Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hakaret, Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi, Çevre, İmar, İhale, Tefecilik Suçları
BAM 6.CD Kapsamındaki Suçlar – 2 (TCK 106–131 VE 181–242 Maddeler)
Ocak 2021 / 1. Baskı / 391 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta;

Hakaret suçu başta olmak üzere TCK 106-131 ve 181-242 maddelerde tanımlanan Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nin görevi kapsamındaki suçlara ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.

Bu nedenle;

"Hakaret Tehdit Terk Şantaj Huzur Bozma Hakların Engellenmesi ile Çevre İmar İhale ve Tefecilik Suçları" adlı elinizdeki bu kitap iki ana bölüm ve 34 ana başlık halinde hazırlanmıştır.

Bu kapsamda;

Giriş, genel ilkeler, özel uygulama, bu suçlara dair kurallar ile şikayet, uzlaşma, ön ödeme ile seri muhakeme usulü ve basit yargılama usulü detaylıca anlatılmıştır.

Ayrıca 33 ana başlık altında Hakaret suçu başta olmak üzere tehdit, terk, şantaj, huzur bozma, hakların engellenmesi ile çevre, imar, ihale, tefecilik suçları ve ilintili diğer suçların tanım anlatım, tarif, açıklama, örnekleme, emsal karar uygulamalarıyla her bir suç ayrıntılı işlenmiştir.

Bu bağlamda;

Kitapta sıralanan suçlar ayrı ayrı açıklamalı, notlu, içtihatlı, somut adli vakıalı ve uygulama örnekli olarak tanımlanıp anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
Ana Konu Olarak Bütün Yönleriyle Hakaret Suçu
Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi Suçları
Çevre, İmar, İhale, Tefecilik Suçları ve İlintili Diğer Suçlar
Giriş, Genel İlkeler, Özel Uygulamalar, Bu Suçlara Dair Kurallar
Şikayet, Uzlaşma, Ön Ödeme İle Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulü
Tanımı, Tarifi, Tasviri İle Anlatımın, Somut Adli Vakıalı, Uygulama Örnekli, İçtihatlı ve Notlu Açıklamaları
Barkod: 9789750265754
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 391
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
2. KİTAP
(TCK 106–131 VE 181–242 MADDELER) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. CEZA DAİRESİ SUÇLARI HAKARET, TEHDİT, TERK, ŞANTAJ, HUZUR BOZMA HAKLARIN ENGELLENMESİ, ÇEVRE, İMAR, İHALE, TEFECİLİK SUÇLARI
I. KISIM:
GİRİŞ, GENEL İLKELER, ÖZEL UYGULAMALAR İLE ŞİKAYET,
UZLAŞMA, ÖN ÖDEME İLE SERİ MUHAKEME USULÜ VE
BASİT YARGILAMA USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM:
GİRİŞ VE GENEL İLKELER
A. GİRİŞ  21
1. “Adalet Mülkün Temelidir…!”  21
2. Ceza Muhakemesinin Amacı  25
3. Ceza Muhakemesinin Halka Açıklık İlkesi  25
4. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  27
B. BOZMA NEDENLERİ  28
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL UYGULAMALAR
A. ÇOCUKLARA İLGİLİ ÖZEL UYGULAMALAR  33
1. Çocuklara Karşı Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması  33
2. Dosya Üzerinde Ön İnceleme  36
B. DİGER İLKESEL UYGULAMALAR  38
1. TCK 52/4 Maddesi Uygulaması Özel Durum  38
2. Taraflara Yükletilecek Avukatlık Parası  39
3. Karşılıklı Hakarette Masraf  40
4. Hakarette Matufiyet Şartı  41
5. Haksız Tahrik İndirimi  44
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  44
7. Başvurulacak Kanun Yolu, Süresi, Mercii Ve Başvuru Şekli;  45
8. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Kapsamı  47
9. Aleyhe Olan Bozma Kararına Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Kararı Verilip Verilemeyeceği  48
10. TCK 51. Maddedeki Cezanın Ertelenmesi  49
11. Duruşma Açılmadan Beraat Kararı Verilemez Kuralı  49
12. Savunmanın Kısıtlanması  51
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİKAYET, UZLAŞMA, ÖN ÖDEME İLE SERİ MUHAKEME USULÜ VE
BASİT YARGILAMA USULÜ
A. GENEL AÇIKLAMA  53
B. ŞİKAYET  55
1. Soruşturması Şikâyete Bağlı Olan Suçlar  55
2. Şikâyetle İlgili Hukukî Esaslar  55
3. Şikâyetin Süresi  56
4. Şikâyetin Yapılacağı Yerler  56
5. Şikâyetin Yapılma Şekli  57
6. Şikâyetten Vazgeçmede Yapılacak İşler ve İşlemler  57
7. Takibi Şikâyete Bağlı Suçların Özellikleri  59
8. Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar  59
9. TCK. 167/1. Maddesi Hükmüne Göre, Yukarıda Belirtilen Suçlar  62
10. Şikayetten Vazgeçmenin Uygulamadaki Yansımaları  62
C. UZLAŞMA  66
1. Uzlaşma Kapsamında Soruşturulan Suçlar (Genel Olarak Uzlaşma Usulü ve Uzlaşma Kararları)  66
2. Tanım  70
a. Uzlaşma İlkeleri Şunlardır  71
b. Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ile İlgili Yeni Düzenleme ve Kapsamı  72
c. Uzlaşma Edimi Şunlardır  73
d. Uzlaşma Sonucunda Tarafların Özellikle Fail Şüpheli Sanığın Kazanımları Şunlardır  74
e. Uzlaşma Gerçekleşmeden Verili Kararda Bozma Örneği;  74
3. TCK da Yer Alan Uzlaşmaya Tabi Suçlar Listesi  76
D. ÖN ÖDEME  77
1. Ön Ödemelik Kapsamında Kalan Suçlar ve Tanım  77
2. Ön Ödemenin Şartları  80
3. Ön Ödemenin Hüküm ve Neticesi  82
4. Ön Ödemeye Tabi Suçlar Listesi  83
E. SERİ MUHAKEME USULÜ  84
1. Genel Olarak Amaç ve Kapsamı  84
2. Hukuki Niteliği  90
a. Uygulama Alanı ve Şartları  91
b. Seri Muhakeme Usulünün Yapılışı  95
c. Seri Muhakeme Usulünün Neticeleri  100
3. Seri Muhakeme Usulünün Kapsamındaki Suçlar  101
F. BASİT YARGILAMA USULÜ  102
1. Genel Olarak  102
2. Basit Yargılama Usulünün Yapılışı  104
3. Basit Yargılama Usulünde itiraz  105
4. 7188 SK ile Düzenlenen Basit Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi’nin İptaliyle Ortaya Çıkan Geriye Yürürlük Durumu  107
II. KISIM
HAKARET TEHDİT TERK ŞANTAJ HAK ENGELLEME
ÇEVRE İMAR İHALE TEFECİLİK VE DİĞER SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇLARI  111
A. TERK SUÇU– MADDE 97  111
1. Açıklama  111
2. Uygulama  116
B. YARDIM VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU–MADDE 98  122
1. Açıklama  123
2. Uygulama  126
İKİNCİ BÖLÜM
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
A. TEHDİT SUÇU – MADDE 106  133
1. Açıklama  133
2. Uygulama  141
a. Genel Olarak  141
b. Tehdit Suçunda Özel Durumlar  161
ba. Tehditte Suç Birleşmesi  161
bb. Tehditte Tahrik Olur Mu?  162
bc. Tehditte Tahrik İndirimi Ölçütü  162
bd. Tehditte Meşru Savunma Olur Mu?  163
be. Tehdit ve Şantaj İkilisi ve İlişkisi  163
bf. Gıyapta Tehdit  164
bg. Açık ve Net İfade İçermezse Basit Tehdit Suçu Oluşur.  164
bh. Söz Ve Söylem Geçmişe Yönelik İse Tehdit Suçu Oluşur Mu?  165
B. ŞANTAJ SUÇU – MADDE 107  165
1. Açıklama  166
2. Uygulama  167
C. CEBİR SUÇU– MADDE 108  175
1. Açıklama  175
D. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI– MADDE 111  176
1. Açıklama  176
E. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ SUÇU  177
1. Açıklama  177
2. Uygulama  178
F. KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ SUÇU–MADDE 113  189
1. Açıklama  189
G. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 114  190
1. Açıklama  190
H. İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME SUÇU – MADDE 115  192
1. Açıklama  192
İ. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU  193
1. Açıklama  194
2. Uygulama  195
J. SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 118  197
1. Açıklama  197
K. HAKSIZ ARAMA SUÇU – MADDE 120  198
1. Açıklama  198
2. Uygulama  200
L. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 121  205
1. Açıklama  205
M. NEFRET VE AYIRIMCILIK SUÇU – MADDE 122  206
1. Açıklama  207
N. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU  208
1. Açıklama  208
2. Uygulama  210
a. Genel Olarak  210
b. Uygulamada Suç Unsurlarının Özellik Göstermesi ve Belirlenmesi  215
ba. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunda Israr Unsuru  217
bb. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunda Maksat/Manevi Unsuru  217
O. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 124  219
1. Açıklama  220
2. Uygulama  221
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
A. HAKARET SUÇU – MADDE 125  223
1. Açıklama  223
a. Hakaret Suçunda Tanım Ve Anlatım  223
aa. Genel Olarak  223
ab. Hakaretin Sesli, Yazılı Veya Görüntülü Bir Mesajla Yapılması Halinde  233
ac. Hakaretin Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi Halinde  233
ad. Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle Hakaret  233
b. Hakaret Suçunun Alenen İşlenmesi Bakımından İse  234
ba. Hakarette Aleniyet  235
bb. Hakarette Matufiyet  237
bc. Gıyapta hakaret  237
bd. Twitter de Hakaret  237
c. Hakaretin Kurul Hâlindeki Kamu Görevlilerine Karşı İşlenmesi Halinde  239
2. Hakaret Suçunda Özel Düzenlemeler  240
a. Mağdurun Belirlenmesi  240
b. İsnadın İspatı  241
c. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  244
d. Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret  248
e. Kişinin Hatırasına Hakaret  250
f. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  250
B. HAKARET SUÇUNDA UYGULAMALAR  251
1. Genel Uygulamalardan Örnekler  251
2. Kaba Hitap Tarzındaki Sözlerden Örnekler  253
a. İnfaz Koruma Memuruna Hitaben Söylenen  254
b. Doktora Hemşireye ve Sağlık Çalışanlarına Hitaben Söylenen  255
c. Muhtara Hitaben Söylenen  257
d. Polise, Jandarmaya Hitaben Söylenen  258
e. Hakime Hitaben Duruşma Ortamında Söylenen  262
f. Cumhuriyet Savcısına Hitaben Duruşma Ortamında Söylenen  262
g. Avukata Hitaben Söylenen  263
h. Zabıt Katibine Hitaben Söylenen  264
ı. Öğretmene, Eğitim Görevlisine, Görevliye Hitaben Söylenen  265
i. Belediye Başkanına, Meclis Üyesine Hitaben Söylenen  265
j. İcra Memuruna, Zabıtaya Hitaben Görev Başında Söylenen  266
k. Kamu Görevlisine Hitaben Görevi Başında Söylenen  266
l. Kişilere Hitaben Söylenen  267
3. Eleştiri–Hoşgörü  269
4. Somut Adli Vakıa Uygulamaları  272
a. Uygulamalar  272
b. KYOK Verilen Bir Suçtan Kamu Davası Açılıp Hüküm Kurulamaz  304
c. Hakaret–Kamu Görevlisine Hakarete Örnek  306
d. Somut Adli Olayda Kaba Söz  306
e. Kısaltma Harflerle Hakaret  307
f. Hakaret– Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda İlginç CGK Emsal Kararı  309
g. Kamu Görevlisine Hakaret Suçunda Mahkumiyet Hükmü Kurmak  313
h. Kurumsal Hakaret–Kişisel Hakaret Ayrışması  315
ı. Gerekçesiz Hükmün Yargısal Denetimi  315
j. Şarta bağlı–Olasılıklı– İhtimalli Sözler  317
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
A. ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU – MADDE 181  319
1. Açıklama  319
B. ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU–MADDE 182  320
1. Açıklama  321
C. GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU– MADDE 183  321
1. Açıklama  321
D. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU–MADDE 184  322
1. Açıklama  322
2. Uygulama  324
a. Genel Olarak  324
b. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Özel Durumlar  328
ba. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Şu Hususlar Araştırılmalıdır  328
bb. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Somut Adli Olaylardan Uygulama Örnekleri  331
bba. Balkonunu Kapatması  331
bbb. Mücavir Alan  331
bbc. Hazineye Ait Taşınmazı İşgal Etmek  332
bbd. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde  333
bbe. Bölümleri Ayrılarak Bina Vasfını Taşımayan Değişiklikler  333
bbf. Ruhsatsız Yapının Ruhsata Uygun Hale Getirilmesi  334
bbg. İmar Kirliliğinde Temadi Eden Suç  334
BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
A. KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇU – MADDE 228  335
1. Açıklama  335
2. Uygulama  336
B. DİLENCİLİK SUÇU– MADDE 229  337
1. Açıklama  337
2. Uygulama  338
ALTINCI BÖLÜM
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
A. BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN SUÇU– MADDE 230  341
1. Açıklama  341
2. Uygulama  343
YEDİNCİ BÖLÜM
EKONOMİ SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
A. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU MADDE 235  345
1. Açıklama  346
a. Genel Olarak  346
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda İştirak  351
2. Uygulama  352
a. Genel Uygulamalar  352
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda İlkesel Uygulamalar  360
ba. Örnek–1  360
bb. Örnek–2  361
B. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – MADDE 236  368
1. Açıklama  369
2. Uygulama  370
C. FİYATLARI ETKİLEME SUÇU – MADDE 237  372
1. Açıklama  372
D. KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA SUÇU – MADDE 238  374
1. Açıklama  374
E. TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGE VE BELGELERİN AÇIKLANMASI SUÇU  376
1. Açıklama  377
F. MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA SUÇU – MADDE 240  379
1. Açıklama  379
G. TEFECİLİK SUÇU – MADDE 241  380
1. Açıklama  381
2. Uygulama  383
a. Genel Olarak  383
b. Uygulamalarda Özellik Arzeden Hususlar  387
ba. Tefecilik Suçu İvaz Karşılığında Ödünç Para Verilmiş İse Oluşmayacaktır  387
bb. Tefecilik Suçu Bir Alacak Borç İlişkisine Dayanmayıp, Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verilmişse Oluşacaktır  389
H. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI – MADDE 242  390
1. Açıklama  390
Yararlanılan Kaynaklar  391
 


İzzet Özgenç
Şubat 2021
125.00 TL
İndirimli: 112.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Çağatay Uygun
Şubat 2021
95.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Baysal ...
Şubat 2021
95.00 TL
İndirimli: 74.90 TL (%21)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
2. KİTAP
(TCK 106–131 VE 181–242 MADDELER) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. CEZA DAİRESİ SUÇLARI HAKARET, TEHDİT, TERK, ŞANTAJ, HUZUR BOZMA HAKLARIN ENGELLENMESİ, ÇEVRE, İMAR, İHALE, TEFECİLİK SUÇLARI
I. KISIM:
GİRİŞ, GENEL İLKELER, ÖZEL UYGULAMALAR İLE ŞİKAYET,
UZLAŞMA, ÖN ÖDEME İLE SERİ MUHAKEME USULÜ VE
BASİT YARGILAMA USULÜ
BİRİNCİ BÖLÜM:
GİRİŞ VE GENEL İLKELER
A. GİRİŞ  21
1. “Adalet Mülkün Temelidir…!”  21
2. Ceza Muhakemesinin Amacı  25
3. Ceza Muhakemesinin Halka Açıklık İlkesi  25
4. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  27
B. BOZMA NEDENLERİ  28
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL UYGULAMALAR
A. ÇOCUKLARA İLGİLİ ÖZEL UYGULAMALAR  33
1. Çocuklara Karşı Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması  33
2. Dosya Üzerinde Ön İnceleme  36
B. DİGER İLKESEL UYGULAMALAR  38
1. TCK 52/4 Maddesi Uygulaması Özel Durum  38
2. Taraflara Yükletilecek Avukatlık Parası  39
3. Karşılıklı Hakarette Masraf  40
4. Hakarette Matufiyet Şartı  41
5. Haksız Tahrik İndirimi  44
6. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  44
7. Başvurulacak Kanun Yolu, Süresi, Mercii Ve Başvuru Şekli;  45
8. Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Kapsamı  47
9. Aleyhe Olan Bozma Kararına Karşı Sanığın Beyanı Alınmadan Direnme Kararı Verilip Verilemeyeceği  48
10. TCK 51. Maddedeki Cezanın Ertelenmesi  49
11. Duruşma Açılmadan Beraat Kararı Verilemez Kuralı  49
12. Savunmanın Kısıtlanması  51
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİKAYET, UZLAŞMA, ÖN ÖDEME İLE SERİ MUHAKEME USULÜ VE
BASİT YARGILAMA USULÜ
A. GENEL AÇIKLAMA  53
B. ŞİKAYET  55
1. Soruşturması Şikâyete Bağlı Olan Suçlar  55
2. Şikâyetle İlgili Hukukî Esaslar  55
3. Şikâyetin Süresi  56
4. Şikâyetin Yapılacağı Yerler  56
5. Şikâyetin Yapılma Şekli  57
6. Şikâyetten Vazgeçmede Yapılacak İşler ve İşlemler  57
7. Takibi Şikâyete Bağlı Suçların Özellikleri  59
8. Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar  59
9. TCK. 167/1. Maddesi Hükmüne Göre, Yukarıda Belirtilen Suçlar  62
10. Şikayetten Vazgeçmenin Uygulamadaki Yansımaları  62
C. UZLAŞMA  66
1. Uzlaşma Kapsamında Soruşturulan Suçlar (Genel Olarak Uzlaşma Usulü ve Uzlaşma Kararları)  66
2. Tanım  70
a. Uzlaşma İlkeleri Şunlardır  71
b. Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar ile İlgili Yeni Düzenleme ve Kapsamı  72
c. Uzlaşma Edimi Şunlardır  73
d. Uzlaşma Sonucunda Tarafların Özellikle Fail Şüpheli Sanığın Kazanımları Şunlardır  74
e. Uzlaşma Gerçekleşmeden Verili Kararda Bozma Örneği;  74
3. TCK da Yer Alan Uzlaşmaya Tabi Suçlar Listesi  76
D. ÖN ÖDEME  77
1. Ön Ödemelik Kapsamında Kalan Suçlar ve Tanım  77
2. Ön Ödemenin Şartları  80
3. Ön Ödemenin Hüküm ve Neticesi  82
4. Ön Ödemeye Tabi Suçlar Listesi  83
E. SERİ MUHAKEME USULÜ  84
1. Genel Olarak Amaç ve Kapsamı  84
2. Hukuki Niteliği  90
a. Uygulama Alanı ve Şartları  91
b. Seri Muhakeme Usulünün Yapılışı  95
c. Seri Muhakeme Usulünün Neticeleri  100
3. Seri Muhakeme Usulünün Kapsamındaki Suçlar  101
F. BASİT YARGILAMA USULÜ  102
1. Genel Olarak  102
2. Basit Yargılama Usulünün Yapılışı  104
3. Basit Yargılama Usulünde itiraz  105
4. 7188 SK ile Düzenlenen Basit Yargılama Usulü ve Anayasa Mahkemesi’nin İptaliyle Ortaya Çıkan Geriye Yürürlük Durumu  107
II. KISIM
HAKARET TEHDİT TERK ŞANTAJ HAK ENGELLEME
ÇEVRE İMAR İHALE TEFECİLİK VE DİĞER SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇLARI  111
A. TERK SUÇU– MADDE 97  111
1. Açıklama  111
2. Uygulama  116
B. YARDIM VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU–MADDE 98  122
1. Açıklama  123
2. Uygulama  126
İKİNCİ BÖLÜM
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
A. TEHDİT SUÇU – MADDE 106  133
1. Açıklama  133
2. Uygulama  141
a. Genel Olarak  141
b. Tehdit Suçunda Özel Durumlar  161
ba. Tehditte Suç Birleşmesi  161
bb. Tehditte Tahrik Olur Mu?  162
bc. Tehditte Tahrik İndirimi Ölçütü  162
bd. Tehditte Meşru Savunma Olur Mu?  163
be. Tehdit ve Şantaj İkilisi ve İlişkisi  163
bf. Gıyapta Tehdit  164
bg. Açık ve Net İfade İçermezse Basit Tehdit Suçu Oluşur.  164
bh. Söz Ve Söylem Geçmişe Yönelik İse Tehdit Suçu Oluşur Mu?  165
B. ŞANTAJ SUÇU – MADDE 107  165
1. Açıklama  166
2. Uygulama  167
C. CEBİR SUÇU– MADDE 108  175
1. Açıklama  175
D. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI– MADDE 111  176
1. Açıklama  176
E. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ENGELLENMESİ SUÇU  177
1. Açıklama  177
2. Uygulama  178
F. KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ SUÇU–MADDE 113  189
1. Açıklama  189
G. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 114  190
1. Açıklama  190
H. İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME SUÇU – MADDE 115  192
1. Açıklama  192
İ. İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU  193
1. Açıklama  194
2. Uygulama  195
J. SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 118  197
1. Açıklama  197
K. HAKSIZ ARAMA SUÇU – MADDE 120  198
1. Açıklama  198
2. Uygulama  200
L. DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 121  205
1. Açıklama  205
M. NEFRET VE AYIRIMCILIK SUÇU – MADDE 122  206
1. Açıklama  207
N. KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU  208
1. Açıklama  208
2. Uygulama  210
a. Genel Olarak  210
b. Uygulamada Suç Unsurlarının Özellik Göstermesi ve Belirlenmesi  215
ba. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunda Israr Unsuru  217
bb. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunda Maksat/Manevi Unsuru  217
O. HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU – MADDE 124  219
1. Açıklama  220
2. Uygulama  221
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
A. HAKARET SUÇU – MADDE 125  223
1. Açıklama  223
a. Hakaret Suçunda Tanım Ve Anlatım  223
aa. Genel Olarak  223
ab. Hakaretin Sesli, Yazılı Veya Görüntülü Bir Mesajla Yapılması Halinde  233
ac. Hakaretin Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi Halinde  233
ad. Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle Hakaret  233
b. Hakaret Suçunun Alenen İşlenmesi Bakımından İse  234
ba. Hakarette Aleniyet  235
bb. Hakarette Matufiyet  237
bc. Gıyapta hakaret  237
bd. Twitter de Hakaret  237
c. Hakaretin Kurul Hâlindeki Kamu Görevlilerine Karşı İşlenmesi Halinde  239
2. Hakaret Suçunda Özel Düzenlemeler  240
a. Mağdurun Belirlenmesi  240
b. İsnadın İspatı  241
c. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  244
d. Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret  248
e. Kişinin Hatırasına Hakaret  250
f. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  250
B. HAKARET SUÇUNDA UYGULAMALAR  251
1. Genel Uygulamalardan Örnekler  251
2. Kaba Hitap Tarzındaki Sözlerden Örnekler  253
a. İnfaz Koruma Memuruna Hitaben Söylenen  254
b. Doktora Hemşireye ve Sağlık Çalışanlarına Hitaben Söylenen  255
c. Muhtara Hitaben Söylenen  257
d. Polise, Jandarmaya Hitaben Söylenen  258
e. Hakime Hitaben Duruşma Ortamında Söylenen  262
f. Cumhuriyet Savcısına Hitaben Duruşma Ortamında Söylenen  262
g. Avukata Hitaben Söylenen  263
h. Zabıt Katibine Hitaben Söylenen  264
ı. Öğretmene, Eğitim Görevlisine, Görevliye Hitaben Söylenen  265
i. Belediye Başkanına, Meclis Üyesine Hitaben Söylenen  265
j. İcra Memuruna, Zabıtaya Hitaben Görev Başında Söylenen  266
k. Kamu Görevlisine Hitaben Görevi Başında Söylenen  266
l. Kişilere Hitaben Söylenen  267
3. Eleştiri–Hoşgörü  269
4. Somut Adli Vakıa Uygulamaları  272
a. Uygulamalar  272
b. KYOK Verilen Bir Suçtan Kamu Davası Açılıp Hüküm Kurulamaz  304
c. Hakaret–Kamu Görevlisine Hakarete Örnek  306
d. Somut Adli Olayda Kaba Söz  306
e. Kısaltma Harflerle Hakaret  307
f. Hakaret– Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda İlginç CGK Emsal Kararı  309
g. Kamu Görevlisine Hakaret Suçunda Mahkumiyet Hükmü Kurmak  313
h. Kurumsal Hakaret–Kişisel Hakaret Ayrışması  315
ı. Gerekçesiz Hükmün Yargısal Denetimi  315
j. Şarta bağlı–Olasılıklı– İhtimalli Sözler  317
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
A. ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU – MADDE 181  319
1. Açıklama  319
B. ÇEVRENİN TAKSİRLE KİRLETİLMESİ SUÇU–MADDE 182  320
1. Açıklama  321
C. GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU– MADDE 183  321
1. Açıklama  321
D. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU–MADDE 184  322
1. Açıklama  322
2. Uygulama  324
a. Genel Olarak  324
b. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Özel Durumlar  328
ba. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Şu Hususlar Araştırılmalıdır  328
bb. İmar Kirliliğine Neden Olmak Suçunda Somut Adli Olaylardan Uygulama Örnekleri  331
bba. Balkonunu Kapatması  331
bbb. Mücavir Alan  331
bbc. Hazineye Ait Taşınmazı İşgal Etmek  332
bbd. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde  333
bbe. Bölümleri Ayrılarak Bina Vasfını Taşımayan Değişiklikler  333
bbf. Ruhsatsız Yapının Ruhsata Uygun Hale Getirilmesi  334
bbg. İmar Kirliliğinde Temadi Eden Suç  334
BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
A. KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKAN SAĞLAMA SUÇU – MADDE 228  335
1. Açıklama  335
2. Uygulama  336
B. DİLENCİLİK SUÇU– MADDE 229  337
1. Açıklama  337
2. Uygulama  338
ALTINCI BÖLÜM
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
A. BİRDEN ÇOK EVLİLİK, HİLELİ EVLENME, DİNSEL TÖREN SUÇU– MADDE 230  341
1. Açıklama  341
2. Uygulama  343
YEDİNCİ BÖLÜM
EKONOMİ SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
A. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU MADDE 235  345
1. Açıklama  346
a. Genel Olarak  346
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda İştirak  351
2. Uygulama  352
a. Genel Uygulamalar  352
b. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda İlkesel Uygulamalar  360
ba. Örnek–1  360
bb. Örnek–2  361
B. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – MADDE 236  368
1. Açıklama  369
2. Uygulama  370
C. FİYATLARI ETKİLEME SUÇU – MADDE 237  372
1. Açıklama  372
D. KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN YOKLUĞUNA NEDEN OLMA SUÇU – MADDE 238  374
1. Açıklama  374
E. TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGE VE BELGELERİN AÇIKLANMASI SUÇU  376
1. Açıklama  377
F. MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN KAÇINMA SUÇU – MADDE 240  379
1. Açıklama  379
G. TEFECİLİK SUÇU – MADDE 241  380
1. Açıklama  381
2. Uygulama  383
a. Genel Olarak  383
b. Uygulamalarda Özellik Arzeden Hususlar  387
ba. Tefecilik Suçu İvaz Karşılığında Ödünç Para Verilmiş İse Oluşmayacaktır  387
bb. Tefecilik Suçu Bir Alacak Borç İlişkisine Dayanmayıp, Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verilmişse Oluşacaktır  389
H. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRİ UYGULANMASI – MADDE 242  390
1. Açıklama  390
Yararlanılan Kaynaklar  391
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021