Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamusal Finansman:
Vergileme
Teori – Uygulama – Politika Önerileri
Haziran 2017 / 1. Baskı / 215 Syf.
Fiyatı: 31.50 TL
İndirimli: 19.90 TL (%37)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Doğrudur! Vergi olmazsa, devlet olmaz, devlet olmazsa hizmet olmaz!...

Yol olmaz, su akmaz, elektrikle evlerimiz aydınlanmaz!...

Doğrudur! Vergi olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa düzen olmaz!...

Emniyet olmaz, asayiş olmaz, adalet ve yargı hizmetleri olmaz!...

İyi ama, eğer devlet haksız, adaletsiz ve keyfi vergiler koyarsa, ağır vergiler altında vatandaşlarını ezerse, topladığı vergilerle israf ve savurganlıklar yaparsa ne olacak!
O zaman şunları söylemeye hakkımız olacak:

Sınırsız vergileme olmaz! Keyfi ve haksız vergileme olmaz!..
Sınırsız vergileme yasal haraçtan, yasal hırsızlıktan başka bir şey değildir. Olmaz!...

Konu Başlıkları
Vergi Teorisi
Vergi Politikası
Vergi Ekonomisi
Vergilerin Etkileri
Vergi Psikolojisi
Arz–Yönlü Vergileme
Anayasal Vergileme
Vergileme Yetkisinin Sınırları
Barkod: 9789750243141
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 215
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İDEAL VERGİ SİSTEMİ TASARIMI VE
OPTİMAL VERGİLEME
I. GİRİŞ  11
II. OPTİMAL VERGİLEME VE İDEAL VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ  11
III. OPTİMAL VERGİLEMEDE DÖRT TEMEL SORU  21
IV. OPTİMAL VERGİLEME AÇISINDAN DÜZ ORANLI VERGİ İLE ARTAN ORANLI VERGİLERİN KARŞILAŞTIRMASI  33
A. Genel Olarak Vergi Tarifeleri  33
B. Artan Oranlı Vergiler ve Eleştirisi  34
C. Düz Oranlı Vergi  37
V. SONUÇ  47
Kaynaklar  48
VERGİ NE ÜZERİNDEN ALINMALI?: VERGİ KONUSUNUN SEÇİMİNDE OPTİMALİTE VE MEŞRUİYET
C.C Aktan, D. Dileyici ve T. Vural
I. GİRİŞ  53
II. VERGİ NE ÜZERİNDEN ALINMALI?  54
A. “Vergi Gelir Üzerinden Alınmalıdır”: Gelir Vergileri  54
B. “Vergi Servet Üzerinden Alınmalıdır”: Servet Vergileri  61
C. “Vergi Harcamalar Üzerinden Alınmalıdır”: Harcama Vergileri  66
III. SONUÇ  73
Kaynaklar  75
ARZ–YÖNLÜ VERGİ POLİTİKASI:
VERGİ İNDİRİMLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
I. GİRİŞ  80
II. VERGİ İNDİRİMLERİNİN ETKİLERİ  80
A. Vergi İndirimlerinin Emek Arzı Üzerindeki Etkileri  81
B. Vergi İndirimlerinin Tasarruf Üzerindeki Etkileri  83
C. Vergi İndirimlerinin Yatırımlar Üzerindeki Etkileri  86
III. SONUÇ  87
Kaynaklar  88
ANAYASAL VERGİ POLİTİKASI
C.C Aktan, D. Dileyici ve Ö. Saraç
I. GİRİŞ  89
II. VERGİ REFORMU KONUSUNDA BAZI TEMEL SORULAR  90
III. VERGİLEME YETKİSİNİ SINIRLAYACAK BAŞLICA KURALLAR  96
1. Prosedürel Sınırlamalar  96
1.1. Wicksell Önerisi  96
1.2 Genellik İlkesi  98
1.3 Vergi Oranlarının Anayasada Düz Oranlı Olarak Belirlenmesi  100
1.4. Vergi Konularının Anayasada Belirlenmesi  101
1.5. Denk Bütçe Uygulanması  102
1.6. İdareler–Arası Mali Paylaşım İlkelerinin Anayasada Belirlenmesi  102
1.7. Vergi Gelirlerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi: Vergilemede Fayda Yaklaşımı ve Tahsis İlkesi  102
2. Kantitatif Sınırlamalar  104
2.1. Toplam Vergi Yükünün Oransal Olarak Belirlenmesi  104
2.2. Maksimum Vergi Oranının Belirlenmesi  104
IV. SONUÇ  104
Kaynaklar  107
GELİR DAĞILIMINDA ADALETİN SAĞLANMASI AÇISINDAN NEGATİF GELİR VERGİSİ ÖNERİSİ
C.C Aktan, İ. Y. Vural
I. GİRİŞ  111
II. TARİHSEL GELİŞİM  111
III. NEGATİF GELİR VERGİSİ TEORİSİ  112
IV. NEGATİF GELİR VERGİSİNİN AVANTAJLARI  117
V. NEGATİF GELİR VERGİSİNİN DEZAVANTAJLARI  118
VI. SONUÇ  119
Kaynaklar  120
VERGİ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ VE
VERGİ AHLAKI
I. GİRİŞ  121
II. VERGİ AHLAKI: VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE VERGİ ÖDEMEME  122
III. SONUÇ  130
Kaynaklar  131
VERGİLEME EKONOMİSİ VE VERGİLEME PSİKOLOJİSİ PERSPEKTİFLERİNDEN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI BELİRLEYEN FAKTÖRLER
C.C Aktan, H. Çoban
I. GİRİŞ  135
II. BİREYLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER  136
III. SONUÇ  151
Kaynaklar  152
VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ
I. GİRİŞ  157
II. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ KAVRAMI VE KAPSAMI  157
II. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİNİN ORTAYA ÇIKMASININ NEDENLERİ  164
III. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİNİN GENEL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SONUÇLARI  172
IV. KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİNİN ÖLÇÜLMESİ  176
V. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  182
Kaynaklar  190
TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR VERGİ SİSTEMİ ÖNERİSİ
I. GİRİŞ  193
II. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN VE VERGİ REFORMLARININ KISA TARİHÇESİ  193
III. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN BUGÜNKÜ DURUMU  195
IV. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ BAŞLICA SORUNLAR  198
V. TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİN RADİKAL REFORM ÖNERİLERİ  202
VI. TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİN ANAYASAL DÜZEYDE UYGULANMASI ÖNERİLEN ÜÇ TEMEL DÜZ ORANLI VERGİ ÖNERİSİ  204
VII. SONUÇ  208
Kaynaklar  210
 


Mehmet Nar
Kasım 2013
39.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%23)
Sepete Ekle
Ahmet Ferda Çakmak ...
Aralık 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Nazan Susam
Kasım 2020
49.50 TL
Sepete Ekle
Abdurrahman Akdoğan
Kasım 2020
86.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İDEAL VERGİ SİSTEMİ TASARIMI VE
OPTİMAL VERGİLEME
I. GİRİŞ  11
II. OPTİMAL VERGİLEME VE İDEAL VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ  11
III. OPTİMAL VERGİLEMEDE DÖRT TEMEL SORU  21
IV. OPTİMAL VERGİLEME AÇISINDAN DÜZ ORANLI VERGİ İLE ARTAN ORANLI VERGİLERİN KARŞILAŞTIRMASI  33
A. Genel Olarak Vergi Tarifeleri  33
B. Artan Oranlı Vergiler ve Eleştirisi  34
C. Düz Oranlı Vergi  37
V. SONUÇ  47
Kaynaklar  48
VERGİ NE ÜZERİNDEN ALINMALI?: VERGİ KONUSUNUN SEÇİMİNDE OPTİMALİTE VE MEŞRUİYET
C.C Aktan, D. Dileyici ve T. Vural
I. GİRİŞ  53
II. VERGİ NE ÜZERİNDEN ALINMALI?  54
A. “Vergi Gelir Üzerinden Alınmalıdır”: Gelir Vergileri  54
B. “Vergi Servet Üzerinden Alınmalıdır”: Servet Vergileri  61
C. “Vergi Harcamalar Üzerinden Alınmalıdır”: Harcama Vergileri  66
III. SONUÇ  73
Kaynaklar  75
ARZ–YÖNLÜ VERGİ POLİTİKASI:
VERGİ İNDİRİMLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
I. GİRİŞ  80
II. VERGİ İNDİRİMLERİNİN ETKİLERİ  80
A. Vergi İndirimlerinin Emek Arzı Üzerindeki Etkileri  81
B. Vergi İndirimlerinin Tasarruf Üzerindeki Etkileri  83
C. Vergi İndirimlerinin Yatırımlar Üzerindeki Etkileri  86
III. SONUÇ  87
Kaynaklar  88
ANAYASAL VERGİ POLİTİKASI
C.C Aktan, D. Dileyici ve Ö. Saraç
I. GİRİŞ  89
II. VERGİ REFORMU KONUSUNDA BAZI TEMEL SORULAR  90
III. VERGİLEME YETKİSİNİ SINIRLAYACAK BAŞLICA KURALLAR  96
1. Prosedürel Sınırlamalar  96
1.1. Wicksell Önerisi  96
1.2 Genellik İlkesi  98
1.3 Vergi Oranlarının Anayasada Düz Oranlı Olarak Belirlenmesi  100
1.4. Vergi Konularının Anayasada Belirlenmesi  101
1.5. Denk Bütçe Uygulanması  102
1.6. İdareler–Arası Mali Paylaşım İlkelerinin Anayasada Belirlenmesi  102
1.7. Vergi Gelirlerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi: Vergilemede Fayda Yaklaşımı ve Tahsis İlkesi  102
2. Kantitatif Sınırlamalar  104
2.1. Toplam Vergi Yükünün Oransal Olarak Belirlenmesi  104
2.2. Maksimum Vergi Oranının Belirlenmesi  104
IV. SONUÇ  104
Kaynaklar  107
GELİR DAĞILIMINDA ADALETİN SAĞLANMASI AÇISINDAN NEGATİF GELİR VERGİSİ ÖNERİSİ
C.C Aktan, İ. Y. Vural
I. GİRİŞ  111
II. TARİHSEL GELİŞİM  111
III. NEGATİF GELİR VERGİSİ TEORİSİ  112
IV. NEGATİF GELİR VERGİSİNİN AVANTAJLARI  117
V. NEGATİF GELİR VERGİSİNİN DEZAVANTAJLARI  118
VI. SONUÇ  119
Kaynaklar  120
VERGİ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ VE
VERGİ AHLAKI
I. GİRİŞ  121
II. VERGİ AHLAKI: VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUM VE VERGİ ÖDEMEME  122
III. SONUÇ  130
Kaynaklar  131
VERGİLEME EKONOMİSİ VE VERGİLEME PSİKOLOJİSİ PERSPEKTİFLERİNDEN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI BELİRLEYEN FAKTÖRLER
C.C Aktan, H. Çoban
I. GİRİŞ  135
II. BİREYLERİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER  136
III. SONUÇ  151
Kaynaklar  152
VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ
I. GİRİŞ  157
II. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ KAVRAMI VE KAPSAMI  157
II. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİNİN ORTAYA ÇIKMASININ NEDENLERİ  164
III. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİNİN GENEL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SONUÇLARI  172
IV. KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİNİN ÖLÇÜLMESİ  176
V. VERGİ DIŞI PİYASA EKONOMİSİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  182
Kaynaklar  190
TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR VERGİ SİSTEMİ ÖNERİSİ
I. GİRİŞ  193
II. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN VE VERGİ REFORMLARININ KISA TARİHÇESİ  193
III. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN BUGÜNKÜ DURUMU  195
IV. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDEKİ BAŞLICA SORUNLAR  198
V. TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİN RADİKAL REFORM ÖNERİLERİ  202
VI. TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİN ANAYASAL DÜZEYDE UYGULANMASI ÖNERİLEN ÜÇ TEMEL DÜZ ORANLI VERGİ ÖNERİSİ  204
VII. SONUÇ  208
Kaynaklar  210
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021