Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Ceza Muhakemesi Hukuku
Eylül 2019 / 2. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 26.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Ceza Muhakemesi Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; bir suç işlenip işlenmediği, işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğu, ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, sorumluluğun bulunması durumunda failler hakkında hükmedilecek yaptırımın türü ve miktarının belirlenmesi ve infaz edilebilir bir yaptırımın ortaya konulması amacıyla yapılan bir dizi faaliyetten oluşan ceza muhakemesi hukukuna; bir suçun işlenmesiyle birlikte devlet ile fail arasında oluşan ve değişik evre ve aşamaları kapsayan ilişkisine, suçun ve failinin saptanmasından başlayarak, verilecek hükmün kesinleşmesine kadar uzanan sürecine, bu sürecin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk metinlerine uygun olarak sürdürülmesine ilişkin özet bilgilere yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel Esasları
Ceza Muhakemesi Şartları
Ceza Muhakemesi Makamları ve Süjeleri
Koruma Tedbirleri
Ceza Muhakemesinde Deliller
Yargılama ve Hüküm Verme
Ceza Muhakemesi İşlemleri
Kanun Yolları
Barkod: 9789750256868
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  23
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ  23
I. Soruşturma ve Kovuşturma  23
II. Şüpheli ve Sanık  25
III. Müdafi ve Vekil  26
IV. İfade Alma ve Sorgu  26
V. Malen Sorumlu  26
VI. Suçüstü ve Toplu Suç  27
VII. Disiplin Hapsi  27
§3. CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  28
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  30
I. Doğrudan Kaynaklar  30
1. Anayasa  30
2. Kanunlar  30
3. Uluslararası Sözleşmeler  31
II. Dolaylı Kaynaklar  31
§5. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  32
§6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  33
I. Zaman Bakımından Uygulama  33
II. Yer Bakımından Uygulama  34
III. Kişi Bakımından Uygulama  35
Birinci Bölüm Soruları  37
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  41
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI  42
§ 3. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  43
I. Şikayet  43
II. Talep (İstem)  45
III. Müracaat (Yazılı Başvuru)  46
IV. İzin  46
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması  47
VI. Türkiye’de Bulunma  48
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması  48
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması  48
IX. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  48
X. Bekletici Sorunun Çözümü  49
XI. Önödeme  49
XII. Uzlaştırma  50
İkinci Bölüm Soruları  54
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  57
§ 2. İDDİA MAKAMI  58
I. Cumhuriyet Savcısı  58
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  58
2. Yer Bakımından Yetki  61
3. İddianamenin İadesi  62
4. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  63
a) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri  63
b) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  64
5. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi  65
II. Sulh Ceza Hakimi  67
III. Mağdur  68
1. Genel Açıklama  68
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları  69
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi  70
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması  71
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili  72
§ 3. SAVUNMA MAKAMI  73
I. Şüpheli ve Sanık  73
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları  73
2. İfade ve Sorgu  74
II. Müdafi  76
1. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi  76
2. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  78
3. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  80
§ 4. YARGILAMA MAKAMI  81
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim  81
1. Hakimin Nitelikleri  82
a) Bağımsızlık  82
b) Tarafsızlık  84
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler  84
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları  86
aaa) Hakimin Reddi  86
bbb) Hakimin Çekinmesi  88
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri  89
a) Madde Bakımından Yetki (Görev)  89
aa) Genel Açıklama  89
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi  90
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası  91
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  92
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnası: Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  92
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  94
b) Yer Bakımından Yetki (Yetki)  95
aa) Genel Açıklama  95
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi  96
cc) Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Kararı  98
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  99
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları  99
aaa) Davanın Nakli  99
bbb) İstinabe  101
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  101
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  102
c) Kişi Bakımından Yetki  102
d) Görev Bakımından Yetki  103
aa) Genel Açıklama  103
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  104
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları  104
aaa) Naiplik  104
bbb) Nisbi Muhakeme  105
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı  105
Üçüncü Bölüm Soruları  110
Dördüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  113
I. Kavram ve Tanım  113
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  113
1. Yasallık  113
2. Geçicilik  114
3. Araç Olma  114
4. Gecikmede Tehlike  114
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş)  114
6. Ölçülülük (Oranlılık )  115
7. Bir Karara Dayanma  116
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ  116
I. Yakalama  116
1. Doğrudan (Fiili) Yakalama  117
a) Yakalama Yetkisi  117
b) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  118
2. Yakalama Emrine İstinaden Yakalama  119
a) Genel Açıklama  119
b) Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi  121
II. Gözaltı  121
1. Genel Açıklama  121
2. Gözaltı Süresi  123
3. Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne çıkarılması  124
III. Tutuklama  124
1. Kavram  124
2. Tutuklamanın Şartları  125
a) Kuvvetli Suç Şüphesi  125
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı  125
3. Tutuklama Yasağı  127
4. Tutuklama Kararı  128
5. Tutukluluk Süresi  129
6. Tutukluluğun İncelenmesi  130
IV. Adli Kontrol  132
1. Kavram  132
2. Adli Kontrol Kararı  133
3. Adli Kontrol Tedbirinin Türleri  134
4. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup  136
5. Yaptırım  137
6. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  137
V. Arama  137
1. Kavram  137
2. Aramanın Şartları  138
3. Aramanın Kapsamı  139
4. Arama Kararı ve Emri  140
5. Aramanın Zamanı  141
6. Aramanın İcrası  141
VI. Elkoyma  143
1. Kavram  143
2. Elkoymanın Kapsamı  143
3. Elkoyma Kararı ve Emri  144
4. Elkoymanın İcrası  145
5. Elkonulan Eşyanın İadesi  147
6. Özel Elkoyma Çeşitleri  147
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  147
b) Postada Elkoyma  149
c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  150
d) Kaçaklara İlişkin Elkoyma  152
7. Arama ve Elkoymaya İlişkin Ortak Düzenlemeler  153
a) Avukat Bürolarında Arama ve Elkoyma  153
b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama ve Elkoyma  154
VII. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  155
1. Genel Açıklama  155
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri  155
a) İletişimin Tespiti  156
b) İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  157
c) Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  158
3. Kararın İcrası, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim  159
VIII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  160
IX. Teknik Araçlarla İzleme  161
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  163
I. Genel Açıklama  163
II. Tazminat İstenebilecek Haller  164
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi  166
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  167
Dördüncü Bölüm Soruları  169
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  173
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  173
II. Serbest Delil İlkesi  175
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  176
I. Genel Açıklama  176
II. Beyan Delili  177
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  177
2. Tanık Beyanı  178
a) Tanık Kavramı  178
b) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  180
aa) Hazır Bulunma  180
bb) Yemin Etme  181
cc) Beyanda Bulunma  183
dd) Tanıklıktan Çekinme  185
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  185
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  187
III. Belge Delili  188
IV. Belirti Delili  189
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  190
I. Delillerin Toplanması  190
1. Beden Muayenesi  190
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  190
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  191
c) Kadının Muayenesi  192
2. Fizik Kimliğin Tespiti  193
3. Yer Gösterme  193
4. Olay Yeri İnceleme  193
II. Delillerin Değerlendirilmesi  194
1. Bilirkişi İncelemesi  194
a) Genel Açıklama  194
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  195
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  196
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  197
e) Uzman Mütalaası  199
f) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  200
aa) Gözlem Altına Alma  200
bb) Moleküler Genetik İnceleme  201
cc) Adli Muayene ve Otopsi  201
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  203
2. Keşif  203
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  204
Beşinci Bölüm Soruları  206
Altıncı Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ ve KOVUŞTURMA EVRESİ  209
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  210
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  210
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  210
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  210
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  211
a) Sanığın Çağrılması  211
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  212
3. Delil Toplanması  213
§ 3. DURUŞMA  215
I. Duruşmanın Önemi  215
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  216
III. Duruşmanın Sözlülüğü  217
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  218
V. Duruşmanın Açık Olması  219
1. Genel Olarak Açıklık  219
2. Açıklığın İstisnaları  219
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  220
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  221
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  221
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  222
1. Duruşmada Hazır Bulunma  222
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  222
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  223
aa) Cumhuriyet Savcısı  223
bb) Bireysel İddia Makamı  224
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  224
aa) Sanık  224
bb) Müdafi  226
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  227
3. Duruşmanın Başlaması  227
4. Delillerin Ortaya Konulması  229
5. Doğrudan Soru Yöneltme  230
6. Delillerin Tartışılması  231
7. Suç Niteliğinin Değişmesi  233
8. Duruşma Tutanağı  233
§ 4. HÜKÜM VERME  235
I. Delillerin Değerlendirilmesi  235
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  235
III. Hüküm Çeşitleri  237
IV. Hükmün İçeriği  239
V. Hükmün Açıklanması  243
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  243
Altıncı Bölüm Soruları  246
Yedinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. KAVRAM  249
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  249
I. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  249
II. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  250
III. Elektronik İşlemler  250
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRELER  252
I. Sürelerin Sınıflandırılması  252
II. Sürelerin Hesaplanması  253
§ 4. ESKİ HALE GETİRME  253
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  255
§ 6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI  257
I. Yokluk  257
II. Butlan  257
III. Hak Düşümü  257
IV. Kabul Edilmezlik  258
§ 7. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  258
Yedinci Bölüm Soruları  259
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
§ 1. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  263
I. Kavram  263
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  264
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  264
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  267
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  267
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  268
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  269
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  269
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  269
§ 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI  271
I. İtiraz  271
II. İstinaf  273
1. Genel Açıklama  273
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  275
3. İstinaf İstemi ve Süresi  276
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  277
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  277
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  277
III. Temyiz  281
1. Temyiz Konusu Olan Kararlar  281
2. Temyiz Nedenleri  282
3. Temyiz Talebi ve Süresi  283
4. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  284
5. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  284
6. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  285
7. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  287
8. Bozmadan Sonraki Yargılama  288
§ 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  289
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  289
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  289
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  290
II. Kanun Yararına Bozma  291
III. Yargılamanın Yenilenmesi  292
Sekizinci Bölüm Soruları  298
Kavramlar Dizini  301
 


Selahattin Kolcu
Mart 2020
105.00 TL
Sepete Ekle
Cumhur Şahin
Şubat 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
Bahri Öztürk ...
Kasım 2019
90.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  23
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ  23
I. Soruşturma ve Kovuşturma  23
II. Şüpheli ve Sanık  25
III. Müdafi ve Vekil  26
IV. İfade Alma ve Sorgu  26
V. Malen Sorumlu  26
VI. Suçüstü ve Toplu Suç  27
VII. Disiplin Hapsi  27
§3. CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  28
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  30
I. Doğrudan Kaynaklar  30
1. Anayasa  30
2. Kanunlar  30
3. Uluslararası Sözleşmeler  31
II. Dolaylı Kaynaklar  31
§5. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  32
§6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  33
I. Zaman Bakımından Uygulama  33
II. Yer Bakımından Uygulama  34
III. Kişi Bakımından Uygulama  35
Birinci Bölüm Soruları  37
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§1. GENEL AÇIKLAMA  41
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI  42
§ 3. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI  43
I. Şikayet  43
II. Talep (İstem)  45
III. Müracaat (Yazılı Başvuru)  46
IV. İzin  46
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması  47
VI. Türkiye’de Bulunma  48
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması  48
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması  48
IX. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  48
X. Bekletici Sorunun Çözümü  49
XI. Önödeme  49
XII. Uzlaştırma  50
İkinci Bölüm Soruları  54
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  57
§ 2. İDDİA MAKAMI  58
I. Cumhuriyet Savcısı  58
1. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri  58
2. Yer Bakımından Yetki  61
3. İddianamenin İadesi  62
4. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  63
a) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri  63
b) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  64
5. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi  65
II. Sulh Ceza Hakimi  67
III. Mağdur  68
1. Genel Açıklama  68
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları  69
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi  70
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması  71
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili  72
§ 3. SAVUNMA MAKAMI  73
I. Şüpheli ve Sanık  73
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları  73
2. İfade ve Sorgu  74
II. Müdafi  76
1. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi  76
2. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  78
3. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  80
§ 4. YARGILAMA MAKAMI  81
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim  81
1. Hakimin Nitelikleri  82
a) Bağımsızlık  82
b) Tarafsızlık  84
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler  84
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları  86
aaa) Hakimin Reddi  86
bbb) Hakimin Çekinmesi  88
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri  89
a) Madde Bakımından Yetki (Görev)  89
aa) Genel Açıklama  89
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi  90
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası  91
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  92
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnası: Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  92
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  94
b) Yer Bakımından Yetki (Yetki)  95
aa) Genel Açıklama  95
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi  96
cc) Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Kararı  98
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  99
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları  99
aaa) Davanın Nakli  99
bbb) İstinabe  101
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme  101
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti  102
c) Kişi Bakımından Yetki  102
d) Görev Bakımından Yetki  103
aa) Genel Açıklama  103
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı  104
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları  104
aaa) Naiplik  104
bbb) Nisbi Muhakeme  105
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı  105
Üçüncü Bölüm Soruları  110
Dördüncü Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  113
I. Kavram ve Tanım  113
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  113
1. Yasallık  113
2. Geçicilik  114
3. Araç Olma  114
4. Gecikmede Tehlike  114
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş)  114
6. Ölçülülük (Oranlılık )  115
7. Bir Karara Dayanma  116
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ  116
I. Yakalama  116
1. Doğrudan (Fiili) Yakalama  117
a) Yakalama Yetkisi  117
b) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi  118
2. Yakalama Emrine İstinaden Yakalama  119
a) Genel Açıklama  119
b) Yakalanan Kişinin Mahkemeye Götürülmesi  121
II. Gözaltı  121
1. Genel Açıklama  121
2. Gözaltı Süresi  123
3. Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne çıkarılması  124
III. Tutuklama  124
1. Kavram  124
2. Tutuklamanın Şartları  125
a) Kuvvetli Suç Şüphesi  125
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı  125
3. Tutuklama Yasağı  127
4. Tutuklama Kararı  128
5. Tutukluluk Süresi  129
6. Tutukluluğun İncelenmesi  130
IV. Adli Kontrol  132
1. Kavram  132
2. Adli Kontrol Kararı  133
3. Adli Kontrol Tedbirinin Türleri  134
4. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup  136
5. Yaptırım  137
6. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  137
V. Arama  137
1. Kavram  137
2. Aramanın Şartları  138
3. Aramanın Kapsamı  139
4. Arama Kararı ve Emri  140
5. Aramanın Zamanı  141
6. Aramanın İcrası  141
VI. Elkoyma  143
1. Kavram  143
2. Elkoymanın Kapsamı  143
3. Elkoyma Kararı ve Emri  144
4. Elkoymanın İcrası  145
5. Elkonulan Eşyanın İadesi  147
6. Özel Elkoyma Çeşitleri  147
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  147
b) Postada Elkoyma  149
c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  150
d) Kaçaklara İlişkin Elkoyma  152
7. Arama ve Elkoymaya İlişkin Ortak Düzenlemeler  153
a) Avukat Bürolarında Arama ve Elkoyma  153
b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama ve Elkoyma  154
VII. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  155
1. Genel Açıklama  155
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri  155
a) İletişimin Tespiti  156
b) İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  157
c) Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  158
3. Kararın İcrası, İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim  159
VIII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  160
IX. Teknik Araçlarla İzleme  161
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  163
I. Genel Açıklama  163
II. Tazminat İstenebilecek Haller  164
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi  166
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  167
Dördüncü Bölüm Soruları  169
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§ 1. GENEL AÇIKLAMA  173
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  173
II. Serbest Delil İlkesi  175
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  176
I. Genel Açıklama  176
II. Beyan Delili  177
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  177
2. Tanık Beyanı  178
a) Tanık Kavramı  178
b) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  180
aa) Hazır Bulunma  180
bb) Yemin Etme  181
cc) Beyanda Bulunma  183
dd) Tanıklıktan Çekinme  185
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  185
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  187
III. Belge Delili  188
IV. Belirti Delili  189
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  190
I. Delillerin Toplanması  190
1. Beden Muayenesi  190
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  190
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  191
c) Kadının Muayenesi  192
2. Fizik Kimliğin Tespiti  193
3. Yer Gösterme  193
4. Olay Yeri İnceleme  193
II. Delillerin Değerlendirilmesi  194
1. Bilirkişi İncelemesi  194
a) Genel Açıklama  194
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  195
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  196
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  197
e) Uzman Mütalaası  199
f) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  200
aa) Gözlem Altına Alma  200
bb) Moleküler Genetik İnceleme  201
cc) Adli Muayene ve Otopsi  201
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  203
2. Keşif  203
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  204
Beşinci Bölüm Soruları  206
Altıncı Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ ve KOVUŞTURMA EVRESİ  209
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  210
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  210
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  210
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  210
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  211
a) Sanığın Çağrılması  211
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  212
3. Delil Toplanması  213
§ 3. DURUŞMA  215
I. Duruşmanın Önemi  215
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  216
III. Duruşmanın Sözlülüğü  217
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  218
V. Duruşmanın Açık Olması  219
1. Genel Olarak Açıklık  219
2. Açıklığın İstisnaları  219
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  220
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  221
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  221
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  222
1. Duruşmada Hazır Bulunma  222
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  222
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  223
aa) Cumhuriyet Savcısı  223
bb) Bireysel İddia Makamı  224
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  224
aa) Sanık  224
bb) Müdafi  226
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  227
3. Duruşmanın Başlaması  227
4. Delillerin Ortaya Konulması  229
5. Doğrudan Soru Yöneltme  230
6. Delillerin Tartışılması  231
7. Suç Niteliğinin Değişmesi  233
8. Duruşma Tutanağı  233
§ 4. HÜKÜM VERME  235
I. Delillerin Değerlendirilmesi  235
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  235
III. Hüküm Çeşitleri  237
IV. Hükmün İçeriği  239
V. Hükmün Açıklanması  243
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  243
Altıncı Bölüm Soruları  246
Yedinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. KAVRAM  249
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  249
I. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  249
II. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  250
III. Elektronik İşlemler  250
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRELER  252
I. Sürelerin Sınıflandırılması  252
II. Sürelerin Hesaplanması  253
§ 4. ESKİ HALE GETİRME  253
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  255
§ 6. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI  257
I. Yokluk  257
II. Butlan  257
III. Hak Düşümü  257
IV. Kabul Edilmezlik  258
§ 7. MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  258
Yedinci Bölüm Soruları  259
Sekizinci Bölüm
KANUN YOLLARI
§ 1. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  263
I. Kavram  263
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  264
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  264
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  267
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  267
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  268
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  269
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  269
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  269
§ 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI  271
I. İtiraz  271
II. İstinaf  273
1. Genel Açıklama  273
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  275
3. İstinaf İstemi ve Süresi  276
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  277
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  277
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  277
III. Temyiz  281
1. Temyiz Konusu Olan Kararlar  281
2. Temyiz Nedenleri  282
3. Temyiz Talebi ve Süresi  283
4. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  284
5. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  284
6. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  285
7. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  287
8. Bozmadan Sonraki Yargılama  288
§ 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  289
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  289
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  289
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  290
II. Kanun Yararına Bozma  291
III. Yargılamanın Yenilenmesi  292
Sekizinci Bölüm Soruları  298
Kavramlar Dizini  301
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020