Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yorumlu & Uygulamalı
Türk Ceza Kanunu
(2 Cilt)
Şubat 2020 / 5. Baskı / 2832 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 570.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
700.00 TL
+

 

 

570.00 TL
=

 

 

1270.00 TL
999.00 TL
Sepete Ekle
 

Beşinci baskısı gerçekleşen ve iki ciltten oluşan Eserde; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan maddeler tek tek madde gerekçesi, açıklama, Yargıtay'ın konu ile ilgili uygulama ve kararları ile birlikte incelenerek sade bir dille ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Kitabın dördüncü baskısından sonra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda birçok değişiklik yapıldığından, beşinci baskıda bu değişiklikler ilgili maddelere işlenmiş, gerekli açıklamalar yapılmış ve Yargıtay Kararlarına daha geniş bir şekilde yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Anlamda Ceza Hukuku
Ceza Hukukunun Temel İlkeleri
Ceza Hukukuna İlişkin Görüşler
Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (En Son Değişikliklerle), 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Karşılaştırmalı Açıklamalar,
Güncel Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750259357
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 2832
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 2 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  41
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ  43
I. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI  43
II. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU  46
III. CEZA KANUNUNUN AMACI  47
IV. CEZA HUKUKUNUN BİLİM DALI OLARAK HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ  47
A. Maddi Ceza Hukuku  47
B. Ceza Muhakemesi (Usul) Hukuku (Şekli Ceza Hukuku)  49
C. İnfaz Hukuku  50
V. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  50
A. İnsancıllık İlkesi (Hümanite)  51
B. Yasallık (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz) İlkesi (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)  53
1. İlkenin Tarihçesi  53
2. Yasallık İlkesinin Unsurları  55
3. Türk Hukukundaki Durum  57
C. Kusur (Kusursuz suç ve ceza olmaz) İlkesi; (nullum crimen sine culpa)  58
VI. CEZA HUKUKUNUN DİĞER BİLİM DALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ  60
A. Ceza Hukukunun Anayasa Hukuku ile İlişkisi  60
B. Ceza Hukukunun Devletler Hukuku ile İlişkisi  61
C. Ceza Hukukunun İdare Hukuku ile İlişkisi  61
D. Ceza Hukukunun Medeni Hukuk– Borçlar Hukuku ile İlişkisi  63
E. Ceza Hukukunun Kriminoloji (Suç Bilimi) ile İlişkisi  63
F. Ceza Hukukunun Adli ilimler (adli tıp) ile İlişkisi  63
VII. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  63
A. Ceza Hukukunun Temel Kaynakları  64
1. Anayasa  64
2. Yasa  64
B. Tamamlayıcı (Dolaylı) Kaynaklar  65
1. Örf ve adet kuralları (gelenekler);  65
2. Ahlak Kuralları  65
3. Yüksek Mahkeme içtihatları (Kesinleşmiş, Kararlılık Kazanmış, Emsal Oluşturabilecek Nitelikteki Kararlar)  66
4. Öğreti (Doktrin)  67
5. Yorum  67
VIII. TÜRK CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  72
A. Doğrudan kaynaklar  72
a. Anayasa  72
b. Türk Ceza Kanunu ve Diğer Özel Ceza Kanunları  72
c. Uluslararası Sözleşmeler  73
B. Dolaylı Kaynaklar  73
IX. CEZA HUKUKUNUN GELİŞİM SÜRECİ  73
A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi (Kişisel Öç, İlahi ve Kamusal Öç Dönemi)  73
B. Roma – Cermen Hukuku Dönemi  74
C. İslam Ceza Hukuku (Ukubat);  74
D. Ortaçağ Ceza Hukuku (Kanonik Hukuk– Katolik Kilisesi Hukuku)  75
E. Müşterek Hukuk (Pandekt Hukuku)  75
F. Aydınlanma Dönemi Ceza Hukuku (İnsancıllık Dönemi– Çağdaş Dönem)  75
X. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  77
A. Zaman Bakımından Uygulama  77
B. Yer Bakımından Uygulama (Uluslararası Ceza Hukuku)  78
XI. SUÇ GENEL TEORİSİ  78
A. Hukuka Aykırı Oldukları Halde Suç Oluşturmayan Fiiller  79
1. Haksız Fiiller  79
2. Güvenlik Tedbirini Gerektiren Fiiller  86
3. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller  86
a. Disiplin Cezasını Gerektiren Fiiller  87
b. Kabahatler  87
B. Suçun Unsurları  90
1. Sistemler  90
a. Klasik Sistem  90
b. Neo–Klasik Sistem  91
c. Finalist Sistem  91
d. Teleolojik Sistem  91
2. Cezalandırmaya Etkili Diğer Koşullar  91
a. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları  91
b. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  92
3. Tipiklik  92
a. Tipikliğin Unsurları  94
aa. Objektif Unsurlar (Maddi Unsurlar)  94
aaa. Fiil (Hareket)  94
bbb. Netice  95
ccc. Nedensellik (İlliyet) Bağı  95
ddd. Fail  95
eee. Mağdur  95
XII. CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI  98
A. Kusurluluk (Manevi Unsur)  98
1. Klasik Teori  98
2. Pozitivist Teori  99
3. Karma Teori  100
4. Toplumsal Savunma Akımı  101
XIII. ASKERİ YARGININ KALDIRILMASI  104
XIV. İSTİNAF KANUN YOLU  104
TÜRK CEZA KANUNU
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
MADDE 1: Ceza Kanununun Amacı  121
AÇIKLAMALAR  122
MADDE 2: Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi  123
AÇIKLAMALAR  124
1. Maddi Unsurlar  126
a. Fiil  126
b. Netice  127
c. Nedensellik Bağı  127
d. Fail  128
e. Mağdur  128
f. Suçun Konusu  128
2. Manevi Unsurlar  129
a. Kast  129
b. Taksir  129
c. Amaç  129
d. Saik  129
3. Hukuka Aykırılık  130
YARGITAY KARARLARI  130
MADDE 3: Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  131
AÇIKLAMALAR  132
Cezada Adalet (Orantılılık) İlkesi  133
Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (Ayrımcılık Yasağı)  133
YARGITAY KARARLARI  133
MADDE 4: Kanunun Bağlayıcılığı  136
AÇIKLAMALAR  137
MADDE 5: Özel Kanunlarla İlişki  139
AÇIKLAMALAR  139
MADDE 6: Tanımlar  142
AÇIKLAMALAR  144
1. Vatandaşlık  144
2. Çocuk  145
a. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Çocuk”la İlgili Hükümleri  145
b. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun “Çocuk” la İlgili Hükümleri  146
c. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin “Çocuk” ile İlgili 19’uncu Maddesi  147
d. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda “Çocuk” ile İlgili Hükümler  148
3. Kamu Görevlisi  149
4. Yargı Görevi Yapan  152
5. Gece Vakti  153
6. Silah  153
7. Basın ve Yayın Yolu İle  154
8. İtiyadı Suçlu  155
9. Suçu Meslek Edinen Kişi  155
10. Örgüt Mensubu Suçlu  156
YARGITAY KARARLARI  157
MADDE 7: Zaman Bakımından Uygulama  170
AÇIKLAMALAR  172
YARGITAY KARARLARI  178
MADDE 8: Yer Bakımından Uygulama  184
AÇIKLAMALAR  185
YARGITAY KARARI  188
MADDE 9: Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi  189
AÇIKLAMALAR  190
MADDE 10: Görev Suçları  191
AÇIKLAMALAR  192
MADDE 11: Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  194
AÇIKLAMALAR  195
YARGITAY KARARLARI  197
MADDE 12: Yabancı Tarafından İşlenen Suç  200
AÇIKLAMALAR  204
YARGITAY KARARLARI  206
MADDE 13: Diğer Suçlar  207
AÇIKLAMALAR  210
YARGITAY KARARI  211
MADDE 14: Seçimlik Cezalarda Soruşturma  211
AÇIKLAMALAR  212
MADDE 15: Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması  212
AÇIKLAMALAR  213
MADDE 16: Cezadan Mahsup  213
AÇIKLAMALAR  213
YARGITAY KARARI  214
MADDE 17: Hak Yoksunlukları  216
AÇIKLAMALAR  216
MADDE 18: Geri Verme  217
AÇIKLAMALAR  236
YARGITAY KARARLARI  243
MADDE 19: Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  250
AÇIKLAMALAR  251
İKİNCİ KISIM
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
MADDE 20: Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği  252
AÇIKLAMALAR  253
1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  254
a. Genel Olarak  254
b. Cezanın Şahsiliği İlkesi  255
c. Kusurluluk İlkesi  256
2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  257
a. Genel Olarak  257
b. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesinin Koşulları  259
aa. Orantılılık İlkesi  259
bb. Güvenlik Tedbirinin Sadece Kanunda Ayrıca Belirtilmiş Olan Suçlarda Uygulanması  259
c. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  260
aa. Faaliyet İzninin İptali  260
bb. Müsadere  261
MADDE 21: Kast  261
AÇIKLAMALAR  263
Kast Teorileri  264
Tasavvur Teorisi  264
İrade Teorisi  265
Bilinç ve İrade Teorisi  265
Kast ve Diğer Bazı Kavramlar  265
Kastın Unsurları  266
1. Bilme Unsuru  266
2. İsteme Unsuru  267
Kastın Türleri  271
a. Başlangıçta Kast–Eklenen Kast–Sonradan Oluşan Kast  271
b. Ani Kast–Düşünce Kastı (Tasarlama)  272
c. Tasarlama (Taammüt)  272
d. Zarar Kastı–Tehlike Kastı  273
e. Genel Kast–Özel Kast  273
f. Alternatifli (Seçimlik) Kast  274
g. Doğrudan Kast  274
h. Olası Kast  274
Kastın Belirlenmesi  275
YARGITAY KARARLARI  277
“Olası Kast”a İlişkin Yargıtay Kararları  285
MADDE 22: Taksir  288
AÇIKLAMALAR  291
Taksirin Unsurları  293
a. Eylemin Taksirli Bir Suçu Oluşturması  294
b. Neticenin Öngörülebilir Olması  294
c. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık  295
d. Hareketin İradi Olması  295
e. Neticenin İstenilmemesi  295
f. Hareketle Netice Arasında İlliyet (Nedensellik) Bağının Varlığı  296
Bilinçsiz/Normal/Basit Taksir – Bilinçli Taksir  296
Bilinçli Taksir – Olası Kast  297
Taksirli Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler  298
Taksirli Suçlarda Sorumluluğun Belirlenmesi ve Cezanın Tayini  299
Şahsi Cezasızlık ya da Cezada İndirim Nedeni  299
Aile Kavramı  300
YARGITAY KARARLARI  303
MADDE 23: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  310
AÇIKLAMALAR  312
YARGITAY KARARLARI  315
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya
Azaltan Nedenler
MADDE 24: Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  323
AÇIKLAMALAR  324
Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  324
Hukuka Uygunluk Nedenleri  325
a. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  325
b. Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi  334
YARGITAY KARARLARI  338
MADDE 25: Meşru Savunma ve Zorunluluk Hâli  339
AÇIKLAMALAR  341
Meşru Savunma  341
a. Sübjektif Teoriler  341
b. Objektif Teoriler  341
c. Saldırıya İlişkin Koşullar  343
d. Savunmaya İlişkin Koşulları  344
Zorunluluk Hali (Zaruret, Istırar)  345
YARGITAY KARARLARI  346
MADDE 26: Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  348
AÇIKLAMALAR  349
Hakkın Kullanılması  349
İlgilinin Rızası  360
YARGITAY KARARLARI  361
MADDE 27: Sınırın Aşılması  363
AÇIKLAMALAR  364
Hukuka Uygunluk Nedenlerinde (TCK’ya Göre Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde) Sınırın Aşılması Koşulları  365
YARGITAY KARARLARI  367
MADDE 28: Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit  368
AÇIKLAMALAR  369
MADDE 29: Haksız Tahrik  370
AÇIKLAMALAR  371
YARGITAY KARARLARI  374
MADDE 30: Hata  388
AÇIKLAMALAR  390
Hata Halleri  390
a. Fiili Hata  390
b. Hukuki Hata  392
c. Şahısta Hata  392
Hedefte/İsabette Sapma  392
YARGITAY KARARLARI  393
MADDE 31: Yaş Küçüklüğü  395
AÇIKLAMALAR  398
Çocuklar Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma  404
Çocuklar Hakkında Ceza Hukukumuzdaki Diğer Düzenlemeler  406
YARGITAY KARARLARI  407
MADDE 32: Akıl Hastalığı  409
AÇIKLAMALAR  411
Kusur Yeteneğini Etkileyen Akıl Hastalıkları  411
Kusur Yeteneğinin İncelenmesi  412
YARGITAY KARARLARI  414
MADDE 33: Sağır ve Dilsizlik  415
AÇIKLAMALAR  416
YARGITAY KARARLARI  417
MADDE 34: Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  418
AÇIKLAMALAR  419
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
MADDE 35: Suça Teşebbüs  421
AÇIKLAMALAR  423
Teşebbüsün Cezalandırılması Gerektiğine İlişkin Görüşler  424
Suç Yolu (İter Criminist)  425
Teşebbüsün Koşulları  425
Teşebbüs Halinde Ceza Tayini  427
Teşebbüs ve Farklı Suç Tipleri  427
YARGITAY KARARLARI  429
MADDE 36: Gönüllü Vazgeçme  437
AÇIKLAMALAR  438
Gönüllü Vazgeçme/ Etkin Pişmanlık  439
YARGITAY KARARLARI  440
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
MADDE 37: Faillik  443
AÇIKLAMALAR  445
Müşterek Faillik  445
Dolaylı Faillik  446
Suç Ortaklığı  447
Müşterek Failliğin Unsurları  447
YARGITAY KARARLARI  448
MADDE 38: Azmettirme  451
AÇIKLAMALAR  452
Azmettirmenin Koşulları  453
YARGITAY KARARLARI  454
MADDE 39: Yardım Etme  454
AÇIKLAMALAR  455
Yardım Etmenin Türleri  455
Yardım Etmenin Koşulları  456
YARGITAY KARARLARI  456
MADDE 40: Bağlılık Kuralı  459
AÇIKLAMALAR  461
Bağlılık Kuralının Koşulları  461
YARGITAY KARARI  461
MADDE 41: İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  462
AÇIKLAMALAR  463
MADDE 42: Bileşik Suç  463
AÇIKLAMALAR  464
YARGITAY KARARLARI  468
MADDE 43: Zincirleme Suç  469
AÇIKLAMALAR  470
a. Birden Fazla Suç İşlenmiş Olması  472
b. Zincirleme Suçun Söz Konusu Olabilmesi İçin Fail Aynı Suç İşleme Kararını Yerine Getirmek Amacıyla Hareket Etmelidir  472
c. Kanunun Aynı Hükmü İhlal Edilmelidir  473
d. Failin Eylemi, Aynı Mağdura Karşı İse Farklı Zamanlarda Olmalı, Farklı Mağdurlara Karşı İse Aynı Zamanda Gerçekleştirilmelidir  474
Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  474
Zincirleme Suçun Sonuçları  474
Zincirleme Suçta Cezanın Belirlenmesi  474
Zincirleme Suçta Zamanaşımının ve Yetkili Mahkemenin Saptanması  475
YARGITAY KARARLARI  476
MADDE 44: Fikrî İçtima  485
AÇIKLAMALAR  485
Fikri İçtimaın Koşulları  486
Fikri İçtimaın Sonuçları  489
YARGITAY KARARLARI  489
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAPTIRIMLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
MADDE 45: Cezalar  493
AÇIKLAMALAR  494
MADDE 46: Hapis Cezaları  494
AÇIKLAMALAR  495
MADDE 47: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  495
AÇIKLAMALAR  496
MADDE 48: Müebbet Hapis Cezası  500
AÇIKLAMALAR  501
MADDE 49: Süreli Hapis Cezası  501
AÇIKLAMALAR  503
YARGITAY KARARLARI  506
MADDE 50: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  506
AÇIKLAMALAR  510
Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları  510
Tedbire Çevirmede Takdir Yetkisinin Sınırları  511
Hapis Cezasının Çevrileceği Seçenek Yaptırımlar  513
Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı  514
YARGITAY KARARLARI  516
Madde 51: Hapis Cezasının Ertelenmesi  521
AÇIKLAMALAR  524
Hapis Cezasının Ertelenmesinin Koşulları  526
Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (Geri Bırakılması)  529
YARGITAY KARARLARI  531
MADDE 52: Adli Para Cezası  535
AÇIKLAMALAR  537
Adli Para Cezasının İnfazı  541
YARGITAY KARARLARI  545
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
MADDE 53: Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  549
AÇIKLAMALAR  565
Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  565
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Koşulları  570
Mahkûmiyetin Yasal Sonucu Olarak Uygulanacak Yasaklılıklar  572
Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu  575
Memuriyete/Kamu Görevine Etkisi  576
YARGITAY KARARLARI  578
MADDE 54: Eşya Müsaderesi  582
AÇIKLAMALAR  585
Eşya Müsaderesinin Koşulları  586
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir  586
b. Eşyanın Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılması, Suçun İşlenmesine Tahsis Edilmesi Veya Suçtan Meydana Gelmesi Ya Da Suç İçin Hazırlanması Gerekir  587
c. Eşyanın İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Gerekir  587
d. Ele Geçirilemeyen Eşya Müsadere Edilemeyecektir  588
e. Eşyanın Müsadere Edilebilmesi İçin, Bu Müsaderenin Hakkaniyete Aykırı Olmaması Gerekir  588
f. Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşya  588
g. Kısmen Müsadere  588
Müsadere Usulü  589
YARGITAY KARARLARI  590
MADDE 55: Kazanç Müsaderesi  591
AÇIKLAMALAR  593
Kazanç Müsaderesinin Koşulları  593
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir  593
b. Kazanç Suçla Bağlantılı Olarak Elde Edilmiş Olmalıdır  593
c. Elde Edilen Maddi Menfaatler ve Ekonomik Kazançların İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Veya Mağduruna İade Edilememesi Gerekir  594
YARGITAY KARARLARI  594
MADDE 56: Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  595
AÇIKLAMALAR  595
YARGITAY KARARLARI  599
MADDE 57: Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  600
AÇIKLAMALAR  602
YARGITAY KARARLARI  604
MADDE 58: Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  608
AÇIKLAMALAR  611
Tekerrürün Koşulları  612
a. Sanığın Önceden İşlediği Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Bir Mahkûmiyetinin Bulunması  612
b. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması  619
c. Yeni Suçun Tekerrür Süresi Geçmeden İşlenmiş Olması  619
Tekerrürün Sonuçları  620
a. Tekerrür Halinde, Sonraki Suça İlişkin Kanun Maddesinde Seçimlik Olarak Hapis Cezası ile Adli Para Cezası Öngörülmüş İse Hapis Cezasına Hükmolunur  620
b. Tekerrür Halinde Hükmolunan Ceza Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilir  620
c. Tekerrür Halinde Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacaktır  622
Tekerrürürün Çeşitleri  627
a. Genel Tekerrür– Özel Tekerrür  628
b. Ulusal Tekerrür–Uluslararası Tekerrür  628
YARGITAY KARARLARI  629
MADDE 59: Sınır Dışı Edilme  636
AÇIKLAMALAR  636
TCK’nın 59’uncu Maddesinin Uygulanma Koşulları  636
a. Mahkûm Yabancı Olmalıdır  636
b. Yabancı Kişi, Türkiye’de Hapis Cezasına Mahkûm Olmalıdır  637
c. Yabancıya Verilen Hapis Cezasının Tamamen İnfaz Edilmiş Olması Veya Yabancının Koşullu Salıverilmiş Olması Gerekmektedir  637
MADDE 60: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  637
AÇIKLAMALAR  639
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Koşulları  639
a. Tüzel Kişinin Bir Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması Gerekir  639
b. Bir Suçla İlgili Olarak Tüzel Kişi Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesi İçin Kanunda Bu Konuda Açık Hüküm Olması Zorunludur  639
Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  641
a. Faaliyet İzninin İptali  641
b. Müsadere  643
Güvenlik Tedbirleri Konusunda Hâkimin Takdir Hakkı  643
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve
Bireyselleştirilmesi
MADDE 61: Cezanın Belirlenmesi  645
AÇIKLAMALAR  648
a. Soyut Aşama  650
b. Cezanın Çeşidinin Belirlenmesi Aşaması  650
c. Temel Cezanın Belirlenmesi Aşaması  650
d. Temel Cezanın Belirlenmesinden Sonraki Aşamalar  652
YARGITAY KARARLARI  656
MADDE 62: Takdiri İndirim Nedenleri  661
AÇIKLAMALAR  662
YARGITAY KARARLARI  664
MADDE 63: Mahsup  667
AÇIKLAMALAR  668
YARGITAY KARARLARI  669
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
MADDE 64: Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  671
AÇIKLAMALAR  671
YARGITAY KARARLARI  673
MADDE 65: Af  675
AÇIKLAMALAR  675
a. Bir Dönemi Kapatan Af  678
b. Yatıştırma ve Toplumsal Barış Affı  679
c. Hükmü Düzeltici Af  679
Affın Çeşitleri  679
a. Genel Af  679
b. Özel Af  680
MADDE 66: Dava Zamanaşımı  681
AÇIKLAMALAR  683
Dava Zamanaşımı  683
a. Zamanaşımı Süreleri  684
b. Zamanaşımı Sürelerinin Nasıl Tespit Edileceği Sorunu  685
c. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  686
YARGITAY KARARLARI  687
MADDE 67: Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  696
AÇIKLAMALAR  698
Dava Zamanaşımının Durması  698
a. İzin Alma  698
b. Karar Alma  699
c. Ön Mesele  700
d. Kaçaklık Durumu  701
e. Diğer Durma Sebepleri  703
Zamanaşımının Kesilmesi  707
a. Şüpheli Veya Sanıklardan Birinin, C.Savcısı Huzurunda İfadesinin Alınması Veya Mahkemece Sorguya Çekilmesi  708
b. Şüpheli veya Sanıklardan Birisi Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  708
c. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  709
d. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında Da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  709
Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Durumunda Verilecek Karar  710
YARGITAY KARARLARI  710
MADDE 68: Ceza Zamanaşımı  712
AÇIKLAMALAR  714
Ceza Zamanaşımını Durduran ve Kesen Nedenler  716
MADDE 69: Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  716
AÇIKLAMALAR  717
MADDE 70: Müsaderede Zamanaşımı  718
AÇIKLAMALAR  718
MADDE 71: Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  719
AÇIKLAMALAR  719
Ceza Zamanaşımını Kesen Sebepler  720
a. Mahkûmiyet Hükmünün İnfazı İçin Yapılan Tebligat  720
b. Mahkûmun (Hükümlünün) Yakalanması  720
c. Hükümlünün İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Başka Bir Kasıtlı Suç İşlemesi  722
Ceza Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  722
MADDE 72: Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  722
AÇIKLAMALAR  723
MADDE 73: Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  723
AÇIKLAMALAR  725
a. Şikâyet Fiile İlişkindir  728
b. Şikâyet Bölünemez  728
c. Şikâyet Edenin Eylemi Nitelendiriş Şekli Önemsizdir  729
d. Şikâyete Yetkili Olanlar  729
e. Şikâyet Süresi  729
f. Şikâyetten Vazgeçme  730
YARGITAY KARARLARI  737
MADDE 74: Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  739
AÇIKLAMALAR  739
MADDE 75: Önödeme  740
AÇIKLAMALAR  744
Önödeme Miktarının Belirlenmesi  746
Memnu Hakların İadesi Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  747
Adli Sicil Bilgilerinin Kayda Alınması ve Silinmesi  748
YARGITAY KARARLARI  754
İKİNCİ KİTAP
ÖZEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
ULUSLARARASI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
MADDE 76: Soykırım  755
AÇIKLAMALAR  757
Soykırım Suçunun Maddi Unsuru  758
a. Kasten Öldürme  759
b. Kişilerin Bedensel Veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verme  759
c. Grubun Tamamen Veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya Zorlanması  759
d. Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması  760
e. Grup İçindeki Çocukları Başka Bir Gruba Zorla Nakletmek  760
Soykırım Suçunun Manevi Unsuru  760
Soykırım ve Teşebbüs  760
Soykırım Suçuna İştirak  761
Soykırım ve İçtima  761
MADDE 77: İnsanlığa Karşı Suçlar  761
AÇIKLAMALAR  762
İnsanlığa Karşı Suçların Maddi Unsuru  765
Suçun Manevi Unsuru  766
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Teşebbüs  766
İnsanlığa Karşı Suçlara İştirak  767
İnsanlığa Karşı Suçlarda İçtima  767
MADDE 78: Örgüt  767
AÇIKLAMALAR  768
Suçun Maddi Unsuru  768
Suçun Manevi Unsuru  769
Örgüt Suçu ve İçtima, Teşebbüs, İştirak  769
İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
MADDE 79: Göçmen Kaçakçılığı  771
AÇIKLAMALAR  774
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Maddi Unsuru  774
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Manevi Unsuru  776
Göçmen Kaçakçılığı ve Teşebbüs, İştirak, İçtima  776
YARGITAY KARARLARI  778
MADDE 80: İnsan Ticareti  779
AÇIKLAMALAR  781
İnsan Ticareti Suçunun Maddi Unsuru  782
İnsan Ticareti Suçunun Manevi Unsuru  784
İnsan Ticareti Suçuna Teşebbüs, İştirak, İçtima  785
YARGITAY KARARLARI  786
İKİNCİ KISIM
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
MADDE 81: Kasten Öldürme  789
AÇIKLAMALAR  789
Kasten Öldürme Suçunun Maddi Unsuru  790
Teşebbüs  791
İştirak  791
İçtima  791
Suçun Manevi Unsuru  792
YARGITAY KARARLARI  793
MADDE 82: Nitelikli Hâller  823
AÇIKLAMALAR  827
Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri  827
YARGITAY KARARLARI  838
MADDE 83: Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  852
AÇIKLAMALAR  854
Suçun Maddi Unsurları  855
Suçun Manevi Unsuru  855
YARGITAY KARARI  857
MADDE 84: İntihara Yönlendirme  857
AÇIKLAMALAR  859
Suçun Maddi Unsuru  859
Suçun Manevi Unsuru  860
İtihara Yönlendirme ve Teşebbüs  861
Suçun Yaptırımı  861
YARGITAY KARARLARI  862
MADDE 85: Taksirle Öldürme  862
AÇIKLAMALAR  863
Suçun Maddi Unsuru  864
Suçun Manevi Unsuru  864
YARGITAY KARARLARI  867
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
MADDE 86: Kasten Yaralama  889
AÇIKLAMALAR  892
Yaralama Suçunun Maddi Unsuru  892
a. Suçun, Üstsoya, Altsoya, Eşe Veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  895
b. Suçun, Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  896
c. Suçun, Kamu Görevlisine Karşı Görevi Nedeniyle İşlenmesi  896
d. Suçun, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  896
e. Suçun Silahla İşlenmesi  897
Suçun Manevi Unsuru  897
Hukuka Aykırılık Unsuru  898
Teşebbüs  898
Suça İştirak  898
Suçların İçtimaı  899
Kasten Yaralama Suçunun Yaptırımı  899
YARGITAY KARARLARI  900
MADDE 87: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  913
AÇIKLAMALAR  916
(4) üncü Fıkranın Uygulama Koşulları  919
Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri  920
a. 87’nci Maddenin (1)’inci Fıkrası Hükmüne Göre  920
b. 87’nci Maddenin (2)’nci Fıkrası Hükmüne Göre  922
YARGITAY KARARLARI  925
MADDE 88: Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi  933
AÇIKLAMALAR  934
MADDE 89: Taksirle Yaralama  935
AÇIKLAMALAR  936
Suçun Maddi Unsuru  937
Suçun Manevi Unsuru  937
YARGITAY KARARLARI  939
MADDE 90: İnsan Üzerinde Deney  944
AÇIKLAMALAR  947
Suçun Maddi Unsurları  947
Suçun Manevi Unsuru  950
MADDE 91: Organ veya Doku Ticareti  951
AÇIKLAMALAR  953
Suçun Maddi Unsurları  953
Suçların Manevi Unsuru  959
MADDE 92: Zorunluluk hali  960
AÇIKLAMALAR  960
MADDE 93: Etkin Pişmanlık  961
AÇIKLAMALAR  961
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet
MADDE 94: İşkence  963
AÇIKLAMALAR  968
Suçun Maddi Unsurları  969
İnsan Onuru ve İnsan Hakları İlişkisi  971
Suçun Manevi Unsuru  974
YARGITAY KARARLARI  975
MADDE 95: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence  975
AÇIKLAMALAR  976
YARGITAY KARARI  977
MADDE 96: Eziyet  977
AÇIKLAMALAR  978
Suçun Maddi Unsurları  978
Suçun Manevi Unsuru  979
Eziyet Suçunun İşkence Suçundan Ayrımı  980
YARGITAY KARARLARI  981
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya
Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
MADDE 97: Terk  983
AÇIKLAMALAR  984
Suçun Maddi Unsurları  984
Suçun Manevi Unsuru  986
YARGITAY KARARLARI  986
MADDE 98: Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi  987
AÇIKLAMALAR  988
Suçun Maddi Unsurları  989
Suçun Manevi Unsuru  989
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
MADDE 99: Çocuk Düşürtme  991
AÇIKLAMALAR  993
Suçun Maddi Unsurları  993
Suçun Manevi Unsuru  997
YARGITAY KARARLARI  998
MADDE 100: Çocuk Düşürme  1000
AÇIKLAMALAR  1000
Suçun Maddi Unsurları  1000
Suçun Manevi Unsuru  1001
MADDE 101: Kısırlaştırma  1002
AÇIKLAMALAR  1002
Suçun Maddi Unsurları  1003
Suçun Manevi Unsuru  1004
ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
MADDE 102: Cinsel Saldırı  1007
AÇIKLAMALAR  1012
Basit Cinsel Saldırı Suçu  1013
Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu  1014
Suçun Basit Veya Nitelikli Haline Teşebbüs  1019
Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs  1020
İçtima ve Başka Suçlardan Ayrımı  1020
YARGITAY KARARLARI  1021
MADDE 103: Çocukların cinsel istismarı  1025
AÇIKLAMALAR  1042
Suçun Maddi Unsurları  1044
a. On Beş Yaşını Tamamlamamış Çocuklar  1045
b. Oniki Yaşını Tamamlamamış Çocuklar  1045
c. Onbeş Yaşını Tamamlamış Çocuklar  1045
d. Onbeş Yaşını Tamamlamış Ancak, Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Bulunmayan Çocuklar  1046
Suçun Manevi Unsuru  1053
YARGITAY KARARLARI  1055
MADDE 104: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki  1074
AÇIKLAMALAR  1076
Suçun Maddi Unsurları  1076
Suçun Manevi Unsuru  1078
YARGITAY KARARLARI  1080
MADDE 105: Cinsel Taciz  1085
AÇIKLAMALAR  1087
Suçun Maddi Unsurları  1087
Cinsel Taciz Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri  1090
Suçun Manevi Unsuru  1092
YARGITAY KARARLARI  1093
YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar
MADDE 106: Tehdit  1101
AÇIKLAMALAR  1104
Tehdit Suçunun Özellikleri  1106
Tehdit Suçunun Maddi Unsurları  1106
Tehdit Suçunun Manevi Unsuru  1111
YARGITAY KARARLARI  1112
MADDE 107: Şantaj  1118
AÇIKLAMALAR  1120
Suçun Maddi Unsurları  1121
Şantaj Suçunun Manevi Unsuru  1123
YARGITAY KARARLARI  1124
MADDE 108: Cebir  1125
AÇIKLAMALAR  1126
Suçun Maddi Unsurları  1127
Suçun Manevi Unsuru  1128
YARGITAY KARARI  1129
MADDE 109: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma  1129
AÇIKLAMALAR  1134
Suçun Maddi Unsurları  1135
Suçun Nitelikli Halleri  1136
a. Suçun Silahla İşlenmesi  1137
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1137
c. Hürriyetten Yoksun Kılma Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  1138
d. Hürriyetten Yoksun Kılma Suçunun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi  1138
e. Suçun Üstsoy, Altsoy Veya Eşe Karşı İşlenmesi  1138
f. Suçun Çocuğa ya da Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  1138
Suçun Manevi Unsuru  1140
YARGITAY KARARLARI  1143
MADDE 110: Etkin Pişmanlık  1149
AÇIKLAMALAR  1150
YARGITAY KARARLARI  1151
MADDE 111: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1152
AÇIKLAMALAR  1152
MADDE 112: Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi  1152
AÇIKLAMALAR  1155
Suçun Maddi Unsurları  1156
Suçun Manevi Unsuru  1158
YARGITAY KARARLARI  1159
MADDE 113: Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi  1159
AÇIKLAMALAR  1161
Suçun Maddi Unsurları  1161
Suçun Manevi Unsuru  1163
MADDE 114: Siyasî Hakların Kullanılmasının Engellenmesi  1164
AÇIKLAMALAR  1165
Suçun Maddi Unsurları  1166
Suçun Manevi Unsuru  1168
MADDE 115: İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme  1169
AÇIKLAMALAR  1171
Suçun Maddi Unsurları  1172
Suçun Manevi Unsuru  1174
YARGITAY KARARI  1175
MADDE 116: Konut Dokunulmazlığının İhlâli  1176
AÇIKLAMALAR  1179
Suçun Maddi Unsurları  1181
Suçun Manevi Unsuru  1186
YARGITAY KARARLARI  1187
MADDE 117: İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlâli  1193
AÇIKLAMALAR  1194
Suçun Maddi Unsurları  1196
Suçun Manevi Unsuru  1198
YARGITAY KARARLARI  1200
MADDE 118: Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi  1202
AÇIKLAMALAR  1203
Suçun Maddi Unsuru  1204
Suçun Manevi Unsuru  1209
MADDE 119: Ortak Hüküm  1210
AÇIKLAMALAR  1213
1. Suçun Silahla İşlenmesi  1214
2. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1214
3. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi  1215
4. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  1215
5. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  1215
6. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  1216
7. Suçun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  1216
YARGITAY KARARLARI  1217
MADDE 120: Haksız Arama  1217
AÇIKLAMALAR  1218
Suçun Maddi Unsurları  1219
Suçun Manevi Unsuru  1222
MADDE 121: Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi  1241
AÇIKLAMALAR  1242
Suçun Maddi Unsurları  1242
Suçun Manevi Unsuru  1244
MADDE 122: Nefret ve Ayırımcılık  1245
AÇIKLAMALAR  1247
Suçun Maddi Unsurları  1248
Suçun Manevi Unsuru  1249
MADDE 123: Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma  1250
AÇIKLAMALAR  1251
Suçun Maddi Unsurları  1251
Suçun Manevi Unsuru  1252
YARGITAY KARARLARI  1253
MADDE 124: Haberleşmenin Engellenmesi  1255
AÇIKLAMALAR  1256
Suçun Maddi Unsurları  1257
Suçun Manevi Unsuru  1259
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar
MADDE 125: Hakaret  1261
AÇIKLAMALAR  1267
Suçun Maddi Unsuru  1268
Suçun Manevi Unsuru  1273
YARGITAY KARARLARI  1275
MADDE 126: Mağdurun Belirlenmesi  1287
AÇIKLAMALAR  1287
MADDE 127: İsnadın İspatı  1288
AÇIKLAMALAR  1290
1. İsnada Konu Fiilin Suç Olması ve Mağdurun Mahkûmiyeti  1291
2. İsnat Olunan Fiilin Doğru Olup Olmadığının Anlaşılmasında Kamu Yararı Bulunması Gerekliliği  1292
3. Şikâyetçinin İspata Razı Olması  1292
MADDE 128: İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  1293
AÇIKLAMALAR  1295
YARGITAY KARARLARI  1296
MADDE 129: Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret  1296
AÇIKLAMALAR  1297
YARGITAY KARARLARI  1299
MADDE 130: Kişinin Hatırasına Hakaret  1301
AÇIKLAMALAR  1302
Suçun Maddi Unsurları  1303
Suçun Manevi Unsuru  1304
MADDE 131: Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  1305
AÇIKLAMALAR  1306
YARGITAY KARARLARI  1307
DOKUZUNCU
BÖLÜM Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
MADDE 132: Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl  1309
AÇIKLAMALAR  1313
Suçun Maddi Unsurları  1313
Suçun Manevi Unsuru  1316
MADDE 133: Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması  1317
AÇIKLAMALAR  1319
Suçun Maddi Unsurları  1320
Suçun Manevi Unsuru  1322
MADDE 134: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal  1322
AÇIKLAMALAR  1325
Suçun Maddi Unsurları  1326
Suçun Manevi Unsuru  1328
YARGITAY KARARLARI  1328
MADDE 135: Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  1334
AÇIKLAMALAR  1336
Suçun Maddi Unsurları  1336
Suçun Manevi Unsuru  1338
MADDE 136: Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  1356
AÇIKLAMALAR  1357
Suçun Maddi Unsurları  1357
Suçun Manevi Unsuru  1359
YARGITAY KARARLARI  1360
MADDE 137: Nitelikli hâller  1361
AÇIKLAMALAR  1361
a. Suçun, Kamu Görevlisi Tarafından Görevinin Verdiği Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  1362
b. Suçun, Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1362
MADDE 138: Verileri Yok Etmeme  1363
AÇIKLAMALAR  1363
Suçun Maddi Unsurları  1364
Suçun Manevi Unsuru  1365
YARGITAY KARARLARI  1366
MADDE 139: Şikâyet  1366
AÇIKLAMALAR  1367
MADDE 140: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1367
AÇIKLAMALAR  1367
ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
MADDE 141: Hırsızlık  1405
AÇIKLAMALAR  1406
Suçun Maddi Unsurları  1407
Suçun Manevi Unsuru  1410
YARGITAY KARARLARI  1412
MADDE 142: Nitelikli Hırsızlık  1421
AÇIKLAMALAR  1429
YARGITAY KARARLARI  1438
MADDE 143: Suçun Gece Vakti İşlenmesi  1449
AÇIKLAMALAR  1450
YARGITAY KARARLARI  1451
MADDE 144: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâller  1452
AÇIKLAMALAR  1453
YARGITAY KARARLARI  1454
MADDE 145: Malın Değerinin Az Olması  1455
AÇIKLAMALAR  1456
YARGITAY KARARLARI  1456
MADDE 146: Kullanma Hırsızlığı  1458
AÇIKLAMALAR  1458
MADDE 147: Zorunluluk Hâli  1460
AÇIKLAMALAR  1461
YARGITAY KARARLARI  1461
MADDE 148: Yağma  1462
AÇIKLAMALAR  1464
Suçun Maddi Unsurları  1465
Suçun Manevi Unsuru  1468
YARGITAY KARARLARI  1471
MADDE 149: Nitelikli Yağma  1474
AÇIKLAMALAR  1476
a. Yağma Suçunun Silahla İşlenmiş Olması  1476
b. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  1476
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1476
d. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut Veya İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  1477
e. Yağma Suçunun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  1477
f. Yağma Suçunun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  1478
g. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İşlenmesi  1478
h. Yağma Suçunun Geceleyin İşlenmesi  1478
YARGITAY KARARLARI  1479
MADDE 150: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1491
AÇIKLAMALAR  1493
YARGITAY KARARLARI  1496
MADDE 151: Mala Zarar Verme  1500
AÇIKLAMALAR  1501
Suçun Maddi Unsurları  1502
Suçun Manevi Unsuru  1506
YARGITAY KARARLARI  1510
MADDE 152: Mala Zarar Vermenin Nitelikli Hâlleri  1516
AÇIKLAMALAR  1520
(1)’inci Fıkrada Belirlenen Nitelikli Haller Şunlardır;  1520
a. Mala Zarar Verme Suçunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Veya Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yer, Bina, Tesis Veya Diğer Eşya Hakkında İşlenmesi  1520
b. Mala Zarar Verme Suçunun Yangına, Sel ve Taşkına, Kazaya ve Diğer Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü Eşya Veya Tesis Hakkında İşlenmesi  1520
c. Mala Zarar Verme Suçunun Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan Veya Bağ Çubuğu Hakkında İşlenmesi  1520
d. Mala Zarar Verme Suçunun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına Veya Afetlerden Korumaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi  1520
e. Mala Zarar Verme Suçunun Grev Veya Lokavt Hallerinde İşverenlerin Veya İşçilerin Veya İşveren Veya İşçi Sendika Veya Konfederasyonlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi  1521
f. Mala Zarar Verme Suçunun Siyasi Partilerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının ve Üst Kuruluşlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi  1521
g. Mala Zarar Verme Suçunun Sona Ermiş Olsa Bile Görevinden Ötürü Öç Almak Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi  1521
Maddenin (2)’nci Fıkrasında  1521
a. Mala Zarar Verme Suçunun Yakarak, Yakıcı Veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi  1521
b. Mala Zarar Verme Suçunun Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1522
c. Mala Zarar Verme Suçunun Radyasyona Maruz Bırakarak Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanarak İşlenmesi  1522
YARGITAY KARARLARI  1522
MADDE 153: İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme  1524
AÇIKLAMALAR  1525
Suçun Maddi Unsuru  1525
Suçun Manevi Unsuru  1526
MADDE 154: Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  1526
AÇIKLAMALAR  1528
Suçun Maddi Unsurları  1529
Suçun Manevi Unsuru  1531
YARGITAY KARARLARI  1532
MADDE 155: Güveni Kötüye Kullanma  1533
AÇIKLAMALAR  1534
Suçun Maddi Unsurları  1535
Suçun Manevi Unsuru  1537
YARGITAY KARARLARI  1537
MADDE 156: Bedelsiz Senedi Kullanma  1541
AÇIKLAMALAR  1541
Suçun Maddi Unsurları  1542
Suçun Manevi Unsuru  1543
YARGITAY KARARLARI  1543
MADDE 157: Dolandırıcılık  1544
AÇIKLAMALAR  1545
Suçun Maddi Unsurları  1546
Suçun Manevi Unsuru  1549
YARGITAY KARARLARI  1551
MADDE 158: Nitelikli Dolandırıcılık  1557
AÇIKLAMALAR  1564
a. Dolandırıcılık Suçunun, Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi  1564
b. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1564
c. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1565
d. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf Veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1565
e. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi  1565
f. Dolandırıcılık Suçunun, Bilişim Sistemlerinin Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1566
g. Dolandırıcılık Suçunun, Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1567
h. Dolandırıcılık Suçunun, Tacir Veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Veya Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyetleri Kapsamında İşlenmesi  1567
i. Dolandırıcılık Suçunun, Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1567
j. Dolandırıcılık Suçunun, Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  1568
k. Dolandırıcılık Suçunun, Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi  1568
l. (6763 sayılı Kanunla ek.) Dolandırıcılık Suçunun Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi  1568
YARGITAY KARARLARI  1569
MADDE 159: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1575
AÇIKLAMALAR  1576
YARGITAY KARARI  1577
MADDE 160: Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf  1578
AÇIKLAMALAR  1579
Suçun Maddi Unsurları  1579
Suçun Manevi Unsuru  1580
YARGITAY KARARLARI  1581
MADDE 161: Hileli İflâs  1581
AÇIKLAMALAR  1582
Suçun Maddi Unsurları  1583
a. Alacaklıların Alacaklarının Teminatı Mahiyetinde Olan Malların Kaçırılması, Gizlenmesi Veya Değerinin Azalmasına Neden Olunması  1584
b. Malvarlığını Kaçırmaya Yönelik Tasarruflarının Ortaya Çıkmasını Önlemek İçin Ticari Defter, Kayıt Veya Belgelerin Gizlenmesi Veya Yok Edilmesi  1585
c. Gerçekte Bir Alacak Ve Borç İlişkisi Olmadığı Halde Sanki Böyle Bir İlişki Mevcutmuş Gibi, Borçların Artmasına Neden Olacak Şekilde Belge Düzenlenmesi  1585
d. Gerçeğe Aykırı Muhasebe Kayıtlarıyla Veya Sahte Bilânço Tanzimi İle Aktifin Olduğundan Az Gösterilmesi  1585
Suçun Manevi Unsuru  1585
YARGITAY KARARLARI  1586
MADDE 162: Taksirli İflâs  1588
AÇIKLAMALAR  1589
MADDE 163: Karşılıksız Yararlanma  1591
AÇIKLAMALAR  1593
Suçun Maddi Unsurları  1593
YARGITAY KARARLARI  1595
MADDE 164: Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi  1596
AÇIKLAMALAR  1597
Suçun Maddi Unsurları  1597
Suçun Manevi Unsuru  1598
MADDE 165: Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi  1599
AÇIKLAMALAR  1601
Suçun Maddi Unsurları  1601
Suçun Manevi Unsuru  1602
YARGITAY KARARLARI  1603
MADDE 166: Bilgi Vermeme  1604
AÇIKLAMALAR  1604
Suçun Maddi Unsuru  1605
Suçun Manevi Unsuru  1605
MADDE 167: Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep  1606
AÇIKLAMALAR  1607
a. Suçun Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin Zararına Olarak İşlenmesi  1608
b. Suçun Üstsoy Veya Altsoy Veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin Veya Evlat Edinen Veya Evlatlığın Zararına Olarak İşlenmesi  1608
c. Suçun Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşlerden Biri Zararına Olarak İşlenmesi  1608
YARGITAY KARARLARI  1610
MADDE 168: Etkin Pişmanlık  1610
AÇIKLAMALAR  1613
YARGITAY KARARLARI  1616
MADDE 169: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1623
AÇIKLAMALAR  1623
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
MADDE 170: Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması  1625
AÇIKLAMALAR  1628
Suçun Maddi Unsurları  1630
a. Suçun Yangın Çıkarılması Suretiyle İşlenmesi  1631
b. Suçun Bina Çökmesine Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi  1631
c. Suçun Toprak Kaymasına Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi  1631
d. Suçun Çığ Düşmesine Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1631
e. Suçun Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1631
f. Suçun Silahla Ateş Etmek Suretiyle İşlenmesi  1632
g. Suçun Patlayıcı Madde Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  1632
Suçun Manevi Unsuru  1633
YARGITAY KARARLARI  1634
MADDE 171: Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması  1635
AÇIKLAMALAR  1636
Suçun Maddi Unsurları  1636
Suçun Manevi Unsuru  1638
YARGITAY KARARLARI  1638
MADDE 172: Radyasyon Yayma  1641
AÇIKLAMALAR  1642
Suçun Maddi Unsurları  1642
Suçun Manevi Unsuru  1644
MADDE 173: Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme  1645
AÇIKLAMALAR  1645
Suçun Maddi Unsurları  1645
Suçun Manevi Unsuru  1646
MADDE 174: Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirmesi  1646
AÇIKLAMALAR  1650
Suçun Maddi Unsurları  1650
Suçun Manevi Unsuru  1653
YARGITAY KARARLARI  1654
MADDE 175: Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlâli  1655
AÇIKLAMALAR  1656
Suçun Maddi Unsurları  1656
Suçun Manevi Unsuru  1657
MADDE 176: İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama  1658
AÇIKLAMALAR  1659
Suçun Maddi Unsurları  1659
Suçun Manevi Unsuru  1661
MADDE 177: Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması  1662
AÇIKLAMALAR  1663
Suçun Maddi Unsurları  1663
Suçun Manevi Unsuru  1664
YARGITAY KARARLARI  1665
MADDE 178: İşaret ve Engel Koymama  1666
AÇIKLAMALAR  1666
Suçun Maddi Unsurları  1666
Suçun Manevi Unsuru  1667
MADDE 179: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma  1668
AÇIKLAMALAR  1670
Suçun Maddi Unsurları  1670
Suçun Manevi Unsuru  1675
YARGITAY KARARLARI  1677
MADDE 180: Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma  1678
AÇIKLAMALAR  1678
Suçun Maddi Unsurları  1678
Suçun Manevi Unsuru  1679
YARGITAY KARARLARI  1680
İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar
MADDE 181: Çevrenin Kasten Kirletilmesi  1681
AÇIKLAMALAR  1682
Suçun Maddi Unsurları  1683
Suçun Manevi Unsuru  1687
MADDE 182: Çevrenin Taksirle Kirletilmesi  1710
AÇIKLAMALAR  1710
Suçun Maddi Unsurları  1710
Suçun Manevi Unsuru  1711
MADDE 183: Gürültüye Neden Olma  1711
AÇIKLAMALAR  1712
Suçun Maddi Unsurları  1713
Suçun Manevi Unsuru  1714
YARGITAY KARARLARI  1716
MADDE 184: İmar Kirliliğine Neden Olma  1716
AÇIKLAMALAR  1718
Suçun Maddi Unsurları  1718
Suçun Manevi Unsuru  1722
YARGITAY KARARLARI  1723
Anayasa Mahkemesi Kararı  1725
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
MADDE 185: Zehirli Madde Katma  1727
AÇIKLAMALAR  1728
Suçun Maddi Unsurları  1728
Suçun Manevi Unsuru  1729
MADDE 186: Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti  1746
AÇIKLAMALAR  1747
Suçun Maddi Unsurları  1747
Suçun Manevi Unsuru  1748
YARGITAY KARARLARI  1749
MADDE 187: Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlâç Yapma veya Satma  1749
AÇIKLAMALAR  1750
Suçun Maddi Unsurları  1750
Suçun Manevi Unsuru  1752
MADDE 188: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti  1752
AÇIKLAMALAR  1760
Suçun Maddi Unsurları  1760
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Etmek  1769
b. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek  1770
c. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etmek  1771
Ağırlaştırıcı Nedenler  1774
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoit ve Türevleri veya Baz Morfin Olması  1775
b. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Veya Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  1775
c. Suçun Sağlık Mesleğinde Çalışanlar Tarafından İşlenmesi  1777
d. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Uyuşturucu Madde Sokmak  1777
e. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Zincirleme Biçimde İşlenmesi  1778
Suçun Manevi Unsuru  1781
YARGITAY KARARLARI  1783
MADDE 189: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1798
AÇIKLAMALAR  1799
MADDE 190: Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma  1799
AÇIKLAMALAR  1801
Suçun Maddi Unsurları  1801
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Yer, Donanım ve Malzeme Sağlama  1802
b. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kullananların Yakalanmasını Zorlaştıracak Önlemler Alma  1803
c. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılması Yöntemi Hakkında Başkalarına Bilgi Verme  1803
Maddenin (2)’nci Fıkrasındaki Hareket Unsurları İse Şunlardır  1803
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirme  1803
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirici Nitelikte Yayın Yapmak  1803
Suçun Manevi Unsuru  1804
MADDE 191: Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmak  1805
AÇIKLAMALAR  1811
Suçun Maddi Unsurları  1811
Suçun Manevi Unsuru  1816
YARGITAY KARARLARI  1818
MADDE 192: Etkin Pişmanlık  1822
AÇIKLAMALAR  1824
A. Failin, Etkin Pişmanlığı Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Göstermesi Gerekir  1825
B. Failin, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kimden, Nerede ve Ne Zaman Temin Ettiğini Yetkili Makamlara Bildirmesi Gerekir  1826
C. Fail Tarafından Verilen Bilginin, Suçluların Yakalanmasını Veya Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Kolaylaştırmış Olması Gerekir  1826
YARGITAY KARARLARI  1830
MADDE 193: Zehirli Madde İmal ve Ticareti  1831
AÇIKLAMALAR  1831
Suçun Maddi Unsurları  1832
Suçun Manevi Unsuru  1833
MADDE 194: Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini  1833
AÇIKLAMALAR  1834
Suçun Maddi Unsurları  1834
Suçun Manevi Unsuru  1835
MADDE 195: Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma  1836
AÇIKLAMALAR  1836
Suçun Maddi Unsurları  1837
Suçun Manevi Unsuru  1838
MADDE 196: Usulsüz Ölü Gömülmesi  1838
AÇIKLAMALAR  1839
Suçun Maddi Unsurları  1839
Sucun Manevi Unsuru  1840
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
MADDE 197: Parada Sahtecilik  1841
AÇIKLAMALAR  1842
Suçun Maddi Unsurları  1843
Suçun Manevi Unsuru  1846
YARGITAY KARARLARI  1847
MADDE 198: Paraya Eşit Sayılan Değerler  1847
AÇIKLAMALAR  1849
YARGITAY KARARLARI  1849
MADDE 199: Kıymetli Damgada Sahtecilik  1850
AÇIKLAMALAR  1852
Suçun Maddi Unsurları  1853
Suçun Manevi Unsuru  1854
YARGITAY KARARLARI  1854
MADDE 200: Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar  1856
AÇIKLAMALAR  1856
Suçun Maddi Unsurları  1857
Suçun Manevi Unsuru  1857
MADDE 201: Etkin Pişmanlık  1857
AÇIKLAMALAR  1858
YARGITAY KARARI  1860
MADDE 202: Mühürde Sahtecilik  1860
AÇIKLAMALAR  1861
Suçun Maddi Unsurları  1861
Suçun Manevi Unsuru  1863
YARGITAY KARARLARI  1863
MADDE 203: Mühür Bozma  1863
AÇIKLAMALAR  1864
Suçun Maddi Unsurları  1865
Suçun Manevi Unsuru  1866
YARGITAY KARARLARI  1868
MADDE 204: Resmî Belgede Sahtecilik  1872
AÇIKLAMALAR  1875
Suçun Maddi Unsurları  1876
Suçun Manevi Unsuru  1882
YARGITAY KARARLARI  1883
MADDE 205: Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme  1893
AÇIKLAMALAR  1895
Suçun Maddi Unsurları  1895
Suçun Manevi Unsuru  1895
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  1896
MADDE 206: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  1896
AÇIKLAMALAR  1897
Suçun Maddi Unsurları  1897
Suçun Manevi Unsuru  1898
YARGITAY KARARLARI  1899
MADDE 207: Özel Belgede Sahtecilik  1901
AÇIKLAMALAR  1902
Suçun Maddi Unsurları  1902
Suçun Manevi Unsuru  1905
YARGITAY KARARLARI  1906
MADDE 208: Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  1908
AÇIKLAMALAR  1909
Suçun Maddi Unsurları  1909
Suçun Manevi Unsuru  1909
YARGITAY KARARLARI  1910
MADDE 209: Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması  1910
AÇIKLAMALAR  1911
Suçun Maddi Unsurları  1911
Suçun Manevi Unsuru  1913
YARGITAY KARARLARI  1913
MADDE 210: Resmi Belge Hükmünde Belgeler  1913
AÇIKLAMALAR  1915
A. Emre Veya Hamiline Yazılı Kambiyo Senetleri  1915
C. Hisse Senedi, Tahvil Veya Vasiyetnameler  1916
YARGITAY KARARLARI  1918
MADDE 211: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1922
AÇIKLAMALAR  1922
YARGITAY KARARLARI  1923
MADDE 212: İçtima  1924
AÇIKLAMALAR  1924
YARGITAY KARARLARI  1925
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
MADDE 213: Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit  1927
AÇIKLAMALAR  1928
Suçun Maddi Unsurları  1928
Suçun Manevi Unsuru  1929
MADDE 214: Suç İşlemeye Tahrik  1929
AÇIKLAMALAR  1930
Suçun Maddi Unsurları  1931
Suçun Manevi Unsuru  1932
YARGITAY KARARLARI  1932
MADDE 215: Suçu ve Suçluyu Övme  1933
AÇIKLAMALAR  1934
Suçun Maddi Unsurları  1934
Suçun Manevi Unsuru  1935
YARGITAY KARARLARI  1935
MADDE 216: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama  1937
AÇIKLAMALAR  1939
Suçun Maddi Unsurları  1939
Suçun Manevi Unsuru  1943
YARGITAY KARARLARI  1943
MADDE 217: Kanunlara Uymamaya Tahrik  1948
AÇIKLAMALAR  1948
Suçun Maddi Unsurları  1948
Suçun Manevi Unsurları  1949
MADDE 218: Ortak Hüküm  1950
AÇIKLAMALAR  1950
MADDE 219: Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma  1951
AÇIKLAMALAR  1953
Suçun Maddi Unsurları  1953
Suçun Manevi Unsuru  1954
MADDE 220: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma  1955
AÇIKLAMALAR  1961
YARGITAY KARARLARI  1973
MADDE 221: Etkin Pişmanlık  1989
AÇIKLAMALAR  1991
YARGITAY KARARLARI  1996
MADDE 222: Şapka ve Türk Harfleri  1997
AÇIKLAMALAR  1997
Suçun Maddi Unsuru  1999
Suçun Manevi Unsuru  2000
YARGITAY KARARI  2001
ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
MADDE 223: Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması  2003
AÇIKLAMALAR  2005
Suçun Maddi Unsurları  2005
Suçun Manevi Unsuru  2006
MADDE 224: Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali  2007
AÇIKLAMALAR  2008
Suçun Maddi Unsuru  2008
Suçun Maddi Unsuru  2009
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
MADDE 225: Hayâsızca Hareketler  2011
AÇIKLAMALAR  2012
Suçun Maddi Unsuru  2012
Suçun Manevi Unsuru  2013
YARGITAY KARARLARI  2014
MADDE 226: Müstehcenlik  2014
AÇIKLAMALAR  2018
Suçun Maddi Unsurları  2018
YARGITAY KARARLARI  2032
MADDE 227: Fuhuş  2034
AÇIKLAMALAR  2038
Suçun Maddi Unsurları  2039
YARGITAY KARARLARI  2045
MADDE 228: Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama  2050
AÇIKLAMALAR  2052
Suçun Maddi Unsurları  2052
Suçun Manevi Unsuru  2054
YARGITAY KARARLARI  2055
MADDE 229: Dilencilik  2057
AÇIKLAMALAR  2058
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar
MADDE 230: Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören  2061
AÇIKLAMALAR  2068
Suçun Maddi Unsurları  2068
Suçun Manevi Unsuru  2071
MADDE 231: Çocuğun Soybağını Değiştirme  2073
AÇIKLAMALAR  2074
Suçun Maddi Unsurları  2074
Suçun Manevi Unsurları  2075
YARGITAY KARARLARI  2076
MADDE 232: Kötü Muamele  2077
AÇIKLAMALAR  2078
Suçun Maddi Unsurları  2078
Suçun Manevi Unsuru  2081
YARGITAY KARARLARI  2081
MADDE 233: Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli  2082
AÇIKLAMALAR  2083
Suçun Maddi Unsurları  2083
Suçun Manevi Unsuru  2085
MADDE 234: Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması  2085
AÇIKLAMALAR  2087
Suçun Maddi Unsurları  2087
Suçun Manevi Unsuru  2088
YARGITAY KARARLARI  2089
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
MADDE 235: İhaleye Fesat Karıştırma  2091
AÇIKLAMALAR  2096
Suçun Maddi Unsurları  2096
A. Hileli Davranışlarla  2109
1. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye Veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarına Engel Olmak  2109
2. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak  2109
3. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak  2110
4. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak  2110
B. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına Veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak  2110
C. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle Ya Da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  2111
D. İhaleye Katılmak İsteyen Veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık Veya Gizli Anlaşma Yapmaları  2112
Suçun Manevi Unsuru  2115
YARGITAY KARARLARI  2116
MADDE 236: Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2118
AÇIKLAMALAR  2119
Suçun Maddi Unsurları  2119
a. İhale Kararında Veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2121
b. İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2121
c. Edimin İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2122
d. Yapım İhalelerinde Eserin Veya Kullanılan Malzemenin Şartname Veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar Veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2122
e. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine Veya Eksik Verilmesine Rağmen, Verilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2122
Suçun Manevi Unsuru  2123
MADDE 237: Fiyatları Etkileme  2124
AÇIKLAMALAR  2125
Suçun Maddi Unsurları  2126
Suçun Manevi Unsuru  2129
MADDE 238: Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma  2129
AÇIKLAMALAR  2130
Suçun Maddi Unsurları  2130
Suçun Manevi Unsuru  2131
MADDE 239: Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması  2131
AÇIKLAMALAR  2132
Suçun Maddi Unsurları  2133
Suçun Manevi Unsuru  2135
MADDE 240: Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma  2135
AÇIKLAMALAR  2137
Suçun Maddi Unsurları  2137
Suçun Manevi Unsuru  2138
MADDE 241: Tefecilik  2139
AÇIKLAMALAR  2145
Suçun Maddi Unsurları  2145
Suçun Manevi Unsuru  2146
YARGITAY KARARLARI  2147
MADDE 242: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  2148
AÇIKLAMALAR  2149
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
MADDE 243: Bilişim Sistemine Girme  2151
AÇIKLAMALAR  2152
Suçun Maddi Unsurları  2152
Suçun Manevi Unsuru  2154
MADDE 244: Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme  2155
AÇIKLAMALAR  2156
Suçun Maddi Unsurları  2156
Suçun Manevi Unsuru  2159
YARGITAY KARARLARI  2160
MADDE 245: Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması  2161
AÇIKLAMALAR  2163
Suçun Maddi Unsurları  2164
Suçun Manevi Unsuru  2169
YARGITAY KARARLARI  2184
MADDE 246: Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması  2186
AÇIKLAMALAR  2186
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 247: Zimmet Suçu  2187
AÇIKLAMALAR  2188
Suçun Maddi Unsurları  2188
Suçun Manevi Unsuru  2192
YARGITAY KARARLARI  2193
MADDE 248: Etkin Pişmanlık  2197
AÇIKLAMALAR  2198
YARGITAY KARARLARI  2200
MADDE 249: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  2200
AÇIKLAMALAR  2201
MADDE 250: İrtikap  2202
AÇIKLAMALAR  2205
Suçun Maddi Unsurları  2205
Maddenin 6352 Sayılı Kananla Değişik (1) İnci Fıkrasında İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2206
Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması  2207
İcbar Öğesi  2208
Maddenin (2)’nci Fıkrasında İkna Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2208
Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması  2208
İkna Öğesi  2208
Maddenin (3) Üncü Fıkrasında Hatadan Yararlanılarak İşlenen İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2209
Suçun Manevi Unsuru  2209
YARGITAY KARARLARI  2211
MADDE 251: Denetim Görevinin İhmali  2215
AÇIKLAMALAR  2216
YARGITAY KARARLARI  2218
MADDE 252: Rüşvet  2221
AÇIKLAMALAR  2228
Suçun Maddi Unsurları  2228
Suçun Manevi Unsuru  2235
YARGITAY KARARLARI  2237
MADDE 253: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  2240
AÇIKLAMALAR  2240
MADDE 254: Etkin Pişmanlık  2240
AÇIKLAMALAR  2243
YARGITAY KARARLARI  2245
MADDE 255: Nüfuz Ticareti  2245
AÇIKLAMALAR  2247
Suçun Maddi Unsuru  2247
Suçun Manevi Unsuru  2249
YARGITAY KARARLARI  2249
MADDE 256: Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması  2252
AÇIKLAMALAR  2252
YARGITAY KARARLARI  2254
MADDE 257: Görevi Kötüye Kullanma  2257
AÇIKLAMALAR  2261
Suçun Maddi Unsurları  2261
Suçun Manevi Unsuru  2264
YARGITAY KARARLAR  2275
A. Suç Öğeleriyle İlgili Kararlar  2291
1. Genel Olarak Suç Öğelerini Açıklayan Kararlar  2291
2. Kamu Zararına Neden Olan Fiiller ile İlgili Kararlar  2293
3. Kişilere Haksız Kazanç Sağlayan Fiiller  2297
4. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Fiiller  2299
a. Yargı Kararına Uymama Fiili ile İlgili Kararlar  2299
b. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olabilecek Diğer Fiiller  2305
6. İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma ile İlgili Kararlar (257/2)  2307
7. Çıkar Sağlayarak Görevi Kötüye Kullanma Suçu (M.257/3) ile İlgili Kararlar  2312
8. İçtima, İştirak ve Teşebbüs ile İlgili Kararlar  2314
MADDE 258: Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması  2315
AÇIKLAMALAR  2315
Suçun Maddi Unsurları  2316
Suçun Manevi Unsuru  2317
YARGITAY KARARI  2317
MADDE 259: Kamu Görevlisinin Ticareti  2319
AÇIKLAMALAR  2319
YARGITAY KARARI  2320
MADDE 260: Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması  2320
AÇIKLAMALAR  2321
Suçun Maddi Unsuru  2322
YARGITAY KARARLARI  2323
MADDE 261: Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf  2324
AÇIKLAMALAR  2324
YARGITAY KARARLARI  2325
MADDE 262: Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi  2326
AÇIKLAMALAR  2326
YARGITAY KARARLARI  2327
MADDE 263: Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma ve İşletme  2328
AÇIKLAMALAR  2329
YARGITAY KARARLARI  2330
MADDE 264: Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma  2332
AÇIKLAMALAR  2333
MADDE 265: Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  2334
AÇIKLAMALAR  2336
Suçun Maddi Unsurları  2336
YARGITAY KARARLARI  2347
MADDE 266: Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma  2361
AÇIKLAMALAR  2361
YARGITAY KARARLARI  2362
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
MADDE 267: İftira  2363
AÇIKLAMALAR  2372
Suçun Maddi Unsurları  2373
Suçun Manevi Unsuru  2378
YARGITAY KARARLARI  2379
MADDE 268: Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması  2400
AÇIKLAMALAR  2400
Suçun Maddi Unsurları  2401
Suçun Manevi Unsuru  2403
Yaptırım  2405
Etkin Pişmanlık  2405
YARGITAY KARARLARI  2406
MADDE 269: Etkin Pişmanlık  2410
AÇIKLAMALAR  2411
Etkin Pişmanlığın Zamanı ve Hükümleri  2411
a. Suçlar Hakkında Etkin Pişmanlığın Hükümleri  2411
b. İdari Yaptırım Gerektiren Fiiller Hakkında Etkin Pişmanlık  2413
c. Basın ve yayın yoluyla iftirada etkin pişmanlık  2413
YARGITAY KARARLARI  2413
MADDE 270: Suç Üstlenme  2418
AÇIKLAMALAR  2418
Suçun Maddi Unsurları  2419
Suçun Manevi Unsuru  2422
YARGITAY KARARLARI  2425
MADDE 271: Suç Uydurma  2427
AÇIKLAMALAR  2427
Suçun Maddi Unsurları  2427
Suçun Manevi Unsuru  2432
İçtima  2432
YARGITAY KARARLARI  2434
MADDE 272: Yalan Tanıklık  2438
AÇIKLAMALAR  2445
Suçun Maddi Unsurları  2445
Suçun Manevi Unsuru  2453
İçtima  2453
YARGITAY KARARLARI  2455
MADDE 273: Şahsî Cezasızlık veya Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Sebepler  2458
AÇIKLAMALAR  2459
MADDE 274: Etkin Pişmanlık  2460
AÇIKLAMALAR  2461
YARGITAY KARARLARI  2463
MADDE 275: Yalan Yere Yemin  2464
AÇIKLAMALAR  2465
Suçun Maddi Unsurları  2467
YARGITAY KARARLARI  2469
MADDE 276: Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık  2469
AÇIKLAMALAR  2470
Suçun Maddi Unsurları  2470
Suçun Manevi Unsuru  2472
YARGITAY KARARLARI  2473
MADDE 277: Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  2474
AÇIKLAMALAR  2477
Suçun Maddi Unsurları  2477
Suçun Manevi Unsuru  2480
YARGITAY KARARLARI  2481
MADDE 278: Suçu Bildirmeme  2486
AÇIKLAMALAR  2489
Suçun Maddi Unsurları  2489
Suçun Manevi Unsuru  2494
MADDE 279: Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi  2498
AÇIKLAMALAR  2498
Suçun Maddi Unsurları  2499
Suçun Manevi Unsuru  2501
YARGITAY KARARLARI  2501
MADDE 280: Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  2505
AÇIKLAMALAR  2506
Suçun Maddi Unsurları  2506
YARGITAY KARARLARI  2507
MADDE 281: Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme  2507
AÇIKLAMALAR  2509
Suçun Maddi Unsurları  2509
Suçun Manevi Unsuru  2511
YARGITAY KARARLARI  2511
MADDE 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  2512
AÇIKLAMALAR  2516
Suçun Maddi Unsurları  2516
Suçun Manevi Unsuru  2519
MADDE 283: Suçluyu Kayırma  2532
AÇIKLAMALAR  2534
Suçun Maddi Unsurları  2534
Manevi Unsur  2536
YARGITAY KARARLARI  2536
MADDE 284: Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme  2538
AÇIKLAMALAR  2539
Suçun Maddi Unsurları  2539
Suçun Manevi Unsuru  2541
YARGITAY KARARI  2541
MADDE 285: Gizliliğin İhlali  2541
AÇIKLAMALAR  2547
Suçun Maddi Unsurları  2547
Suçun Manevi Unsuru  2551
YARGITAY KARARI  2552
MADDE 286: Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması  2553
AÇIKLAMALAR  2553
Suçun Maddi Unsurları  2554
Suçun Manevi Unsuru  2554
MADDE 287: Genital Muayene  2555
AÇIKLAMALAR  2555
Suçun Maddi Unsurları  2556
Suçun Manevi Unsuru  2557
YARGITAY KARARI  2558
MADDE 288: Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs  2559
AÇIKLAMALAR  2560
Suçun Maddi Unsurları  2561
Suçun Manevi Unsuru  2563
YARGITAY KARARI  2563
MADDE 289: Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma  2565
AÇIKLAMALAR  2567
Suçun Maddi Unsurları  2567
Suçun Manevi Unsuru  2570
YARGITAY KARARLARI  2571
MADDE 290: Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması  2580
AÇIKLAMALAR  2580
Suçun Maddi Unsurları  2580
Suçun Manevi Unsuru  2582
YARGITAY KARARLARI  2582
MADDE 291: Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme  2583
AÇIKLAMALAR  2583
Suçun Maddi Unsurları  2584
Suçun Manevi Unsuru  2584
MADDE 292: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  2584
AÇIKLAMALAR  2586
Suçun Maddi Unsuru  2586
Suçun Manevi Unsuru  2588
YARGITAY KARARLARI  2588
MADDE 293: Etkin Pişmanlık  2589
AÇIKLAMALAR  2590
MADDE 294: Kaçmaya İmkân Sağlama  2590
AÇIKLAMALAR  2593
Suçun Maddi Unsurları  2593
Suçun Manevi Unsuru  2596
YARGITAY KARARLARI  2596
MADDE 295: Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması  2596
AÇIKLAMALAR  2598
Suçun Maddi Unsurları  2598
Suçun Manevi Unsuru  2599
YARGITAY KARARI  2599
MADDE 296: Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması  2599
AÇIKLAMALAR  2600
Suçun Maddi Unsurları  2600
Suçun Manevi Unsuru  2601
YARGITAY KARARLARI  2601
MADDE 297: İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak  2602
AÇIKLAMALAR  2604
Suçun Maddi Unsurları  2604
Suçun Manevi Unsuru  2609
YARGITAY KARARLARI  2609
MADDE 298: Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme  2614
AÇIKLAMALAR  2615
Suçun Maddi Unsurları  2615
Suçun Manevi Unsuru  2617
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
MADDE 299: Cumhurbaşkanına Hakaret  2619
AÇIKLAMALAR  2620
Suçun Maddi Unsurları  2620
Suçun Manevi Unsuru  2622
YARGITAY KARARLARI  2623
MADDE 300: Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama  2624
AÇIKLAMALAR  2625
Suçun Maddi Unsurları  2625
Suçun Manevi Unsuru  2629
YARGITAY KARARLARI  2630
MADDE 301: Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını  2630
AÇIKLAMALAR  2632
Suçun Maddi Unsurları  2633
Suçun Manevi Unsuru  2636
YARGITAY KARARLARI  2637
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
MADDE 302: Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak  2643
AÇIKLAMALAR  2645
Suçun Maddi Unsurları  2645
Suçun Manevi Unsuru  2651
YARGITAY KARARLARI  2652
MADDE 303: Düşmanla İşbirliği Yapmak: Düşmanla İşbirliği Yapmak  2655
AÇIKLAMALAR  2657
Suçun Maddi Unsurları  2657
MADDE 304: Devlete Karşı Savaşa Tahrik  2658
AÇIKLAMALAR  2660
Suçun Maddi Unsurları  2660
Suçun Manevi Unsuru  2661
MADDE 305: Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama  2662
AÇIKLAMALAR  2664
Suçun Maddi Unsurları  2664
Suçun Manevi Unsuru  2665
MADDE 306: Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama  2665
AÇIKLAMALAR  2667
Suçun Maddi Unsurları  2667
Suçun Manevi Unsuru  2668
YARGITAY KARARLARI  2668
MADDE 307: Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma  2668
AÇIKLAMALAR  2671
Suçun Maddi Unsurları  2671
Suçun Manevi Unsuru  2673
YARGITAY KARARI  2673
MADDE 308: Düşman Devlete Maddî ve Malî Yardım  2674
AÇIKLAMALAR  2676
Suçun Maddi Unsurları  2676
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 309: Anayasayı İhlâl  2679
AÇIKLAMALAR  2681
Suçun Maddi Unsurları  2681
Suçun Manevi Unsuru  2686
YARGITAY KARARLARI  2687
MADDE 310: Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı  2697
AÇIKLAMALAR  2697
Suçun Maddi Unsurları  2698
Suçun Manevi Unsuru  2699
MADDE 311: Yasama Organına Karşı Suç  2699
AÇIKLAMALAR  2701
Suçun Maddi Unsurları  2701
Suçun Manevi Unsuru  2702
MADDE 312: Hükümete Karşı Suç  2703
AÇIKLAMALAR  2704
Suçun Maddi Unsurları  2704
Suçun Manevi Unsuru  2705
YARGITAY KARARLARI  2705
MADDE 313: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silâhlı İsyan  2709
AÇIKLAMALAR  2711
Suçun Maddi Unsurları  2711
Suçun Manevi Unsuru  2712
MADDE 314: Silâhlı Örgüt  2712
AÇIKLAMALAR  2713
Suçun Maddi Unsurları  2714
Suçun Manevi Unsuru  2755
YARGITAY KARARLARI  2756
MADDE 315: Silah Sağlama  2766
AÇIKLAMALAR  2766
Suçun Manevi Unsuru  2771
YARGITAY KARARLARI  2772
MADDE 316: Suç İçin Anlaşma  2773
AÇIKLAMALAR  2775
Suçun Maddi Unsurları  2775
Suçun Manevi Unsuru  2776
ALTINCI BÖLÜM
Millî Savunmaya Karşı Suçlar
MADDE 317: Askerî Komutanlıkların Gasbı  2777
MADDE 318: Halkı Askerlikten Soğutma  2777
MADDE 319: Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  2778
MADDE 320: Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma  2780
MADDE 321: Savaş Zamanında Emirlere Uymama  2781
MADDE 322: Savaş Zamanında Yükümlülükler  2782
MADDE 323: Savaşta Yalan Haber Yayma  2783
MADDE 324: Seferberlikle İlgili Görevin İhmali  2785
MADDE 325: Düşmandan Unvan ve Benzerî Payeler Kabulü  2786
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
MADDE 326: Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler  2787
İLGİLİ YARGI KARARI  2788
MADDE 327: Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme  2789
MADDE 328: Siyasal veya Askerî Casusluk  2790
MADDE 329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  2792
MADDE 330: Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama  2794
MADDE 331: Uluslararası Casusluk  2794
MADDE 332: Askerî Yasak Bölgelere Girme  2795
MADDE 333: Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik  2796
MADDE 334: Yasaklanan Bilgileri Temin  2798
MADDE 335: Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini  2799
MADDE 336: Yasaklanan Bilgileri Açıklama  2799
MADDE 337: Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama  2800
MADDE 338: Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi  2801
MADDE 339: Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma  2802
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
MADDE 340: Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç  2803
MADDE 341: Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret  2803
MADDE 342: Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç  2804
MADDE 343: Karşılıklılık Koşulu  2804
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 344: Yürürlük  2807
MADDE 345: Yürütme  2807
5237 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  2809
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKANUN  2815
Kaynakça  2819
Kavram Dizini  2827
 


Remzi Özmen
Eylül 2020
12.50 TL
Sepete Ekle
Sinem Göçmen Uyarer
Eylül 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Çağatay Çınar
Şubat 2020
115.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  41
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ  43
I. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI  43
II. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU  46
III. CEZA KANUNUNUN AMACI  47
IV. CEZA HUKUKUNUN BİLİM DALI OLARAK HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ  47
A. Maddi Ceza Hukuku  47
B. Ceza Muhakemesi (Usul) Hukuku (Şekli Ceza Hukuku)  49
C. İnfaz Hukuku  50
V. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  50
A. İnsancıllık İlkesi (Hümanite)  51
B. Yasallık (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz) İlkesi (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)  53
1. İlkenin Tarihçesi  53
2. Yasallık İlkesinin Unsurları  55
3. Türk Hukukundaki Durum  57
C. Kusur (Kusursuz suç ve ceza olmaz) İlkesi; (nullum crimen sine culpa)  58
VI. CEZA HUKUKUNUN DİĞER BİLİM DALLARI İLE OLAN İLİŞKİSİ  60
A. Ceza Hukukunun Anayasa Hukuku ile İlişkisi  60
B. Ceza Hukukunun Devletler Hukuku ile İlişkisi  61
C. Ceza Hukukunun İdare Hukuku ile İlişkisi  61
D. Ceza Hukukunun Medeni Hukuk– Borçlar Hukuku ile İlişkisi  63
E. Ceza Hukukunun Kriminoloji (Suç Bilimi) ile İlişkisi  63
F. Ceza Hukukunun Adli ilimler (adli tıp) ile İlişkisi  63
VII. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  63
A. Ceza Hukukunun Temel Kaynakları  64
1. Anayasa  64
2. Yasa  64
B. Tamamlayıcı (Dolaylı) Kaynaklar  65
1. Örf ve adet kuralları (gelenekler);  65
2. Ahlak Kuralları  65
3. Yüksek Mahkeme içtihatları (Kesinleşmiş, Kararlılık Kazanmış, Emsal Oluşturabilecek Nitelikteki Kararlar)  66
4. Öğreti (Doktrin)  67
5. Yorum  67
VIII. TÜRK CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  72
A. Doğrudan kaynaklar  72
a. Anayasa  72
b. Türk Ceza Kanunu ve Diğer Özel Ceza Kanunları  72
c. Uluslararası Sözleşmeler  73
B. Dolaylı Kaynaklar  73
IX. CEZA HUKUKUNUN GELİŞİM SÜRECİ  73
A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi (Kişisel Öç, İlahi ve Kamusal Öç Dönemi)  73
B. Roma – Cermen Hukuku Dönemi  74
C. İslam Ceza Hukuku (Ukubat);  74
D. Ortaçağ Ceza Hukuku (Kanonik Hukuk– Katolik Kilisesi Hukuku)  75
E. Müşterek Hukuk (Pandekt Hukuku)  75
F. Aydınlanma Dönemi Ceza Hukuku (İnsancıllık Dönemi– Çağdaş Dönem)  75
X. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  77
A. Zaman Bakımından Uygulama  77
B. Yer Bakımından Uygulama (Uluslararası Ceza Hukuku)  78
XI. SUÇ GENEL TEORİSİ  78
A. Hukuka Aykırı Oldukları Halde Suç Oluşturmayan Fiiller  79
1. Haksız Fiiller  79
2. Güvenlik Tedbirini Gerektiren Fiiller  86
3. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller  86
a. Disiplin Cezasını Gerektiren Fiiller  87
b. Kabahatler  87
B. Suçun Unsurları  90
1. Sistemler  90
a. Klasik Sistem  90
b. Neo–Klasik Sistem  91
c. Finalist Sistem  91
d. Teleolojik Sistem  91
2. Cezalandırmaya Etkili Diğer Koşullar  91
a. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları  91
b. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  92
3. Tipiklik  92
a. Tipikliğin Unsurları  94
aa. Objektif Unsurlar (Maddi Unsurlar)  94
aaa. Fiil (Hareket)  94
bbb. Netice  95
ccc. Nedensellik (İlliyet) Bağı  95
ddd. Fail  95
eee. Mağdur  95
XII. CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI  98
A. Kusurluluk (Manevi Unsur)  98
1. Klasik Teori  98
2. Pozitivist Teori  99
3. Karma Teori  100
4. Toplumsal Savunma Akımı  101
XIII. ASKERİ YARGININ KALDIRILMASI  104
XIV. İSTİNAF KANUN YOLU  104
TÜRK CEZA KANUNU
BİRİNCİ KİTAP
GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI
BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar
MADDE 1: Ceza Kanununun Amacı  121
AÇIKLAMALAR  122
MADDE 2: Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesi  123
AÇIKLAMALAR  124
1. Maddi Unsurlar  126
a. Fiil  126
b. Netice  127
c. Nedensellik Bağı  127
d. Fail  128
e. Mağdur  128
f. Suçun Konusu  128
2. Manevi Unsurlar  129
a. Kast  129
b. Taksir  129
c. Amaç  129
d. Saik  129
3. Hukuka Aykırılık  130
YARGITAY KARARLARI  130
MADDE 3: Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi  131
AÇIKLAMALAR  132
Cezada Adalet (Orantılılık) İlkesi  133
Kanun Önünde Eşitlik İlkesi (Ayrımcılık Yasağı)  133
YARGITAY KARARLARI  133
MADDE 4: Kanunun Bağlayıcılığı  136
AÇIKLAMALAR  137
MADDE 5: Özel Kanunlarla İlişki  139
AÇIKLAMALAR  139
MADDE 6: Tanımlar  142
AÇIKLAMALAR  144
1. Vatandaşlık  144
2. Çocuk  145
a. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Çocuk”la İlgili Hükümleri  145
b. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun “Çocuk” la İlgili Hükümleri  146
c. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin “Çocuk” ile İlgili 19’uncu Maddesi  147
d. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda “Çocuk” ile İlgili Hükümler  148
3. Kamu Görevlisi  149
4. Yargı Görevi Yapan  152
5. Gece Vakti  153
6. Silah  153
7. Basın ve Yayın Yolu İle  154
8. İtiyadı Suçlu  155
9. Suçu Meslek Edinen Kişi  155
10. Örgüt Mensubu Suçlu  156
YARGITAY KARARLARI  157
MADDE 7: Zaman Bakımından Uygulama  170
AÇIKLAMALAR  172
YARGITAY KARARLARI  178
MADDE 8: Yer Bakımından Uygulama  184
AÇIKLAMALAR  185
YARGITAY KARARI  188
MADDE 9: Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi  189
AÇIKLAMALAR  190
MADDE 10: Görev Suçları  191
AÇIKLAMALAR  192
MADDE 11: Vatandaş Tarafından İşlenen Suç  194
AÇIKLAMALAR  195
YARGITAY KARARLARI  197
MADDE 12: Yabancı Tarafından İşlenen Suç  200
AÇIKLAMALAR  204
YARGITAY KARARLARI  206
MADDE 13: Diğer Suçlar  207
AÇIKLAMALAR  210
YARGITAY KARARI  211
MADDE 14: Seçimlik Cezalarda Soruşturma  211
AÇIKLAMALAR  212
MADDE 15: Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması  212
AÇIKLAMALAR  213
MADDE 16: Cezadan Mahsup  213
AÇIKLAMALAR  213
YARGITAY KARARI  214
MADDE 17: Hak Yoksunlukları  216
AÇIKLAMALAR  216
MADDE 18: Geri Verme  217
AÇIKLAMALAR  236
YARGITAY KARARLARI  243
MADDE 19: Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması  250
AÇIKLAMALAR  251
İKİNCİ KISIM
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
MADDE 20: Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği  252
AÇIKLAMALAR  253
1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi  254
a. Genel Olarak  254
b. Cezanın Şahsiliği İlkesi  255
c. Kusurluluk İlkesi  256
2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  257
a. Genel Olarak  257
b. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesinin Koşulları  259
aa. Orantılılık İlkesi  259
bb. Güvenlik Tedbirinin Sadece Kanunda Ayrıca Belirtilmiş Olan Suçlarda Uygulanması  259
c. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  260
aa. Faaliyet İzninin İptali  260
bb. Müsadere  261
MADDE 21: Kast  261
AÇIKLAMALAR  263
Kast Teorileri  264
Tasavvur Teorisi  264
İrade Teorisi  265
Bilinç ve İrade Teorisi  265
Kast ve Diğer Bazı Kavramlar  265
Kastın Unsurları  266
1. Bilme Unsuru  266
2. İsteme Unsuru  267
Kastın Türleri  271
a. Başlangıçta Kast–Eklenen Kast–Sonradan Oluşan Kast  271
b. Ani Kast–Düşünce Kastı (Tasarlama)  272
c. Tasarlama (Taammüt)  272
d. Zarar Kastı–Tehlike Kastı  273
e. Genel Kast–Özel Kast  273
f. Alternatifli (Seçimlik) Kast  274
g. Doğrudan Kast  274
h. Olası Kast  274
Kastın Belirlenmesi  275
YARGITAY KARARLARI  277
“Olası Kast”a İlişkin Yargıtay Kararları  285
MADDE 22: Taksir  288
AÇIKLAMALAR  291
Taksirin Unsurları  293
a. Eylemin Taksirli Bir Suçu Oluşturması  294
b. Neticenin Öngörülebilir Olması  294
c. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık  295
d. Hareketin İradi Olması  295
e. Neticenin İstenilmemesi  295
f. Hareketle Netice Arasında İlliyet (Nedensellik) Bağının Varlığı  296
Bilinçsiz/Normal/Basit Taksir – Bilinçli Taksir  296
Bilinçli Taksir – Olası Kast  297
Taksirli Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler  298
Taksirli Suçlarda Sorumluluğun Belirlenmesi ve Cezanın Tayini  299
Şahsi Cezasızlık ya da Cezada İndirim Nedeni  299
Aile Kavramı  300
YARGITAY KARARLARI  303
MADDE 23: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  310
AÇIKLAMALAR  312
YARGITAY KARARLARI  315
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya
Azaltan Nedenler
MADDE 24: Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  323
AÇIKLAMALAR  324
Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru  324
Hukuka Uygunluk Nedenleri  325
a. Kanunun Hükmünü Yerine Getirme  325
b. Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi  334
YARGITAY KARARLARI  338
MADDE 25: Meşru Savunma ve Zorunluluk Hâli  339
AÇIKLAMALAR  341
Meşru Savunma  341
a. Sübjektif Teoriler  341
b. Objektif Teoriler  341
c. Saldırıya İlişkin Koşullar  343
d. Savunmaya İlişkin Koşulları  344
Zorunluluk Hali (Zaruret, Istırar)  345
YARGITAY KARARLARI  346
MADDE 26: Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  348
AÇIKLAMALAR  349
Hakkın Kullanılması  349
İlgilinin Rızası  360
YARGITAY KARARLARI  361
MADDE 27: Sınırın Aşılması  363
AÇIKLAMALAR  364
Hukuka Uygunluk Nedenlerinde (TCK’ya Göre Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde) Sınırın Aşılması Koşulları  365
YARGITAY KARARLARI  367
MADDE 28: Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit  368
AÇIKLAMALAR  369
MADDE 29: Haksız Tahrik  370
AÇIKLAMALAR  371
YARGITAY KARARLARI  374
MADDE 30: Hata  388
AÇIKLAMALAR  390
Hata Halleri  390
a. Fiili Hata  390
b. Hukuki Hata  392
c. Şahısta Hata  392
Hedefte/İsabette Sapma  392
YARGITAY KARARLARI  393
MADDE 31: Yaş Küçüklüğü  395
AÇIKLAMALAR  398
Çocuklar Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma  404
Çocuklar Hakkında Ceza Hukukumuzdaki Diğer Düzenlemeler  406
YARGITAY KARARLARI  407
MADDE 32: Akıl Hastalığı  409
AÇIKLAMALAR  411
Kusur Yeteneğini Etkileyen Akıl Hastalıkları  411
Kusur Yeteneğinin İncelenmesi  412
YARGITAY KARARLARI  414
MADDE 33: Sağır ve Dilsizlik  415
AÇIKLAMALAR  416
YARGITAY KARARLARI  417
MADDE 34: Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  418
AÇIKLAMALAR  419
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
MADDE 35: Suça Teşebbüs  421
AÇIKLAMALAR  423
Teşebbüsün Cezalandırılması Gerektiğine İlişkin Görüşler  424
Suç Yolu (İter Criminist)  425
Teşebbüsün Koşulları  425
Teşebbüs Halinde Ceza Tayini  427
Teşebbüs ve Farklı Suç Tipleri  427
YARGITAY KARARLARI  429
MADDE 36: Gönüllü Vazgeçme  437
AÇIKLAMALAR  438
Gönüllü Vazgeçme/ Etkin Pişmanlık  439
YARGITAY KARARLARI  440
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
MADDE 37: Faillik  443
AÇIKLAMALAR  445
Müşterek Faillik  445
Dolaylı Faillik  446
Suç Ortaklığı  447
Müşterek Failliğin Unsurları  447
YARGITAY KARARLARI  448
MADDE 38: Azmettirme  451
AÇIKLAMALAR  452
Azmettirmenin Koşulları  453
YARGITAY KARARLARI  454
MADDE 39: Yardım Etme  454
AÇIKLAMALAR  455
Yardım Etmenin Türleri  455
Yardım Etmenin Koşulları  456
YARGITAY KARARLARI  456
MADDE 40: Bağlılık Kuralı  459
AÇIKLAMALAR  461
Bağlılık Kuralının Koşulları  461
YARGITAY KARARI  461
MADDE 41: İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  462
AÇIKLAMALAR  463
MADDE 42: Bileşik Suç  463
AÇIKLAMALAR  464
YARGITAY KARARLARI  468
MADDE 43: Zincirleme Suç  469
AÇIKLAMALAR  470
a. Birden Fazla Suç İşlenmiş Olması  472
b. Zincirleme Suçun Söz Konusu Olabilmesi İçin Fail Aynı Suç İşleme Kararını Yerine Getirmek Amacıyla Hareket Etmelidir  472
c. Kanunun Aynı Hükmü İhlal Edilmelidir  473
d. Failin Eylemi, Aynı Mağdura Karşı İse Farklı Zamanlarda Olmalı, Farklı Mağdurlara Karşı İse Aynı Zamanda Gerçekleştirilmelidir  474
Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  474
Zincirleme Suçun Sonuçları  474
Zincirleme Suçta Cezanın Belirlenmesi  474
Zincirleme Suçta Zamanaşımının ve Yetkili Mahkemenin Saptanması  475
YARGITAY KARARLARI  476
MADDE 44: Fikrî İçtima  485
AÇIKLAMALAR  485
Fikri İçtimaın Koşulları  486
Fikri İçtimaın Sonuçları  489
YARGITAY KARARLARI  489
ÜÇÜNCÜ KISIM
YAPTIRIMLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
MADDE 45: Cezalar  493
AÇIKLAMALAR  494
MADDE 46: Hapis Cezaları  494
AÇIKLAMALAR  495
MADDE 47: Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  495
AÇIKLAMALAR  496
MADDE 48: Müebbet Hapis Cezası  500
AÇIKLAMALAR  501
MADDE 49: Süreli Hapis Cezası  501
AÇIKLAMALAR  503
YARGITAY KARARLARI  506
MADDE 50: Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  506
AÇIKLAMALAR  510
Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Koşulları  510
Tedbire Çevirmede Takdir Yetkisinin Sınırları  511
Hapis Cezasının Çevrileceği Seçenek Yaptırımlar  513
Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı  514
YARGITAY KARARLARI  516
Madde 51: Hapis Cezasının Ertelenmesi  521
AÇIKLAMALAR  524
Hapis Cezasının Ertelenmesinin Koşulları  526
Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (Geri Bırakılması)  529
YARGITAY KARARLARI  531
MADDE 52: Adli Para Cezası  535
AÇIKLAMALAR  537
Adli Para Cezasının İnfazı  541
YARGITAY KARARLARI  545
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
MADDE 53: Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  549
AÇIKLAMALAR  565
Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  565
Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Koşulları  570
Mahkûmiyetin Yasal Sonucu Olarak Uygulanacak Yasaklılıklar  572
Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu  575
Memuriyete/Kamu Görevine Etkisi  576
YARGITAY KARARLARI  578
MADDE 54: Eşya Müsaderesi  582
AÇIKLAMALAR  585
Eşya Müsaderesinin Koşulları  586
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir  586
b. Eşyanın Kasıtlı Bir Suçun İşlenmesinde Kullanılması, Suçun İşlenmesine Tahsis Edilmesi Veya Suçtan Meydana Gelmesi Ya Da Suç İçin Hazırlanması Gerekir  587
c. Eşyanın İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Gerekir  587
d. Ele Geçirilemeyen Eşya Müsadere Edilemeyecektir  588
e. Eşyanın Müsadere Edilebilmesi İçin, Bu Müsaderenin Hakkaniyete Aykırı Olmaması Gerekir  588
f. Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşya  588
g. Kısmen Müsadere  588
Müsadere Usulü  589
YARGITAY KARARLARI  590
MADDE 55: Kazanç Müsaderesi  591
AÇIKLAMALAR  593
Kazanç Müsaderesinin Koşulları  593
a. Kasıtlı Bir Suç İşlenmelidir  593
b. Kazanç Suçla Bağlantılı Olarak Elde Edilmiş Olmalıdır  593
c. Elde Edilen Maddi Menfaatler ve Ekonomik Kazançların İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmaması Veya Mağduruna İade Edilememesi Gerekir  594
YARGITAY KARARLARI  594
MADDE 56: Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  595
AÇIKLAMALAR  595
YARGITAY KARARLARI  599
MADDE 57: Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  600
AÇIKLAMALAR  602
YARGITAY KARARLARI  604
MADDE 58: Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  608
AÇIKLAMALAR  611
Tekerrürün Koşulları  612
a. Sanığın Önceden İşlediği Suçtan Dolayı Kesinleşmiş Bir Mahkûmiyetinin Bulunması  612
b. Yeni Bir Suçun İşlenmiş Olması  619
c. Yeni Suçun Tekerrür Süresi Geçmeden İşlenmiş Olması  619
Tekerrürün Sonuçları  620
a. Tekerrür Halinde, Sonraki Suça İlişkin Kanun Maddesinde Seçimlik Olarak Hapis Cezası ile Adli Para Cezası Öngörülmüş İse Hapis Cezasına Hükmolunur  620
b. Tekerrür Halinde Hükmolunan Ceza Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilir  620
c. Tekerrür Halinde Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanacaktır  622
Tekerrürürün Çeşitleri  627
a. Genel Tekerrür– Özel Tekerrür  628
b. Ulusal Tekerrür–Uluslararası Tekerrür  628
YARGITAY KARARLARI  629
MADDE 59: Sınır Dışı Edilme  636
AÇIKLAMALAR  636
TCK’nın 59’uncu Maddesinin Uygulanma Koşulları  636
a. Mahkûm Yabancı Olmalıdır  636
b. Yabancı Kişi, Türkiye’de Hapis Cezasına Mahkûm Olmalıdır  637
c. Yabancıya Verilen Hapis Cezasının Tamamen İnfaz Edilmiş Olması Veya Yabancının Koşullu Salıverilmiş Olması Gerekmektedir  637
MADDE 60: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  637
AÇIKLAMALAR  639
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanmasının Koşulları  639
a. Tüzel Kişinin Bir Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması Gerekir  639
b. Bir Suçla İlgili Olarak Tüzel Kişi Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesi İçin Kanunda Bu Konuda Açık Hüküm Olması Zorunludur  639
Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri  641
a. Faaliyet İzninin İptali  641
b. Müsadere  643
Güvenlik Tedbirleri Konusunda Hâkimin Takdir Hakkı  643
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve
Bireyselleştirilmesi
MADDE 61: Cezanın Belirlenmesi  645
AÇIKLAMALAR  648
a. Soyut Aşama  650
b. Cezanın Çeşidinin Belirlenmesi Aşaması  650
c. Temel Cezanın Belirlenmesi Aşaması  650
d. Temel Cezanın Belirlenmesinden Sonraki Aşamalar  652
YARGITAY KARARLARI  656
MADDE 62: Takdiri İndirim Nedenleri  661
AÇIKLAMALAR  662
YARGITAY KARARLARI  664
MADDE 63: Mahsup  667
AÇIKLAMALAR  668
YARGITAY KARARLARI  669
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
MADDE 64: Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  671
AÇIKLAMALAR  671
YARGITAY KARARLARI  673
MADDE 65: Af  675
AÇIKLAMALAR  675
a. Bir Dönemi Kapatan Af  678
b. Yatıştırma ve Toplumsal Barış Affı  679
c. Hükmü Düzeltici Af  679
Affın Çeşitleri  679
a. Genel Af  679
b. Özel Af  680
MADDE 66: Dava Zamanaşımı  681
AÇIKLAMALAR  683
Dava Zamanaşımı  683
a. Zamanaşımı Süreleri  684
b. Zamanaşımı Sürelerinin Nasıl Tespit Edileceği Sorunu  685
c. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  686
YARGITAY KARARLARI  687
MADDE 67: Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi  696
AÇIKLAMALAR  698
Dava Zamanaşımının Durması  698
a. İzin Alma  698
b. Karar Alma  699
c. Ön Mesele  700
d. Kaçaklık Durumu  701
e. Diğer Durma Sebepleri  703
Zamanaşımının Kesilmesi  707
a. Şüpheli Veya Sanıklardan Birinin, C.Savcısı Huzurunda İfadesinin Alınması Veya Mahkemece Sorguya Çekilmesi  708
b. Şüpheli veya Sanıklardan Birisi Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  708
c. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  709
d. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında Da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  709
Dava Zamanaşımı Süresinin Dolması Durumunda Verilecek Karar  710
YARGITAY KARARLARI  710
MADDE 68: Ceza Zamanaşımı  712
AÇIKLAMALAR  714
Ceza Zamanaşımını Durduran ve Kesen Nedenler  716
MADDE 69: Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  716
AÇIKLAMALAR  717
MADDE 70: Müsaderede Zamanaşımı  718
AÇIKLAMALAR  718
MADDE 71: Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  719
AÇIKLAMALAR  719
Ceza Zamanaşımını Kesen Sebepler  720
a. Mahkûmiyet Hükmünün İnfazı İçin Yapılan Tebligat  720
b. Mahkûmun (Hükümlünün) Yakalanması  720
c. Hükümlünün İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Başka Bir Kasıtlı Suç İşlemesi  722
Ceza Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  722
MADDE 72: Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  722
AÇIKLAMALAR  723
MADDE 73: Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  723
AÇIKLAMALAR  725
a. Şikâyet Fiile İlişkindir  728
b. Şikâyet Bölünemez  728
c. Şikâyet Edenin Eylemi Nitelendiriş Şekli Önemsizdir  729
d. Şikâyete Yetkili Olanlar  729
e. Şikâyet Süresi  729
f. Şikâyetten Vazgeçme  730
YARGITAY KARARLARI  737
MADDE 74: Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi  739
AÇIKLAMALAR  739
MADDE 75: Önödeme  740
AÇIKLAMALAR  744
Önödeme Miktarının Belirlenmesi  746
Memnu Hakların İadesi Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  747
Adli Sicil Bilgilerinin Kayda Alınması ve Silinmesi  748
YARGITAY KARARLARI  754
İKİNCİ KİTAP
ÖZEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
ULUSLARARASI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
MADDE 76: Soykırım  755
AÇIKLAMALAR  757
Soykırım Suçunun Maddi Unsuru  758
a. Kasten Öldürme  759
b. Kişilerin Bedensel Veya Ruhsal Bütünlüklerine Ağır Zarar Verme  759
c. Grubun Tamamen Veya Kısmen Yok Edilmesi Sonucunu Doğuracak Koşullarda Yaşamaya Zorlanması  759
d. Grup İçinde Doğumlara Engel Olmaya Yönelik Tedbirlerin Alınması  760
e. Grup İçindeki Çocukları Başka Bir Gruba Zorla Nakletmek  760
Soykırım Suçunun Manevi Unsuru  760
Soykırım ve Teşebbüs  760
Soykırım Suçuna İştirak  761
Soykırım ve İçtima  761
MADDE 77: İnsanlığa Karşı Suçlar  761
AÇIKLAMALAR  762
İnsanlığa Karşı Suçların Maddi Unsuru  765
Suçun Manevi Unsuru  766
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Teşebbüs  766
İnsanlığa Karşı Suçlara İştirak  767
İnsanlığa Karşı Suçlarda İçtima  767
MADDE 78: Örgüt  767
AÇIKLAMALAR  768
Suçun Maddi Unsuru  768
Suçun Manevi Unsuru  769
Örgüt Suçu ve İçtima, Teşebbüs, İştirak  769
İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
MADDE 79: Göçmen Kaçakçılığı  771
AÇIKLAMALAR  774
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Maddi Unsuru  774
Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Manevi Unsuru  776
Göçmen Kaçakçılığı ve Teşebbüs, İştirak, İçtima  776
YARGITAY KARARLARI  778
MADDE 80: İnsan Ticareti  779
AÇIKLAMALAR  781
İnsan Ticareti Suçunun Maddi Unsuru  782
İnsan Ticareti Suçunun Manevi Unsuru  784
İnsan Ticareti Suçuna Teşebbüs, İştirak, İçtima  785
YARGITAY KARARLARI  786
İKİNCİ KISIM
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
MADDE 81: Kasten Öldürme  789
AÇIKLAMALAR  789
Kasten Öldürme Suçunun Maddi Unsuru  790
Teşebbüs  791
İştirak  791
İçtima  791
Suçun Manevi Unsuru  792
YARGITAY KARARLARI  793
MADDE 82: Nitelikli Hâller  823
AÇIKLAMALAR  827
Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri  827
YARGITAY KARARLARI  838
MADDE 83: Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi  852
AÇIKLAMALAR  854
Suçun Maddi Unsurları  855
Suçun Manevi Unsuru  855
YARGITAY KARARI  857
MADDE 84: İntihara Yönlendirme  857
AÇIKLAMALAR  859
Suçun Maddi Unsuru  859
Suçun Manevi Unsuru  860
İtihara Yönlendirme ve Teşebbüs  861
Suçun Yaptırımı  861
YARGITAY KARARLARI  862
MADDE 85: Taksirle Öldürme  862
AÇIKLAMALAR  863
Suçun Maddi Unsuru  864
Suçun Manevi Unsuru  864
YARGITAY KARARLARI  867
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
MADDE 86: Kasten Yaralama  889
AÇIKLAMALAR  892
Yaralama Suçunun Maddi Unsuru  892
a. Suçun, Üstsoya, Altsoya, Eşe Veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  895
b. Suçun, Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  896
c. Suçun, Kamu Görevlisine Karşı Görevi Nedeniyle İşlenmesi  896
d. Suçun, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  896
e. Suçun Silahla İşlenmesi  897
Suçun Manevi Unsuru  897
Hukuka Aykırılık Unsuru  898
Teşebbüs  898
Suça İştirak  898
Suçların İçtimaı  899
Kasten Yaralama Suçunun Yaptırımı  899
YARGITAY KARARLARI  900
MADDE 87: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama  913
AÇIKLAMALAR  916
(4) üncü Fıkranın Uygulama Koşulları  919
Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri  920
a. 87’nci Maddenin (1)’inci Fıkrası Hükmüne Göre  920
b. 87’nci Maddenin (2)’nci Fıkrası Hükmüne Göre  922
YARGITAY KARARLARI  925
MADDE 88: Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi  933
AÇIKLAMALAR  934
MADDE 89: Taksirle Yaralama  935
AÇIKLAMALAR  936
Suçun Maddi Unsuru  937
Suçun Manevi Unsuru  937
YARGITAY KARARLARI  939
MADDE 90: İnsan Üzerinde Deney  944
AÇIKLAMALAR  947
Suçun Maddi Unsurları  947
Suçun Manevi Unsuru  950
MADDE 91: Organ veya Doku Ticareti  951
AÇIKLAMALAR  953
Suçun Maddi Unsurları  953
Suçların Manevi Unsuru  959
MADDE 92: Zorunluluk hali  960
AÇIKLAMALAR  960
MADDE 93: Etkin Pişmanlık  961
AÇIKLAMALAR  961
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet
MADDE 94: İşkence  963
AÇIKLAMALAR  968
Suçun Maddi Unsurları  969
İnsan Onuru ve İnsan Hakları İlişkisi  971
Suçun Manevi Unsuru  974
YARGITAY KARARLARI  975
MADDE 95: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence  975
AÇIKLAMALAR  976
YARGITAY KARARI  977
MADDE 96: Eziyet  977
AÇIKLAMALAR  978
Suçun Maddi Unsurları  978
Suçun Manevi Unsuru  979
Eziyet Suçunun İşkence Suçundan Ayrımı  980
YARGITAY KARARLARI  981
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya
Bildirim Yükümlülüğünün İhlali
MADDE 97: Terk  983
AÇIKLAMALAR  984
Suçun Maddi Unsurları  984
Suçun Manevi Unsuru  986
YARGITAY KARARLARI  986
MADDE 98: Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi  987
AÇIKLAMALAR  988
Suçun Maddi Unsurları  989
Suçun Manevi Unsuru  989
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
MADDE 99: Çocuk Düşürtme  991
AÇIKLAMALAR  993
Suçun Maddi Unsurları  993
Suçun Manevi Unsuru  997
YARGITAY KARARLARI  998
MADDE 100: Çocuk Düşürme  1000
AÇIKLAMALAR  1000
Suçun Maddi Unsurları  1000
Suçun Manevi Unsuru  1001
MADDE 101: Kısırlaştırma  1002
AÇIKLAMALAR  1002
Suçun Maddi Unsurları  1003
Suçun Manevi Unsuru  1004
ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
MADDE 102: Cinsel Saldırı  1007
AÇIKLAMALAR  1012
Basit Cinsel Saldırı Suçu  1013
Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu  1014
Suçun Basit Veya Nitelikli Haline Teşebbüs  1019
Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs  1020
İçtima ve Başka Suçlardan Ayrımı  1020
YARGITAY KARARLARI  1021
MADDE 103: Çocukların cinsel istismarı  1025
AÇIKLAMALAR  1042
Suçun Maddi Unsurları  1044
a. On Beş Yaşını Tamamlamamış Çocuklar  1045
b. Oniki Yaşını Tamamlamamış Çocuklar  1045
c. Onbeş Yaşını Tamamlamış Çocuklar  1045
d. Onbeş Yaşını Tamamlamış Ancak, Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği Bulunmayan Çocuklar  1046
Suçun Manevi Unsuru  1053
YARGITAY KARARLARI  1055
MADDE 104: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki  1074
AÇIKLAMALAR  1076
Suçun Maddi Unsurları  1076
Suçun Manevi Unsuru  1078
YARGITAY KARARLARI  1080
MADDE 105: Cinsel Taciz  1085
AÇIKLAMALAR  1087
Suçun Maddi Unsurları  1087
Cinsel Taciz Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri  1090
Suçun Manevi Unsuru  1092
YARGITAY KARARLARI  1093
YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar
MADDE 106: Tehdit  1101
AÇIKLAMALAR  1104
Tehdit Suçunun Özellikleri  1106
Tehdit Suçunun Maddi Unsurları  1106
Tehdit Suçunun Manevi Unsuru  1111
YARGITAY KARARLARI  1112
MADDE 107: Şantaj  1118
AÇIKLAMALAR  1120
Suçun Maddi Unsurları  1121
Şantaj Suçunun Manevi Unsuru  1123
YARGITAY KARARLARI  1124
MADDE 108: Cebir  1125
AÇIKLAMALAR  1126
Suçun Maddi Unsurları  1127
Suçun Manevi Unsuru  1128
YARGITAY KARARI  1129
MADDE 109: Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma  1129
AÇIKLAMALAR  1134
Suçun Maddi Unsurları  1135
Suçun Nitelikli Halleri  1136
a. Suçun Silahla İşlenmesi  1137
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1137
c. Hürriyetten Yoksun Kılma Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  1138
d. Hürriyetten Yoksun Kılma Suçunun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi  1138
e. Suçun Üstsoy, Altsoy Veya Eşe Karşı İşlenmesi  1138
f. Suçun Çocuğa ya da Beden Veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  1138
Suçun Manevi Unsuru  1140
YARGITAY KARARLARI  1143
MADDE 110: Etkin Pişmanlık  1149
AÇIKLAMALAR  1150
YARGITAY KARARLARI  1151
MADDE 111: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1152
AÇIKLAMALAR  1152
MADDE 112: Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi  1152
AÇIKLAMALAR  1155
Suçun Maddi Unsurları  1156
Suçun Manevi Unsuru  1158
YARGITAY KARARLARI  1159
MADDE 113: Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi  1159
AÇIKLAMALAR  1161
Suçun Maddi Unsurları  1161
Suçun Manevi Unsuru  1163
MADDE 114: Siyasî Hakların Kullanılmasının Engellenmesi  1164
AÇIKLAMALAR  1165
Suçun Maddi Unsurları  1166
Suçun Manevi Unsuru  1168
MADDE 115: İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme  1169
AÇIKLAMALAR  1171
Suçun Maddi Unsurları  1172
Suçun Manevi Unsuru  1174
YARGITAY KARARI  1175
MADDE 116: Konut Dokunulmazlığının İhlâli  1176
AÇIKLAMALAR  1179
Suçun Maddi Unsurları  1181
Suçun Manevi Unsuru  1186
YARGITAY KARARLARI  1187
MADDE 117: İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlâli  1193
AÇIKLAMALAR  1194
Suçun Maddi Unsurları  1196
Suçun Manevi Unsuru  1198
YARGITAY KARARLARI  1200
MADDE 118: Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi  1202
AÇIKLAMALAR  1203
Suçun Maddi Unsuru  1204
Suçun Manevi Unsuru  1209
MADDE 119: Ortak Hüküm  1210
AÇIKLAMALAR  1213
1. Suçun Silahla İşlenmesi  1214
2. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1214
3. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi  1215
4. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  1215
5. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  1215
6. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  1216
7. Suçun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  1216
YARGITAY KARARLARI  1217
MADDE 120: Haksız Arama  1217
AÇIKLAMALAR  1218
Suçun Maddi Unsurları  1219
Suçun Manevi Unsuru  1222
MADDE 121: Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi  1241
AÇIKLAMALAR  1242
Suçun Maddi Unsurları  1242
Suçun Manevi Unsuru  1244
MADDE 122: Nefret ve Ayırımcılık  1245
AÇIKLAMALAR  1247
Suçun Maddi Unsurları  1248
Suçun Manevi Unsuru  1249
MADDE 123: Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma  1250
AÇIKLAMALAR  1251
Suçun Maddi Unsurları  1251
Suçun Manevi Unsuru  1252
YARGITAY KARARLARI  1253
MADDE 124: Haberleşmenin Engellenmesi  1255
AÇIKLAMALAR  1256
Suçun Maddi Unsurları  1257
Suçun Manevi Unsuru  1259
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar
MADDE 125: Hakaret  1261
AÇIKLAMALAR  1267
Suçun Maddi Unsuru  1268
Suçun Manevi Unsuru  1273
YARGITAY KARARLARI  1275
MADDE 126: Mağdurun Belirlenmesi  1287
AÇIKLAMALAR  1287
MADDE 127: İsnadın İspatı  1288
AÇIKLAMALAR  1290
1. İsnada Konu Fiilin Suç Olması ve Mağdurun Mahkûmiyeti  1291
2. İsnat Olunan Fiilin Doğru Olup Olmadığının Anlaşılmasında Kamu Yararı Bulunması Gerekliliği  1292
3. Şikâyetçinin İspata Razı Olması  1292
MADDE 128: İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  1293
AÇIKLAMALAR  1295
YARGITAY KARARLARI  1296
MADDE 129: Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret  1296
AÇIKLAMALAR  1297
YARGITAY KARARLARI  1299
MADDE 130: Kişinin Hatırasına Hakaret  1301
AÇIKLAMALAR  1302
Suçun Maddi Unsurları  1303
Suçun Manevi Unsuru  1304
MADDE 131: Soruşturma ve Kovuşturma Koşulu  1305
AÇIKLAMALAR  1306
YARGITAY KARARLARI  1307
DOKUZUNCU
BÖLÜM Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
MADDE 132: Haberleşmenin Gizliliğini İhlâl  1309
AÇIKLAMALAR  1313
Suçun Maddi Unsurları  1313
Suçun Manevi Unsuru  1316
MADDE 133: Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması  1317
AÇIKLAMALAR  1319
Suçun Maddi Unsurları  1320
Suçun Manevi Unsuru  1322
MADDE 134: Özel Hayatın Gizliliğini İhlal  1322
AÇIKLAMALAR  1325
Suçun Maddi Unsurları  1326
Suçun Manevi Unsuru  1328
YARGITAY KARARLARI  1328
MADDE 135: Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  1334
AÇIKLAMALAR  1336
Suçun Maddi Unsurları  1336
Suçun Manevi Unsuru  1338
MADDE 136: Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  1356
AÇIKLAMALAR  1357
Suçun Maddi Unsurları  1357
Suçun Manevi Unsuru  1359
YARGITAY KARARLARI  1360
MADDE 137: Nitelikli hâller  1361
AÇIKLAMALAR  1361
a. Suçun, Kamu Görevlisi Tarafından Görevinin Verdiği Yetkiyi Kötüye Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  1362
b. Suçun, Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1362
MADDE 138: Verileri Yok Etmeme  1363
AÇIKLAMALAR  1363
Suçun Maddi Unsurları  1364
Suçun Manevi Unsuru  1365
YARGITAY KARARLARI  1366
MADDE 139: Şikâyet  1366
AÇIKLAMALAR  1367
MADDE 140: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1367
AÇIKLAMALAR  1367
ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
MADDE 141: Hırsızlık  1405
AÇIKLAMALAR  1406
Suçun Maddi Unsurları  1407
Suçun Manevi Unsuru  1410
YARGITAY KARARLARI  1412
MADDE 142: Nitelikli Hırsızlık  1421
AÇIKLAMALAR  1429
YARGITAY KARARLARI  1438
MADDE 143: Suçun Gece Vakti İşlenmesi  1449
AÇIKLAMALAR  1450
YARGITAY KARARLARI  1451
MADDE 144: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâller  1452
AÇIKLAMALAR  1453
YARGITAY KARARLARI  1454
MADDE 145: Malın Değerinin Az Olması  1455
AÇIKLAMALAR  1456
YARGITAY KARARLARI  1456
MADDE 146: Kullanma Hırsızlığı  1458
AÇIKLAMALAR  1458
MADDE 147: Zorunluluk Hâli  1460
AÇIKLAMALAR  1461
YARGITAY KARARLARI  1461
MADDE 148: Yağma  1462
AÇIKLAMALAR  1464
Suçun Maddi Unsurları  1465
Suçun Manevi Unsuru  1468
YARGITAY KARARLARI  1471
MADDE 149: Nitelikli Yağma  1474
AÇIKLAMALAR  1476
a. Yağma Suçunun Silahla İşlenmiş Olması  1476
b. Suçun Kişinin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  1476
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  1476
d. Yağma Suçunun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut Veya İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  1477
e. Yağma Suçunun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  1477
f. Yağma Suçunun Var Olan Veya Varsayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  1478
g. Yağma Suçunun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Amacıyla İşlenmesi  1478
h. Yağma Suçunun Geceleyin İşlenmesi  1478
YARGITAY KARARLARI  1479
MADDE 150: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1491
AÇIKLAMALAR  1493
YARGITAY KARARLARI  1496
MADDE 151: Mala Zarar Verme  1500
AÇIKLAMALAR  1501
Suçun Maddi Unsurları  1502
Suçun Manevi Unsuru  1506
YARGITAY KARARLARI  1510
MADDE 152: Mala Zarar Vermenin Nitelikli Hâlleri  1516
AÇIKLAMALAR  1520
(1)’inci Fıkrada Belirlenen Nitelikli Haller Şunlardır;  1520
a. Mala Zarar Verme Suçunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kamu Hizmetine Tahsis Edilmiş Veya Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yer, Bina, Tesis Veya Diğer Eşya Hakkında İşlenmesi  1520
b. Mala Zarar Verme Suçunun Yangına, Sel ve Taşkına, Kazaya ve Diğer Felaketlere Karşı Korunmaya Tahsis Edilmiş Her Türlü Eşya Veya Tesis Hakkında İşlenmesi  1520
c. Mala Zarar Verme Suçunun Her Türlü Dikili Ağaç, Fidan Veya Bağ Çubuğu Hakkında İşlenmesi  1520
d. Mala Zarar Verme Suçunun Sulamaya, İçme Sularının Sağlanmasına Veya Afetlerden Korumaya Yarayan Tesisler Hakkında İşlenmesi  1520
e. Mala Zarar Verme Suçunun Grev Veya Lokavt Hallerinde İşverenlerin Veya İşçilerin Veya İşveren Veya İşçi Sendika Veya Konfederasyonlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi  1521
f. Mala Zarar Verme Suçunun Siyasi Partilerin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının ve Üst Kuruluşlarının Maliki Olduğu Veya Kullanımında Olan Bina, Tesis Veya Eşya Hakkında İşlenmesi  1521
g. Mala Zarar Verme Suçunun Sona Ermiş Olsa Bile Görevinden Ötürü Öç Almak Amacıyla Bir Kamu Görevlisinin Zararına Olarak İşlenmesi  1521
Maddenin (2)’nci Fıkrasında  1521
a. Mala Zarar Verme Suçunun Yakarak, Yakıcı Veya Patlayıcı Madde Kullanarak İşlenmesi  1521
b. Mala Zarar Verme Suçunun Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1522
c. Mala Zarar Verme Suçunun Radyasyona Maruz Bırakarak Nükleer, Biyolojik Veya Kimyasal Silah Kullanarak İşlenmesi  1522
YARGITAY KARARLARI  1522
MADDE 153: İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme  1524
AÇIKLAMALAR  1525
Suçun Maddi Unsuru  1525
Suçun Manevi Unsuru  1526
MADDE 154: Hakkı Olmayan Yere Tecavüz  1526
AÇIKLAMALAR  1528
Suçun Maddi Unsurları  1529
Suçun Manevi Unsuru  1531
YARGITAY KARARLARI  1532
MADDE 155: Güveni Kötüye Kullanma  1533
AÇIKLAMALAR  1534
Suçun Maddi Unsurları  1535
Suçun Manevi Unsuru  1537
YARGITAY KARARLARI  1537
MADDE 156: Bedelsiz Senedi Kullanma  1541
AÇIKLAMALAR  1541
Suçun Maddi Unsurları  1542
Suçun Manevi Unsuru  1543
YARGITAY KARARLARI  1543
MADDE 157: Dolandırıcılık  1544
AÇIKLAMALAR  1545
Suçun Maddi Unsurları  1546
Suçun Manevi Unsuru  1549
YARGITAY KARARLARI  1551
MADDE 158: Nitelikli Dolandırıcılık  1557
AÇIKLAMALAR  1564
a. Dolandırıcılık Suçunun, Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi  1564
b. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum Veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1564
c. Dolandırıcılık Suçunun, Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1565
d. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasi Parti, Vakıf Veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1565
e. Dolandırıcılık Suçunun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi  1565
f. Dolandırıcılık Suçunun, Bilişim Sistemlerinin Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1566
g. Dolandırıcılık Suçunun, Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi  1567
h. Dolandırıcılık Suçunun, Tacir Veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Veya Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyetleri Kapsamında İşlenmesi  1567
i. Dolandırıcılık Suçunun, Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi  1567
j. Dolandırıcılık Suçunun, Banka Veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  1568
k. Dolandırıcılık Suçunun, Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi  1568
l. (6763 sayılı Kanunla ek.) Dolandırıcılık Suçunun Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi  1568
YARGITAY KARARLARI  1569
MADDE 159: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1575
AÇIKLAMALAR  1576
YARGITAY KARARI  1577
MADDE 160: Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf  1578
AÇIKLAMALAR  1579
Suçun Maddi Unsurları  1579
Suçun Manevi Unsuru  1580
YARGITAY KARARLARI  1581
MADDE 161: Hileli İflâs  1581
AÇIKLAMALAR  1582
Suçun Maddi Unsurları  1583
a. Alacaklıların Alacaklarının Teminatı Mahiyetinde Olan Malların Kaçırılması, Gizlenmesi Veya Değerinin Azalmasına Neden Olunması  1584
b. Malvarlığını Kaçırmaya Yönelik Tasarruflarının Ortaya Çıkmasını Önlemek İçin Ticari Defter, Kayıt Veya Belgelerin Gizlenmesi Veya Yok Edilmesi  1585
c. Gerçekte Bir Alacak Ve Borç İlişkisi Olmadığı Halde Sanki Böyle Bir İlişki Mevcutmuş Gibi, Borçların Artmasına Neden Olacak Şekilde Belge Düzenlenmesi  1585
d. Gerçeğe Aykırı Muhasebe Kayıtlarıyla Veya Sahte Bilânço Tanzimi İle Aktifin Olduğundan Az Gösterilmesi  1585
Suçun Manevi Unsuru  1585
YARGITAY KARARLARI  1586
MADDE 162: Taksirli İflâs  1588
AÇIKLAMALAR  1589
MADDE 163: Karşılıksız Yararlanma  1591
AÇIKLAMALAR  1593
Suçun Maddi Unsurları  1593
YARGITAY KARARLARI  1595
MADDE 164: Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi  1596
AÇIKLAMALAR  1597
Suçun Maddi Unsurları  1597
Suçun Manevi Unsuru  1598
MADDE 165: Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi  1599
AÇIKLAMALAR  1601
Suçun Maddi Unsurları  1601
Suçun Manevi Unsuru  1602
YARGITAY KARARLARI  1603
MADDE 166: Bilgi Vermeme  1604
AÇIKLAMALAR  1604
Suçun Maddi Unsuru  1605
Suçun Manevi Unsuru  1605
MADDE 167: Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsî Sebep  1606
AÇIKLAMALAR  1607
a. Suçun Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Birinin Zararına Olarak İşlenmesi  1608
b. Suçun Üstsoy Veya Altsoy Veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin Veya Evlat Edinen Veya Evlatlığın Zararına Olarak İşlenmesi  1608
c. Suçun Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşlerden Biri Zararına Olarak İşlenmesi  1608
YARGITAY KARARLARI  1610
MADDE 168: Etkin Pişmanlık  1610
AÇIKLAMALAR  1613
YARGITAY KARARLARI  1616
MADDE 169: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1623
AÇIKLAMALAR  1623
ÜÇÜNCÜ KISIM
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
MADDE 170: Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması  1625
AÇIKLAMALAR  1628
Suçun Maddi Unsurları  1630
a. Suçun Yangın Çıkarılması Suretiyle İşlenmesi  1631
b. Suçun Bina Çökmesine Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi  1631
c. Suçun Toprak Kaymasına Neden Olunması Suretiyle İşlenmesi  1631
d. Suçun Çığ Düşmesine Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1631
e. Suçun Sel Veya Taşkına Neden Olmak Suretiyle İşlenmesi  1631
f. Suçun Silahla Ateş Etmek Suretiyle İşlenmesi  1632
g. Suçun Patlayıcı Madde Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  1632
Suçun Manevi Unsuru  1633
YARGITAY KARARLARI  1634
MADDE 171: Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması  1635
AÇIKLAMALAR  1636
Suçun Maddi Unsurları  1636
Suçun Manevi Unsuru  1638
YARGITAY KARARLARI  1638
MADDE 172: Radyasyon Yayma  1641
AÇIKLAMALAR  1642
Suçun Maddi Unsurları  1642
Suçun Manevi Unsuru  1644
MADDE 173: Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme  1645
AÇIKLAMALAR  1645
Suçun Maddi Unsurları  1645
Suçun Manevi Unsuru  1646
MADDE 174: Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirmesi  1646
AÇIKLAMALAR  1650
Suçun Maddi Unsurları  1650
Suçun Manevi Unsuru  1653
YARGITAY KARARLARI  1654
MADDE 175: Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlâli  1655
AÇIKLAMALAR  1656
Suçun Maddi Unsurları  1656
Suçun Manevi Unsuru  1657
MADDE 176: İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama  1658
AÇIKLAMALAR  1659
Suçun Maddi Unsurları  1659
Suçun Manevi Unsuru  1661
MADDE 177: Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması  1662
AÇIKLAMALAR  1663
Suçun Maddi Unsurları  1663
Suçun Manevi Unsuru  1664
YARGITAY KARARLARI  1665
MADDE 178: İşaret ve Engel Koymama  1666
AÇIKLAMALAR  1666
Suçun Maddi Unsurları  1666
Suçun Manevi Unsuru  1667
MADDE 179: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma  1668
AÇIKLAMALAR  1670
Suçun Maddi Unsurları  1670
Suçun Manevi Unsuru  1675
YARGITAY KARARLARI  1677
MADDE 180: Trafik Güvenliğini Taksirle Tehlikeye Sokma  1678
AÇIKLAMALAR  1678
Suçun Maddi Unsurları  1678
Suçun Manevi Unsuru  1679
YARGITAY KARARLARI  1680
İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar
MADDE 181: Çevrenin Kasten Kirletilmesi  1681
AÇIKLAMALAR  1682
Suçun Maddi Unsurları  1683
Suçun Manevi Unsuru  1687
MADDE 182: Çevrenin Taksirle Kirletilmesi  1710
AÇIKLAMALAR  1710
Suçun Maddi Unsurları  1710
Suçun Manevi Unsuru  1711
MADDE 183: Gürültüye Neden Olma  1711
AÇIKLAMALAR  1712
Suçun Maddi Unsurları  1713
Suçun Manevi Unsuru  1714
YARGITAY KARARLARI  1716
MADDE 184: İmar Kirliliğine Neden Olma  1716
AÇIKLAMALAR  1718
Suçun Maddi Unsurları  1718
Suçun Manevi Unsuru  1722
YARGITAY KARARLARI  1723
Anayasa Mahkemesi Kararı  1725
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
MADDE 185: Zehirli Madde Katma  1727
AÇIKLAMALAR  1728
Suçun Maddi Unsurları  1728
Suçun Manevi Unsuru  1729
MADDE 186: Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti  1746
AÇIKLAMALAR  1747
Suçun Maddi Unsurları  1747
Suçun Manevi Unsuru  1748
YARGITAY KARARLARI  1749
MADDE 187: Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlâç Yapma veya Satma  1749
AÇIKLAMALAR  1750
Suçun Maddi Unsurları  1750
Suçun Manevi Unsuru  1752
MADDE 188: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti  1752
AÇIKLAMALAR  1760
Suçun Maddi Unsurları  1760
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Etmek  1769
b. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek  1770
c. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etmek  1771
Ağırlaştırıcı Nedenler  1774
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik Kannabinoit ve Türevleri veya Baz Morfin Olması  1775
b. Suçun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Veya Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  1775
c. Suçun Sağlık Mesleğinde Çalışanlar Tarafından İşlenmesi  1777
d. İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Uyuşturucu Madde Sokmak  1777
e. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Zincirleme Biçimde İşlenmesi  1778
Suçun Manevi Unsuru  1781
YARGITAY KARARLARI  1783
MADDE 189: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1798
AÇIKLAMALAR  1799
MADDE 190: Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma  1799
AÇIKLAMALAR  1801
Suçun Maddi Unsurları  1801
a. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Kullanılmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Yer, Donanım ve Malzeme Sağlama  1802
b. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kullananların Yakalanmasını Zorlaştıracak Önlemler Alma  1803
c. Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılması Yöntemi Hakkında Başkalarına Bilgi Verme  1803
Maddenin (2)’nci Fıkrasındaki Hareket Unsurları İse Şunlardır  1803
a. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirme  1803
b. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Kullanılmasını Alenen Özendirici Nitelikte Yayın Yapmak  1803
Suçun Manevi Unsuru  1804
MADDE 191: Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmak  1805
AÇIKLAMALAR  1811
Suçun Maddi Unsurları  1811
Suçun Manevi Unsuru  1816
YARGITAY KARARLARI  1818
MADDE 192: Etkin Pişmanlık  1822
AÇIKLAMALAR  1824
A. Failin, Etkin Pişmanlığı Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Göstermesi Gerekir  1825
B. Failin, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddeyi Kimden, Nerede ve Ne Zaman Temin Ettiğini Yetkili Makamlara Bildirmesi Gerekir  1826
C. Fail Tarafından Verilen Bilginin, Suçluların Yakalanmasını Veya Uyuşturucu Veya Uyarıcı Maddenin Ele Geçirilmesini Kolaylaştırmış Olması Gerekir  1826
YARGITAY KARARLARI  1830
MADDE 193: Zehirli Madde İmal ve Ticareti  1831
AÇIKLAMALAR  1831
Suçun Maddi Unsurları  1832
Suçun Manevi Unsuru  1833
MADDE 194: Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini  1833
AÇIKLAMALAR  1834
Suçun Maddi Unsurları  1834
Suçun Manevi Unsuru  1835
MADDE 195: Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma  1836
AÇIKLAMALAR  1836
Suçun Maddi Unsurları  1837
Suçun Manevi Unsuru  1838
MADDE 196: Usulsüz Ölü Gömülmesi  1838
AÇIKLAMALAR  1839
Suçun Maddi Unsurları  1839
Sucun Manevi Unsuru  1840
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
MADDE 197: Parada Sahtecilik  1841
AÇIKLAMALAR  1842
Suçun Maddi Unsurları  1843
Suçun Manevi Unsuru  1846
YARGITAY KARARLARI  1847
MADDE 198: Paraya Eşit Sayılan Değerler  1847
AÇIKLAMALAR  1849
YARGITAY KARARLARI  1849
MADDE 199: Kıymetli Damgada Sahtecilik  1850
AÇIKLAMALAR  1852
Suçun Maddi Unsurları  1853
Suçun Manevi Unsuru  1854
YARGITAY KARARLARI  1854
MADDE 200: Para ve Kıymetli Damgaları Yapmaya Yarayan Araçlar  1856
AÇIKLAMALAR  1856
Suçun Maddi Unsurları  1857
Suçun Manevi Unsuru  1857
MADDE 201: Etkin Pişmanlık  1857
AÇIKLAMALAR  1858
YARGITAY KARARI  1860
MADDE 202: Mühürde Sahtecilik  1860
AÇIKLAMALAR  1861
Suçun Maddi Unsurları  1861
Suçun Manevi Unsuru  1863
YARGITAY KARARLARI  1863
MADDE 203: Mühür Bozma  1863
AÇIKLAMALAR  1864
Suçun Maddi Unsurları  1865
Suçun Manevi Unsuru  1866
YARGITAY KARARLARI  1868
MADDE 204: Resmî Belgede Sahtecilik  1872
AÇIKLAMALAR  1875
Suçun Maddi Unsurları  1876
Suçun Manevi Unsuru  1882
YARGITAY KARARLARI  1883
MADDE 205: Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme  1893
AÇIKLAMALAR  1895
Suçun Maddi Unsurları  1895
Suçun Manevi Unsuru  1895
ASKERİ YARGITAY KARARLARI  1896
MADDE 206: Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan  1896
AÇIKLAMALAR  1897
Suçun Maddi Unsurları  1897
Suçun Manevi Unsuru  1898
YARGITAY KARARLARI  1899
MADDE 207: Özel Belgede Sahtecilik  1901
AÇIKLAMALAR  1902
Suçun Maddi Unsurları  1902
Suçun Manevi Unsuru  1905
YARGITAY KARARLARI  1906
MADDE 208: Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek  1908
AÇIKLAMALAR  1909
Suçun Maddi Unsurları  1909
Suçun Manevi Unsuru  1909
YARGITAY KARARLARI  1910
MADDE 209: Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması  1910
AÇIKLAMALAR  1911
Suçun Maddi Unsurları  1911
Suçun Manevi Unsuru  1913
YARGITAY KARARLARI  1913
MADDE 210: Resmi Belge Hükmünde Belgeler  1913
AÇIKLAMALAR  1915
A. Emre Veya Hamiline Yazılı Kambiyo Senetleri  1915
C. Hisse Senedi, Tahvil Veya Vasiyetnameler  1916
YARGITAY KARARLARI  1918
MADDE 211: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  1922
AÇIKLAMALAR  1922
YARGITAY KARARLARI  1923
MADDE 212: İçtima  1924
AÇIKLAMALAR  1924
YARGITAY KARARLARI  1925
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
MADDE 213: Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit  1927
AÇIKLAMALAR  1928
Suçun Maddi Unsurları  1928
Suçun Manevi Unsuru  1929
MADDE 214: Suç İşlemeye Tahrik  1929
AÇIKLAMALAR  1930
Suçun Maddi Unsurları  1931
Suçun Manevi Unsuru  1932
YARGITAY KARARLARI  1932
MADDE 215: Suçu ve Suçluyu Övme  1933
AÇIKLAMALAR  1934
Suçun Maddi Unsurları  1934
Suçun Manevi Unsuru  1935
YARGITAY KARARLARI  1935
MADDE 216: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama  1937
AÇIKLAMALAR  1939
Suçun Maddi Unsurları  1939
Suçun Manevi Unsuru  1943
YARGITAY KARARLARI  1943
MADDE 217: Kanunlara Uymamaya Tahrik  1948
AÇIKLAMALAR  1948
Suçun Maddi Unsurları  1948
Suçun Manevi Unsurları  1949
MADDE 218: Ortak Hüküm  1950
AÇIKLAMALAR  1950
MADDE 219: Görev Sırasında Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma  1951
AÇIKLAMALAR  1953
Suçun Maddi Unsurları  1953
Suçun Manevi Unsuru  1954
MADDE 220: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma  1955
AÇIKLAMALAR  1961
YARGITAY KARARLARI  1973
MADDE 221: Etkin Pişmanlık  1989
AÇIKLAMALAR  1991
YARGITAY KARARLARI  1996
MADDE 222: Şapka ve Türk Harfleri  1997
AÇIKLAMALAR  1997
Suçun Maddi Unsuru  1999
Suçun Manevi Unsuru  2000
YARGITAY KARARI  2001
ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
MADDE 223: Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması  2003
AÇIKLAMALAR  2005
Suçun Maddi Unsurları  2005
Suçun Manevi Unsuru  2006
MADDE 224: Kıt’a Sahanlığında veya Münhasır Ekonomik Bölgedeki Sabit Platformların İşgali  2007
AÇIKLAMALAR  2008
Suçun Maddi Unsuru  2008
Suçun Maddi Unsuru  2009
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
MADDE 225: Hayâsızca Hareketler  2011
AÇIKLAMALAR  2012
Suçun Maddi Unsuru  2012
Suçun Manevi Unsuru  2013
YARGITAY KARARLARI  2014
MADDE 226: Müstehcenlik  2014
AÇIKLAMALAR  2018
Suçun Maddi Unsurları  2018
YARGITAY KARARLARI  2032
MADDE 227: Fuhuş  2034
AÇIKLAMALAR  2038
Suçun Maddi Unsurları  2039
YARGITAY KARARLARI  2045
MADDE 228: Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama  2050
AÇIKLAMALAR  2052
Suçun Maddi Unsurları  2052
Suçun Manevi Unsuru  2054
YARGITAY KARARLARI  2055
MADDE 229: Dilencilik  2057
AÇIKLAMALAR  2058
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar
MADDE 230: Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören  2061
AÇIKLAMALAR  2068
Suçun Maddi Unsurları  2068
Suçun Manevi Unsuru  2071
MADDE 231: Çocuğun Soybağını Değiştirme  2073
AÇIKLAMALAR  2074
Suçun Maddi Unsurları  2074
Suçun Manevi Unsurları  2075
YARGITAY KARARLARI  2076
MADDE 232: Kötü Muamele  2077
AÇIKLAMALAR  2078
Suçun Maddi Unsurları  2078
Suçun Manevi Unsuru  2081
YARGITAY KARARLARI  2081
MADDE 233: Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlâli  2082
AÇIKLAMALAR  2083
Suçun Maddi Unsurları  2083
Suçun Manevi Unsuru  2085
MADDE 234: Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması  2085
AÇIKLAMALAR  2087
Suçun Maddi Unsurları  2087
Suçun Manevi Unsuru  2088
YARGITAY KARARLARI  2089
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
MADDE 235: İhaleye Fesat Karıştırma  2091
AÇIKLAMALAR  2096
Suçun Maddi Unsurları  2096
A. Hileli Davranışlarla  2109
1. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye Veya İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarına Engel Olmak  2109
2. İhaleye Katılma Yeterliğine Veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak  2109
3. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak  2110
4. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak  2110
B. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına Veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak  2110
C. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle Ya Da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine Veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek  2111
D. İhaleye Katılmak İsteyen Veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık Veya Gizli Anlaşma Yapmaları  2112
Suçun Manevi Unsuru  2115
YARGITAY KARARLARI  2116
MADDE 236: Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2118
AÇIKLAMALAR  2119
Suçun Maddi Unsurları  2119
a. İhale Kararında Veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2121
b. İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim Veya Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2121
c. Edimin İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2122
d. Yapım İhalelerinde Eserin Veya Kullanılan Malzemenin Şartname Veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar Veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2122
e. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında Veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine Veya Eksik Verilmesine Rağmen, Verilmiş Gibi Kabul Edilmesi Suretiyle Edimin İfasına Fesat Karıştırma  2122
Suçun Manevi Unsuru  2123
MADDE 237: Fiyatları Etkileme  2124
AÇIKLAMALAR  2125
Suçun Maddi Unsurları  2126
Suçun Manevi Unsuru  2129
MADDE 238: Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma  2129
AÇIKLAMALAR  2130
Suçun Maddi Unsurları  2130
Suçun Manevi Unsuru  2131
MADDE 239: Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması  2131
AÇIKLAMALAR  2132
Suçun Maddi Unsurları  2133
Suçun Manevi Unsuru  2135
MADDE 240: Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma  2135
AÇIKLAMALAR  2137
Suçun Maddi Unsurları  2137
Suçun Manevi Unsuru  2138
MADDE 241: Tefecilik  2139
AÇIKLAMALAR  2145
Suçun Maddi Unsurları  2145
Suçun Manevi Unsuru  2146
YARGITAY KARARLARI  2147
MADDE 242: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  2148
AÇIKLAMALAR  2149
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
MADDE 243: Bilişim Sistemine Girme  2151
AÇIKLAMALAR  2152
Suçun Maddi Unsurları  2152
Suçun Manevi Unsuru  2154
MADDE 244: Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme  2155
AÇIKLAMALAR  2156
Suçun Maddi Unsurları  2156
Suçun Manevi Unsuru  2159
YARGITAY KARARLARI  2160
MADDE 245: Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması  2161
AÇIKLAMALAR  2163
Suçun Maddi Unsurları  2164
Suçun Manevi Unsuru  2169
YARGITAY KARARLARI  2184
MADDE 246: Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması  2186
AÇIKLAMALAR  2186
DÖRDÜNCÜ KISIM
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 247: Zimmet Suçu  2187
AÇIKLAMALAR  2188
Suçun Maddi Unsurları  2188
Suçun Manevi Unsuru  2192
YARGITAY KARARLARI  2193
MADDE 248: Etkin Pişmanlık  2197
AÇIKLAMALAR  2198
YARGITAY KARARLARI  2200
MADDE 249: Daha Az Cezayı Gerektiren Hâl  2200
AÇIKLAMALAR  2201
MADDE 250: İrtikap  2202
AÇIKLAMALAR  2205
Suçun Maddi Unsurları  2205
Maddenin 6352 Sayılı Kananla Değişik (1) İnci Fıkrasında İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2206
Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması  2207
İcbar Öğesi  2208
Maddenin (2)’nci Fıkrasında İkna Suretiyle İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2208
Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması  2208
İkna Öğesi  2208
Maddenin (3) Üncü Fıkrasında Hatadan Yararlanılarak İşlenen İrtikâp Suçu Düzenlenmiştir  2209
Suçun Manevi Unsuru  2209
YARGITAY KARARLARI  2211
MADDE 251: Denetim Görevinin İhmali  2215
AÇIKLAMALAR  2216
YARGITAY KARARLARI  2218
MADDE 252: Rüşvet  2221
AÇIKLAMALAR  2228
Suçun Maddi Unsurları  2228
Suçun Manevi Unsuru  2235
YARGITAY KARARLARI  2237
MADDE 253: Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  2240
AÇIKLAMALAR  2240
MADDE 254: Etkin Pişmanlık  2240
AÇIKLAMALAR  2243
YARGITAY KARARLARI  2245
MADDE 255: Nüfuz Ticareti  2245
AÇIKLAMALAR  2247
Suçun Maddi Unsuru  2247
Suçun Manevi Unsuru  2249
YARGITAY KARARLARI  2249
MADDE 256: Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması  2252
AÇIKLAMALAR  2252
YARGITAY KARARLARI  2254
MADDE 257: Görevi Kötüye Kullanma  2257
AÇIKLAMALAR  2261
Suçun Maddi Unsurları  2261
Suçun Manevi Unsuru  2264
YARGITAY KARARLAR  2275
A. Suç Öğeleriyle İlgili Kararlar  2291
1. Genel Olarak Suç Öğelerini Açıklayan Kararlar  2291
2. Kamu Zararına Neden Olan Fiiller ile İlgili Kararlar  2293
3. Kişilere Haksız Kazanç Sağlayan Fiiller  2297
4. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Fiiller  2299
a. Yargı Kararına Uymama Fiili ile İlgili Kararlar  2299
b. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olabilecek Diğer Fiiller  2305
6. İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma ile İlgili Kararlar (257/2)  2307
7. Çıkar Sağlayarak Görevi Kötüye Kullanma Suçu (M.257/3) ile İlgili Kararlar  2312
8. İçtima, İştirak ve Teşebbüs ile İlgili Kararlar  2314
MADDE 258: Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması  2315
AÇIKLAMALAR  2315
Suçun Maddi Unsurları  2316
Suçun Manevi Unsuru  2317
YARGITAY KARARI  2317
MADDE 259: Kamu Görevlisinin Ticareti  2319
AÇIKLAMALAR  2319
YARGITAY KARARI  2320
MADDE 260: Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması  2320
AÇIKLAMALAR  2321
Suçun Maddi Unsuru  2322
YARGITAY KARARLARI  2323
MADDE 261: Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf  2324
AÇIKLAMALAR  2324
YARGITAY KARARLARI  2325
MADDE 262: Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi  2326
AÇIKLAMALAR  2326
YARGITAY KARARLARI  2327
MADDE 263: Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma ve İşletme  2328
AÇIKLAMALAR  2329
YARGITAY KARARLARI  2330
MADDE 264: Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma  2332
AÇIKLAMALAR  2333
MADDE 265: Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  2334
AÇIKLAMALAR  2336
Suçun Maddi Unsurları  2336
YARGITAY KARARLARI  2347
MADDE 266: Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma  2361
AÇIKLAMALAR  2361
YARGITAY KARARLARI  2362
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
MADDE 267: İftira  2363
AÇIKLAMALAR  2372
Suçun Maddi Unsurları  2373
Suçun Manevi Unsuru  2378
YARGITAY KARARLARI  2379
MADDE 268: Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması  2400
AÇIKLAMALAR  2400
Suçun Maddi Unsurları  2401
Suçun Manevi Unsuru  2403
Yaptırım  2405
Etkin Pişmanlık  2405
YARGITAY KARARLARI  2406
MADDE 269: Etkin Pişmanlık  2410
AÇIKLAMALAR  2411
Etkin Pişmanlığın Zamanı ve Hükümleri  2411
a. Suçlar Hakkında Etkin Pişmanlığın Hükümleri  2411
b. İdari Yaptırım Gerektiren Fiiller Hakkında Etkin Pişmanlık  2413
c. Basın ve yayın yoluyla iftirada etkin pişmanlık  2413
YARGITAY KARARLARI  2413
MADDE 270: Suç Üstlenme  2418
AÇIKLAMALAR  2418
Suçun Maddi Unsurları  2419
Suçun Manevi Unsuru  2422
YARGITAY KARARLARI  2425
MADDE 271: Suç Uydurma  2427
AÇIKLAMALAR  2427
Suçun Maddi Unsurları  2427
Suçun Manevi Unsuru  2432
İçtima  2432
YARGITAY KARARLARI  2434
MADDE 272: Yalan Tanıklık  2438
AÇIKLAMALAR  2445
Suçun Maddi Unsurları  2445
Suçun Manevi Unsuru  2453
İçtima  2453
YARGITAY KARARLARI  2455
MADDE 273: Şahsî Cezasızlık veya Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Sebepler  2458
AÇIKLAMALAR  2459
MADDE 274: Etkin Pişmanlık  2460
AÇIKLAMALAR  2461
YARGITAY KARARLARI  2463
MADDE 275: Yalan Yere Yemin  2464
AÇIKLAMALAR  2465
Suçun Maddi Unsurları  2467
YARGITAY KARARLARI  2469
MADDE 276: Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık  2469
AÇIKLAMALAR  2470
Suçun Maddi Unsurları  2470
Suçun Manevi Unsuru  2472
YARGITAY KARARLARI  2473
MADDE 277: Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  2474
AÇIKLAMALAR  2477
Suçun Maddi Unsurları  2477
Suçun Manevi Unsuru  2480
YARGITAY KARARLARI  2481
MADDE 278: Suçu Bildirmeme  2486
AÇIKLAMALAR  2489
Suçun Maddi Unsurları  2489
Suçun Manevi Unsuru  2494
MADDE 279: Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi  2498
AÇIKLAMALAR  2498
Suçun Maddi Unsurları  2499
Suçun Manevi Unsuru  2501
YARGITAY KARARLARI  2501
MADDE 280: Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi  2505
AÇIKLAMALAR  2506
Suçun Maddi Unsurları  2506
YARGITAY KARARLARI  2507
MADDE 281: Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme  2507
AÇIKLAMALAR  2509
Suçun Maddi Unsurları  2509
Suçun Manevi Unsuru  2511
YARGITAY KARARLARI  2511
MADDE 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama  2512
AÇIKLAMALAR  2516
Suçun Maddi Unsurları  2516
Suçun Manevi Unsuru  2519
MADDE 283: Suçluyu Kayırma  2532
AÇIKLAMALAR  2534
Suçun Maddi Unsurları  2534
Manevi Unsur  2536
YARGITAY KARARLARI  2536
MADDE 284: Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme  2538
AÇIKLAMALAR  2539
Suçun Maddi Unsurları  2539
Suçun Manevi Unsuru  2541
YARGITAY KARARI  2541
MADDE 285: Gizliliğin İhlali  2541
AÇIKLAMALAR  2547
Suçun Maddi Unsurları  2547
Suçun Manevi Unsuru  2551
YARGITAY KARARI  2552
MADDE 286: Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması  2553
AÇIKLAMALAR  2553
Suçun Maddi Unsurları  2554
Suçun Manevi Unsuru  2554
MADDE 287: Genital Muayene  2555
AÇIKLAMALAR  2555
Suçun Maddi Unsurları  2556
Suçun Manevi Unsuru  2557
YARGITAY KARARI  2558
MADDE 288: Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs  2559
AÇIKLAMALAR  2560
Suçun Maddi Unsurları  2561
Suçun Manevi Unsuru  2563
YARGITAY KARARI  2563
MADDE 289: Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma  2565
AÇIKLAMALAR  2567
Suçun Maddi Unsurları  2567
Suçun Manevi Unsuru  2570
YARGITAY KARARLARI  2571
MADDE 290: Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması ve Bozulması  2580
AÇIKLAMALAR  2580
Suçun Maddi Unsurları  2580
Suçun Manevi Unsuru  2582
YARGITAY KARARLARI  2582
MADDE 291: Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Girme  2583
AÇIKLAMALAR  2583
Suçun Maddi Unsurları  2584
Suçun Manevi Unsuru  2584
MADDE 292: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması  2584
AÇIKLAMALAR  2586
Suçun Maddi Unsuru  2586
Suçun Manevi Unsuru  2588
YARGITAY KARARLARI  2588
MADDE 293: Etkin Pişmanlık  2589
AÇIKLAMALAR  2590
MADDE 294: Kaçmaya İmkân Sağlama  2590
AÇIKLAMALAR  2593
Suçun Maddi Unsurları  2593
Suçun Manevi Unsuru  2596
YARGITAY KARARLARI  2596
MADDE 295: Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması  2596
AÇIKLAMALAR  2598
Suçun Maddi Unsurları  2598
Suçun Manevi Unsuru  2599
YARGITAY KARARI  2599
MADDE 296: Hükümlü veya Tutukluların Ayaklanması  2599
AÇIKLAMALAR  2600
Suçun Maddi Unsurları  2600
Suçun Manevi Unsuru  2601
YARGITAY KARARLARI  2601
MADDE 297: İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak  2602
AÇIKLAMALAR  2604
Suçun Maddi Unsurları  2604
Suçun Manevi Unsuru  2609
YARGITAY KARARLARI  2609
MADDE 298: Hak Kullanımını ve Beslenmeyi Engelleme  2614
AÇIKLAMALAR  2615
Suçun Maddi Unsurları  2615
Suçun Manevi Unsuru  2617
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
MADDE 299: Cumhurbaşkanına Hakaret  2619
AÇIKLAMALAR  2620
Suçun Maddi Unsurları  2620
Suçun Manevi Unsuru  2622
YARGITAY KARARLARI  2623
MADDE 300: Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama  2624
AÇIKLAMALAR  2625
Suçun Maddi Unsurları  2625
Suçun Manevi Unsuru  2629
YARGITAY KARARLARI  2630
MADDE 301: Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını  2630
AÇIKLAMALAR  2632
Suçun Maddi Unsurları  2633
Suçun Manevi Unsuru  2636
YARGITAY KARARLARI  2637
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
MADDE 302: Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak  2643
AÇIKLAMALAR  2645
Suçun Maddi Unsurları  2645
Suçun Manevi Unsuru  2651
YARGITAY KARARLARI  2652
MADDE 303: Düşmanla İşbirliği Yapmak: Düşmanla İşbirliği Yapmak  2655
AÇIKLAMALAR  2657
Suçun Maddi Unsurları  2657
MADDE 304: Devlete Karşı Savaşa Tahrik  2658
AÇIKLAMALAR  2660
Suçun Maddi Unsurları  2660
Suçun Manevi Unsuru  2661
MADDE 305: Temel Millî Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama  2662
AÇIKLAMALAR  2664
Suçun Maddi Unsurları  2664
Suçun Manevi Unsuru  2665
MADDE 306: Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama  2665
AÇIKLAMALAR  2667
Suçun Maddi Unsurları  2667
Suçun Manevi Unsuru  2668
YARGITAY KARARLARI  2668
MADDE 307: Askerî Tesisleri Tahrip ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma  2668
AÇIKLAMALAR  2671
Suçun Maddi Unsurları  2671
Suçun Manevi Unsuru  2673
YARGITAY KARARI  2673
MADDE 308: Düşman Devlete Maddî ve Malî Yardım  2674
AÇIKLAMALAR  2676
Suçun Maddi Unsurları  2676
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
MADDE 309: Anayasayı İhlâl  2679
AÇIKLAMALAR  2681
Suçun Maddi Unsurları  2681
Suçun Manevi Unsuru  2686
YARGITAY KARARLARI  2687
MADDE 310: Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı  2697
AÇIKLAMALAR  2697
Suçun Maddi Unsurları  2698
Suçun Manevi Unsuru  2699
MADDE 311: Yasama Organına Karşı Suç  2699
AÇIKLAMALAR  2701
Suçun Maddi Unsurları  2701
Suçun Manevi Unsuru  2702
MADDE 312: Hükümete Karşı Suç  2703
AÇIKLAMALAR  2704
Suçun Maddi Unsurları  2704
Suçun Manevi Unsuru  2705
YARGITAY KARARLARI  2705
MADDE 313: Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silâhlı İsyan  2709
AÇIKLAMALAR  2711
Suçun Maddi Unsurları  2711
Suçun Manevi Unsuru  2712
MADDE 314: Silâhlı Örgüt  2712
AÇIKLAMALAR  2713
Suçun Maddi Unsurları  2714
Suçun Manevi Unsuru  2755
YARGITAY KARARLARI  2756
MADDE 315: Silah Sağlama  2766
AÇIKLAMALAR  2766
Suçun Manevi Unsuru  2771
YARGITAY KARARLARI  2772
MADDE 316: Suç İçin Anlaşma  2773
AÇIKLAMALAR  2775
Suçun Maddi Unsurları  2775
Suçun Manevi Unsuru  2776
ALTINCI BÖLÜM
Millî Savunmaya Karşı Suçlar
MADDE 317: Askerî Komutanlıkların Gasbı  2777
MADDE 318: Halkı Askerlikten Soğutma  2777
MADDE 319: Askerleri İtaatsizliğe Teşvik  2778
MADDE 320: Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma  2780
MADDE 321: Savaş Zamanında Emirlere Uymama  2781
MADDE 322: Savaş Zamanında Yükümlülükler  2782
MADDE 323: Savaşta Yalan Haber Yayma  2783
MADDE 324: Seferberlikle İlgili Görevin İhmali  2785
MADDE 325: Düşmandan Unvan ve Benzerî Payeler Kabulü  2786
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
MADDE 326: Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler  2787
İLGİLİ YARGI KARARI  2788
MADDE 327: Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin Etme  2789
MADDE 328: Siyasal veya Askerî Casusluk  2790
MADDE 329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  2792
MADDE 330: Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama  2794
MADDE 331: Uluslararası Casusluk  2794
MADDE 332: Askerî Yasak Bölgelere Girme  2795
MADDE 333: Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsizlik  2796
MADDE 334: Yasaklanan Bilgileri Temin  2798
MADDE 335: Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadıyla Temini  2799
MADDE 336: Yasaklanan Bilgileri Açıklama  2799
MADDE 337: Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askerî Casusluk Maksadıyla Açıklama  2800
MADDE 338: Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi  2801
MADDE 339: Devlet Güvenliği ile İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma  2802
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
MADDE 340: Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç  2803
MADDE 341: Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret  2803
MADDE 342: Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç  2804
MADDE 343: Karşılıklılık Koşulu  2804
DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 344: Yürürlük  2807
MADDE 345: Yürütme  2807
5237 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  2809
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKANUN  2815
Kaynakça  2819
Kavram Dizini  2827
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020