Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
MYO Müfredatına Uygun
Toplam Kalite Yönetimi
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri
Haziran 2016 / 3. Baskı / 328 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitap; fakülteler, yüksek okullar ve meslek yüksekokulları müfredatlarında "Kalite, Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri" gibi farklı isimlerde verilmekte olan derslere uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitapta, kalitenin kavram olarak doğuşu, günümüzdeki anlamı, uygulama alanları, ilişkili kavramlar, kalitenin zaman içindeki gelişimi sürecinde geçirdiği evrim, iş dünyasına ve yönetim olgusuna kazandırdığı dinamizm ile ilgili detaylar akıcı ve güncel bir içerikle okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu kitap, öğrenciler ve araştırmacılar ile kalite konusunda bilgi ve kültürünü artırmak isteyen özel sektör yönetici ve çalışanları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları yöneticileri başta olmak üzere konuya ilgi duyan herkese hitap etmektedir. Bu nedenle kitabın hazırlanmasında tüm ilgililere faydalı olabilmesi hususuna özen gösterilmiş ve konu anlatımları yer yer mizahi yaklaşım ile ele alınarak konuların daha da anlaşılır hale gelmesine çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Kalitenin Bir Kavram Olarak Doğuşu
Toplam Kalite Yönetimi Anlayışının Gelişimi
Toplam Kalite Yönetimi ve Geleneksel Yönetim İlişkisi
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Kalitenin Öncüleri
Kalite Ödülleri
Toplam Kalite Yönetiminin Önündeki Engeller
Toplam Kalite Yönetiminin Başarısının Arka Planı
Toplam Kalite Yönetiminin Gerekleri
Toplam Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri
ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi
Yönetim Sisteminin Kapsamı
Barkod: 9789750238024
Yayın Tarihi: Haziran 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
BÖLÜM I  
KALİTENİN TARİHİ: NEREDEN NEREYE…  
Giriş  19
A. Kalite Nedir?  20
B. Kelime Olarak “Kalite” ve Kavram olarak “Kalite”  22
C. Kalitenin Gelir ve Maliyet Üzerindeki Etkisi  23
D. Kalite İçin Nasıl Bir Yönetim: Kalite Teslisi  23
E. Toplumsal Gelişme Sürecinde Kalite  25
1. İlkel Toplumlar: Aile.  25
2. Köy: İşgücü, Emek Bölüşümü, Uzmanlaşma  25
3. Köy Pazarı: Dikkatli Müşteri  25
4. Ticaretin Büyümesinin Etkileri  26
5. Kalite Garantileri  26
6. Esnaf ve Zanaatkâr Birlikleri: Ahilik Teşkilatı ve Loncalar  28
a. Ahilik Teşkilatı  28
b. Lonca Teşkilatı  31
7. Denetim ve Denetçiler  33
8. Devletin Kalite Yönetimine Katılması  33
9. İşaret, Mühür ya da Alamet–i Farika  34
F. Sanayi Devrimi: Fabrikaların Doğuşu  35
1. Fabrika Sisteminde Kalite Kontrolü.  37
2. Kalite Geliştirme  37
3. Taylor’un Bilimsel Yönetim Sistemi  38
4. Kalite Güvencesinin Yükselişi  39
G. Yirminci Yüzyıl ve Kalite  41
1. Bilim ve Teknolojideki Büyük Gelişme  41
2. İnsan Güvenliği, Sağlığı ve Çevreye Yönelik Tehditler  41
3. Devletin Kalite Düzenlemelerine Katılması  42
4. Tüketici Koruma Hareketin Doğuşu  42
5. Kalite Üzerine Yoğunlaştırılmış Uluslararası Rekabet  42
BÖLÜM II  
YÖNETİM YAKLAŞIMLARINININ EVRİMİ: KALİTEYE GEÇİŞ  
A. Yönetim Yaklaşımlarının Evrimi  47
B. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı  50
C. Neo–Klasik Yönetim Yaklaşımı  51
D. Modern Yönetim Yaklaşımları  53
E. Kalite Düşüncesinin Arkaplanı  57
F. Kaliteye Geçiş ve Örgütsel Değişim Zorunluluğu  59
G. Yeni Yönetim Paradigmaları  63
1. Yalın Yönetim  66
2. JIT (Tam Zamanında) Üretim  68
3. Kanban Sistemi  70
H. Global Rekabet ve Kalite  72
BÖLÜM III  
KALİTENİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ  
A. Kalitenin Kavramsal Arka Planı  77
B. Çok Kullanılan Bir Kavram Olarak Kalite  83
1. Tasarım Kalitesi  83
2. Uygunluk Kalitesi  85
3. Üretim Kalitesi  86
4. Dağıtım Kalitesi  87
5. Kullanım / Performans Kalitesi  87
6. İlişki Kalitesi  88
C. Kalite Kavramının Ayrıntılarını Anlama  88
1. Gerçek Kalite  88
2. Algılanan Kalite  89
3. Müşteri ve Üreticiye Göre Kalite  90
4. Beklentilere Uygunluk Olarak Kalite  94
5. Değer Açısından Kalite  94
6. Teknik Ayrıntılara Uyum Açısından Kalite  95
7. Mükemmellik Olarak Kalite  95
D. Kalite Kontrol  96
E. Kalite Güvencesi  97
F. Toplam Kalite Kontrol  99
G. Kalite Çemberleri  100
1. Kalite Çemberleri ve Çalışma Esasları  101
2. Kalite Çemberlerinin Kurulması ve Amaçları  102
3. Kalite Çemberlerinin Kuralları  103
4. Çember Çalışmalarında Liderin Rolü  105
5. Çember Üyeleri ve Görevleri  106
6. Kalite Çemberlerinin İşleyişi  108
7. Kalite Çemberlerinin Temel Araçları  109
8. Çember Çalışmalarında Kullanılan Formlar  110
BÖLÜM IV  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN DOĞUŞU  
A. Toplam Kalite Yönetimi’nin Kavramsal Yapısı  115
B. Toplam Kalite Yönetimi’nin Tarihi Gelişimi  116
C. Toplam Kalite Yönetimi’nin Amaçları  120
D. TKY’nin Dayandığı Temel Fikirler  122
1. Sistem  122
2. Kalite  123
3. Sürekli Geliştirme  124
4. Takımlar  126
5. Açıklık ve Güven İlişkileri  127
BÖLÜM V  
TKY VE GELENEKSEL YÖNETİM İLİŞKİSİ  
A. Örgütsel Yapı  131
B. Değişim Anlayışı  132
C. İşgören Davranışlarının Algılanmasında Tutarlılık  132
D. Ast–Üst İlişkilerinde Paradigmal Değişim  133
E. İşgörenleri Geliştirme  134
F. İşgücü Eğitimine Yatırım  134
G. Kalite İle İlgili Karar ve Müşteri Beklentileri  134
H. Temel Karar Verme Tarzı  135
BÖLÜM VI  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KALİTE ÖNCÜLERİ  
A. Ishikawa Uygulamaları  139
B. Juran’ın Uygulamaları  142
C. Crosby’nin Uygulamaları  144
D. Feigenbaum’un TKY Yaklaşımı  148
E. Deming’in Uygulamaları  149
F. Genichi Taguchi  154
G. Shigeo Shingo  154
H. Tom Peters  154
I. Toplam Kalite Yönetiminin Süreç Olarak Uygulanması  155
1. Kalite Planlama  159
2. Kalite Hedefleri, Strateji ve Politikalarının Belirlenmesi  161
3. Kalite Planlarının Gözden Geçirilmesi  162
4. Kalite Planlarının İçeriği  163
5. Kalite Politikalarının Oluşturulması  164
6. Kalite Yönetimi Unsurlarının Örgüt İçinde Tesis Edilmesi  165
BÖLÜM VII  
KALİTE ÖDÜLLERİ  
A. Kalite Ödüllerinin Önemi  169
B. Malcolm Baldrige Kalite Ödülü  170
C. Deming Kalite Ödülü  176
D. Avrupa Kalite Ödülü  179
BÖLÜM VIII  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN ENGELLERİ  
A. Kaliteye Olan İnançsızlık  185
B. Değişime Direnç  185
C. Yönetimin ve Yöneticilerin Tutumu  186
D. TKY'yi Fazla Yüceltme  186
E. Düşük Beklentilere Sahip Olma  187
F. Mevcut Durumu Yeterince Analiz Etmeme  187
G. Yetersiz Eğitim  188
H. Araç Odaklılık  188
I. Uzlaşmazcı Davranış  188
J. Başarı Değerleme ve Ödüllendirmede Başarısızlık  189
BÖLÜM IX  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BAŞARISININ ARKA PLANI  
A. TKY’nin Kanıtlanan Geçerliliği  193
B. Kapsayıcı ve Eklektik İçeriği  194
C. Yetenekli İşgörenlere Verdiği Değer  196
D. Önerdiği Yeni İş Değerleri  196
E. Üst Yönetimin Destek ve Bağlılığıyla Yürütülmesi  197
F. Analitik Yöntem Kullanması ve Planlamaya Verdiği Önem  198
G. Takım Çalışmasını ve Değişim Yönetimini Başarıyla Uygulaması  199
H. Hata Önleme ve İlk Seferde Doğru Yapma Duyarlılığı  202
BÖLÜM X  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN GEREKLERİ  
A. TKY’nin Ne Olduğunu Kavramak  210
B. Müşteriler ve Tedarikçi İlişkisini Tanımlamak  211
C. Müşteri Bilincini Geliştirmek  211
D. Takım Koçluğu  211
E. Takımların Liderliği  212
F. Takım Başarısını ve Üyelik Bilincini Geliştirmek  214
G. Süreç Sorumluluğu  215
H. Problem Çözücülük  217
I. Gelişmeye Açık Olma  217
J. İyi Bir İletişimcilik Anlayışı  221
K. Vizyonu Benimseme  224
L. Farklılıkların Farkına Varma  227
M. Birliktelik Bilinci  228
N. Yaratıcılığı Geliştirme  229
O. Benchmarking (Kıyaslama)  230
BÖLÜM XI  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ARAÇ VE TEKNİKLERİ  
A. Toplam Kalite Yönetimi’nin 7 Eski Aracı  239
1. Süreç Akış Diyagramları  239
2. Çetele Diyagramları  241
3. Dağılım (Serpme) Diyagramları  242
4. Histogramlar  244
5. Sebep–Sonuç Diyagramları  247
6. Pareto Diyagramı  249
7. Kontrol Kartları  252
B. Toplam Kalite Yönetimi’nin 7 Yeni Aracı  254
1. İlişki Diyagramı  255
2. Yakınlık Diyagramı  257
3. Ağaç Diyagramı  259
4. Matris Diyagramı  261
5. Matris Veri Analiz Diyagramı  261
6. Süreç Karar Program Tablosu  262
7. Ok Diyagramı  262
BÖLÜM XII  
ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  
A. Kalite Standartlarının Önemi ve Gelişimi  267
1. Kalite Güvence Sistemi  267
2. ISO–9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin Önemi ve Faydaları  268
B. ISO 9000: Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci  271
1. Üst Yönetimin ISO–9000 Almaya Karar Vermesi  275
2. ISO Yürütme Komitesi İçin Denetçi Atanması  275
3. Mevcut Kalite Sisteminin ISO Kapsamında Denetimi  275
4. Gerekli Eylemlerin ve Eylem Planının Hazırlanması  276
5. Kalite El Kitabı Taslağının Hazırlanması  276
6. Firma Çapında Eğitimin Başlaması  276
7. Kalite El Kitabı Hazırlama  277
8. İç Kalite Denetim Sisteminin Kurulması  280
C. Kalite Yönetim Sistemi’ni Uygulama  282
BÖLÜM XIII  
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI  
Madde 1. Kapsam  289
Madde 2. Atıf Yapılan Standartlar  289
Madde 3. Kavramlar ve Tanımlar  289
Madde 4. Kalite Yönetimi Sistemi  289
Madde 5: Yönetim Sorumluluğu  293
Madde 6: Kaynak Yönetimi Genel Şartlar  301
Madde 7: Ürün Gerçekleştirmede Genel Şartlar  304
Madde 8: Ölçme Analiz ve İyileştirme  314
Sonuç  321
Kaynaklar  323
Kavram Dizini  327
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
BÖLÜM I  
KALİTENİN TARİHİ: NEREDEN NEREYE…  
Giriş  19
A. Kalite Nedir?  20
B. Kelime Olarak “Kalite” ve Kavram olarak “Kalite”  22
C. Kalitenin Gelir ve Maliyet Üzerindeki Etkisi  23
D. Kalite İçin Nasıl Bir Yönetim: Kalite Teslisi  23
E. Toplumsal Gelişme Sürecinde Kalite  25
1. İlkel Toplumlar: Aile.  25
2. Köy: İşgücü, Emek Bölüşümü, Uzmanlaşma  25
3. Köy Pazarı: Dikkatli Müşteri  25
4. Ticaretin Büyümesinin Etkileri  26
5. Kalite Garantileri  26
6. Esnaf ve Zanaatkâr Birlikleri: Ahilik Teşkilatı ve Loncalar  28
a. Ahilik Teşkilatı  28
b. Lonca Teşkilatı  31
7. Denetim ve Denetçiler  33
8. Devletin Kalite Yönetimine Katılması  33
9. İşaret, Mühür ya da Alamet–i Farika  34
F. Sanayi Devrimi: Fabrikaların Doğuşu  35
1. Fabrika Sisteminde Kalite Kontrolü.  37
2. Kalite Geliştirme  37
3. Taylor’un Bilimsel Yönetim Sistemi  38
4. Kalite Güvencesinin Yükselişi  39
G. Yirminci Yüzyıl ve Kalite  41
1. Bilim ve Teknolojideki Büyük Gelişme  41
2. İnsan Güvenliği, Sağlığı ve Çevreye Yönelik Tehditler  41
3. Devletin Kalite Düzenlemelerine Katılması  42
4. Tüketici Koruma Hareketin Doğuşu  42
5. Kalite Üzerine Yoğunlaştırılmış Uluslararası Rekabet  42
BÖLÜM II  
YÖNETİM YAKLAŞIMLARINININ EVRİMİ: KALİTEYE GEÇİŞ  
A. Yönetim Yaklaşımlarının Evrimi  47
B. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı  50
C. Neo–Klasik Yönetim Yaklaşımı  51
D. Modern Yönetim Yaklaşımları  53
E. Kalite Düşüncesinin Arkaplanı  57
F. Kaliteye Geçiş ve Örgütsel Değişim Zorunluluğu  59
G. Yeni Yönetim Paradigmaları  63
1. Yalın Yönetim  66
2. JIT (Tam Zamanında) Üretim  68
3. Kanban Sistemi  70
H. Global Rekabet ve Kalite  72
BÖLÜM III  
KALİTENİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ  
A. Kalitenin Kavramsal Arka Planı  77
B. Çok Kullanılan Bir Kavram Olarak Kalite  83
1. Tasarım Kalitesi  83
2. Uygunluk Kalitesi  85
3. Üretim Kalitesi  86
4. Dağıtım Kalitesi  87
5. Kullanım / Performans Kalitesi  87
6. İlişki Kalitesi  88
C. Kalite Kavramının Ayrıntılarını Anlama  88
1. Gerçek Kalite  88
2. Algılanan Kalite  89
3. Müşteri ve Üreticiye Göre Kalite  90
4. Beklentilere Uygunluk Olarak Kalite  94
5. Değer Açısından Kalite  94
6. Teknik Ayrıntılara Uyum Açısından Kalite  95
7. Mükemmellik Olarak Kalite  95
D. Kalite Kontrol  96
E. Kalite Güvencesi  97
F. Toplam Kalite Kontrol  99
G. Kalite Çemberleri  100
1. Kalite Çemberleri ve Çalışma Esasları  101
2. Kalite Çemberlerinin Kurulması ve Amaçları  102
3. Kalite Çemberlerinin Kuralları  103
4. Çember Çalışmalarında Liderin Rolü  105
5. Çember Üyeleri ve Görevleri  106
6. Kalite Çemberlerinin İşleyişi  108
7. Kalite Çemberlerinin Temel Araçları  109
8. Çember Çalışmalarında Kullanılan Formlar  110
BÖLÜM IV  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN DOĞUŞU  
A. Toplam Kalite Yönetimi’nin Kavramsal Yapısı  115
B. Toplam Kalite Yönetimi’nin Tarihi Gelişimi  116
C. Toplam Kalite Yönetimi’nin Amaçları  120
D. TKY’nin Dayandığı Temel Fikirler  122
1. Sistem  122
2. Kalite  123
3. Sürekli Geliştirme  124
4. Takımlar  126
5. Açıklık ve Güven İlişkileri  127
BÖLÜM V  
TKY VE GELENEKSEL YÖNETİM İLİŞKİSİ  
A. Örgütsel Yapı  131
B. Değişim Anlayışı  132
C. İşgören Davranışlarının Algılanmasında Tutarlılık  132
D. Ast–Üst İlişkilerinde Paradigmal Değişim  133
E. İşgörenleri Geliştirme  134
F. İşgücü Eğitimine Yatırım  134
G. Kalite İle İlgili Karar ve Müşteri Beklentileri  134
H. Temel Karar Verme Tarzı  135
BÖLÜM VI  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KALİTE ÖNCÜLERİ  
A. Ishikawa Uygulamaları  139
B. Juran’ın Uygulamaları  142
C. Crosby’nin Uygulamaları  144
D. Feigenbaum’un TKY Yaklaşımı  148
E. Deming’in Uygulamaları  149
F. Genichi Taguchi  154
G. Shigeo Shingo  154
H. Tom Peters  154
I. Toplam Kalite Yönetiminin Süreç Olarak Uygulanması  155
1. Kalite Planlama  159
2. Kalite Hedefleri, Strateji ve Politikalarının Belirlenmesi  161
3. Kalite Planlarının Gözden Geçirilmesi  162
4. Kalite Planlarının İçeriği  163
5. Kalite Politikalarının Oluşturulması  164
6. Kalite Yönetimi Unsurlarının Örgüt İçinde Tesis Edilmesi  165
BÖLÜM VII  
KALİTE ÖDÜLLERİ  
A. Kalite Ödüllerinin Önemi  169
B. Malcolm Baldrige Kalite Ödülü  170
C. Deming Kalite Ödülü  176
D. Avrupa Kalite Ödülü  179
BÖLÜM VIII  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN ENGELLERİ  
A. Kaliteye Olan İnançsızlık  185
B. Değişime Direnç  185
C. Yönetimin ve Yöneticilerin Tutumu  186
D. TKY'yi Fazla Yüceltme  186
E. Düşük Beklentilere Sahip Olma  187
F. Mevcut Durumu Yeterince Analiz Etmeme  187
G. Yetersiz Eğitim  188
H. Araç Odaklılık  188
I. Uzlaşmazcı Davranış  188
J. Başarı Değerleme ve Ödüllendirmede Başarısızlık  189
BÖLÜM IX  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BAŞARISININ ARKA PLANI  
A. TKY’nin Kanıtlanan Geçerliliği  193
B. Kapsayıcı ve Eklektik İçeriği  194
C. Yetenekli İşgörenlere Verdiği Değer  196
D. Önerdiği Yeni İş Değerleri  196
E. Üst Yönetimin Destek ve Bağlılığıyla Yürütülmesi  197
F. Analitik Yöntem Kullanması ve Planlamaya Verdiği Önem  198
G. Takım Çalışmasını ve Değişim Yönetimini Başarıyla Uygulaması  199
H. Hata Önleme ve İlk Seferde Doğru Yapma Duyarlılığı  202
BÖLÜM X  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN GEREKLERİ  
A. TKY’nin Ne Olduğunu Kavramak  210
B. Müşteriler ve Tedarikçi İlişkisini Tanımlamak  211
C. Müşteri Bilincini Geliştirmek  211
D. Takım Koçluğu  211
E. Takımların Liderliği  212
F. Takım Başarısını ve Üyelik Bilincini Geliştirmek  214
G. Süreç Sorumluluğu  215
H. Problem Çözücülük  217
I. Gelişmeye Açık Olma  217
J. İyi Bir İletişimcilik Anlayışı  221
K. Vizyonu Benimseme  224
L. Farklılıkların Farkına Varma  227
M. Birliktelik Bilinci  228
N. Yaratıcılığı Geliştirme  229
O. Benchmarking (Kıyaslama)  230
BÖLÜM XI  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ARAÇ VE TEKNİKLERİ  
A. Toplam Kalite Yönetimi’nin 7 Eski Aracı  239
1. Süreç Akış Diyagramları  239
2. Çetele Diyagramları  241
3. Dağılım (Serpme) Diyagramları  242
4. Histogramlar  244
5. Sebep–Sonuç Diyagramları  247
6. Pareto Diyagramı  249
7. Kontrol Kartları  252
B. Toplam Kalite Yönetimi’nin 7 Yeni Aracı  254
1. İlişki Diyagramı  255
2. Yakınlık Diyagramı  257
3. Ağaç Diyagramı  259
4. Matris Diyagramı  261
5. Matris Veri Analiz Diyagramı  261
6. Süreç Karar Program Tablosu  262
7. Ok Diyagramı  262
BÖLÜM XII  
ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  
A. Kalite Standartlarının Önemi ve Gelişimi  267
1. Kalite Güvence Sistemi  267
2. ISO–9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin Önemi ve Faydaları  268
B. ISO 9000: Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci  271
1. Üst Yönetimin ISO–9000 Almaya Karar Vermesi  275
2. ISO Yürütme Komitesi İçin Denetçi Atanması  275
3. Mevcut Kalite Sisteminin ISO Kapsamında Denetimi  275
4. Gerekli Eylemlerin ve Eylem Planının Hazırlanması  276
5. Kalite El Kitabı Taslağının Hazırlanması  276
6. Firma Çapında Eğitimin Başlaması  276
7. Kalite El Kitabı Hazırlama  277
8. İç Kalite Denetim Sisteminin Kurulması  280
C. Kalite Yönetim Sistemi’ni Uygulama  282
BÖLÜM XIII  
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI  
Madde 1. Kapsam  289
Madde 2. Atıf Yapılan Standartlar  289
Madde 3. Kavramlar ve Tanımlar  289
Madde 4. Kalite Yönetimi Sistemi  289
Madde 5: Yönetim Sorumluluğu  293
Madde 6: Kaynak Yönetimi Genel Şartlar  301
Madde 7: Ürün Gerçekleştirmede Genel Şartlar  304
Madde 8: Ölçme Analiz ve İyileştirme  314
Sonuç  321
Kaynaklar  323
Kavram Dizini  327
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020