Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Konkordato
Nisan 2018 / 1. Baskı / 203 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Kasım 2018 58.90 TL -     Sepete Ekle
   

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun "İflasın Ertelenmesi" maddeleri kaldırılarak "Konkordato" düzeni getirilmiştir. Bu değişikliğe paralel olarak Türk Ticaret Kanunu'nun da bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Konkordato düzeni hukukumuzda eski olmasına karşın yeni getirilen düzen, bu konuda açıklayıcı ve detaylı yeni bir durum yaratmıştır.

Kitabımızda konkordato ile ilgili maddeler gerekçeleri ile beraber verilmiştir.

Konkordatonun işleyişinde süreler çok önemlidir. Süreler ayrı bir tablo ile sunularak ilgililerin yararlanmasına sunulmuştur.
Konkordato süresinde tarafların ve Konkordato Komiserinin görevleri belirtilmiştir.

Ayrıca borca batıklık hali ve borca batıklık bilançosu detaylı olarak bir örnek çerçevesinde incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Konkordatoyla İlgili Süreler
Konkordato Komiseri
Borca Batıklık Bilançosu Hazırlanması ve Örneği
İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750248115
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 203
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
RÜKNETTİN KUMKALE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR  7
Yayınlanmış Kitapları  8
1. MEVZUAT  15
1.1. 7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUNUN KONKORDATO DÜZENİ İLE İLGİLİ GENEL GEREKÇESİ  15
1.2. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU  17
1.3. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU  65
1.3.1. Açıklamalar  65
1.3.2. Türk Ticaret Kanunu’nun 376, 377 ve 634. Maddeleri  66
1.4. 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU  67
1.5. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN KONKORDATO TALEBİ BAŞLIKLI 285. MADDESİ İLE TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SERMAYENİN KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUMU BAŞLIKLI BÖLÜMÜNDEKİ 376. VE 377. MADDELERİN KARŞILAŞTIRILMASI  69
2. ADİ KONKORDATO SÜRECİ  71
2.1. KONKORDATO TALEBİ  71
2.2. YETKİLİ MAHKEME  72
2.3. GİDERLER  73
2.4. KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER  75
2.5. ÖN PROJE  78
2.6. ANALİZ RAPORU  79
2.7. GEÇİCİ MÜHLET  79
2.8. GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ  81
2.9 KESİN MÜHLET  83
2.9.1. Kesin Mühlet Verilmesi  83
2.9.2. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması  85
2.9.3. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İfasın Açılması  85
2.9.4. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları  87
2.9.5. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları  89
2.9.6. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları  90
2.9.7. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları  92
2.9.8. Kanun Yolları  93
2.9.9. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri  94
2.9.10. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet  95
2.9.11. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti  96
2.9.12. Alacaklılar Toplantısına Davet  97
2.10. KONKORDATO KOMİSERİ VE GÖREVLERİ  98
2.11. ALACAKLILAR KURULU  102
2.12. ALACAKLILAR TOPLANTILARI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK  102
2.13. BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR  104
2.14. KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ  105
2.15. KONKORDATONUN TASDİK ŞARTLARI  106
2.16. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI  110
2.17. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ  111
2.18. KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI  113
2.19. KANUN YOLLARI  114
2.20. KONKORDATO HÜKÜMLERİ  114
2.21. ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA  117
2.22. KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ  118
2.23. KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER  118
2.24. KONKORDATONUN KISMEN FESHİ  119
2.25. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ  119
2.26. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO  120
3. MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO  121
3.1. GENEL AÇIKLAMALAR  121
3.2. ZORUNLU İÇERİĞİ  122
3.3. TASDİKİN SONUÇLARI  122
3.4. KONKORDATO TASFİYE MEMURLARININ HUKUKÎ DURUMU  124
3.5. PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ  125
3.6. PARAYA ÇEVİRME  126
3.7. REHİNLİ TAŞINMAZLAR  126
3.8. TAŞINIR REHİNLERİ  127
3.9. TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ  128
3.10. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  128
3.11. REHİN AÇIĞI  129
3.12. HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN TAHSİL EDİLMEYEN PAYLARIN TEVDİİ  130
3.13. FAALİYET RAPORU  131
3.14. HUKUKÎ İŞLEMLERİN İPTALİ  132
3.15. UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER  133
4. İCRA VE İFLAS KANUNUNDA KONKORDATO İLE İLGİLİ SÜRELER  135
5. BORCA BATIKLIK  143
5.1. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSUNUN GEREKLİLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  143
5.2. BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ  145
5.3. BORCA BATIKLIK BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI  146
5.3.1. İdare ve Temsil ile Vazifelendirilmiş Kimselerin Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları  147
5.3.2. Alacaklıların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları  148
5.3.2.1. Ortakların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları  148
5.3.2.2. İntifa Senedi ve Tahvil Sahiplerinin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları  149
5.3.2.3. Hatır Senedi Verilenlerin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları.  149
5.3.3. Tasfiye Memurlarının Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları  149
5.4. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU  150
5.4.1. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Mevzuat  150
5.4.2. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Prensip – Bütün Hesaplar ile ilgili Açıklamalar –  152
5.4.3. Borca Batıklık Bilançosu Örneği  197
5.4.4. Borca Batıklık Oranı  200
Kavramlar Dizini  201
 


Rüknettin Kumkale
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
– İstanbul’da doğdu.
– Başkent İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulunu bitirdi.
– Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisadı Lisans Üstü – Master (M.B.A.) programını bitirdi.
Tez konusu “Toplu İş Sözleşmelerinin Maliyetlere Etkileri” idi.
– Muhtelif özel sektör firmalarında Muhasebe Müdürü ve S.M. Mali Müşavir olarak çalıştı.
– 1998 Yılında Sınavını Kazanarak Yeminli Mali Müşavir oldu.
Halen (01.06.2018) Piyasada satılan 22 adet mesleki yayın yaptı. Muhasebe ve Vergi konularında 1500 kelimenin açıklamasının yapıldığı “Muhasebe Sözlüğü” Türkiye’de bu konuda kapsamlı ilk yayındır. Ayrıca “Hukukçular için Muhasebe Bilgileri” kitabı da konusunda ilk ve tek yayındır.
Bu yayınları yaklaşık 39.000 kişiye ulaştı.
Dünya Gazetesi internet sitesinde her hafta mesleki yazıları yayımlanıyor.
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğinin Dergisine 5 yıl yazdı.
Terazi Hukuk Dergisinin “Hukukçular İçin Muhasebe” köşesine 11 yıldır yazıyor.
Barolar Birliği’nin yayını olan “BARO TV” de “Hukukçular İçin Muhasebe” ve “Ticaret Kanunu” köşelerindeki konuşmaları halen yayımlanıyor.
Muhtelif İnternet sitelerinde ve dergilerde yayımlanmış yazılarıyla beraber 400’ye yakın makalesi bulunmaktadır.
Kitaplarından ve Makalelerinden 200’e yakın alıntı yapıldı.
RÜKNETTİN KUMKALE
halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışıyor.
Evli, iki çocuğu var.

Yayınlanmış Kitapları
1. Anonim Şirketler 590 sayfa, Seçkin Yayınları 2. Baskı Ocak 2011
2. Limited Şirketler 350 sayfa, Seçkin Yayınları 3. Baskı Mart 2010
3. Şirket Kuruluş ve İşleyiş Rehberi 400 sayfa, 7. Baskı Seçkin Yayınları Kasım 2008
4. Yabancı Sermayeli Şirketler Rehberi 350 sayfa 2. Baskı Seçkin Yayınları Eylül 2003
5. Mali ve Hukuki Açıdan FATURA 450 Sayfa. 6 Baskı Seçkin Yayınları Ocak 2012
6. Muhasebe Sözlüğü Türkiye’de konusunda ilk yayın 2. Baskı Literatür Mayıs 2002
7. Vergi Sözlüğü Sayfa, As Yayınları Nisan 2001
8. Muhasebeci İçin Rehber 250 Sayfa, As Yayınları Nisan 2001
9. 3568 Sayılı Mali Müşavirlik Yasası 540 Sayfa, Gözlem Yayınları Mart 2001
10. Neleri Gider Yazabilirsiniz, Neleri Gider Yazamazsınız. 220 Sayfa. Seçkin Yayınları 4. Baskı Mart 2014
11. Sosyal Sigortalar ve İşsizlik Sigortası Uyg. 350 Sayfa Seçkin Yayınları Haziran 2003
12. Defter ve Belgeler 350 sayfa Seçkin Yayınları 2. Baskı Mart 2012
13. Tek Düzen Hesap Planı 1200 Sayfa Seçkin Yayınları 3 Baskı Temmuz 2014
14. Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Türkiye’ de konusunda ilk yayın 210 Sayfa Seçkin Yayınları 4. Baskı Haziran 2014
15. Mali Müşavirler İçin Bilirkişi Rehberi 180 Sayfa, Atilla İnan ile müşterek çalışmadır. 2. Baskı Ocak 2010
16. Avukatlar İçin Vergi ve Sosyal Güv. Reh. 100 Sayfa Seçkin Yayınları. 6. Baskı Ocak 2014
17. 100 Soruda Teşvik Tedbirleri 250 Sayfa Seçkin Yayınları. 1. Baskı Ocak 2013
18. e – FATURA & e – DEFTER 250 Sayfa Seçkin Yayınları. 1. Baskı Ocak 2013
19. 100 Soruda Tüketici Hakları Kanunu 250 Sayfa Seçkin Yayınları. 2. Baskı Eylül 2014
20. Vergi ve Muhasebe Sözlüğü 530 Sayfa Seçkin Yayınları. 1. Baskı Nisan 2014
21 Bilirkişilik ve Uygulaması 378 Sayfa Seçkin Yayınları 1. Baskı Mart 2018
22.Konkortado...211 Sayfa Seçkin Yayınları 2. Baskı Haziran 2018

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
RÜKNETTİN KUMKALE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR  7
Yayınlanmış Kitapları  8
1. MEVZUAT  15
1.1. 7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUNUN KONKORDATO DÜZENİ İLE İLGİLİ GENEL GEREKÇESİ  15
1.2. 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU  17
1.3. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU  65
1.3.1. Açıklamalar  65
1.3.2. Türk Ticaret Kanunu’nun 376, 377 ve 634. Maddeleri  66
1.4. 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU  67
1.5. İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN KONKORDATO TALEBİ BAŞLIKLI 285. MADDESİ İLE TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SERMAYENİN KAYBI, BORCA BATIK OLMA DURUMU BAŞLIKLI BÖLÜMÜNDEKİ 376. VE 377. MADDELERİN KARŞILAŞTIRILMASI  69
2. ADİ KONKORDATO SÜRECİ  71
2.1. KONKORDATO TALEBİ  71
2.2. YETKİLİ MAHKEME  72
2.3. GİDERLER  73
2.4. KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER  75
2.5. ÖN PROJE  78
2.6. ANALİZ RAPORU  79
2.7. GEÇİCİ MÜHLET  79
2.8. GEÇİCİ MÜHLETİN SONUÇLARI, İLANI VE BİLDİRİMİ  81
2.9 KESİN MÜHLET  83
2.9.1. Kesin Mühlet Verilmesi  83
2.9.2. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması  85
2.9.3. Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İfasın Açılması  85
2.9.4. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları  87
2.9.5. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları  89
2.9.6. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları  90
2.9.7. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları  92
2.9.8. Kanun Yolları  93
2.9.9. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri  94
2.9.10. Alacaklıları Alacaklarını Bildirmeye Davet  95
2.9.11. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti  96
2.9.12. Alacaklılar Toplantısına Davet  97
2.10. KONKORDATO KOMİSERİ VE GÖREVLERİ  98
2.11. ALACAKLILAR KURULU  102
2.12. ALACAKLILAR TOPLANTILARI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK  102
2.13. BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR  104
2.14. KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ  105
2.15. KONKORDATONUN TASDİK ŞARTLARI  106
2.16. KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI  110
2.17. REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ  111
2.18. KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI  113
2.19. KANUN YOLLARI  114
2.20. KONKORDATO HÜKÜMLERİ  114
2.21. ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA  117
2.22. KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ  118
2.23. KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER  118
2.24. KONKORDATONUN KISMEN FESHİ  119
2.25. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ  119
2.26. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO  120
3. MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO  121
3.1. GENEL AÇIKLAMALAR  121
3.2. ZORUNLU İÇERİĞİ  122
3.3. TASDİKİN SONUÇLARI  122
3.4. KONKORDATO TASFİYE MEMURLARININ HUKUKÎ DURUMU  124
3.5. PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ  125
3.6. PARAYA ÇEVİRME  126
3.7. REHİNLİ TAŞINMAZLAR  126
3.8. TAŞINIR REHİNLERİ  127
3.9. TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ  128
3.10. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI  128
3.11. REHİN AÇIĞI  129
3.12. HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN TAHSİL EDİLMEYEN PAYLARIN TEVDİİ  130
3.13. FAALİYET RAPORU  131
3.14. HUKUKÎ İŞLEMLERİN İPTALİ  132
3.15. UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER  133
4. İCRA VE İFLAS KANUNUNDA KONKORDATO İLE İLGİLİ SÜRELER  135
5. BORCA BATIKLIK  143
5.1. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSUNUN GEREKLİLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  143
5.2. BORCA BATIKLIĞIN BELİRLENMESİ  145
5.3. BORCA BATIKLIK BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI  146
5.3.1. İdare ve Temsil ile Vazifelendirilmiş Kimselerin Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları  147
5.3.2. Alacaklıların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları  148
5.3.2.1. Ortakların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları  148
5.3.2.2. İntifa Senedi ve Tahvil Sahiplerinin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları  149
5.3.2.3. Hatır Senedi Verilenlerin Alacaklı Sıfatıyla Borca Batıklık Bildiriminde Bulunup Bulunamayacakları.  149
5.3.3. Tasfiye Memurlarının Borca Batıklık Bildiriminde Bulunmaları  149
5.4. BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU  150
5.4.1. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Mevzuat  150
5.4.2. Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanmasındaki Prensip – Bütün Hesaplar ile ilgili Açıklamalar –  152
5.4.3. Borca Batıklık Bilançosu Örneği  197
5.4.4. Borca Batıklık Oranı  200
Kavramlar Dizini  201
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019