Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Şiddet
Ocak 2017 / 2. Baskı / 454 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Kasım2015 60.00 TL 44.90 TL (%26) Sepete Ekle
   

Şiddet; yaygınlığı, tipleri, nedenleri ve sonuçlarıyla akademik olarak çok yönlü çalışılması gereken bir konudur. Özellikle bireysel şiddetin ve aile içinden başlayarak kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik yapılan her tür şiddetin analizinin yapılması ve bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şiddetin; yaşanan olgu, buna maruz kalan mağdur ve şiddeti uygulayan saldırgan boyutunda ele alınması gerekmektedir. Şiddet eyleminin kendisi kadar, bu şiddet eylemi sonucunda ortaya çıkan yıkıcı etkiler de çok belirleyicidir.

Bu çok yönlü yaklaşım gereği, şiddet konusunun çalışılmasının multidisipliner boyutta olması zorunluluğunu getirmiştir. Şiddet, farklı meslek gruplarından uzmanların bir araya gelerek çalışmaları gereken bir konudur. Şiddetin nedenlerinden başlayarak, uygulanması, sonuçları ve taraflarının bilimsel platformda çalışılması öncelikle anlaşılmasını sağlayacaktır.

Bu kitapta, sağlık çalışanları, hukukçular, psikologlar, sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları başta olmak üzere tüm ilgili meslek gruplarının aynı dili konuşabilmeleri ve konuya bakış açılarında bilgili ve bilinçli bir yaklaşım sağlamaları hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Kadına Yönelik Şiddet
Çocuk İstismarı
Cinsel Şiddet
Fiziksel Şiddet
Siber Şiddet
Yaşlıya Yönelik Şiddet
Engelli Şiddeti
Barkod: 9789750241147
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 454
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
BÖLÜM 1:  
ŞİDDET  
I. AİLE İÇİ ŞİDDET  25
II. KADINA YÖNELİK ŞİDDET  29
III. ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET  30
A. Fiziksel İstismar  31
B. Cinsel İstismar  31
C. Duygusal İstismar  31
D. İhmal  32
IV. YAŞLI ŞİDDETİ  32
A. Fiziksel Şiddet  32
B. Psikolojik Şiddet  33
C. Cinsel Şiddet  33
D. Ekonomik Şiddet  33
E. İhmal  33
V. AKRANLAR ARASI ŞİDDET  34
VI. KARDEŞLER ARASI ŞİDDET  35
VII. FLÖRT ŞİDDETİ  36
VIII. ENGELLİ ŞİDDETİ  37
IX. LGBTİ ŞİDDETİ  38
X. MÜLTECİ ŞİDDETİ  40
XI. KİŞİNİN KENDİNE YÖNELİK ŞİDDETİ (İNTİHAR)  41
A. İntihar  41
B. İntihar Girişimlerinde Niyet Sorusu  44
XII. TİPLERİNE GÖRE ŞİDDET SINIFLAMASI  46
A. Fiziksel Şiddet  46
B. Cinsel Şiddet  48
C. Duygusal Şiddet  54
D. Ekonomik Şiddet  58
E. Siber Şiddet  58
BÖLÜM 2:  
KADIN VE ŞİDDET  
I. KADINA YÖNELİK ŞİDDET  64
A. Partnerin Uyguladığı Şiddet  65
B. Şiddetin Nedenleri  66
C. Cinsiyete Dayalı İstismar Gelişimi Engeller  70
D. Çocuklar da Kurban Durumundadırlar  73
E. Aile içi Şiddet Suçluları hakkında Neler Biliyoruz?  73
F. Güç ve Kontrol  75
G. Fiziksel Şiddet  81
H. Cinsel Suçlar  83
1. Cinsel Saldırı  84
2. Tecavüz  86
3. Cinsel Saldırı Nedenleri  88
4. Parafili  89
I. Cinsel Suç Saldırganları  109
1. Yabancı Tecavüzü  109
2. Tanıdık Tecavüzü  110
3. Flört Tecavüzü  110
4. Evlilik Tecavüzü  111
J. Cinsel Saldırıyı Bildirme  111
K. Cinsel Saldırının Sonuçları  112
L. Kadında Genital Tahribat  115
M. Duygusal Şiddet  118
N. Geleneksel Uygulamaların Şiddete Yansıması  119
O. Ekonomik Şiddet  122
BÖLÜM 3:  
ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET  
I. FİZİKSEL İSTİSMAR  136
II. CİNSEL İSTİSMAR  136
III. DUYGUSAL İSTİSMAR  136
IV. İHMAL  137
A. Fiziksel İstismar  137
B. Cinsel İstismar  152
C. Çocuk Sömürüsü  175
1. Çocuk Fahişeliği  176
2. Çocuk Seks Turizmi  179
3. Çocuk Pornografisi  181
4. Grooming (İnternetle Uşaklaştırma)  184
5. Çocuk Karaborsacılığı  185
6. Çocuk Yaşta Evlilik  188
7. Kötü Koşullarda Çocuk Çalıştırma  190
8. Zoraki Evlilik  191
9. Evlat Edinme (Adoption)  193
10. Karaborsacılık (yasa dışı evlat edinme):  195
11. Hukuksal Boyut  195
D. Duygusal İstismar  197
E. İhmal  211
1. Bağlılık Teorisi ve Duygusal İhmal  214
2. Seçilmiş Çocuk Sendromu  216
3. İhmalin Belirlenmesi  218
4. Risk Altında Bulunan Adolesanlarda İhmalin Ölçümü  223
5. Tıbbi Değerlendirme  224
F. Çocukla Görüşme Yöntemleri  230
G. Çocukta Fiziksel Muayene  245
BÖLÜM 4:  
YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET  
I. TİPLERİ  266
A. Fiziksel Şiddet  266
B. Duygusal Şiddet  266
C. Cinsel Şiddet  266
D. Ekonomik Şiddet  266
E. İhmal  266
II. NEDENLERİ  267
III. MEDİKAL BOYUT  268
IV. HUKUKSAL BOYUT  271
V. SOSYAL BOYUT  272
BÖLÜM 5:  
MAĞDURLAR  
I. ŞİDDET MAĞDURLARININ YAŞADIKLARI  276
A. Şiddetin Sonuçları  278
II. CİNSEL SALDIRI  279
A. Mağdurun Cinsel Saldırıya Tepkisi  279
B. Cinsel Saldırı Tanımı  280
1. Erkek Tecavüzü  281
2. Yabancı Tecavüzü  282
3. Tanıdık Tecavüzü  282
4. Flört Tecavüzü  283
5. Evlilik Tecavüzü  283
C. Cinsel Saldırıyı Bildirme  283
1. Yaşlılar  284
2. Engelli İnsanlar  284
3. Homoseksüel Erkekler, Lezbiyenler, Biseksüeller ve Cinsiyet Değiştiren İnsanlar  285
4. Ev içi Şiddet Mağdurları  285
D. Cinsel Saldırının Sonuçları  285
III. EV İÇİ ŞİDDET  286
A. Ev içi Şiddetin Tanımı  286
B. Şiddete Tanık Olan Çocuklar  287
IV. TACİZ  288
V. YAŞLI KURBANLAR  289
A. Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Kötü Sonuçları  290
B. Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Tipleri  291
VI. ÇOCUK MAĞDURLAR  293
A. Şiddete Maruz Kalma Biçimleri  293
B. Çocuğa Yönelik Şiddet Olgularında Ortaya Çıkan Etkiler  295
BÖLÜM 6:  
SALDIRGANLAR  
I. CİNSEL ŞİDDET  300
II. ÇOCUKLARIN SALDIRGANLARI  306
III. YAŞLILARIN KATİLLERİ  312
IV. TAKİP ETME, İZLEME SUÇU  313
V. AİLE İÇİ ŞİDDET  314
VI. KADIN SALDIRGANLAR  317
A. Çocuk İstismarı  317
B. Kadın Saldırgan Profili  318
C. Saldırı Niteliği  319
D. Kadın Saldırgan İstismarlarının Tespiti  319
1. Bariz Olmayan Cinsel İstismar  321
2. Seductive Sexual Abuse (Baştan Çıkarıcı Cinsel İstismar)  321
3. Perversive Sexual Abuse (Sapkın Cinsel İstismar)  321
4. Overt Sexual Abuse (Bariz/ Kasti Cinsel Saldırı)  321
5. Sadistic Sexual Abuse (Sadistçe Cinsel Saldırı)  322
E. Saldırgan Tipolojisi  322
1. Bağımsız Saldırılar  322
2. Birlikte (Erkek Partnerle Birlikte) Saldırılar  323
BÖLÜM 7:  
ÖNLEME ÇALIŞMALARI  
I. ŞİDDETİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ  325
A. Birincil Koruma Yöntemleri  327
B. İkincil Koruma Yöntemleri  329
C. Üçüncül Koruma Yöntemleri  333
D. Multidisipliner Çalışma  335
E. Sağlık Hizmeti Sağlayanlar Nasıl Yardım Edebilir?  341
II. KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ  365
A. Türkiye’de Şiddete Maruz Kalındığında ya da Risk Altındayken Başvurulabilecek Kurum ve Kuruluşlar  365
1. İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri  365
a. Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti  365
b. Kadın Konukevleri/Sığınma evleri  365
2. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı  367
3. Sağlık Kuruluşları  368
4. Polis Merkezleri ya da Jandarma Karakolları  368
5. Cumhuriyet Savcılığı  368
6. Belediyelerin Kadın Danışma Merkezi  368
7. Baroların Adli Yardım Kurulları ve Kadın Danışma Merkezleri  369
a. Adli Yardım  369
b. Hukuksal Danışmanlık  369
B. Kadına Şiddet Konusunda Hukuki Düzenlemeler  369
1. Dünya Kadın Konferansları  370
2. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)  370
3. Avrupa Konseyi Belgeleri  370
4. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)  371
III. ÇOCUKTA ŞİDDETTE ÖNLEME  376
A. Çocuk İstismarının Önlenmesinde İlgili Kurumlar  384
B. İstismar Tiplerine Göre Yapılacak İşlemler  391
C. Çocuğun Davranışlarını Ölçme  399
1. Genel Davranış Problemleri Kategorileri  399
2. Ölçme  399
3. Sevk Etme  400
a. Ne zaman sevk edilmeli?  400
b. Çocuğun veya Gencin Gelişimi Nasıl Ölçülür?  400
4. Sevkler  401
5. Çocuklardaki Önemli Ruh Sağlığı Problemlerinin Tanınması ve Ölçülmesi  401
a. Belli Problemlerin Ölçülmesi  401
b. Diş Önleyici Bakım  403
6. Öz ailesinden Ayrılma ve Ailesini Ziyaret Sırasında Sergilediği Davranışları Ölçme  406
7. Tipik Davranış Problemleri Ve Altta Yatan Duygular Ve Problemler  406
8. Davranışları Ölçmede Stratejiler Ve Altta Yatan Problemler  407
9. Çocuklara Uygulanan İstismarın Önlenmesi  408
10. Çocuk İstismarını Önleme Stratejileri  410
11. Toplumsal ve Topluluk Stratejileri  411
12. Yasal Reformlar ve İnsan Hakları Uygulaması  411
13. Sosyal ve Ekonomik Politikaların Teşvik Edilmesi  412
14. Sosyal ve Kültürel Normların Yeniden Düzenlenmesi  412
15. Ekonomik Eşitsizliğin Azaltılması  413
16. Çevresel Risk Faktörlerin Azaltılması  413
17. Sığınma ve Kriz Merkezleri  413
18. Profesyonel Sağlık Personelinin Yetiştirilmesi  413
19. Akrabalık Stratejileri  414
20. Aileleri Evlerinde Ziyaret Etme Programları  414
21. Ebeveynler İçin Eğitim Programları  415
22. Bireysel Stratejiler  415
23. İstenmeyen Hamileliklerin Kontrolü  415
24. Doğum Öncesi ve Sonrası Hizmetlerin Artırılması  416
25. Potansiyel Taciz Durumları Hakkında Çocukların Eğitilmesi  416
26. Önleme Hedeflerinin Belirlenmesi  416
27. Lojik Modelin Geliştirilmesi  417
28. Ekolojik Düzeyde Sonuç Değerlendirme Gösterge Örnekleri  419
29. Müdahalenin Yapılması ve Değerlendirmesi  419
30. Müdahale Tipi  420
31. Kanıtlanan Müdahalenin Uygulanması  420
32. Yeni Müdahalenin Tasarlanması  420
33. Müdahale Kapsamı  420
34. Ortak Müdahale  420
35. Müdahale Edilenler  421
36. Kontrol Grubun Tanımlanması  421
37. Kontrol Süreci  421
38. Gelişmelerin Analizi ve Sonuçların Yayınlanması  422
IV. SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI  422
Kaynaklar  435
İMDAT Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği  453
Kavram Dizini  455
 


Gülaser Çelik Bilgin
Ocak 2021
55.00 TL
Sepete Ekle
Tennur Koyuncuoğlu
Mayıs 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Hülya Adak
Şubat 2016
18.52 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
BÖLÜM 1:  
ŞİDDET  
I. AİLE İÇİ ŞİDDET  25
II. KADINA YÖNELİK ŞİDDET  29
III. ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET  30
A. Fiziksel İstismar  31
B. Cinsel İstismar  31
C. Duygusal İstismar  31
D. İhmal  32
IV. YAŞLI ŞİDDETİ  32
A. Fiziksel Şiddet  32
B. Psikolojik Şiddet  33
C. Cinsel Şiddet  33
D. Ekonomik Şiddet  33
E. İhmal  33
V. AKRANLAR ARASI ŞİDDET  34
VI. KARDEŞLER ARASI ŞİDDET  35
VII. FLÖRT ŞİDDETİ  36
VIII. ENGELLİ ŞİDDETİ  37
IX. LGBTİ ŞİDDETİ  38
X. MÜLTECİ ŞİDDETİ  40
XI. KİŞİNİN KENDİNE YÖNELİK ŞİDDETİ (İNTİHAR)  41
A. İntihar  41
B. İntihar Girişimlerinde Niyet Sorusu  44
XII. TİPLERİNE GÖRE ŞİDDET SINIFLAMASI  46
A. Fiziksel Şiddet  46
B. Cinsel Şiddet  48
C. Duygusal Şiddet  54
D. Ekonomik Şiddet  58
E. Siber Şiddet  58
BÖLÜM 2:  
KADIN VE ŞİDDET  
I. KADINA YÖNELİK ŞİDDET  64
A. Partnerin Uyguladığı Şiddet  65
B. Şiddetin Nedenleri  66
C. Cinsiyete Dayalı İstismar Gelişimi Engeller  70
D. Çocuklar da Kurban Durumundadırlar  73
E. Aile içi Şiddet Suçluları hakkında Neler Biliyoruz?  73
F. Güç ve Kontrol  75
G. Fiziksel Şiddet  81
H. Cinsel Suçlar  83
1. Cinsel Saldırı  84
2. Tecavüz  86
3. Cinsel Saldırı Nedenleri  88
4. Parafili  89
I. Cinsel Suç Saldırganları  109
1. Yabancı Tecavüzü  109
2. Tanıdık Tecavüzü  110
3. Flört Tecavüzü  110
4. Evlilik Tecavüzü  111
J. Cinsel Saldırıyı Bildirme  111
K. Cinsel Saldırının Sonuçları  112
L. Kadında Genital Tahribat  115
M. Duygusal Şiddet  118
N. Geleneksel Uygulamaların Şiddete Yansıması  119
O. Ekonomik Şiddet  122
BÖLÜM 3:  
ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET  
I. FİZİKSEL İSTİSMAR  136
II. CİNSEL İSTİSMAR  136
III. DUYGUSAL İSTİSMAR  136
IV. İHMAL  137
A. Fiziksel İstismar  137
B. Cinsel İstismar  152
C. Çocuk Sömürüsü  175
1. Çocuk Fahişeliği  176
2. Çocuk Seks Turizmi  179
3. Çocuk Pornografisi  181
4. Grooming (İnternetle Uşaklaştırma)  184
5. Çocuk Karaborsacılığı  185
6. Çocuk Yaşta Evlilik  188
7. Kötü Koşullarda Çocuk Çalıştırma  190
8. Zoraki Evlilik  191
9. Evlat Edinme (Adoption)  193
10. Karaborsacılık (yasa dışı evlat edinme):  195
11. Hukuksal Boyut  195
D. Duygusal İstismar  197
E. İhmal  211
1. Bağlılık Teorisi ve Duygusal İhmal  214
2. Seçilmiş Çocuk Sendromu  216
3. İhmalin Belirlenmesi  218
4. Risk Altında Bulunan Adolesanlarda İhmalin Ölçümü  223
5. Tıbbi Değerlendirme  224
F. Çocukla Görüşme Yöntemleri  230
G. Çocukta Fiziksel Muayene  245
BÖLÜM 4:  
YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET  
I. TİPLERİ  266
A. Fiziksel Şiddet  266
B. Duygusal Şiddet  266
C. Cinsel Şiddet  266
D. Ekonomik Şiddet  266
E. İhmal  266
II. NEDENLERİ  267
III. MEDİKAL BOYUT  268
IV. HUKUKSAL BOYUT  271
V. SOSYAL BOYUT  272
BÖLÜM 5:  
MAĞDURLAR  
I. ŞİDDET MAĞDURLARININ YAŞADIKLARI  276
A. Şiddetin Sonuçları  278
II. CİNSEL SALDIRI  279
A. Mağdurun Cinsel Saldırıya Tepkisi  279
B. Cinsel Saldırı Tanımı  280
1. Erkek Tecavüzü  281
2. Yabancı Tecavüzü  282
3. Tanıdık Tecavüzü  282
4. Flört Tecavüzü  283
5. Evlilik Tecavüzü  283
C. Cinsel Saldırıyı Bildirme  283
1. Yaşlılar  284
2. Engelli İnsanlar  284
3. Homoseksüel Erkekler, Lezbiyenler, Biseksüeller ve Cinsiyet Değiştiren İnsanlar  285
4. Ev içi Şiddet Mağdurları  285
D. Cinsel Saldırının Sonuçları  285
III. EV İÇİ ŞİDDET  286
A. Ev içi Şiddetin Tanımı  286
B. Şiddete Tanık Olan Çocuklar  287
IV. TACİZ  288
V. YAŞLI KURBANLAR  289
A. Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Kötü Sonuçları  290
B. Yaşlılara Karşı İşlenen Aile İçi Şiddetin Tipleri  291
VI. ÇOCUK MAĞDURLAR  293
A. Şiddete Maruz Kalma Biçimleri  293
B. Çocuğa Yönelik Şiddet Olgularında Ortaya Çıkan Etkiler  295
BÖLÜM 6:  
SALDIRGANLAR  
I. CİNSEL ŞİDDET  300
II. ÇOCUKLARIN SALDIRGANLARI  306
III. YAŞLILARIN KATİLLERİ  312
IV. TAKİP ETME, İZLEME SUÇU  313
V. AİLE İÇİ ŞİDDET  314
VI. KADIN SALDIRGANLAR  317
A. Çocuk İstismarı  317
B. Kadın Saldırgan Profili  318
C. Saldırı Niteliği  319
D. Kadın Saldırgan İstismarlarının Tespiti  319
1. Bariz Olmayan Cinsel İstismar  321
2. Seductive Sexual Abuse (Baştan Çıkarıcı Cinsel İstismar)  321
3. Perversive Sexual Abuse (Sapkın Cinsel İstismar)  321
4. Overt Sexual Abuse (Bariz/ Kasti Cinsel Saldırı)  321
5. Sadistic Sexual Abuse (Sadistçe Cinsel Saldırı)  322
E. Saldırgan Tipolojisi  322
1. Bağımsız Saldırılar  322
2. Birlikte (Erkek Partnerle Birlikte) Saldırılar  323
BÖLÜM 7:  
ÖNLEME ÇALIŞMALARI  
I. ŞİDDETİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ  325
A. Birincil Koruma Yöntemleri  327
B. İkincil Koruma Yöntemleri  329
C. Üçüncül Koruma Yöntemleri  333
D. Multidisipliner Çalışma  335
E. Sağlık Hizmeti Sağlayanlar Nasıl Yardım Edebilir?  341
II. KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ  365
A. Türkiye’de Şiddete Maruz Kalındığında ya da Risk Altındayken Başvurulabilecek Kurum ve Kuruluşlar  365
1. İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri  365
a. Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti  365
b. Kadın Konukevleri/Sığınma evleri  365
2. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı  367
3. Sağlık Kuruluşları  368
4. Polis Merkezleri ya da Jandarma Karakolları  368
5. Cumhuriyet Savcılığı  368
6. Belediyelerin Kadın Danışma Merkezi  368
7. Baroların Adli Yardım Kurulları ve Kadın Danışma Merkezleri  369
a. Adli Yardım  369
b. Hukuksal Danışmanlık  369
B. Kadına Şiddet Konusunda Hukuki Düzenlemeler  369
1. Dünya Kadın Konferansları  370
2. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)  370
3. Avrupa Konseyi Belgeleri  370
4. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)  371
III. ÇOCUKTA ŞİDDETTE ÖNLEME  376
A. Çocuk İstismarının Önlenmesinde İlgili Kurumlar  384
B. İstismar Tiplerine Göre Yapılacak İşlemler  391
C. Çocuğun Davranışlarını Ölçme  399
1. Genel Davranış Problemleri Kategorileri  399
2. Ölçme  399
3. Sevk Etme  400
a. Ne zaman sevk edilmeli?  400
b. Çocuğun veya Gencin Gelişimi Nasıl Ölçülür?  400
4. Sevkler  401
5. Çocuklardaki Önemli Ruh Sağlığı Problemlerinin Tanınması ve Ölçülmesi  401
a. Belli Problemlerin Ölçülmesi  401
b. Diş Önleyici Bakım  403
6. Öz ailesinden Ayrılma ve Ailesini Ziyaret Sırasında Sergilediği Davranışları Ölçme  406
7. Tipik Davranış Problemleri Ve Altta Yatan Duygular Ve Problemler  406
8. Davranışları Ölçmede Stratejiler Ve Altta Yatan Problemler  407
9. Çocuklara Uygulanan İstismarın Önlenmesi  408
10. Çocuk İstismarını Önleme Stratejileri  410
11. Toplumsal ve Topluluk Stratejileri  411
12. Yasal Reformlar ve İnsan Hakları Uygulaması  411
13. Sosyal ve Ekonomik Politikaların Teşvik Edilmesi  412
14. Sosyal ve Kültürel Normların Yeniden Düzenlenmesi  412
15. Ekonomik Eşitsizliğin Azaltılması  413
16. Çevresel Risk Faktörlerin Azaltılması  413
17. Sığınma ve Kriz Merkezleri  413
18. Profesyonel Sağlık Personelinin Yetiştirilmesi  413
19. Akrabalık Stratejileri  414
20. Aileleri Evlerinde Ziyaret Etme Programları  414
21. Ebeveynler İçin Eğitim Programları  415
22. Bireysel Stratejiler  415
23. İstenmeyen Hamileliklerin Kontrolü  415
24. Doğum Öncesi ve Sonrası Hizmetlerin Artırılması  416
25. Potansiyel Taciz Durumları Hakkında Çocukların Eğitilmesi  416
26. Önleme Hedeflerinin Belirlenmesi  416
27. Lojik Modelin Geliştirilmesi  417
28. Ekolojik Düzeyde Sonuç Değerlendirme Gösterge Örnekleri  419
29. Müdahalenin Yapılması ve Değerlendirmesi  419
30. Müdahale Tipi  420
31. Kanıtlanan Müdahalenin Uygulanması  420
32. Yeni Müdahalenin Tasarlanması  420
33. Müdahale Kapsamı  420
34. Ortak Müdahale  420
35. Müdahale Edilenler  421
36. Kontrol Grubun Tanımlanması  421
37. Kontrol Süreci  421
38. Gelişmelerin Analizi ve Sonuçların Yayınlanması  422
IV. SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI  422
Kaynaklar  435
İMDAT Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği  453
Kavram Dizini  455
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021