Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş
Akış diyagramlarıyla birlikte 6 ayrı programlama dilinde (C, C++, C#, Java, MATLAB ve Python) çözülmüş problemler
Mart 2020 / 14. Baskı / 616 Syf.
Fiyatı: 54.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 14. baskısını yapan kitap daha önce programlama ile ilgili bilgisi bulunmayan okuyucuları da kapsayacak şekilde başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar, adım adım "Algoritma Geliştirme" ve "Programlama Teknikleri"ni anlatmaktadır.

Kitapta farklı alanlara ait çok sayıda örnek problemin çözümüne ilişkin akış diyagramları çizilerek altı ayrı programlama dilinde (C, C++, C#, Java, MATLAB ve Python) kodlanmıştır. Ayrıca Arduino uygulamalarına da yer verilmiştir. Okuyucuların "algoritma" ve "programlama" bilgilerini geliştirmeleri için konular çok sayıda çözümlü örnekler ve bölüm sonu soruları ile desteklenmiştir (420'si Çözümlü, 800 Örnek/Problem).

Kitaptaki konuları, sırası ile okuyup uygulayan okuyucuya "algoritma geliştirme" ve "program yazma" tekniklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Programlamaya Giriş
Algoritma
Akış Diyagramı
Programlama Dilleri (C, C++, C#, Java, MATLAB, Python, Arduino)
Akış Diyagramından Kodlamaya Geçiş
Genel Uygulamalar
Bir Boyutlu Dizi Uygulamaları
İki–Çok Boyutlu Dizi Uygulamaları
Grafik Uygulamaları
Dosyalama Uygulamaları
Özel Sayılar ve Şekiller
Sıralama Algoritmaları
Arama Algoritmaları
Kodlama
Şifreleme Uygulamaları
Sayısal Analiz Uygulamaları
Donanım (Port, Arduino) Uygulamaları
Barkod: 9789750259531
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  14
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 616
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm 1
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
I. GİRİŞ  15
II. PROGRAMLAMA DİLLERİ  23
III. İŞLEMLER  26
A. Matematiksel İşlemler  26
B. Karşılaştırma İşlemleri  32
C. Mantıksal İşlemler  34
SORULAR  40
Bölüm 2
ALGORİTMA
I. GİRİŞ  45
II. ALGORİTMALARDA KULLANILAN OPERATÖRLER  48
III. ALGORİTMALARDA KULLANILAN TERİMLER  49
A. Veri  49
B. Tanımlayıcı  50
C. Değişken  50
D. Sabit  52
E. Atama/aktarma  52
F. Sayaç  54
G. Döngü  55
H. Ardışık Toplama/Çarpma  55
IV. ALGORİTMA HAZIRLAMA  56
SORULAR  62
Bölüm 3
AKIŞ DİYAGRAMI
I. GİRİŞ  65
II. AKIŞ DİYAGRAMINDA KULLANILAN ŞEKİLLER  65
A. Başla/Dur  65
B. Veri Girişi  65
C. İşlem  65
D. Döngü  66
E. Karar (Karşılaştırma)  70
F. Yazdırma/Çıktı  72
G. Önceden Tanımlı İşlem  73
H. Bağlantı  74
I. İşlem Akış Yönleri  74
SORULAR  77
Bölüm 4
PROGRAMLAMA DİLLERİ
I. GİRİŞ  81
II. PROGRAMLAMA DİLLERİNDEKİ VERİ TİPLERİ  81
III. PROGRAMLAMA DİLLERİNİN GENEL YAPILARI  82
A. C Dilinin Yapısı  82
1. Program Başlığı  83
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü  83
a. include  83
b. define  84
c. undef  84
d. Özel Veri Tipi Tanımlama  84
e. Veri Alanı Tanımlama  85
f. Değişken Bildirme  85
g. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  85
3. Alt Programlar Bölümü  85
4. Ana Program Bölümü  87
B. C++ Dilinin Yapısı  87
1. Program Başlığı  88
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü  88
a. include  89
b. define  89
c. undef  89
d. Özel Veri Tipi Tanımlama  90
e. Veri Alanı Tanımlama  90
f. Sıralama Tipleri Tanımlama  90
g. Değişken Bildirme  90
h. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  90
3. Alt Programlar Bölümü  90
4. Ana Program Bölümü  91
C. C# Dilinin Yapısı  91
1. Program Başlığı veya Açıklamalar  92
2. using  93
3. namespace  93
4. class  93
5. struct  94
6. enum  94
7. Değişken ve Sabit Bildirimleri  95
8. Ana Program  95
D. Java Dilinin Yapısı  95
1. Program Başlığı  96
2. Sınıf Çağırma Bölümü  96
3. Sınıflar  97
a. Sınıf Tanımlama  97
b. Değişken Bildirme  97
c. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  97
E. MATLAB Dilinin Yapısı  97
1. Program Başlığı  98
2. Bildirimler/Tanımlamalar  98
a. Değişken Bildirme  98
b. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  98
c. Yapı Tanımlama  98
d. Sınıf Tanımlama  99
3. Fonksiyonlar  99
F. Python Dilinin Yapısı  100
1. Program Başlığı  101
2. Bildirimler/Tanımlamalar  101
a. Değişken/Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  101
b. Sınıf Tanımlama  101
c. Modül Çağırma  101
3. Fonksiyonlar  101
SORULAR  105
Bölüm 5
AKIŞ DİYAGRAMINDAN KODLAMAYA GEÇİŞ
I. GİRİŞ  109
II. VERİ GİRİŞ KOMUTLARI – “Al/Oku/Gir”  111
A. C’deki Veri Giriş Komutları  112
B. C++’daki Veri Giriş Komutları  113
C. C#’daki Veri Giriş Komutları  115
D. Java’daki Veri Giriş Komutları  115
E. MATLAB’daki Veri Giriş Komutları  116
F. Python’daki Veri Giriş Komutları  116
III. VERİ ÇIKIŞ KOMUTLARI – “Yaz”  117
A. C’deki Veri Çıkış Komutları  117
B. C++’daki Veri Çıkış Komutları  120
C. C#’daki Veri Çıkış Komutları  122
D. Java’daki Veri Çıkış Komutları  123
E. MATLAB’daki Veri Çıkış Komutları  124
F. Python’daki Veri Çıkış Komutları  126
IV. DÖNGÜ (ÇEVRİM) KOMUTLARI  130
A. C/C++/C#/Java’daki Döngü Komutları  130
1. for  131
2. while  132
3. do – while  133
4. foreach  134
B. MATLAB’daki Döngü Komutları  135
1. for  135
2. while  136
C. Python’daki Döngü Komutları  136
1. for  136
2. while  138
V. KARAR (KARŞILAŞTIRMA) KOMUTLARI – "Eğer"  139
A. C/C++/C#/Java’daki Karar Komutları  139
1. if–else if–else  139
2. switch  140
3. ?  142
B. MATLAB’daki Karar Komutları  143
1. if–elseif–else  143
2. switch  144
C. Python'daki Karar Komutları  145
1. if–elif–else  145
VI. DİĞER BAZI KOMUTLAR  146
A. Ekran Komutları  147
B. Matematiksel İşlem Komutları  147
C. Alfasayısal İşlem Komutları  149
D. Diğer Komutlar  150
SORULAR  151
Bölüm 6
GENEL UYGULAMALAR
I. TEMEL UYGULAMALAR  155
II. DENEMELİ ÇÖZÜMLER  201
III. YİNELEMELİ ÇÖZÜMLER  207
IV. SERİ AÇILIMLARI  214
V. RASTGELE SAYILAR  218
VI. ÖZEL SAYI VE ŞEKİLLER  220
VII. KARMA UYGULAMALAR  257
SORULAR  290
Bölüm 7
BİR BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
I. TEMEL İŞLEMLER  308
II. ALFASAYISAL İŞLEMLER  329
III. SIRALAMA ALGORİTMALARI  355
IV. ARAMA ALGORİTMALARI  393
V. TABAN/KOD DÖNÜŞÜMLERİ  402
A. Taban Dönüşümleri  402
B. Roma (Romen) rakamları  407
C. Sayısal Kodlar  412
D. Alfasayısal Kodlar  423
E. Renk Kodlamaları  437
VI. ŞİFRELEME ALGORİTMALARI  443
VII. KARMA UYGULAMALAR  454
SORULAR  475
Bölüm 8
ÇOK BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
I. TEMEL İŞLEMLER  484
II. METİN EKRANI UYGULAMALARI  527
III. GÖRÜNTÜ İŞLEME UYGULAMALARI  534
IV. KARMA UYGULAMALAR  547
SORULAR  554
Bölüm 9
GRAFİK UYGULAMALARI
I. GİRİŞ  561
II. GRAFİK KOMUTLARI  561
A. Grafik Ekranına Geçiş Komutları  562
B. Çizgi  562
C. Daire  563
D. Dikdörtgen  563
E. Nokta Koy  563
F. Diğer Bazı Grafik Ekranı Komutları  564
SORULAR  571
Bölüm 10
DOSYALAMA UYGULAMALARI
I. GİRİŞ  575
II. DOSYALAMA KOMUTLARI  576
A. Dosya Aç  576
B. Dosya Kapat  576
SORULAR  581
Bölüm 11
DONANIM UYGULAMALARI
I. BİLGİSAYAR PORTLARI  585
II. ARDUINO  588
A. Arduino Programlama  588
1. Arduino Program Yapısı  589
2. Veri Tipleri, Sabitler, Bildirimleri ve Dönüşümleri  590
3. İşlemler  590
4. Karar, Döngü ve Kontrol Yapıları  591
5. Bazı Fonksiyonlar  592
6. Giriş/Çıkış Fonksiyonları  593
7. İletişim Fonksiyonları  594
SORULAR  602
EK – A: ASCII Kodları  603
Kaynaklar  605
Dizin  607
 


Prof. Dr. Fahri Vatansever
Prof. Dr. Fahri Vatansever

Bursa Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik–Elektronik Mühendisliği bölümü

www.fahriv.com
Lütfi Koray Yitmen
Eylül 2020
29.00 TL
Sepete Ekle
Erdal Delebe
Haziran 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Selami Eryılmaz
Mayıs 2020
35.00 TL
İndirimli: 31.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Zafer Demirkol
Şubat 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm 1
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
I. GİRİŞ  15
II. PROGRAMLAMA DİLLERİ  23
III. İŞLEMLER  26
A. Matematiksel İşlemler  26
B. Karşılaştırma İşlemleri  32
C. Mantıksal İşlemler  34
SORULAR  40
Bölüm 2
ALGORİTMA
I. GİRİŞ  45
II. ALGORİTMALARDA KULLANILAN OPERATÖRLER  48
III. ALGORİTMALARDA KULLANILAN TERİMLER  49
A. Veri  49
B. Tanımlayıcı  50
C. Değişken  50
D. Sabit  52
E. Atama/aktarma  52
F. Sayaç  54
G. Döngü  55
H. Ardışık Toplama/Çarpma  55
IV. ALGORİTMA HAZIRLAMA  56
SORULAR  62
Bölüm 3
AKIŞ DİYAGRAMI
I. GİRİŞ  65
II. AKIŞ DİYAGRAMINDA KULLANILAN ŞEKİLLER  65
A. Başla/Dur  65
B. Veri Girişi  65
C. İşlem  65
D. Döngü  66
E. Karar (Karşılaştırma)  70
F. Yazdırma/Çıktı  72
G. Önceden Tanımlı İşlem  73
H. Bağlantı  74
I. İşlem Akış Yönleri  74
SORULAR  77
Bölüm 4
PROGRAMLAMA DİLLERİ
I. GİRİŞ  81
II. PROGRAMLAMA DİLLERİNDEKİ VERİ TİPLERİ  81
III. PROGRAMLAMA DİLLERİNİN GENEL YAPILARI  82
A. C Dilinin Yapısı  82
1. Program Başlığı  83
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü  83
a. include  83
b. define  84
c. undef  84
d. Özel Veri Tipi Tanımlama  84
e. Veri Alanı Tanımlama  85
f. Değişken Bildirme  85
g. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  85
3. Alt Programlar Bölümü  85
4. Ana Program Bölümü  87
B. C++ Dilinin Yapısı  87
1. Program Başlığı  88
2. Tanımlama ve Bildirimler Bölümü  88
a. include  89
b. define  89
c. undef  89
d. Özel Veri Tipi Tanımlama  90
e. Veri Alanı Tanımlama  90
f. Sıralama Tipleri Tanımlama  90
g. Değişken Bildirme  90
h. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  90
3. Alt Programlar Bölümü  90
4. Ana Program Bölümü  91
C. C# Dilinin Yapısı  91
1. Program Başlığı veya Açıklamalar  92
2. using  93
3. namespace  93
4. class  93
5. struct  94
6. enum  94
7. Değişken ve Sabit Bildirimleri  95
8. Ana Program  95
D. Java Dilinin Yapısı  95
1. Program Başlığı  96
2. Sınıf Çağırma Bölümü  96
3. Sınıflar  97
a. Sınıf Tanımlama  97
b. Değişken Bildirme  97
c. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  97
E. MATLAB Dilinin Yapısı  97
1. Program Başlığı  98
2. Bildirimler/Tanımlamalar  98
a. Değişken Bildirme  98
b. Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  98
c. Yapı Tanımlama  98
d. Sınıf Tanımlama  99
3. Fonksiyonlar  99
F. Python Dilinin Yapısı  100
1. Program Başlığı  101
2. Bildirimler/Tanımlamalar  101
a. Değişken/Sabit Tanımlama veya Başlangıç Değeri Verme  101
b. Sınıf Tanımlama  101
c. Modül Çağırma  101
3. Fonksiyonlar  101
SORULAR  105
Bölüm 5
AKIŞ DİYAGRAMINDAN KODLAMAYA GEÇİŞ
I. GİRİŞ  109
II. VERİ GİRİŞ KOMUTLARI – “Al/Oku/Gir”  111
A. C’deki Veri Giriş Komutları  112
B. C++’daki Veri Giriş Komutları  113
C. C#’daki Veri Giriş Komutları  115
D. Java’daki Veri Giriş Komutları  115
E. MATLAB’daki Veri Giriş Komutları  116
F. Python’daki Veri Giriş Komutları  116
III. VERİ ÇIKIŞ KOMUTLARI – “Yaz”  117
A. C’deki Veri Çıkış Komutları  117
B. C++’daki Veri Çıkış Komutları  120
C. C#’daki Veri Çıkış Komutları  122
D. Java’daki Veri Çıkış Komutları  123
E. MATLAB’daki Veri Çıkış Komutları  124
F. Python’daki Veri Çıkış Komutları  126
IV. DÖNGÜ (ÇEVRİM) KOMUTLARI  130
A. C/C++/C#/Java’daki Döngü Komutları  130
1. for  131
2. while  132
3. do – while  133
4. foreach  134
B. MATLAB’daki Döngü Komutları  135
1. for  135
2. while  136
C. Python’daki Döngü Komutları  136
1. for  136
2. while  138
V. KARAR (KARŞILAŞTIRMA) KOMUTLARI – "Eğer"  139
A. C/C++/C#/Java’daki Karar Komutları  139
1. if–else if–else  139
2. switch  140
3. ?  142
B. MATLAB’daki Karar Komutları  143
1. if–elseif–else  143
2. switch  144
C. Python'daki Karar Komutları  145
1. if–elif–else  145
VI. DİĞER BAZI KOMUTLAR  146
A. Ekran Komutları  147
B. Matematiksel İşlem Komutları  147
C. Alfasayısal İşlem Komutları  149
D. Diğer Komutlar  150
SORULAR  151
Bölüm 6
GENEL UYGULAMALAR
I. TEMEL UYGULAMALAR  155
II. DENEMELİ ÇÖZÜMLER  201
III. YİNELEMELİ ÇÖZÜMLER  207
IV. SERİ AÇILIMLARI  214
V. RASTGELE SAYILAR  218
VI. ÖZEL SAYI VE ŞEKİLLER  220
VII. KARMA UYGULAMALAR  257
SORULAR  290
Bölüm 7
BİR BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
I. TEMEL İŞLEMLER  308
II. ALFASAYISAL İŞLEMLER  329
III. SIRALAMA ALGORİTMALARI  355
IV. ARAMA ALGORİTMALARI  393
V. TABAN/KOD DÖNÜŞÜMLERİ  402
A. Taban Dönüşümleri  402
B. Roma (Romen) rakamları  407
C. Sayısal Kodlar  412
D. Alfasayısal Kodlar  423
E. Renk Kodlamaları  437
VI. ŞİFRELEME ALGORİTMALARI  443
VII. KARMA UYGULAMALAR  454
SORULAR  475
Bölüm 8
ÇOK BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI
I. TEMEL İŞLEMLER  484
II. METİN EKRANI UYGULAMALARI  527
III. GÖRÜNTÜ İŞLEME UYGULAMALARI  534
IV. KARMA UYGULAMALAR  547
SORULAR  554
Bölüm 9
GRAFİK UYGULAMALARI
I. GİRİŞ  561
II. GRAFİK KOMUTLARI  561
A. Grafik Ekranına Geçiş Komutları  562
B. Çizgi  562
C. Daire  563
D. Dikdörtgen  563
E. Nokta Koy  563
F. Diğer Bazı Grafik Ekranı Komutları  564
SORULAR  571
Bölüm 10
DOSYALAMA UYGULAMALARI
I. GİRİŞ  575
II. DOSYALAMA KOMUTLARI  576
A. Dosya Aç  576
B. Dosya Kapat  576
SORULAR  581
Bölüm 11
DONANIM UYGULAMALARI
I. BİLGİSAYAR PORTLARI  585
II. ARDUINO  588
A. Arduino Programlama  588
1. Arduino Program Yapısı  589
2. Veri Tipleri, Sabitler, Bildirimleri ve Dönüşümleri  590
3. İşlemler  590
4. Karar, Döngü ve Kontrol Yapıları  591
5. Bazı Fonksiyonlar  592
6. Giriş/Çıkış Fonksiyonları  593
7. İletişim Fonksiyonları  594
SORULAR  602
EK – A: ASCII Kodları  603
Kaynaklar  605
Dizin  607
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020