Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Bilişim Suçları
Şubat 2012 / 1. Baskı / 227 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Mayıs 2015 29.90 TL -     Sepete Ekle
   

Teknolojinin gelişmesiyle sosyal hayatın her alanına etki eden bilişim teknolojileri, bu önemli etkilerinden birisini de şüphesiz “suç ve suçlu dünyasına” yapmıştır. Ülkemizde de bilişim teknolojileri suç dünyasının en önemli aktörlerinden birisi haline gelmiştir ve her geçen gün özellikle olumsuz etkileri daha çok konuşulmaya başlanmıştır.

Bilişim teknolojileri ve suç dünyası deyince ilk akla gelen terimler olan “bilişim suçları”, “bilişim yoluyla işlenen suçlar” ve “adli bilişim” gibi kavramlar birbirine çok karıştırılmaktadırlar. Evet, bu kavramların birbirleriyle olan bağlantıları ve yakınlıkları çok nettir ancak aralarındaki çizgiyi ve farklılıkları iyi tespit etmek gerekmektedir. Teknik bir alanda suçla mücadele edilebilmesi için konuya teknik literatüre uygun yaklaşmak gerekmektedir. Bu mücadelenin bir parçasını oluşturan uzmanlar kendi uzmanlık alanlarına göre kavramları tanımlamak yerine belli bir yeknesaklık içinde kalmaları önemli bir husustur. Konuyla doğrudan veya dolaylı ilgililerin kendi bakış açılarına paralel olarak ortaya koydukları çalışmalar ve geliştirdikleri uygulamalar belli bir standarda kavuşturulmalıdır.

Konu Başlıkları
Bilişim Sistemi ve Temel Kavramlar
Suç İşlemek İçin Kullanılan Bilişim Teknolojileri
Temel Güvenlik Önlemleri ve Adli Bilişim
Doğrudan ve Dolaylı Bilişim Suçu Kavramı
Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri
Uygulamadan Örnekler
Barkod: 9789750217944
Yayın Tarihi: Şubat 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 227
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  7
Önsöz  9
Şekiller ve Tablolar Listesi  17
Kısaltmalar  19
Giriş  21
Birinci Bölüm: Bilişim, Bilişim Suçu ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suç Kavramları  27
1.1. BİLİŞİM, BİLİŞİM SİSTEMİ VE TEMEL KAVRAMLAR  27
1.1.1. Bilgisayar  28
1.1.2. İnternet ve İlgili Terimler  29
1.2. BİLİŞİM SUÇLARI  33
1.2.1. Bilişim Suçu Kavramı  33
1.2.2. Bilişim Suçlarının Yapısı ve Özellikleri  34
1.2.3. Bilişim Suçlarını Klasik (Geleneksel) Suçlardan Ayıran Özellikler  36
1.2.4. Bilişim Suçlarının Tasnifi  38
1.2.5. Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları  40
1.2.5.1. Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme ve Orada Kalmaya Devam Etme Suçu (TCK Madde 243)  40
1.2.5.2. Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi, Bozulması, Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu (TCK Madde 244)  45
1.2.5.3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK Madde 245)  48
1.2.5.4. Bilişim Alanında Suçlarda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu (TCK Madde 246)  51
1.3. BİLİŞİM YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR  52
1.3.1. Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar  54
1.3.1.1. İntihara Yönlendirme (TCK Madde 84)  54
1.3.1.2. Çocukların Cinsel İstismarı (TCK Madde 103)  56
1.3.1.3. Cinsel Taciz (TCK Madde 105)  59
1.3.1.4. Tehdit (TCK Madde 106)  60
1.3.1.5. Şantaj (TCK Madde 107)  61
1.3.1.6. Haberleşmenin Engellenmesi (TCK Madde 124)  61
1.3.1.7. Hakaret (TCK Madde 125)  62
1.3.1.8. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK Madde 132)  63
1.3.1.9. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Madde 133)  64
1.3.1.10. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK Madde 134)  65
1.3.1.11. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK Madde 135)  66
1.3.1.12. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verne veya Ele Geçirme (TCK Madde 136)  67
1.3.1.13. Nitelikli Hırsızlık (TCK Madde 142/2 e)  68
1.3.1.14. Nitelikli Dolandırıcılık (TCK Madde 158/1 f)  68
1.3.1.15. Müstehcenlik (TCK Madde 226)  69
1.3.1.16. Fuhuş (TCK Madde 227)  71
1.3.1.17. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama (TCK Madde 228)  72
1.3.1.18. Diğer Suçlar  73
1.3.2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar  74
1.3.2.1. Manevi, Mali veya Bağlantılı Haklara Tecavüz (FSEK Madde 71)  74
1.3.2.1. Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri (FSEK Madde 72)  77
1.3.3. Elektronik İmza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar  77
1.3.3.1. İmza Oluşturma Verilerinin İzinsiz Kullanımı (EİK Madde 16)  79
1.3.3.2. Elektronik Sertifikalarda Sahtekârlık (EİK Madde 17)  79
1.4. BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAĞDURİYETLER  80
İkinci Bölüm: Bilişim Teknolojilerinin Suç Dünyasında Kullanılması ve Adli Bilişim  83
2.1. SUÇ DÜNYASI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  83
2.2. SUÇ İŞLEMEK İÇİN KULLANILAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  84
2.2.1. Bilgi Güvenliği  84
2.2.2. Bilişim Güvenliğine Yönelik Saldırılar (Hacking, Cracking)  87
2.2.3. Zararlı Yazılımlar  88
2.2.3.1. Bilgisayar Virüsleri  88
2.2.3.2. Bilgisayar Solucanları  90
2.2.3.3. Truva Atları  91
2.2.3.4. Casus Yazılımlar ve Reklam Yazılımları  92
2.2.3.5. Kök Kullanıcı Takımı (Rootkit)  93
2.2.3.6. Mantık Bombaları – Yazılım Bombaları – Zaman Bombaları  94
2.2.3.7. Bukalemunlar – Tavşanlar  95
2.2.4. Gizli - Arka Kapılar (Back Doors)  95
2.2.5. Yemleme – Oltalama Yöntemi (Phishing)  96
2.2.6. Tarama (Scanning)  97
2.2.7. Şifre Kırıcılar  98
2.2.8. Dos Saldırıları ve Köle Bilgisayarlar  98
2.2.9. Gizlice Dinleme – Ağı Koklama (Sniffing)  99
2.2.10. Sahte (Fake) – İstenmeyen (Spam) Elektronik Postalar  100
2.2.11. Klavye Dinleme Sistemleri (Keylogger)  100
2.2.12. Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi Yoluyla Dolandırıcılık  101
2.2.13. Hile – Aldatma (Spoofing)  101
2.2.14. Sosyal Mühendislik  102
2.3. SUÇ İŞLEMEK İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANANLAR  103
2.3.1. Bilişim Korsanları (Hacker) ve Sistem Kırıcılar (Cracker)  103
2.3.1.1. Beyaz, Siyah ve Gri Şapkalı Bilişim Korsanı  105
2.3.2. Telefon Kırıcı (Phreaker)  107
2.3.3. Özenti (Lamer)  107
2.3.4. Betik Kerataları (Script Kiddie)  108
2.3.5. Çaylak (Newbie)  108
2.3.6. Eylemci Bilişim Korsanı (Hactivist)  108
2.4. TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  109
2.5. ADLİ BİLİŞİM  111
2.5.1. Dijital (Elektronik, Sayısal) Deliller  112
2.5.1.1. Dijital Delilerin Bulunduğu Ortamlar  114
2.5.1.2. Dijital Deliller ve Olay Yeri  115
2.5.1.2.1. Bilgisayar Kapalı İse Yapılması Gerekenler  118
2.5.1.2.2. Bilgisayar Açık İse Yapılması Gerekenler  119
2.5.1.3. Dijital Delilerin Muhafazası ve Taşınması  120
2.5.2. Adli Bilişim Süreci  121
2.5.2.1. Elde Etme (Acquisition)  123
2.5.2.2. Tanımlama (Identification)  124
2.5.2.3. Değerlendirme (Evaluation)  125
2.5.2.4. Sunum (Presentation)  127
2.5.3. Adli Bilişim Sürecinin Hukuki Alt Yapısı  128
2.5.4. Adli Bilişim Sürecinde Karşılaşılan Problemler  129
2.5.5. Adli Bilişim Delillerini Kimler Kullanabilir?  130
2.5.6. Bilirkişilik Müessesi ve Adli Bilişim  131
2.5.7. Delil Hukuku Açısından Adli Bilişim  132
2.5.8. Anti Adli Bilişim  134
Üçüncü Bölüm: Bilişim Suçları ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Karşılaştırılması  137
3.1. GENEL OLARAK  138
3.2. HUKUKİ AÇIDAN  139
3.2.1. Hukuk Sistemimiz Açısından  140
3.2.2. Mukayeseli Hukuk Açısından  143
3.2.2.1. Amerika Birleşik Devletleri  143
3.2.2.2. İngiltere  145
3.2.2.3. Almanya  146
3.2.2.4. Fransa  147
3.2.2.5. Japonya  148
3.2.2.6. İsrail  148
3.2.3. Uluslar Arası Düzenlemeler Açısından  148
3.2.3.1. Avrupa Konseyince Yapılan Çalışmalar  149
3.2.3.2. OECD Tarafından Yapılan Çalışmalar  153
3.2.3.3. G8 Tarafından Yapılan Çalışmalar  155
3.2.3.4. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışmalar  156
3.2.3.5. Europol ve Interpol Tarafından Yapılan Çalışmalar  159
3.2.4. Doğrudan ve Dolaylı Bilişim Suçu Kavramları  160
3.3. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA EVRELERİ AÇISINDAN  162
3.4. İSTATİSTİKÎ AÇIDAN  164
3.4.1. Ülkemiz İstatistikleri Açısından  164
3.4.2. Dünya Geneli İstatistikler Açısından  171
3.5. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  178
3.5.1. Bilişim Suçları ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar  178
3.5.1.1. Örnek 1: Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Esas No: 2008/18190, Karar No: 2009/30-58, Tarih: 26.03.2009  178
3.5.1.2. Örnek 2: Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Esas No: 2009/11-193, Karar No: 2009/268, Tarih: 17.11.2009  181
3.5.2. Adli Bilişim  189
3.5.2.1. Örnek 1: BTK Davası  190
3.5.2.2. Örnek 2: Scott W. Tyree Davası  191
Sonuç  195
Kaynakça  201
Kavramlar Dizini  225
Yazar Hakkında  229
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Ahmet Gül
Eylül 2016
64.90 TL
Sepete Ekle
Murat Volkan Dülger
Eylül 2015
150.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Akarslan
Mayıs 2015
29.90 TL
Sepete Ekle
Murat Volkan Dülger
Ocak 2015
44.90 TL
İndirimli: 19.90 TL (%55)
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017