Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukuk ve Sanat
Mayıs 2017 / 3. Baskı / 544 Syf.
Fiyatı: 31.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ekim 2016 27.00 TL 19.90 TL (%27)Sepete Ekle
   

Hukuk ve sanat; insanların en temel ihtiyaçlarından olup, bir 'birey' olarak insanın kendisini özgürce geliştirmesi ve güvenlik içinde huzurlu ve mutlu yaşanması için, 'siyasal güç' tarafından özenle gözetilip sürekli teşvik edilmesi ve desteklenmesi gereken bilim dallarıdır.

Hukuk, bu ortak destek dışında, ayrıca sanat hak ve özgürlüğünü korumak ödeviyle teçhiz edilmiştir. Bunun nedeni, sanatın bireysel meslek olma niteliği dışında, çalışma biçim, araç ve metotlarının da evrensel olması, tıpkı onur kavramı gibi üreten insandan bağımsızlaşıp eserlerin insanlığa malolması özelliğindendir. Sanatın amaç ve en temel niteliği olan özgürce yaratma, toplumsal denetim ve gelecek nesillerin estetik beslenme tasarım ödevi gereği, yaratılan eserlerin mali ve fikri telif hakları kadar, bu alanda çalışanların da hem düşünce özgürlüğü hem çalışma koşul ve teminatları açısından özgürlük ve güvenlik kaygısı taşımaması gerekir.

Bu kitap; bu bağlamda hem kavramsal ve bilimsel konuların teorik hem de uygulama hayatındaki araç ve aktörlerin hukuksal sorun, mevzuat ve güvencelerine değinmekte, hukuksal güvencelerini açıklamaktadır. Bu nedenle, sanat ve hukukun kesiştiği açılardan teorik ve pratik hukuksal konuların bilimsel olarak ele alındığı bu kitapta, sanat hakkını ilgilendiren anayasa ve ulusal üstü hukuktaki konumu kadar, fikir ve sanat eserleri, iş, borçlar hukuku sorunları da teori ve yargı uygulaması açısından ele alınarak incelenmiştir.

Okuyucu, bu kitap aracılığıyla, sanatla ilgili olarak AY, FSEK, İş Kanunu ve TMK ile TBK'nın hükümlerinin değerlendirilmesini ve örnek olaylarla anlatılan uygulamasını öğrenme imkanına sahiptir.

Konu Başlıkları
KARARLAR
Eski Sevgilinin Özel Fotoğraf veya Görüntülerinin, İlişki Sona Erdikten Sonra Başkalarının Erişimine Sunulmasının Kişilik Haklarını İhlal Ettiğine Dair Alman Federal Yüksek Mahkemesi Kararı, Çev.: Yener ÜNVER
Tanınmış Kişi İsminden Oluşan Alan Adının Kötü Niyetle Kaydedildiği ve Kötü Niyetle Kullanıldığına Dair WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Kararı, Çev.: Göktürk ÖCAL
Gençlik Dergisine El Konulmasının Anayasa İle Korunan İfade Özgürlüğü ve Sanat Özgürlüğü Hakkını İhlal Ettiğine Dair Federal Anayasa Mahkemesi Kararı, Çev.: Şölen ÇAKIROĞLU
İnternet Alan Adının Kötü Niyetle Kaydedildiğine ve Kötü Niyetle Kullanıldığına Dair Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Kararı, Çev.: Didem COŞKUN
Ticari Marka Olarak Tescil Edilmediğinden, Tescilli Ticari Markalara Özgü Hak Talebinde Bulunulamayacağına Dair WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Kararı, Çev.: İpek ŞAHİNKAYA
Kişinin Kendi Alan Adı Altında Kayda Değer Ticari Kazanç Sağlaması Durumunda O Kişinin Adına Dair İtibar ve Saygınlık Geliştirdiğine Dair WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Kararı, Çev.: Sinan UYSAL
Karikatür ve Sanat Özgürlüğüne İlişkin Bireysel Başvuru Kararına Dair Alman Federal Anayasa Mahkemesi Kararı, Çev.: Mert TANRIVERDİ
MAKALELER
HUKUK
Sanat Özgürlüğü, Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU
Sanatçıların İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Konumu, Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili, Yrd. Doç. Dr. Işık ÖZER
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Kapsamında Resim ve Heykeller Üzerinde Eser Sahipliği ve Bu Eserlerden Doğan Hakların Kapsamı, Yrd. Doç. Dr. Kadir BAŞ
Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Tescili, Yrd. Doç. Dr. Sami KOCABIYIK
Patent Lisans Sözleşmeleri, Yrd. Doç. Dr. Deniz TOPÇU
5846 Sayılı Kanun Kapsamında Fotoğrafik Ürünlerin Eser Vasfına İlişkin Bir Değerlendirme, Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
FSEK Kapsamındaki Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsü Üzerine Bir İnceleme, Arş. Gör. Muhammed Kiomers GANBARİ
SANAT
Kültür Merkezleri: Yasa, Yönetmelik Ve Uygulamalar, Doç. Dr. Murat ŞAHİN
Hukuk ve Sinema, Dan. Öğr. Gör. Meriç RENKVER
Fikri Bir Hak Olarak Yaratıcı Üretimin Korunması Tekstil Tasarımı ve Telif Sorunu, Öğr. Gör. Aylin AKARVARDAR
Barkod: 9789750243059
Yayın Tarihi: Mayıs 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 544
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Sunuş  7
İkinci Basıya Sunuş  9
Birinci Basıya Sunuş  13
Birinci Basıya Önsöz  17
Kısaltmalar  29
H U K U K
KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER  37
Ar. Gör. Göktürk ÖCAL  53
Ar. Gör. Şölen ÇAKIROĞLU  61
Didem COŞKUN  81
İpek ŞAHİNKAYA  105
Sinan UYSAL (1)  129
Sinan UYSAL (2)  139
Mert TANRIVERDİ  161
TÜRK HUKUKU
SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ
Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU
I. Giriş  179
II. Koruma Alanı  180
III. Sanat Özgürlüğünün Sınırları  187
IV. Devletin Tarafsızlığı İlkesi  199
V. Sanat Özgürlüğüne Müdahale Örnekleri  201
1. Yasama Organı  202
2. Yürütme Organı  204
3. Yargı Organı  205
VI. Sonuç  209
Kaynakça  211
SANATÇILARIN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKUNDAKİ KONUMU
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
I. Genel Olarak Sanat ve Sanatçı Kavramları ve Kimi Ayırımlar  215
1. Giriş  215
2. Sanat ve Sanatçı Kavramları  216
3. Bazı Ayırımlar  221
II. Genel Olarak Sanatçıların Çalışma İlişkileri  222
III. İş Hukuku Bakımından Sanatçıların Hukuki Durumu  226
1. Bireysel İş Hukuku Bakımından  226
2. Bireysel İş İlişkisine Hangi İş Yasasının Uygulanacağı  238
3. İş Sözleşmesi ve Yapılması Bakımından  242
a. İş Bulma /Sanatçı Bulma Faaliyeti Bakımından  242
b. İş Sözleşmesinin Yapılması ve Türleri Bakımından  245
aa. Ehliyet ve Çalışma Yaşı Bakımından  246
bb. İş Sözleşmesinin Türleri Bakımından  252
4. İş İlişkisinin Hükümleri ve Sona Ermesi ile Sonuçları Bakımından  266
5. Sanatçının Çalışırken Yaptığı Sanat Buluşları Bakımından  269
6. Toplu İş Hukuku Bakımından  272
IV. Sanatçıların Sosyal Güvenliği  277
1. Genel Olarak Sosyal Güvenlik İhtiyacı  277
2. Ülkemizde Resmi Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik  278
3. Sanatçıların Sosyal Güvenliği  279
V. Sonuç  286
Kaynakça  290
SINAİ MÜLKİYET KANUNU HÜKÜMLERİ
ÇERÇEVESİNDE MODA TASARIMLARININ
MARKA OLARAK TESCİLİ
Yard. Doç. Dr. Işık ÖZER
I. Giriş  293
II. Moda Tasarımı Kavramı ve Tasarım Hukuku  297
1. Genel Olarak Tasarım ve Moda Tasarımı Kavramları  297
2. Moda Tasarımlarının Tasarım Olarak Korunması  300
III. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili Sorunu  303
1. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescil Edilmeye Uygunluğu  303
2. Moda Tasarımlarının Marka Korumasından Yararlanabilmesi (Kümülatif Koruma İlkesi)  306
IV. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili Şartları  309
1. Ayırt Etme Unsuru  311
2. Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilebilme Unsuru  313
V. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Moda Tasarımları  315
1. Renk ve Renk Kombinasyonları  316
a. Renk ve Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tescili  316
b. Marka Olarak Tescil Edilmiş Örnek Renk ve Renk Kombinasyonları  319
2. İki ve Üç Boyutlu Şekiller  322
a. İki ve Üç Boyutlu Şekillerin Marka Olarak Tescili  322
b. Marka Olarak Tescil Edilmiş Örnek İki ve Üç Boyutlu Şekiller  324
VI. Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri  328
1. Moda Tasarımları Açısından Mutlak Tescil Engelleri  328
2. Moda Tasarımları Açısından Nispi Tescil Engelleri  332
VII. Sonuç  334
Kaynakça  337
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU KAPSAMINDA
RESİM VE HEYKELLER ÜZERİNDE ESER SAHİPLİĞİ VE
BU ESERLERDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI
Yard. Doç. Dr. Kadir BAŞ
I. Giriş  341
II. Resim ve Heykellerin Eser Niteliği  344
1. Fikri Bir Çabanın Ürünü Olma  345
2. Bir Forma Bürünme  348
3. Hususiyet  350
III. Resim ve Heykeller Üzerinde Hak Sahipliği  351
IV. Eserden Doğan Haklar  355
1. Manevi Haklar  356
a. Kamuya Sunma ve Eser Üzerinde Adının Belirtilmesini İsteme Hakkı  357
b. Eserin Değiştirilmesini ve Yok Edilmesini Önleme Hakkı  359
c. Eserin Aslına Ulaşma ve Sergileme Hakkı  361
2. Mali Haklar  363
a. İşleme Hakkı  364
b. Çoğaltma Hakkı  366
c. Temsil Hakkı  367
3. Pay ve Takip (Yeniden Satış) Hakkı  367
4. Cayma Hakkı  373
V. Eser Sahibinin Haklarının Sınırları  376
1. Kamu Düzenine İlişkin Sınırlamalar  376
2. Eğitim ve Öğretim Amacıyla Sınırlamalar  377
3. Bilim Amaçlı Kullanım Serbestisi  378
4. Haber Amaçlı Kullanım Serbestisi  379
5. Şahsi Amaçlı Kullanım  379
6. Kopya ve Sergileme Serbestisi  380
VI. Sonuç  381
Kaynakça  383
MODA TASARIMLARININ
SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE TESCİLİ
Yard. Doç. Dr. Sami KOCABIYIK
I. Giriş  385
II. Moda Tasarımları  387
1. Genel Olarak  387
2. Moda Tasarımlarının Unsurları  389
a. Değişim  389
b. Yenilik  389
c. Pazarlama  389
III. Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tescil Şartları  390
1. Genel Olarak  390
2. Yenilik  392
3. Ayırtedicilik  399
IV. Moda Tasarımlarının Tescil Aşamaları  401
1. Başvuru, İnceleme ve Tescil  401
2. Tescil Aşamasında Moda Tasarımlarının Yayımının Ertelenmesi  403
3. İtiraz ve İnceleme  404
4. Koruma Süresi  406
V. Sonuç  407
Kaynakça  411
PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ
Yard. Doç. Dr. Deniz TOPÇU
I. Giriş  413
II. Patent Hakkı ve Sözleşme Dışı Lisans  414
III. Patent Lisans Sözleşmesinin Tanımı, Türleri ve Kurulması  417
IV. Patent Lisans Sözleşmesinin Unsurları  421
V. Patent Lisans Sözleşmesinin Tarafları  423
VI. Patent Lisans Sözleşmelerinin Geçerliliği  425
VII. Patent Lisans Sözleşmesinin Hükümleri  432
1. Lisans Verenin Borçları  432
a. Yararlanmayı Sağlama  432
b. Yararlanmanın Sözleşme Süresince Devamını Sağlama  433
c. Lisans Verenin Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Yükümlülüğü  435
d. Lisans Hakkı Üzerindeki Tasarruf Kısıtlamalarına Uyma  438
2. Lisans Alanın Borçları  439
a. Lisans Bedelini (Royalty) Ödeme  439
b. Lisans Konusunu Sözleşmeye Uygun Kullanma  441
c. Bedelin Nisbi Olarak Belirlendiği Lisans Sözleşmelerinde Hesap Verme  443
3. Tarafların Borca Aykırı Davranışlarının Sonuçları  444
VIII. Patent Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi  446
IX. Sonuç  446
Kaynakça  448
5846 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FOTOĞRAFİK
ÜRÜNLERİN ESER VASFINA İLİŞKİN BİR
DEĞERLENDİRME
Yard. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
I. Giriş  451
II. Mukayeseli Hukukta Fotoğrafik Eser Kavramı  452
III. 5846 Sayılı Kanun’da Eser Kavramı  454
1. Eserin Tanımı  454
a. Hususiyet Şartı (Objektif Şart)  455
b. Eser Kategorilerinden Birine Dahil Olma Şartı (Objektif Şart)  456
2. Eser Sahipliği  456
IV. Fotoğrafik Ürünlerin FSEK’te Düzenlenişi  457
1. Fotoğraf Ürününün Eser Niteliği ve Eser Sahipliği  457
a. Fotoğraf Kavramı  457
b. Benzer Kavramlarından Farkı  458
c. Fotoğraflar Açısından Eser Sahipliği  461
2. Eser Niteliğindeki Fotoğrafların Korunması  462
a. İlim ve Edebiyat Eseri Mahiyetindeki Fotoğraflar  463
b. Güzel Sanat Eseri Mahiyetindeki Fotoğraflar  464
c. İşlenme Eser Olarak Fotoğrafik Ürünler  468
3. Eser Niteliğine Bakılmaksızın Fotoğrafların Korunması  469
a. Kişilik Hakları Çerçevesinde Koruma  469
b. Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Koruma  472
V. Sonuç  473
Kaynakça  476
FSEK KAPSAMINDAKİ MESLEK BİRLİKLERİNİN
HUKUKİ STATÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ar. Gör. Muhammed Kiomers GANBARİ
I. Giriş  479
II. Meslek Birlikleri ve Mevzuattaki Düzenleme Şekli  480
1. Meslek Birlikleri ve İşlevi  480
2. Türkiye’deki Tarihi Gelişim  482
3. Mevzuattaki Düzenleme Şekli  485
III. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı  487
IV. Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsünün Değerlendirilmesi  490
1. Genel Olarak  490
2. Değerlendirmeler  493
V. Sonuç  496
Kaynakça  497
S A N A T
KÜLTÜR MERKEZLERİ:
YASA, YÖNETMELİK VE UYGULAMALAR
Doç. Dr. Murat ŞAHİN
I. Giriş  501
1. Kültür Merkezi Kültürü  501
2. Kültür Merkezlerinin Yasal ve Kavramsal Çerçevesi  506
3. İstanbul ve Kültür Merkezleri  509
II. Son söz  514
Kaynakça  516
HUKUK VE SİNEMA
Dan. Öğr. Gör. Meriç RENKVER
I. Giriş  517
1. Hukukun Sanata Yansıması  517
2. Hukukun Edebiyata Yansıması  518
II. Hukuk ve Sinema İlişkisi  520
1. İlk Örnekler  520
2. Toplumsal Arka Plan  521
III. Tür Sineması Kavramı  522
1. Hukuk Filmi  523
2. Mahkeme Filmi  523
3. Örnekler  525
IV. Sinemamızda Hukuk ve Mahkeme  526
V. Hukuk–Sinema İlişkisinin Boyutları  527
1. Genel Bakış  527
2. Sinema ve Sansür  527
VI. Hukuk Filmlerinin İşlevi  529
VII. Sonuç  531
FİKRİ BİR HAK OLARAK YARATICI ÜRETİMİN
KORUNMASI TEKSTİL TASARIMI VE TELİF SORUNU
Öğr. Gör. Aylin AKARVARDAR
Fikri Bir Hak Olarak Yaratıcı Üretimin Korunması Tekstil Tasarımı ve Telif Sorunu  533
Kaynakça  541
Kavramlar Dizini  543
 


Pınar Sönmez
Aralık 2019
20.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Albayrak
Eylül 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Selma Çetiner
Eylül 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Şaban Kayıhan
Eylül 2020
59.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Sunuş  7
İkinci Basıya Sunuş  9
Birinci Basıya Sunuş  13
Birinci Basıya Önsöz  17
Kısaltmalar  29
H U K U K
KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER  37
Ar. Gör. Göktürk ÖCAL  53
Ar. Gör. Şölen ÇAKIROĞLU  61
Didem COŞKUN  81
İpek ŞAHİNKAYA  105
Sinan UYSAL (1)  129
Sinan UYSAL (2)  139
Mert TANRIVERDİ  161
TÜRK HUKUKU
SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ
Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU
I. Giriş  179
II. Koruma Alanı  180
III. Sanat Özgürlüğünün Sınırları  187
IV. Devletin Tarafsızlığı İlkesi  199
V. Sanat Özgürlüğüne Müdahale Örnekleri  201
1. Yasama Organı  202
2. Yürütme Organı  204
3. Yargı Organı  205
VI. Sonuç  209
Kaynakça  211
SANATÇILARIN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKUNDAKİ KONUMU
Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
I. Genel Olarak Sanat ve Sanatçı Kavramları ve Kimi Ayırımlar  215
1. Giriş  215
2. Sanat ve Sanatçı Kavramları  216
3. Bazı Ayırımlar  221
II. Genel Olarak Sanatçıların Çalışma İlişkileri  222
III. İş Hukuku Bakımından Sanatçıların Hukuki Durumu  226
1. Bireysel İş Hukuku Bakımından  226
2. Bireysel İş İlişkisine Hangi İş Yasasının Uygulanacağı  238
3. İş Sözleşmesi ve Yapılması Bakımından  242
a. İş Bulma /Sanatçı Bulma Faaliyeti Bakımından  242
b. İş Sözleşmesinin Yapılması ve Türleri Bakımından  245
aa. Ehliyet ve Çalışma Yaşı Bakımından  246
bb. İş Sözleşmesinin Türleri Bakımından  252
4. İş İlişkisinin Hükümleri ve Sona Ermesi ile Sonuçları Bakımından  266
5. Sanatçının Çalışırken Yaptığı Sanat Buluşları Bakımından  269
6. Toplu İş Hukuku Bakımından  272
IV. Sanatçıların Sosyal Güvenliği  277
1. Genel Olarak Sosyal Güvenlik İhtiyacı  277
2. Ülkemizde Resmi Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik  278
3. Sanatçıların Sosyal Güvenliği  279
V. Sonuç  286
Kaynakça  290
SINAİ MÜLKİYET KANUNU HÜKÜMLERİ
ÇERÇEVESİNDE MODA TASARIMLARININ
MARKA OLARAK TESCİLİ
Yard. Doç. Dr. Işık ÖZER
I. Giriş  293
II. Moda Tasarımı Kavramı ve Tasarım Hukuku  297
1. Genel Olarak Tasarım ve Moda Tasarımı Kavramları  297
2. Moda Tasarımlarının Tasarım Olarak Korunması  300
III. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili Sorunu  303
1. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescil Edilmeye Uygunluğu  303
2. Moda Tasarımlarının Marka Korumasından Yararlanabilmesi (Kümülatif Koruma İlkesi)  306
IV. Moda Tasarımlarının Marka Olarak Tescili Şartları  309
1. Ayırt Etme Unsuru  311
2. Açık ve Kesin Olarak Sicilde Gösterilebilme Unsuru  313
V. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Moda Tasarımları  315
1. Renk ve Renk Kombinasyonları  316
a. Renk ve Renk Kombinasyonlarının Marka Olarak Tescili  316
b. Marka Olarak Tescil Edilmiş Örnek Renk ve Renk Kombinasyonları  319
2. İki ve Üç Boyutlu Şekiller  322
a. İki ve Üç Boyutlu Şekillerin Marka Olarak Tescili  322
b. Marka Olarak Tescil Edilmiş Örnek İki ve Üç Boyutlu Şekiller  324
VI. Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri  328
1. Moda Tasarımları Açısından Mutlak Tescil Engelleri  328
2. Moda Tasarımları Açısından Nispi Tescil Engelleri  332
VII. Sonuç  334
Kaynakça  337
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU KAPSAMINDA
RESİM VE HEYKELLER ÜZERİNDE ESER SAHİPLİĞİ VE
BU ESERLERDEN DOĞAN HAKLARIN KAPSAMI
Yard. Doç. Dr. Kadir BAŞ
I. Giriş  341
II. Resim ve Heykellerin Eser Niteliği  344
1. Fikri Bir Çabanın Ürünü Olma  345
2. Bir Forma Bürünme  348
3. Hususiyet  350
III. Resim ve Heykeller Üzerinde Hak Sahipliği  351
IV. Eserden Doğan Haklar  355
1. Manevi Haklar  356
a. Kamuya Sunma ve Eser Üzerinde Adının Belirtilmesini İsteme Hakkı  357
b. Eserin Değiştirilmesini ve Yok Edilmesini Önleme Hakkı  359
c. Eserin Aslına Ulaşma ve Sergileme Hakkı  361
2. Mali Haklar  363
a. İşleme Hakkı  364
b. Çoğaltma Hakkı  366
c. Temsil Hakkı  367
3. Pay ve Takip (Yeniden Satış) Hakkı  367
4. Cayma Hakkı  373
V. Eser Sahibinin Haklarının Sınırları  376
1. Kamu Düzenine İlişkin Sınırlamalar  376
2. Eğitim ve Öğretim Amacıyla Sınırlamalar  377
3. Bilim Amaçlı Kullanım Serbestisi  378
4. Haber Amaçlı Kullanım Serbestisi  379
5. Şahsi Amaçlı Kullanım  379
6. Kopya ve Sergileme Serbestisi  380
VI. Sonuç  381
Kaynakça  383
MODA TASARIMLARININ
SINAİ MÜLKİYET KANUNU’NA GÖRE TESCİLİ
Yard. Doç. Dr. Sami KOCABIYIK
I. Giriş  385
II. Moda Tasarımları  387
1. Genel Olarak  387
2. Moda Tasarımlarının Unsurları  389
a. Değişim  389
b. Yenilik  389
c. Pazarlama  389
III. Moda Tasarımlarının Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tescil Şartları  390
1. Genel Olarak  390
2. Yenilik  392
3. Ayırtedicilik  399
IV. Moda Tasarımlarının Tescil Aşamaları  401
1. Başvuru, İnceleme ve Tescil  401
2. Tescil Aşamasında Moda Tasarımlarının Yayımının Ertelenmesi  403
3. İtiraz ve İnceleme  404
4. Koruma Süresi  406
V. Sonuç  407
Kaynakça  411
PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİ
Yard. Doç. Dr. Deniz TOPÇU
I. Giriş  413
II. Patent Hakkı ve Sözleşme Dışı Lisans  414
III. Patent Lisans Sözleşmesinin Tanımı, Türleri ve Kurulması  417
IV. Patent Lisans Sözleşmesinin Unsurları  421
V. Patent Lisans Sözleşmesinin Tarafları  423
VI. Patent Lisans Sözleşmelerinin Geçerliliği  425
VII. Patent Lisans Sözleşmesinin Hükümleri  432
1. Lisans Verenin Borçları  432
a. Yararlanmayı Sağlama  432
b. Yararlanmanın Sözleşme Süresince Devamını Sağlama  433
c. Lisans Verenin Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Yükümlülüğü  435
d. Lisans Hakkı Üzerindeki Tasarruf Kısıtlamalarına Uyma  438
2. Lisans Alanın Borçları  439
a. Lisans Bedelini (Royalty) Ödeme  439
b. Lisans Konusunu Sözleşmeye Uygun Kullanma  441
c. Bedelin Nisbi Olarak Belirlendiği Lisans Sözleşmelerinde Hesap Verme  443
3. Tarafların Borca Aykırı Davranışlarının Sonuçları  444
VIII. Patent Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi  446
IX. Sonuç  446
Kaynakça  448
5846 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FOTOĞRAFİK
ÜRÜNLERİN ESER VASFINA İLİŞKİN BİR
DEĞERLENDİRME
Yard. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR
I. Giriş  451
II. Mukayeseli Hukukta Fotoğrafik Eser Kavramı  452
III. 5846 Sayılı Kanun’da Eser Kavramı  454
1. Eserin Tanımı  454
a. Hususiyet Şartı (Objektif Şart)  455
b. Eser Kategorilerinden Birine Dahil Olma Şartı (Objektif Şart)  456
2. Eser Sahipliği  456
IV. Fotoğrafik Ürünlerin FSEK’te Düzenlenişi  457
1. Fotoğraf Ürününün Eser Niteliği ve Eser Sahipliği  457
a. Fotoğraf Kavramı  457
b. Benzer Kavramlarından Farkı  458
c. Fotoğraflar Açısından Eser Sahipliği  461
2. Eser Niteliğindeki Fotoğrafların Korunması  462
a. İlim ve Edebiyat Eseri Mahiyetindeki Fotoğraflar  463
b. Güzel Sanat Eseri Mahiyetindeki Fotoğraflar  464
c. İşlenme Eser Olarak Fotoğrafik Ürünler  468
3. Eser Niteliğine Bakılmaksızın Fotoğrafların Korunması  469
a. Kişilik Hakları Çerçevesinde Koruma  469
b. Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Koruma  472
V. Sonuç  473
Kaynakça  476
FSEK KAPSAMINDAKİ MESLEK BİRLİKLERİNİN
HUKUKİ STATÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ar. Gör. Muhammed Kiomers GANBARİ
I. Giriş  479
II. Meslek Birlikleri ve Mevzuattaki Düzenleme Şekli  480
1. Meslek Birlikleri ve İşlevi  480
2. Türkiye’deki Tarihi Gelişim  482
3. Mevzuattaki Düzenleme Şekli  485
III. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı  487
IV. Meslek Birliklerinin Hukuki Statüsünün Değerlendirilmesi  490
1. Genel Olarak  490
2. Değerlendirmeler  493
V. Sonuç  496
Kaynakça  497
S A N A T
KÜLTÜR MERKEZLERİ:
YASA, YÖNETMELİK VE UYGULAMALAR
Doç. Dr. Murat ŞAHİN
I. Giriş  501
1. Kültür Merkezi Kültürü  501
2. Kültür Merkezlerinin Yasal ve Kavramsal Çerçevesi  506
3. İstanbul ve Kültür Merkezleri  509
II. Son söz  514
Kaynakça  516
HUKUK VE SİNEMA
Dan. Öğr. Gör. Meriç RENKVER
I. Giriş  517
1. Hukukun Sanata Yansıması  517
2. Hukukun Edebiyata Yansıması  518
II. Hukuk ve Sinema İlişkisi  520
1. İlk Örnekler  520
2. Toplumsal Arka Plan  521
III. Tür Sineması Kavramı  522
1. Hukuk Filmi  523
2. Mahkeme Filmi  523
3. Örnekler  525
IV. Sinemamızda Hukuk ve Mahkeme  526
V. Hukuk–Sinema İlişkisinin Boyutları  527
1. Genel Bakış  527
2. Sinema ve Sansür  527
VI. Hukuk Filmlerinin İşlevi  529
VII. Sonuç  531
FİKRİ BİR HAK OLARAK YARATICI ÜRETİMİN
KORUNMASI TEKSTİL TASARIMI VE TELİF SORUNU
Öğr. Gör. Aylin AKARVARDAR
Fikri Bir Hak Olarak Yaratıcı Üretimin Korunması Tekstil Tasarımı ve Telif Sorunu  533
Kaynakça  541
Kavramlar Dizini  543
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020