Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Nitelikleri, Hak ve Yükümlülükleri Kapsamında
Avukatlık Suçları
Eylül 2020 / 1. Baskı / 616 Syf.
Fiyatı: 145.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatlık mesleği; hukuki sorunların ve anlaşmazlıkların adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve hukuk devletinin işlerliğinin sağlanması bağlamında, yaşamsal bir önem ve değere sahiptir. Bu amaçla, dünyanın bütün gelişmiş demokratik ülkelerinde, savunmanın ve savunma mesleğinin önündeki engeller kaldırılmış, uluslararası sözleşmelerle avukatların mesleklerini özgürce yerine getirmelerine olanak sağlanmış, avukatlık mesleğinin hak ve yükümlülükleri özel yasalarla düzenlenmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1 inci maddesi uyarınca; bir kamu hizmeti ve serbest bir meslek olarak yerine getirilen avukatlık, yargının kurucu unsurlarından olup bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiği gibi, Anayasanın 36 ncı maddesinde düzenlenen hak arama özgürlüğünün güvencesini de oluşturmaktadır. Avukatlık mesleğinin bu nitelikleri gereği olarak, görev sırasındaki veya görevden doğan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılıp yürütülmesi konusunda Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan genel düzenlemelerden ayrık biçimde 1136 sayılı Kanun'un 58 - 61 inci maddelerinde özel düzenlemeler yapılmıştır.

11.07.2020 tarihli ve 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1136 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda; nitelikleri, hak ve yükümlülükleri kapsamında avukatlık suçlarını tüm yönleri ile incelemeyi amaçlayan kitap altı bölüme ayrılmış, ilk bölümde avukatlık mesleğinin kısa tarihçesi ile birlikte tanımı, amacı, mahiyeti ve nitelikleri incelenmiş; ikinci bölümde, avukatlık mesleğinin yükümlülük ve yasakları, üçüncü bölümde avukatların hak ve yetkileri irdelenmiş, dördüncü bölümde Türk Ceza Kanunları açısından avukatların konumları, beşinci bölümde avukatlar tarafından veya avukatlara karşı işlenen suçlarda soruşturma ve kovuşturma yöntemleri açıklanmış altıncı ve son bölümde, avukatlar tarafından işlenebilen görev suçları konusunda bilgi verilmiş ve her bölümde konuyla ilgili yüksek mahkeme kararlarına yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Avukatlık Mesleği ve Nitelikleri
Avukatların Hak ve Yükümlülükleri
Avukatlık Suçlarında Soruşturma ve Kovuşturma
TCK ve Diğer Kanunlarda Avukatlık Suçları
Güncel Yargı Kararları
Barkod: 9789750260582
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 616
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİ
1.1. GENEL OLARAK AVUKATLIK MESLEĞİ  19
1.2. AVUKATLIK MESLEĞİNİN KISA TARİHÇESİ  21
1.3. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TANIMI, AMAÇ VE MAHİYETİ  27
1.3.1. Tanım  27
1.3.2. Avukatlık Mesleğinin Amaç ve Mahiyeti  30
1.4. AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ  32
1.4.1. Kamu Hizmeti Niteliği  32
1.4.2. Serbest Meslek Niteliği  38
1.4.3. Bağımsızlık Niteliği  41
İkinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİNİN
YÜKÜMLÜLÜK VE YASAKLARI
2.1. AVUKATLARIN YÜKÜMLÜLÜK VE YASAKLARI  45
2.2. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  46
2.2.1. Yargıtay Kararları  52
2.3. UNVANIN GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  56
2.4. MESLEK KURALLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  59
2.4.1. Yargıtay Kararları  62
2.5. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  65
2.6. TALİMATLARA UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  67
2.6.1. Yargıtay Kararları  72
2.7. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  86
2.7.1. Yargıtay Kararları  88
2.8. HESAP VERME VE ALDIKLARINI İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ  93
2.8.1. Yargıtay Kararları  95
2.9. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  97
2.9.1. Yargıtay Kararları  103
2.9.2. Meslek Sırrı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme ve Elkoyma Yasağı  105
2.9.2.1. Yargıtay Kararları  109
2.10. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  114
2.11. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  115
2.11.1. Yargıtay Kararları  118
2.12. HÂKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE DAVADAN ÇEKİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  127
2.12.1. Yargıtay Kararları  127
2.13. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  128
2.13.1. Yargıtay Kararları  129
2.14. İŞİ SONUNA KADAR TAKİP ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  131
2.14.1. Yargıtay Kararları  139
2.15. TEVDİ EDİLEN EVRAKI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  142
2.15.1. Yargıtay Kararları  143
2.16. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  143
2.17. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  145
2.18. BÜRODA ÇALIŞACAK KİŞİLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER  148
2.18.1. Yargıtay Kararları  149
2.19. VEKÂLETTEN ÇEKİLME HALİNDE YÜKÜMLÜLÜK  153
2.19.1. Yargıtay Kararları  156
2.20. DOSYA VE GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  163
2.20.1. Yargıtay Kararları  164
2.21. KIYAFET YÜKÜMLÜLÜĞÜ  165
2.22. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI  167
2.22.1. Yargıtay Kararları  169
2.23. REKLAM YASAĞI  174
2.24. BARO KESENEĞİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  178
2.25. AVUKATLIK KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  181
2.25.1. Yargıtay Kararları  184
Üçüncü Bölüm
AVUKATLARIN HAK VE YETKİLERİ
3.1. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (TEKEL HAKKI)  185
3.2. UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ  192
3.3. ÜCRET İSTEME HAKKI  195
3.3.1. Yargıtay Kararları  199
3.4. HAPİS HAKKI  210
3.4.1. Yargıtay Kararları  214
3.5. RÜÇHAN HAKKI  226
3.6. AVANS VE MASRAF İSTEME HAKKI  228
3.6.1. Yargıtay Kararları  231
3.7. BELGE–DAVA DOSYALARINI İNCELEME VE ÖRNEK ALMA HAKKI  236
3.7.1. Yargıtay Kararları  240
3.8. ÖRNEK ÇIKARABİLME VE TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI  246
3.8.1. Yargıtay Kararları  248
Dördüncü Bölüm
TÜRK CEZA KANUNLARINDA
AVUKATLIK MESLEĞİ
4.1. TÜRK CEZA KANUNLARINDA AVUKATLIK MESLEĞİ  251
4.2. 765 SAYILI TCK’DA MEMUR KAVRAMI VE AVUKATLIK MESLEĞİ  252
4.3. 5237 SAYILI TCK’DA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE AVUKATLIK MESLEĞİ  255
4.3.1. Yargıtay Kararları  260
4.4. 5237 SAYILI TCK’DA YARGI GÖREVİ YAPAN KAVRAMI VE AVUKATLIK MESLEĞİ  266
4.4.1. Yargıtay Kararları  268
Beşinci Bölüm
AVUKATLIK SUÇLARINDA
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
5. GENEL OLARAK  275
5.1. AVUKATLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR  279
5.1.1. Kişisel Sebeplerle Avukatlara Karşı İşlenen Suçlar  279
5.1.1.1. Yargıtay Kararları  279
5.1.2. Görevleri Sebebiyle Avukatlara Karşı İşlenen Suçlar  280
5.2. AVUKATLAR TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLAR  281
5.2.1. Avukatların Kişisel Suçları  281
5.2.2. Avukatların Görev Suçları  282
5.3. AVUKATLAR TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLARDA SORUŞTURMA  283
5.3.1. Avukatlar Tarafından İşlenen Kişisel Suçlarda Soruşturma  283
5.3.1.1. Yargıtay Kararları  284
5.3.2. Avukatlar Tarafından İşlenen Görev Suçlarında Soruşturma  292
5.3.2.1. Soruşturma İzni  292
5.3.2.1.1. Yargıtay Kararları  297
5.3.2.2. Soruşturma Aşaması  307
5.3.2.2.1. Yargıtay Kararları  309
5.3.2.3. Avukatlar Hakkında Uygulanabilecek Koruma Tedbirleri  310
5.4. AVUKAT TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLARDA SON SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  313
5.4.1 Avukatlar Tarafından İşlenen Kişisel Suçlarda Kovuşturma  313
5.4.2. Avukatlar Tarafından İşlenen Görev Suçlarında Son Soruşturma ve Kovuşturma  313
5.4.2.1. Yargıtay Kararları  319
5.4.3. Adalet Bakanlığı Kararlarına Karşı Kanun Yolları  356
5.4.4. Son Soruşturmaya İlişkin Kararlara İtiraz  358
5.4.4.1.Yargıtay Kararları  359
5.4.5. Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hallerinde Soruşturma ve Kovuşturma  379
5.4.6. İzin Taleplerinde Geçen Süreler  381
5.4.6.1. Yargıtay Kararları  382
Altıncı Bölüm
AVUKATLIK SUÇLARI
6. GENEL OLARAK  389
6.1. AVUKATLIK KANUNU’NDA DÜZENLENEN SUÇLAR  389
6.1.1. Avukata Çıkar Karşılığı İş Getirme ve Aracı Kullanma  389
6.1.1.1. Yargıtay Kararları  393
6.1.2. Aslı Olmayan Vekâletname veya Diğer Kâğıt ve Belgelerin Örneğini Onaylama yahut Aslına Aykırı Örnek Verme  395
6.1.2.1. Yargıtay Kararları  400
6.1.3. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya İşten Yasaklı Bulunanın Avukatlık Unvan ve Yetkilerini Kullanması–Avukatlık Yetkilerini Kullanma Suçu  402
6.1.3.1. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya İşten Yasaklı Bulunanın Avukatlık Unvan ve Yetkilerini Kullanması  403
6.1.3.1.1. Yargıtay Kararları  405
6.1.3.2. Avukatlık Yetkilerini Kullanma Suçu  409
6.1.3.2.1. Yargıtay Kararları  411
6.2. KAMULAŞTIRMA KANUNUNA MUHALEFET SUÇU  421
6.2.1. Yargıtay Kararları  423
6.3. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR  424
6.3.1. Görevi Kötüye Kullanma Suçu  424
6.3.1.1. Yargıtay Kararları  432
6.3.2. Güveni Kötüye Kullanma Suçu  468
6.3.2.1. Yargıtay Kararları  473
6.3.3. Zimmet Suçu  481
6.3.3.1. Yargıtay Kararları  486
6.3.4. İrtikap Suçu  499
6.3.4.1. Yargıtay Kararları  502
6.3.5. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu  507
6.3.5.1. Yargıtay Kararları  512
6.3.6. Rüşvet Suçu  523
6.3.6.1. Yargıtay Kararları  529
6.3.7. Göreve İlişkin Sırrı Açıklama Suçu  530
6.3.8. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu  532
6.3.8.1. Yargıtay Kararları  538
6.3.9. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu  539
6.3.9.1. Yargıtay Kararları  541
6.3.10. Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi  542
6.3.11. Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme Suçu  543
6.3.12. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma Suçu  548
6.3.12.1. Yargıtay Kararları  552
EKLER
(1) AVUKATLARIN ROLÜNE DAİR TEMEL PRENSİPLER (HAVANA KURALLARI)  559
(2) 21. YÜZYILDA AVUKATLIK MESLEK KURALLARINA DAİR TURIN İLKELERİ  564
(3) ULUSLARARASI AVUKATLAR BİRLİĞİ MORELIA ŞARTI  569
(4) AVRUPA KONSEYİ AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRASINDAKİ ÖZGÜRLÜKLER HAKKINDA 9 NUMARALI TAVSİYE KARARI  571
(5) AVRUPALI AVUKATLARIN TABİ OLDUĞU MESLEK KURALLARI  586
(6) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YARGI BAĞIMSIZLIĞI TEMEL İLKELERİ  597
(7) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI  600
(8) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ  605
Kaynakça  611
Kavramlar Dizini  615
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Eylül 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
Şaban Kayıhan
Eylül 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Ayşe Yaşar Ümütlü
Eylül 2020
74.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Albayrak
Eylül 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİ
1.1. GENEL OLARAK AVUKATLIK MESLEĞİ  19
1.2. AVUKATLIK MESLEĞİNİN KISA TARİHÇESİ  21
1.3. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TANIMI, AMAÇ VE MAHİYETİ  27
1.3.1. Tanım  27
1.3.2. Avukatlık Mesleğinin Amaç ve Mahiyeti  30
1.4. AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ  32
1.4.1. Kamu Hizmeti Niteliği  32
1.4.2. Serbest Meslek Niteliği  38
1.4.3. Bağımsızlık Niteliği  41
İkinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİNİN
YÜKÜMLÜLÜK VE YASAKLARI
2.1. AVUKATLARIN YÜKÜMLÜLÜK VE YASAKLARI  45
2.2. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  46
2.2.1. Yargıtay Kararları  52
2.3. UNVANIN GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  56
2.4. MESLEK KURALLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  59
2.4.1. Yargıtay Kararları  62
2.5. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  65
2.6. TALİMATLARA UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  67
2.6.1. Yargıtay Kararları  72
2.7. BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  86
2.7.1. Yargıtay Kararları  88
2.8. HESAP VERME VE ALDIKLARINI İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ  93
2.8.1. Yargıtay Kararları  95
2.9. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  97
2.9.1. Yargıtay Kararları  103
2.9.2. Meslek Sırrı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme ve Elkoyma Yasağı  105
2.9.2.1. Yargıtay Kararları  109
2.10. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  114
2.11. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  115
2.11.1. Yargıtay Kararları  118
2.12. HÂKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE DAVADAN ÇEKİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  127
2.12.1. Yargıtay Kararları  127
2.13. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  128
2.13.1. Yargıtay Kararları  129
2.14. İŞİ SONUNA KADAR TAKİP ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  131
2.14.1. Yargıtay Kararları  139
2.15. TEVDİ EDİLEN EVRAKI SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  142
2.15.1. Yargıtay Kararları  143
2.16. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  143
2.17. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  145
2.18. BÜRODA ÇALIŞACAK KİŞİLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER  148
2.18.1. Yargıtay Kararları  149
2.19. VEKÂLETTEN ÇEKİLME HALİNDE YÜKÜMLÜLÜK  153
2.19.1. Yargıtay Kararları  156
2.20. DOSYA VE GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  163
2.20.1. Yargıtay Kararları  164
2.21. KIYAFET YÜKÜMLÜLÜĞÜ  165
2.22. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI  167
2.22.1. Yargıtay Kararları  169
2.23. REKLAM YASAĞI  174
2.24. BARO KESENEĞİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  178
2.25. AVUKATLIK KANUNU’NDAN KAYNAKLANAN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  181
2.25.1. Yargıtay Kararları  184
Üçüncü Bölüm
AVUKATLARIN HAK VE YETKİLERİ
3.1. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (TEKEL HAKKI)  185
3.2. UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ  192
3.3. ÜCRET İSTEME HAKKI  195
3.3.1. Yargıtay Kararları  199
3.4. HAPİS HAKKI  210
3.4.1. Yargıtay Kararları  214
3.5. RÜÇHAN HAKKI  226
3.6. AVANS VE MASRAF İSTEME HAKKI  228
3.6.1. Yargıtay Kararları  231
3.7. BELGE–DAVA DOSYALARINI İNCELEME VE ÖRNEK ALMA HAKKI  236
3.7.1. Yargıtay Kararları  240
3.8. ÖRNEK ÇIKARABİLME VE TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI  246
3.8.1. Yargıtay Kararları  248
Dördüncü Bölüm
TÜRK CEZA KANUNLARINDA
AVUKATLIK MESLEĞİ
4.1. TÜRK CEZA KANUNLARINDA AVUKATLIK MESLEĞİ  251
4.2. 765 SAYILI TCK’DA MEMUR KAVRAMI VE AVUKATLIK MESLEĞİ  252
4.3. 5237 SAYILI TCK’DA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI VE AVUKATLIK MESLEĞİ  255
4.3.1. Yargıtay Kararları  260
4.4. 5237 SAYILI TCK’DA YARGI GÖREVİ YAPAN KAVRAMI VE AVUKATLIK MESLEĞİ  266
4.4.1. Yargıtay Kararları  268
Beşinci Bölüm
AVUKATLIK SUÇLARINDA
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA
5. GENEL OLARAK  275
5.1. AVUKATLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR  279
5.1.1. Kişisel Sebeplerle Avukatlara Karşı İşlenen Suçlar  279
5.1.1.1. Yargıtay Kararları  279
5.1.2. Görevleri Sebebiyle Avukatlara Karşı İşlenen Suçlar  280
5.2. AVUKATLAR TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLAR  281
5.2.1. Avukatların Kişisel Suçları  281
5.2.2. Avukatların Görev Suçları  282
5.3. AVUKATLAR TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLARDA SORUŞTURMA  283
5.3.1. Avukatlar Tarafından İşlenen Kişisel Suçlarda Soruşturma  283
5.3.1.1. Yargıtay Kararları  284
5.3.2. Avukatlar Tarafından İşlenen Görev Suçlarında Soruşturma  292
5.3.2.1. Soruşturma İzni  292
5.3.2.1.1. Yargıtay Kararları  297
5.3.2.2. Soruşturma Aşaması  307
5.3.2.2.1. Yargıtay Kararları  309
5.3.2.3. Avukatlar Hakkında Uygulanabilecek Koruma Tedbirleri  310
5.4. AVUKAT TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLARDA SON SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  313
5.4.1 Avukatlar Tarafından İşlenen Kişisel Suçlarda Kovuşturma  313
5.4.2. Avukatlar Tarafından İşlenen Görev Suçlarında Son Soruşturma ve Kovuşturma  313
5.4.2.1. Yargıtay Kararları  319
5.4.3. Adalet Bakanlığı Kararlarına Karşı Kanun Yolları  356
5.4.4. Son Soruşturmaya İlişkin Kararlara İtiraz  358
5.4.4.1.Yargıtay Kararları  359
5.4.5. Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hallerinde Soruşturma ve Kovuşturma  379
5.4.6. İzin Taleplerinde Geçen Süreler  381
5.4.6.1. Yargıtay Kararları  382
Altıncı Bölüm
AVUKATLIK SUÇLARI
6. GENEL OLARAK  389
6.1. AVUKATLIK KANUNU’NDA DÜZENLENEN SUÇLAR  389
6.1.1. Avukata Çıkar Karşılığı İş Getirme ve Aracı Kullanma  389
6.1.1.1. Yargıtay Kararları  393
6.1.2. Aslı Olmayan Vekâletname veya Diğer Kâğıt ve Belgelerin Örneğini Onaylama yahut Aslına Aykırı Örnek Verme  395
6.1.2.1. Yargıtay Kararları  400
6.1.3. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya İşten Yasaklı Bulunanın Avukatlık Unvan ve Yetkilerini Kullanması–Avukatlık Yetkilerini Kullanma Suçu  402
6.1.3.1. Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya İşten Yasaklı Bulunanın Avukatlık Unvan ve Yetkilerini Kullanması  403
6.1.3.1.1. Yargıtay Kararları  405
6.1.3.2. Avukatlık Yetkilerini Kullanma Suçu  409
6.1.3.2.1. Yargıtay Kararları  411
6.2. KAMULAŞTIRMA KANUNUNA MUHALEFET SUÇU  421
6.2.1. Yargıtay Kararları  423
6.3. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇLAR  424
6.3.1. Görevi Kötüye Kullanma Suçu  424
6.3.1.1. Yargıtay Kararları  432
6.3.2. Güveni Kötüye Kullanma Suçu  468
6.3.2.1. Yargıtay Kararları  473
6.3.3. Zimmet Suçu  481
6.3.3.1. Yargıtay Kararları  486
6.3.4. İrtikap Suçu  499
6.3.4.1. Yargıtay Kararları  502
6.3.5. Resmi Belgede Sahtecilik Suçu  507
6.3.5.1. Yargıtay Kararları  512
6.3.6. Rüşvet Suçu  523
6.3.6.1. Yargıtay Kararları  529
6.3.7. Göreve İlişkin Sırrı Açıklama Suçu  530
6.3.8. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu  532
6.3.8.1. Yargıtay Kararları  538
6.3.9. Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu  539
6.3.9.1. Yargıtay Kararları  541
6.3.10. Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi  542
6.3.11. Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme Suçu  543
6.3.12. İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma Suçu  548
6.3.12.1. Yargıtay Kararları  552
EKLER
(1) AVUKATLARIN ROLÜNE DAİR TEMEL PRENSİPLER (HAVANA KURALLARI)  559
(2) 21. YÜZYILDA AVUKATLIK MESLEK KURALLARINA DAİR TURIN İLKELERİ  564
(3) ULUSLARARASI AVUKATLAR BİRLİĞİ MORELIA ŞARTI  569
(4) AVRUPA KONSEYİ AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRASINDAKİ ÖZGÜRLÜKLER HAKKINDA 9 NUMARALI TAVSİYE KARARI  571
(5) AVRUPALI AVUKATLARIN TABİ OLDUĞU MESLEK KURALLARI  586
(6) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YARGI BAĞIMSIZLIĞI TEMEL İLKELERİ  597
(7) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI  600
(8) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ  605
Kaynakça  611
Kavramlar Dizini  615
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020