Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Anayasa Hukuku
(Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku)
Eylül 2020 / 3. Baskı / 432 Syf.
Fiyatı: 39.00 TL
İndirimli: 35.10 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2019 34.00 TL 14.90 TL (%57)Sepete Ekle
 1. Eylül 2018 25.50 TL 9.90 TL (%62)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Anayasa Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; "Anayasa Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları" ile 2017 Anayasa değişiklikleriyle getirilen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" çerçevesinde "Türk Anayasa Hukuku'nun İlke ve Esasları" ele alınmıştır. Kitap, anayasa hukuku dersine muhatap fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca anayasa hukuku hakkında derli-toplu bilgiler edinmek isteyenlerin de ihtiyacını karşılayabilecek bir içeriğe sahiptir. Kitapta, gündelik hayatta sıkça karşılaşılan ve vatandaşlık kültürü bağlamında bilinmesi gerekli konularla, başta KPSS olmak üzere öğrenim sonrası sınavlarda karşılaşılacak alanlara daha fazla ağırlık verilmiştir. Konular, öğrenimi kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda örnek, şekil ve tablo ile açıklanmış ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla da her bölüm sonunda çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir. Yeni baskıda da mevzuat güncellemeleri yapılmış, ayrıca konuların daha kolay anlaşılması için bazı şekiller eklenmiş ve yeni güncel örneklere yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Anayasaların Yapılış ve Değiştirilişleri
Devlet Tipolojisi
Hükümet Sistemleri
Anayasa Yargısı Modelleri
Türk Anayasa Tarihi
1982 Anayasasına Göre Devletin Nitelikleri
1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
Türk Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru Yolu
Barkod: 9789750262647
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Kısım
ANAYASA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
DEVLETİ SINIRLAMA ARACI OLARAK ANAYASALAR
I. ANAYASA VE ANAYASA HUKUKU KAVRAMI  33
A. Anayasa Kavramının Tarihçesi  33
B. Anayasa Kavramı: Felsefeden Realiteye  34
C. Anayasa Hukuku  35
1. Tanım  35
2. Anayasa Hukukunun Kısımları  36
II. ANAYASALARIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  37
A. Anlamları Yönünden  38
1. Geniş (Maddi) Anlamda Anayasa/Dar (Şekli) Anlamda Anayasa  38
a. Geniş Anlamda Anayasa  38
b. Dar (Şekli) Anlamda Anayasa  39
2. Ayrımın Anlamı ve Önemi  39
B. Şekilleri Yönünden  40
1. Yazılı Anayasalar  40
2. Gelenek Ağırlıklı Anayasalar (“Teamüli Anayasalar”)  40
C. Değiştirilişleri Yönünden  40
1. Katı Anayasalar (Sert Anayasalar/Bükülmez Anayasalar)  40
2. Esnek (Yumuşak) Anayasalar  41
D. Anayasa Yazım Tekniği Yönünden Anayasalar: Düzenleyici /Çerçeve Anayasa Ayrımı  41
III. ANAYASALARIN YAPILIŞI  42
A. Kurucu İktidar Kavramı ve Niteliği  42
B. Kurucu İktidarın Ortaya Çıktığı Durumlar  43
1. Yeni Bir Devletin Kurulması  43
2. Mevcut Devletin Anayasal Düzeninin Şiddet Yoluyla Ortadan Kalkması  44
3. Halkın Kendi Anayasasını Yenileyebilme Hakkı  44
C. Anayasa Yapım Yöntemleri: Kurucu İktidarın Kullanım Biçimleri  45
1. Otoriter Yöntemler  45
2. Demokratik Anayasa Yapımı  46
a. Kurucu Referandum Yöntemi  46
b. Konvansiyon Yöntemi  47
3. Kurucu Plebisit Yolu (Plebisiter Kuruculuk)  47
IV. ANAYASALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ: “KURULU İKTİDAR”  47
Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  49
İkinci Bölüm
KURUMSALLAŞMIŞ BİR GÜÇ OLARAK DEVLET
I. DEVLETİN TANIMI VE KURUCU UNSURLARI  51
A. Ülke Unsuru (Fiziksel unsur)  52
B. Topluluk Unsuru (Sosyal–Beşeri Unsur)  52
C. Egemenlik (Hukuksal Unsur)  53
1. Teokratik Egemenlik Anlayışı  54
a. “Doğa–Üstü” İlahi Hukuk Görüşü  54
b. “Providansiyel” (Aşkın) İlahi Hukuk Görüşü  54
2. Egemenliğin Kaynağının Beşerileşmesi  55
a. Halk Egemenliği Teorisi  56
b. Millet Egemenliği Teorisi  56
c. Egemenliğin Bugünkü Durumu  57
II. DEVLETİN TÜZEL KİŞİLİĞİ VE SONUÇLARI  57
III. DEVLETİN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  58
A. Şekilleri Bakımından Devletler: Cumhuriyetler ve Monarşiler  58
B. Teşkilat Yapıları Bakımından Devletler  60
1. Üniter Devletler (Tekçi, Tek Yapılı, Basit Devletler)  60
2. Bölgeli Devlet  61
3. Birleşik Devletler (Mürekkep Devletler): Türünün Tek Örneği Olarak Federal Devletler  62
a. Tanım ve Çerçeve  62
b. Federal Devletin Özellikleri ve Üniter Devletten Farklılıkları  62
c. Federal Devletlerin Konfederasyonlardan Farkı  63
d. Federal Devletler ile Bölgeli Devletlerin Karşılaştırılması  63
C. Egemenliğin Kaynağı Bakımından  64
1. Lâik Devlet  64
2. Teokratik Devlet  66
D. Siyasal Yapılarına Göre Devletler  66
1. Totaliter Devletler  67
2. Otoriter Devletler  68
3. Demokratik Devletler  69
İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları  71
Üçüncü Bölüm
ÇOĞULCU DEMOKRASİLER VE HÜKÜMET SİSTEMLERİ
I. DEMOKRASİ KAVRAMI VE ÇOĞULCU DEMOKRASİLERİN TEMEL İLKELERİ  73
A. Demokrasi Kavramı ve Günümüzdeki Anlamı  73
B. Çağdaş Demokrasinin Temel Gerekleri  74
1. İktidarın Seçim Yoluyla Değiştirilebilir Oluşu  74
2. Katılımcılık  75
3. Çoğunluk İlkesi: Çoğunluğun Anayasal Yönetimi  75
4. Muhalefetin Varlığı  75
5. Hak ve Özgürlüklerin Güvencesi  75
6. Güçler Ayrılığı  76
7. Çok Partili Siyasal Yaşam  76
8. Hukukun Üstünlüğü  76
II. EGEMENLİĞİN KULLANIMINA GÖRE DEMOKRASİ UYGULAMALARI  76
A. Doğrudan (Aracısız–Temsilsiz) Demokrasi  77
B. Temsili Demokrasi  77
C. Yarı Doğrudan Demokrasi  78
1. Halk Vetosu  78
2. Halkın Kanun Girişimi (Teklifi)  78
3. Referandum  79
4. Halkın Geri Çağırması (Temsilcinin Azli)  80
III. ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ  80
A. Güçler Ayrılığı Düşüncesi ve Hükümet Sistemleri  80
B. Güçlerin Esnek Ayrılığı: Parlamenter Sistemler  82
1. Güçlerin Denkliği ve İşbirliği  82
2. İki Yapılı–İkici Yürütme  82
3. Devlet Başkanının Siyasal Sorumsuzluğu  83
4. Hükümetin ve Bakanların Yasama Organı Önünde Siyasal Sorumluluğu  84
5. Yürütmenin Yasamayı Fesih Yetkisi  84
C. Güçlerin Sert Ayrılığı: Başkanlık Sistemi  84
1. Monist Yürütme (Tek Yapılı/Tek Başlı)  85
2. Organların Birbirinden Bağımsızlığı  86
a. Organların Göreve Gelişinde Bağımsızlık (Organik Sert Ayrılık)  86
b. Organların Görevlerinde Bağımsızlık (İşlevsel Sert Ayrılık)  86
c. Organların İlişkilerinde Bağımsızlık  86
D. Karma Hükümet Sistemleri  87
1. Başkan Ağırlıklı Karma Sistemler  87
a. Yarı Başkanlık Sistemi  87
b. Başkancı Yapılar  88
2. Parlamento Ağırlıklı Karma Sistemler: Meclis Hükümeti Sistemi  89
Üçüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  91
Dördüncü Bölüm
EGEMENLİĞİN İFADESİ ARAÇLARI OLARAK
SİYASAL PARTİLER
I. SİYASAL PARTİ KAVRAMI ve SİYASAL PARTİLERİN İŞLEVLERİ  93
A. Tanım  93
B. Siyasal Partilerin İşlevleri  94
C. Siyasal Partilerin Hukuksal Niteliği  95
II. SİYASAL PARTİLERİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI  97
A. Kuruluşları  97
B. Partilere Devlet Yardımı  97
C. Siyasal Partilerin Denetimi  98
1. Mali Yönden Denetim  99
2. Faaliyetleri Yönünden Denetim  99
3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasal Partilere Yaklaşımı  101
III. SİYASAL PARTİLERİN SINIFLANDIRILMASI  102
A. Yapılarına Göre  103
1. Kadro (komite) partileri  103
2. Kitle Partileri  103
B. İdeolojik Türdeşlikleri Yönünden  103
1. Türdeş Partiler  103
2. Türdeş Olmayan Partiler  104
C. Disiplinleri Yönünden  104
1. Disiplinli Partiler  104
2. Serbest Partiler (Disiplinsiz Partiler)  104
IV. PARTİ SİSTEMLERİ VE SONUÇLARI  105
A. Tek Partili Sistemler  106
B. İki Partili Sistemler  107
C. Çok Partili Sistemler  108
Dördüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  109
Beşinci Bölüm
EGEMENLİĞİN KULLANIMINA KATILIM ARACI OLARAK SEÇİMLER
I. DEMOKRATİK SEÇİMLERİN HÂKİM İLKELERİ  111
A. Genel Oy  112
B. Eşit Oy  113
C. Gizli Oy, Açık Sayım İlkesi  113
D. Doğrudan Oy  114
E. Bireysel Oy İlkesi  114
F. Serbest Oy İlkesi  115
G. Yargı Gözetimi ve Denetiminde Oy  116
II. TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ YÖNTEMİ OLARAK SEÇİM SİSTEMLERİ  116
A. Genel Olarak  116
1. Seçim Çevresi Kavramı  117
2. Seçim Çevresine Göre Seçimler  118
B. Seçim Sistemleri  118
1. Çoğunluk Sistemi  118
a. Çoğunluk Sisteminin Uygulama Modelleri  118
b. Çoğunluk Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi  120
2. Nispi Temsil Sistemi (Orantılı Temsil)  120
a. Genel çerçeve  120
b. Artık oyların değerlendirilmesi  122
c. Nispi temsil sistemine ilişkin genel değerlendirme  125
3. Karma (Melez) Seçim Sistemleri  125
C. Seçim Sistemlerinin Doğurduğu Sonuçlar  126
D. Seçim Barajları  127
Beşinci Bölüm Değerlendirme Soruları  128
Altıncı Bölüm
DEVLET İKTİDARININ SINIRLANDIRILMASI ARACI OLARAK ANAYASALLIK DENETİMİ
I. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI  131
II. ANAYASAL ÜSTÜNLÜĞÜN KURUMSAL GÜVENCESİ: ANAYASALLIK DENETİMİ  133
III. ANAYASA YARGISININ ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  135
A. Denetim Sistemi Yönünden Anayasa Yargısı  135
1. Amerikan Modeli  135
2. Avrupa Modeli (Kelsen Modeli)  136
3. Her İki Modelin Tablo Eşliğinde Karşılaştırılması  137
B. Zaman Bakımından Anayasa Yargısı  137
1. Önleyici Denetim (A Priori Denetim)  138
2. Düzeltici Denetim (Bastırıcı, A Posteriori)  138
IV. ANAYASA YARGISINDA DAVA TÜRLERİ VE İŞLEYİŞ ESASLARI  138
A. İptal Davası (İptal Yolu, Soyut Norm Denetimi)  139
B. İtiraz Davası (Def’i Yolu, Somut Norm Denetimi)  139
C. Bireysel Başvuru Yolu  140
V. ANAYASA YARGISINDA ANAYASALLIK DENETİMİNİN KAPSAMI VE ALANI  141
A. Denetim Kapsamı  141
1. Şekil Yönünden  141
2. Esas (Öz) Yönünden  141
B. Denetimin Alanı (Denetime Tabi İşlemler)  141
1. Kanunlar (Her Ülkede)  141
2. Yasama İçtüzükleri  142
3. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri  142
4. Uluslararası Sözleşmeler  142
5. Referandumlar  142
6. Anayasa Değişiklikleri  143
VI. MAHKEMELERİN GÖREV ALANLARI: BELLİ BAŞLI İŞLEVLERİ ÜZERİNE  143
A. Hak ve Özgürlükleri Koruma, Hukuk Devletini Güçlendirme İşlevi  143
B. Yetki Dağılımından Doğan Uyuşmazlıkları Çözme  144
1. Devlet Bileşenleri Arasında Yetki Dağılımından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  144
2. Devlet Organları Arasında Çıkan Yetki Uyuşmazlıkları  144
C. Ulusal Düzeyde Seçim ve Referanduma İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü  145
D. Siyasal Partilerin Kapatılmaları ve Mali Denetimleri  145
VII. ANAYASALLIK DENETİMİNDE ÖLÇÜ (REFERANS) NORMLAR  145
VIII. ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA (GEÇİCİ TEDBİR KARARI)  146
Altıncı Bölüm Değerlendirme Soruları  149
İkinci Kısım
TÜRK ANAYASA HUKUKU
Birinci Bölüm
OSMANLI–TÜRK ANAYASA TARİHİ
I. OSMANLI–TÜRK ANAYASACILIK HAREKETLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ  155
II. YAZILI ANAYASA ÖNCESİ DÖNEM  157
A. Sened–i İttifak  157
B. Tanzimat Fermanı  158
1. İlkeleri  159
2. Niteliği ve Yaptırımı  159
C. Islahat Fermanı  160
1. Fermanın Temel İlkeleri  161
2. Fermanın Niteliği ve Yaptırımı  162
III. İLK YAZILI ANAYASA: KANUN–I ESASİ VE 1909 DEĞİŞİKLİKLERİ  163
A. 1876 Anayasası’nda Devletin Temel Yapısı ve Organları  163
1. Yasama Organı  164
2. Yürütme Organı  165
B. Hak ve Özgürlükler  166
C. Anayasanın Uygulanması ve 1909 Değişiklikleri  167
IV. 1921 ANAYASASI  169
A. Ulusal Kurtuluş Hareketi ve İlk TBMM’nin Açılması  169
B. 1921 Anayasasının Özellikleri  171
C. Anayasada Değişiklik  172
V. 1924 ANAYASASI  173
A. Anayasanın Hazırlanışı  173
B. 1924 Anayasasının Belirgin Özellikleri  174
C. Yasama ve Yürütme İlişkileri Açısından Hükümet Sistemi  176
D. Temel Hak ve Özgürlükler  177
D. 1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  178
D. Anayasanın Uygulanması  179
VI. 1961 ANAYASASI  181
A. Askeri Darbe ve Geçici Anayasa Süreci  181
B. Anayasanın Hazırlanması, Kabulü ve Yürürlüğe Girişi  182
C. 1961 Anayasası’nın Getirdiklerinden Öne Çıkanlar  184
D. Anayasanın Uygulanması ve Geçirdiği Değişiklikler  186
Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  189
İkinci Bölüm
1982 ANAYASASININ YAPILIŞI VE DEVLETİN
TEMEL İLKELERİ
I. YAPILIŞI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ  191
A. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve “Anayasasızlaştırma” Süreci: Geçici Anayasa  191
B. Kurucu Meclis Oluşumu ve Görevleri  192
1. Oluşumu  192
2. Görevleri ve Meclis Bileşenlerinin Aralarındaki İlişkiler  193
B. Anayasanın Hazırlanması ve Halkoylaması  194
II. 1982 ANAYASASINA GÖRE DEVLET ŞEKLİ  196
III. DEVLETİN ANAYASAL KİMLİĞİ YA DA CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ  197
A. Toplumun Huzuru, Milli Dayanışma ve Adalet Anlayışı  198
B. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi  199
C. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet Anlayışı  199
D. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkelere Dayalı Devlet  200
E. Demokratik Devlet İlkesi  201
1. Genel Çerçeve  201
2. 1982 Anayasası ve Siyasal Partiler Düzeni  202
a. Siyasal Partilerin Kuruluş ve Siyasal Parti Özgürlüğü  202
b. Siyasal Partilerin Yükümlülükleri  203
c. Siyasal Partilere Uygulanacak Yaptırımlar  203
F. Laik Devlet İlkesi  204
G. Sosyal Devlet İlkesi  206
H. Hukuk Devleti İlkesi  208
IV. DEVLETİN YAPISI VE SEMBOLLERİ  210
V. BAĞIMSIZ BİR DEVLET İLKESİ OLARAK KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK  212
İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları  214
Üçüncü Bölüm
1982 ANAYASASINDA TEMEL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLER REJİMİ
I. TERMİNOLOJİK TARTIŞMALAR  217
A. İnsan Haklarına Saygılı Devlet–İnsan Haklarına Dayalı Devlet  217
B. Doğal Hak Yaklaşımı/Pozitivist Yaklaşımı Paradoksu  218
C. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği (AY, m. 12)  219
D. Hak/Özgürlük  219
II. ANAYASAL HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI  220
A. Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılmasındaki Amaç  220
B. 1982 Anayasasında Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması  221
1. Kişi Hakları ve Ödevleri  221
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler  222
3. Siyasal Haklar ve Ödevler  223
C. 1982 Anayasasının Sınıflandırmaya Bağladığı Sonuçlar  223
III. ANAYASAL HAKLARIN SINIRLARI  224
A. Anayasal Sınırlar  224
B. Ontolojik Sınırlar (Hakkın Doğasında Mündemiç Sınır)  225
C. Kanunlardan Kaynaklanan Sınırlar  225
IV. ANAYASAL HAKLARA MEŞRU MÜDAHALELER VE UYULACAK TEMEL İLKELER  225
A. Anayasal Hakların Sınırlandırılması  226
1. Sınırlamanın Kanuniliği İlkesi  227
2. Sınırlamanın Nedene Bağlılığı İlkesi  227
3. Sınırlamanın Hakların Özüne Dokunmaması  229
4. Sınırlamaların Ölçülülük İlkesine Uygun Olması  230
5. Sınırlamanın Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Aykırı Olamaması  232
6. Sınırlamanın Anayasasının “Sözüne ve Ruhuna Uygun Olması  233
7. Sınırlamanın Laik Cumhuriyetin Gereklerine Aykırı Olmaması  233
B. Anayasal Hakların Kötüye Kullanılması Yasağı  233
C. Anayasal Hakların Durdurulması  234
1. Uyulacak Temel İlkeler  234
2. Çekirdek Haklara İlişilememesi  235
Üçüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  236
Dördüncü Bölüm
1982 ANAYASASINDA YASAMA ORGANI (TBMM)
I. GENEL OLARAK  239
II. YASAMA ORGANININ OLUŞUMU  240
A. Tek Meclisli Yasama ve Üye Sayısı  240
B. Genel Seçimler (Olağan Seçimler)  240
1. Yasama Döneminin Sona Ermesi (m. 77)  241
2. Yasama Dönemi Sona Ermeden Seçim  241
a. TBMM’nin Seçimi Erkene Alması Kararıyla (AY, m. 116)  241
b. Cumhurbaşkanının Seçimleri Yenileme Kararıyla (AY, m. 116)  242
c. Genel Seçimlere Bir Yıl veya Daha Az Bir Süre Kala Cumhurbaşkanlığı Makamında Boşalmanın Ortaya Çıkması (AY, m. 106)  242
C. Ara Seçimler (AY, m. 78)  243
1. Ara Seçim Kuralları ve Şartları  243
2. Ara Seçimin Zamanını Belirleme  244
III. TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE UYGULANAN SEÇİM SİSTEMİ  244
A. Seçim Kanunlarının Anayasal İlkeleri  244
B. Türk Seçim Sistemi ve Seçim İttifakları  245
1. Seçim Sisteminin Niteliği  245
2. İttifaka Dayalı %10 Ulusal Barajlı d’Hont Sistemi  246
IV. MİLLETVEKİLİ SEÇİLME VE SEÇME ŞARTLARI  248
A. Milletvekili Seçilme Şartları  248
1. Vatandaşlık  248
2. Yaş  248
3. Kısıtlı Olmamak  248
4. Askerlik Yükümlüsü Olmamak  249
5. En Az İlkokul Mezunu Olmak  249
6. Belirli suçlardan dolayı mahkûmiyeti olmamak  250
a. Affın Etkisi  250
b. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi  250
7. Kamu Hizmeti Yasaklısı Olmamak  251
B. Adaylık ve Değerlendirilmesi  252
C. Seçmenlik Şartları (Seçme Yeterliliği)  254
1. Genel Şartlar  254
2. Seçme Şartlarını Taşısalar da Seçme Hakkından Mahrum Olanlar  254
D. Seçim İlkeleri ve Seçim Kurulları  255
1. Seçimlerin Anayasal İlkeleri  255
2. Seçim Yargısı  257
a. Seçim Kurulları  257
b. Yüksek Seçim Kurulunun Yapısı ve Niteliği  258
V. MİLLETVEKİLLİĞİNİN KAZANILMASI  259
A. Milletvekili Sıfatının Kazanılması ve Yasama Görevine Başlanılması  259
1. Sıfatın Kazanılması Zamanı ve Buna Bağlı Sonuçlar  260
2. Yasama Görevine Başlaması  260
3. Yeminden Kaçınma ve Buna Bağlanan Sonuç  261
a. TBMM İçtüzüğünün Anayasaya Aykırılığı Sorunu  261
b. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı  262
B. Temsilcilik Görevinin Niteliği  263
VI. TBMM ÜYELERİNİN YASAMA AYRICALIKLARI  264
A. Yasama Sorumsuzluğu  264
B. Yasama Dokunulmazlığı  265
1. Tanım ve Özellikler  265
2. Dokunulmazlık Dışı Alanlar  266
3. Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Bu Karara Karşı Başvuru  267
C. Yasama Ayrıcalıkları Karşılaştırma  267
VII. TBMM ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  268
Dördüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  270
Beşinci Bölüm
YASAMA YETKİSİ VE TBMM’NİN İŞLEYİŞ ESASLARI
I. YASAMA YETKİSİNİN NİTELİKLERİ  273
A. Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi  273
1. Tanım ve Çerçeve  273
2. Türk Anayasa Hukukunda Yasamanın Genelliği İlkesi  275
B. Yasama Yetkisinin Aslîliği İlkesi  276
C. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi  277
II. TBMM’NİN GENEL GÖREV VE YETKİLERİ  278
A. Kanun Faaliyeti  279
1. Teklif (Öneri) ve Karar  280
2. Kanunların Yürürlüğe Girişi  281
a. Cumhurbaşkanının Yetkisi (m. 89)  281
b. Yayım ve Yürürlüğe Girmesi  282
B. Genel ve Özel Af Çıkartma Yetkisi  283
C. Savaş İlanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi (AY, m. 92)  283
D. Milletlerarası Sözleşme Onaylanmasının Uygun Bulunması (AY, m. 90)  284
III. TBMM’NİN ÇALIŞMA DÜZENİ VE ESASLARI  285
A. TBMM İçtüzükleri  285
B. TBMM Başkanlık Divanı  286
C. Komisyonlar ve Siyasal Parti Grupları  287
1. TBMM Komisyonları  287
2. Siyasal Parti Grupları  288
D. TBMM’nin Toplantıları ve Tatil ve Ara Verme  288
E. TBMM’nin Toplanma ve Karar Yetersayısı  289
1. Toplantı Yeter Sayısı  289
2. Karar Yeter Sayısı  290
a. Genel Karar Yeter Sayısı  290
b. Özel Karar Yeter Sayısı (Nitelikli Çoğunluk)  291
IV. TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI (m. 98)  292
A. Genel Görüşme (AY, m. 98)  292
B. Meclis Araştırması (AY, m. 98)  293
C. Yazılı Soru (AY, m. 98/5)  293
D. Meclis Soruşturması (AY, m. 98/4, m. 105/5, 6, 7)  293
V. TBMM KARARLARI VE ANAYASAL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR  294
A. Tanım ve Çerçeve  294
B. TBMM Kararlarının Denetimi  294
Beşinci Bölüm Değerlendirme Soruları  296
Altıncı Bölüm
1982 ANAYASASINDA YÜRÜTME ORGANI
I. CUMHURBAŞKANI  300
A. Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları (m. 101/1)  301
B. Adaylık ve Seçim Yöntemi (AY, m. 101)  301
1. Aday Gösterilme  301
2. Seçim Yöntemi  301
C. Cumhurbaşkanının Göreve Başlaması ve Görev Süresi  302
1. Göreve Başlaması  302
2. Görev Süresi  303
D. Cumhurbaşkanı Seçimine Gidilme Durumları  304
1. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Seçiminin Eş Zamanlı (Aynı Anda) Yapılacağı Haller  304
2. Tek Başına Cumhurbaşkanlığı Seçimi  304
E. Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Erdiği Haller  305
II. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ  306
III. CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU  309
A. Cezai Sorumluluğun Niteliği ve İsimlendirilmesi  309
B. Cezai Sorumluluğun İşletilmesi  310
C. Yüce Divan Yargılaması  311
D. Yüce Divan Yargılaması Sonucu  313
Altıncı Bölüm Değerlendirme Soruları  315
Yedinci Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI VE
YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ
I. CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİMİ  319
A. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar (AY, m. 105)  321
1. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlıklar: Oluşumu ve Görevleri  321
a. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı  321
b. Bakanlıklar  323
2. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Cezaî Sorumlulukları  323
a. Görev Suçlarından Dolayı Cezai Sorumluluk  324
b. Görev Suçu Kapsamı Dışında Kalan Suçlar Bakımından  325
B. Devlet Denetleme Kurulu (AY, m. 107)  325
C. Milli Güvenlik Kurulu (AY, m. 118)  326
II. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEME YETKİSİ VE NİTELİĞİ  327
A. Yürütmenin Aslî Bir Yetki Oluşu  327
B. Yürütme Yetkisinin Özerkliği Sorunu  328
1. Kavramsal Çerçeve: Terminolojik Sorunlar  328
2. 2017 Anayasa Değişiklikleri Yürütmeyi Özerkleştirdi mi?  329
a. Yürütme Dört Konuda Saklı Yetki Sahibi Olmuştur  330
b. Yürütme Hiç Bir Konuda Saklı Yetki Sahibi Değildir  330
III. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEME ARAÇLARI  332
A. Aslî Düzenleme Aracı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  332
1. Alanı ve Türleri  332
2. Kullanım Esasları ve Statüsü  334
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Cumhurbaşkanı Kararlarından Farkı  335
B. Yürütmenin Türev Düzenleme Araçları: Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler  336
1. Türev Düzenleme Aracı  336
2. Türev Düzenleme Aracı Olarak Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler  336
a. Yönetmelikler  336
b. Diğer Düzenleyici İşlemler (Adsız Düzenleyici İşlemler)  337
IV. 1982 ANAYASASINDA OLAĞANÜSTÜ REJİM YÖNETİMİ  338
A. Genel Çerçeve  338
B. 1982 Anayasasında Olağanüstü Hal Yönetimi  338
1. Olağanüstü Hal Yönetimine Başvuru Nedenleri (AY, m. 119/1)  338
2. Olağanüstü Hal İlanında Yetkili Makam ve Yöntem  339
3. Süre ve Uygulama Çevresi  339
4. Sonuçları  340
V. YASAMA YÜRÜTME İLİŞKİLERİ AÇISINDAN HÜKÜMET SİSTEMİNİN NİTELİĞİ  341
Yedinci Bölüm Değerlendirme Soruları  343
Sekizinci Bölüm
1982 ANAYASASINDA YARGI
I. YARGININ ANAYASAL İLKELERİ  345
A. Mahkemelerin Kuruluşu  345
B. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  345
1. Yargı Bağımsızlığı  345
a. Mahkemelerin Bağımsızlığı (Yargının Kurumsal Bağımsızlığı) İçin Gerekli Şartlar  346
b. Hâkim Güvencesi (Teminatı): Hâkim Bağımsızlığı  347
2. Yargının Tarafsızlığı  349
C. Yargı Bağımsızlığının Kurumsal Aracı Olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu  350
1. Yargısal Kurul Kavramı ve Yargı Bağımsızlığı Açısından Önemi  350
2. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  351
a. Oluşumu  351
b. Kurulun Görevleri (m. 159)  353
II. TÜRK YARGI SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI VE YÜKSEK MAHKEMELER  354
A. Yargıtay  354
B. Danıştay  355
C. Uyuşmazlık Mahkemesi  355
D. Sayıştay’ın Yüksek Mahkeme Niteliği Taşıyıp Taşımadığı  356
Sekizinci Bölüm Değerlendirme Soruları  358
Dokuzuncu Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISI
I. ANAYASA MAHKEMESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ  361
A. Oluşumu  361
B. Görevleri  363
1. Anayasaya Uygunluk Denetimi  363
2. Siyasal Partilerin Kapatılmaları Hakkında Davaları Karara Bağlamak  363
3. Siyasal Partilerin Mali Denetimini Gerçekleştirmek  364
4. Yüce Divan Sıfatıyla Anayasa’da Sayılan Kişilerin Yargılanması Görevi  364
5. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını Seçmek  364
II. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ  365
A. Denetime Tabi İşlemler  365
1. Denetime Tabi Hukuk Kuralları  365
2. Denetime Tabi Bireysel İşlemler  366
3. TBMM Kararlarının Denetlenebilir Olup Olmadığı  366
B. Denetim Yolları ve İşleyişi  367
1. İptal Yolu  367
a. Şekil Yönünden İptal Davası  368
b. Esas Yönünden İptal Davası  369
2. İtiraz Yolu (Somut norm denetimi– Def’i Yolu)  369
3. Bireysel Başvuru Yolu  372
III. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE SONUÇLARI  373
A. Anayasa Mahkemesinin Esasa İlişkin Karar Türleri  373
1. Yokluk Kararları  373
2. İptal Kararları  374
3. Ret Kararları (Anayasaya uygunluk kararları)  374
4. Şartlı Ret Kararları (Yorum rezervli ret)  375
B. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi ve Sonuçları  375
1. Anayasa Mahkemesi Kararları Gerekçesi Yazılmadan Açıklanamaz  375
2. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yayımı ve Yürürlüğe Girişi  376
a. Kararın Geçmişe Yürütülememesi  376
b. İptal Kararının Yürürlüğe Girişini Erteleme  376
3. Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı  377
4. AYM’nin Yerindelik Denetimi Yapamaması: Denetimin Sınırı  378
C. Yürürlüğü Durdurma Kararları  379
D. AYM Kararlarında Usul ve Yetersayı  380
Dokuzuncu Bölüm Değerlendirme Soruları  381
Onuncu Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU
I. KİŞİSEL BAŞVURU YOLUNUN AMACI VE HUKUKUMUZA GİRİŞİ  385
II. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN NİTELİKLERİ  386
A. Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Koruma Yolu Olması  386
B. İkincil Nitelikte Bir Koruma Yolu Oluşu  387
III. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  388
A. Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması  388
B. Başvurunun Süresi İçerisinde Yapılmış Olması  389
C. Başvurucunun Bir Hakkının İhlal Edilmiş Olması  391
D. Başvuru Konusunun Bireysel Başvuru Alanına Giren Bir Hak Olması  393
E. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması ve Önemsiz Nitelik Taşımaması  395
IV. BİREYSEL BAŞVURU USULÜ  396
V. MAHKEMENİN KARARLARI  398
A. Kabul Edilemezlik Kararları  398
B. Düşme Kararları  398
C. Başvurunun Esasına İlişkin Kararlar  399
1. Yeniden Yargılama  399
2. Tazminat Kararları  399
3. İhlal ve Sonuçlarının Nasıl Giderileceğine Dair Kararlar  400
D. Geçici Önleme Başvuru Kararları  400
E. Pilot Karar Uygulaması  401
Onuncu Bölüm Değerlendirme Soruları  403
On Birinci Bölüm
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  407
A. Teklif  407
B. Görüşme  408
C. Karar  408
D. Onay  409
E. Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına Sunulması  411
II. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN DENETİMİ  411
1. Teklif ve Oylama Çoğunluğuna Uyulup Uyulmadığı  412
2. İvedilikle Görüşülemeyeceği Emrine Uyulup Uyulmadığı  413
On Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  415
Kaynakça  417
Kavramlar Dizini  425
 


Prof. Dr. Ömer Anayurt
10.02.1963’te Ankara’da doğdu. 1982 yılında lise (Ankara Esenevler Lisesi), 1986’da lisans (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), 1989 yılında yüksek lisans (Gazi Üniversitesi), 1996 yılında doktora (İstanbul Üniversitesi) eğitimini tamamladı.
02.03.1987 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevliliğine atandı. 1992–;;;;;;1996 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bu görevini sürdürdü. 1987 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF’de yardımcı doçentliğe atandı. 2005 tarihinde Anayasa Hukuku Bilim Dalı doçenti oldu. 2010 yılında aynı Üniversite’de profesörlüğe atandı.
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı başta olmak üzere Üniversitenin değişik akademik birimlerinde idari görevlerde bulundu. Çeşitli dönemlerde Sakarya İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ve Adalet Bakanlığı Sakarya Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğinde de bulunan Anayurt 08.03.2011–;;;;;;0.11.2016 tarihleri arasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği ve kısa bir süre de denetleme kurulu başkanlığını yaptı. Kurul üyeliği görev süresinin sona ermesini müteakip Üniversitedeki asli görevine döndü. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Anayurt, evli ve üç çocuk sahibi olup basılı beş kitabı ve kamu hukuku alanında çeşitli kategoride mesleki dergilerde ve armağanlarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Abdurrahman Eren
Ekim 2020
125.00 TL
İndirimli: 112.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Ömer Anayurt
Eylül 2020
95.00 TL
İndirimli: 85.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Şeref İba
Eylül 2020
34.00 TL
İndirimli: 30.60 TL (%10)
Sepete Ekle
Zehra Odyakmaz ...
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Kısım
ANAYASA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
DEVLETİ SINIRLAMA ARACI OLARAK ANAYASALAR
I. ANAYASA VE ANAYASA HUKUKU KAVRAMI  33
A. Anayasa Kavramının Tarihçesi  33
B. Anayasa Kavramı: Felsefeden Realiteye  34
C. Anayasa Hukuku  35
1. Tanım  35
2. Anayasa Hukukunun Kısımları  36
II. ANAYASALARIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  37
A. Anlamları Yönünden  38
1. Geniş (Maddi) Anlamda Anayasa/Dar (Şekli) Anlamda Anayasa  38
a. Geniş Anlamda Anayasa  38
b. Dar (Şekli) Anlamda Anayasa  39
2. Ayrımın Anlamı ve Önemi  39
B. Şekilleri Yönünden  40
1. Yazılı Anayasalar  40
2. Gelenek Ağırlıklı Anayasalar (“Teamüli Anayasalar”)  40
C. Değiştirilişleri Yönünden  40
1. Katı Anayasalar (Sert Anayasalar/Bükülmez Anayasalar)  40
2. Esnek (Yumuşak) Anayasalar  41
D. Anayasa Yazım Tekniği Yönünden Anayasalar: Düzenleyici /Çerçeve Anayasa Ayrımı  41
III. ANAYASALARIN YAPILIŞI  42
A. Kurucu İktidar Kavramı ve Niteliği  42
B. Kurucu İktidarın Ortaya Çıktığı Durumlar  43
1. Yeni Bir Devletin Kurulması  43
2. Mevcut Devletin Anayasal Düzeninin Şiddet Yoluyla Ortadan Kalkması  44
3. Halkın Kendi Anayasasını Yenileyebilme Hakkı  44
C. Anayasa Yapım Yöntemleri: Kurucu İktidarın Kullanım Biçimleri  45
1. Otoriter Yöntemler  45
2. Demokratik Anayasa Yapımı  46
a. Kurucu Referandum Yöntemi  46
b. Konvansiyon Yöntemi  47
3. Kurucu Plebisit Yolu (Plebisiter Kuruculuk)  47
IV. ANAYASALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ: “KURULU İKTİDAR”  47
Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  49
İkinci Bölüm
KURUMSALLAŞMIŞ BİR GÜÇ OLARAK DEVLET
I. DEVLETİN TANIMI VE KURUCU UNSURLARI  51
A. Ülke Unsuru (Fiziksel unsur)  52
B. Topluluk Unsuru (Sosyal–Beşeri Unsur)  52
C. Egemenlik (Hukuksal Unsur)  53
1. Teokratik Egemenlik Anlayışı  54
a. “Doğa–Üstü” İlahi Hukuk Görüşü  54
b. “Providansiyel” (Aşkın) İlahi Hukuk Görüşü  54
2. Egemenliğin Kaynağının Beşerileşmesi  55
a. Halk Egemenliği Teorisi  56
b. Millet Egemenliği Teorisi  56
c. Egemenliğin Bugünkü Durumu  57
II. DEVLETİN TÜZEL KİŞİLİĞİ VE SONUÇLARI  57
III. DEVLETİN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  58
A. Şekilleri Bakımından Devletler: Cumhuriyetler ve Monarşiler  58
B. Teşkilat Yapıları Bakımından Devletler  60
1. Üniter Devletler (Tekçi, Tek Yapılı, Basit Devletler)  60
2. Bölgeli Devlet  61
3. Birleşik Devletler (Mürekkep Devletler): Türünün Tek Örneği Olarak Federal Devletler  62
a. Tanım ve Çerçeve  62
b. Federal Devletin Özellikleri ve Üniter Devletten Farklılıkları  62
c. Federal Devletlerin Konfederasyonlardan Farkı  63
d. Federal Devletler ile Bölgeli Devletlerin Karşılaştırılması  63
C. Egemenliğin Kaynağı Bakımından  64
1. Lâik Devlet  64
2. Teokratik Devlet  66
D. Siyasal Yapılarına Göre Devletler  66
1. Totaliter Devletler  67
2. Otoriter Devletler  68
3. Demokratik Devletler  69
İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları  71
Üçüncü Bölüm
ÇOĞULCU DEMOKRASİLER VE HÜKÜMET SİSTEMLERİ
I. DEMOKRASİ KAVRAMI VE ÇOĞULCU DEMOKRASİLERİN TEMEL İLKELERİ  73
A. Demokrasi Kavramı ve Günümüzdeki Anlamı  73
B. Çağdaş Demokrasinin Temel Gerekleri  74
1. İktidarın Seçim Yoluyla Değiştirilebilir Oluşu  74
2. Katılımcılık  75
3. Çoğunluk İlkesi: Çoğunluğun Anayasal Yönetimi  75
4. Muhalefetin Varlığı  75
5. Hak ve Özgürlüklerin Güvencesi  75
6. Güçler Ayrılığı  76
7. Çok Partili Siyasal Yaşam  76
8. Hukukun Üstünlüğü  76
II. EGEMENLİĞİN KULLANIMINA GÖRE DEMOKRASİ UYGULAMALARI  76
A. Doğrudan (Aracısız–Temsilsiz) Demokrasi  77
B. Temsili Demokrasi  77
C. Yarı Doğrudan Demokrasi  78
1. Halk Vetosu  78
2. Halkın Kanun Girişimi (Teklifi)  78
3. Referandum  79
4. Halkın Geri Çağırması (Temsilcinin Azli)  80
III. ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ  80
A. Güçler Ayrılığı Düşüncesi ve Hükümet Sistemleri  80
B. Güçlerin Esnek Ayrılığı: Parlamenter Sistemler  82
1. Güçlerin Denkliği ve İşbirliği  82
2. İki Yapılı–İkici Yürütme  82
3. Devlet Başkanının Siyasal Sorumsuzluğu  83
4. Hükümetin ve Bakanların Yasama Organı Önünde Siyasal Sorumluluğu  84
5. Yürütmenin Yasamayı Fesih Yetkisi  84
C. Güçlerin Sert Ayrılığı: Başkanlık Sistemi  84
1. Monist Yürütme (Tek Yapılı/Tek Başlı)  85
2. Organların Birbirinden Bağımsızlığı  86
a. Organların Göreve Gelişinde Bağımsızlık (Organik Sert Ayrılık)  86
b. Organların Görevlerinde Bağımsızlık (İşlevsel Sert Ayrılık)  86
c. Organların İlişkilerinde Bağımsızlık  86
D. Karma Hükümet Sistemleri  87
1. Başkan Ağırlıklı Karma Sistemler  87
a. Yarı Başkanlık Sistemi  87
b. Başkancı Yapılar  88
2. Parlamento Ağırlıklı Karma Sistemler: Meclis Hükümeti Sistemi  89
Üçüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  91
Dördüncü Bölüm
EGEMENLİĞİN İFADESİ ARAÇLARI OLARAK
SİYASAL PARTİLER
I. SİYASAL PARTİ KAVRAMI ve SİYASAL PARTİLERİN İŞLEVLERİ  93
A. Tanım  93
B. Siyasal Partilerin İşlevleri  94
C. Siyasal Partilerin Hukuksal Niteliği  95
II. SİYASAL PARTİLERİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI  97
A. Kuruluşları  97
B. Partilere Devlet Yardımı  97
C. Siyasal Partilerin Denetimi  98
1. Mali Yönden Denetim  99
2. Faaliyetleri Yönünden Denetim  99
3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasal Partilere Yaklaşımı  101
III. SİYASAL PARTİLERİN SINIFLANDIRILMASI  102
A. Yapılarına Göre  103
1. Kadro (komite) partileri  103
2. Kitle Partileri  103
B. İdeolojik Türdeşlikleri Yönünden  103
1. Türdeş Partiler  103
2. Türdeş Olmayan Partiler  104
C. Disiplinleri Yönünden  104
1. Disiplinli Partiler  104
2. Serbest Partiler (Disiplinsiz Partiler)  104
IV. PARTİ SİSTEMLERİ VE SONUÇLARI  105
A. Tek Partili Sistemler  106
B. İki Partili Sistemler  107
C. Çok Partili Sistemler  108
Dördüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  109
Beşinci Bölüm
EGEMENLİĞİN KULLANIMINA KATILIM ARACI OLARAK SEÇİMLER
I. DEMOKRATİK SEÇİMLERİN HÂKİM İLKELERİ  111
A. Genel Oy  112
B. Eşit Oy  113
C. Gizli Oy, Açık Sayım İlkesi  113
D. Doğrudan Oy  114
E. Bireysel Oy İlkesi  114
F. Serbest Oy İlkesi  115
G. Yargı Gözetimi ve Denetiminde Oy  116
II. TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ YÖNTEMİ OLARAK SEÇİM SİSTEMLERİ  116
A. Genel Olarak  116
1. Seçim Çevresi Kavramı  117
2. Seçim Çevresine Göre Seçimler  118
B. Seçim Sistemleri  118
1. Çoğunluk Sistemi  118
a. Çoğunluk Sisteminin Uygulama Modelleri  118
b. Çoğunluk Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi  120
2. Nispi Temsil Sistemi (Orantılı Temsil)  120
a. Genel çerçeve  120
b. Artık oyların değerlendirilmesi  122
c. Nispi temsil sistemine ilişkin genel değerlendirme  125
3. Karma (Melez) Seçim Sistemleri  125
C. Seçim Sistemlerinin Doğurduğu Sonuçlar  126
D. Seçim Barajları  127
Beşinci Bölüm Değerlendirme Soruları  128
Altıncı Bölüm
DEVLET İKTİDARININ SINIRLANDIRILMASI ARACI OLARAK ANAYASALLIK DENETİMİ
I. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI  131
II. ANAYASAL ÜSTÜNLÜĞÜN KURUMSAL GÜVENCESİ: ANAYASALLIK DENETİMİ  133
III. ANAYASA YARGISININ ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  135
A. Denetim Sistemi Yönünden Anayasa Yargısı  135
1. Amerikan Modeli  135
2. Avrupa Modeli (Kelsen Modeli)  136
3. Her İki Modelin Tablo Eşliğinde Karşılaştırılması  137
B. Zaman Bakımından Anayasa Yargısı  137
1. Önleyici Denetim (A Priori Denetim)  138
2. Düzeltici Denetim (Bastırıcı, A Posteriori)  138
IV. ANAYASA YARGISINDA DAVA TÜRLERİ VE İŞLEYİŞ ESASLARI  138
A. İptal Davası (İptal Yolu, Soyut Norm Denetimi)  139
B. İtiraz Davası (Def’i Yolu, Somut Norm Denetimi)  139
C. Bireysel Başvuru Yolu  140
V. ANAYASA YARGISINDA ANAYASALLIK DENETİMİNİN KAPSAMI VE ALANI  141
A. Denetim Kapsamı  141
1. Şekil Yönünden  141
2. Esas (Öz) Yönünden  141
B. Denetimin Alanı (Denetime Tabi İşlemler)  141
1. Kanunlar (Her Ülkede)  141
2. Yasama İçtüzükleri  142
3. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri  142
4. Uluslararası Sözleşmeler  142
5. Referandumlar  142
6. Anayasa Değişiklikleri  143
VI. MAHKEMELERİN GÖREV ALANLARI: BELLİ BAŞLI İŞLEVLERİ ÜZERİNE  143
A. Hak ve Özgürlükleri Koruma, Hukuk Devletini Güçlendirme İşlevi  143
B. Yetki Dağılımından Doğan Uyuşmazlıkları Çözme  144
1. Devlet Bileşenleri Arasında Yetki Dağılımından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  144
2. Devlet Organları Arasında Çıkan Yetki Uyuşmazlıkları  144
C. Ulusal Düzeyde Seçim ve Referanduma İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü  145
D. Siyasal Partilerin Kapatılmaları ve Mali Denetimleri  145
VII. ANAYASALLIK DENETİMİNDE ÖLÇÜ (REFERANS) NORMLAR  145
VIII. ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA (GEÇİCİ TEDBİR KARARI)  146
Altıncı Bölüm Değerlendirme Soruları  149
İkinci Kısım
TÜRK ANAYASA HUKUKU
Birinci Bölüm
OSMANLI–TÜRK ANAYASA TARİHİ
I. OSMANLI–TÜRK ANAYASACILIK HAREKETLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ  155
II. YAZILI ANAYASA ÖNCESİ DÖNEM  157
A. Sened–i İttifak  157
B. Tanzimat Fermanı  158
1. İlkeleri  159
2. Niteliği ve Yaptırımı  159
C. Islahat Fermanı  160
1. Fermanın Temel İlkeleri  161
2. Fermanın Niteliği ve Yaptırımı  162
III. İLK YAZILI ANAYASA: KANUN–I ESASİ VE 1909 DEĞİŞİKLİKLERİ  163
A. 1876 Anayasası’nda Devletin Temel Yapısı ve Organları  163
1. Yasama Organı  164
2. Yürütme Organı  165
B. Hak ve Özgürlükler  166
C. Anayasanın Uygulanması ve 1909 Değişiklikleri  167
IV. 1921 ANAYASASI  169
A. Ulusal Kurtuluş Hareketi ve İlk TBMM’nin Açılması  169
B. 1921 Anayasasının Özellikleri  171
C. Anayasada Değişiklik  172
V. 1924 ANAYASASI  173
A. Anayasanın Hazırlanışı  173
B. 1924 Anayasasının Belirgin Özellikleri  174
C. Yasama ve Yürütme İlişkileri Açısından Hükümet Sistemi  176
D. Temel Hak ve Özgürlükler  177
D. 1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  178
D. Anayasanın Uygulanması  179
VI. 1961 ANAYASASI  181
A. Askeri Darbe ve Geçici Anayasa Süreci  181
B. Anayasanın Hazırlanması, Kabulü ve Yürürlüğe Girişi  182
C. 1961 Anayasası’nın Getirdiklerinden Öne Çıkanlar  184
D. Anayasanın Uygulanması ve Geçirdiği Değişiklikler  186
Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  189
İkinci Bölüm
1982 ANAYASASININ YAPILIŞI VE DEVLETİN
TEMEL İLKELERİ
I. YAPILIŞI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ  191
A. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve “Anayasasızlaştırma” Süreci: Geçici Anayasa  191
B. Kurucu Meclis Oluşumu ve Görevleri  192
1. Oluşumu  192
2. Görevleri ve Meclis Bileşenlerinin Aralarındaki İlişkiler  193
B. Anayasanın Hazırlanması ve Halkoylaması  194
II. 1982 ANAYASASINA GÖRE DEVLET ŞEKLİ  196
III. DEVLETİN ANAYASAL KİMLİĞİ YA DA CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ  197
A. Toplumun Huzuru, Milli Dayanışma ve Adalet Anlayışı  198
B. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi  199
C. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet Anlayışı  199
D. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkelere Dayalı Devlet  200
E. Demokratik Devlet İlkesi  201
1. Genel Çerçeve  201
2. 1982 Anayasası ve Siyasal Partiler Düzeni  202
a. Siyasal Partilerin Kuruluş ve Siyasal Parti Özgürlüğü  202
b. Siyasal Partilerin Yükümlülükleri  203
c. Siyasal Partilere Uygulanacak Yaptırımlar  203
F. Laik Devlet İlkesi  204
G. Sosyal Devlet İlkesi  206
H. Hukuk Devleti İlkesi  208
IV. DEVLETİN YAPISI VE SEMBOLLERİ  210
V. BAĞIMSIZ BİR DEVLET İLKESİ OLARAK KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK  212
İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları  214
Üçüncü Bölüm
1982 ANAYASASINDA TEMEL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLER REJİMİ
I. TERMİNOLOJİK TARTIŞMALAR  217
A. İnsan Haklarına Saygılı Devlet–İnsan Haklarına Dayalı Devlet  217
B. Doğal Hak Yaklaşımı/Pozitivist Yaklaşımı Paradoksu  218
C. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği (AY, m. 12)  219
D. Hak/Özgürlük  219
II. ANAYASAL HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI  220
A. Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılmasındaki Amaç  220
B. 1982 Anayasasında Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması  221
1. Kişi Hakları ve Ödevleri  221
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler  222
3. Siyasal Haklar ve Ödevler  223
C. 1982 Anayasasının Sınıflandırmaya Bağladığı Sonuçlar  223
III. ANAYASAL HAKLARIN SINIRLARI  224
A. Anayasal Sınırlar  224
B. Ontolojik Sınırlar (Hakkın Doğasında Mündemiç Sınır)  225
C. Kanunlardan Kaynaklanan Sınırlar  225
IV. ANAYASAL HAKLARA MEŞRU MÜDAHALELER VE UYULACAK TEMEL İLKELER  225
A. Anayasal Hakların Sınırlandırılması  226
1. Sınırlamanın Kanuniliği İlkesi  227
2. Sınırlamanın Nedene Bağlılığı İlkesi  227
3. Sınırlamanın Hakların Özüne Dokunmaması  229
4. Sınırlamaların Ölçülülük İlkesine Uygun Olması  230
5. Sınırlamanın Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Aykırı Olamaması  232
6. Sınırlamanın Anayasasının “Sözüne ve Ruhuna Uygun Olması  233
7. Sınırlamanın Laik Cumhuriyetin Gereklerine Aykırı Olmaması  233
B. Anayasal Hakların Kötüye Kullanılması Yasağı  233
C. Anayasal Hakların Durdurulması  234
1. Uyulacak Temel İlkeler  234
2. Çekirdek Haklara İlişilememesi  235
Üçüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  236
Dördüncü Bölüm
1982 ANAYASASINDA YASAMA ORGANI (TBMM)
I. GENEL OLARAK  239
II. YASAMA ORGANININ OLUŞUMU  240
A. Tek Meclisli Yasama ve Üye Sayısı  240
B. Genel Seçimler (Olağan Seçimler)  240
1. Yasama Döneminin Sona Ermesi (m. 77)  241
2. Yasama Dönemi Sona Ermeden Seçim  241
a. TBMM’nin Seçimi Erkene Alması Kararıyla (AY, m. 116)  241
b. Cumhurbaşkanının Seçimleri Yenileme Kararıyla (AY, m. 116)  242
c. Genel Seçimlere Bir Yıl veya Daha Az Bir Süre Kala Cumhurbaşkanlığı Makamında Boşalmanın Ortaya Çıkması (AY, m. 106)  242
C. Ara Seçimler (AY, m. 78)  243
1. Ara Seçim Kuralları ve Şartları  243
2. Ara Seçimin Zamanını Belirleme  244
III. TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE UYGULANAN SEÇİM SİSTEMİ  244
A. Seçim Kanunlarının Anayasal İlkeleri  244
B. Türk Seçim Sistemi ve Seçim İttifakları  245
1. Seçim Sisteminin Niteliği  245
2. İttifaka Dayalı %10 Ulusal Barajlı d’Hont Sistemi  246
IV. MİLLETVEKİLİ SEÇİLME VE SEÇME ŞARTLARI  248
A. Milletvekili Seçilme Şartları  248
1. Vatandaşlık  248
2. Yaş  248
3. Kısıtlı Olmamak  248
4. Askerlik Yükümlüsü Olmamak  249
5. En Az İlkokul Mezunu Olmak  249
6. Belirli suçlardan dolayı mahkûmiyeti olmamak  250
a. Affın Etkisi  250
b. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi  250
7. Kamu Hizmeti Yasaklısı Olmamak  251
B. Adaylık ve Değerlendirilmesi  252
C. Seçmenlik Şartları (Seçme Yeterliliği)  254
1. Genel Şartlar  254
2. Seçme Şartlarını Taşısalar da Seçme Hakkından Mahrum Olanlar  254
D. Seçim İlkeleri ve Seçim Kurulları  255
1. Seçimlerin Anayasal İlkeleri  255
2. Seçim Yargısı  257
a. Seçim Kurulları  257
b. Yüksek Seçim Kurulunun Yapısı ve Niteliği  258
V. MİLLETVEKİLLİĞİNİN KAZANILMASI  259
A. Milletvekili Sıfatının Kazanılması ve Yasama Görevine Başlanılması  259
1. Sıfatın Kazanılması Zamanı ve Buna Bağlı Sonuçlar  260
2. Yasama Görevine Başlaması  260
3. Yeminden Kaçınma ve Buna Bağlanan Sonuç  261
a. TBMM İçtüzüğünün Anayasaya Aykırılığı Sorunu  261
b. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı  262
B. Temsilcilik Görevinin Niteliği  263
VI. TBMM ÜYELERİNİN YASAMA AYRICALIKLARI  264
A. Yasama Sorumsuzluğu  264
B. Yasama Dokunulmazlığı  265
1. Tanım ve Özellikler  265
2. Dokunulmazlık Dışı Alanlar  266
3. Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Bu Karara Karşı Başvuru  267
C. Yasama Ayrıcalıkları Karşılaştırma  267
VII. TBMM ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  268
Dördüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  270
Beşinci Bölüm
YASAMA YETKİSİ VE TBMM’NİN İŞLEYİŞ ESASLARI
I. YASAMA YETKİSİNİN NİTELİKLERİ  273
A. Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi  273
1. Tanım ve Çerçeve  273
2. Türk Anayasa Hukukunda Yasamanın Genelliği İlkesi  275
B. Yasama Yetkisinin Aslîliği İlkesi  276
C. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi  277
II. TBMM’NİN GENEL GÖREV VE YETKİLERİ  278
A. Kanun Faaliyeti  279
1. Teklif (Öneri) ve Karar  280
2. Kanunların Yürürlüğe Girişi  281
a. Cumhurbaşkanının Yetkisi (m. 89)  281
b. Yayım ve Yürürlüğe Girmesi  282
B. Genel ve Özel Af Çıkartma Yetkisi  283
C. Savaş İlanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi (AY, m. 92)  283
D. Milletlerarası Sözleşme Onaylanmasının Uygun Bulunması (AY, m. 90)  284
III. TBMM’NİN ÇALIŞMA DÜZENİ VE ESASLARI  285
A. TBMM İçtüzükleri  285
B. TBMM Başkanlık Divanı  286
C. Komisyonlar ve Siyasal Parti Grupları  287
1. TBMM Komisyonları  287
2. Siyasal Parti Grupları  288
D. TBMM’nin Toplantıları ve Tatil ve Ara Verme  288
E. TBMM’nin Toplanma ve Karar Yetersayısı  289
1. Toplantı Yeter Sayısı  289
2. Karar Yeter Sayısı  290
a. Genel Karar Yeter Sayısı  290
b. Özel Karar Yeter Sayısı (Nitelikli Çoğunluk)  291
IV. TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI (m. 98)  292
A. Genel Görüşme (AY, m. 98)  292
B. Meclis Araştırması (AY, m. 98)  293
C. Yazılı Soru (AY, m. 98/5)  293
D. Meclis Soruşturması (AY, m. 98/4, m. 105/5, 6, 7)  293
V. TBMM KARARLARI VE ANAYASAL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR  294
A. Tanım ve Çerçeve  294
B. TBMM Kararlarının Denetimi  294
Beşinci Bölüm Değerlendirme Soruları  296
Altıncı Bölüm
1982 ANAYASASINDA YÜRÜTME ORGANI
I. CUMHURBAŞKANI  300
A. Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları (m. 101/1)  301
B. Adaylık ve Seçim Yöntemi (AY, m. 101)  301
1. Aday Gösterilme  301
2. Seçim Yöntemi  301
C. Cumhurbaşkanının Göreve Başlaması ve Görev Süresi  302
1. Göreve Başlaması  302
2. Görev Süresi  303
D. Cumhurbaşkanı Seçimine Gidilme Durumları  304
1. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Seçiminin Eş Zamanlı (Aynı Anda) Yapılacağı Haller  304
2. Tek Başına Cumhurbaşkanlığı Seçimi  304
E. Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Erdiği Haller  305
II. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ  306
III. CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU  309
A. Cezai Sorumluluğun Niteliği ve İsimlendirilmesi  309
B. Cezai Sorumluluğun İşletilmesi  310
C. Yüce Divan Yargılaması  311
D. Yüce Divan Yargılaması Sonucu  313
Altıncı Bölüm Değerlendirme Soruları  315
Yedinci Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI VE
YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ
I. CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİMİ  319
A. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar (AY, m. 105)  321
1. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlıklar: Oluşumu ve Görevleri  321
a. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı  321
b. Bakanlıklar  323
2. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Cezaî Sorumlulukları  323
a. Görev Suçlarından Dolayı Cezai Sorumluluk  324
b. Görev Suçu Kapsamı Dışında Kalan Suçlar Bakımından  325
B. Devlet Denetleme Kurulu (AY, m. 107)  325
C. Milli Güvenlik Kurulu (AY, m. 118)  326
II. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEME YETKİSİ VE NİTELİĞİ  327
A. Yürütmenin Aslî Bir Yetki Oluşu  327
B. Yürütme Yetkisinin Özerkliği Sorunu  328
1. Kavramsal Çerçeve: Terminolojik Sorunlar  328
2. 2017 Anayasa Değişiklikleri Yürütmeyi Özerkleştirdi mi?  329
a. Yürütme Dört Konuda Saklı Yetki Sahibi Olmuştur  330
b. Yürütme Hiç Bir Konuda Saklı Yetki Sahibi Değildir  330
III. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEME ARAÇLARI  332
A. Aslî Düzenleme Aracı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  332
1. Alanı ve Türleri  332
2. Kullanım Esasları ve Statüsü  334
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Cumhurbaşkanı Kararlarından Farkı  335
B. Yürütmenin Türev Düzenleme Araçları: Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler  336
1. Türev Düzenleme Aracı  336
2. Türev Düzenleme Aracı Olarak Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler  336
a. Yönetmelikler  336
b. Diğer Düzenleyici İşlemler (Adsız Düzenleyici İşlemler)  337
IV. 1982 ANAYASASINDA OLAĞANÜSTÜ REJİM YÖNETİMİ  338
A. Genel Çerçeve  338
B. 1982 Anayasasında Olağanüstü Hal Yönetimi  338
1. Olağanüstü Hal Yönetimine Başvuru Nedenleri (AY, m. 119/1)  338
2. Olağanüstü Hal İlanında Yetkili Makam ve Yöntem  339
3. Süre ve Uygulama Çevresi  339
4. Sonuçları  340
V. YASAMA YÜRÜTME İLİŞKİLERİ AÇISINDAN HÜKÜMET SİSTEMİNİN NİTELİĞİ  341
Yedinci Bölüm Değerlendirme Soruları  343
Sekizinci Bölüm
1982 ANAYASASINDA YARGI
I. YARGININ ANAYASAL İLKELERİ  345
A. Mahkemelerin Kuruluşu  345
B. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  345
1. Yargı Bağımsızlığı  345
a. Mahkemelerin Bağımsızlığı (Yargının Kurumsal Bağımsızlığı) İçin Gerekli Şartlar  346
b. Hâkim Güvencesi (Teminatı): Hâkim Bağımsızlığı  347
2. Yargının Tarafsızlığı  349
C. Yargı Bağımsızlığının Kurumsal Aracı Olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu  350
1. Yargısal Kurul Kavramı ve Yargı Bağımsızlığı Açısından Önemi  350
2. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)  351
a. Oluşumu  351
b. Kurulun Görevleri (m. 159)  353
II. TÜRK YARGI SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI VE YÜKSEK MAHKEMELER  354
A. Yargıtay  354
B. Danıştay  355
C. Uyuşmazlık Mahkemesi  355
D. Sayıştay’ın Yüksek Mahkeme Niteliği Taşıyıp Taşımadığı  356
Sekizinci Bölüm Değerlendirme Soruları  358
Dokuzuncu Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISI
I. ANAYASA MAHKEMESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ  361
A. Oluşumu  361
B. Görevleri  363
1. Anayasaya Uygunluk Denetimi  363
2. Siyasal Partilerin Kapatılmaları Hakkında Davaları Karara Bağlamak  363
3. Siyasal Partilerin Mali Denetimini Gerçekleştirmek  364
4. Yüce Divan Sıfatıyla Anayasa’da Sayılan Kişilerin Yargılanması Görevi  364
5. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını Seçmek  364
II. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ  365
A. Denetime Tabi İşlemler  365
1. Denetime Tabi Hukuk Kuralları  365
2. Denetime Tabi Bireysel İşlemler  366
3. TBMM Kararlarının Denetlenebilir Olup Olmadığı  366
B. Denetim Yolları ve İşleyişi  367
1. İptal Yolu  367
a. Şekil Yönünden İptal Davası  368
b. Esas Yönünden İptal Davası  369
2. İtiraz Yolu (Somut norm denetimi– Def’i Yolu)  369
3. Bireysel Başvuru Yolu  372
III. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE SONUÇLARI  373
A. Anayasa Mahkemesinin Esasa İlişkin Karar Türleri  373
1. Yokluk Kararları  373
2. İptal Kararları  374
3. Ret Kararları (Anayasaya uygunluk kararları)  374
4. Şartlı Ret Kararları (Yorum rezervli ret)  375
B. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi ve Sonuçları  375
1. Anayasa Mahkemesi Kararları Gerekçesi Yazılmadan Açıklanamaz  375
2. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yayımı ve Yürürlüğe Girişi  376
a. Kararın Geçmişe Yürütülememesi  376
b. İptal Kararının Yürürlüğe Girişini Erteleme  376
3. Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı  377
4. AYM’nin Yerindelik Denetimi Yapamaması: Denetimin Sınırı  378
C. Yürürlüğü Durdurma Kararları  379
D. AYM Kararlarında Usul ve Yetersayı  380
Dokuzuncu Bölüm Değerlendirme Soruları  381
Onuncu Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU
I. KİŞİSEL BAŞVURU YOLUNUN AMACI VE HUKUKUMUZA GİRİŞİ  385
II. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN NİTELİKLERİ  386
A. Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Koruma Yolu Olması  386
B. İkincil Nitelikte Bir Koruma Yolu Oluşu  387
III. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  388
A. Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması  388
B. Başvurunun Süresi İçerisinde Yapılmış Olması  389
C. Başvurucunun Bir Hakkının İhlal Edilmiş Olması  391
D. Başvuru Konusunun Bireysel Başvuru Alanına Giren Bir Hak Olması  393
E. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması ve Önemsiz Nitelik Taşımaması  395
IV. BİREYSEL BAŞVURU USULÜ  396
V. MAHKEMENİN KARARLARI  398
A. Kabul Edilemezlik Kararları  398
B. Düşme Kararları  398
C. Başvurunun Esasına İlişkin Kararlar  399
1. Yeniden Yargılama  399
2. Tazminat Kararları  399
3. İhlal ve Sonuçlarının Nasıl Giderileceğine Dair Kararlar  400
D. Geçici Önleme Başvuru Kararları  400
E. Pilot Karar Uygulaması  401
Onuncu Bölüm Değerlendirme Soruları  403
On Birinci Bölüm
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  407
A. Teklif  407
B. Görüşme  408
C. Karar  408
D. Onay  409
E. Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına Sunulması  411
II. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN DENETİMİ  411
1. Teklif ve Oylama Çoğunluğuna Uyulup Uyulmadığı  412
2. İvedilikle Görüşülemeyeceği Emrine Uyulup Uyulmadığı  413
On Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  415
Kaynakça  417
Kavramlar Dizini  425
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020