Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yönetim ve Organizasyon
Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar
Eylül 2017 / 5. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 44.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş 5. Baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar süren akademik çalışmalar ve özel sektörde elde ettiği tecrübelerin ürünüdür.

Kitabın, ilk 4 baskısı Türkiye'deki birçok üniversitede lisans düzeyinde ana ders kitabı olarak okutulmuş, ayrıca lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılara rehber kitap olmuştur. Konuların klasikten moderne doğru birbirleriyle ilişkili olarak verilmesi, anlatımın sade ve anlaşılır bir dille gerçekleştirilmesi, analitik bir yaklaşımla ortaya konulan düşünceler, kitabın konu hakkında kendini geliştirmek isteyenlere de yararlı olmasını sağlamaktadır.

Kitap; yönetim ve organizasyonun temel kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri, klasik ve modern yönetim teorilerini, örgütsel davranış konularını, postmodern organizasyon yaklaşımlarını, insan kaynaklarıyla ilgili temel düşünceleri ve çağdaş örgüt yapılarını ele almaktadır.

Ayrıca, anlatılan konuların farklı bakış açılarından işlenmesi, konuların ve karşılaşılan sorunların farklı yollarla da çözülmesine olanak sağlayacaktır.

Konu Başlıkları
Yönetim ve Organizasyon Kavramları
Liderlik ve yöneticilik Ayrımı
Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi
Yönetim Fonksiyonları
Post – Modern Örgütler ve Yönetim Yaklaşımları
Motivasyon
Çatışma Yönetimi
Çağdaş Örgüt Yapıları
Örgütlerde İnsani İlişkileri
Stress Yönetimi
Toplantı ve Zaman Yönetimi
Barkod: 9789750245275
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
Giriş  17
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE ORGANİZASYON: İLGİLİ KAVRAMLAR
A. YÖNETİM VE ORGANİZASYON  21
1. Yönetim Nedir?  21
2. Yönetimin Üç Özelliği  23
2.1. Süreç Olarak Yönetim  23
2.2. Bilim Olarak Yönetim  24
2.3. Sanat ve Meslek Olarak Yönetim  24
3. Yönetimin Amacı  25
4. Yönetimin Özellikleri  26
5. Yönetici Kimdir?  28
5.1. Çağdaş Yöneticilik Özellikleri ve Üç Özellik Yaklaşımı  31
6. Yöneticilik Becerileri  33
7. Yöneticilikte Kişisel Yetkinlikler  35
8. Yöneticilik ve Duygusal Zekâ  37
8.1. Yöneticilerde Duygusal Zekâ Boyutları  40
8.2. Yönetici İçin Duygusal Zekânın Önemi  41
9. Yöneticilik ve Kurumsal Zekâ  42
10. Yöneticilik ve Liderlik  44
10.1. Liderlik Türleri  49
B. ORGANİZASYON VE ÖRGÜT KAVRAMLARI  50
1. Organizasyon Kavramı  51
2. Organizasyonel Unsurlar: Fenomenler ve Numenler  53
3. Örgüt Kavramı ve Çağdaş Örgütler  53
3.1. Yapı Olarak Örgüt  55
3.2. Örgütsel Yapıyı Belirleyen Faktörler  57
3.3. Örgütsel Yönetim Kademeleri (Hiyerarşisi)  59
3.4. Örgütlerde Komuta Kurmay İlişkileri  61
3.5. Örgütlerde Unvanlar ve Pozisyonlar  62
3.6. Örgüt Türleri  62
3.6.1. Amaç ve İşlevlerine Göre Örgütler  63
3.7. Örgütlerin Özellikleri  64
3.7.1. Örgütlerin Açık Bir Sistem Olarak Özellikleri  65
3.8. Örgütsel Modeller  65
3.8.1. Merkezi Örgüt Modeli  66
3.8.2. Merkezi Olmayan (Adem–i Merkezi) Örgüt Modeli  66
3.8.3. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgüt  67
3.8.4. Dikey (Hiyerarşik) Örgüt Modeli  67
3.9. Bilgi Çağı Örgütleri ve Yönetimi  69
3.9.1. Bilgi Çağı Örgütlerinin Özellikleri  70
3.9.2. Bilgi Çağı Örgütlerinde Kurumsal Bilgi Yönetimi  71
3.9.3. Bilgi Çağı Örgütleri İçin Bilginin Anlamı ve Önemi  74
4. Bilgi Teknolojileri ve Yönetimi  76
İkinci Bölüm
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHİ
A. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  79
1. Tarım Toplumu Öncesi Yönetim Düşüncesi (1800 Öncesi)  80
2. Tarım Toplumu ve Yönetim Düşüncesi  82
3. Sanayi Toplumu ve Yönetim  83
4. Bilgi Toplumu ve Yönetim  84
5. Çağdaş Dönüşümler ve Yönetim  87
Üçüncü Bölüm
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
A. YÖNETİM SİSTEMLERİ  91
1. Klasik Yönetim Düşüncesi (1880–1930)  92
2. Klasik Yönetimin Temel İlkeleri  95
2.1. Bilimsel Yönetim ve Taylor  96
2.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Fayol  97
2.3. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı ve Weber  101
3. Klasik Yönetim Düşüncesinin Diğer Önemli İsimleri ve Görüşleri  103
4. Klasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  104
C. NEOKLASİK YÖNETİM TEORİSİ (1930–1950)  106
1. Neoklasik Yönetim Düşüncesinin Varsayımları  109
2. Neoklasik /Beşeri İlişkiler Yönetim Düşüncesinin Öncüleri  110
2.1. Neoklasik Düşünceye Katkı Sağlayan Diğer Düşünürler  119
3. Neoklasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  123
D. MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ (1950 Sonrası)  124
1. Sistem Yaklaşımı  127
1.1. Sistemin Unsurları  128
1.2. Sistem Türleri  129
2. Durumsallık Yaklaşımı  131
3. Modern Yönetim Yaklaşımlarının Eleştirisi  133
E. ÇAĞDAŞ (POST–MODERN) YÖNETİM DÜŞÜNCESİ (1980 Sonrası)  134
1. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  134
2. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Temel Dinamikleri  136
3. Çağdaş Yönetim Uygulaması Olarak Z Teorisi  138
4. Klasik ve Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Karşılaştırılması  139
Dördüncü Bölüm
YÖNETİMİN FONKSİYONLARI
1. Planlama Fonksiyonu  143
1.1. Plan ve Planlama  144
1.2. Planlamanın Aşamaları  145
1.3. Plan Türleri  146
1.3.1. Kullanım Biçimlerine Göre Planlar  146
1.3.2. Niteliklerine Göre Planlar  146
1.3.3. Sürelerine Göre Planlar  147
1.4. Planlamanın İlkeleri  147
1.5. Planlamanın Sorunları  148
1.6. Örgütsel Faaliyetler Açısından Planlamanın Önemi  148
1.7. Stratejik Planlar ve Örgütsel Açıdan Önemi  149
2. Örgütleme Fonksiyonu  149
2.1. Örgütlemenin Evreleri  151
2.2. Örgütlemenin İlkeleri  152
2.3. Örgütlerde Bölümlendirme ve Bölümlendirme Türleri  153
2.3.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  154
2.3.2. Ürün (Mal) Temeline Göre Bölümlendirme  155
2.3.3. Coğrafi Temele Göre Bölümlendirme  156
2.4.4. Müşteri Temeline Göre Bölümlendirme  157
2.4.5. Matriks (Karma) Örgüt Modeli  157
2.5. Çağdaş Örgüt Yapıları  159
3. Yönlendirme Fonksiyonu  160
3.1. Yöneltmenin Tanımı ve Kapsamı  161
3.2. Yönlendirme ve Örgütsel İklim İlişkisi.  162
3.3. Örgütsel Kültürün Oluşturulması  163
3.4. Yönetime Katılma ve Demokratik Yönetim  164
3.5. Yönetime Katılma Biçimleri  165
3.5.1. Yönetime Katılmanın Yarar ve Sakıncaları  165
3.6. Yöneltme, Güç ve Otorite  167
3.6.1. Güç Biçimleri  168
3.7. Yöneltme ve Yetki  169
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) Fonksiyonu  170
4.1. Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri  171
4.2. Koordinasyon Türleri  172
4.3. Koordinasyon Teknikleri  174
5. Denetim Fonksiyonu  174
5.1. Denetimin Tanımı ve Amacı  175
5.2. Denetimin Evreleri  176
5.3. Etkili Bir Denetim Sürecinin Özellikleri  177
5.4. Denetim Aracı Olarak Bütçe  178
Beşinci Bölüm
ÇAĞDAŞ ÖRGÜT YAPILARI VE YÖNETİM TEKNİKLERİ
A. ÇAĞDAŞ ÖRGÜT YAPILARI  181
1. Şebeke Örgütler  182
1.1. Dâhili Şebeke Örgütleri  183
1.2. Dengeli Şebeke Örgütleri  183
1.3. Dinamik şebeke Örgütleri  184
2. Sanal Örgütler  185
3. Yalın Örgütler ve Örgütsel Yalınlaşma  187
3.1. Yalın Örgüt Modeli  188
3.2. Yalın Örgütlerin Yönetimi  189
4. Kademe Azaltma ve Sıfır Hiyerarşi  192
4. Örgütsel Küçülme (Downsizing)  194
5. Örgütsel Reorganizasyon  196
5.1. Reorganizasyonun Amacı  197
5.2. Entropi, Reorganizasyon ve Sinerji İlişkisi  197
6. Değişim Mühendisliği (Reengineering)  198
6.1. Değişim Mühendisliğinin Amacı  200
7. Öğrenen Örgütler  201
7.1. Öğrenen Örgütlerin Özellikleri  202
7.2. Öğrenen Örgüt Stratejisi  203
B. ÇAĞDAŞ YÖNETİM UYGULAMALARI  206
1. Kalite ve Toplam Kalite  206
2. Toplam Kalite Yönetimi  210
2.1. Geleneksel Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi  213
2.2. Toplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Açıdan Önemi  215
2.3. TKY ve Kaizen (Sürekli İyileştirme)  216
2.4. Kalite Güvence Sistemleri  217
2.5. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)  219
2.5.1. Dış Kaynaklardan Yararlanma Nedenleri  220
3. En İyi Uygulamanın Adaptasyonu (Benchmarking)  221
3.1. Kıyaslamanın Amacı ve Önemi  222
3.2. Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemleri  223
4. İşgören Güçlendirme (Empowerment–Yetkilendirme)  224
4.1. İşgören Güçlendirme Süreci  225
4.2. İşgören Güçlendirmenin Yararları  226
5. Yetkilendirme ve Yetki Devri  227
Altıncı Bölüm
ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ
A. İnsan Kaynakları Yönetimi  229
1. Örgütlerde İnsan İlişkileri  229
2. İKY Başarı Faktörleri  232
3. Örgütlerde Astlarla İlişkiler  234
3.1. Astların Psiko–Sosyal Durumunu Anlamak  235
4. Bilgi Verme ve Bilgi Alma Yöntemi  237
5. Yönetimde Örnek Olmanın Önemi  237
6. Örgütlerde Üstlerle İlişkiler  238
7. Örgütlerde Baskı ve Korkuya Dayanan Davranışlar  239
8. Baskıcı Davranışlar ve Sonuçları  241
9. Örgütsel Kurallara Uyma ve Bağlanma  242
10. Çalışanlara İyi Alışkanlıkların Kazandırılması  243
11. Kötü Alışkanlıklarla Mücadele  244
B. Örgütlerde Disiplin ve Disiplinin Sağlanması  245
1. Örgütsel Disiplinin Sağlanması  246
1.1. Cezalandırma ve Disiplin  247
1.2. İstikrarlı Disiplin Anlayışı  249
Yedinci Bölüm
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YÖNETİMİ
A. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ  251
1. Örgütsel Davranış ve Yönetimi  251
2. Çalışma ve Örgüt Psikolojisi  253
B. LİDERLİK  255
1. Klasik Yaklaşımlar  256
1.1. Özellikler Yaklaşımı  256
1.2. Davranışsal Liderlik Yaklaşımları  256
1.2.1. Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  257
1.2.2. Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  257
1.2.3. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi  258
1.2.4. X ve Y Yaklaşımı  258
1.2.5. Sistem 4 Modeli  259
2. Modern Yaklaşımlar  260
2.1. Durumsal Yaklaşımlar  260
2.1.1. Fred Fiedler’in Etkin Önderlik Modeli  260
2.1.2. Amaç–Yol Yaklaşımı  261
2.2. Alternatif Yaklaşımlar  261
2.2.1. Karizmatik Liderlik  261
2.2.2. Etkileşimci Liderlik  262
2.2.3. Dönüşümcü Liderlik  262
C. ÖRGÜTSEL MOTİVASYON VE YÖNETİMİ  263
1. Motivasyon Kavramı ve Kapsamı  264
1.1. Motivasyon Türleri  265
1.2. Başlıca Motivasyon Araçları  266
1.3. Örgütsel Açıdan Motivasyonun Önemi  269
1.4. Çalışanlar Açısından Motivasyonun Önemi  269
1.5. Yönetici Açısından Motivasyonun Önemi  271
D. ÖRGÜTLERDE GRUPLAR VE GRUPLARIN YÖNETİMİ  272
1. Grup ve Grupların Anlamı  272
1.1. Grup Türleri  273
1.2. Grupların Özellikleri  275
1.3. Örgütlerde Grupların Fonksiyonları  276
1.4. Grupların Örgütsel Açıdan Yararları  276
1.5. Grupların Örgütsel Açıdan Sakıncaları  278
1.6. Grup Normları ve Grup Dinamiği  278
E. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÇATIŞMANIN YÖNETİMİ  280
1. Örgütsel Çatışma  280
1.1. Örgütsel Çatışma Türleri  282
1.2. Örgütsel Çatışmanın Kaynakları  283
1.3. Örgütsel Çatışmanın Yararları ve Sakıncaları  286
1.4. Örgütsel Çatışmanın Yönetimi  287
1.5. Çatışma Çözümü ve Süreç Danışmanlığı  290
F. ÖRGÜTSEL STRES VE YÖNETİMİ  291
1. Stres ve Örgütsel Stres  292
1.1. Örgütsel Stres Faktörleri  293
1.1.1. İşin Özelliklerinden Kaynaklanan Stres Faktörleri  295
1.1.2. Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri  296
1.1.3. Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri  296
1.1.4. Kariyer Geliştirmeden Kaynaklanan Stres Faktörleri  297
1.1.5. Örgütsel Yapı ve İklimden Kaynaklanan Stres Faktörleri  297
1.1.6. Örgütsel Kültürden Kaynaklanan Stres Faktörleri  298
G. ÖRGÜTSEL YARATICILIK  299
1. Yaratıcılık Nedir?  300
2. Yaratıcı Kişilik  300
3. Yaratıcılık Gerekleri  302
4. Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi  304
H. KİŞİSEL / ÖRGÜTSEL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ  305
1. Kişisel İmaj Yönetimi  305
1.1. Başarı Faktörü Olarak İmaj Yönetimi  306
1.2. Olumlu İmaj Oluşturma Yöntemleri  307
2. İtibar Yönetimi  308
2.1. Kurumsal İtibar Yönetimi  309
2.2. İtibar Yönetiminin İlkeleri  310
2.3. İtibarın Kurumsallaştırılması  311
2.4. Kurumsal İtibar Yönetiminde Başarı Faktörleri  313
Sekizinci Bölüm
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
A. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  317
1. Amaçlara Göre Yönetimin Tanımı ve Kapsamı  318
2. Amaçlara Göre Yönetim Süreci  319
3. Amaçlara Göre Yönetimin Özellikleri  320
4. Amaçlara Göre Yönetimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri  321
B. ÖRGÜT GELİŞTİRME  322
1. Örgüt Geliştirmenin Tanımı ve Önemi  323
2. Örgüt Geliştirmenin Amacı  323
3. Örgüt Geliştirme Süreci  325
C. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ  326
1. Değişimin Tanımı ve Kapsamı  328
1.1. Örgütsel Değişimin Nedenleri  330
1.2. Örgütsel Değişim Türleri  330
1.3. Değişime Direnç ve Nedenleri  332
1.4. Değişime Direncin Yönetimi  333
1.5. Değişimin Yönetimi  334
2. Örgütsel Yenileşme  335
2.1 Örgütsel Yenileşme ve İlgili Kavramlar  336
2.2. Yenileşme Yönetimi  338
2.3. Yenileşmenin Örgütsel Engelleri  339
2.3.1. Yenileşmenin İşgören Engeli  341
2.4. Yenileşmeye Direnme Nedenleri  342
D. VİZYON YÖNETİMİ  344
1. Vizyon Kavramı ve Anlamı  345
2. Örgütsel Vizyon Oluşturma  346
E. MİSYON VE MİSYON YÖNETİMİ  347
1. Misyon Nedir?  347
2. Misyon ve Vizyon İlişkisi  348
F. İSTİSNALARLA YÖNETİM  350
1. İstisnalarla Yönetimin Anlamı  351
1.1. İstisnalarla Yönetimin Aşamaları  351
1.2. İstisnalarla Yönetimin Avantaj ve Dezavantajları  352
Dokuzuncu Bölüm
YÖNETİMİN BAĞLANTI SÜREÇLERİ
A. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  353
1. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı  353
2. Örgütsel İletişimin Önemi  354
3. Örgütsel İletişimin Amacı  355
4. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  356
5. Örgütsel İletişimin İşleyişi  359
5.1. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim  359
5.2. Dikey İletişim  360
5.3. Yatay İletişim  362
5.4. Çapraz (Diyagonal) İletişim  363
5.5. Açık ve Çok Yönlü İletişim  363
B. KRİZ YÖNETİMİ  364
1. Krizin Tanımı ve Kapsamı  365
2. Kriz Faktörleri  365
3. Kriz Analizi  366
4. Örgütsel Krizin Kaynakları  367
5. Krizin Örgüt Dışı Kaynakları  368
5.1. Stratejik Açıklık  369
5.2. Doğal Felaketler  370
5.3. Genel Ekonomik Belirsizlikler  371
5.4. Teknolojik Gelişmeler ve Yenilikler  371
5.5. Hukuksal ve Politik Düzenlemeler  372
5.6. Uluslararası İlişkiler  372
6. Krizin Örgüt İçi Kaynakları  372
6.1. Örgütsel Yapı  373
6.2. Üst Düzey Yönetimin Yetersizliği  374
6.3. Bilgi Toplama ve Değerlemede Yetersizlik  375
6.4. Kurumların Tarihi Geçmişi ve Yaşam Evreleri  376
6.5. Örgüt Kültürü ile İlgili Sorunlar  376
6.6. Örgüt İklimi ile İlgili Sorunlar  377
6.7. Belirtileri Görememe  378
6.8. Harekete Geçmeme ve Reaktif Tutum  378
6.9. Yanlış Karar ve/veya Kararsızlık  379
7. Kriz Yönetiminin Aşamaları  379
7.1. Krizi Denetim Altına Alma  380
7.2. Krizin Olumlu Yanlarını Saptama  381
7.3. Kriz Yönetimi Programı Hazırlama  381
7.4. Kriz Yönetim Planı Oluşturma  382
7.5. Kriz Komitesi ve Görevleri  383
7.6. Öğrenme ve Değerlendirme  385
Onuncu Bölüm
TOPLANTI VE ZAMAN YÖNETİMİ
A. TOPLANTI YÖNETİMİ  387
1. Toplantı Türleri  388
2. Toplantıda Başarılı Gündem Hazırlama  389
3. Toplantıya Katılacakları Bilgilendirme  391
4. Toplantılarda Fiziksel Ortamın Hazırlanması  391
5. Toplantı Etkinliğini Artırma Yolları  392
6. Toplantılarda Zaman Denetimi  393
B. ZAMAN YÖNETİMİ  395
1. Zamanın Kavramının Anlamı  395
2. Zaman Yönetimi  396
3. Yönetsel Zaman Kavramı  398
4. Yönetici ve Zaman Yönetimi  399
5. Yöneticilerin Zamanı Etkin Kullanma Yöntemleri  400
6. Astların Zamanını Yönetmek  403
Kaynakça  405
Makaleler  417
Dizin  421
 


Melih Topaloğlu ...
Nisan 2017
29.90 TL
Sepete Ekle
Alptekin Sökmen
Mart 2014
25.00 TL
Sepete Ekle
Nurullah Genç
Ağustos 2013
29.90 TL
Sepete Ekle
Güngör Onal
Ocak 2000
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
Giriş  17
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE ORGANİZASYON: İLGİLİ KAVRAMLAR
A. YÖNETİM VE ORGANİZASYON  21
1. Yönetim Nedir?  21
2. Yönetimin Üç Özelliği  23
2.1. Süreç Olarak Yönetim  23
2.2. Bilim Olarak Yönetim  24
2.3. Sanat ve Meslek Olarak Yönetim  24
3. Yönetimin Amacı  25
4. Yönetimin Özellikleri  26
5. Yönetici Kimdir?  28
5.1. Çağdaş Yöneticilik Özellikleri ve Üç Özellik Yaklaşımı  31
6. Yöneticilik Becerileri  33
7. Yöneticilikte Kişisel Yetkinlikler  35
8. Yöneticilik ve Duygusal Zekâ  37
8.1. Yöneticilerde Duygusal Zekâ Boyutları  40
8.2. Yönetici İçin Duygusal Zekânın Önemi  41
9. Yöneticilik ve Kurumsal Zekâ  42
10. Yöneticilik ve Liderlik  44
10.1. Liderlik Türleri  49
B. ORGANİZASYON VE ÖRGÜT KAVRAMLARI  50
1. Organizasyon Kavramı  51
2. Organizasyonel Unsurlar: Fenomenler ve Numenler  53
3. Örgüt Kavramı ve Çağdaş Örgütler  53
3.1. Yapı Olarak Örgüt  55
3.2. Örgütsel Yapıyı Belirleyen Faktörler  57
3.3. Örgütsel Yönetim Kademeleri (Hiyerarşisi)  59
3.4. Örgütlerde Komuta Kurmay İlişkileri  61
3.5. Örgütlerde Unvanlar ve Pozisyonlar  62
3.6. Örgüt Türleri  62
3.6.1. Amaç ve İşlevlerine Göre Örgütler  63
3.7. Örgütlerin Özellikleri  64
3.7.1. Örgütlerin Açık Bir Sistem Olarak Özellikleri  65
3.8. Örgütsel Modeller  65
3.8.1. Merkezi Örgüt Modeli  66
3.8.2. Merkezi Olmayan (Adem–i Merkezi) Örgüt Modeli  66
3.8.3. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Örgüt  67
3.8.4. Dikey (Hiyerarşik) Örgüt Modeli  67
3.9. Bilgi Çağı Örgütleri ve Yönetimi  69
3.9.1. Bilgi Çağı Örgütlerinin Özellikleri  70
3.9.2. Bilgi Çağı Örgütlerinde Kurumsal Bilgi Yönetimi  71
3.9.3. Bilgi Çağı Örgütleri İçin Bilginin Anlamı ve Önemi  74
4. Bilgi Teknolojileri ve Yönetimi  76
İkinci Bölüm
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHİ
A. YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  79
1. Tarım Toplumu Öncesi Yönetim Düşüncesi (1800 Öncesi)  80
2. Tarım Toplumu ve Yönetim Düşüncesi  82
3. Sanayi Toplumu ve Yönetim  83
4. Bilgi Toplumu ve Yönetim  84
5. Çağdaş Dönüşümler ve Yönetim  87
Üçüncü Bölüm
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
A. YÖNETİM SİSTEMLERİ  91
1. Klasik Yönetim Düşüncesi (1880–1930)  92
2. Klasik Yönetimin Temel İlkeleri  95
2.1. Bilimsel Yönetim ve Taylor  96
2.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Fayol  97
2.3. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı ve Weber  101
3. Klasik Yönetim Düşüncesinin Diğer Önemli İsimleri ve Görüşleri  103
4. Klasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  104
C. NEOKLASİK YÖNETİM TEORİSİ (1930–1950)  106
1. Neoklasik Yönetim Düşüncesinin Varsayımları  109
2. Neoklasik /Beşeri İlişkiler Yönetim Düşüncesinin Öncüleri  110
2.1. Neoklasik Düşünceye Katkı Sağlayan Diğer Düşünürler  119
3. Neoklasik Yönetim Düşüncesinin Eleştirisi  123
D. MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ (1950 Sonrası)  124
1. Sistem Yaklaşımı  127
1.1. Sistemin Unsurları  128
1.2. Sistem Türleri  129
2. Durumsallık Yaklaşımı  131
3. Modern Yönetim Yaklaşımlarının Eleştirisi  133
E. ÇAĞDAŞ (POST–MODERN) YÖNETİM DÜŞÜNCESİ (1980 Sonrası)  134
1. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları  134
2. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Temel Dinamikleri  136
3. Çağdaş Yönetim Uygulaması Olarak Z Teorisi  138
4. Klasik ve Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Karşılaştırılması  139
Dördüncü Bölüm
YÖNETİMİN FONKSİYONLARI
1. Planlama Fonksiyonu  143
1.1. Plan ve Planlama  144
1.2. Planlamanın Aşamaları  145
1.3. Plan Türleri  146
1.3.1. Kullanım Biçimlerine Göre Planlar  146
1.3.2. Niteliklerine Göre Planlar  146
1.3.3. Sürelerine Göre Planlar  147
1.4. Planlamanın İlkeleri  147
1.5. Planlamanın Sorunları  148
1.6. Örgütsel Faaliyetler Açısından Planlamanın Önemi  148
1.7. Stratejik Planlar ve Örgütsel Açıdan Önemi  149
2. Örgütleme Fonksiyonu  149
2.1. Örgütlemenin Evreleri  151
2.2. Örgütlemenin İlkeleri  152
2.3. Örgütlerde Bölümlendirme ve Bölümlendirme Türleri  153
2.3.1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  154
2.3.2. Ürün (Mal) Temeline Göre Bölümlendirme  155
2.3.3. Coğrafi Temele Göre Bölümlendirme  156
2.4.4. Müşteri Temeline Göre Bölümlendirme  157
2.4.5. Matriks (Karma) Örgüt Modeli  157
2.5. Çağdaş Örgüt Yapıları  159
3. Yönlendirme Fonksiyonu  160
3.1. Yöneltmenin Tanımı ve Kapsamı  161
3.2. Yönlendirme ve Örgütsel İklim İlişkisi.  162
3.3. Örgütsel Kültürün Oluşturulması  163
3.4. Yönetime Katılma ve Demokratik Yönetim  164
3.5. Yönetime Katılma Biçimleri  165
3.5.1. Yönetime Katılmanın Yarar ve Sakıncaları  165
3.6. Yöneltme, Güç ve Otorite  167
3.6.1. Güç Biçimleri  168
3.7. Yöneltme ve Yetki  169
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) Fonksiyonu  170
4.1. Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri  171
4.2. Koordinasyon Türleri  172
4.3. Koordinasyon Teknikleri  174
5. Denetim Fonksiyonu  174
5.1. Denetimin Tanımı ve Amacı  175
5.2. Denetimin Evreleri  176
5.3. Etkili Bir Denetim Sürecinin Özellikleri  177
5.4. Denetim Aracı Olarak Bütçe  178
Beşinci Bölüm
ÇAĞDAŞ ÖRGÜT YAPILARI VE YÖNETİM TEKNİKLERİ
A. ÇAĞDAŞ ÖRGÜT YAPILARI  181
1. Şebeke Örgütler  182
1.1. Dâhili Şebeke Örgütleri  183
1.2. Dengeli Şebeke Örgütleri  183
1.3. Dinamik şebeke Örgütleri  184
2. Sanal Örgütler  185
3. Yalın Örgütler ve Örgütsel Yalınlaşma  187
3.1. Yalın Örgüt Modeli  188
3.2. Yalın Örgütlerin Yönetimi  189
4. Kademe Azaltma ve Sıfır Hiyerarşi  192
4. Örgütsel Küçülme (Downsizing)  194
5. Örgütsel Reorganizasyon  196
5.1. Reorganizasyonun Amacı  197
5.2. Entropi, Reorganizasyon ve Sinerji İlişkisi  197
6. Değişim Mühendisliği (Reengineering)  198
6.1. Değişim Mühendisliğinin Amacı  200
7. Öğrenen Örgütler  201
7.1. Öğrenen Örgütlerin Özellikleri  202
7.2. Öğrenen Örgüt Stratejisi  203
B. ÇAĞDAŞ YÖNETİM UYGULAMALARI  206
1. Kalite ve Toplam Kalite  206
2. Toplam Kalite Yönetimi  210
2.1. Geleneksel Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi  213
2.2. Toplam Kalite Yönetiminin Örgütsel Açıdan Önemi  215
2.3. TKY ve Kaizen (Sürekli İyileştirme)  216
2.4. Kalite Güvence Sistemleri  217
2.5. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)  219
2.5.1. Dış Kaynaklardan Yararlanma Nedenleri  220
3. En İyi Uygulamanın Adaptasyonu (Benchmarking)  221
3.1. Kıyaslamanın Amacı ve Önemi  222
3.2. Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemleri  223
4. İşgören Güçlendirme (Empowerment–Yetkilendirme)  224
4.1. İşgören Güçlendirme Süreci  225
4.2. İşgören Güçlendirmenin Yararları  226
5. Yetkilendirme ve Yetki Devri  227
Altıncı Bölüm
ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ
A. İnsan Kaynakları Yönetimi  229
1. Örgütlerde İnsan İlişkileri  229
2. İKY Başarı Faktörleri  232
3. Örgütlerde Astlarla İlişkiler  234
3.1. Astların Psiko–Sosyal Durumunu Anlamak  235
4. Bilgi Verme ve Bilgi Alma Yöntemi  237
5. Yönetimde Örnek Olmanın Önemi  237
6. Örgütlerde Üstlerle İlişkiler  238
7. Örgütlerde Baskı ve Korkuya Dayanan Davranışlar  239
8. Baskıcı Davranışlar ve Sonuçları  241
9. Örgütsel Kurallara Uyma ve Bağlanma  242
10. Çalışanlara İyi Alışkanlıkların Kazandırılması  243
11. Kötü Alışkanlıklarla Mücadele  244
B. Örgütlerde Disiplin ve Disiplinin Sağlanması  245
1. Örgütsel Disiplinin Sağlanması  246
1.1. Cezalandırma ve Disiplin  247
1.2. İstikrarlı Disiplin Anlayışı  249
Yedinci Bölüm
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YÖNETİMİ
A. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ  251
1. Örgütsel Davranış ve Yönetimi  251
2. Çalışma ve Örgüt Psikolojisi  253
B. LİDERLİK  255
1. Klasik Yaklaşımlar  256
1.1. Özellikler Yaklaşımı  256
1.2. Davranışsal Liderlik Yaklaşımları  256
1.2.1. Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  257
1.2.2. Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları  257
1.2.3. Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi  258
1.2.4. X ve Y Yaklaşımı  258
1.2.5. Sistem 4 Modeli  259
2. Modern Yaklaşımlar  260
2.1. Durumsal Yaklaşımlar  260
2.1.1. Fred Fiedler’in Etkin Önderlik Modeli  260
2.1.2. Amaç–Yol Yaklaşımı  261
2.2. Alternatif Yaklaşımlar  261
2.2.1. Karizmatik Liderlik  261
2.2.2. Etkileşimci Liderlik  262
2.2.3. Dönüşümcü Liderlik  262
C. ÖRGÜTSEL MOTİVASYON VE YÖNETİMİ  263
1. Motivasyon Kavramı ve Kapsamı  264
1.1. Motivasyon Türleri  265
1.2. Başlıca Motivasyon Araçları  266
1.3. Örgütsel Açıdan Motivasyonun Önemi  269
1.4. Çalışanlar Açısından Motivasyonun Önemi  269
1.5. Yönetici Açısından Motivasyonun Önemi  271
D. ÖRGÜTLERDE GRUPLAR VE GRUPLARIN YÖNETİMİ  272
1. Grup ve Grupların Anlamı  272
1.1. Grup Türleri  273
1.2. Grupların Özellikleri  275
1.3. Örgütlerde Grupların Fonksiyonları  276
1.4. Grupların Örgütsel Açıdan Yararları  276
1.5. Grupların Örgütsel Açıdan Sakıncaları  278
1.6. Grup Normları ve Grup Dinamiği  278
E. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE ÇATIŞMANIN YÖNETİMİ  280
1. Örgütsel Çatışma  280
1.1. Örgütsel Çatışma Türleri  282
1.2. Örgütsel Çatışmanın Kaynakları  283
1.3. Örgütsel Çatışmanın Yararları ve Sakıncaları  286
1.4. Örgütsel Çatışmanın Yönetimi  287
1.5. Çatışma Çözümü ve Süreç Danışmanlığı  290
F. ÖRGÜTSEL STRES VE YÖNETİMİ  291
1. Stres ve Örgütsel Stres  292
1.1. Örgütsel Stres Faktörleri  293
1.1.1. İşin Özelliklerinden Kaynaklanan Stres Faktörleri  295
1.1.2. Örgütsel Rolden Kaynaklanan Stres Faktörleri  296
1.1.3. Beşeri İlişkilerden Kaynaklanan Stres Faktörleri  296
1.1.4. Kariyer Geliştirmeden Kaynaklanan Stres Faktörleri  297
1.1.5. Örgütsel Yapı ve İklimden Kaynaklanan Stres Faktörleri  297
1.1.6. Örgütsel Kültürden Kaynaklanan Stres Faktörleri  298
G. ÖRGÜTSEL YARATICILIK  299
1. Yaratıcılık Nedir?  300
2. Yaratıcı Kişilik  300
3. Yaratıcılık Gerekleri  302
4. Yaratıcılığın Örgütsel Açıdan Önemi  304
H. KİŞİSEL / ÖRGÜTSEL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ  305
1. Kişisel İmaj Yönetimi  305
1.1. Başarı Faktörü Olarak İmaj Yönetimi  306
1.2. Olumlu İmaj Oluşturma Yöntemleri  307
2. İtibar Yönetimi  308
2.1. Kurumsal İtibar Yönetimi  309
2.2. İtibar Yönetiminin İlkeleri  310
2.3. İtibarın Kurumsallaştırılması  311
2.4. Kurumsal İtibar Yönetiminde Başarı Faktörleri  313
Sekizinci Bölüm
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
A. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  317
1. Amaçlara Göre Yönetimin Tanımı ve Kapsamı  318
2. Amaçlara Göre Yönetim Süreci  319
3. Amaçlara Göre Yönetimin Özellikleri  320
4. Amaçlara Göre Yönetimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri  321
B. ÖRGÜT GELİŞTİRME  322
1. Örgüt Geliştirmenin Tanımı ve Önemi  323
2. Örgüt Geliştirmenin Amacı  323
3. Örgüt Geliştirme Süreci  325
C. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ  326
1. Değişimin Tanımı ve Kapsamı  328
1.1. Örgütsel Değişimin Nedenleri  330
1.2. Örgütsel Değişim Türleri  330
1.3. Değişime Direnç ve Nedenleri  332
1.4. Değişime Direncin Yönetimi  333
1.5. Değişimin Yönetimi  334
2. Örgütsel Yenileşme  335
2.1 Örgütsel Yenileşme ve İlgili Kavramlar  336
2.2. Yenileşme Yönetimi  338
2.3. Yenileşmenin Örgütsel Engelleri  339
2.3.1. Yenileşmenin İşgören Engeli  341
2.4. Yenileşmeye Direnme Nedenleri  342
D. VİZYON YÖNETİMİ  344
1. Vizyon Kavramı ve Anlamı  345
2. Örgütsel Vizyon Oluşturma  346
E. MİSYON VE MİSYON YÖNETİMİ  347
1. Misyon Nedir?  347
2. Misyon ve Vizyon İlişkisi  348
F. İSTİSNALARLA YÖNETİM  350
1. İstisnalarla Yönetimin Anlamı  351
1.1. İstisnalarla Yönetimin Aşamaları  351
1.2. İstisnalarla Yönetimin Avantaj ve Dezavantajları  352
Dokuzuncu Bölüm
YÖNETİMİN BAĞLANTI SÜREÇLERİ
A. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM  353
1. Örgütsel İletişimin Tanımı ve Anlamı  353
2. Örgütsel İletişimin Önemi  354
3. Örgütsel İletişimin Amacı  355
4. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  356
5. Örgütsel İletişimin İşleyişi  359
5.1. Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim  359
5.2. Dikey İletişim  360
5.3. Yatay İletişim  362
5.4. Çapraz (Diyagonal) İletişim  363
5.5. Açık ve Çok Yönlü İletişim  363
B. KRİZ YÖNETİMİ  364
1. Krizin Tanımı ve Kapsamı  365
2. Kriz Faktörleri  365
3. Kriz Analizi  366
4. Örgütsel Krizin Kaynakları  367
5. Krizin Örgüt Dışı Kaynakları  368
5.1. Stratejik Açıklık  369
5.2. Doğal Felaketler  370
5.3. Genel Ekonomik Belirsizlikler  371
5.4. Teknolojik Gelişmeler ve Yenilikler  371
5.5. Hukuksal ve Politik Düzenlemeler  372
5.6. Uluslararası İlişkiler  372
6. Krizin Örgüt İçi Kaynakları  372
6.1. Örgütsel Yapı  373
6.2. Üst Düzey Yönetimin Yetersizliği  374
6.3. Bilgi Toplama ve Değerlemede Yetersizlik  375
6.4. Kurumların Tarihi Geçmişi ve Yaşam Evreleri  376
6.5. Örgüt Kültürü ile İlgili Sorunlar  376
6.6. Örgüt İklimi ile İlgili Sorunlar  377
6.7. Belirtileri Görememe  378
6.8. Harekete Geçmeme ve Reaktif Tutum  378
6.9. Yanlış Karar ve/veya Kararsızlık  379
7. Kriz Yönetiminin Aşamaları  379
7.1. Krizi Denetim Altına Alma  380
7.2. Krizin Olumlu Yanlarını Saptama  381
7.3. Kriz Yönetimi Programı Hazırlama  381
7.4. Kriz Yönetim Planı Oluşturma  382
7.5. Kriz Komitesi ve Görevleri  383
7.6. Öğrenme ve Değerlendirme  385
Onuncu Bölüm
TOPLANTI VE ZAMAN YÖNETİMİ
A. TOPLANTI YÖNETİMİ  387
1. Toplantı Türleri  388
2. Toplantıda Başarılı Gündem Hazırlama  389
3. Toplantıya Katılacakları Bilgilendirme  391
4. Toplantılarda Fiziksel Ortamın Hazırlanması  391
5. Toplantı Etkinliğini Artırma Yolları  392
6. Toplantılarda Zaman Denetimi  393
B. ZAMAN YÖNETİMİ  395
1. Zamanın Kavramının Anlamı  395
2. Zaman Yönetimi  396
3. Yönetsel Zaman Kavramı  398
4. Yönetici ve Zaman Yönetimi  399
5. Yöneticilerin Zamanı Etkin Kullanma Yöntemleri  400
6. Astların Zamanını Yönetmek  403
Kaynakça  405
Makaleler  417
Dizin  421
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018