Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Davranış Bilimleri İçin
Bilimsel Araştırma Süreci
Araştırmaya Düşünsel Hazırlık – Araştırmalarda Merak Edilenler – Bilim ve Bilimsel Yöntem
Haziran 2019 / 6. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 37.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Şubat 2017 37.00 TL 16.90 TL (%55)Sepete Ekle
   

Kitabın bugüne kadarki baskılarının tümünde bilimsel yöntem; araştırma sorularından başlayarak bilimsel çalışmaların yazılıp sunulmasına kadar durağan değil, dinamik bir süreç olarak ele alınmıştır. Bu süreçte, bilimsel çalışmanın kuramsal-kavramsal yanı ve bilimcinin bilişsel süreçleri ile yöntem, araştırma düzenekleri, verilerin toplanması, verilerin analizi bilimin diyalektik işleyişine uygun bir şekilde işlenmiştir.

Öte yandan, ne yazık ki bizim gibi ülkeleri etkisi altına alan, "yeni" paradigma diye sunulan ve bir moda havasına sokulan"nitel" denilen şeyin, ülkemiz bilimine verdiği zarar dikkate alınarak önceki baskıda bu konuda öne sürülenlerin ne olup olmadığı konusunda yeni bir bölüm eklemek kaçınılmaz olmuştu.

2005 yılından bu yana her baskıda, okuyucudan gelen geribildirimlerle giderek zenginleşen kitap, 6. baskısında daha da zenginleştirilmiştir. Ülkemiz biliminin ve üniversitelerinin geldiği bu olumsuz noktada, bir bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağını içeren bu kitap umarız kafası karışanlara yol gösterici olmaya devam eder.Bilim yapanlar ile yapmayanların durumu ortadadır.

Konu Başlıkları
Bilimsel Yöntem
"Nîtel"in Bilimsel Araştırmalardaki Yeri
Bilimsel Araştırma Düzenekleri
Örnekleme Teknikleri
Veri Toplama Yöntemleri, Teknikleri ve Araçları
Verilerin Analizi
Bilimsel Çalışmaların Yazılması, Yayınlanması ve Sunulması
Bilimsel Araştırmalarda Etik
Barkod: 9789750255199
Yayın Tarihi: Haziran 2019
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
6. BASKI İÇİN BİRKAÇ ve SON SÖZ  8
5. BASKIYA “EKŞİ” SÖZ  9
GİRİŞ  21
Birinci Bölüm
BİLİM VE BİLİMSEL YÖNTEM
I. BİLİMSEL YAKLAŞIM  31
A. Bilgi, Bilgi Kaynakları ve Bilgiye Ulaşma Yolları  31
1. Bilgi Kaynakları  31
2. Bilgiye Ulaşma Yolları  34
B. Bilim Nedir?  35
1. Tanım  35
2. Bilimin Dayandığı Sayıltılar  36
3. Bilimin Ölçütleri  41
4. Bilimin Çalışma Amaçları  42
C. Bilim Alanlarının Sınıflandırılması  44
D. Bilimsel Yöntem  45
1. Bilimsel Yöntemin Kavramsal Yanı  47
a. Kuram  47
b. Kavramlar ve Kavramların Tanımlanması  48
c. İşevuruk Tanım (Operational Definition)  50
2. Bilimsel Yöntemin Görgül Yanı  51
İkinci Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA MERAK EDİLENLER
I. İLİŞKİLER–FARKLAR VE NEDENSELLİK  53
A. Ölçümler Arası Farklılıklar  55
B. Değişkenler Arasındaki İlişkiler  55
1. Karşılıklı İlişki  56
2. Nedensel İlişki  56
B. Olası Karıştırıcı Değişkenler (İkincil–Secondary– Tali Değişken)  62
1. Deneklerin Ardalanı (Proactive History)  62
2. Deney Sırasında İstenmeyen Etkilere Maruz Kalma (Retroactive History)  62
3. Olgunlaşma (Maturation)  63
4. Ölçülme (Measuring)  63
5. Denek Kaybı  63
6. Regresyon Etkisi  64
7. Ölçme Araç–Gereçlerinde Meydana Gelen Değişiklikler  64
8. Deneyci ve Denek Yanlılığı (Experimenter and Subject Bias)  64
9. Dış Ortamsal Karıştırıcılar  64
10. İç Ortamsal Karıştırıcılar  65
11. Karıştırıcı Değişkenlerin Ortak etkisi  65
C. Denetimleme (Controlling) Teknikleri  66
1. Ortamdan Uzaklaştırma (Elimination)  66
2. İstatistiksel Tekniklerden Yararlanma  66
a. Seçkisizleştirme (Randomization)  66
b. Kovaryans Analizi  66
c. Tabaka ve Küme Örnekleme  67
3. Dengeleme–Sabitleme–Eşitleme  67
a. Gruplar Oluşturulurken  67
b. İşlem Yapılırken  68
4. Karıştırıcı Değişkeni Yeni Bir Bağımsız Değişken Yapma  69
5. Körlemesine (Blind) Teknik  69
a. Tek Yönlü  69
b. Çift Yönlü  69
6. Denetim Grubu Kullanma  69
7. Sanal Uygulama (Placebo) Grubu Kullanma  70
Üçüncü Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
I. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN SINIFLANDIRILMASI  74
II. BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI  75
A. Araştırma Problemi  75
B. Araştırma Denenceleri ve/veya Soruları  79
C. Araştırma Yöntemi ve Araştırma Düzeneği Oluşturma  81
D. Kimler (Neler) Üzerinde Veri Toplanacağını Belirleme  81
E. Veri Toplama Yöntem, Teknikleri ile Araçlarını Belirleme ve Veri Toplama  82
F. Verileri Çözümleme  82
G. Yorum ve Genelleme Yapma  82
H. Araştırmanın Raporlaştırılması, Sunulması ve/veya Yayınlanması  83
III. DEĞİŞKENLER  83
A. Araştırmada Yer Alan Değişkenler  85
1. Bağımlı Değişkenler  85
2. Bağımsız Değişkenler  86
B. Ölçme ve İstatistikte Yer Alan Değişkenler  88
1. Sınıflama Düzeyinde Ölçme ve Değişkenler  88
2. Sıralama (“Sort” Değil, “Ordinal”) Düzeyinde Ölçme ve Değişkenler  89
3. Eşit Aralıklı Düzeyde Ölçme ve Değişkenler  89
4. Oranlı Düzeyde Ölçme ve Değişkenler  90
Dördüncü Bölüm
“NİTEL”İN BİLİMSEL ARAŞTIRMADAKİ YERİ
1. “Nitel” İsimlendirmesi Doğru Görünmemektedir  94
2. Bugün Artık Geçerliği Kalmamış Arkaik Görüşleri ve Doğru Olmayan “Bilgileri” Bilime Atfederek Bir Temel Yaratma Çabası Görülmektedir  97
3. Bilimsel Yöntemde Kullanılan Terimler Olduğu Gibi Alınıp Farklı Anlamlarda Kullanılarak veya Bilimsel Yönteme İlişkin Yanlış–Eksik Bilgiler Verilerek Kafa Karıştırılmaya Çalışılmaktadır  104
4. “Nitel” Yöntem–Düzenek (Design) Sorunu…  106
5. “Güvenirlik–Geçerlik”… Aslında “Bilimsellik” Sorunu…  110
6. “Ölçme ile Pek Çok Kişi Hakkında Karar Veriliyor, Nitelciler Daha Az Kişiyle Görüştükleri İçin Daha Ayrıntılı Açıklama Yapıyorlar” Safsatası…  111
Beşinci Bölüm
ARAŞTIRMA DÜZENEKLERİ
I. DENEYSEL ARAŞTIRMA DÜZENEKLERİ  116
A. Deneysel Düzenekler  117
1. Klasik Deney Düzeneği  118
2. Yalnız Sontestli– Denetim Gruplu Deney Düzeneği  119
3. Dörtlü Solomon Deney Düzeneği  119
4. Çok Faktörlü Deney Düzenekleri  120
II. ‘İLİŞKİSEL’ (‘KORELASYONEL’) ARAŞTIRMA DÜZENEKLERİ  124
A. Tek Grup Öntest–Sontestli Düzenek  125
B. Karşılaştırma Gruplu Düzenekler  126
1. Yalnız Son Testli Karşılaştırma Gruplu Düzenek  126
2. Öntest– Son Testli Karşılaştırma Gruplu Düzenek  126
C. Farklı Grupların Bir Bağımlı Değişken Açısından Karşılaştırılması  127
D. Tek Grubun Birden Çok Değişkenler Arası İlişkisinin İncelenmesi  127
E. Zaman Dizisi Düzenekleri  127
1. Tek Grup Zaman Dizisi Düzeneği  127
2. Karşılaştırma Gruplu Zaman Dizisi Düzeneği  129
III. BETİMSEL ÇALIŞMALAR  129
IV. ÖZEL DURUM ARAŞTIRMA TÜRLERİ  131
A. Tek Denekli Araştırmalar  131
1. Vaka–Olgu Çalışması  131
2. Temel Çalışmalara Yönelik Tek Denekli Araştırmalar  131
B. Geriye Dönük Çalışmalar (Retrospective Studies)  131
1. Arşiv ve Fiziksel İzler Çalışmaları  131
2. Gözden Geçirme Çalışmaları  132
a. Metaanalitik Çalışmalar (İstatistiksel Bakış)  132
b. Derleme (Alanyazın Tarama) Çalışmaları (Kuramsal Bakış)  132
C. Benzetim (simulation) Çalışmaları  132
D. Gelişimsel Araştırmalar  133
1. Enlemesine (Cross–Sectional) Kesitsel Çalışmalar  133
2. Boylamasına (Longitutinal) Çalışmalar  133
3. Ardışık (Sequential) Çalışmalar  134
Altıncı Bölüm
ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ
I. ÖRNEKLEM OLUŞTURMA YOLLARI  139
A. Olasılığa Göre Sınıflama  140
1. Olasılığı Bilinen Örnekleme  141
a. Basit Seçkisiz Örnekleme (Simple Random Sampling)  141
b. Sistematik Örnekleme (Systematic Sampling)  142
c. Tabakalı Örnekleme (Stratified Sampling)  142
d. Küme Örnekleme (Cluster Sampling)  143
2. Olasılığı Bilinmeyen Örnekleme  144
a. Kolaylıkla Bulunabileni Örnekleme (Convenience Sampling)  145
b. Amaçlı Örnekleme (Purposive Sampling)  145
c. Kota Örnekleme (Quota Sampling)  145
d. Dilim Örnekleme (Chunk Sampling)  146
e. Rastlantısal (Gelişigüzel) Örnekleme (Accidental Sampling)  146
f. Kartopu Örnekleme (Snowball Sampling)  147
g. Karar Örnekleme (Judgement Sampling)  147
B. Evrenin Benzeşikliğine (Homojenliğine) Göre Sınıflama  147
C. Örnekleme Aşamasına Göre Sınıflama  148
II. ÖRNEKLEMDEKİ BİRİM SAYISINI BELİRLEME  148
A. Veriler Sürekli ve Ortalamalar İncelenecekse  150
1. Evrendeki Birey Sayısı (N) Bilinmiyorsa  150
2. Evrendeki Birey Sayısı (N) Biliniyorsa  150
B. Veriler Süreksiz ve Görünüş Sıklığı İncelenecekse  151
1. Evrendeki Birey Sayısı (N) Bilinmiyorsa  151
2. Evrendeki Birey Sayısı (N) Biliniyorsa  151
Yedinci Bölüm
VERİLERİN TOPLANMASI
I. BAZI TEMEL KAVRAMLAR  155
II. VERİ TOPLAMA YOLLARI  159
A. Gözlem  160
1. Ortamın Değişimlenmesine Göre  161
a. Doğal Gözlem  161
b. Denetimli Gözlem  161
2. Araştırmacının Katılımına Göre  161
a. Katılımlı Gözlem  161
b. Katılımsız Gözlem  161
3. Gözlemin Süresine Göre  161
B. Görüşme (Mülakat–Interview)  163
1. Görüşmenin Yapısı Bakımından  163
a. Yapılandırılmamış Görüşme  163
b. Yapılandırılmış Görüşme  163
c. Yarı Yapılandırılmış Görüşme  164
2. İletişim ve Kayıt Biçimi Bakımından  165
a. Sözel Görüşme  165
b. Yazılı Görüşme  165
3. Görüşme Yapılacak Birey Sayısı Açısından  165
a. Bireysel Görüşme  165
b. Grup Görüşmesi  166
C. Müdahalesiz Veri Toplama Yöntemleri  167
1. Arşivler  167
2. Fiziksel İzler  168
3. Çeşitli Kayıt Belgeleri  168
4. İnternetteki Arama Motorları ve Web Sayfaları  168
D. Özel Gereçler  168
E. Kağıt–Kalem Türü Araçlar  168
Sekizinci Bölüm
KAĞIT–KALEME DAYANAN VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
I. PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARI  172
A. Tanım ve Sınıflama  172
B. Psikolojik Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler  177
1. Güvenirlik  177
a. Birden Çok Uygulamaya Dayanan Yöntemler  178
aa. Eşdeğer Formlar Yöntemi  178
ab. Test–Tekrar Test Yöntemi  178
b. Tek Uygulamaya Dayanan Yöntemler  178
ba. Yarıya Bölme Yöntemleri  178
bb. Madde Kovaryanslarına Dayanan Yöntemler  178
2. Geçerlik  179
a. Ölçme Geçerliği  179
aa. Kapsam Geçerliği  179
ab. Ölçüt–Bağıntılı (Ölçütle İlişkili) Geçerlik  180
ac. Yapı Geçerliği  181
b. Karar Geçerliği  181
ba. Sınıflama Geçerliği  181
bb. Sıralama Geçerliği  182
II. SORMACA (ANKET)  183
Dokuzuncu Bölüm
VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
I. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİNİ BELİRLEYEN KOŞULLAR  192
II. VERİLERİ ÖZETLEME VE ANLAMLILAŞTIRMA  195
III. VERİLERİN TEMEL İKİ İSTATİSTİKSEL ÖLÇÜSÜ  196
A. Benzerlik Ölçüleri (Merkezi Eğilim/Yığılım–Vasat Ölçüleri)  196
1. Tepedeğer (Mod)  196
2. Ortanca (Median)  196
3. Aritmetik Ortalama  196
B. Farklılık Ölçüleri (Değişim/Dağılım Ölçüleri)  197
1. Ranj (Range)  197
2. Çeyrek Sapma (Semi Interquartile Range)  197
3. Standart Sapma (Standart Deviation) ve Varyans  197
IV. SAYBAĞ (KORELASYON)  199
V. REGRESYON  201
VI. ÖRNEKLEMDEN EVRENE GENELLEYEBİLME (VARDAMLI İSTATİSTİK): DENENCE TESTİ  202
VII. BAZI İSTATİSTİKSEL TESTLER  204
VIII. TESTİN GÜCÜ VE ETKİ BÜYÜKLÜĞÜ  211
Onuncu Bölüm
BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN YAZIMI, YAYINLANMASI VE SUNULMASI
I. BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN YAZILMASI  218
A. Görgül Bir Araştırma Makalesinin Yapısı  222
1. Başlık ve Başlıklama  222
2. Ana Bölüm ve Alt Bölümler  222
a. Giriş  222
b. Yöntem  223
c. Bulgular (Results)  224
d. Tartışma ve Yorum  225
e. Sonuç ve Öneriler  226
f. Kaynaklar (veya Kaynakça)  226
g. Ekler  227
B. Araştırma Önerisi Yazımı  227
C. Derleme (Gözden Geçirme) Yazıları  228
D. Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Yazımı (Bir Yazım Önerisi)  228
E. Temel Çalışmaların Yazımı  229
II. BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI  233
III. BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN SUNULMASI  235
A. Bilimsel Kongreler  235
1. Sözel Bildiriler  235
2. Poster Bildiriler  235
3. İşlik Çalışmaları (Workshops)  235
4. Panel  235
5. Davetli Konuşma (Konferans)  236
B. Sempozyum  236
C. Kollokyum  236
D. Bienal  236
E. Seminer  236
Onbirinci Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ ETİK İLKELER  247
A. Psikolojik Değerlendirmeler ile İlgili Etik Kurallar  247
1. Değerlendirmenin Temelleri  247
2. Değerlendirmelerin Kullanımı  247
3. Danışanın Bilgilendirilmiş Onamının Alınması  247
4. Test Verilerinin Sunulması  248
5. Test Hazırlamak  248
6. Değerlendirme Sonuçlarının Yorumlanması  248
7. Niteliksiz/Yetkisiz Kişiler Tarafından Değerlendirme  248
8. Geçerliliğini Yitirmiş Testler ve Test Sonuçları  248
9. Test Puanlaması ve Yorumlama Hizmetleri  249
10. Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması  249
11. Test Güvenliğini Koruma  249
12. Eğitim Amaçlı Değerlendirmelerin Paylaşımı  249
13. Testlerin Uygunsuz Kullanımı  249
B. Araştırma ve Yayınlama ile İlgili Etik Kurallar  249
1. Kurumsal Onay  249
2. Araştırmalarda Bilgilendirilmiş Onam Almak  249
3. Film Çekimleri ve Kayıtlar İçin İzin Almak  250
4. Danışan, Öğrenci ya da Alt konumdaki Katılımcılar  250
5. Bilgilendirilmiş Onamın Gerekmediği Durumlar  250
6. Araştırma Katılımcılarını Teşvik Etmek  250
7. Araştırmada Yanıltma  250
8. Çalışmalar Hakkında Katılanları Bilgilendirmek  251
9. Araştırmadaki Hayvanların Kullanım ve Bakımı  251
10. Sonuçları Rapor Etme  252
11. Kaynak Hırsızlığı  252
12. Yayın Hakkı  252
13. Aynı Verilerden Birden Fazla Yayın Yapmak  252
14. Verilerin Paylaşımı  252
15. Yayınları Değerlendirenler  252
EK: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  253
Kaynaklar  301
Sözlükçe  307
Kavramlar Dizini  315
 


Ahmad Jabbari
Haziran 2020
37.00 TL
Sepete Ekle
Ali Sadi Gitmez
Mayıs 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
6. BASKI İÇİN BİRKAÇ ve SON SÖZ  8
5. BASKIYA “EKŞİ” SÖZ  9
GİRİŞ  21
Birinci Bölüm
BİLİM VE BİLİMSEL YÖNTEM
I. BİLİMSEL YAKLAŞIM  31
A. Bilgi, Bilgi Kaynakları ve Bilgiye Ulaşma Yolları  31
1. Bilgi Kaynakları  31
2. Bilgiye Ulaşma Yolları  34
B. Bilim Nedir?  35
1. Tanım  35
2. Bilimin Dayandığı Sayıltılar  36
3. Bilimin Ölçütleri  41
4. Bilimin Çalışma Amaçları  42
C. Bilim Alanlarının Sınıflandırılması  44
D. Bilimsel Yöntem  45
1. Bilimsel Yöntemin Kavramsal Yanı  47
a. Kuram  47
b. Kavramlar ve Kavramların Tanımlanması  48
c. İşevuruk Tanım (Operational Definition)  50
2. Bilimsel Yöntemin Görgül Yanı  51
İkinci Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA MERAK EDİLENLER
I. İLİŞKİLER–FARKLAR VE NEDENSELLİK  53
A. Ölçümler Arası Farklılıklar  55
B. Değişkenler Arasındaki İlişkiler  55
1. Karşılıklı İlişki  56
2. Nedensel İlişki  56
B. Olası Karıştırıcı Değişkenler (İkincil–Secondary– Tali Değişken)  62
1. Deneklerin Ardalanı (Proactive History)  62
2. Deney Sırasında İstenmeyen Etkilere Maruz Kalma (Retroactive History)  62
3. Olgunlaşma (Maturation)  63
4. Ölçülme (Measuring)  63
5. Denek Kaybı  63
6. Regresyon Etkisi  64
7. Ölçme Araç–Gereçlerinde Meydana Gelen Değişiklikler  64
8. Deneyci ve Denek Yanlılığı (Experimenter and Subject Bias)  64
9. Dış Ortamsal Karıştırıcılar  64
10. İç Ortamsal Karıştırıcılar  65
11. Karıştırıcı Değişkenlerin Ortak etkisi  65
C. Denetimleme (Controlling) Teknikleri  66
1. Ortamdan Uzaklaştırma (Elimination)  66
2. İstatistiksel Tekniklerden Yararlanma  66
a. Seçkisizleştirme (Randomization)  66
b. Kovaryans Analizi  66
c. Tabaka ve Küme Örnekleme  67
3. Dengeleme–Sabitleme–Eşitleme  67
a. Gruplar Oluşturulurken  67
b. İşlem Yapılırken  68
4. Karıştırıcı Değişkeni Yeni Bir Bağımsız Değişken Yapma  69
5. Körlemesine (Blind) Teknik  69
a. Tek Yönlü  69
b. Çift Yönlü  69
6. Denetim Grubu Kullanma  69
7. Sanal Uygulama (Placebo) Grubu Kullanma  70
Üçüncü Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
I. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN SINIFLANDIRILMASI  74
II. BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI  75
A. Araştırma Problemi  75
B. Araştırma Denenceleri ve/veya Soruları  79
C. Araştırma Yöntemi ve Araştırma Düzeneği Oluşturma  81
D. Kimler (Neler) Üzerinde Veri Toplanacağını Belirleme  81
E. Veri Toplama Yöntem, Teknikleri ile Araçlarını Belirleme ve Veri Toplama  82
F. Verileri Çözümleme  82
G. Yorum ve Genelleme Yapma  82
H. Araştırmanın Raporlaştırılması, Sunulması ve/veya Yayınlanması  83
III. DEĞİŞKENLER  83
A. Araştırmada Yer Alan Değişkenler  85
1. Bağımlı Değişkenler  85
2. Bağımsız Değişkenler  86
B. Ölçme ve İstatistikte Yer Alan Değişkenler  88
1. Sınıflama Düzeyinde Ölçme ve Değişkenler  88
2. Sıralama (“Sort” Değil, “Ordinal”) Düzeyinde Ölçme ve Değişkenler  89
3. Eşit Aralıklı Düzeyde Ölçme ve Değişkenler  89
4. Oranlı Düzeyde Ölçme ve Değişkenler  90
Dördüncü Bölüm
“NİTEL”İN BİLİMSEL ARAŞTIRMADAKİ YERİ
1. “Nitel” İsimlendirmesi Doğru Görünmemektedir  94
2. Bugün Artık Geçerliği Kalmamış Arkaik Görüşleri ve Doğru Olmayan “Bilgileri” Bilime Atfederek Bir Temel Yaratma Çabası Görülmektedir  97
3. Bilimsel Yöntemde Kullanılan Terimler Olduğu Gibi Alınıp Farklı Anlamlarda Kullanılarak veya Bilimsel Yönteme İlişkin Yanlış–Eksik Bilgiler Verilerek Kafa Karıştırılmaya Çalışılmaktadır  104
4. “Nitel” Yöntem–Düzenek (Design) Sorunu…  106
5. “Güvenirlik–Geçerlik”… Aslında “Bilimsellik” Sorunu…  110
6. “Ölçme ile Pek Çok Kişi Hakkında Karar Veriliyor, Nitelciler Daha Az Kişiyle Görüştükleri İçin Daha Ayrıntılı Açıklama Yapıyorlar” Safsatası…  111
Beşinci Bölüm
ARAŞTIRMA DÜZENEKLERİ
I. DENEYSEL ARAŞTIRMA DÜZENEKLERİ  116
A. Deneysel Düzenekler  117
1. Klasik Deney Düzeneği  118
2. Yalnız Sontestli– Denetim Gruplu Deney Düzeneği  119
3. Dörtlü Solomon Deney Düzeneği  119
4. Çok Faktörlü Deney Düzenekleri  120
II. ‘İLİŞKİSEL’ (‘KORELASYONEL’) ARAŞTIRMA DÜZENEKLERİ  124
A. Tek Grup Öntest–Sontestli Düzenek  125
B. Karşılaştırma Gruplu Düzenekler  126
1. Yalnız Son Testli Karşılaştırma Gruplu Düzenek  126
2. Öntest– Son Testli Karşılaştırma Gruplu Düzenek  126
C. Farklı Grupların Bir Bağımlı Değişken Açısından Karşılaştırılması  127
D. Tek Grubun Birden Çok Değişkenler Arası İlişkisinin İncelenmesi  127
E. Zaman Dizisi Düzenekleri  127
1. Tek Grup Zaman Dizisi Düzeneği  127
2. Karşılaştırma Gruplu Zaman Dizisi Düzeneği  129
III. BETİMSEL ÇALIŞMALAR  129
IV. ÖZEL DURUM ARAŞTIRMA TÜRLERİ  131
A. Tek Denekli Araştırmalar  131
1. Vaka–Olgu Çalışması  131
2. Temel Çalışmalara Yönelik Tek Denekli Araştırmalar  131
B. Geriye Dönük Çalışmalar (Retrospective Studies)  131
1. Arşiv ve Fiziksel İzler Çalışmaları  131
2. Gözden Geçirme Çalışmaları  132
a. Metaanalitik Çalışmalar (İstatistiksel Bakış)  132
b. Derleme (Alanyazın Tarama) Çalışmaları (Kuramsal Bakış)  132
C. Benzetim (simulation) Çalışmaları  132
D. Gelişimsel Araştırmalar  133
1. Enlemesine (Cross–Sectional) Kesitsel Çalışmalar  133
2. Boylamasına (Longitutinal) Çalışmalar  133
3. Ardışık (Sequential) Çalışmalar  134
Altıncı Bölüm
ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ
I. ÖRNEKLEM OLUŞTURMA YOLLARI  139
A. Olasılığa Göre Sınıflama  140
1. Olasılığı Bilinen Örnekleme  141
a. Basit Seçkisiz Örnekleme (Simple Random Sampling)  141
b. Sistematik Örnekleme (Systematic Sampling)  142
c. Tabakalı Örnekleme (Stratified Sampling)  142
d. Küme Örnekleme (Cluster Sampling)  143
2. Olasılığı Bilinmeyen Örnekleme  144
a. Kolaylıkla Bulunabileni Örnekleme (Convenience Sampling)  145
b. Amaçlı Örnekleme (Purposive Sampling)  145
c. Kota Örnekleme (Quota Sampling)  145
d. Dilim Örnekleme (Chunk Sampling)  146
e. Rastlantısal (Gelişigüzel) Örnekleme (Accidental Sampling)  146
f. Kartopu Örnekleme (Snowball Sampling)  147
g. Karar Örnekleme (Judgement Sampling)  147
B. Evrenin Benzeşikliğine (Homojenliğine) Göre Sınıflama  147
C. Örnekleme Aşamasına Göre Sınıflama  148
II. ÖRNEKLEMDEKİ BİRİM SAYISINI BELİRLEME  148
A. Veriler Sürekli ve Ortalamalar İncelenecekse  150
1. Evrendeki Birey Sayısı (N) Bilinmiyorsa  150
2. Evrendeki Birey Sayısı (N) Biliniyorsa  150
B. Veriler Süreksiz ve Görünüş Sıklığı İncelenecekse  151
1. Evrendeki Birey Sayısı (N) Bilinmiyorsa  151
2. Evrendeki Birey Sayısı (N) Biliniyorsa  151
Yedinci Bölüm
VERİLERİN TOPLANMASI
I. BAZI TEMEL KAVRAMLAR  155
II. VERİ TOPLAMA YOLLARI  159
A. Gözlem  160
1. Ortamın Değişimlenmesine Göre  161
a. Doğal Gözlem  161
b. Denetimli Gözlem  161
2. Araştırmacının Katılımına Göre  161
a. Katılımlı Gözlem  161
b. Katılımsız Gözlem  161
3. Gözlemin Süresine Göre  161
B. Görüşme (Mülakat–Interview)  163
1. Görüşmenin Yapısı Bakımından  163
a. Yapılandırılmamış Görüşme  163
b. Yapılandırılmış Görüşme  163
c. Yarı Yapılandırılmış Görüşme  164
2. İletişim ve Kayıt Biçimi Bakımından  165
a. Sözel Görüşme  165
b. Yazılı Görüşme  165
3. Görüşme Yapılacak Birey Sayısı Açısından  165
a. Bireysel Görüşme  165
b. Grup Görüşmesi  166
C. Müdahalesiz Veri Toplama Yöntemleri  167
1. Arşivler  167
2. Fiziksel İzler  168
3. Çeşitli Kayıt Belgeleri  168
4. İnternetteki Arama Motorları ve Web Sayfaları  168
D. Özel Gereçler  168
E. Kağıt–Kalem Türü Araçlar  168
Sekizinci Bölüm
KAĞIT–KALEME DAYANAN VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
I. PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARI  172
A. Tanım ve Sınıflama  172
B. Psikolojik Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler  177
1. Güvenirlik  177
a. Birden Çok Uygulamaya Dayanan Yöntemler  178
aa. Eşdeğer Formlar Yöntemi  178
ab. Test–Tekrar Test Yöntemi  178
b. Tek Uygulamaya Dayanan Yöntemler  178
ba. Yarıya Bölme Yöntemleri  178
bb. Madde Kovaryanslarına Dayanan Yöntemler  178
2. Geçerlik  179
a. Ölçme Geçerliği  179
aa. Kapsam Geçerliği  179
ab. Ölçüt–Bağıntılı (Ölçütle İlişkili) Geçerlik  180
ac. Yapı Geçerliği  181
b. Karar Geçerliği  181
ba. Sınıflama Geçerliği  181
bb. Sıralama Geçerliği  182
II. SORMACA (ANKET)  183
Dokuzuncu Bölüm
VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
I. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİNİ BELİRLEYEN KOŞULLAR  192
II. VERİLERİ ÖZETLEME VE ANLAMLILAŞTIRMA  195
III. VERİLERİN TEMEL İKİ İSTATİSTİKSEL ÖLÇÜSÜ  196
A. Benzerlik Ölçüleri (Merkezi Eğilim/Yığılım–Vasat Ölçüleri)  196
1. Tepedeğer (Mod)  196
2. Ortanca (Median)  196
3. Aritmetik Ortalama  196
B. Farklılık Ölçüleri (Değişim/Dağılım Ölçüleri)  197
1. Ranj (Range)  197
2. Çeyrek Sapma (Semi Interquartile Range)  197
3. Standart Sapma (Standart Deviation) ve Varyans  197
IV. SAYBAĞ (KORELASYON)  199
V. REGRESYON  201
VI. ÖRNEKLEMDEN EVRENE GENELLEYEBİLME (VARDAMLI İSTATİSTİK): DENENCE TESTİ  202
VII. BAZI İSTATİSTİKSEL TESTLER  204
VIII. TESTİN GÜCÜ VE ETKİ BÜYÜKLÜĞÜ  211
Onuncu Bölüm
BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN YAZIMI, YAYINLANMASI VE SUNULMASI
I. BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN YAZILMASI  218
A. Görgül Bir Araştırma Makalesinin Yapısı  222
1. Başlık ve Başlıklama  222
2. Ana Bölüm ve Alt Bölümler  222
a. Giriş  222
b. Yöntem  223
c. Bulgular (Results)  224
d. Tartışma ve Yorum  225
e. Sonuç ve Öneriler  226
f. Kaynaklar (veya Kaynakça)  226
g. Ekler  227
B. Araştırma Önerisi Yazımı  227
C. Derleme (Gözden Geçirme) Yazıları  228
D. Ölçek Geliştirme Çalışmalarının Yazımı (Bir Yazım Önerisi)  228
E. Temel Çalışmaların Yazımı  229
II. BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI  233
III. BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN SUNULMASI  235
A. Bilimsel Kongreler  235
1. Sözel Bildiriler  235
2. Poster Bildiriler  235
3. İşlik Çalışmaları (Workshops)  235
4. Panel  235
5. Davetli Konuşma (Konferans)  236
B. Sempozyum  236
C. Kollokyum  236
D. Bienal  236
E. Seminer  236
Onbirinci Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ ETİK İLKELER  247
A. Psikolojik Değerlendirmeler ile İlgili Etik Kurallar  247
1. Değerlendirmenin Temelleri  247
2. Değerlendirmelerin Kullanımı  247
3. Danışanın Bilgilendirilmiş Onamının Alınması  247
4. Test Verilerinin Sunulması  248
5. Test Hazırlamak  248
6. Değerlendirme Sonuçlarının Yorumlanması  248
7. Niteliksiz/Yetkisiz Kişiler Tarafından Değerlendirme  248
8. Geçerliliğini Yitirmiş Testler ve Test Sonuçları  248
9. Test Puanlaması ve Yorumlama Hizmetleri  249
10. Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması  249
11. Test Güvenliğini Koruma  249
12. Eğitim Amaçlı Değerlendirmelerin Paylaşımı  249
13. Testlerin Uygunsuz Kullanımı  249
B. Araştırma ve Yayınlama ile İlgili Etik Kurallar  249
1. Kurumsal Onay  249
2. Araştırmalarda Bilgilendirilmiş Onam Almak  249
3. Film Çekimleri ve Kayıtlar İçin İzin Almak  250
4. Danışan, Öğrenci ya da Alt konumdaki Katılımcılar  250
5. Bilgilendirilmiş Onamın Gerekmediği Durumlar  250
6. Araştırma Katılımcılarını Teşvik Etmek  250
7. Araştırmada Yanıltma  250
8. Çalışmalar Hakkında Katılanları Bilgilendirmek  251
9. Araştırmadaki Hayvanların Kullanım ve Bakımı  251
10. Sonuçları Rapor Etme  252
11. Kaynak Hırsızlığı  252
12. Yayın Hakkı  252
13. Aynı Verilerden Birden Fazla Yayın Yapmak  252
14. Verilerin Paylaşımı  252
15. Yayınları Değerlendirenler  252
EK: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  253
Kaynaklar  301
Sözlükçe  307
Kavramlar Dizini  315
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020