Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnsan Hakları El Kitabı
Kasım 2016 / 6. Baskı / 936 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Mart 2014 37.50 TL 27.50 TL (%27)Sepete Ekle
   

İnsan hakları, ülkemizde ve dünyada gitgide daha fazla önem verilen ve ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. İletişim olanaklarının artarak gelişmesi ve ülkeler arası geçişlerin giderek kolaylaşması insan haklarını küreselleştirmekte ve adeta "dünya vatandaşlığına" bir adım daha yaklaştırmaktadır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun kabulü de, neredeyse bütün hukuki uyuşmazlıkların insan hakları perspektifinden ayrıca değerlendirilmesini gerektirmektedir.

İnsan haklarına verilen anlam ve önemin tartışmalı toplumsal ve siyasi konularda ortak akla, nesnel ve bilimsel ölçütlere dayandırılması gerekir. Bu noktada "İnsan Hakları El Kitabı" gerek teorik yönüyle, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarından verdiği örnekler ile önemli bir işlev görmektedir.

Konu Başlıkları
İnsan Hakları Kavramı, Önemi ve Felsefi Temelleri
İnsan Haklarının Türleri
İnsan Hakları Hukukunun Temel İlkeleri ile Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları
İnsan Hakları ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Resmî Kurum ve Kuruluşlar
İnsan Haklarını Koruyan Diğer Kurul ve Komisyonlardan Örnekler
İnsan Hakları Kurulları Kanalıyla Hak Arama Yolları
İnsan Hakları Konusunda Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim
Barkod: 9789750240379
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 936
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  17
I. GİRİŞ  21
II. İNSAN HAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE FELSEFİ TEMELLERİ  27
A. İnsan Hakları Kavramı  27
1. Tanım  27
2. Nitelikleri  29
B. İnsan Haklarının Kısa Tarihi Gelişimi  31
1. Uluslararası Hukuktaki Tarihi Gelişim  33
2. Ulusal Hukuktaki Tarihi Gelişim  46
C. İnsan Haklarının Korunmasının Önemi  49
D. İnsan Hak ve Özgürlüklerin Felsefi Temelleri  53
1. Doğal Hukuk Anlayışı  54
2. Pozitif Hukuk Anlayışı  56
E. İnsan Haklarının Yakın Kavramlarla İlişkisi ve İnsancıl Hukuk  56
F. Temel Hakların Yatay ve Dikey Etkisi  58
III. İNSAN HAKLARININ TÜRLERİ  60
A. Koruyucu Haklar, İsteme Hakları ve Katılma Hakları Ayırımı  60
B. Birinci, İkinci ve Üçüncü Kuşak Haklar Ayırımı  61
C. Kişisel, Sosyal, Ekonomik, Siyasal ve Kültürel Haklar Ayırımı  63
D. Bireysel Haklar–Kolektif Haklar Ayırımı  64
E. Şekli Haklar–Gerçek Haklar Ayırımı  64
F. İnsan Hakları–Yurttaş Hakları Ayırımı  65
IV. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ İLE BAŞLICA HAK VE ÖZGÜRLÜK KONULARI  66
A. İnsan Hakları Sözleşmelerinin Uygulanmasında Temel İlkeler, Yer ve Zaman Bakımından Uygulama Kuralları  66
1. Temel İlkeler  66
2. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  70
3. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  77
4. Uluslararası Örgütler Çerçevesinde İşlenen Fiillerden Ötürü Sorumluluk  77
B. Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları  84
1. Yaşama Hakkı (AY m.15/2, 17/1, AİHS m.2, İHEB m.3, MvSHS m.6, ABTHŞ m. 2)  85
a. Uygulama Alanı  85
b. Yaşamın Başlangıcı ve Sonu  90
c. Ölüm Cezası Sorunu  93
d. Yaşam Hakkını Koruma Yükümlülüğünün Kapsamı  94
e. Orantısız Güç Kullanılmasından Kaynaklanan Ölüm Olayları  116
2. İşkence Yasağı (AY m.17/3, AİHS m. 3, İHEB m.5, MvSHS m.7, ABTHŞ m.4)  130
a. Kavram ve Tanım  130
b. İşkence Yasağının Niteliği  141
c. Yükümlülüğün Kapsamı  144
d. İhlal Kategorileri  148
3. Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS m. 4, Anayasa m. 18, ABA m. II–5)  182
a. Uygulama Alanı  182
b. Yükümlülüğün Kapsamı  185
c. İstisnalar  186
4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı (AİHS m. 5, Anayasa m.19, AİHS’ne Ek 4. Protokol m. 3, ABA m. II–6)  192
a. Koruma Alanı: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği  192
b. Kişi Özgürlüğüne Müdahale  195
aa. Kişi Özgürlüğü  195
bb. Müdahale  199
cc. Müdahalenin Yasaya Dayanması  201
c. Özgürlükten Yoksun Kılmanın Hukuka Uygun Sayıldığı Durumlar  203
aa. Yetkili Mahkeme Tarafından Mahkum Edilmesi Üzerine Bir Kimsenin Usulüne Uygun Olarak Hapsedilmesi (m.5/1 a).  204
bb. Bir Mahkeme Tarafından Yasaya Uygun Olarak Verilen Bir Karara Riayetsizlikten Dolayı Veya Yasanın Koyduğu Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak İçin Bir Kimsenin Usulüne Uygun Olarak Yakalanması Veya Tutulması (m.5/1 b).  206
cc. Suç İşlediği Hakkında Geçerli Şüphe Bulunan Veya Suç İşlemesine ya da Suçu İşledikten Sonra Kaçmasına Engel Olmak Zorunluluğu İnancını Doğuran Makul Nedenlerin Bulunması Dolayısıyla, Bir Kimsenin Yetkili Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Yakalanması ve Tutulması (m.5/1 c).  210
dd. Bir Küçüğün Gözetim Altında Eğitimi İçin Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Bir Karar Gereği Tutulması Veya Yetkili Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Usulüne Uygun Olarak Tutulması (m.5/1–d)  225
ee. Bulaşıcı Hastalık Yayabilecek Bir Kimsenin, Bir Akıl Hastasının, Bir Alkoliğin, Uyuşturucu Madde Bağımlısı Bir Kişinin Veya Bir Serserinin Usulüne Uygun Olarak Tutulması (m.5/1–e)  226
ff. Bir Kişinin Usulüne Aykırı Surette Ülkeye Girmekten Alıkonması Veya Kendisi Hakkında Sınır Dışı Etme Ya Da Geri Verme İşleminin Yürütülmekte Olması Nedeniyle Usulüne Uygun Olarak Yakalanması Veya Tutulması (m.5/1–f).  228
d. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişiye Tanınan Haklar  231
aa. Yakalama ve Tutuklama Nedenlerinin ve İsnadın Sanığa En Kısa Zamanda Bildirilmesi (m. 5/2)  232
bb. Sanığın Hemen Bir Hakim Veya Adli Görev Yapmaya Kanunun Yetkili Kıldığı Bir Memur Huzuruna Çıkarılması ve Tutukluluğun Makul Süre Devam Etmesi  235
cc. Sanığın Yakalama Ve Tutuklamanın Kanuna Uygunluğunun Denetimini Sağlamak İçin Yargı Yoluna Başvurma Hakkı (m. 5/4)  249
dd. Yakınlarına Haber Verme Hakkı  261
ee. Sözleşmeye aykırı olarak yakalanan ve tutuklananlara tazminat ödenmesi  262
5. Adil Yargılanma Hakkı (AİHS m.6, Anayasa m. 36–38, ABA m. II– 47, 48)  267
a. Bir Yargı Yerine Başvurma Hakkı  280
b. Davanın Hakkaniyete Uygun Dinlenmesini İstemek Hakkı  289
c. Duruşmanın Halka Açıklığı  307
d. Makul Sürede Yargılanma Hakkı  308
e. Yasayla Kurulan, Tarafsız ve Bağımsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı  312
f. Ceza Muhakemesinde Şüpheliye/Sanığa Tanınan Haklar  318
aa. Masumiyet Karinesi  319
bb. Şüpheli/Sanığın Kendisine Yönelik Suçlamanın Niteliği ve Nedeninden En Kısa Zamanda, Anladığı Bir Dilde ve Ayrıntılı Olarak Haberdar Edilme Hakkı (AİHS m. 6/3–a)  326
cc. Savunmasını Hazırlamak İçin Gerekli Zamana ve Kolaylıklara Sahip Olmak Hakkı (AİHS m. 6/3–b)  329
dd. Sanığın Kendisini Bizzat veya Seçeceği Bir Müdafi Yardımıyla Savunması (AİHS m. 6/3–c)  333
ee. İddia Tanıklarına Soru Sorma Hakkı (AİHS m. 6/3–d)  341
ff. Tercümandan Yararlanma Hakkı (AİHS m. 6/3–e)  343
6. Suç ve Cezada Kanunilik (AİHS m. 7, AY. m. 38, ABA m. II–49)  345
7. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması (Anayasa m. 17, 20 vd., AİHS m. 8, ABA m. II–7, 8, 9, 11)  353
a. Özel Hayata Saygı Hakkı  359
b. Aile Hayatına Saygı Hakkı  379
8. Konut Dokunulmazlığı Hakkı (Anayasa m. 21, AİHS m. 8, ABA m. II–7)  385
9. Vicdan ve Din/İnanç Özgürlüğü (Anayasa m. 24, 25, AİHS m. 9, ABA m. II–10, 22)  391
10. İfade Özgürlüğü (Anayasa m. 25, 26, AİHS m. 10, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 19)  420
a. Kavram ve Önemi  420
b. Uluslararası ve Ulusal Belgelerde Düzenlenişi  423
c. AİHM ve AYM İçtihatlarında İfade Özgürlüğü  424
d. Genel Değerlendirme  465
11. Haberleşme Özgürlüğü (Anayasa m. 22, AİHS m. 8, ABA m. II–11)  473
12. Basın ve Kitle İletişim Özgürlüğü (Anayasa m. 28 vd., AİHS m. 10, ABA m. II–11)  488
13. Örgütlenme Özgürlüğü (Dernek Kurma Özgürlüğü, Sendika Hakkı) (Anayasa m. 33, 52, AİHS m.11, ABA m. II–12, 28)  519
a. Dernek Kurma Özgürlüğü  520
b. Sendika Özgürlüğü  524
14. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı (AİHS m. 11, Anayasa m. 34)  532
15. Etkili Başvuru Hakkı/Hak Arama Özgürlüğü (AİHS m.13, Anayasa  
m. 36, ABA m. II–47)  544
16. Dilekçe Hakkı (Anayasa m. 74, ABA m. II–44)  547
17. Ayrımcılık Yasağı (AİHS m.14, AİHS’ne Ek 12. Protokol m.1, ABA  
m. II–21, Anayasa m. 10)  548
18. Mülkiyet Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 1, Anayasa m. 35, ABA  
m. II–17)  559
a. Genel Olarak  559
b. Kapsamı  560
c. AİHM ve Anayasa Mahkemesi İçtihatlarında Mülkiyet Hakkı  562
d. Türkiye Açısından Sorunlu Alanlar  569
19. Eğitim ve Öğrenim Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 2, Anayasa m. 42, ABA m. II–14)  577
20. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı (Anayasa  
m. 67, AİHS Ek 1. Protokol m. 3, ABA m. II–39, 40)  593
21. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü (Anayasa m. 23, AİHS Ek 4. Protokol m. 2, 3, ABA m. II– 4/1)  602
22. Bilim ve Sanat Özgürlüğü (Anayasa m. 27, ABA m. II–13)  604
23. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü (Anayasa m. 48 vd, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, ABA m. II–15, 16, 27 vd.)  605
24. Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları (Anayasa m. 56, ABA m. II–35)  606
25. Çevre Hakkı (Anayasa m. 56, ABA m. II–37)  620
26. Sosyal Güvenlik Hakkı (Anayasa m. 60, ABA m. II–34)  626
27. Vatandaşlık Hakkı  628
28. Çocuk Hakları  629
29. Kadın Hakları  637
30. Engelli Hakları  644
31. Bilgi Edinme Hakkı  649
32. Azınlık Hakları  653
33. Kültürel Haklar  657
34. Özgürlüğünden Mahrum Bırakılan Grupların Hakları  658
35. Mülteci ve Sığınmacı Hakları  660
36. Yabancıların Sınır Dışı Edilmesine Karşı Usuli Güvenceler  
(AİHS’e Ek 7 nolu Protokol m. 3)  666
37. Ceza İşlerinde Kanun Yollarına Başvuru Hakkı (AİHS’e Ek Protokol  
m. 2)  668
38. Hatalı Kararlardan Dolayı Tazminat Hakkı (AİHS’e Ek 7 nolu Protokol m. 3)  669
39. Çifte Yargılanma ve Cezalandırma Yasağı (AİHS’e Ek 7 nolu Protokol m. 4, MvSHS m. 14/1, ATHŞ m. 50).  670
V. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NİTELİĞİ VE SINIRLANMASI REJİMİ  671
A. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği  671
B. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması veya Durdurulması  671
C. Olağanüstü Yönetim Usulleri  672
1. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  673
a. Zaruret Hali Teorisi  673
b. Meşru Müdafaa Teorisi  673
c. Siyasi Teori  673
d. Anayasa Geleneği Teorisi  673
2. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal İlanı Kararının Hukuki Tahlili  674
a. Yetkili Makam  674
b. Şekil Unsuru  674
c. Sebep Unsuru  674
aa. Doğal Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlânı  674
bb. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü Hal İlânı  675
d. Konu Unsuru  675
e. Amaç Unsuru  675
3. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali Kararının Hukuki Tahlili  675
a. Yetkili Makam  677
b. Şekil Unsuru  677
c. Sebep Unsuru  677
d. Konu Unsuru  678
e. Amaç Unsuru  678
D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Olağanüstü Hal Uygulamaları  678
1. Genel Sınırlama Rejimi  678
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesi Hükmü ve Değerlendirmesi  681
a. Savaş Hali–Kamusal Tehlike Şartı  682
b. Ölçülülük İlkesi  684
c. Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülüklere Ters Düşmeme  684
d. Dokunulmaz Haklar  685
e. Usule İlişkin Koşul  685
3. Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi  686
4. AİHM Kararlarından Örnekler  686
E. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasının Sınırları  690
1. Hakkın Özüne Dokunmama  690
2. Ölçülülük İlkesi  691
3. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olma  692
4. Sınırlamanın Yasayla Olması  693
F. İnsan Haklarının Korunmasında Terörle Mücadele  695
1. Terör Kavramı  695
2. Terörle Mücadele Kanunu ve CMK’da Öngörülen Tedbirler  699
a. 3713 s. Terörle Mücadele Kanunu  699
b. CMK’da Öngörülen Tedbirler  714
aa. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  714
bb. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  719
cc. Teknik Araçlarla İzleme  722
dd. Tanıkların Korunması  725
3. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı  726
VI. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KORUMA VE DENETİM MEKANİZMALARI  728
A. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru/Anayasa Şikayeti  728
1. Anayasa Şikayeti Kavramı  728
2. Anayasa Şikayetinin Nitelikleri  729
3. Anayasa Şikayetinin Konusu  732
4. Anayasa Şikayetinde Başvurucuya İlişkin Şartlar  734
5. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları  735
6. Anayasa Şikâyetinde Hukuki Yarar Şartı  740
7. Esas İnceleme Sonucu Verilen Kararlar  750
8. Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Şikâyeti  753
B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Mahkemeye Başvuru Koşulları  756
1. Genel Olarak  756
2. Mağdur Sıfatı  769
3. Başvurunun Reddi Nedenleri  773
a. Başvurunun İmzasız (Anonim) Olması  773
b. Başvurunun Mahkeme Tarafından Daha Önce İncelenmiş Başvuru Konusu ile Aynı Olması  774
c. Başvurunun Uluslararası Çözüm Organına Sunulmuş Olması  774
d. Başvurunun Sözleşme ve Ek Protokollerle Bağdaşmaması  775
e. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olması  775
f. Başvurunun Kötüye Kullanılmış Olması  775
g. İç Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması  779
h. Süre koşulu  787
i. Başvurucunun Önemli Zarar Görmemiş Olması  794
4. AİHM’nin İşleyişinin Genel Esasları  798
5. AİHM’de Bireysel Başvuru Koşullarının Sıkılaştırılmasına İlişkin Yeni AİHM İçtüzük m. 47 Hükmü  804
C. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile Kurulan İnsan Hakları Komitesi  806
D. Uluslararası Ceza Divanı  811
E. Ulusal Diğer Bazı Organlar  817
1. İnsan Hakları Başkanlığı  817
2. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları  818
3. İnsan Hakları Üst Kurulu  822
4. İnsan Hakları Danışma Kurulu  823
5. İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi  824
6. İnsan Hakları İhlâl İddialarını İnceleme Heyetleri  825
7. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu  826
8. Cezaevi İzleme Kurulları  827
9. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu  827
10. Dilekçe Komisyonu  828
11. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu  828
12. Kamu Denetçisi (Ombudsman)  829
13. Kamu Görevlileri Etik Kurulu  832
14. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu  834
15. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Gereğince Oluşturulan Zarar Tespit Komisyonları  836
16. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümü ile İlgili Komisyon  839
17. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  840
EKLER: BAŞLICA İLETİŞİM BİLGİLERİ VE İNTERNET ADRESLERİ  843
A. Merkezi İdarenin İnsan Hakları ile İlgili Birimleri  843
B. Akademik Kurumlar  843
C. Baro ve Sendikalar  844
D. Birleşmiş Milletler Bünyesi İçinde, İnsan Hakları İhlâlleri ile İlgili Bildirim/Şikayet Mekanizmaları  844
E. Diğer Kurum ve Kuruluşlar  845
EKLER: İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME  849
Bibliyografya (Türkçe)  868
Kavramlar Dizini  893
AİHM İçtihatları  909
AİHM Kararları  933
 


Patricia Brander ...
Nisan 2008
32.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Gündoğdu
Mayıs 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Emre Berber
Nisan 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
Bob Jessop
Nisan 2018
34.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  17
I. GİRİŞ  21
II. İNSAN HAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE FELSEFİ TEMELLERİ  27
A. İnsan Hakları Kavramı  27
1. Tanım  27
2. Nitelikleri  29
B. İnsan Haklarının Kısa Tarihi Gelişimi  31
1. Uluslararası Hukuktaki Tarihi Gelişim  33
2. Ulusal Hukuktaki Tarihi Gelişim  46
C. İnsan Haklarının Korunmasının Önemi  49
D. İnsan Hak ve Özgürlüklerin Felsefi Temelleri  53
1. Doğal Hukuk Anlayışı  54
2. Pozitif Hukuk Anlayışı  56
E. İnsan Haklarının Yakın Kavramlarla İlişkisi ve İnsancıl Hukuk  56
F. Temel Hakların Yatay ve Dikey Etkisi  58
III. İNSAN HAKLARININ TÜRLERİ  60
A. Koruyucu Haklar, İsteme Hakları ve Katılma Hakları Ayırımı  60
B. Birinci, İkinci ve Üçüncü Kuşak Haklar Ayırımı  61
C. Kişisel, Sosyal, Ekonomik, Siyasal ve Kültürel Haklar Ayırımı  63
D. Bireysel Haklar–Kolektif Haklar Ayırımı  64
E. Şekli Haklar–Gerçek Haklar Ayırımı  64
F. İnsan Hakları–Yurttaş Hakları Ayırımı  65
IV. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ İLE BAŞLICA HAK VE ÖZGÜRLÜK KONULARI  66
A. İnsan Hakları Sözleşmelerinin Uygulanmasında Temel İlkeler, Yer ve Zaman Bakımından Uygulama Kuralları  66
1. Temel İlkeler  66
2. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  70
3. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  77
4. Uluslararası Örgütler Çerçevesinde İşlenen Fiillerden Ötürü Sorumluluk  77
B. Başlıca Hak ve Özgürlük Konuları  84
1. Yaşama Hakkı (AY m.15/2, 17/1, AİHS m.2, İHEB m.3, MvSHS m.6, ABTHŞ m. 2)  85
a. Uygulama Alanı  85
b. Yaşamın Başlangıcı ve Sonu  90
c. Ölüm Cezası Sorunu  93
d. Yaşam Hakkını Koruma Yükümlülüğünün Kapsamı  94
e. Orantısız Güç Kullanılmasından Kaynaklanan Ölüm Olayları  116
2. İşkence Yasağı (AY m.17/3, AİHS m. 3, İHEB m.5, MvSHS m.7, ABTHŞ m.4)  130
a. Kavram ve Tanım  130
b. İşkence Yasağının Niteliği  141
c. Yükümlülüğün Kapsamı  144
d. İhlal Kategorileri  148
3. Kölelik, Angarya ve Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS m. 4, Anayasa m. 18, ABA m. II–5)  182
a. Uygulama Alanı  182
b. Yükümlülüğün Kapsamı  185
c. İstisnalar  186
4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı (AİHS m. 5, Anayasa m.19, AİHS’ne Ek 4. Protokol m. 3, ABA m. II–6)  192
a. Koruma Alanı: Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği  192
b. Kişi Özgürlüğüne Müdahale  195
aa. Kişi Özgürlüğü  195
bb. Müdahale  199
cc. Müdahalenin Yasaya Dayanması  201
c. Özgürlükten Yoksun Kılmanın Hukuka Uygun Sayıldığı Durumlar  203
aa. Yetkili Mahkeme Tarafından Mahkum Edilmesi Üzerine Bir Kimsenin Usulüne Uygun Olarak Hapsedilmesi (m.5/1 a).  204
bb. Bir Mahkeme Tarafından Yasaya Uygun Olarak Verilen Bir Karara Riayetsizlikten Dolayı Veya Yasanın Koyduğu Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesini Sağlamak İçin Bir Kimsenin Usulüne Uygun Olarak Yakalanması Veya Tutulması (m.5/1 b).  206
cc. Suç İşlediği Hakkında Geçerli Şüphe Bulunan Veya Suç İşlemesine ya da Suçu İşledikten Sonra Kaçmasına Engel Olmak Zorunluluğu İnancını Doğuran Makul Nedenlerin Bulunması Dolayısıyla, Bir Kimsenin Yetkili Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Yakalanması ve Tutulması (m.5/1 c).  210
dd. Bir Küçüğün Gözetim Altında Eğitimi İçin Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Bir Karar Gereği Tutulması Veya Yetkili Merci Önüne Çıkarılmak Üzere Usulüne Uygun Olarak Tutulması (m.5/1–d)  225
ee. Bulaşıcı Hastalık Yayabilecek Bir Kimsenin, Bir Akıl Hastasının, Bir Alkoliğin, Uyuşturucu Madde Bağımlısı Bir Kişinin Veya Bir Serserinin Usulüne Uygun Olarak Tutulması (m.5/1–e)  226
ff. Bir Kişinin Usulüne Aykırı Surette Ülkeye Girmekten Alıkonması Veya Kendisi Hakkında Sınır Dışı Etme Ya Da Geri Verme İşleminin Yürütülmekte Olması Nedeniyle Usulüne Uygun Olarak Yakalanması Veya Tutulması (m.5/1–f).  228
d. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Kişiye Tanınan Haklar  231
aa. Yakalama ve Tutuklama Nedenlerinin ve İsnadın Sanığa En Kısa Zamanda Bildirilmesi (m. 5/2)  232
bb. Sanığın Hemen Bir Hakim Veya Adli Görev Yapmaya Kanunun Yetkili Kıldığı Bir Memur Huzuruna Çıkarılması ve Tutukluluğun Makul Süre Devam Etmesi  235
cc. Sanığın Yakalama Ve Tutuklamanın Kanuna Uygunluğunun Denetimini Sağlamak İçin Yargı Yoluna Başvurma Hakkı (m. 5/4)  249
dd. Yakınlarına Haber Verme Hakkı  261
ee. Sözleşmeye aykırı olarak yakalanan ve tutuklananlara tazminat ödenmesi  262
5. Adil Yargılanma Hakkı (AİHS m.6, Anayasa m. 36–38, ABA m. II– 47, 48)  267
a. Bir Yargı Yerine Başvurma Hakkı  280
b. Davanın Hakkaniyete Uygun Dinlenmesini İstemek Hakkı  289
c. Duruşmanın Halka Açıklığı  307
d. Makul Sürede Yargılanma Hakkı  308
e. Yasayla Kurulan, Tarafsız ve Bağımsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı  312
f. Ceza Muhakemesinde Şüpheliye/Sanığa Tanınan Haklar  318
aa. Masumiyet Karinesi  319
bb. Şüpheli/Sanığın Kendisine Yönelik Suçlamanın Niteliği ve Nedeninden En Kısa Zamanda, Anladığı Bir Dilde ve Ayrıntılı Olarak Haberdar Edilme Hakkı (AİHS m. 6/3–a)  326
cc. Savunmasını Hazırlamak İçin Gerekli Zamana ve Kolaylıklara Sahip Olmak Hakkı (AİHS m. 6/3–b)  329
dd. Sanığın Kendisini Bizzat veya Seçeceği Bir Müdafi Yardımıyla Savunması (AİHS m. 6/3–c)  333
ee. İddia Tanıklarına Soru Sorma Hakkı (AİHS m. 6/3–d)  341
ff. Tercümandan Yararlanma Hakkı (AİHS m. 6/3–e)  343
6. Suç ve Cezada Kanunilik (AİHS m. 7, AY. m. 38, ABA m. II–49)  345
7. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması (Anayasa m. 17, 20 vd., AİHS m. 8, ABA m. II–7, 8, 9, 11)  353
a. Özel Hayata Saygı Hakkı  359
b. Aile Hayatına Saygı Hakkı  379
8. Konut Dokunulmazlığı Hakkı (Anayasa m. 21, AİHS m. 8, ABA m. II–7)  385
9. Vicdan ve Din/İnanç Özgürlüğü (Anayasa m. 24, 25, AİHS m. 9, ABA m. II–10, 22)  391
10. İfade Özgürlüğü (Anayasa m. 25, 26, AİHS m. 10, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 19)  420
a. Kavram ve Önemi  420
b. Uluslararası ve Ulusal Belgelerde Düzenlenişi  423
c. AİHM ve AYM İçtihatlarında İfade Özgürlüğü  424
d. Genel Değerlendirme  465
11. Haberleşme Özgürlüğü (Anayasa m. 22, AİHS m. 8, ABA m. II–11)  473
12. Basın ve Kitle İletişim Özgürlüğü (Anayasa m. 28 vd., AİHS m. 10, ABA m. II–11)  488
13. Örgütlenme Özgürlüğü (Dernek Kurma Özgürlüğü, Sendika Hakkı) (Anayasa m. 33, 52, AİHS m.11, ABA m. II–12, 28)  519
a. Dernek Kurma Özgürlüğü  520
b. Sendika Özgürlüğü  524
14. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı (AİHS m. 11, Anayasa m. 34)  532
15. Etkili Başvuru Hakkı/Hak Arama Özgürlüğü (AİHS m.13, Anayasa  
m. 36, ABA m. II–47)  544
16. Dilekçe Hakkı (Anayasa m. 74, ABA m. II–44)  547
17. Ayrımcılık Yasağı (AİHS m.14, AİHS’ne Ek 12. Protokol m.1, ABA  
m. II–21, Anayasa m. 10)  548
18. Mülkiyet Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 1, Anayasa m. 35, ABA  
m. II–17)  559
a. Genel Olarak  559
b. Kapsamı  560
c. AİHM ve Anayasa Mahkemesi İçtihatlarında Mülkiyet Hakkı  562
d. Türkiye Açısından Sorunlu Alanlar  569
19. Eğitim ve Öğrenim Hakkı (AİHS Ek 1. Protokol m. 2, Anayasa m. 42, ABA m. II–14)  577
20. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı (Anayasa  
m. 67, AİHS Ek 1. Protokol m. 3, ABA m. II–39, 40)  593
21. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü (Anayasa m. 23, AİHS Ek 4. Protokol m. 2, 3, ABA m. II– 4/1)  602
22. Bilim ve Sanat Özgürlüğü (Anayasa m. 27, ABA m. II–13)  604
23. Çalışma ve Sözleşme Özgürlüğü (Anayasa m. 48 vd, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, ABA m. II–15, 16, 27 vd.)  605
24. Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları (Anayasa m. 56, ABA m. II–35)  606
25. Çevre Hakkı (Anayasa m. 56, ABA m. II–37)  620
26. Sosyal Güvenlik Hakkı (Anayasa m. 60, ABA m. II–34)  626
27. Vatandaşlık Hakkı  628
28. Çocuk Hakları  629
29. Kadın Hakları  637
30. Engelli Hakları  644
31. Bilgi Edinme Hakkı  649
32. Azınlık Hakları  653
33. Kültürel Haklar  657
34. Özgürlüğünden Mahrum Bırakılan Grupların Hakları  658
35. Mülteci ve Sığınmacı Hakları  660
36. Yabancıların Sınır Dışı Edilmesine Karşı Usuli Güvenceler  
(AİHS’e Ek 7 nolu Protokol m. 3)  666
37. Ceza İşlerinde Kanun Yollarına Başvuru Hakkı (AİHS’e Ek Protokol  
m. 2)  668
38. Hatalı Kararlardan Dolayı Tazminat Hakkı (AİHS’e Ek 7 nolu Protokol m. 3)  669
39. Çifte Yargılanma ve Cezalandırma Yasağı (AİHS’e Ek 7 nolu Protokol m. 4, MvSHS m. 14/1, ATHŞ m. 50).  670
V. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NİTELİĞİ VE SINIRLANMASI REJİMİ  671
A. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği  671
B. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması veya Durdurulması  671
C. Olağanüstü Yönetim Usulleri  672
1. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler  673
a. Zaruret Hali Teorisi  673
b. Meşru Müdafaa Teorisi  673
c. Siyasi Teori  673
d. Anayasa Geleneği Teorisi  673
2. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal İlanı Kararının Hukuki Tahlili  674
a. Yetkili Makam  674
b. Şekil Unsuru  674
c. Sebep Unsuru  674
aa. Doğal Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlânı  674
bb. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddî Şekilde Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü Hal İlânı  675
d. Konu Unsuru  675
e. Amaç Unsuru  675
3. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali Kararının Hukuki Tahlili  675
a. Yetkili Makam  677
b. Şekil Unsuru  677
c. Sebep Unsuru  677
d. Konu Unsuru  678
e. Amaç Unsuru  678
D. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Olağanüstü Hal Uygulamaları  678
1. Genel Sınırlama Rejimi  678
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesi Hükmü ve Değerlendirmesi  681
a. Savaş Hali–Kamusal Tehlike Şartı  682
b. Ölçülülük İlkesi  684
c. Uluslararası Hukuktan Doğan Yükümlülüklere Ters Düşmeme  684
d. Dokunulmaz Haklar  685
e. Usule İlişkin Koşul  685
3. Olağanüstü Halde İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi  686
4. AİHM Kararlarından Örnekler  686
E. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasının Sınırları  690
1. Hakkın Özüne Dokunmama  690
2. Ölçülülük İlkesi  691
3. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygun Olma  692
4. Sınırlamanın Yasayla Olması  693
F. İnsan Haklarının Korunmasında Terörle Mücadele  695
1. Terör Kavramı  695
2. Terörle Mücadele Kanunu ve CMK’da Öngörülen Tedbirler  699
a. 3713 s. Terörle Mücadele Kanunu  699
b. CMK’da Öngörülen Tedbirler  714
aa. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  714
bb. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  719
cc. Teknik Araçlarla İzleme  722
dd. Tanıkların Korunması  725
3. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı  726
VI. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KORUMA VE DENETİM MEKANİZMALARI  728
A. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru/Anayasa Şikayeti  728
1. Anayasa Şikayeti Kavramı  728
2. Anayasa Şikayetinin Nitelikleri  729
3. Anayasa Şikayetinin Konusu  732
4. Anayasa Şikayetinde Başvurucuya İlişkin Şartlar  734
5. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları  735
6. Anayasa Şikâyetinde Hukuki Yarar Şartı  740
7. Esas İnceleme Sonucu Verilen Kararlar  750
8. Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Şikâyeti  753
B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Mahkemeye Başvuru Koşulları  756
1. Genel Olarak  756
2. Mağdur Sıfatı  769
3. Başvurunun Reddi Nedenleri  773
a. Başvurunun İmzasız (Anonim) Olması  773
b. Başvurunun Mahkeme Tarafından Daha Önce İncelenmiş Başvuru Konusu ile Aynı Olması  774
c. Başvurunun Uluslararası Çözüm Organına Sunulmuş Olması  774
d. Başvurunun Sözleşme ve Ek Protokollerle Bağdaşmaması  775
e. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olması  775
f. Başvurunun Kötüye Kullanılmış Olması  775
g. İç Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması  779
h. Süre koşulu  787
i. Başvurucunun Önemli Zarar Görmemiş Olması  794
4. AİHM’nin İşleyişinin Genel Esasları  798
5. AİHM’de Bireysel Başvuru Koşullarının Sıkılaştırılmasına İlişkin Yeni AİHM İçtüzük m. 47 Hükmü  804
C. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile Kurulan İnsan Hakları Komitesi  806
D. Uluslararası Ceza Divanı  811
E. Ulusal Diğer Bazı Organlar  817
1. İnsan Hakları Başkanlığı  817
2. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları  818
3. İnsan Hakları Üst Kurulu  822
4. İnsan Hakları Danışma Kurulu  823
5. İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi  824
6. İnsan Hakları İhlâl İddialarını İnceleme Heyetleri  825
7. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu  826
8. Cezaevi İzleme Kurulları  827
9. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu  827
10. Dilekçe Komisyonu  828
11. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu  828
12. Kamu Denetçisi (Ombudsman)  829
13. Kamu Görevlileri Etik Kurulu  832
14. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu  834
15. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Gereğince Oluşturulan Zarar Tespit Komisyonları  836
16. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümü ile İlgili Komisyon  839
17. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  840
EKLER: BAŞLICA İLETİŞİM BİLGİLERİ VE İNTERNET ADRESLERİ  843
A. Merkezi İdarenin İnsan Hakları ile İlgili Birimleri  843
B. Akademik Kurumlar  843
C. Baro ve Sendikalar  844
D. Birleşmiş Milletler Bünyesi İçinde, İnsan Hakları İhlâlleri ile İlgili Bildirim/Şikayet Mekanizmaları  844
E. Diğer Kurum ve Kuruluşlar  845
EKLER: İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME  849
Bibliyografya (Türkçe)  868
Kavramlar Dizini  893
AİHM İçtihatları  909
AİHM Kararları  933
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018