Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) – Sınırsız İyileşme – EFQM Mükemmellik Modeli
Şubat 2016 / 3. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Toplam Kalite Yönetimi, her yeni gün bir başka kalite iyileştirme uygulamasıyla karşımıza çıkmaktadır. Tüm kalite çalışmaları TKY kapsamında gerçekleştirilmekle birlikte, uygulamalardaki bu artış, farklı boyutlarda ele alış ve TKY'nin alabildiğine büyümesi, TKY'nin gözden kaçırılmasına neden olabilmektedir. Oysa tüm benzeri çalışmalar TKY çıkışlıdır ve bu anlayış çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Bu yüzden TKY kitabı yeni gelişmeleri de içine alacak şekilde, lisans ve ön lisans düzeyinde okutulan dersler için, müfredata uygun bir dizilişle ve Bologna sürecini de dikkate alarak hazırlanmıştır.

Kitap, kalite, Toplam Kalite Yönetimi, toplam kalite kontrol, sorun çözme yöntemleri, yeni kalite araçları ve kalite güvence sistemleri ile ISO 9001:2008'e ilişkin temel bilgileri içermektedir. Bunun yanında eserde, Kıyaslama, EFQM Mükemmellik Modeli, Dış Kaynak Kullanımı, Taguchi ve Altı Sigma gibi yeni uygulamalar bir arada sunulmuştur. Ayrıca, kitapta yeni bir kavram olan "Sınırsız İyileşme" konusu da işlenmiştir. Sınırsız iyileşme TKY'de yeni bir kavramdır ve bundan sonra daha sık duyulacağı tahmin edildiğinden bu yeni konu hakkında da bilgilere yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Kalite Kavramı ve Unsurları
Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
Toplam Kalite Kontrol
ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri
Kalite El Kitabı ve Belgelerin Düzenlenmesi
Kıyaslama (Benchmarking)
Tam Zamanında Üretim (Just In Time)
EFQM Mükemmellik Modeli
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
Altı Sigma
Taguchi
TKY'de Müşteri Tatmini
Sınırsız İyileşme
Barkod: 9789750236365
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Giriş  21
1. Bölüm  
KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN UNSURLARI  
A. KALİTE KAVRAMI VE UNSURLARI  27
1. Kalite Kavramının Gelişimi  27
2. Kalite Kavramı  30
3. Kalite İle İlgili Diğer Kavramlar  32
B. KALİTENİN UNSURLARI VE BOYUTLARI  37
1. Kalitenin Unsurları  37
1.1. Tasarım Kalitesi  38
1.2. Uygunluk Kalitesi  38
1.3. Kullanım Kalitesi  39
1.4. Dağıtım Kalitesi  39
1.5. İlişki Kalitesi  39
1.6. Ergonomik Kalite  39
1.7. Çevreye Uyum/Duyarlılık Kalitesi  40
2. Kalitenin Boyutları  40
BÖLÜM ÖZETİ  43
2. Bölüm  
KALİTE KONTROL VE KALİTE KONTROL MALİYETLERİ  
A. KALİTE KONTROL  47
1. Kalite Kontrol Kavramı  47
2. Kalite Kontrolün Önemi  49
3. Kalite Kontrolün Amaçları  50
4. Kalite Kontrolün Yararları  51
5. Toplam Kalite Kontrol (TKK)  52
B. KALİTE MALİYETLERİ VE OPTİMİZASYONU  54
1. Kalite Maliyetleri  54
1.1. Önleme Maliyeti  56
1.2. Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri  57
1.3. Başarısızlık Maliyetleri  58
1.4. Hatalı Mal Maliyetleri  58
1.5. Toplam Kalite Maliyeti  60
2. Kalite Maliyetlerinin Optimizasyonu  61
BÖLÜM ÖZETİ  63
3. Bölüm  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  
A. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)  67
1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kavramı  67
2. TKY’nin Amacı  71
3. TKY’nin İlkeleri  73
B. TKY’YE GEÇİŞ SÜRECİ VE TKY’NİN SONUÇLARI  76
1. TKY’ye Geçiş Süreci  76
2. TKY’nin Sonuçları  83
3. TKY’ye Yöneltilen Eleştiriler  85
4. TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar  87
BÖLÜM ÖZETİ  89
4. Bölüm  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE SÜREKLİ İYİLEŞME VE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ  
A. SÜREKLİ İYİLEŞME  93
1. Deming’in 14 İlkesi  94
2. Deming Çevrimi  95
3. Kalite Çemberleri (KÇ)  98
3.1. KÇ’nin Amaç ve Yararları  99
3.2. KÇ’nin İşleyişi  100
4. Kaizen  101
B. TKY’NİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ  106
1. Başarı Faktörlerini Belirleme Çalışmaları  106
2. TKY Kritik Başarı Faktörleri  108
3. TKY Kritik Başarı Faktörlerinin Yararları  111
BÖLÜM ÖZETİ  113
5. Bölüm  
İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ  
A. KALİTE İYİLEŞTİRME ARAÇLARI  117
1. 5N  117
2. 5S (5 adım: 5 steps)  117
3. 5N 1K  118
4. 3M 1İ 1B Kontrol Listesi  118
5. 3MU Kontrol Listeleri  118
B. İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ  120
1. İstatistiksel Kalite Kontrolünde 7 Araç  121
1.1. Pareto Diyagramı  122
1.2. Sebep–Sonuç Diyagramı  123
1.3. Histogram  124
1.4. Kontrol (Çetele) Tablosu  125
1.5. Saçılma Diyagramı  125
1.6. Gruplandırma  126
1.7. Kontrol Çizelgeleri  127
2. 7 Yeni Araç  128
2.1. İlişki Diyagramı  128
2.2. Beyin Fırtınası  129
2.3. Ağaç Diyagramı  131
2.4. Matriks Diyagramı  132
2.5. Matriks Veri Analiz Diyagramı  133
2.6. Proses Karar Program Tablosu  133
2.7. Ok Diyagramı  134
BÖLÜM ÖZETİ  135
6. Bölüm  
KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ  
A. KALİTE GÜVENCESİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ  139
1. Kalite Güvence Kavramı  139
2. Kalite Güvence Sistemleri ve Gelişimi  140
3. Kalite Güvence Sistemleri ve TKY  143
B. ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ  146
1. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri ve İçeriği  146
1.1. ISO 9000:1994 Standardının İçeriği  148
1.2. ISO 9001: 2000 ve ISO 9001: 2008 Standartlarının İçeriği  149
2. ISO 9001: 2000 Revizyonunun Faydaları  153
3. ISO 9001: 2008 Revizyonunun Getirdiği Değişiklikler  155
4. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri’nin Amacı  155
5. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri’nin Yararları  156
6. KGS Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler  157
7. ISO 9000 Belgesi Nasıl Alınır?  159
BÖLÜM ÖZETİ  161
7. Bölüm  
KALİTE EL KİTABI VE BELGELERİN DÜZENLENMESİ  
A. KALİTE EL KİTABI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER  165
1. Kalite Sistem Dokümantasyonu  166
2. Kalite El Kitabının Tanımı ve İçeriği  169
3. Kalite El Kitabının Amacı  172
4. Kalite El Kitabı Hazırlanırken Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar  173
5. Kalite El Kitabının Hazırlanma Aşamaları  174
B. BELGELERİN DÜZENLENMESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER  175
1. Müracaat  175
1.1. Müracaatta Gerekli Belgeler ve İlgili Esaslar  175
1.2. Müracaatın Değerlendirilmesi ve Tetkik  176
1.3. Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi  178
2. Belgenin Verilmesi  179
3. Gözetim Tetkikleri  179
4. Belgenin Yenilenmesi ve Kalite Güvence Modelinin Değiştirilmesi  180
5. Belge Sahibi Kuruluşun Yükümlülükleri  180
6. TSE’nin Sorumlulukları  182
BÖLÜM ÖZETİ  184
8. Bölüm  
KIYASLAMA (BENCHMARKING) KAVRAMI VE TÜRLERİ  
A. KIYASLAMA KAVRAMI VE ÖNEMİ  189
1. Kıyaslama (Benchmarking) Kavramı  191
2. Kıyaslamanın Gelişimi  192
3. Kıyaslamanın Amaçları  194
4. Kıyaslamanın Nedenleri  197
5. Kıyaslamanın Önemi  198
6. Kıyaslamanın Yararları  201
B. KIYASLAMA TÜRLERİ  203
1. Seçilen Ortağa Göre Kıyaslama Türleri  204
1.1. Kuruluş İçi Kıyaslama  204
1.2. Rekabetçi Kıyaslama  205
1.3. Fonksiyonel Kıyaslama  205
1.4. Jenerik Kıyaslama  206
2. Odaklanılan Konuya Göre Kıyaslama Türleri  207
2.1. Ürün Odaklı Kıyaslama  207
2.2. Süreç Odaklı Kıyaslama  208
2.3. Performans Odaklı Kıyaslama  208
2.4. Stratejik Kıyaslama  208
BÖLÜM ÖZETİ  211
9. Bölüm  
KIYASLAMA SÜRECİ, İLKELERİ VE BAŞARI FAKTÖRLERİ  
A. KIYASLAMA SÜRECİ, İLKELERİ VE BAŞARI FAKTÖRLERİ  215
1. Kıyaslama Aşamaları  215
2. Kıyaslama Bilgi Paylaşım Kuralları (Avrupa Benchmarking Code of Conduct)  220
2.1. Hazırlık İlkesi  222
2.2. Yürütme İlkesi  222
2.3. Değişim İlkesi  223
2.4. Gizlilik İlkesi  223
2.5. Kullanım İlkesi  223
2.6. Hukuka Uygunluk İlkesi  224
2.7. Tamamlama İlkesi  224
2.8. Anlama ve Anlaşma İlkesi  225
B. KIYASLAMA BAŞARI FAKTÖRLERİ  225
1. Kıyaslama Çalışmasında Dikkat Edilecek Hususlar  225
2. Kıyaslama Başarı Faktörleri  226
3. Kıyaslama Başarı Göstergeleri  228
4. Kıyaslama Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar veya Yapılan Hatalar  229
BÖLÜM ÖZETİ  232
10. Bölüm  
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME)  
A. TAM ZAMANINDA ÜRETİM  237
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi  237
2. Tam Zamanında Üretim Sisteminin Önemi  239
3. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Amaçları  240
4. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Özellikleri  241
5. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Yararları  243
B. TAM ZAMANINDA ÜRETİM UYGULAMASI VE KANBAN  244
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi Uygulaması  244
2. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Elemanları  245
3. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Aşamaları  247
4. İtme–Çekme Sistemleri ve TZÜ’de Kanban  250
5. Kanban  253
BÖLÜM ÖZETİ  256
11. Bölüm  
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ  
A. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ  261
1. Kalite Ödülleri  261
2. EFQM Modelinin Gelişimi  262
3. EFQM Modelinin Kapsamı  263
4. EFQM Modelinin İçeriği  265
B. RADAR VE EFQM MODELİ KRİTER AĞIRLIKLARI  277
1. RADAR  277
2. EFQM Mükemmellik Ödülü Sürecinde Puanlama ve Kriter Ağırlıkları  278
BÖLÜM ÖZETİ  280
12. Bölüm  
DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING),  
TAGUCHI VE ALTI SİGMA  
A. DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING)  285
1. Dış Kaynak Kullanımı Kavramı  285
2. Dış Kaynak Kullanımının Kapsamı  287
3. Dış Kaynak Kullanımının Önemi  289
4. Dış Kaynak Kullanımının Yararları  290
B. TAGUCHI YÖNTEMİ  292
1. Taguchi Deney Tasarım Yöntemi Kavramı  292
2. Taguchi Yönteminin Kapsamı  293
3. Taguchi Yönteminin Önemi ve Yararları  295
C. ALTI SİGMA (6 ) VE YALIN ALTI SİGMA  295
1. Altı Sigma Kavramı  295
2. 6  Süreç Geliştirme Aşamaları  297
3. Altı Sigma Uygulamaları için Kritik Başarı Faktörleri  297
4. Altı Sigma Uygulamalarının Amacı ve Yararları  298
5. Yalın Altı Sigma  299
6. Yalın Altı Sigma’nın Anahtarları  299
7. Yalın Altı Sigma Yasaları  300
BÖLÜM ÖZETİ  302
13. Bölüm  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NDE MÜŞTERİ TATMİNİ  
A. MÜŞTERİ TATMİNİ  308
1. Dış Müşteri Tatmini Kavramı  310
1.1. Dış Müşteri Tatmin Unsurları  312
1.1.1. Ürün Kalitesi  313
1.1.2. Fiyat  313
1.1.3. Teslim Zamanı ve Cevap Verme Süresi  314
1.1.4. Müşteri İlişkileri  314
1.1.5. Satış Sonrası Hizmetler  315
2. Müşteri Tatmininin Ölçümü  315
B. TKY’DE İÇ MÜŞTERİ KAVRAMI  318
1. İç Müşteri Tatmini  319
1.1. İç Müşteri Tatmin Unsurları  321
1.1.1. Çalışma Ortamı ve Motivasyon  321
1.1.2. Sosyallik ve Dayanışma  322
1.1.3. Örgütsel Bağlılık ve Katılım  323
1.1.4. Öğrenme ve Gelişme  324
1.1.5. Ergonomi  324
1.1.6. Öneri ve Ücret/Ödül Sistemi  325
1.1.7. Örgüt İçi Garantiler  326
2. İç Müşteri Tatmini–Dış Müşteri Tatmini İlişkisi  326
3. Müşteri Değeri ve Müşteri Tatmini  329
4. Müşteri Sadakati  329
BÖLÜM ÖZETİ  331
14. Bölüm  
SINIRSIZ İYİLEŞME  
A. SINIRSIZ İYİLEŞME  335
1. Sınırsız İyileşme Kavramı  335
2. Sınırsız İyileşmenin Kapsamı  336
3. Sınırsız İyileşmenin Önemi  339
4. Sınırsız İyileşmenin Amacı  340
5. Sınırsız İyileşmenin İlkeleri  341
6. Sınırsız İyileşme Uygulama Sistematiği  341
7. Kritik Başarı Faktörleri  343
8. Sınırsız İyileşmenin Kısıtları  344
9. Kamu Sektöründe Sınırsız İyileşme  345
10. Sınırsız İyileşme Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Sorunlar  345
11. Yöneltilebilecek Eleştiriler  346
12. Sınırsız İyileşme ve Sürekli İyileşme  346
B. SINIRSIZ İYİLEŞME UYGULAMASI  347
1. Araştırmanın Amacı  347
2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi  347
3. Bulgular ve Tartışma  348
3.1. Cinsiyet  348
3.2. Yönetim Görevi  349
3.3. TKY Faktörüne İlişkin Bulgular  349
3.4. Sınırsız İyileşme Faktörüne İlişkin Bulgular  349
3.5. Katılım Faktörüne İlişkin Bulgular  350
3.6. İyileştirme Faktörüne İlişkin Bulgular  350
3.7. Performans Faktörüne İlişkin Bulgular  351
4. Sonuç ve Öneriler  352
BÖLÜM ÖZETİ  353
Kaynaklar  355
Kavramlar Dizini  365
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Giriş  21
1. Bölüm  
KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN UNSURLARI  
A. KALİTE KAVRAMI VE UNSURLARI  27
1. Kalite Kavramının Gelişimi  27
2. Kalite Kavramı  30
3. Kalite İle İlgili Diğer Kavramlar  32
B. KALİTENİN UNSURLARI VE BOYUTLARI  37
1. Kalitenin Unsurları  37
1.1. Tasarım Kalitesi  38
1.2. Uygunluk Kalitesi  38
1.3. Kullanım Kalitesi  39
1.4. Dağıtım Kalitesi  39
1.5. İlişki Kalitesi  39
1.6. Ergonomik Kalite  39
1.7. Çevreye Uyum/Duyarlılık Kalitesi  40
2. Kalitenin Boyutları  40
BÖLÜM ÖZETİ  43
2. Bölüm  
KALİTE KONTROL VE KALİTE KONTROL MALİYETLERİ  
A. KALİTE KONTROL  47
1. Kalite Kontrol Kavramı  47
2. Kalite Kontrolün Önemi  49
3. Kalite Kontrolün Amaçları  50
4. Kalite Kontrolün Yararları  51
5. Toplam Kalite Kontrol (TKK)  52
B. KALİTE MALİYETLERİ VE OPTİMİZASYONU  54
1. Kalite Maliyetleri  54
1.1. Önleme Maliyeti  56
1.2. Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri  57
1.3. Başarısızlık Maliyetleri  58
1.4. Hatalı Mal Maliyetleri  58
1.5. Toplam Kalite Maliyeti  60
2. Kalite Maliyetlerinin Optimizasyonu  61
BÖLÜM ÖZETİ  63
3. Bölüm  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  
A. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)  67
1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kavramı  67
2. TKY’nin Amacı  71
3. TKY’nin İlkeleri  73
B. TKY’YE GEÇİŞ SÜRECİ VE TKY’NİN SONUÇLARI  76
1. TKY’ye Geçiş Süreci  76
2. TKY’nin Sonuçları  83
3. TKY’ye Yöneltilen Eleştiriler  85
4. TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar  87
BÖLÜM ÖZETİ  89
4. Bölüm  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE SÜREKLİ İYİLEŞME VE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ  
A. SÜREKLİ İYİLEŞME  93
1. Deming’in 14 İlkesi  94
2. Deming Çevrimi  95
3. Kalite Çemberleri (KÇ)  98
3.1. KÇ’nin Amaç ve Yararları  99
3.2. KÇ’nin İşleyişi  100
4. Kaizen  101
B. TKY’NİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ  106
1. Başarı Faktörlerini Belirleme Çalışmaları  106
2. TKY Kritik Başarı Faktörleri  108
3. TKY Kritik Başarı Faktörlerinin Yararları  111
BÖLÜM ÖZETİ  113
5. Bölüm  
İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ  
A. KALİTE İYİLEŞTİRME ARAÇLARI  117
1. 5N  117
2. 5S (5 adım: 5 steps)  117
3. 5N 1K  118
4. 3M 1İ 1B Kontrol Listesi  118
5. 3MU Kontrol Listeleri  118
B. İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ  120
1. İstatistiksel Kalite Kontrolünde 7 Araç  121
1.1. Pareto Diyagramı  122
1.2. Sebep–Sonuç Diyagramı  123
1.3. Histogram  124
1.4. Kontrol (Çetele) Tablosu  125
1.5. Saçılma Diyagramı  125
1.6. Gruplandırma  126
1.7. Kontrol Çizelgeleri  127
2. 7 Yeni Araç  128
2.1. İlişki Diyagramı  128
2.2. Beyin Fırtınası  129
2.3. Ağaç Diyagramı  131
2.4. Matriks Diyagramı  132
2.5. Matriks Veri Analiz Diyagramı  133
2.6. Proses Karar Program Tablosu  133
2.7. Ok Diyagramı  134
BÖLÜM ÖZETİ  135
6. Bölüm  
KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ  
A. KALİTE GÜVENCESİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ  139
1. Kalite Güvence Kavramı  139
2. Kalite Güvence Sistemleri ve Gelişimi  140
3. Kalite Güvence Sistemleri ve TKY  143
B. ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ  146
1. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri ve İçeriği  146
1.1. ISO 9000:1994 Standardının İçeriği  148
1.2. ISO 9001: 2000 ve ISO 9001: 2008 Standartlarının İçeriği  149
2. ISO 9001: 2000 Revizyonunun Faydaları  153
3. ISO 9001: 2008 Revizyonunun Getirdiği Değişiklikler  155
4. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri’nin Amacı  155
5. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri’nin Yararları  156
6. KGS Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler  157
7. ISO 9000 Belgesi Nasıl Alınır?  159
BÖLÜM ÖZETİ  161
7. Bölüm  
KALİTE EL KİTABI VE BELGELERİN DÜZENLENMESİ  
A. KALİTE EL KİTABI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER  165
1. Kalite Sistem Dokümantasyonu  166
2. Kalite El Kitabının Tanımı ve İçeriği  169
3. Kalite El Kitabının Amacı  172
4. Kalite El Kitabı Hazırlanırken Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar  173
5. Kalite El Kitabının Hazırlanma Aşamaları  174
B. BELGELERİN DÜZENLENMESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER  175
1. Müracaat  175
1.1. Müracaatta Gerekli Belgeler ve İlgili Esaslar  175
1.2. Müracaatın Değerlendirilmesi ve Tetkik  176
1.3. Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi  178
2. Belgenin Verilmesi  179
3. Gözetim Tetkikleri  179
4. Belgenin Yenilenmesi ve Kalite Güvence Modelinin Değiştirilmesi  180
5. Belge Sahibi Kuruluşun Yükümlülükleri  180
6. TSE’nin Sorumlulukları  182
BÖLÜM ÖZETİ  184
8. Bölüm  
KIYASLAMA (BENCHMARKING) KAVRAMI VE TÜRLERİ  
A. KIYASLAMA KAVRAMI VE ÖNEMİ  189
1. Kıyaslama (Benchmarking) Kavramı  191
2. Kıyaslamanın Gelişimi  192
3. Kıyaslamanın Amaçları  194
4. Kıyaslamanın Nedenleri  197
5. Kıyaslamanın Önemi  198
6. Kıyaslamanın Yararları  201
B. KIYASLAMA TÜRLERİ  203
1. Seçilen Ortağa Göre Kıyaslama Türleri  204
1.1. Kuruluş İçi Kıyaslama  204
1.2. Rekabetçi Kıyaslama  205
1.3. Fonksiyonel Kıyaslama  205
1.4. Jenerik Kıyaslama  206
2. Odaklanılan Konuya Göre Kıyaslama Türleri  207
2.1. Ürün Odaklı Kıyaslama  207
2.2. Süreç Odaklı Kıyaslama  208
2.3. Performans Odaklı Kıyaslama  208
2.4. Stratejik Kıyaslama  208
BÖLÜM ÖZETİ  211
9. Bölüm  
KIYASLAMA SÜRECİ, İLKELERİ VE BAŞARI FAKTÖRLERİ  
A. KIYASLAMA SÜRECİ, İLKELERİ VE BAŞARI FAKTÖRLERİ  215
1. Kıyaslama Aşamaları  215
2. Kıyaslama Bilgi Paylaşım Kuralları (Avrupa Benchmarking Code of Conduct)  220
2.1. Hazırlık İlkesi  222
2.2. Yürütme İlkesi  222
2.3. Değişim İlkesi  223
2.4. Gizlilik İlkesi  223
2.5. Kullanım İlkesi  223
2.6. Hukuka Uygunluk İlkesi  224
2.7. Tamamlama İlkesi  224
2.8. Anlama ve Anlaşma İlkesi  225
B. KIYASLAMA BAŞARI FAKTÖRLERİ  225
1. Kıyaslama Çalışmasında Dikkat Edilecek Hususlar  225
2. Kıyaslama Başarı Faktörleri  226
3. Kıyaslama Başarı Göstergeleri  228
4. Kıyaslama Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar veya Yapılan Hatalar  229
BÖLÜM ÖZETİ  232
10. Bölüm  
TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME)  
A. TAM ZAMANINDA ÜRETİM  237
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi  237
2. Tam Zamanında Üretim Sisteminin Önemi  239
3. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Amaçları  240
4. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Özellikleri  241
5. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Yararları  243
B. TAM ZAMANINDA ÜRETİM UYGULAMASI VE KANBAN  244
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi Uygulaması  244
2. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Elemanları  245
3. Tam Zamanında Üretim Sistemi’nin Aşamaları  247
4. İtme–Çekme Sistemleri ve TZÜ’de Kanban  250
5. Kanban  253
BÖLÜM ÖZETİ  256
11. Bölüm  
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ  
A. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ  261
1. Kalite Ödülleri  261
2. EFQM Modelinin Gelişimi  262
3. EFQM Modelinin Kapsamı  263
4. EFQM Modelinin İçeriği  265
B. RADAR VE EFQM MODELİ KRİTER AĞIRLIKLARI  277
1. RADAR  277
2. EFQM Mükemmellik Ödülü Sürecinde Puanlama ve Kriter Ağırlıkları  278
BÖLÜM ÖZETİ  280
12. Bölüm  
DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING),  
TAGUCHI VE ALTI SİGMA  
A. DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING)  285
1. Dış Kaynak Kullanımı Kavramı  285
2. Dış Kaynak Kullanımının Kapsamı  287
3. Dış Kaynak Kullanımının Önemi  289
4. Dış Kaynak Kullanımının Yararları  290
B. TAGUCHI YÖNTEMİ  292
1. Taguchi Deney Tasarım Yöntemi Kavramı  292
2. Taguchi Yönteminin Kapsamı  293
3. Taguchi Yönteminin Önemi ve Yararları  295
C. ALTI SİGMA (6 ) VE YALIN ALTI SİGMA  295
1. Altı Sigma Kavramı  295
2. 6  Süreç Geliştirme Aşamaları  297
3. Altı Sigma Uygulamaları için Kritik Başarı Faktörleri  297
4. Altı Sigma Uygulamalarının Amacı ve Yararları  298
5. Yalın Altı Sigma  299
6. Yalın Altı Sigma’nın Anahtarları  299
7. Yalın Altı Sigma Yasaları  300
BÖLÜM ÖZETİ  302
13. Bölüm  
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NDE MÜŞTERİ TATMİNİ  
A. MÜŞTERİ TATMİNİ  308
1. Dış Müşteri Tatmini Kavramı  310
1.1. Dış Müşteri Tatmin Unsurları  312
1.1.1. Ürün Kalitesi  313
1.1.2. Fiyat  313
1.1.3. Teslim Zamanı ve Cevap Verme Süresi  314
1.1.4. Müşteri İlişkileri  314
1.1.5. Satış Sonrası Hizmetler  315
2. Müşteri Tatmininin Ölçümü  315
B. TKY’DE İÇ MÜŞTERİ KAVRAMI  318
1. İç Müşteri Tatmini  319
1.1. İç Müşteri Tatmin Unsurları  321
1.1.1. Çalışma Ortamı ve Motivasyon  321
1.1.2. Sosyallik ve Dayanışma  322
1.1.3. Örgütsel Bağlılık ve Katılım  323
1.1.4. Öğrenme ve Gelişme  324
1.1.5. Ergonomi  324
1.1.6. Öneri ve Ücret/Ödül Sistemi  325
1.1.7. Örgüt İçi Garantiler  326
2. İç Müşteri Tatmini–Dış Müşteri Tatmini İlişkisi  326
3. Müşteri Değeri ve Müşteri Tatmini  329
4. Müşteri Sadakati  329
BÖLÜM ÖZETİ  331
14. Bölüm  
SINIRSIZ İYİLEŞME  
A. SINIRSIZ İYİLEŞME  335
1. Sınırsız İyileşme Kavramı  335
2. Sınırsız İyileşmenin Kapsamı  336
3. Sınırsız İyileşmenin Önemi  339
4. Sınırsız İyileşmenin Amacı  340
5. Sınırsız İyileşmenin İlkeleri  341
6. Sınırsız İyileşme Uygulama Sistematiği  341
7. Kritik Başarı Faktörleri  343
8. Sınırsız İyileşmenin Kısıtları  344
9. Kamu Sektöründe Sınırsız İyileşme  345
10. Sınırsız İyileşme Uygulamalarında Karşılaşılabilecek Sorunlar  345
11. Yöneltilebilecek Eleştiriler  346
12. Sınırsız İyileşme ve Sürekli İyileşme  346
B. SINIRSIZ İYİLEŞME UYGULAMASI  347
1. Araştırmanın Amacı  347
2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi  347
3. Bulgular ve Tartışma  348
3.1. Cinsiyet  348
3.2. Yönetim Görevi  349
3.3. TKY Faktörüne İlişkin Bulgular  349
3.4. Sınırsız İyileşme Faktörüne İlişkin Bulgular  349
3.5. Katılım Faktörüne İlişkin Bulgular  350
3.6. İyileştirme Faktörüne İlişkin Bulgular  350
3.7. Performans Faktörüne İlişkin Bulgular  351
4. Sonuç ve Öneriler  352
BÖLÜM ÖZETİ  353
Kaynaklar  355
Kavramlar Dizini  365
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020