Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
(Güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları İle)
Haziran 2018 / 1. Baskı / 1203 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 254.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin ele alındığı bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Açıklamaların yanında o konuda dikkat edilmesi gerekli olan hususlar özel olarak belirtilmiştir. Açıklamalar kısmı tamamlandıktan sonra konu hakkında örneklere yer verilmiştir.

Sonuç olarak bu eser içtihat ağırlı bir çalışmadır. Bu çerçevede konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
Satış Vaadi Sözleşmesine Bağlı Tapu İptali ve Tescil
Kanun Yolu
Genelgeler
Barkod: 9789750248962
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1203
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
I. MEVZUAT  15
II. TANIMI  18
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  19
A. Taşınmaz Satış Vaadi, Bir Önsözleşmedir  19
B. Taşınmaz Satış Vaadi Kişisel Bir Hak Doğurur  19
C. Sözleşmenin Yasal Dayanağı  19
D. Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir  19
E. Taraflara Sağladığı Haklar  20
IV. ÖNEMİ  20
V. ŞEKLİ  20
VI. ÇEŞİTLERİ  23
VII. DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN FARKI  24
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı  24
B. Trampa Sözleşmesinden Farkı  24
C. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı  24
D. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı  25
VIII. SÖZLEŞMENİN KURULMASI  25
A. Genel Bilgi  25
B. Vaat Borçlusu  26
C. Vaat Alacaklısı  28
IX. SÖZLEŞMENİN KONUSU  28
X. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI  29
XI. TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN HÜKMÜ  30
XII. SÖZLEŞMENİN VEKİL ELİYLE YAPILMASI  31
A. Genel Bilgi  31
B. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı  31
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER  35
XIV. SÖZLEŞMEDEN DÖNME CEZASI  35
İkinci Bölüm
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI
TAPU İPTALİ VE TESCİL
I. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI  37
A. Genel Bilgi  37
B. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi  39
C. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi  40
D. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları  41
E. Ödenmeyen Bedelin Tespiti  43
II. İFA OLANAĞININ BULUNMADIĞI HALLER  43
A. İmara Aykırı Yapılar  43
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama  44
C. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama  44
D. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama  45
E. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar  45
F. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama  46
G. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama  47
H. 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama  47
I. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama  47
İ. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama  48
III. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ VE SONUÇLARI  48
A. Genel Bilgi  48
B. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi  50
1. Genel Bilgi  50
2. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler  51
3. İşlem Aşamaları  51
4. İşlemin Mali Yönü  52
C. Şerh İşleminin Terkini  52
1. Genel Bilgi  52
2. Terkin İşleminin Aşamaları  52
3. Terkin İşleminin Mali Yönü  53
4. Konu İle İlgili Genelge  53
IV. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE ÖNALIM HAKKININ KARŞI KARŞIYA GELMESİ DURUMU  54
V. TAŞINMAZIN BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILMASI HALİ  54
VI. DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSU HAKKIN DEVRİ HALİ  55
VII. SATIŞ VAADİNE KONU TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI DURUMU  55
VIII. ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ  56
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR  57
A. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı  57
B. Gabin İddiası  59
C. Hile İddiası  60
D. Korkutma (İkrah)  61
E. Ehliyetsizlik İddiası  61
F. Sahtecilik İddiası  63
G. İyiniyet İddiası  63
H. Zamanaşımı  64
X. İFA İMKÂNSIZLIĞI NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ TALEBİ  65
XI. İPOTEK, HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHLERİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ  66
XII. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREV VE YETKİ  68
A. Görev  68
B. Yetki  69
C. Tapu İptal ve Tescil Davası  69
Üçüncü Bölüm
KANUN YOLU
I. OLAĞAN KANUN YOLU  71
A. İstinaf  71
1. İstinaf Edilebilen Kararlar  71
2. İstinaf Kanun Yolunda Yapılamayacak İşlemler  72
3. İstinaf Sebepleri  72
4. İstinaf Başvurusu ve Süresi  72
5. Elektronik Ortamda İstinaf Başvurusu  74
6. İstinaf Yolundan Feragat  74
7. İstinaf Dilekçesi  75
7. İstinaf Yoluna Başvurmanın İcra Dosyasına Etkisi  76
8. İstinaf Dilekçesinin Reddi  76
9. İstinaf İncelemesi  77
10. İstinaf Kanun Yolunda Ön inceleme Aşaması  78
11. Tahkikat Aşaması  80
12. Kararın Verilişi ve İçeriği  81
12. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  82
B. Temyiz  83
1. Temyiz Edilebilen Kararlar  84
2. Temyiz Edilemeyecek Olan Kararlar  84
3. Temyiz Sebepleri  85
4. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler  86
5. Temyize Başvuru ve Cevap Süresi  87
6. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat  87
7. Temyiz Dilekçesi  88
8. Temyizin İcraya Etkisi  89
9. Temyiz İncelemesi  89
10. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  90
GENELGELER
GENELGE  95
DEĞİŞİKLİK GENELGESİ  101
NOTERLER TARAFINDAN YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ  103
Okuryazarlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  103
Okuryazar Olmayanlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  105
Biri Okuryazar Diğeri Okuryazar Olmayanlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  107
Okuryazarlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  109
Okuryazar Olmayanlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  111
Biri Okuryazar Diğeri Okuryazar Olmayanlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  113
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLEŞME METİNLERİ  116
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  116
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  118
SATIŞ VAADİ VE TAKSİTLİ ARSA SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  126
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  131
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  133
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  135
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  139
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  142
ÖRNEK DİLEKÇELER  145
Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  145
Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Cebri Tescil Davası Dilekçesi  146
Cebri Tescil (Ferağa İcbar) Davası Dilekçesi  147
Edimin İmkânsızlığı Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi  148
ÖRNEK TUTANAKLAR  151
Tensip Tutanağı  151
Tensip Tutanağı  153
Tensip Tutanağı  157
Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği  160
Duruşma Tutanağı Örneği  161
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  163
YARGITAY DAİRE KARARLARI  295
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1105
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI  1199
Yararlanılan Kaynaklar  1205
Kavramlar Dizini  1207
 


Mehmet Handan Surlu
Ocak 2014
120.50 TL
Sepete Ekle
Seda Evrim Altun
Haziran 2020
49.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
I. MEVZUAT  15
II. TANIMI  18
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  19
A. Taşınmaz Satış Vaadi, Bir Önsözleşmedir  19
B. Taşınmaz Satış Vaadi Kişisel Bir Hak Doğurur  19
C. Sözleşmenin Yasal Dayanağı  19
D. Noterde Düzenleme Şeklinde Yapılması Gerekir  19
E. Taraflara Sağladığı Haklar  20
IV. ÖNEMİ  20
V. ŞEKLİ  20
VI. ÇEŞİTLERİ  23
VII. DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN FARKI  24
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı  24
B. Trampa Sözleşmesinden Farkı  24
C. Alım (İştira), Geri Alım (Vefa) ve Önalım (Şuf’a) Sözleşmelerinden Farkı  24
D. Miras Hakkının Devri Sözleşmesinden Farkı  25
VIII. SÖZLEŞMENİN KURULMASI  25
A. Genel Bilgi  25
B. Vaat Borçlusu  26
C. Vaat Alacaklısı  28
IX. SÖZLEŞMENİN KONUSU  28
X. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI  29
XI. TEMİNAT AMACIYLA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN HÜKMÜ  30
XII. SÖZLEŞMENİN VEKİL ELİYLE YAPILMASI  31
A. Genel Bilgi  31
B. Azledilmiş Vekilin Yaptığı Sözleşmenin Bağlayıcılığı  31
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER  35
XIV. SÖZLEŞMEDEN DÖNME CEZASI  35
İkinci Bölüm
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI
TAPU İPTALİ VE TESCİL
I. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI  37
A. Genel Bilgi  37
B. Yargılama Aşamasında Elbirliği Ortaklığının Çözülmesi  39
C. Tescil İsteminde İfa Olanağının Bulunmaması Halinde Tazminat İstemi  40
D. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları  41
E. Ödenmeyen Bedelin Tespiti  43
II. İFA OLANAĞININ BULUNMADIĞI HALLER  43
A. İmara Aykırı Yapılar  43
B. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ndaki Kısıtlama  44
C. 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’daki Kısıtlama  44
D. 5543 Sayılı İskân Kanunu’ndaki Kısıtlama  45
E. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanuna Tabi Taşınmazlar  45
F. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’ndaki Kısıtlama  46
G. 442 Sayılı Köy Kanunu’ndaki Kısıtlama  47
H. 2644 sayılı Tapu Kanunu’ndaki Kısıtlama  47
I. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ndaki Kısıtlama  47
İ. 6831 Sayılı Orman Kanunu’ndaki Kısıtlama  48
III. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ VE SONUÇLARI  48
A. Genel Bilgi  48
B. Satış Vaadi Şerhinin Tapuya İşlenmesi  50
1. Genel Bilgi  50
2. Satış Vaadi Şerhinin Tesisi İçin İstenen Belgeler  51
3. İşlem Aşamaları  51
4. İşlemin Mali Yönü  52
C. Şerh İşleminin Terkini  52
1. Genel Bilgi  52
2. Terkin İşleminin Aşamaları  52
3. Terkin İşleminin Mali Yönü  53
4. Konu İle İlgili Genelge  53
IV. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE ÖNALIM HAKKININ KARŞI KARŞIYA GELMESİ DURUMU  54
V. TAŞINMAZIN BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATILMASI HALİ  54
VI. DAVA AÇILDIKTAN SONRA DAVA KONUSU HAKKIN DEVRİ HALİ  55
VII. SATIŞ VAADİNE KONU TAŞINMAZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE SATILMASI DURUMU  55
VIII. ALACAĞIN TEMLİKİ VE BORCUN NAKLİ  56
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA İLERİ SÜRÜLEN SAVUNMALAR  57
A. Muvazaa İddiasının Bulunması ve İspat Kuralı  57
B. Gabin İddiası  59
C. Hile İddiası  60
D. Korkutma (İkrah)  61
E. Ehliyetsizlik İddiası  61
F. Sahtecilik İddiası  63
G. İyiniyet İddiası  63
H. Zamanaşımı  64
X. İFA İMKÂNSIZLIĞI NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN İADESİ TALEBİ  65
XI. İPOTEK, HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR ŞERHLERİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ  66
XII. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA GÖREV VE YETKİ  68
A. Görev  68
B. Yetki  69
C. Tapu İptal ve Tescil Davası  69
Üçüncü Bölüm
KANUN YOLU
I. OLAĞAN KANUN YOLU  71
A. İstinaf  71
1. İstinaf Edilebilen Kararlar  71
2. İstinaf Kanun Yolunda Yapılamayacak İşlemler  72
3. İstinaf Sebepleri  72
4. İstinaf Başvurusu ve Süresi  72
5. Elektronik Ortamda İstinaf Başvurusu  74
6. İstinaf Yolundan Feragat  74
7. İstinaf Dilekçesi  75
7. İstinaf Yoluna Başvurmanın İcra Dosyasına Etkisi  76
8. İstinaf Dilekçesinin Reddi  76
9. İstinaf İncelemesi  77
10. İstinaf Kanun Yolunda Ön inceleme Aşaması  78
11. Tahkikat Aşaması  80
12. Kararın Verilişi ve İçeriği  81
12. İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  82
B. Temyiz  83
1. Temyiz Edilebilen Kararlar  84
2. Temyiz Edilemeyecek Olan Kararlar  84
3. Temyiz Sebepleri  85
4. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Kişiler  86
5. Temyize Başvuru ve Cevap Süresi  87
6. Temyiz Yoluna Başvurma Hakkından Feragat  87
7. Temyiz Dilekçesi  88
8. Temyizin İcraya Etkisi  89
9. Temyiz İncelemesi  89
10. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri  90
GENELGELER
GENELGE  95
DEĞİŞİKLİK GENELGESİ  101
NOTERLER TARAFINDAN YAPILAN TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ  103
Okuryazarlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  103
Okuryazar Olmayanlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  105
Biri Okuryazar Diğeri Okuryazar Olmayanlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  107
Okuryazarlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  109
Okuryazar Olmayanlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  111
Biri Okuryazar Diğeri Okuryazar Olmayanlar İçin Yapılan Sözleşme Örneği  113
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLEŞME METİNLERİ  116
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  116
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  118
SATIŞ VAADİ VE TAKSİTLİ ARSA SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  126
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  131
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  133
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  135
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  139
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (Noterde Düzenleme Şeklinde)  142
ÖRNEK DİLEKÇELER  145
Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  145
Satış Vaadi Sözleşmesinden Doğan Cebri Tescil Davası Dilekçesi  146
Cebri Tescil (Ferağa İcbar) Davası Dilekçesi  147
Edimin İmkânsızlığı Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi  148
ÖRNEK TUTANAKLAR  151
Tensip Tutanağı  151
Tensip Tutanağı  153
Tensip Tutanağı  157
Ön İnceleme Duruşma Tutanağı Örneği  160
Duruşma Tutanağı Örneği  161
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  163
YARGITAY DAİRE KARARLARI  295
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1105
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI  1199
Yararlanılan Kaynaklar  1205
Kavramlar Dizini  1207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020