kıyı Mevzuatı Açısından Durum Nedir?  
7. Konu, Uluslararası Alanda Nasıl Ele Alınmıştır?  
8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Konu Nasıl Ele Alınmaktadır?  
9. Ülkelerin Anayasaları Açısından Durum Nedir?  
10. Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirmeniz Nedir?  
11. Suçun Koruduğu Hukuki Yarar Nedir?  
12. "Yapı ve Bina" Nedir?  
13. "Yapı Ruhsatiyesi" Nedir?  
14. "Kaçak Yapı" Nedir?  
15. Yapı Ruhsatiyesinin İptal Edilirse, Yapı Kaçak Hale Gelir mi?  
16. Yapıdaki Değişiklikler de Ruhsatlandırılmalı mıdır?  
17. İmar Ruhsatında Müktesep Hak Olabilir mi?  
18. "Yapı Kullanma İzni" Nedir?  
19. "Belediye Sınırı" Nereyi Kapsar?  
19A. Yeni Büyükşehir Belediye Modelinde Belediye Sınırı  
19B. TOKİ’nin Plan Yetkisi  
19C. Tarihi Alanlar ve Plan Yetkisi  
20. "Özel İmar Rejimi" Hakkında Bilgi Verir misiniz?  
20A. Kentsel Dönüşüm Nedir?  
20B. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Nasıldır?  
21. Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?  
22. Mimari Proje Nedir?  
22A. Vaziyet Plânı  
22B. Kat Plânları  
22C. Tam Kesit  
22D. Cephe Resimleri  
22E. Sistem ve Nokta Detayları  
22F. Isı Yalıtım Projeleri  
23. Statik Proje Ne Demektir?  
24. Tesisat Projeleri Hakkında Bilgi Verir misiniz?  
25. Çevre /Peyza Projesi Nedir?  
26. "Şantiye" Kavramını İzah Eder misiniz?  
2. BÖLÜM
SUÇUN TAHLİLİ VE YAPTIRIM
27. "Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptıran Kişi" İfadesini Açıklar mısınız?  
28. "Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Eden Kişi" İfadesini Açıklar mısınız?  
29. "Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi" İfadesini Açıklar mısınız?  
30. Suçun Mağduru ve Zarar Göreni Kimdir?  
31. Suçun Manevi Unsurunu Açıklar mısınız?  
32. Bu Suç Taksirle İşlenebilir mi?  
33. "Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptırmak" İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır?  
34. "Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Etmek" Hususu İle Kastedilen Nedir?  
35. "Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Etmek" İfadesini İzah Eder misiniz?  
36. Binanın "Yapılma Anı" Ne Zamandır?  
37. Suç Ne Zaman İşlenmiştir"?  
37A. Birinci Fıkra Açısından  
37B. İkinci Fıkra Açışından  
37C. Üçüncü Fıkra  
38. Hangi Müdahaleler Esaslı Tadilat Kapsamında Ele Alınacak ve Suç Oluşturacaktır?  
39. Suçun Oluşması için Elektrik, Telefon ve Su Bağlanması Yeterli midir?  
40. "Etkin Pişmanlık" Mümkün mü?  
41. Yapıyı Sonradan Ruhsat Uygun Hale Getirmenin Sonuçları Nelerdir?  
42. Suça İştirak Konusunda Bilgi Veriniz?  
43. Suçun "İçtiması" Hakkında Bilgi Veriniz?  
44. Suça Teşebbüs Mümkün müdür?  
45. Suçun Cezası Nedir?  
45A. Birinci Fıkra Uyarınca  
45B. İkinci Fıkra Uyarınca  
45C. Üçüncü Fıkra Uyarınca  
46. Fail "Tüzel Kişi" Olabilir mi?  
47. Bu Suçunun Oluşması için Binanın Tamamlanmış Olması Şartı Aranır mı?  
3. BÖLÜM
GÜNCEL SORUNLAR
48. Hangi Hizmetlerin şantiyelere Götürülmesi Suç Değildir?  
49. Belediye’nin Sunması Gereken Hizmetler Yönünden Suçu İrdeler misiniz?  
50. Su ve Elektrik Aboneliği Konusunda Hangi Tarihten Sonraki Yapılar Kapsam Dışındadır?  
51. "Geçici Kullandırma" Suç Oluşturur mu?  
52. Başka Düzenlemeler İle "İmar Affı" Getirildi mi?  
53. Maddenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  
54. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Mümkün müdür?  
55. Suçtan Ceza Almanın İmar Para Cezasına Etkisi Var mıdır?  
56. Beraat Kararının; İmar Para Cezasına Etkisi Nedir?  
57. Suçtan Ceza Alanlara; İmar Para Cezası Uygulanabilir mi?  
58. Bu Suçtan Yargılanmak, İmar Para Cezasının Tahsilini Durdurur mu?  
59. İmar Para Cezası Verilenler Hakkında Suç Duyusunda Bulunmak Zorunlu mudur?  
60. Kiracının Sorumluluğu Var mıdır?  
61. Binanın Bir Bölümünün "İmara Aykırılığı", Tümüne Etki Eder mi?  
62. Yargılama Esnasında; Yapıyı Yapanın Başkası Olduğu Tespit Edilmesi Halinde Ne Yapılmalıdır?  
63. Binanın Ortak Alanlarında Yapılan Yapı İçin Kime Ceza Verilecektir?  
64. İmar Mevzuatına Göre Ruhsat Alınabilecek Bir Yapı, Ruhsatsız Olarak Yapılmaya Başlanılmış Ancak Yapı Durdurma Tutanağından Sonra 30 Gün İçinde Ruhsat Alması Halinde Ne Olur?  
65. Sanık Hakkında Açılan Davanın, TCK m.184/5 uyarınca "Düşmesine" Karar Veriliş ise, Katılan İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?  
66. 12.10.2004 Tarihinden Önce İnşasına Başlanılmış ve Fakat Bu Tarihten Sonra Yapılan Binanın Durumu Ne Olacaktır?  
67. Belediye Sınırları İçinde Mera Olan Yere Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde TCK m.184 ile m.154’ten Dava Açılabilir mi?  
67A. Belediye Sınırları İçindeki Mera İle Köy Merası Aynı Nitelikte midir?  
68. Kamuya Ait Bir Alanda Yapılacak Ruhsatsız Yapıdan Dolayı TCK m.154’e Göre Ceza Verilebilir mi?  
69. Bu Suçta Dava Zamanaşımı Nedir?  
70. Bu Konuda Görevi İhmal Suçundan İşlem Yapılabilir mi?  
71. Kaçak Binasına Su, Elektrik veya Telefon Bağlanması ya da Ruhsatsız Binada İşyeri Açmak İçin Ruhsat Talebinde Bulunan Kişiye Ceza Verilebilir mi?  
72. Soruşturma/Kovuşturma Usulü Hakkında Bilgi Verir misiniz?  
73. Suçu Kimler İhbar Edebilir?  
74. Yapının İmara Uygun Hale Getirilmesi Halinde Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi Hakkındaki Dava Düşer mi?  
75. Suçun 2/B Tipi Orman Arazinde İşlenmesi Mümkün mü?  
76. Plansız Alanlarda yapılan Yapılar Açısından Konu Nasıl Ele Alınmalıdır?  
77. Belediye Mücavir Alanında Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde Suç Oluşur mu?  
78. Yapı Kullanma İzni Olmayan Binaya Su Aboneliği Verilebilir mi?  
79. Arsa Sahibi Bu Suçun Faili midir?  
80. Yapı Denetimcileri, Mimarların ve Mühendislerin Sorumluluğu Nedir?  
81. Yeni Malik Suçun Faili Olabilir mi?  
82. Ruhsata Uygun Olmayan Yerde Çalışan ve Beton Döken Kimse Fail midir?  
83. İdari Yargının İptal Kararı, Adli Yargıyı Etkiler mi?  
84. Sit Alanları Açısından Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  
EK BÖLÜM: Genelge ve Benzeri Mevzuat  
Kaynakça  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019