Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yargıtay Kararları Eşliğinde Uygulamalı – Örnekli
Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Kasım 2016 / 2. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 57.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Mayıs 2015 40.00 TL 27.50 TL (%32)Sepete Ekle
   

Yaşam sürecinde mirastan mal kaçırma amaçlı işlemlerin satış veya ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesi altına gizlenerek yapıldığı ve bu türlü bir tasarruftan kaynaklanmış davaların varlığı inkar edilemez. Özellikle gizli bağışlar, ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesine konu edilmektedir. Ne yazık ki anılan sözleşmenin amaca uygun olarak işletilmediği yoğun davaların varlığından anlaşılmaktadır.

Bu sözleşmenin, çok kez mirasçılardan bazılarını mirastan yoksun bırakmak, bazen uyumlu vaatlerle yaşlı bir kimsenin kandırılıp onun maddi varlığını ele geçirmek için kullanılan bir haksızlık aracı haline dönüştürüldüğü görülmektedir. Denebilir ki, yaşamı boyunca dava nedir bilmeyen bir kimse, yaşamının son evresinde kaptırdığı malı kurtarabilmek için mahkemelik olmaktadır.

Kitapta, ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesinin uygulanmasından doğan ve uygulamada sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklara çözüm aranmış ve en yeni Yargısal Kararlarla desteklenerek sorunlara yanıt verilmiştir.

Konu Başlıkları
İlgili 6098 s. TBK ve 818 s. BK Hükümlerinin Açıklanması
Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesine İlişkin Uygulama
Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinde Muvazaa
İlgili Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750240362
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İLGİLİ YASA MADDELERİNİN AÇIKLANMASI VE
YARGITAY KARARLARI
(6098 s. TBK ve 818 s. BK)
A. TANIMI  15
– 6098 s. TBK m. 611; 818 s. BK m. 511  15
1. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Niteliği  15
a. Bakım Alacaklısı  16
b. Bakım Borçlusu  16
c. Bakım İhtiyacı  17
d. Sözleşme Türü  18
e. Sözleşmenin Süresi  20
2. Sözleşmenin Özellikleri  20
a. Karşılıklı Hak ve Borçlar  20
b. Talih ve Tesadüfe Bağlı Bir Sözleşmedir  22
c. Güvence Sağlayan Bir Sözleşmedir  22
d. Kişisel Hak Doğurma  22
e. İfa Yeri ve Zamanı  23
f. Zamanaşımı  23
g. Temlike Konu Malın Maliki  24
ğ. Sözleşen Tarafların Özelliği  25
h. Sözleşen Tarafların Kişisel Konumları  25
ı. Elbirliği Mülkiyetinde Temlik  28
Yargıtay Kararları  28
B. ŞEKLİ  38
– 6098 s. TBK. m. 612; 818 s. BK m. 512  38
1. Sözleşmenin Şekli  38
Yargıtay Kararları  43
C. GÜVENCESİ  49
– 6098 s. TBK m. 613; 818 s. BK m. 513  49
1. Yasal İpotek Hakkı  49
2. Sözleşmeden Doğan Güvence  51
Yargıtay Kararları  52
D. KONUSU  58
– 6098 s. TBK m. 614; 818 s. BK m. 514  58
1. Bakım Alacaklısının Haklarının Kapsamı  58
a. Bakım Borçlusunun Aile Topluluğuna Katılmış Olma  59
b. Bakım Borçlusunun Edimini Hakkaniyete Uygun İfası  60
c. Gıda, Konut Sağlamak; Hastalığında Özenle Bakmak ve Tedavi Ettirmek  60
2. Bakım Borçlusunun Hakları  61
Yargıtay Kararları  63
E. İPTALİ VE TENKİSİ  66
– 6098 s. TBK m. 615; 818 s. BK m. 515  66
1. Nafakadan Yoksun Kalanların Dava Hakkı  66
2. Mirasçıların Tenkis Davası Açma Hakkı  67
a. Şartları  68
b. Dava Açılma Zamanı  68
c. Saklı Pay Oranları  68
d. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Yapılan Temlike Karşı Tenkis Davası  69
3. Bakım Alacaklısının Alacaklılarının Dava Hakkı  73
4. Muvazaa Davası  74
5. Davada Birden Çok Hukuki Nedenin Varlığı  76
Yargıtay Kararları  76
F. SONA ERMESİ  82
1. Önel Verilerek Fesih  82
– 6098 s. TBK m. 616; 818 s. BK m. 516  82
a. Edimler Arasında Oransızlık  83
b. Gabinle Farklılığı  84
Yargıtay Kararları  84
2. Önel Verilmeksizin Fesih  85
– 6098 s. TBK m. 617; 818 s. BK m. 517  85
a. Sözleşmenin Önel Vermeksizin Feshi Sebepleri ve Sonuçları  86
b. Feshin Geçmişe Teşmili  88
c. Hak Düşürücü Süre  88
d. İspat Yükü  89
e. Ömür Boyu Gelir Bağlanması  89
Yargıtay Kararları  90
3. Bakım Borçlusunun Ölümü  109
– 6098 s TBK m. 618;818 s. BK m. 518  109
a. Bakım Alacaklısının Ölümünün Sözleşmeye Etkisi  109
b. Bakım Borçlusunun Ölümünün Sözleşmeye Etkisi  109
c. Fesih Süresi  111
d. Fesih Halinde İstem Konusu ve Miktarı  111
Yargıtay Kararları  112
G. DEVREDİLMEZLİK, İFLAS VE HACİZ HALİNDE İSTEM  117
– 6098 s. TBK m. 619; 818 s. BK m. 519  117
1. Devir Yasağı  117
2. İflas Hali  117
3. Hacze Katılma  117
İkinci Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN
UYGULAMALI ANLATIM
(Olay – Sorun – Çözüm)
1. İLK DAVADAKİ FERAGATİN AYNI KONUDAKİ SON DAVAYA ETKİSİ  119
2. BAKIM BORÇLUSUNA TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN DEVRİ–BAKIM ALACAKLISININ İPOTEK HAKKI  121
3. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE KARŞI MUVAZAA İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ  125
4. BAKIM ALACAKLISI SAĞKEN ÇOCUKLARININ SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI AÇMALARI  127
5. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE KARŞI MİRASÇININ TENKİS İSTEĞİ  129
6. ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİNİN ÇOCUKLARDAN BİRİYLE YAPILMIŞ OLMASI  130
7. ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİNİN AŞIRI YARARLANMA SEBEBİYLE FESİH İSTEMİ  132
8. BAKIM ALACAKLISININ MİRASÇILARINA KARŞI AÇILAN TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI–ZAMANAŞIMI  133
9. AĞIR BAKIM GEREKTİREN ANA–BABA İLE YAPILAN SÖZLEŞMEYE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL–KARŞI DAVA MUVAZAA TENKİS  135
10. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİYLE MİRASÇI ATANMASI  138
11. SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI GEREĞİ–TAPU İPTAL VE TESCİL– BAKIM MASRAFI İSTEMİ  140
12. BAKIM BORÇLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ  141
13. İNFAZ YAPILARAK OLUŞTURULMAYAN SİCİL KAYDININ İPTALİNİN İSTENMESİ  143
14. BAKIM ALACAKLISINCA BAKIM BORÇLUSUNA TEMLİK EDİLEN TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİ  144
15. BAKIM ALACAKLISININ ÖLÜMÜNDEN SONRA BAKIM BORÇLUSUNUN YARGI YOLUNA BAŞVURMASI  145
16. TEMLİK TARİHİNDE MİRASÇI OLMAYAN KİŞİNİN MUVAZAA NEDENİYLE DAVA AÇMASI  146
17. DÜŞÜK BEDELLE TAŞINMAZIN HASTALIĞINDA BAKIP GÖZETENE SATIŞI–MUVAZAA OLGUSU  148
18. ÖLÜME YAKIN TARİHTE TÜM MALVARLIĞIN TEMLİK EDİLMESİ–MUVAZAA OLGUSU  149
19. TAŞINMAZIN GELİRİ İLE BAKIM HİZMETİ GİDERİLEBİLECEK YERDE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ  151
20. EŞLER ARASINDA YAPILAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ  152
21. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİYLE MİRASÇI ATANMASI  153
22. BAKIM ALACAKLISININ HİLEYE DAYALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ  154
23. BİRDEN ÇOK BAKIM BORÇLUSUNDAN BİRİNİN ÖLMESİ, DİĞERİNİN BORCUNU İFADAN KAÇINMASI  156
24. SÖZLEŞMEDEN TEK YANLI OLARAK DÖNME İÇİN DAVA AÇMAYA GEREK BULUNUP BULUNMADIĞI  159
25. ÖMÜR BOYU GELİR BAĞLANAN SÖZLEŞMENİN DAHA SONRA AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE FESHİ  162
26. MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ  163
27. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN İRADE BOZUKLUKLARIN SÖZLEŞMEYİ ETKİLEMEYECEĞİ  167
28. ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP GÖZETME SÖZLEŞMESİYLE İNTİFA HAKKININ DEVRİ  169
29. BAKIM ALACAKLISINA ÖMÜR BOYU GELİR BAĞLANMASI  170
30. BAKIM BORÇLUSUNUN MİRASÇILARININ BAKIM ALACAKLISININ MİRASÇILARINDAN TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİNDE BULUNMALARI  173
31. UYGULAMAYA YANSIYAN SORUNLARIN KÖKLEŞEN YARGITAY KARARLARIYLA ÇÖZÜMÜ  174
Üçüncü Bölüm
ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİNDE
MUVAZAA
1. GENEL OLARAK  181
2. BAKIM ALACAKLISI MİRAS BIRAKANIN AMACI  184
3. MUVAZAA OLGUSUNUN BELİRLENMESİ  185
4. MUVAZAAYI KANITLAMA  189
5. MUVAZAADAN SÖZ EDİLEMEYECEK OLGULAR  191
6. AKTİF DAVA EHLİYETİ  193
7. TEMLİK TARİHİNDE DEĞİL, DAVA AÇMA TARİHİNDE MİRASÇI OLMA  195
8. PASİF DAVA EHLİYETİ  196
9. DAVA KONUSUNUN DEVRİ  196
10. MUVAZAA DAVASI İLE TENKİS DAVASI FARKLILIKLARI  198
a. Konu  198
b. Davacı  199
c. Süre  199
d. Davaların Açılış Şekli  199
e. Islah İmkanı  201
f. Hükmün Kapsamı  201
g. Yetkili Mahkeme  201
11. MUVAZAA DAVASINA İLİŞKİN DOSYANIN YÖNTEMİNCE İNCELENMESİ  202
Yargıtay Kararları  203
Kaynakça  255
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  257
Kavramlar Dizini  263
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Zeynep Dönmez ...
Kasım 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
Erzan Erzurumluoğlu
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Tokbaş
Ekim 2017
39.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017