Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Rehberi
Haziran 2016 / 2. Baskı / 447 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Mayıs 2019 74.90 TL -     Sepete Ekle
   

Uygulamada yoğun biçimde karşılaşılan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların incelendiği eserin birinci bölümünde; arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ve benzer diğer sözleşmelerin hukuki şekil ve niteliğine ilişkin Yargısal Kararlara yer verilmiştir. İkinci bölümde; uygulamada karşılaşılan örnek sorunların çözümünü içeren pratik ve yalın anlatım dahi Yargıtay Kararlarından yararlanmak suretiyle yansıtılmıştır. Bu amaçla, karşılaşılan çekişmeye isabetli bir çözümle uygun yanıt aranmıştır. Üçüncü bölümde ise; 6098 s. TBK (618 s. BK) kapsamında yer alan "eser sözleşmesi, cezai şart ve alacağın temliki" hükümleri açıklanmış ve en yeni Yargısal İçtihatlarla desteklenmiştir.

Eser, olabildiğince içtihatlar esas almak suretiyle oluşturulmuş sistematik bir hukuk eseri olarak tertip edilmiştir.

Konu Başlıkları
Sözleşmeler
Uyuşmazlıklar ve Hukuksal Çözüm Yolları
Bağlantılı BK Hükümleri ve İlgili Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750238086
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 447
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Birinci Bölüm  
YARGITAY KARARLARI İÇERİĞİNE UYGUN  
YANITLARLA ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI  
İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  
I. SÖZLEŞMELER  15
1. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil  15
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları  18
3. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Yer Alan “Satış Vaadi Sözleşmesi”  21
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Unsurları ve Satış Bedeli  25
5. Temlik Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  27
6. Yapı Ortaklığı Niteliğindeki Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları  29
7. Halef Sıfatıyla Açılan Davada Yüklenici ile Arsa Sahibi Arasında “Zorunlu Dava Arkadaşlığı” Bulunduğu  30
8. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönme  41
9. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davasında Taraf Teşkili  42
10. Sözleşmenin İleriye ya da Geriye Etkili Sonuç Doğurur Şekilde Feshi  43
11. Şeklen Geçersiz Sözleşmelere Olanak Sağlayan Nedenler  43
12. Eser sözleşmesi –Hizmet Sözleşmesi– Yanların Birbirleri Karşısında Sorumlulukları  44
13. Harici Satış Sözleşmesi –Tapu İptali Tescil– Sebepsiz Zenginleşme  45
14. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi – Yapı Denetim Ücretinden Arsa Sahibi mi Yoksa Yüklenici mi Sorumlu?  47
15. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin “Önsözleşme”  
Yapılabilir mi? Sözleşme Hukuksal İşlemi  50
16. Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Daire Karşılığı Arsa Devir Sözleşmesi  53
17. İnançlı Sözleşme  54
18. Hasılat Paylaşımlı Konut Yapım Sözleşmesi (Adi Ortaklık)  56
19. 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; Konut Finansman Sözleşmesi  61
İkinci Bölüm  
UYUŞMAZLIKLAR VE HUKUKSAL YOL  
I. YAPI RUHSATI  63
1. Yapı Ruhsatı Süresi Geçmiş İnşaatın Ruhsatlandırılmasından Kaynaklanan Çekişme  63
2. Yüklenicinin Ruhsat Alınmasında Temerrüde Düşmesi–Sözleşmenin Feshi  66
II. SÖZLEŞMENİN FESHİ  76
1. Yüklenicinin İnşaatı Belirli Seviyede Bırakması–Sözleşmenin Geriye Dönük Feshi  76
2. Arsa Sahibinin İflas Eden Yükleniciye Evvelce Devrettiği Tapunun İptal ve Tescilini İstemesi  83
III. TAPU İPTAL/TESCİL  85
1. Yükleniciden Edinilen Dairenin Tapusunun İptali ve Tescilinin İstenmesi  85
2. Temlik Yasağının Varlığı Halinde 3. Kişinin Temlike Dayalı Arsa Sahibinden Mülkiyet Nakli İstemesi  94
3. 3. Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlamasının Koşulu  98
4. Takip Alacaklısının Yükleniciye Ait Dairenin Yüklenici Adına Tapu İptali ve Tescili İstemesi  100
5. Kooperatif Ortağının Arsa Sahibinden Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunması  103
IV. EKSİK VE KUSURLU İŞLER  106
1. İnşaatta Eksik ve Kusurlu İşler Nedeniyle Tazminat İstenmesi  106
2. Tüketicinin Korunması Kapsamında Ayıplı Mal ve Sorumluluk  113
V. GECİKME TAZMİNATI  121
1. İnşaatın Yapım ve Tesliminde Gecikme Nedeniyle Maktu Tazminat İstenmesi  121
2. Yüklenicinin İnşaatı Teslimde Temerrüde Düşmesi Nedeniyle Gecikme Tazminatı İstemi  127
VI. TEMLİK SÖZLEŞMESİ  133
1. Yüklenici ile 3. Kişi Arasındaki Temlik Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılmasının Yeterli Olacağı  133
2. Arsa Sahibi ile Üçüncü Kişi Arasındaki Temlikname  140
3. Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Sebepsiz Zenginleşme Davası Açması  143
VII. YÜKLENİCİYE AVANS TAPU DEVRİ–YOLSUZ TESCİL  149
1. Yükleniciye Tapunun Avans Olarak Geçirilmesi Yükleniciye Mülkiyet Hakkı Sağlamaz  149
VIII. KADEMELİ DEVİRDE YÜKLENİCİDEN PAY DEVRALAN 3. KİŞİNİN MÜLKİYET KAZANIMI  152
1. Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi ve Kademeli Devredilmiş Tapunun Arsa Sahibine İadesi  152
IX. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN ÖRNEK SORUNLAR – İZLENECEK ÇÖZÜM YOLU  156
1. Yükleniciden Edinilen Dairenin, Bir Başka Kişiye Tapuda Yüklenici Tarafından Tekrar Satılması  156
2. İnşaatın Arsa Sahibine Geç Teslimi Nedeniyle Tazminat İstemi  157
3. Geç Teslim Nedeniyle Cezai Şart İstemi  159
4. Teslim Alınan Bağımsız Bölümlerin Projeye Aykırılığının Uzun Süre Sonra İleri Sürülmesi  161
5. İnşaat Sözleşmesinin Geçersizliğinin Sonradan İleri Sürülmesi  162
6. Götürü Olarak Üstlenilen İnşaatın Tamamlanmaması Nedeniyle İstemde Bulunulması  164
7. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde Bağımsız Bölüm Satımına Dayalı Hak Edinme  165
8. İnşaat Tamamlanmadan Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişinin İstemi  167
9. Uygulamada Dava Konusu Yapılmış Satıcının Ayıptan (Sınırlamalardan) Sorumluluğuna İlişkin Örnekler  168
10. Yüklenicinin Zamanında İşe Başlamaması ve Arsa Sahibinin Erken Fesih İsteminde Bulunması  171
11. Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmeden Tapuda Yaptığı Satışla 3. Kişinin Edindiği Kaydın İptali  172
12. Yüklenici Şirketin İflas Etmiş Olması Halinde İş Sahibinin Tazminat İsteminde Husumet Tevcihi  173
13. Kısmi Dava Açma Olanağının Bulunup Bulunmadığı  174
14. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Islah Yoluyla Tahsilinde Faiz Başlangıcı  176
15. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Maktu Ve Rayiç Kira Gecikme Tazminatı  181
16. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazın Satışının Vaat Edilmesi  183
17. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesindeki Satış Vaadinin Hukuki Mahiyeti  185
18. Arsa Payı Yapım Sözleşmesine Dayalı Bağımsız Bölümün Satışının Vaat Edilmesi  189
19. Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlaması  191
20. Yükleniciden Edinilmiş Aynı Taşınmazın Tapuda Bir Başkasına Satılması  193
Üçüncü Bölüm  
AÇIKLAMALI İLGİLİ BORÇLAR KANUNU  
HÜKÜMLERİ VE YARGITAY KARARLARI  
(1) 6098 S. TBK M. 470/486 (818 S. BK M. 355/371) HÜKÜMLERİ  195
I. ESER SÖZLEŞMESİ  195
1. Tanımı  195
İlg. Yargıtay Kararları  204
2. Hükümleri  267
a. Yüklenicinin Borçları  267
aa. Genel Olarak  267
İlg. Yargıtay Kararları  269
ab. Malzeme Bakımından  272
Yargıtay Kararları  275
ac. İşe Başlama ve Yürütme  277
İlg. Yargıtay Kararları  280
b. Ayıp Sebebiyle Sorumluluk  297
ba. Ayıbın Belirlenmesi  297
İlg Yargıtay Kararları  306
bb. İş Sahibinin Seçimlik Hakları  316
İlg. Yargıtay Kararları  320
bc. İş sahibinin Sorumluluğu  324
bd. Eserin Kabulü  325
İlg. Yargıtay Kararları  327
be. Zamanaşımı  329
İlg. Yargıtay Kararları  331
II. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI  337
1. Bedelin Muacceliyeti  337
İlg. Yargıtay Kararları  339
2. Bedel  339
a. Götürü Bedel  339
İlg. Yargıtay Kararları  342
b. Değere göre Bedel  354
İlg. Yargıtay Kararları  355
3. Sözleşmenin Sona Ermesi  361
a. Yaklaşık Bedelin Aşılması  361
b. Eserin Yok Olması  362
İlg. Yargıtay Kararları  364
c. Tazminat Karşılığı Fesih  364
İlg. Yargıtay Kararları  365
d. İş Sahibi Yüzünden İfanın İmkansızlaşması  366
e. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi  367
İlg. Yargıtay Kararları  370
(2) 6098 S. TBK M. 179/182 (618 S. BK M. 158/161) HÜKÜMLERİ  371
III. CEZA KOŞULU  371
1. Alacaklının Hakları  371
a. Cezanın Sözleşmenin İfası ile İlişkisi  371
İlg. Yargıtay Kararları  376
b. Ceza ile Zarar Arasındaki İlişki  389
İlg. Yargıtay Kararları  390
c. Kısmi İfanın Yanması  391
İlg. Yargıtay Kararları  392
2. Cezanın Miktarı, Geçersizliği ve İndirilmesi  392
İlg. Yargıtay Kararları  394
(3) 6098 S. TBK M. 183/194 (618 S. BK M. 162/172) HÜKÜMLERİ  397
IV. ALACAĞIN DEVRİ  397
1. Koşulları  397
a. İradi Devir  397
aa. Genel Olarak  397
Yargıtay Kararları  399
ab. Şekil  411
Yargıtay Kararları  411
b. Yasal veya Yargısal Devir ve Etkisi  418
Yargıtay kararları  419
2. Devrin Hükümleri  420
a. Borçlunun Durumu  420
aa. İyi Niyetle Yapılan İfa  420
ab. İfadan Kaçınma ve Tevdi  422
ac. Borçluya Ait Savunmalar  423
İlg. Yargıtay Kararları  425
ad. Öncelik Hakları ve Bağlı Hakların Geçişi  428
İlg. Yargıtay Kararları  428
ae. Senet ve Belgelerin Teslimi ve Bilgi Verilmesi  430
V. GARANTİ  430
1. Genel Olarak  430
İlg. Yargıtay Kararları  432
2. İfaya Yönelik Devir  432
3. Sorumluluğun Kapsamı  433
4. Özel Hükümlerin Saklılığı  434
Kaynakça  435
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  437
Kavramlar Dizini  445
 


Nahide Siller
Ekim 2019
57.00 TL
Sepete Ekle
Canan Ruhi ...
Ekim 2019
299.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Remzi ...
Ekim 2019
49.00 TL
Sepete Ekle
Fikret Eren
Ekim 2019
175.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Birinci Bölüm  
YARGITAY KARARLARI İÇERİĞİNE UYGUN  
YANITLARLA ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI  
İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  
I. SÖZLEŞMELER  15
1. Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Devrine İlişkin Sözleşmelerde Şekil  15
2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları  18
3. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Yer Alan “Satış Vaadi Sözleşmesi”  21
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinin Unsurları ve Satış Bedeli  25
5. Temlik Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  27
6. Yapı Ortaklığı Niteliğindeki Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçları  29
7. Halef Sıfatıyla Açılan Davada Yüklenici ile Arsa Sahibi Arasında “Zorunlu Dava Arkadaşlığı” Bulunduğu  30
8. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönme  41
9. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davasında Taraf Teşkili  42
10. Sözleşmenin İleriye ya da Geriye Etkili Sonuç Doğurur Şekilde Feshi  43
11. Şeklen Geçersiz Sözleşmelere Olanak Sağlayan Nedenler  43
12. Eser sözleşmesi –Hizmet Sözleşmesi– Yanların Birbirleri Karşısında Sorumlulukları  44
13. Harici Satış Sözleşmesi –Tapu İptali Tescil– Sebepsiz Zenginleşme  45
14. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi – Yapı Denetim Ücretinden Arsa Sahibi mi Yoksa Yüklenici mi Sorumlu?  47
15. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin “Önsözleşme”  
Yapılabilir mi? Sözleşme Hukuksal İşlemi  50
16. Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Daire Karşılığı Arsa Devir Sözleşmesi  53
17. İnançlı Sözleşme  54
18. Hasılat Paylaşımlı Konut Yapım Sözleşmesi (Adi Ortaklık)  56
19. 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; Konut Finansman Sözleşmesi  61
İkinci Bölüm  
UYUŞMAZLIKLAR VE HUKUKSAL YOL  
I. YAPI RUHSATI  63
1. Yapı Ruhsatı Süresi Geçmiş İnşaatın Ruhsatlandırılmasından Kaynaklanan Çekişme  63
2. Yüklenicinin Ruhsat Alınmasında Temerrüde Düşmesi–Sözleşmenin Feshi  66
II. SÖZLEŞMENİN FESHİ  76
1. Yüklenicinin İnşaatı Belirli Seviyede Bırakması–Sözleşmenin Geriye Dönük Feshi  76
2. Arsa Sahibinin İflas Eden Yükleniciye Evvelce Devrettiği Tapunun İptal ve Tescilini İstemesi  83
III. TAPU İPTAL/TESCİL  85
1. Yükleniciden Edinilen Dairenin Tapusunun İptali ve Tescilinin İstenmesi  85
2. Temlik Yasağının Varlığı Halinde 3. Kişinin Temlike Dayalı Arsa Sahibinden Mülkiyet Nakli İstemesi  94
3. 3. Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlamasının Koşulu  98
4. Takip Alacaklısının Yükleniciye Ait Dairenin Yüklenici Adına Tapu İptali ve Tescili İstemesi  100
5. Kooperatif Ortağının Arsa Sahibinden Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunması  103
IV. EKSİK VE KUSURLU İŞLER  106
1. İnşaatta Eksik ve Kusurlu İşler Nedeniyle Tazminat İstenmesi  106
2. Tüketicinin Korunması Kapsamında Ayıplı Mal ve Sorumluluk  113
V. GECİKME TAZMİNATI  121
1. İnşaatın Yapım ve Tesliminde Gecikme Nedeniyle Maktu Tazminat İstenmesi  121
2. Yüklenicinin İnşaatı Teslimde Temerrüde Düşmesi Nedeniyle Gecikme Tazminatı İstemi  127
VI. TEMLİK SÖZLEŞMESİ  133
1. Yüklenici ile 3. Kişi Arasındaki Temlik Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılmasının Yeterli Olacağı  133
2. Arsa Sahibi ile Üçüncü Kişi Arasındaki Temlikname  140
3. Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Karşı Sebepsiz Zenginleşme Davası Açması  143
VII. YÜKLENİCİYE AVANS TAPU DEVRİ–YOLSUZ TESCİL  149
1. Yükleniciye Tapunun Avans Olarak Geçirilmesi Yükleniciye Mülkiyet Hakkı Sağlamaz  149
VIII. KADEMELİ DEVİRDE YÜKLENİCİDEN PAY DEVRALAN 3. KİŞİNİN MÜLKİYET KAZANIMI  152
1. Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi ve Kademeli Devredilmiş Tapunun Arsa Sahibine İadesi  152
IX. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN ÖRNEK SORUNLAR – İZLENECEK ÇÖZÜM YOLU  156
1. Yükleniciden Edinilen Dairenin, Bir Başka Kişiye Tapuda Yüklenici Tarafından Tekrar Satılması  156
2. İnşaatın Arsa Sahibine Geç Teslimi Nedeniyle Tazminat İstemi  157
3. Geç Teslim Nedeniyle Cezai Şart İstemi  159
4. Teslim Alınan Bağımsız Bölümlerin Projeye Aykırılığının Uzun Süre Sonra İleri Sürülmesi  161
5. İnşaat Sözleşmesinin Geçersizliğinin Sonradan İleri Sürülmesi  162
6. Götürü Olarak Üstlenilen İnşaatın Tamamlanmaması Nedeniyle İstemde Bulunulması  164
7. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde Bağımsız Bölüm Satımına Dayalı Hak Edinme  165
8. İnşaat Tamamlanmadan Bağımsız Bölüm Satın Alan Kişinin İstemi  167
9. Uygulamada Dava Konusu Yapılmış Satıcının Ayıptan (Sınırlamalardan) Sorumluluğuna İlişkin Örnekler  168
10. Yüklenicinin Zamanında İşe Başlamaması ve Arsa Sahibinin Erken Fesih İsteminde Bulunması  171
11. Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmeden Tapuda Yaptığı Satışla 3. Kişinin Edindiği Kaydın İptali  172
12. Yüklenici Şirketin İflas Etmiş Olması Halinde İş Sahibinin Tazminat İsteminde Husumet Tevcihi  173
13. Kısmi Dava Açma Olanağının Bulunup Bulunmadığı  174
14. Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Islah Yoluyla Tahsilinde Faiz Başlangıcı  176
15. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Maktu Ve Rayiç Kira Gecikme Tazminatı  181
16. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kurulmamış Taşınmazın Satışının Vaat Edilmesi  183
17. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesindeki Satış Vaadinin Hukuki Mahiyeti  185
18. Arsa Payı Yapım Sözleşmesine Dayalı Bağımsız Bölümün Satışının Vaat Edilmesi  189
19. Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlaması  191
20. Yükleniciden Edinilmiş Aynı Taşınmazın Tapuda Bir Başkasına Satılması  193
Üçüncü Bölüm  
AÇIKLAMALI İLGİLİ BORÇLAR KANUNU  
HÜKÜMLERİ VE YARGITAY KARARLARI  
(1) 6098 S. TBK M. 470/486 (818 S. BK M. 355/371) HÜKÜMLERİ  195
I. ESER SÖZLEŞMESİ  195
1. Tanımı  195
İlg. Yargıtay Kararları  204
2. Hükümleri  267
a. Yüklenicinin Borçları  267
aa. Genel Olarak  267
İlg. Yargıtay Kararları  269
ab. Malzeme Bakımından  272
Yargıtay Kararları  275
ac. İşe Başlama ve Yürütme  277
İlg. Yargıtay Kararları  280
b. Ayıp Sebebiyle Sorumluluk  297
ba. Ayıbın Belirlenmesi  297
İlg Yargıtay Kararları  306
bb. İş Sahibinin Seçimlik Hakları  316
İlg. Yargıtay Kararları  320
bc. İş sahibinin Sorumluluğu  324
bd. Eserin Kabulü  325
İlg. Yargıtay Kararları  327
be. Zamanaşımı  329
İlg. Yargıtay Kararları  331
II. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI  337
1. Bedelin Muacceliyeti  337
İlg. Yargıtay Kararları  339
2. Bedel  339
a. Götürü Bedel  339
İlg. Yargıtay Kararları  342
b. Değere göre Bedel  354
İlg. Yargıtay Kararları  355
3. Sözleşmenin Sona Ermesi  361
a. Yaklaşık Bedelin Aşılması  361
b. Eserin Yok Olması  362
İlg. Yargıtay Kararları  364
c. Tazminat Karşılığı Fesih  364
İlg. Yargıtay Kararları  365
d. İş Sahibi Yüzünden İfanın İmkansızlaşması  366
e. Yüklenicinin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi  367
İlg. Yargıtay Kararları  370
(2) 6098 S. TBK M. 179/182 (618 S. BK M. 158/161) HÜKÜMLERİ  371
III. CEZA KOŞULU  371
1. Alacaklının Hakları  371
a. Cezanın Sözleşmenin İfası ile İlişkisi  371
İlg. Yargıtay Kararları  376
b. Ceza ile Zarar Arasındaki İlişki  389
İlg. Yargıtay Kararları  390
c. Kısmi İfanın Yanması  391
İlg. Yargıtay Kararları  392
2. Cezanın Miktarı, Geçersizliği ve İndirilmesi  392
İlg. Yargıtay Kararları  394
(3) 6098 S. TBK M. 183/194 (618 S. BK M. 162/172) HÜKÜMLERİ  397
IV. ALACAĞIN DEVRİ  397
1. Koşulları  397
a. İradi Devir  397
aa. Genel Olarak  397
Yargıtay Kararları  399
ab. Şekil  411
Yargıtay Kararları  411
b. Yasal veya Yargısal Devir ve Etkisi  418
Yargıtay kararları  419
2. Devrin Hükümleri  420
a. Borçlunun Durumu  420
aa. İyi Niyetle Yapılan İfa  420
ab. İfadan Kaçınma ve Tevdi  422
ac. Borçluya Ait Savunmalar  423
İlg. Yargıtay Kararları  425
ad. Öncelik Hakları ve Bağlı Hakların Geçişi  428
İlg. Yargıtay Kararları  428
ae. Senet ve Belgelerin Teslimi ve Bilgi Verilmesi  430
V. GARANTİ  430
1. Genel Olarak  430
İlg. Yargıtay Kararları  432
2. İfaya Yönelik Devir  432
3. Sorumluluğun Kapsamı  433
4. Özel Hükümlerin Saklılığı  434
Kaynakça  435
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  437
Kavramlar Dizini  445
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019