Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sermaye Piyasası Hukuku
Şubat 2019 / 4. Baskı / 240 Syf.
Fiyatı: 29.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

24 Ocak 1980 kararları ile serbest piyasa düzenine geçilmesi ve faizlerin serbest bırakılması, 1980'li yıllara doğru yükselen enflasyon oranı karşısında bankaların mevduata verdikleri faiz oranının düşük kalması, hatta negatife düşmesi, karşılarında alternatif kredi kurumlarının yokluğu, boşluğun bankerlerce doldurulması, bankerlerin halktan para toplayabilmek için yüksek faiz ve kısa vade içeren birçok aracı geliştirmesi, ancak arkasından 1982 başlarında küçük bankerlerin iflası ile başlayıp büyük bankerlere ve bazı bankalara da sıçrayan iflaslarla tarihimize "Bankerler Krizi" olarak geçen olaylar, sermaye piyasası hukukunun da dönüm noktalarıdır. Bu olaylar ve krizler sonrasında 2499 sayılı (eski) Sermaye Piyasası Kanunu hazırlanmış ve 1982 yılında yürürlüğe konulmuştur.

2499 sayılı Kanun, 2012 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 06.12.2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) kabul edilmiş, bu kanunla piyasanın işleyişi ile ilgili kural ve düzenlemeler baştan aşağı yenilenmiş ve 2499 sayılı Kanun zamanındaki tecrübeler de yeni kanuna aktarılmıştır. Ayrıca SPK'nın 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası özelleştirilmiş ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi adını almıştır.

Bu baskıda kitle fonlaması ve kooperatif ve kooperatif birliklerinin ortağı olduğu şirketlere ilişkin 7061 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler de ele alınmıştır. İçerikte de kısmi değişiklikler yapılmıştır.

Bu kitap, sermaye piyasası hukukunun bu gelişimi ile temellerini bütünlük içinde okuyucuya sunmayı amaçlamaktadır. Sermaye piyasası hukukunun temel ilkeleri, belirli bir tasnif içinde ele alınmıştır. Sadece Sermaye Piyasası Kanunu değil aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye piyasasını etkileyen düzenlemeleri de kitap içinde incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İhraç
Halka Arz – Halka Açık Ortaklıklar
Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye Piyasası Kurumları
Sermaye Piyasası Kurulu
Yatırımcının Korunması
Barkod: 9789750253393
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
§.1. SERMAYE PİYASASININ TARİHÇESİ  19
I. GENEL OLARAK  19
II. ÜLKEMİZDE SERMAYE PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  22
§.2. GENEL OLARAK PİYASALAR İÇİNDE SERMAYE
PİYASASININ YERİ VE ÖZELLİKLERİ  25
I. PİYASANIN TANIMI VE TÜRLERİ  25
II. SERMAYE PİYASASININ ÖZELLİKLERİ  27
A. Doğrudan Finansman Özelliği  27
B. Hem Özsermaye Hem Borçlanma Yoluyla Finansman Sağlanabilmesi  28
C. Yatırım Araçlarının Çeşitliliği  28
§.3. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAPSAMI,
KAYNAKLARI VE ESASLARI  29
I. KAPSAMI, AMACI VE NİTELİĞİ  29
II. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  30
A. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  30
B. Sermaye Piyasası Kanunu  30
C. Türk Ticaret Kanunu  30
D. Yönetmelikler  31
E. Tebliğler  31
F. Kurul İlke Kararları  31
G. İçtihatlar  31
III. NEDEN SERMAYE PİYASASI KANUNU?  32
§.4. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN İLKELERİ  35
I. KAMUYU AYDINLATMA/ŞEFFAFLIK  35
II. PİYASANIN DENETİM VE DÜZENLEMEYE TABİ OLMASI  38
III. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİN İZNE TABİ OLMASI  39
IV. YATIRIMCININ TAZMİNİ  40
V. KURUMSAL YÖNETİM  41
§.5. SERMAYE PİYASASININ İŞLEYİŞİ  45
§.6. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALKA ARZ  51
I. İHRAÇ  51
II. HALKA ARZ  52
III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  59
A. Menkul Kıymet ve Çeşitleri  60
B. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  66
§.7. İZAHNAME  69
I. İZAHNAMENİN TANIMI VE İZAHNAME HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  69
II. İZAHNAMENİN HAZIRLANMASI  70
A. İzahnamenin İçeriği  71
1. Özet  71
2. Asıl Metin  72
3. Atıflar  72
B. İzahnamede Yer Alması Gereken Unsurlar  72
1. İzahnamede Sorumluların Gösterilmesi  72
2. İzahnamenin İmzalanması  72
3. Denetime İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi  73
4. Kaynakların Gösterilmesi  74
III. İZAHNAME İÇİN ONAY ALINMASI ZORUNLULUĞU  74
IV. İZAHNAMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  76
V. İZAHNAMENİN YAYIMLANMASI VE REKLAMLAR  77
VI. İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İŞLENMESİ  79
VII. İZAHNAMEDEN SORUMLULUK  80
SORULAR  84
§.8. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI  87
I. NAKDEN ÖDEME VE TESLİM  87
II. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIM USULLERİ  87
A. Halka Arz Yoluyla Satış ve Yöntemleri  87
1. Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi  88
2. Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi  89
3. Borsada Satış  89
B. Halka Arz Edilmeksizin Gerçekleştirilen Satış  89
1. Tahsisli Satışlar  90
2. Nitelikli Yatırımcılara Satış  91
SORULAR  93
§.9. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK VE İLGİLİ KAVRAMLAR  95
I. KAVRAMLAR  95
A. Pay Senetleri /Sermaye Piyasası Araçları Borsada veya Teşkilatlanmış Diğer Bir Piyasada İşlem Gören Şirket  96
B. Pay Senetleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket  97
II. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KANUNU ARASINDAKİ KAVRAM FARKLILIKLARI  97
§.10. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞİ  99
I. GENEL OLARAK  99
II. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ESAS SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN FARKLILIKLAR  99
III. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ORGANLAR  100
A. Halka Açık Ortaklıklarda Genel Kurul  100
1. Genel Kurul Toplantıları  100
2. Genel Kurul Toplantılarında Nisaplar  101
3. Genel Kurul Toplantılarında Gündem  103
4. Genel Kurul Toplantılarına Katılım ve Oy Kullanma  104
5. Elektronik Ortamda Genel Kurul  107
6. Genel Kurulun Yetkilerinin Yatırımcı Tazmin Merkezine Geçişi  107
B. Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim  108
1. Genel Olarak  108
2. Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulu  109
a. Payları Borsada İşlem Görmeyen Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Oluşumu  109
b. Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Oluşumu  110
3. Halka Açık Ortaklıklarda Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Doldurulması  113
4. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Görevleri  114
5. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu  115
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarına İlişkin Düzenlemeler  115
§.11. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA DENETİM  117
I. GENEL OLARAK  117
II. KURUL’UN DENETİMİ  117
III. BAĞIMSIZ DENETİM  118
§.12. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI  123
I. İLKELER BAZINDA PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI  123
II. PAY SAHİBİNİN HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK KURUMLAR  123
A. Halka Açık Şirketlerde Şeffaflığın Sağlanması  123
B. Denetim ve Müdahale  123
C. Pay Sahibinin Şirketten Ayrılabilmesine İmkân Sağlayan Düzenlemeler  123
D. Kâr ve Bağışların Düzenleme Altına Alınması  126
1. Kara İlişkin Düzenlemeler  126
2. Bağışlara İlişkin Düzenlemeler  128
E. Yatırımcının Tazmini İmkanı  128
F. Azlık Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması  129
§.13. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ÖZEL DÜZENLEMELER  131
I. GENEL OLARAK  131
II. SERMAYE VE SERMAYENİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER  131
A. Kayıtlı Sermaye Sistemi  131
B. Örtülü Kazanç Aktarımına İlişkin Düzenlemeler  133
1. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağı  133
2. Yasağa Aykırılığın Yaptırımı  138
C. Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmeleri  141
III. PAYA VE PAY SENETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  141
A. İmtiyazlı Paylar  141
B. Halka Açık Ortaklıklarda Bağlam Hükümleri  143
C. Borsaya Kote Nama Yazılı Payların Devrinde Hakların Geçişi  144
IV. ORTAKLIKTAN AYRILMAYA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  144
A. Ortağa Verilen Ayrılma (Çıkma) Hakkı  145
B. Pay Alım Teklifi  146
C. Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı  147
V. ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  148
A. Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Limiti ve Yetkisi  148
B. Riskin Erken Teşhisi Komitesi  148
VI. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  149
SORULAR  153
§.14. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI, FAALİYETLERİ VE
KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI  155
I. GENEL OLARAK  155
II. YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ  157
III. KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI  161
A. Yatırım Fonları  162
B. Yatırım Ortaklıkları  164
IV. PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİ VE PORTFÖY SAKLAMA KURULUŞLARI  166
V. MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARI  169
A. Genel Olarak  169
B. Merkezi Karşı Taraf Uygulaması  169
VI. DİĞER SERMAYE PİYASASI KURUMLARI  171
VII. KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI  171
SORULAR  175
§.15. SERMAYE PİYASASINDA BORSALAR VE
ÖZDÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR  177
I. BORSALAR  177
II. TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR  178
III. ÖZDÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR  178
SORULAR  180
§.16. SERMAYE PİYASASINDA DENETİM, TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR  181
I. GENEL OLARAK  181
II. TEDBİRLER  182
A. Kanuna Aykırı İhraçlarda Uygulanacak Tedbirler  182
B. İhraççıların Hukuka Aykırı İşlemleri ile Sermayeyi veya Mal Varlığını Azaltıcı İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler  184
C. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Uygulanacak Tedbirler  187
D. Örtülü Kazanç Aktarımında Uygulanacak Tedbirler  187
E. Genel Kurul Toplantılarına Gözlemci Gönderilmesi  188
F. Sermaye Piyasası Kurumlarının Hukuka Aykırı Faaliyet veya İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler  189
G. Mali Durumun Bozulması Halinde Uygulanacak Tedbirler  190
H. Tedrici Tasfiye ve İflas Durumlarında Uygulanacak Tedbirler  193
İ. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Uygulanacak Tedbirler  194
J. Kanuna Aykırı İlan, Reklam ve Açıklamalarda Uygulanacak Tedbirler  195
K. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler  195
III. KABAHATLER VE SUÇLAR  197
A. Kabahatler  197
1. İdari Para Cezalarına İlişkin Genel Esaslar  197
2. İdari Para Cezası Miktarının Özel Olarak Düzenlendiği Haller  199
a. Pay Alım Teklifi Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  199
b. Yöneticilerin İhraççıya Vermekle Yükümlü Oldukları Kazancı Vermemeleri  199
c. Üyelerinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin Verdiği Kararlara Uymaması  201
d. Belli Nitelikteki Örtülü Kazanç Aktarımları  202
e. Piyasa Bozucu Eylemler  203
3. İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Kanun Yolu  206
a. Savunma Alınması Koşulu  206
b. Tekerrür  206
c. Kanun yolu  206
B. Suçlar  207
1. Genel Olarak  207
2. Bilgi Suistimali Suçu  208
3. Piyasa Dolandırıcılığı Suçu  211
a. Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı  212
b. İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı  213
4. Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçları  215
5. Güveni Kötüye Kullanma Suçu  215
a. Müşteri Varlıkları Üzerinde İzinsiz Tasarruf  216
b. Örtülü Kazanç Aktarımı  217
c. Kayıtları Bozma, Yok Etme, Değiştirme  222
SORULAR  224
§.17. SERMAYE PİYASASI KURULU  227
I. GENEL OLARAK  227
II. KURUL’UN İDARİ YAPISI VE İŞLEYİŞİ  228
A. Kurul Karar Organı  228
B. Başkanlık Teşkilatı  229
III. KURULUN YETKİLERİ  230
Seçilmiş Literatür  231
Kavramlar Dizini  237
 


Gülşah İslamoğlu
Mayıs 2019
49.90 TL
Sepete Ekle
Aysel Gündoğdu
Eylül 2018
23.00 TL
Sepete Ekle
Zeki Aksoy
Eylül 2018
71.00 TL
Sepete Ekle
Şenol Kocaer
Ocak 2018
171.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
§.1. SERMAYE PİYASASININ TARİHÇESİ  19
I. GENEL OLARAK  19
II. ÜLKEMİZDE SERMAYE PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  22
§.2. GENEL OLARAK PİYASALAR İÇİNDE SERMAYE
PİYASASININ YERİ VE ÖZELLİKLERİ  25
I. PİYASANIN TANIMI VE TÜRLERİ  25
II. SERMAYE PİYASASININ ÖZELLİKLERİ  27
A. Doğrudan Finansman Özelliği  27
B. Hem Özsermaye Hem Borçlanma Yoluyla Finansman Sağlanabilmesi  28
C. Yatırım Araçlarının Çeşitliliği  28
§.3. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAPSAMI,
KAYNAKLARI VE ESASLARI  29
I. KAPSAMI, AMACI VE NİTELİĞİ  29
II. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  30
A. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  30
B. Sermaye Piyasası Kanunu  30
C. Türk Ticaret Kanunu  30
D. Yönetmelikler  31
E. Tebliğler  31
F. Kurul İlke Kararları  31
G. İçtihatlar  31
III. NEDEN SERMAYE PİYASASI KANUNU?  32
§.4. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN İLKELERİ  35
I. KAMUYU AYDINLATMA/ŞEFFAFLIK  35
II. PİYASANIN DENETİM VE DÜZENLEMEYE TABİ OLMASI  38
III. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİN İZNE TABİ OLMASI  39
IV. YATIRIMCININ TAZMİNİ  40
V. KURUMSAL YÖNETİM  41
§.5. SERMAYE PİYASASININ İŞLEYİŞİ  45
§.6. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALKA ARZ  51
I. İHRAÇ  51
II. HALKA ARZ  52
III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  59
A. Menkul Kıymet ve Çeşitleri  60
B. Diğer Sermaye Piyasası Araçları  66
§.7. İZAHNAME  69
I. İZAHNAMENİN TANIMI VE İZAHNAME HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  69
II. İZAHNAMENİN HAZIRLANMASI  70
A. İzahnamenin İçeriği  71
1. Özet  71
2. Asıl Metin  72
3. Atıflar  72
B. İzahnamede Yer Alması Gereken Unsurlar  72
1. İzahnamede Sorumluların Gösterilmesi  72
2. İzahnamenin İmzalanması  72
3. Denetime İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi  73
4. Kaynakların Gösterilmesi  74
III. İZAHNAME İÇİN ONAY ALINMASI ZORUNLULUĞU  74
IV. İZAHNAMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  76
V. İZAHNAMENİN YAYIMLANMASI VE REKLAMLAR  77
VI. İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İŞLENMESİ  79
VII. İZAHNAMEDEN SORUMLULUK  80
SORULAR  84
§.8. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI  87
I. NAKDEN ÖDEME VE TESLİM  87
II. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIM USULLERİ  87
A. Halka Arz Yoluyla Satış ve Yöntemleri  87
1. Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi  88
2. Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi  89
3. Borsada Satış  89
B. Halka Arz Edilmeksizin Gerçekleştirilen Satış  89
1. Tahsisli Satışlar  90
2. Nitelikli Yatırımcılara Satış  91
SORULAR  93
§.9. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIK VE İLGİLİ KAVRAMLAR  95
I. KAVRAMLAR  95
A. Pay Senetleri /Sermaye Piyasası Araçları Borsada veya Teşkilatlanmış Diğer Bir Piyasada İşlem Gören Şirket  96
B. Pay Senetleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket  97
II. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KANUNU ARASINDAKİ KAVRAM FARKLILIKLARI  97
§.10. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞİ  99
I. GENEL OLARAK  99
II. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ESAS SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN FARKLILIKLAR  99
III. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ORGANLAR  100
A. Halka Açık Ortaklıklarda Genel Kurul  100
1. Genel Kurul Toplantıları  100
2. Genel Kurul Toplantılarında Nisaplar  101
3. Genel Kurul Toplantılarında Gündem  103
4. Genel Kurul Toplantılarına Katılım ve Oy Kullanma  104
5. Elektronik Ortamda Genel Kurul  107
6. Genel Kurulun Yetkilerinin Yatırımcı Tazmin Merkezine Geçişi  107
B. Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim  108
1. Genel Olarak  108
2. Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulu  109
a. Payları Borsada İşlem Görmeyen Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Oluşumu  109
b. Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Oluşumu  110
3. Halka Açık Ortaklıklarda Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Doldurulması  113
4. Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulunun Görevleri  114
5. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu  115
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Haklarına İlişkin Düzenlemeler  115
§.11. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA DENETİM  117
I. GENEL OLARAK  117
II. KURUL’UN DENETİMİ  117
III. BAĞIMSIZ DENETİM  118
§.12. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI  123
I. İLKELER BAZINDA PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI  123
II. PAY SAHİBİNİN HAKLARINI KORUMAYA YÖNELİK KURUMLAR  123
A. Halka Açık Şirketlerde Şeffaflığın Sağlanması  123
B. Denetim ve Müdahale  123
C. Pay Sahibinin Şirketten Ayrılabilmesine İmkân Sağlayan Düzenlemeler  123
D. Kâr ve Bağışların Düzenleme Altına Alınması  126
1. Kara İlişkin Düzenlemeler  126
2. Bağışlara İlişkin Düzenlemeler  128
E. Yatırımcının Tazmini İmkanı  128
F. Azlık Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması  129
§.13. HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA ÖZEL DÜZENLEMELER  131
I. GENEL OLARAK  131
II. SERMAYE VE SERMAYENİN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER  131
A. Kayıtlı Sermaye Sistemi  131
B. Örtülü Kazanç Aktarımına İlişkin Düzenlemeler  133
1. Örtülü Kazanç Aktarım Yasağı  133
2. Yasağa Aykırılığın Yaptırımı  138
C. Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmeleri  141
III. PAYA VE PAY SENETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER  141
A. İmtiyazlı Paylar  141
B. Halka Açık Ortaklıklarda Bağlam Hükümleri  143
C. Borsaya Kote Nama Yazılı Payların Devrinde Hakların Geçişi  144
IV. ORTAKLIKTAN AYRILMAYA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  144
A. Ortağa Verilen Ayrılma (Çıkma) Hakkı  145
B. Pay Alım Teklifi  146
C. Ortaklıktan Çıkarma Hakkı ve Satma Hakkı  147
V. ŞİRKETİN MALİ DURUMUNUN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  148
A. Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Limiti ve Yetkisi  148
B. Riskin Erken Teşhisi Komitesi  148
VI. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  149
SORULAR  153
§.14. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI, FAALİYETLERİ VE
KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI  155
I. GENEL OLARAK  155
II. YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ  157
III. KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI  161
A. Yatırım Fonları  162
B. Yatırım Ortaklıkları  164
IV. PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİ VE PORTFÖY SAKLAMA KURULUŞLARI  166
V. MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARI  169
A. Genel Olarak  169
B. Merkezi Karşı Taraf Uygulaması  169
VI. DİĞER SERMAYE PİYASASI KURUMLARI  171
VII. KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI  171
SORULAR  175
§.15. SERMAYE PİYASASINDA BORSALAR VE
ÖZDÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR  177
I. BORSALAR  177
II. TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR  178
III. ÖZDÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR  178
SORULAR  180
§.16. SERMAYE PİYASASINDA DENETİM, TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR  181
I. GENEL OLARAK  181
II. TEDBİRLER  182
A. Kanuna Aykırı İhraçlarda Uygulanacak Tedbirler  182
B. İhraççıların Hukuka Aykırı İşlemleri ile Sermayeyi veya Mal Varlığını Azaltıcı İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler  184
C. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Uygulanacak Tedbirler  187
D. Örtülü Kazanç Aktarımında Uygulanacak Tedbirler  187
E. Genel Kurul Toplantılarına Gözlemci Gönderilmesi  188
F. Sermaye Piyasası Kurumlarının Hukuka Aykırı Faaliyet veya İşlemlerinde Uygulanacak Tedbirler  189
G. Mali Durumun Bozulması Halinde Uygulanacak Tedbirler  190
H. Tedrici Tasfiye ve İflas Durumlarında Uygulanacak Tedbirler  193
İ. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Uygulanacak Tedbirler  194
J. Kanuna Aykırı İlan, Reklam ve Açıklamalarda Uygulanacak Tedbirler  195
K. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler  195
III. KABAHATLER VE SUÇLAR  197
A. Kabahatler  197
1. İdari Para Cezalarına İlişkin Genel Esaslar  197
2. İdari Para Cezası Miktarının Özel Olarak Düzenlendiği Haller  199
a. Pay Alım Teklifi Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  199
b. Yöneticilerin İhraççıya Vermekle Yükümlü Oldukları Kazancı Vermemeleri  199
c. Üyelerinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin Verdiği Kararlara Uymaması  201
d. Belli Nitelikteki Örtülü Kazanç Aktarımları  202
e. Piyasa Bozucu Eylemler  203
3. İdari Para Cezalarının Uygulanması ve Kanun Yolu  206
a. Savunma Alınması Koşulu  206
b. Tekerrür  206
c. Kanun yolu  206
B. Suçlar  207
1. Genel Olarak  207
2. Bilgi Suistimali Suçu  208
3. Piyasa Dolandırıcılığı Suçu  211
a. Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı  212
b. İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı  213
4. Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçları  215
5. Güveni Kötüye Kullanma Suçu  215
a. Müşteri Varlıkları Üzerinde İzinsiz Tasarruf  216
b. Örtülü Kazanç Aktarımı  217
c. Kayıtları Bozma, Yok Etme, Değiştirme  222
SORULAR  224
§.17. SERMAYE PİYASASI KURULU  227
I. GENEL OLARAK  227
II. KURUL’UN İDARİ YAPISI VE İŞLEYİŞİ  228
A. Kurul Karar Organı  228
B. Başkanlık Teşkilatı  229
III. KURULUN YETKİLERİ  230
Seçilmiş Literatür  231
Kavramlar Dizini  237
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020