Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tebligat Hukuku Bilgisi
Ocak 2018 / 4. Baskı / 504 Syf.
Fiyatı: 40.50 TL
İndirimli: 28.50 TL (%30)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Eylül 2019 48.00 TL -     Sepete Ekle
 3. Mayıs 2016 37.00 TL 19.90 TL (%47)Sepete Ekle
 2. Kasım 2013 37.00 TL 9.90 TL (%74)Sepete Ekle
   

Bu eser, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altına o madde ile ilgili dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiştir. Her maddenin altına o maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı olarak açıklama yapılmıştır. Ayrıca açıklama kısmında uygulamada karşılaşılan aksaklık ve problemlerin çözümlerine yer verilmiştir.

Vergi Alındısı şeklinde tebligat evrakı düzenlendiğinde öncellikle özel kanun niteliğinde olan Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. 28.11.2017 tarih ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG: Tarih: 05.12.2017, Sayı: 30261) ile Vergi Usul Kanunu'nun madde 101, 102 ve 103. maddeleri değiştirilmiştir. Bu değişiklikler kitaba işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
Umumi Hükümler
Tebligat Esasları
Hususi Hükümler
Kazai Tebligat
İdari Tebligat
Mali Tebligat
Cezai Hükümler
Müteferrik Hükümler
Barkod: 9789750246630
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 504
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
I. GENEL OLARAK TEBLİGAT  17
II. TEBLİGAT MEVZUATI  17
III. TEBLİGATIN ÖNEMİ  21
IV. SÜRELER  22
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI  26
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1: Tebligatın Yapılması  29
AÇIKLAMALAR  30
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  37
AÇIKLAMALAR  38
Madde 3: Ücret Tarifesi  41
AÇIKLAMALAR  42
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar  43
AÇIKLAMALAR  44
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  46
AÇIKLAMALAR  46
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  49
AÇIKLAMALAR  49
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri  51
AÇIKLAMALAR  52
Madde 7/a: Elektronik Tebligat  56
İlgili Mevzuat  57
Bilgi Notu  57
AÇIKLAMALAR  62
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  67
AÇIKLAMALAR  68
İlgili Mevzuat  68
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  71
AÇIKLAMALAR  72
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat  74
AÇIKLAMALAR  76
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  97
İlgili Mevzuat  98
AÇIKLAMALAR  100
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  136
AÇIKLAMALAR  136
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  146
AÇIKLAMALAR  147
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat  150
AÇIKLAMALAR  151
Madde 15: Sefer Hali  158
AÇIKLAMALAR  158
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere Veya Hizmetçiye Tebligat  159
AÇIKLAMALAR  159
Madde 17: Belli Bir Yerde Veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  165
AÇIKLAMALAR  166
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  168
AÇIKLAMALAR  169
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat  173
AÇIKLAMALAR  174
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  179
AÇIKLAMALAR  181
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina  185
AÇIKLAMALAR  188
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı  232
AÇIKLAMALAR  232
Madde 23: Tebliğ Mazbatası  235
AÇIKLAMALAR  237
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak  252
AÇIKLAMALAR  253
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  254
AÇIKLAMALAR  256
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  267
AÇIKLAMALAR  269
Madde 26: Türkiye'deki Elçilik Veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  284
AÇIKLAMALAR  285
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat  288
AÇIKLAMALAR  288
Madde 28: İlanen Tebligat  291
AÇIKLAMALAR  292
Madde 29: İlan Şekli  305
AÇIKLAMALAR  306
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  313
AÇIKLAMALAR  313
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  314
AÇIKLAMALAR  314
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  315
AÇIKLAMALAR  315
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  328
AÇIKLAMALAR  329
İlgili Mevzuat  330
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kazai Tebligat
Madde 34: Şümulü  333
İlgili Mevzuat  333
AÇIKLAMALAR  335
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti  336
AÇIKLAMALAR  338
Madde 36: Celse Esnasında Veya Kalemde Tebligat  355
AÇIKLAMALAR  356
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  358
AÇIKLAMALAR  358
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  359
AÇIKLAMALAR  361
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  362
AÇIKLAMALAR  362
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  364
AÇIKLAMALAR  364
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat  364
AÇIKLAMALAR  365
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat  365
AÇIKLAMALAR  365
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  365
AÇIKLAMALAR  366
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat  367
AÇIKLAMALAR  368
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45: Şümulü  369
AÇIKLAMALAR  369
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması  371
AÇIKLAMALAR  372
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  372
AÇIKLAMALAR  372
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  373
AÇIKLAMALAR  373
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  373
AÇIKLAMALAR  374
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  375
AÇIKLAMALAR  375
Madde 51: Diğer Mali Tebligat  376
AÇIKLAMALAR  376
İlgili Mevzuat  380
AÇIKLAMALAR  387
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar  417
AÇIKLAMALAR  417
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek  419
AÇIKLAMALAR  419
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma  420
AÇIKLAMALAR  420
Madde 55: Yalan Beyan  421
AÇIKLAMALAR  422
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar  423
AÇIKLAMALAR  424
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  424
AÇIKLAMALAR  424
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  425
AÇIKLAMALAR  426
İlgili Yazı  426
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  427
AÇIKLAMALAR  428
Madde 60: Yönetmelik  428
AÇIKLAMALAR  429
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar  429
AÇIKLAMALAR  429
Madde 62: Kaldırılan Hükümler  430
AÇIKLAMALAR  430
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  431
AÇIKLAMALAR  431
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması  432
AÇIKLAMALAR  433
Madde 63: Kanunun Mer'iyete Girmesi  433
AÇIKLAMALAR  434
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam  434
AÇIKLAMALAR  434
İLGİLİ MEVZUAT
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  435
TEBLİGAT KANUNU  445
TEBLİGAT KANUNU’NUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  465
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  489
Yararlanılan Kaynaklar  495
Kavramlar Dizini  501
 


Canan Ruhi ...
Eylül 2019
48.00 TL
Sepete Ekle
Volkan Özçelik
Nisan 2020
92.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Özbay ...
Mart 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
I. GENEL OLARAK TEBLİGAT  17
II. TEBLİGAT MEVZUATI  17
III. TEBLİGATIN ÖNEMİ  21
IV. SÜRELER  22
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI  26
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kanunun Şümulü
Madde 1: Tebligatın Yapılması  29
AÇIKLAMALAR  30
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  37
AÇIKLAMALAR  38
Madde 3: Ücret Tarifesi  41
AÇIKLAMALAR  42
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar  43
AÇIKLAMALAR  44
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  46
AÇIKLAMALAR  46
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  49
AÇIKLAMALAR  49
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri  51
AÇIKLAMALAR  52
Madde 7/a: Elektronik Tebligat  56
İlgili Mevzuat  57
Bilgi Notu  57
AÇIKLAMALAR  62
İKİNCİ FASIL
Tebligat Esasları
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  67
AÇIKLAMALAR  68
İlgili Mevzuat  68
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  71
AÇIKLAMALAR  72
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat  74
AÇIKLAMALAR  76
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  97
İlgili Mevzuat  98
AÇIKLAMALAR  100
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  136
AÇIKLAMALAR  136
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  146
AÇIKLAMALAR  147
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat  150
AÇIKLAMALAR  151
Madde 15: Sefer Hali  158
AÇIKLAMALAR  158
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere Veya Hizmetçiye Tebligat  159
AÇIKLAMALAR  159
Madde 17: Belli Bir Yerde Veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  165
AÇIKLAMALAR  166
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  168
AÇIKLAMALAR  169
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat  173
AÇIKLAMALAR  174
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  179
AÇIKLAMALAR  181
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina  185
AÇIKLAMALAR  188
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı  232
AÇIKLAMALAR  232
Madde 23: Tebliğ Mazbatası  235
AÇIKLAMALAR  237
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak  252
AÇIKLAMALAR  253
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  254
AÇIKLAMALAR  256
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat  267
AÇIKLAMALAR  269
Madde 26: Türkiye'deki Elçilik Veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı  284
AÇIKLAMALAR  285
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat  288
AÇIKLAMALAR  288
Madde 28: İlanen Tebligat  291
AÇIKLAMALAR  292
Madde 29: İlan Şekli  305
AÇIKLAMALAR  306
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  313
AÇIKLAMALAR  313
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  314
AÇIKLAMALAR  314
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  315
AÇIKLAMALAR  315
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  328
AÇIKLAMALAR  329
İlgili Mevzuat  330
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL
Kazai Tebligat
Madde 34: Şümulü  333
İlgili Mevzuat  333
AÇIKLAMALAR  335
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti  336
AÇIKLAMALAR  338
Madde 36: Celse Esnasında Veya Kalemde Tebligat  355
AÇIKLAMALAR  356
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  358
AÇIKLAMALAR  358
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  359
AÇIKLAMALAR  361
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  362
AÇIKLAMALAR  362
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  364
AÇIKLAMALAR  364
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat  364
AÇIKLAMALAR  365
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat  365
AÇIKLAMALAR  365
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  365
AÇIKLAMALAR  366
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat  367
AÇIKLAMALAR  368
İKİNCİ FASIL
İdari Tebligat
Madde 45: Şümulü  369
AÇIKLAMALAR  369
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması  371
AÇIKLAMALAR  372
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  372
AÇIKLAMALAR  372
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  373
AÇIKLAMALAR  373
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  373
AÇIKLAMALAR  374
ÜÇÜNCÜ FASIL
Mali Tebligat
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  375
AÇIKLAMALAR  375
Madde 51: Diğer Mali Tebligat  376
AÇIKLAMALAR  376
İlgili Mevzuat  380
AÇIKLAMALAR  387
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar  417
AÇIKLAMALAR  417
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek  419
AÇIKLAMALAR  419
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı Kabulden Kaçınma  420
AÇIKLAMALAR  420
Madde 55: Yalan Beyan  421
AÇIKLAMALAR  422
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar  423
AÇIKLAMALAR  424
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  424
AÇIKLAMALAR  424
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  425
AÇIKLAMALAR  426
İlgili Yazı  426
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  427
AÇIKLAMALAR  428
Madde 60: Yönetmelik  428
AÇIKLAMALAR  429
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar  429
AÇIKLAMALAR  429
Madde 62: Kaldırılan Hükümler  430
AÇIKLAMALAR  430
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  431
AÇIKLAMALAR  431
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması  432
AÇIKLAMALAR  433
Madde 63: Kanunun Mer'iyete Girmesi  433
AÇIKLAMALAR  434
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam  434
AÇIKLAMALAR  434
İLGİLİ MEVZUAT
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU  435
TEBLİGAT KANUNU  445
TEBLİGAT KANUNU’NUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  465
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  489
Yararlanılan Kaynaklar  495
Kavramlar Dizini  501
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020