Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası İşletmecilik
Kuram ve Uygulama
Eylül 2018 / 1. Baskı / 583 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
İndirimli: 58.05 TL (%10)
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

Günümüz küresel iş yaşamında uluslararası işletmecilik faaliyetleri önemli konular arasında yer almaktadır. Bu kitap, okuyucuların, uluslararası işletmecilik konularını disiplinler arası bir yaklaşımla kolay anlayıp yorumlayacağı şekilde ve kazanılan kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürebileceği şekilde ele alıp açıklamaya çalışmaktadır.

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesi'n de okuyan öğrencilerin "Uluslararası İşletmecilik" dersinin ders müfredatına uygun olarak güncel bilgilerle ve örnek olaylı olarak hazırlanan bu kitabın oluşturulmasında, ağırlıklı olarak alanın önemli ve güncel makale ve kitaplarından faydalanılmıştır. Kitapta temel uluslararası işletmecilik konuları anlatılmıştır. Küreselleşme ve işletmelerin uluslararasılaşması konularına değinildikten sonra uluslararası işletmeleri çevreleyen önemli faktörler açıklanmıştır. Bununla birlikte, uluslararası ticaret ve finansal sistemler, uluslararası işletmecilikte yönetim konuları ve fonksiyonel stratejiler ele alınmıştır.

Bu kitap her ne kadar üniversite öğrencilerine yönelik olarak yazıldıysa da, işletme alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilere, uygulamacılara ve bu alanda çalışan herkese hitap etmektedir.

Ayrıca, kitabın yazarları tarafından ders anlatımını desteklemek amacı ile her bölüm için hazırlanmış sunumlar, kitabı dersinde kullanacak olan akademisyenlere verilecektir.

Konu Başlıkları
Uluslararası İşletmeciliğe Giriş ve Küreselleşme, Dr. Öğr. Üyesi Murat Güler
Uluslararasılaşma Süreci ve Türleri, Prof. Dr. Selen Doğan & Dr. Öğr. Üyesi Şenay Karakuş Uysal
Kültür ve Uluslararası İşletmecilikteki Rolü, Dr. Öğr. Üyesi Şenay Karakuş Uysal & Doç. Dr. Faruk Şahin
Politik ve Yasal Sistemler, Dr. Öğr. Üyesi Efe Dündar & Doç. Dr. Eymen Gürel
Uluslararası İşletmeciliğe Yönelik Devlet Müdahaleleri, Dr. Bekir Tamer Gökalp
Uluslararası Ticaret Teorisi, Doç. Dr. Ahmet Tiryaki
Uluslararası Ticaret Politikası, Prof.Dr. Berna Kırkulak–Uludağ
Döviz Kurları ve Döviz Piyasası, Doç. Dr. Serkan Çiçek
Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları ve Yönetim, Doç. Dr. A. Ender Altunoğlu & Öğr. Gör. Dr. Özge Kocakula
Uluslararası Stratejik Yönetim, Prof. Dr. Cemil Ulukan
Uluslararası İşletmelerde Etik, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Doç. Dr. Onur Köksal
Uluslararası Pazarlama, Doç. Dr. Özge Özgen
Uluslararası Üretim Yönetimi, Doç. Dr. Muhsin Özdemir & Dr. Öğr. Üyesi Algın Okursoy
Uluslararası Finansal Yönetim, Prof. Dr. Hakan Aygören
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Murat Güler
Barkod: 9789750251108
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 18x24
Sayfa Sayısı: 583
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler (Özet)
I. Kısım: GİRİŞ  29
BÖLÜM 1: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ VE KÜRESELLEŞME  31
BÖLÜM 2: ULUSLARARASILAŞMA TÜRLERİ VE SÜRECİ  69
II. Kısım: ULUSLARARASI İŞLETMELERİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER  105
BÖLÜM 3: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE KÜLTÜRÜN ROLÜ  107
BÖLÜM 4: ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA, POLİTİK VE YASAL SİSTEMLER  143
BÖLÜM 5: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE YÖNELİK DEVLET MÜDAHALESİ  177
III. Kısım: ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSAL SİSTEM  205
BÖLÜM 6: ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ  207
BÖLÜM 7: ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI  243
BÖLÜM 8: DÖVİZ KURLARI VE DÖVİZ PİYASASI  271
IV. Kısım: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE YÖNETİM  305
BÖLÜM 9: ULUSLARARASI ÖRGÜT YAPILARI VE YÖNETİM  307
BÖLÜM 10: ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM  339
BÖLÜM 11: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK  375
V. Kısım: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE FONKSİYONEL STRATEJİLER  413
BÖLÜM 12: ULUSLARARASI PAZARLAMA  415
BÖLÜM 13: ULUSLARARASI ÜRETİM YÖNETİMİ  453
BÖLÜM 14: ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM  481
BÖLÜM 15: ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  519
İçindekiler
Sunuş  5
İçindekiler (Özet)  9
Tablolar, Şekiller ve Haritalar Listesi  23
Katkıda Bulunanlar  27
I. Kısım
GİRİŞ
BÖLÜM 1: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ VE KÜRESELLEŞME  31
GİRİŞ  34
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK  36
Uluslararası İşletmecilik Tanımı  36
Uluslararası İşletmeciliğin Önemi  37
Uluslararası İşletmecilik Ulusal İşletmecilik Karşılaştırması  39
Uluslararası İşletme Terminolojisi  42
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ  44
1500 – 1850 Yılları Arası Dönem (Ticaret Dönemi)  44
1850 – 1914 Yılları Arası Dönem (Sömürgecilik Dönemi)  45
1914 – 1945 Yılları Arası Dönem (İmtiyazlar/Ayrıcalıklar Dönemi)  47
1945 Yılı ve Günümüz Arası Dönem  47
1945–1970 Yılları Arasını Kapsayan Dönem  48
1970–1990 Yılları Arasını Kapsayan Dönem  49
1990 ve Sonrası Dönem  49
KÜRESELLEŞME  52
Küreselleşme Nedir?  52
Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi  54
Küreselleşmenin Nedenleri  55
Küreselleşmenin Sonuçları  56
Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik İlişkisi  57
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR VE BÖLGESEL İŞBİRLİKLERİ  58
SONUÇ  59
BÖLÜM ÖZETİ  62
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  63
ÖRNEK OLAY  64
SON NOTLAR  65
BÖLÜM 2: ULUSLARARASILAŞMA TÜRLERİ VE SÜRECİ  69
GİRİŞ  72
ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ  73
Uluslararasılaşmanın Tanımı  73
Uluslararasılaşmanın Ölçülmesi  73
ULUSLARARASILAŞMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI  76
Avantajlar  76
Dezavantajlar  77
ULUSLARARASILAŞMAYA İTEN FAKTÖRLER  78
Çevresel Nedenler  79
Ekonomik Nedenler  79
Ana Ülkenin İtici Faktörleri  80
Ev Sahibi Ülkenin Çekici Faktörleri  80
ULUSLARARASILAŞMA TEORİLERİ  80
Eklektik Teori  81
Uppsala Modeli  81
Küresel Doğan İşletmeler  82
Şebeke Ağı Modeli  83
ULUSLARARASILAŞMA TÜRLERİ  84
İhracat  86
Ortaklıklar  88
Doğrudan Yabancı Yatırım  92
SONUÇ  94
BÖLÜM ÖZETİ  96
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  97
ÖRNEK OLAY  98
SON NOTLAR  101
II. Kısım
ULUSLARARASI İŞLETMELERİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
BÖLÜM 3: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE KÜLTÜRÜN ROLÜ  107
GİRİŞ  110
KÜLTÜR NEDİR?  112
Kültürün Tanımı  112
Kültürün Özellikleri  113
Kültürün Göstergeleri  113
Kültürel Çeşitlilik  116
Kültürel Değerler  118
KÜLTÜRÜN BOYUTLARI  118
Hofstede’nin Kültürel Boyutları  118
Trompenaar’ın Kültürel Boyutları  121
GLOBE Çalışması  123
KÜLTÜR VE YÖNETİM  124
Örgüt Kültürü Üzerine Etkileri  124
Örgüt Kültürü ve Ulusal Kültür  125
Örgüt Kültürü ve Çok Kültürlülük  127
Kültürlerarası Yönetim  129
Kültürlerarası Stratejik Yönetim  129
Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi  131
YAKIN ÇEVREMİZDE KÜLTÜREL FARKLILIK ÖRNEKLERİ  132
Almanya  132
Birleşik Arap Emirliği  134
Rusya  136
SONUÇ  137
BÖLÜM ÖZETİ  138
ÖRNEK OLAY  140
SON NOTLAR  141
BÖLÜM 4: ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA, POLİTİK VE YASAL SİSTEMLER  143
GİRİŞ  146
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA  146
Kural Bazlı Muhasebe Sistemi  148
İlke Bazlı Muhasebe Sistemi  148
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu  149
POLİTİK GÜÇ  150
Politik Risk ve Çeşitleri  151
Politik Risk Kaynakları  153
YASAL GÜÇ TANIMI VE ÖNEMİ  155
Hukuk Sistemleri  155
Devletin Hukuki Fonksiyonları  156
Uluslararası Hukukta Yasal Güç  156
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE İŞ HUKUKU  158
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri  158
Avrupa Konseyi Sözleşmeleri  158
Birleşmiş Milletler Belgeleri  159
Avrupa Birliği İş Hukuku  159
İkili Anlaşmalar  159
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜMÜ  160
Uluslararası İşletmecilikte Uyuşmazlıkların Çözümü  162
Uluslararası İşletmecilikte Hukuki Yaptırımlar  166
SONUÇ  169
BÖLÜM ÖZETİ  170
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  171
ÖRNEK OLAY  172
SON NOTLAR  173
BÖLÜM 5: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE YÖNELİK DEVLET MÜDAHALESİ  177
GİRİŞ  180
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE HÜKÜMET MÜDAHALESİ  180
DEVLET NEDEN MÜDAHALE ETMELİDİR?  181
Korunma Amaçlı Müdahale  182
Etkileme Amaçlı Müdahale  183
DEVLETİN DIŞ TİCARETE MÜDAHALE ARAÇLARI  183
Tarifeler  183
Tarife Dışı Ticari Engeller  186
Yatırım Engelleri  188
Sübvansiyonlar  189
HÜKÜMET MÜDAHALESİ VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK  192
Ekonomik Özgürlük Endeksi  192
Ekonomik Özgürlük Endeksi ve Türkiye  192
HÜKÜMET MÜDAHALESİNİN TARİHÇESİ  193
Birinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem  193
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem  193
ULUSLARARASI İŞLETMELER HÜKÜMET MÜDAHALESİNE NASIL CEVAP VERMELİ?  195
Yöneticiler İçin Stratejiler  195
Bilgi ve İstihbarat Toplama  195
En Uygun Giriş Stratejilerini Seçme  196
Dış Ticaret Bölgelerinden Faydalanma  196
İhraç Edilen Ürünler İçin Uygun Gümrük Sınıflandırmalarını Tespit Etme  198
Yatırım Teşvikleri ve Diğer Hükümet Destek Programlarından Faydalanma  199
Serbest Ticaret ve Yatırım İçin Lobi Faaliyetleri Yürütme  199
SONUÇ  201
BÖLÜM ÖZETİ  202
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  202
ÖRNEK OLAY  203
SON NOTLAR  204
III. Kısım
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSAL SİSTEM
BÖLÜM 6: ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ  207
GİRİŞ  211
ULUSLARARASI TİCARETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  211
ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİNİN DOĞUŞU: MERKANTİLİZM  215
GELENEKSEL ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ  216
Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretin Getirileri  217
Üretim İmkânları ve Üretim İmkânları Eğrileri  218
Mutlak Üstünlükler Teorisi  223
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi  224
YENİ ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ  225
İlk Girişim Avantajı Teorisi  226
Ürün Dönemleri Teorisi  227
Tercihlerde Benzerlik Teorisi  228
YABANCI DOĞRUDAN YATIRIM TEORİLERİ  229
Ürün Dönemleri Teorisi  229
Piyasa Aksaklıkları Teorisi  230
Eklektik Teorisi  231
Piyasa Gücü Teorisi  232
SONUÇ  232
BÖLÜM ÖZETİ  235
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  237
ÖRNEK OLAY  238
SON NOTLAR  240
BÖLÜM 7: ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI  243
GİRİŞ  246
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASININ AMAÇLARI  246
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASININ ARAÇLARI  247
Gümrük Tarifeleri  247
Hâsılat Tarifesi  248
Yasaklayıcı Tarife  248
Koruyucu Tarife  248
Tarife Dışı Araçlar  249
Miktar Kısıtlamaları  249
Tarife Benzeri Faktörler  251
Görünmez Engeller  254
Gönüllü İhracat Kısıtlamaları  255
İhracatın Özendirilmesi  255
Bağlı Ticaret  256
Klasik Takas  256
Kliring  257
Karşı Satın Alım  257
Geri Satın Alım  257
Dengeleme  257
DIŞ TİCARETTE SERBESTLİK YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLER  258
En Çok Kayırılan Ülke Kuralı  258
Piyasa Mekanizmasına Bağlılık Kuralı  258
Ticaret Savaşına Karşı Çıkma Kuralı  259
Ticaret Kısıtlamalarını Giderek Azaltma Kuralı  259
DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLER  260
Ulusal Güvenlik  261
Bebek Endüstriler  262
Stratejik Ürünler  262
Dampinge Karşı Koruma  262
SONUÇ  264
BÖLÜM ÖZETİ  265
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  266
ÖRNEK OLAY  267
SON NOTLAR  268
BÖLÜM 8: DÖVİZ KURLARI VE DÖVİZ PİYASASI  271
GİRİŞ  274
DÖVİZ KURUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  274
Döviz Kurunun Tanımı  274
Döviz Kurları  276
Değer Kaybı ve Değer Kazancı  277
DÖVİZ KURU REJİMLERİ  280
Esnek Döviz Kuru Sistemi  280
Yönetimli Esnek Döviz Kuru Sistemi  281
Sabit Döviz Kuru Sistemi  282
Sürünen Sabit Döviz Kuru Sistemi  284
Diğer Döviz Kuru Sistemleri  284
DÖVİZ PİYASASI  285
Anında Teslim (Spot) Sözleşmeleri  285
Türev (Derivatif) Sözleşmeler  286
Vadeli İşlem (Forward) Sözleşmeleri  286
Takas (Swap) Sözleşmeleri  287
Opsiyon (Option) Sözleşmeleri  288
Gelecek (Future) Sözleşmeleri  289
ARBİTRAJ VE SPOT DÖVİZ KURLARI  290
İki Uçlu Arbitraj  290
Üç Uçlu Arbitraj  291
ARBİTRAJ VE FAİZ ORANLARI  293
Risksiz Arbitraj: Kapsanmış Faiz Paritesi  293
Riskli Arbitraj: Kapsanmamış Faiz Paritesi  296
SONUÇ  299
BÖLÜM ÖZETİ  300
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  301
ÖRNEK OLAY  302
SON NOTLAR  303
IV. Kısım
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE YÖNETİM
BÖLÜM 9: ULUSLARARASI ÖRGÜT YAPILARI VE YÖNETİM  307
GİRİŞ  310
ÖRGÜT YAPILARI  311
Örgüt Yapısı Nedir?  311
Uluslararası Pazarlara Giriş Aşamasında Örgüt Yapısı  313
KÜRESEL ÖRGÜT YAPILARI  315
Küresel Ürün Örgüt Yapısı  315
Küresel Bölge Örgüt Yapısı  318
Küresel Fonksiyonel Örgüt Yapısı  320
Küresel Matris Örgüt Yapısı  321
KÜRESEL İŞLETMELERLE İLGİLİ YÖNETİMSEL KAVRAMLAR  324
Merkezileşme/Adem–i Merkeziyetçilik  324
Koordinasyon  325
Kontrol  327
İş Takımları  330
SONUÇ  332
BÖLÜM ÖZETİ  333
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  334
SON NOTLAR  337
BÖLÜM 10: ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM  339
GİRİŞ  342
STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMLARI  343
ULUSLARARASI STRATEJİLERİN İŞLETMELERE KATKILARI  344
STRATEJİK YÖNETİM MODELİ  347
Stratejilerin Oluşturulması  348
Strateji Uygulama  350
Strateji Değerleme  351
ULUSLARARASI FAALİYETLERDE STRATEJİK YÖNETİM  351
Sınır Ötesi Faaliyetlerin Başlatılacağı Ülkenin Seçimi  352
Uluslararası Ürün ve Strateji Yönelimleri  354
Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejilerinin Karşılaştırmalı Üstünlük ve Sakıncaları  356
KÜRESEL PAZARLARDA İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIKLARI REKABET BASKILARI  358
ULUSLARARASI PAZARLARDA KULLANILAN STRATEJİLER  361
Uluslararası Rekabet Stratejileri  366
Uluslararası Bölümsel Stratejiler  368
SONUÇ  368
BÖLÜM ÖZETİ  370
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  370
ÖRNEK OLAY  371
SON NOTLAR  373
BÖLÜM 11: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK  375
GİRİŞ  378
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETİK KONULARI  380
İşgücü Politikaları  382
İnsan Hakları  383
Çevre Kirlenmesi  385
Yolsuzluk  387
ETİK İKİLEMLER  389
ETİK OLMAYAN DAVRANIŞ NEDENLERİ  392
ETİK İKLİMİ OLUŞTURMA SÜRECİ  394
Liderlik  394
Eğitim  395
Etik Sorumluları  396
Sorun Bildirme  397
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK ALANLARI  399
SONUÇ  401
BÖLÜM ÖZETİ  404
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  405
ÖRNEK OLAY  406
SON NOTLAR  408
V. Kısım
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE FONKSİYONEL STRATEJİLER
BÖLÜM 12: ULUSLARARASI PAZARLAMA  415
GİRİŞ  418
ULUSLARARASI PAZARLAMA  418
HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA  420
ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN STANDARDİZASYONU / ADAPTASYONU  421
ULUSLARARASI PAZARLAMADA ÜRÜN  424
Ürünün Boyutları  424
Öz Ürün  425
Somut Ürün  426
Zenginleştirilmiş Ürün  427
Küresel Marka  427
ULUSLARARASI FİYATLANDIRMA  429
Transfer Fiyatlandırma  431
ULUSLARARASI DAĞITIM  432
ULUSLARARASI PAZARLAMA İLETİŞİMİ  435
Reklam  436
Kişisel Satış  437
Satış Geliştirme Çabaları  438
Halkla İlişkiler  439
Dijital Pazarlama  440
ULUSLARARASI PAZARLAMANIN ETİK BOYUTU  442
SONUÇ  443
BÖLÜM ÖZETİ  444
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  445
ÖRNEK OLAY  447
SON NOTLAR  448
BÖLÜM 13: ULUSLARARASI ÜRETİM YÖNETİMİ  453
GİRİŞ  456
ULUSLARARASI ÜRETİM YÖNETİMİNİN KAPSAMI  457
Uluslararası Üretim Yönetiminde Strateji  458
Uluslararası Üretimde Alınması Gereken Kararlar  459
MAL VE HİZMET ÜRETİMİ  460
Dikey Bütünleşme  460
Üretme ya da Satın Alma Kararı  461
Kontrol  463
Risk  463
Tesislere, Teknolojiye ve İnsana Yatırım Yapmak  463
Esneklik  463
Küresel Kaynak Kullanımı  464
ÜRETİM YERİ SEÇİMİ  465
Ülke Faktörü  465
Teknolojik Faktörler  467
Sabit Maliyet  467
Ölçek Ekonomisi  467
Esnek Üretim Teknolojileri  467
Üretim Faktörleri  468
Ürün Özellikleri  468
Üretim Tesislerinin Konumlandırılması  468
Örgütsel Politikalar  469
KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI LOJİSTİK  470
Ulaşım  471
Paketleme  472
Tam Zamanında Üretimin Rolü  473
Bilgi Teknolojisi ve İnternetin Rolü  473
SONUÇ  474
BÖLÜM ÖZETİ  476
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  476
ÖRNEK OLAY  477
SON NOTLAR  480
BÖLÜM 14: ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM  481
GİRİŞ  484
ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR  484
Döviz Piyasası  485
Euro – Para Piyasası  488
Euro – Tahvil Piyasası  488
Vadeli İşlemler Piyasası  488
DÖVİZ KURUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER  491
DÖVİZ KURU RİSKİNİN YÖNETİMİ  493
Dönüştürme (Muhasebe) Etkisi  493
İşlem Etkisi  494
Ekonomik Etki  496
ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI  497
Ön Ödeme  497
Akreditif  497
Poliçe  498
Konsinye Satış  499
Açık Hesap  499
ULUSLARARASI NAKİT YÖNETİMİ  501
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE KAYNAK (SERMAYE) MALİYETİ  505
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE SERMAYE BÜTÇELEMESİ  507
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE KAYNAK YAPISI  511
SONUÇ  512
BÖLÜM ÖZETİ  513
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  514
ÖRNEK OLAY  515
SON NOTLAR  517
BÖLÜM 15: ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  519
GİRİŞ  522
ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK ROLÜ  524
PERSONEL SAĞLAMA YAKLAŞIMLARI  525
Etnosentrik Yaklaşım  525
Polisentrik Yaklaşım  527
Geosentrik (Küresel) Yaklaşım  528
EV SAHİBİ ÜLKEYE YABANCI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME (EXPATRIATION)  530
GERİ DÖNÜŞ (REPATRIATION)  532
EĞİTİM VE GELİŞTİRME  533
Yabancı Yönetici Eğitimleri  535
Görev Öncesi Hazırlık Eğitimleri  536
Geri Dönüşte Tekrar Adaptasyon Eğitimi  537
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ  537
ÜCRETLEME (COMPENSATION)  538
İkramiye–Primler  539
Tahsisatlar  539
Zorluk Tahsisatı  539
Konut Tahsisatı  539
Yaşam Standardı Tahsisatı  540
Eğitim Tahsisatı  540
Vergi Farkı Tahsisatı  540
Taşınma ve Oryantasyon Tahsisatı  540
ULUSLARARASI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ  540
İşgücü İlişkileri Uygulamaları  541
Uluslararası İşgücü Örgütlenme Çabaları  542
SONUÇ  543
BÖLÜM ÖZETİ  545
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  546
ÖRNEK OLAY  547
SON NOTLAR  548
Kaynakça  551
Kavramlar Dizini  575
 


Funda Yalım
Eylül 2015
35.00 TL
İndirimli: 32.55 TL (%8)
Sepete Ekle
Ahmet Emre Aköz
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
27.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler (Özet)
I. Kısım: GİRİŞ  29
BÖLÜM 1: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ VE KÜRESELLEŞME  31
BÖLÜM 2: ULUSLARARASILAŞMA TÜRLERİ VE SÜRECİ  69
II. Kısım: ULUSLARARASI İŞLETMELERİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER  105
BÖLÜM 3: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE KÜLTÜRÜN ROLÜ  107
BÖLÜM 4: ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA, POLİTİK VE YASAL SİSTEMLER  143
BÖLÜM 5: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE YÖNELİK DEVLET MÜDAHALESİ  177
III. Kısım: ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSAL SİSTEM  205
BÖLÜM 6: ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ  207
BÖLÜM 7: ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI  243
BÖLÜM 8: DÖVİZ KURLARI VE DÖVİZ PİYASASI  271
IV. Kısım: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE YÖNETİM  305
BÖLÜM 9: ULUSLARARASI ÖRGÜT YAPILARI VE YÖNETİM  307
BÖLÜM 10: ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM  339
BÖLÜM 11: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK  375
V. Kısım: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE FONKSİYONEL STRATEJİLER  413
BÖLÜM 12: ULUSLARARASI PAZARLAMA  415
BÖLÜM 13: ULUSLARARASI ÜRETİM YÖNETİMİ  453
BÖLÜM 14: ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM  481
BÖLÜM 15: ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  519
İçindekiler
Sunuş  5
İçindekiler (Özet)  9
Tablolar, Şekiller ve Haritalar Listesi  23
Katkıda Bulunanlar  27
I. Kısım
GİRİŞ
BÖLÜM 1: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE GİRİŞ VE KÜRESELLEŞME  31
GİRİŞ  34
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK  36
Uluslararası İşletmecilik Tanımı  36
Uluslararası İşletmeciliğin Önemi  37
Uluslararası İşletmecilik Ulusal İşletmecilik Karşılaştırması  39
Uluslararası İşletme Terminolojisi  42
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ  44
1500 – 1850 Yılları Arası Dönem (Ticaret Dönemi)  44
1850 – 1914 Yılları Arası Dönem (Sömürgecilik Dönemi)  45
1914 – 1945 Yılları Arası Dönem (İmtiyazlar/Ayrıcalıklar Dönemi)  47
1945 Yılı ve Günümüz Arası Dönem  47
1945–1970 Yılları Arasını Kapsayan Dönem  48
1970–1990 Yılları Arasını Kapsayan Dönem  49
1990 ve Sonrası Dönem  49
KÜRESELLEŞME  52
Küreselleşme Nedir?  52
Küreselleşmenin Tarihsel Gelişimi  54
Küreselleşmenin Nedenleri  55
Küreselleşmenin Sonuçları  56
Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik İlişkisi  57
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR VE BÖLGESEL İŞBİRLİKLERİ  58
SONUÇ  59
BÖLÜM ÖZETİ  62
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  63
ÖRNEK OLAY  64
SON NOTLAR  65
BÖLÜM 2: ULUSLARARASILAŞMA TÜRLERİ VE SÜRECİ  69
GİRİŞ  72
ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ  73
Uluslararasılaşmanın Tanımı  73
Uluslararasılaşmanın Ölçülmesi  73
ULUSLARARASILAŞMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI  76
Avantajlar  76
Dezavantajlar  77
ULUSLARARASILAŞMAYA İTEN FAKTÖRLER  78
Çevresel Nedenler  79
Ekonomik Nedenler  79
Ana Ülkenin İtici Faktörleri  80
Ev Sahibi Ülkenin Çekici Faktörleri  80
ULUSLARARASILAŞMA TEORİLERİ  80
Eklektik Teori  81
Uppsala Modeli  81
Küresel Doğan İşletmeler  82
Şebeke Ağı Modeli  83
ULUSLARARASILAŞMA TÜRLERİ  84
İhracat  86
Ortaklıklar  88
Doğrudan Yabancı Yatırım  92
SONUÇ  94
BÖLÜM ÖZETİ  96
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  97
ÖRNEK OLAY  98
SON NOTLAR  101
II. Kısım
ULUSLARARASI İŞLETMELERİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER
BÖLÜM 3: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE KÜLTÜRÜN ROLÜ  107
GİRİŞ  110
KÜLTÜR NEDİR?  112
Kültürün Tanımı  112
Kültürün Özellikleri  113
Kültürün Göstergeleri  113
Kültürel Çeşitlilik  116
Kültürel Değerler  118
KÜLTÜRÜN BOYUTLARI  118
Hofstede’nin Kültürel Boyutları  118
Trompenaar’ın Kültürel Boyutları  121
GLOBE Çalışması  123
KÜLTÜR VE YÖNETİM  124
Örgüt Kültürü Üzerine Etkileri  124
Örgüt Kültürü ve Ulusal Kültür  125
Örgüt Kültürü ve Çok Kültürlülük  127
Kültürlerarası Yönetim  129
Kültürlerarası Stratejik Yönetim  129
Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi  131
YAKIN ÇEVREMİZDE KÜLTÜREL FARKLILIK ÖRNEKLERİ  132
Almanya  132
Birleşik Arap Emirliği  134
Rusya  136
SONUÇ  137
BÖLÜM ÖZETİ  138
ÖRNEK OLAY  140
SON NOTLAR  141
BÖLÜM 4: ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA, POLİTİK VE YASAL SİSTEMLER  143
GİRİŞ  146
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA  146
Kural Bazlı Muhasebe Sistemi  148
İlke Bazlı Muhasebe Sistemi  148
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu  149
POLİTİK GÜÇ  150
Politik Risk ve Çeşitleri  151
Politik Risk Kaynakları  153
YASAL GÜÇ TANIMI VE ÖNEMİ  155
Hukuk Sistemleri  155
Devletin Hukuki Fonksiyonları  156
Uluslararası Hukukta Yasal Güç  156
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE İŞ HUKUKU  158
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri  158
Avrupa Konseyi Sözleşmeleri  158
Birleşmiş Milletler Belgeleri  159
Avrupa Birliği İş Hukuku  159
İkili Anlaşmalar  159
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜMÜ  160
Uluslararası İşletmecilikte Uyuşmazlıkların Çözümü  162
Uluslararası İşletmecilikte Hukuki Yaptırımlar  166
SONUÇ  169
BÖLÜM ÖZETİ  170
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  171
ÖRNEK OLAY  172
SON NOTLAR  173
BÖLÜM 5: ULUSLARARASI İŞLETMECİLİĞE YÖNELİK DEVLET MÜDAHALESİ  177
GİRİŞ  180
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE HÜKÜMET MÜDAHALESİ  180
DEVLET NEDEN MÜDAHALE ETMELİDİR?  181
Korunma Amaçlı Müdahale  182
Etkileme Amaçlı Müdahale  183
DEVLETİN DIŞ TİCARETE MÜDAHALE ARAÇLARI  183
Tarifeler  183
Tarife Dışı Ticari Engeller  186
Yatırım Engelleri  188
Sübvansiyonlar  189
HÜKÜMET MÜDAHALESİ VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK  192
Ekonomik Özgürlük Endeksi  192
Ekonomik Özgürlük Endeksi ve Türkiye  192
HÜKÜMET MÜDAHALESİNİN TARİHÇESİ  193
Birinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem  193
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem  193
ULUSLARARASI İŞLETMELER HÜKÜMET MÜDAHALESİNE NASIL CEVAP VERMELİ?  195
Yöneticiler İçin Stratejiler  195
Bilgi ve İstihbarat Toplama  195
En Uygun Giriş Stratejilerini Seçme  196
Dış Ticaret Bölgelerinden Faydalanma  196
İhraç Edilen Ürünler İçin Uygun Gümrük Sınıflandırmalarını Tespit Etme  198
Yatırım Teşvikleri ve Diğer Hükümet Destek Programlarından Faydalanma  199
Serbest Ticaret ve Yatırım İçin Lobi Faaliyetleri Yürütme  199
SONUÇ  201
BÖLÜM ÖZETİ  202
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  202
ÖRNEK OLAY  203
SON NOTLAR  204
III. Kısım
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSAL SİSTEM
BÖLÜM 6: ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ  207
GİRİŞ  211
ULUSLARARASI TİCARETE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  211
ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİNİN DOĞUŞU: MERKANTİLİZM  215
GELENEKSEL ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ  216
Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretin Getirileri  217
Üretim İmkânları ve Üretim İmkânları Eğrileri  218
Mutlak Üstünlükler Teorisi  223
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi  224
YENİ ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ  225
İlk Girişim Avantajı Teorisi  226
Ürün Dönemleri Teorisi  227
Tercihlerde Benzerlik Teorisi  228
YABANCI DOĞRUDAN YATIRIM TEORİLERİ  229
Ürün Dönemleri Teorisi  229
Piyasa Aksaklıkları Teorisi  230
Eklektik Teorisi  231
Piyasa Gücü Teorisi  232
SONUÇ  232
BÖLÜM ÖZETİ  235
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  237
ÖRNEK OLAY  238
SON NOTLAR  240
BÖLÜM 7: ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI  243
GİRİŞ  246
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASININ AMAÇLARI  246
ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASININ ARAÇLARI  247
Gümrük Tarifeleri  247
Hâsılat Tarifesi  248
Yasaklayıcı Tarife  248
Koruyucu Tarife  248
Tarife Dışı Araçlar  249
Miktar Kısıtlamaları  249
Tarife Benzeri Faktörler  251
Görünmez Engeller  254
Gönüllü İhracat Kısıtlamaları  255
İhracatın Özendirilmesi  255
Bağlı Ticaret  256
Klasik Takas  256
Kliring  257
Karşı Satın Alım  257
Geri Satın Alım  257
Dengeleme  257
DIŞ TİCARETTE SERBESTLİK YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLER  258
En Çok Kayırılan Ülke Kuralı  258
Piyasa Mekanizmasına Bağlılık Kuralı  258
Ticaret Savaşına Karşı Çıkma Kuralı  259
Ticaret Kısıtlamalarını Giderek Azaltma Kuralı  259
DIŞ TİCARETTE KORUMACILIK YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞLER  260
Ulusal Güvenlik  261
Bebek Endüstriler  262
Stratejik Ürünler  262
Dampinge Karşı Koruma  262
SONUÇ  264
BÖLÜM ÖZETİ  265
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  266
ÖRNEK OLAY  267
SON NOTLAR  268
BÖLÜM 8: DÖVİZ KURLARI VE DÖVİZ PİYASASI  271
GİRİŞ  274
DÖVİZ KURUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  274
Döviz Kurunun Tanımı  274
Döviz Kurları  276
Değer Kaybı ve Değer Kazancı  277
DÖVİZ KURU REJİMLERİ  280
Esnek Döviz Kuru Sistemi  280
Yönetimli Esnek Döviz Kuru Sistemi  281
Sabit Döviz Kuru Sistemi  282
Sürünen Sabit Döviz Kuru Sistemi  284
Diğer Döviz Kuru Sistemleri  284
DÖVİZ PİYASASI  285
Anında Teslim (Spot) Sözleşmeleri  285
Türev (Derivatif) Sözleşmeler  286
Vadeli İşlem (Forward) Sözleşmeleri  286
Takas (Swap) Sözleşmeleri  287
Opsiyon (Option) Sözleşmeleri  288
Gelecek (Future) Sözleşmeleri  289
ARBİTRAJ VE SPOT DÖVİZ KURLARI  290
İki Uçlu Arbitraj  290
Üç Uçlu Arbitraj  291
ARBİTRAJ VE FAİZ ORANLARI  293
Risksiz Arbitraj: Kapsanmış Faiz Paritesi  293
Riskli Arbitraj: Kapsanmamış Faiz Paritesi  296
SONUÇ  299
BÖLÜM ÖZETİ  300
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  301
ÖRNEK OLAY  302
SON NOTLAR  303
IV. Kısım
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE YÖNETİM
BÖLÜM 9: ULUSLARARASI ÖRGÜT YAPILARI VE YÖNETİM  307
GİRİŞ  310
ÖRGÜT YAPILARI  311
Örgüt Yapısı Nedir?  311
Uluslararası Pazarlara Giriş Aşamasında Örgüt Yapısı  313
KÜRESEL ÖRGÜT YAPILARI  315
Küresel Ürün Örgüt Yapısı  315
Küresel Bölge Örgüt Yapısı  318
Küresel Fonksiyonel Örgüt Yapısı  320
Küresel Matris Örgüt Yapısı  321
KÜRESEL İŞLETMELERLE İLGİLİ YÖNETİMSEL KAVRAMLAR  324
Merkezileşme/Adem–i Merkeziyetçilik  324
Koordinasyon  325
Kontrol  327
İş Takımları  330
SONUÇ  332
BÖLÜM ÖZETİ  333
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  334
SON NOTLAR  337
BÖLÜM 10: ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM  339
GİRİŞ  342
STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMLARI  343
ULUSLARARASI STRATEJİLERİN İŞLETMELERE KATKILARI  344
STRATEJİK YÖNETİM MODELİ  347
Stratejilerin Oluşturulması  348
Strateji Uygulama  350
Strateji Değerleme  351
ULUSLARARASI FAALİYETLERDE STRATEJİK YÖNETİM  351
Sınır Ötesi Faaliyetlerin Başlatılacağı Ülkenin Seçimi  352
Uluslararası Ürün ve Strateji Yönelimleri  354
Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejilerinin Karşılaştırmalı Üstünlük ve Sakıncaları  356
KÜRESEL PAZARLARDA İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIKLARI REKABET BASKILARI  358
ULUSLARARASI PAZARLARDA KULLANILAN STRATEJİLER  361
Uluslararası Rekabet Stratejileri  366
Uluslararası Bölümsel Stratejiler  368
SONUÇ  368
BÖLÜM ÖZETİ  370
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  370
ÖRNEK OLAY  371
SON NOTLAR  373
BÖLÜM 11: ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK  375
GİRİŞ  378
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ETİK KONULARI  380
İşgücü Politikaları  382
İnsan Hakları  383
Çevre Kirlenmesi  385
Yolsuzluk  387
ETİK İKİLEMLER  389
ETİK OLMAYAN DAVRANIŞ NEDENLERİ  392
ETİK İKLİMİ OLUŞTURMA SÜRECİ  394
Liderlik  394
Eğitim  395
Etik Sorumluları  396
Sorun Bildirme  397
ULUSLARARASI İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK ALANLARI  399
SONUÇ  401
BÖLÜM ÖZETİ  404
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  405
ÖRNEK OLAY  406
SON NOTLAR  408
V. Kısım
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE FONKSİYONEL STRATEJİLER
BÖLÜM 12: ULUSLARARASI PAZARLAMA  415
GİRİŞ  418
ULUSLARARASI PAZARLAMA  418
HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA  420
ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN STANDARDİZASYONU / ADAPTASYONU  421
ULUSLARARASI PAZARLAMADA ÜRÜN  424
Ürünün Boyutları  424
Öz Ürün  425
Somut Ürün  426
Zenginleştirilmiş Ürün  427
Küresel Marka  427
ULUSLARARASI FİYATLANDIRMA  429
Transfer Fiyatlandırma  431
ULUSLARARASI DAĞITIM  432
ULUSLARARASI PAZARLAMA İLETİŞİMİ  435
Reklam  436
Kişisel Satış  437
Satış Geliştirme Çabaları  438
Halkla İlişkiler  439
Dijital Pazarlama  440
ULUSLARARASI PAZARLAMANIN ETİK BOYUTU  442
SONUÇ  443
BÖLÜM ÖZETİ  444
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  445
ÖRNEK OLAY  447
SON NOTLAR  448
BÖLÜM 13: ULUSLARARASI ÜRETİM YÖNETİMİ  453
GİRİŞ  456
ULUSLARARASI ÜRETİM YÖNETİMİNİN KAPSAMI  457
Uluslararası Üretim Yönetiminde Strateji  458
Uluslararası Üretimde Alınması Gereken Kararlar  459
MAL VE HİZMET ÜRETİMİ  460
Dikey Bütünleşme  460
Üretme ya da Satın Alma Kararı  461
Kontrol  463
Risk  463
Tesislere, Teknolojiye ve İnsana Yatırım Yapmak  463
Esneklik  463
Küresel Kaynak Kullanımı  464
ÜRETİM YERİ SEÇİMİ  465
Ülke Faktörü  465
Teknolojik Faktörler  467
Sabit Maliyet  467
Ölçek Ekonomisi  467
Esnek Üretim Teknolojileri  467
Üretim Faktörleri  468
Ürün Özellikleri  468
Üretim Tesislerinin Konumlandırılması  468
Örgütsel Politikalar  469
KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI LOJİSTİK  470
Ulaşım  471
Paketleme  472
Tam Zamanında Üretimin Rolü  473
Bilgi Teknolojisi ve İnternetin Rolü  473
SONUÇ  474
BÖLÜM ÖZETİ  476
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  476
ÖRNEK OLAY  477
SON NOTLAR  480
BÖLÜM 14: ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM  481
GİRİŞ  484
ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR  484
Döviz Piyasası  485
Euro – Para Piyasası  488
Euro – Tahvil Piyasası  488
Vadeli İşlemler Piyasası  488
DÖVİZ KURUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER  491
DÖVİZ KURU RİSKİNİN YÖNETİMİ  493
Dönüştürme (Muhasebe) Etkisi  493
İşlem Etkisi  494
Ekonomik Etki  496
ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI  497
Ön Ödeme  497
Akreditif  497
Poliçe  498
Konsinye Satış  499
Açık Hesap  499
ULUSLARARASI NAKİT YÖNETİMİ  501
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE KAYNAK (SERMAYE) MALİYETİ  505
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE SERMAYE BÜTÇELEMESİ  507
ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE KAYNAK YAPISI  511
SONUÇ  512
BÖLÜM ÖZETİ  513
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  514
ÖRNEK OLAY  515
SON NOTLAR  517
BÖLÜM 15: ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  519
GİRİŞ  522
ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK ROLÜ  524
PERSONEL SAĞLAMA YAKLAŞIMLARI  525
Etnosentrik Yaklaşım  525
Polisentrik Yaklaşım  527
Geosentrik (Küresel) Yaklaşım  528
EV SAHİBİ ÜLKEYE YABANCI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME (EXPATRIATION)  530
GERİ DÖNÜŞ (REPATRIATION)  532
EĞİTİM VE GELİŞTİRME  533
Yabancı Yönetici Eğitimleri  535
Görev Öncesi Hazırlık Eğitimleri  536
Geri Dönüşte Tekrar Adaptasyon Eğitimi  537
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ  537
ÜCRETLEME (COMPENSATION)  538
İkramiye–Primler  539
Tahsisatlar  539
Zorluk Tahsisatı  539
Konut Tahsisatı  539
Yaşam Standardı Tahsisatı  540
Eğitim Tahsisatı  540
Vergi Farkı Tahsisatı  540
Taşınma ve Oryantasyon Tahsisatı  540
ULUSLARARASI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ  540
İşgücü İlişkileri Uygulamaları  541
Uluslararası İşgücü Örgütlenme Çabaları  542
SONUÇ  543
BÖLÜM ÖZETİ  545
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  546
ÖRNEK OLAY  547
SON NOTLAR  548
Kaynakça  551
Kavramlar Dizini  575
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021